神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti


Gvildenu, Vertybiniai klausimai

Kaip klausimai apie sąvokas įvairiai susiję su pačiomis sąvokomis?


关于概念的问题


  • Kaip linksniai ir juos išreiškiantys vaidmenys pasireiškia klausimuose?
  • Kaip klausimai plėtojasi aplinkybėmis?Žmogus. Kas yra X? Požiūriai. Kas yra X? Asmuo. Kas yra X? Meilė. Kas yra X? Gyvybė. Kas yra X? Sąlygos. Kas yra X? Gyvenimas. Kas yra X? Sandara. Kas yra X?

Ketverybė. Kaip nusakyti X? Trejybė. Kaip nusakyti X?

Padalinimai. Aprašyti X.

Atvaizdai. Kaip apibrėžti X?

Atvaizdai. Kaip kildinti X? Aplinkybės. Kaip kildinti X?

Dvylika klausimų. Kaip X iškyla?

Požiūrio lygtis. Kas sudaro X?

Dievo požiūris. Kokia reikšmė X? Gyvenimo lygtis. Kokia X reikšmė? Ženklų savybės. Kokia X reikšmė? Amžinas gyvenimas. Ką reiškia X?

Prasmė. Kaip kam reiškiasi X?

Atvaizdai. Kaip sutapatinti X pavidalus?

Kampai. Kokių yra X? Sąvoka. Kokių būna X?

Požiūrių sudūrimas. Kokios X galimybės? Apytakos. Kokios X galimybės? Atsakymai. Kokios X galimybės?

Klausimai. Kokios X galimybės ir kodėl?

Asmenys. Kaip apibrėžiamos X galimybės?

Trejybės. Kaip X galimybės susijusios? Ketverybės. Kaip susijusios X galimybės? Dievo kryptys. Kaip susijusios X galimybės?

Ketverybės. Kokie X galimybių tikslai?

Gvildenu. Koks mano tikslas ryšium su X?

Saviugda. Kaip man taikyti X?

Pagrindimas. Kaip pasiekiamas X tikslas? Įvardijimas. Kaip pasiekiamas X tikslas? Pasakojimas. Kaip pasiekiamas X tikslas?

Malda. Kaip X įgyvendina savo tikslą?

Suvokimas. Kokia X svarba? Sąmoningumas. Kokia X svarba?

Dievas. Kas rūpi X?

Viena. Kokiais būdais esame X?

Viskas. Kokie gali būti santykiai su X?

Suvestinė. Kaip gyventi X?

Branda. Kaip gyvename X?

Išgyvenimo apytaka. Ką išgyvename X?

Kalbos. Kaip išgyvename X?

Apžvalga. Kaip puoselėju X?

Suvokimo lygmenys. Kaip veikia X?

Dvasia. Kokia yra X veikla?

Meilė. Kaip X? Išgyvenimai. Kaip X?

Požiūriai. Ką reiškia priimti X?

Šešerybė. Kaip X taikomas?

Išėjimas už savęs. Kaip skirtingai reiškiasi X?

Viską žinoti. Kas glūdi X?

Viską žinoti. Kas išplaukia iš X?

Dievo tyrimai. Kaip atsakyti X?


Vaizduotė. Kuria prasme X yra Y?

Priėmimas. Kaip X suprasti kaip Y?

Santvarka. Kaip X išsako Y? Požiūrių grandinė. Kaip X išsako Y?

Apimtys. Kaip X išreiškia Y? Troškimai. Kaip X išreiškia Y? Šviesuolių bendrystė. Kaip X išreiškia Y?

Geros valios pratimai. Kaip Y išreiškia X?

Dievo šokis. Kaip X atspindi Y?

Būtinas. Ką X reiškia Y?

Taikymas. Kaip X reiškiasi Y? Žmogaus suvokimas. Kaip X reiškiasi Y? Vaizduotė. Kaip X reiškiasi Y? Žmogaus savęs suvokimas. Kaip X reiškiasi Y? Išsivertimai. Kaip X reiškiasi Y?

Santykiai. Kaip Y reiškiasi X?

Savastis. Kaip X reiškiasi Y santykiais?

Betkas. Kaip X galimybės išreiškia Y? Santvarkų nagrinėjimas. Kaip X galimybės išreiškia Y?

Santvarkų nagrinėjimas. Kaip X išreiškia Y galimybes?

Žmogaus bendras suvokimas. Kaip X atsispindi Y galimybėse?

Netroškimai. Kaip X galimybės išreiškia Y santykius?

