Iš Gvildenu svetainės

Mintys: 20120910Nesusivedimai

Žr. Gera valia, Išgyvenimai, Dievo veidas, Dievo valia, 20120816Paradoksai

Gvildenu, rūšiuoju paradoksus. Manau, kad yra šešios rūšys. Nesusivedimų rūšimis sieju ženklų savybes, pertvarkymus ir išgyvenimų rūšis.

Paradoksų sąrašas anglų kalba, Paradoksų sąrašas lietuvių kalba


"Aš" esu antroji tvarka (pertvarkymas), esu išorė teigiamybėms (1, 2, 6) ir vidus neigiamybėms (3, 4, 5). Teigiami skaido, bėga nuo savasties, neigiami suveda, apima, gražina savastį.

Pertvarkymai:

Pridėk Dievą ir atsisakymą savęs:

Nesusivedimai pasako "kaip" yra ženklų savybė, kaip lankstu, pakitu, judru, įsimintina, tikslinga.


Apžvalga

Nesusivedimų rūšys

Raida: Apibrėžimas nepakankamai išbaigtas; arba niekinis, be pavyzdžių. Žemėlapynas: Visumos savybės gali skirtis nuo dalių savybių. Šventraštis: Dėmesys iškreipia vaizdą. (Teigiamas tampa neigiamu, papildinių dviprasmybė.) Metraštis: Prieštaravimas gali būti dalinio pobūdžio. Žinynas: Aprašymas gali suvaržyti laisvę. (Galima laisvu noru atsisakyti laisvės.) Klajonė: Teiginys gali save paneigti. (Nes gali grįžti į tą patį tašką ir pasukti kitu keliu.

Lankstus

Savybė (laike - seka) ir būsena (sąstato, sudėtis, narystė - medis) sulyginami, susikerta. Esi savo savybės. Sąstato raida.

Pakitus

Virsmas (elgesys, pasėkme, veikmas) ir būsena (narystė) sulyginami, susikerta. Esi savo virsmas. Dalybos - žemėlapynas.

Judrus

Virsmas (elgesys, pasėkmė, veiksmas) ir savybė sulyginami, susikerta. Tapsi savo virsmu. Aplinkybės yra prieštaringos. Ir jos gali būti "pajudintos", tai yra, pasirinktos, pritaikytos. Gali priimti bet kokį teiginį?

Įsimintinas

Aprašas ir virsmas (pasėkmės) sulyginami, susikerta. Vykdai savo aprašą.

Reikšmingas

Aprašas ir savybės sulyginami, susikerta. Būsena, veiksmas nestabilūs. Pasireiški kaip savo aprašas. Būsena yra arba nėra; teisinga arba ne; nėra trečios galimybės. Aprašas sulyginimas su savo išraiška. Klajonė, tour, directed graph - sekiojimas tiesos, jos nestabilumas.

Tikslingas

Aprašas ir būsena sulyginami, susikerta. Apibrėžimas gali būti glaustesnis už savybes. Tapsi savo aprašu. Jei aprašui nėra pavyzdžių, tai jis niekinis, jis nieko nereiškia. Atvejai gali būti niekiniai ir tada visi aprašai teisingi. Arba aprašas gali būti nepakankamas arba daugiaprasmiškas.

Kiti

Užrašai

Susitapatinimas su savybėmis. Ar savybių neigimas yra savęs neigimas? Jei kažkas turi skirtingas savybes, ar tai reiškia, kad išsiskiria? Describe not itself = not describe itself? Savybių yra daugiau nei reikia apibrėžimui.

Įsipareigojimai Neįvykdinami, prieštaringi įsipareigojimai. Aš meluoju. Teiginys kertasi su teigimu. Raiška prieštarauja elgesiui. O teiginių teigimas prileidžia, kad jų teigimas skaidrus, nors jie patys gali būti skaidrūs ar ne.

Apibrėžimai

Ydingos santvarkos prieštaringi apibrėžimai.

Aprašo savybės

Indeksas prasižengia su skalsumu. Indeksas išsipučia, tampa begalinis. Arba indeksui priskiriamos savybės.

Surašymai

Taikyti logiką tenka ją papildyti taikymu. Visada liks kažkas neišrašyto.

Nesurašymai

Prielaidos gali būti neįvardintos. O kas įdomu gali būti tai kas neaprašyta.

Lūkesčiai

Lūkesčiai gali save nuteikti priešingai.

Sąlygiškumas

Gali iškilti ribotų pasėkmių prieštaravimas, tai yra, sąlyginis prieštaravimas. Kaip tai suderinama su patikimumu? Kaip gali būti patikima tai, kas prieštarauja sau, kad yra sąlygiškai? Kaip įmanomas sąlyginis mąstymas (counterfactuals)?

Nesuvaldomumas - Kas nuo manęs priklauso?

Tyčinis pastangų beviltiškumas. Keblumas.

Sprendimo apimtis

Ar vienas sprendimas apima, patvirtina ar paneigia kitus sprendimus?

Nepilnavertiškumai

Kaip vertinti aplinkybes, kai pavyzdžių nėra? Pavyzdžiui, kaip vertinti išvedžiojimą, kai prielaidos viena kitai prieštarauja, tad negali būti visos teisingos, tad išvedžiojimas nepilnavertis? Jis vertinimas, kaip teisėtas, kaip tiesa.

Neapribojimas

Teiginys gali būti tuo pačiu teisingas ir neteisingas jeigu jo apimtis neribojama.

Prielaida

Sakinio prasmė gali staigiai pasikeisti jį prileidus ir paskui pertvarkant. Ar tai prileidžiama? Ar jau prileista?

Paprastumas ir sudėtingumas

Naudingas modelis turi būti supaprastinimas, turi rodyti į save kaip į paprastą ir sudėtingą. Tai kas sudėtinga gali pašaliniui būti visiškai nesuvirškinama, neapdorojama.

Išskirtinumas ir vidurkis

Išskirtiniai nariai žymiai paveikia vidurkį.

Svarbumas

Ne visi duomenys tiek pat svarbūs, tad skiriasi svarbių ir nesvarbių duomenų vertinimo svarba. Nesančius duomenis reikia įtraukti norint teisingai suvokti sąlygas.

Perrūšiavimas

Duomenis pervedant iš vienos rūšies į kitą, abi rūšys gali būti veikiamos panašiai.


Statistics

Probability

Infinity and infinitesimals

Geometry and topology

Banach–Tarski paradox: Cut a ball into a finite number of pieces, re-assemble the pieces to get two balls, both of equal size to the first. The von Neumann paradox is a two-dimensional analogue.

Nikodym set: A set contained in and with the same Lebesgue measure as the unit square, yet for every one of its points there is a straight line intersecting the Nikodym set only in that point.

Decision theory

Physics For more details on this topic, see Physical paradox.

Astrophysics

Classical mechanics

Cosmology

Electromagnetism

Quantum mechanics

Relativity

Thermodynamics

Biology

Chemistry

Time

Philosophy

Mysticism

Economics See also: Category:Economics paradoxes

Perception For more details on this topic, see Perceptual paradox.

Politics

History


Tariami skaičiai (imaginary numbers ir t.t.) yra vietinės reikšmės prieštaravimas, tai yra, jie įveda savo logiką, bet nepažeidžia visuotinės logikos, užtat tai yra "sistemos", "santvarkos", savitos, kurias galima uždrausti arba leisti.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/20120910Nesusivedimai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2012 rugsėjo 10 d., 22:45