Iš Gvildenu svetainės

Mintys: ŽinojimoRūmai


Žr.Išsiaiškinimai

Kaip žinojimo rūmais išsiskiria valios?


Žinojimo rūmai ir kitos apytakos

Suvokti žinojimo rūmų sandarą:

Paskiri žinojimo rūmai

Matematikos žinojimo rūmai:


Žinojimo rūmai

Apytaka

Žinojimo rūmai yra trečia apytaka. Ja Tu tiri Kaip Dievas būtinas? Šis klausimas taikomas Tavo apimtyje, tai yra, paskiros asmenybės ar paskiros mokslo šakos. O atsakymas yra pasąmonės, nuojautos įgūdžius persakyti sąmoningai, tad išmintimi.

Žinojimo rūmai

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/%c5%bdinojimoR%c5%abmai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 kovo 25 d., 13:48