Gvildenu

Bendrystė

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Puslapiai su gvildenimų brėžiniais: Raida, Žemėlapynas, Vertybės, Vertybių žemėlapis, Vadovėlis, Metraštis, Žinynas, Kelionė

Dievo tyrimai

Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?

Mano tyrimai

 • Apžvelgti visus klausimus ir atrinkti pačius svarbiausius.
  • Kaip susidėlioja visko žinojimas?
  • Kaip pasirinkimų malūnas išsako mūsų visus išgyvenimus, apibrėžia elgesį bei dorovę, ir grindžia visas sandaras?
 • Tirti ką Dievas mane moko, susieti su įvairiausiais puslapiais.
 • Aprašyti savo išgyvenimus, pirmiausiai, kaip įvairiai pažįstu Dievą.
  • Aprašyti savo nuotaikas, jas ištirti.
 • Kurti svetainę www.selflearners.net Kaupti duomenis. Aprašyti sandaras.
 • Sudaryti sąrašą rašytinų straipsnių.
 • Susitvarkyti užrašus.

Dabartiniai klausimai

 • Apžvelgti pagrindines sąvokas ir jas susieti su žinojimu ir su meile. Apibrėžti požiūrius, požiūrių grandinę ir sąmoningėjimą.
 • Suvokti pasirinkimų malūną ir dorovės tyrimą santykyje su suvedimu, kaip Dievas tiria mumis, kaip išsiskiria nežinojimas kažko ir žinojimas kažko, kaip išsiskiria vidus ir išorė, Dievas už mūsų ir Dievas mumyse, kaip renkamės gyventi ne savimi, asmenybe, o bendru žmogumi, asmeniu.
 • Išaiškinti pasirinkimų svarbą dorovėje ir matematikoje. Remtis pavyzdžiais iš Holokausto.
 • Apibrėžti sąmoningėjimą. Tirti, kaip sąmoningėjame. Susieti su amžina branda.
 • Išryškinti sąvokas jas siejant su Dievo šokiu. Lietuvių kalba išrašyti, ką esu parašęs apie Dievo šokį, ir tuo pagrindu sutvarkyti visus užrašus apie Dievo raiškas.
 • Pasirinkimo malūnu išsakyti netroškimus: poreikius, abejones, lūkesčius, vertybes.
 • Suvokti, kaip asmenybė - savastis išplaukia iš Dievo šokio.
 • Puslapiais apibrėžti viską, žinojimą, visko žinojimą, asmenis ir amžiną gyvenimą.
 • Susieti visko atvaizdus (troškimus) ir vienybės atvaizdus (visko savybes).


Kaip aprėpti ir ištirti visus savo klausimus?

 • Kokie mano klausimai Dievui ir ką pasako Dievo atsakymai man?
 • Kaip tirti svarbiausius klausimus? Kokius duomenų šaltinius kaupti? Kurių mąstytojų veikalus skaityti?
 • Kokių klausimų būna? Kaip klausimai kyla iš vertybių?
 • Ar visi klausimai svarsto, kaip esame viena?

Kaip susidėlioja visko žinojimas?

Puoselėju šviesuolių bendrystę

2016.01.28 D: Aš gyvenu tavimi ir atveriu tau gražias mintis. Tad mąstyk kaip mudu vienas kitą mąstome, kaip atsiveria mūsų klausimai ir atsakymai. Tai kelias į žinojimą, į šviesuolių bendrystės pagrindimą ir išplėtimą.

Gvildenu


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 spalio 02 d., 16:01