Iš Gvildenu svetainės

Mintys: GyvenimoTikslas


Kaip man brandinti save?


人生目标


Gyvenimo tikslas

Peržvelgti savo gyvenimą

Mano kertinė vertybė

Mano ateities kryptis

Naujai permąstyti Jėzaus gyvenimą

Kokių vertybių žmogumi norėčiau būti?


Gyvenimo tikslas

Kas yra gyvenimo tikslas?

Gyvenimo tikslas yra siekis nurodantis pageidaujamą brandos kryptį, tad kur link sąmoningai kreipti saviugdą, pastangas brandinti save.

Mano gyvenimo tikslas yra tai kam sutelkiu savo valios jėgas. Mano kūnas susitelkia į protą, mano protas į širdį, mano širdis į valią, o mano valia į mano gyvenimo tikslą. Ir tas gyvenimo tikslas yra Dievo valia, su kuria mano valia gali sutapti arba nesutapti. O Dievo valia yra, kad amžinai bręstumėme, kad vienumas reikštųsi mūsų tyrimais, mūsų branda ir mūsų bendryste.

Koks mano gyvenimo tikslas?

Kaip keičiasi mano gyvenimo tikslas

Koks dabar galėtų būti mano gyvenimo tikslas?

Kokiu žmogumi man būti?

Kokiu žmogumi norėčiau būti?

Noriu atsiskleisti savo dorybėmis ir gebėjimais.

Noriu bendradarbiauti su kitais dorybių ir gebėjimų pagrindu.

Noriu būti šiltu žmogumi.

Noriu būti teigiamu žmogumi.

Noriu pasijusi, kad žmonija yra šeima, kad mes vienas kitam rūpime, ir reikalui esant, į vienas kitą atsiremiame.

Noriu būti ne paskiras žmogus, o dalis visumos.

Noriu būti pasirengusiu suveikti nuostabiai - puikiai - karališkai - ten ir tada kur Dievas pastatys. Toks pasirengimas ugdo valią nes visą gyvenimą, visą būdą, visus gebėjimus sutelkia tai nenumatomai progai kuriai Dievui bus svarbu atverti mūsų visų galimybes. Jėzus ištisai šitą ragina, budėti, kaip kad skautai budi. Tai ir yra amžinas gyvenimas, amžinas budėjimas, ir tų progų, mažų ir didelių, yra ištisai. Ir mūsų įtaka pranoksta mus ir mūsų paskirus gyvenimus.

Noriu gyventi esme, ne paviršutiniškai, ne šio pasaulio sąlygiška tiesa, o besąlygiška pamatine tiesa, kurią grindžia visko pamatai.

Noriu būti žmogus esantis už šio pasaulio, o būtent šiame pasaulyje telkiantis šviesuolių bendrystę.

Užtat man yra svarbu viską žinoti nes tai yra išeities taškas visaip pranokstantis š pasaulį. Tai išeities taškas leidžiantis man suprasti ką čia veikiu, kas čia vyksta, ką derėtų man veikti.

Svarbu pažinti Dievą kaip visko pagrindą ir suvokti savo santykį su juo, tiek bendrai, tiek šiame pasaulyje.

Noriu branginti save ir savo galimybes ir tuo pačiu vertinti kitus kaip lygiaverčius žmones.

Noriu atsakyti už tai ką laisvai priimu iš Dievo.

Noriu visapusiškai mylėti, taip Dievą išreikšti.

Noriu kad mano požiūris į šį gyvenimą išplaukti iš už šio gyvenimo.

Noriu gyventi sąmoningai.

Kokiu žmogumi nebūti?

Saviugdos tikslai

Užrašai

Gyvenimo tikslo poslinkiai

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/GyvenimoTikslas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 kovo 28 d., 17:51