调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Kvietimas į seminarą, Kvietimo juodraštis

VGTU matematinio modeliavimo katedros seminaras, 2018 m. gegužės 8 d.

Matematikos pradų ištakos protavime

 • Prisistatau
 • Matematinis modeliavimas
 • Apie ką kalbėsiu...
 • Mąstymas sandaromis
  • Kaip apibrėžti 1 ?
  • Vienis-daugis-visybė
  • Ketverybė - aplinkybės
  • Trejybė, dvejybė
  • Viskas - vienybė
  • Nulybė
  • Penkerybė
  • Šešerybė
  • Septynerybė ir aštuoneryė
  • Padalinimų ratas
  • Padalinimai, atvaizdai, aplinkybės
  • Evoliucija - raida
 • Aprėpti matematiką
 • Matematikos išsiaiškinimo būdai
  • Pavyzdys - trikampis
  • Diagrama
  • Duomenų bazė
  • 24 Kintamieji
  • 6 Pertvarkymai
 • Geometrija ir jausmai
  • 4 geometrijos ir 6 permainos
 • Dualizmas logikoje ir matematikoje
 • Mokytis matematikos
  • 4 klasikinės Lie algebros - 4 politopai - 4 geometrijos ir 6 transformacijos
  • vienanaris laukas (Dievo šokis) baigtiniai laukai (Gauso dvinariai koeficientai)
  • finite exact sequences - padalinimai
  • Bott periodiškumas - padalinimų ratas
  • kategorijų teorija - Yoneda lema - adjunkcijos
  • Snake lemma - homologija ir kohomologija - aštuongubas kelias
  • logika
  • rekursyvinių funkcijų teorija - "Šuolio" hierarcija ir Yates indekso teorema
  • simetrinės funkcijos
  • entropija

20180508MatematikosPraduIstakos


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 gegužės 08 d., 01:00