Žinojimo rūmai. Kaip X išskiria Y galimybes?

Neapibrėžtumas. Koks X santykis su Y?

Vertybės. Kaip X susijusi su Y? Neįsivaizduojamumas. Kaip X susijęs su Y?

Gyvybės dėsniai. Koks X vaidmuo Y?

Kampai. Kaip X grindžia Y? Amžino gyvenimo pjūvis. Kaip X grindžia Y? Pertvarkymai. Kaip X grindžia Y? Aštuonerybė. Kaip X grindžia Y? Padalinimų ratas. Kaip X grindžia Y? Dvylika klausimų. Kaip X grindžia Y? Žmogaus bendras suvokimas. Kaip X grindžia Y?

Pasirinkimai. Kokie X grindžia Y?

Laisvumas. Kaip Y grindžia X?

Išgyvenimo apytaka. Kaip Y išplaukia iš X išgyvenimo?

Priėjimai prie visumos. Ką X atskleidžia apie Y?

Žmogaus susikalbėjimas. Kaip esmė Y atskleidžia X?

Meilės mokslas. Kaip X sutelkia į Y?

Meilė. Kaip X palaiko Y? Taikdarystė. Kaip X palaiko Y?

Dievo valia. Kaip X puoselėja Y?

Ir keturi. Kaip X sieja Y? Gerumas. Kaip X sieja Y?

Viską žinoti. Kaip X būdingas Y?

Dievo šokis. Koks Y glūdi X?

Lygybės lygtis. Kaip Y vyksta X?

Apibrėžimas. Kaip X įmanomas Y atžvilgiu?

Vaizduotė. Kodėl Y pranoksta X?

Asmenų tyrimai. Kaip X susidėlioja Y?


Įtampa. Kaip X ir Y sudalyvauja Z?

Atjautos. Kaip X ir Y grindžia Z?


Rodyklė. X sąrašas: Kaip sudėlioti?

Žinynas. X sąrašas: Kaip apžvelgti?

Sąvokų raida. X raida: Kokia?


事实


Gvildenu: Ką bandau pasiekti savo klausimais? Koks mano tikslas ryšium su X?

Suvestinė: Kaip gyventi išmintimi? Kaip gyventi X?

Žmogaus susikalbėjimas: Kaip žmogus supranta Dievo valios vykdymą? Kaip esmė Y atskleidžia X?

Žmogaus bendras suvokimas: Kokių yra Dievo kampų bei žmogaus kampų? ir kaip jie grindžia sandaras ir sąvokas? Kaip X atsispindi Y galimybėse ir grindžia Z ?

Žmogaus savęs suvokimas: Kaip žmogus supranta gyvenimą trejybės ratu? Kaip X reiškiasi Y?

Žmogaus suvokimas: Kaip žmogus supranta dvasios tapimą žmogaus Dievu? Kaip X reiškiasi Y?

Neapibrėžtumas: Koks neapibrėžtumo santykis su apibrėžtumu? Koks X santykis su Y?

Apibrėžtumas: Kaip įmanoma apibrėžti pirmines sąvokas? Kaip X įmanomas Y atžvilgiu?

Įsivaizduojamumas: Kaip vaizduotė reiškiasi atvaizdais? Kaip X reiškiasi Y? Suprasti kuria prasme vaizduotė yra savastis. Kuria prasme X yra Y? Kodėl žmogui būtina pranokti savo vaizduotę? Kodėl Y pranoksta X?

Dievo šokis: Kokia Dievo veikla? Kaip įsivaizduoju Dievą? Ko Dievas mane moko? Kaip X atspindi Y? Koks Y glūdi X?

Išgyvenimo apytaka: Ką išgyvename išgyvenimo apytaka? Ką išgyvename X? Kokius pasirinkimus išgyvename ir kaip iš jų išplaukia sandaros ir dorovė? Kaip Y išplaukia iš X išgyvenimo?

Žinojimo rūmai: Kaip žinojimo rūmais išsiskiria valios? Kaip X išskiria Y galimybes?

Meilės mokslas: Kaip viskas susiveda į amžiną gyvenimą? Kaip X sutelkia į Y?

Išsivertimai: Kaip išsiverčia asmenys ir apytakos? Kaip X reiškiasi Y?

Neįsivaizduojamumas: Kaip susiję neapibrėžtumas, apibrėžtumas, įsivaizduojamumas ir neįsivaizduojamumas? Kaip X susijęs su Y?

KlausimaiApieSąvokas


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 rugpjūčio 27 d., 22:37