Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Veikėjai

Žr. Asmenys, Paroda

Veikėjai

Visas savo mintis išsakysiu veikėjais, kuriuos išmąsčiau savo paroda. Juos apibūdinsiu, kartu su jų santykiais:

Juodasis Dievas: Pirmapradis Dievas pirm visų sąvokų, įskaitant laiką, erdvę, meilę, protą... kuris užsimoja išsiaiškinti, Ar būčiau net tuomet jeigu nebūčiau? Ar aš būtinas? Užtat jis pasitraukia visais įmanomais būdais, tuomi sukuria šviesą ir mus visus. Kaip jis gali pasiekti kiekvieną iš mūsų? Jį pavaizdavau chorvede Dee Guyton kartu su tvėrimo dienomis, visko padalinimais, kuriuos vaizdavau šv.Benedict Afrikiečio (rytų) parapijos choro narėmis. Visa kas juoda yra dieviška.

Upė: Upė, kurią turime pereiti, tai mintis jog Dievas neprivalo būti geras, ar tiesiog, gyvenimas neprivalo būti teisingas. Kitapus upės yra amžinas gyvenimas.

Raudonasis Aš: Aš, žmogus, esu kukliausias indas į kurį Dievas sutelpa. Matau, aprėpiu viską, žinojimo rūmus, šventųjų sieną, dvylika klausimų. Raudonasis As mato teisuoliu pasauli, gerojo vaiko pasauli. Tačiau Raudonasis Aš atsigrežęs atbulai, link Dievo vietoj kad su Dievo į amžino gyvenimo platybes, į kurias Dievas vystosi per mus. Blogojo vaiko pasaulyje yra vedamas Geltonojo, aukštesniosios savasties. Turi būti stebuklingas permestas upės. Trokšta viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti.

Geltonasis Tu: Kuriuo Juodasis Dievas ir Raudonasis Aš susitinka. Jį vaizdavau savo draugu mauru David Ellison-Bey, maurų bendrystės dirbtuPortrayed by David Ellison-Bey of the Moorish Cultural Workshop as Jesus, the Higher Self. Connected to God beyond the River through the red fez. Yellow You looks in the right direction, but lives in a fragment of reality, surrounded by the river, ever tighter, from Needs to Doubts to Expectations to Values. Geltonasis Tu mato nuklydeliu pasauli, blogo vaiko pasauli. Mato, kas neigiama. Tenka rinktis tarp teigiamo ir neigiamo, tarp to kas pripažįsta ryšį su Dievu už santvarkos, ir to kas jo nepripažįsta. Užtat yra sandara (sandari!) kurią išgyvename, kaip dvasią, arba kaip ne dvasią o pasmerktąjį. Rūpi žinojimą taikyti. Jo akimis, raudonasis As pereina is rupejimo i tikejima, tad nevalinga paklusta, pasiduoda. Gali tik paskui naujai ta isgyventi samoningai, teisuoliu pasaulyje, kuri mato Raudonasis As.

Mėlynasis Kitas: The Baby who lives in the gap there can be between God and Red I where they have yet to meet. Engages God and crosses the river by hopping from rock to rock, the 12 questions. Domisi sandaromis, ypač antrinėmis sandaromis.

Brolis Griaučiai: Arises where God has removed himself. Goes in the wrong direction, and so will find God, if not by obeying, then by believing, caring or simply going along.

Blogis: Žemesnė savastis, Nedorėlių draugija, Smukdančios rankos ir visa kas Balta

Mylimoji:

Šventieji:

Klausimai: Peteliškės. The Black Butterfly is God as an existential question.

Išsiaiškinimai: Batai, kojinės, pėdos.

Pasakojimai: Lūpos, burnos.

Juodosios moterys: Dievas su kuriomis bendrauja Raudonasis Aš ir Geltonasis Tu, taip kad gaunasi penkerybė, kartu su trečiuoju asmeniu, aplinkybe.

Asmenų paroda

Užtat gėrio ir blogio pažinimas yra žmoniška ašis (didėjantis ir mažėjantis laisvumas), o gyvybės medis yra dieviška ašis. Mąstyti ne gėrį ar blogį, bet pereiti upę, gyventi kitoje jos pusėje, Užupyje. Amžinas gyvenimas išsisako tiek teigiamais, tiek neigiamais įsakymais, kaip tą suprasti?

Aš vertinu (mano gerumas lygu) išmintį, mano Dievas gerumas. Tu vertini gerą valią, tavo Dievas gyvenimas (palyginti kaip Kristus gydė, palaikė šiame gyvenime, ne amžinuoju). Kitas vertina Dievo valią, jo Dievas amžinas gyvenimas.

Raudonas žmogus skiria kitą ir Dievą... Geltonas žmogus skiria žmogaus ir Dievo aplinkas...

Raudonas žmogus tiki, užtat nebūtina tikėti; visgi netikint, būtina tikėti. Geltonam žmogui rūpi, užtat nebūtina rūpėti; visgi nerūpint, būtina rūpėti. Mėlynas žmogus pasklūsta? užtat nebūtina paklusti; visgi nepaklūstant, būtina paklusti. Bendrai, Dievo būtinumas-nebūtinumas išgyvenamas kiekvieno asmens.

Geras ir blogas vaikas susiveda pašnekovu, toliau išsiaiškinimai kalbina įsakymą-įstatymą, kalbas.

Jėzus tai raudonas - blogas vaikas - kuriam rūpi, tad vertina tikėjimą. (Raudonasis yra blogas nes žiūri ne ta kryptimi.) Jėzus tai geltonas - geras vaikas - kuris tiki, tad išgano kitą.

Aš nebūtinai geras - Dievas nebūtinai geras - "mane" galim įvairiai suprasti.

Raudonojo akimis, melynasis Kitas pereina is tikejimo i rupejima, tad valingai, samoningai paklusta. Kitas ryžtasi gyventi plačiau, gyventi ryžtingiau, nuklydėlių pasaulyje.

Suderinti, susieti keturis sluoksnius, klodus:

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Veik%c4%97jai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 gruodžio 04 d., 21:03