Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Saviugda


Kaip man brandinti save?


Ko galiu pasimokyti iš savo gyvenimo?

Ko kiti moko apie brandą?

Kaip mano mintys apie brandą sutampa ar nesutampa su kitų mintimis?

Kaip man asmeniškai bręsti?Mano saviugdos tikslai


Lavinti kūną

Lavinti protą

Lavinti širdį

Lavinti valią

Išpuoselėti įpročius, kas man svarbu ir įdomu.

Rinktis prasmingus užsiėmimus

Atsisakyti pragaištingų užsiėmimų


Mano saviugdos kliūtys


Kas man asmeniškai sunku


Mano saviugdos būdai


Skirti laiko kasdien

Iš ryto

Sveikatai

Pabendrauti

Prieš einant gulti

Skirti laiko papuolamai

Pasimokyti

Tyrimams

Skirti laiko sekmadieniais

Beužsiimant kitais dalykais

Klausytis

Užsirašyti

Sutvarkyti mane įtakojančią aplinką

Lentose išdėstyti:

Iškabinti raštus


Tyrimas: Kaip man išsiaiškinti, kaip man brandinti save?


Saviugdos tyrimas: Kaip save ugdyti?

Įvairiai tirti ir stebėti kaip sėkmingai save ugdyti.

Permąstyti koks esu

Atsiremti į Dievą ir jo požiūrį, tad puoselėti sąmoningumą.

Derinti pasąmonę ir sąmonę.

Mokytis iš savo gyvenimo

Pažinti save

Bręsti kokybišku šuoliu

Bręstu kokybišku šuoliu išmokdamas netroškimuose atsisakyti savo išeities taško ir priimti Dievo išeities tašką.

Esminis skirtumas, kuo skiriuosi nuo saviugdos mokytojų: Branda yra kokybiškas šuolis gyvenime, gyvenimas nauju pagrindu. Tai ne tobulėjimas, o subrendimas. Siūlau atsisakyti savęs, kad galėtumėme priimti naują savastį. Ir ištisai gyventi tokiais šuoliais. Tad iš esmės tai nėra savęs tobulinimas.


Bendri saviugdos būdai


Būdai kaip ugdyti save.


Saviugdos pamokymų apžvalga


Užrašai

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Saviugda
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 gegužės 19 d., 17:23