神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Štai mano tyrimų sąsiuvinys. Jame surašau, dėlioju, tvarkau svarbiausius klausimus. Kiekvienam tokiam klausimui sukuriu puslapį.


Mano tyrimo svarbiausi darbai

Pertvarkyti šį klausimų rinkinį, Gvildenu.

  • Perdėlioti rodyklėje nurodytų puslapių medžiagą išryškinti esmines sąvokas ir svarbiausius klausimus.
  • Atitinkamuose puslapiuose įvesti Dievo atsakymus į mano klausimus.
  • Kiekviename puslapyje naujai išsakyti svarbiausią klausimą.

Suprasti ką reiškia Dievo požiūris ir žmogaus požiūris.

Mąstyti suvokimo lygmenis

  • Susieti suvokimo lygmenis ir vienumo sampratas bei vienumo pagrindus.
  • Permąstyti suvokimo lygmenis dorovėje.

Išmąstyti, kokios yra sąvokos

  • Apibrėžti šešias atjautas, kartu ir tris kalbas.

Sustatau ir apžvelgiu savo tyrimą

Kaip keičiasi mano užmojis viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti?

Kaip įvairiai apžvelgti klausimus, kuriuos tiriu, ir įžvelgti jų esmę?

Kaip man brandinti save?

Kaip man palaikyti kitų brandą?

Į šį sąsiuvinį įtrauktini puslapiai: Abejonės, Būtinas, Sąvokų kalbos žodynas, BetkasTyrimo klausimai

Neapibrėžtumas

Kaip neapibrėžtumu suprasti viską?

Apibrėžtumas

Koks neapibrėžtumo santykis su apibrėžtumu?

Vaizduotė

Kokie gali būti santykiai su viskuo?

Kaip vaizduotė reiškiasi atvaizdais?

Vaizduotėje

Kas kam yra prasminga ir kodėl?

Kaip palygintini Dievo išėjimas už savęs į save ir žmogaus išėjimas už savęs iš savęs?

Kaip apimtys išreiškia išėjimo už savęs pakopas?

Neišėjimas už savęs į save

Kaip susijusios Dievo išėjimo už savęs galimybės?

Neišėjimas už savęs iš savęs

Kas yra žmogus?

Kaip Dievo valia puoselėja amžiną gyvenimą?

Kas yra požiūris? Ką reiškia priimti požiūrį?

Išėjimas už savęs į save

Kiek Dievui būdingas užmojis viską žinoti? Kas jame glūdi ir kas iš jo išplaukia? Kodėl būtent visko apimtyje prilygsta nežinojimas ir žinojimas?

Kokia Dievo veikla? Kaip įsivaizduoju Dievą?

Ką išgyvename išgyvenimo apytaka? Kokius pasirinkimus išgyvename ir kaip iš jų išplaukia sandaros ir dorovė?

Kaip žinojimo rūmais išsiskiria valios?

Kaip viskas susiveda į amžiną gyvenimą?

Išėjimas už savęs iš savęs

Kaip visko žinojimą gražiai taikyti?


2016.01.28 D: Aš gyvenu tavimi ir atveriu tau gražias mintis. Tad mąstyk kaip mudu vienas kitą mąstome, kaip atsiveria mūsų klausimai ir atsakymai. Tai kelias į žinojimą, į šviesuolių bendrystės pagrindimą ir išplėtimą.


Gvildenu


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 gegužės 07 d., 14:48