神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Darbai, Tikslai, Dienotvarkė, Ankstyvesni siekiai, 2015 siekiai, 2016 siekiai, 2017 siekiai, 2018 siekiai, 2019 siekiai, 2020 siekiai, 2021 siekiai, 2023 siekiai

目标

Ko siekiu 2022 metais?

Gyventi šventai

 • Suprasti ir palaikyti Dievo tikslus.
 • Mylėti kitus.

Gyventi teisingai

 • Gyventi ramiai, sutelktai, dėsningai, valingai, širdingai.
 • Susitvarkyti su svoriu, laiku eiti gulti, gyventi sveikai.
 • Apsitvarkyti.
 • Save ugdyti, sustyguoti, atpalaiduoti.

Gyventi kryptingai

 • Tvarkingai sustatyti visko žinojimo tyrimus.
 • Išvystyti Math4Wisdom svetainę kaip terpę mokytis išminties.
 • Prasmingai bendrauti su Math4Wisdom dalyviais ir rėmėjais.
 • Lietuvoje išvystyti asmeninę brandą pletojančių draugų ratą.

Gyventi ateičiai

 • Mokytis įvairiausių dalykų, jais paįvairinti gyvenimą.
 • Savo aplinką puoselėti saviugdai, draugystei ir kūrybos sumanymams.
 • Savo tėvus ir draugus priimti savo namuose.

Gyventi šventai


Suprasti ir palaikyti Dievo tikslus.

Dievą laikyti savo Dievu ir kitų Dievu, mūsų Dievu.

 • Gyvenime atsiremti į Dievą.
 • Vis naujai pabūti su Dievu, draugauti su Dievu.
 • Vis skirti laiko Dievui, ypač sekmadieniais.

Pagauti Dievo požiūrį.

 • Apmąstyti ir puoselėti savo santykį su Dievu, kaip su juo bendrauti ir bendradarbiauti, kaip į jį atsiremti, kaip su juo draugauti su kitais.
 • Domėtis, kaip Dievas veikia kitiems ir kitais.
 • Įvairiai tirti šventąjį Raštą.
 • Aiškiau suprasti Tėvą, Sūnų, Dvasią, skirtumus tarp jų ir jų tarpusavio santykius.
 • Ištirti Tėvo, Sūnaus ir Dvasios žinojimo rūmus.
 • Tobulai išryškinti Dievo šokį, jo sąvokas, sandaras ir raiškas.

Vykdyti su Dievu jam prasmingą veiklą ir mokytis iš jos.

 • Tirti tai, kas Dievui įdomu. Gvildenti jam rūpimus klausimus. Kaip mums vienas kitą labiau mylėti?
 • Tobulėti kaip Dievo tyrimo priemonė.
 • Lavinti savo pasąmonės, sąmonės, sąmoningumo santykius su Dievu.
 • Įvairiais menais bendrauti su Dievu.
 • Šlovinti Dievą muzika.
 • Pamąstyti su Dievu kaip su kitais puoselėti šviesuolių bendrystę.
 • Dievą įtraukti į šviesuolių bendrystę.

Bendrauti su kitais Dievo pagrindu.

 • Bendrauti ir draugauti su žmonėmis, kuriems Dievas yra svarbus.
 • Melstis su kitais. Kartu šlovinti Dievą. Puoselėti maldą dviese trise ir su kitais bendrauti su Dievu.

Gyventi Dievu, turėti savo Dievą, sudaryti jam sąlygas.

 • Pasąmonėje išpuoselėti Dievą manyje, jo gerumą, gerą valią, gerą širdį.
 • Savyje puoselėti šventą erdvę Dievui gyventi manimi.
 • Džiaugtis Dievu. Šlovinti Dievą.
 • Sąmoningai įkūnyti už manęs esantį Dievą, gyventi jo požiūriu, laikytis jo įsakymų, savyje ugdyti paklusnumą jam, vykdyti jo valią, siekti jo tikslų, gyventi jo sumanymais.
 • Sukurti galimybes šventai Dvasiai savo meile šokinėti tarp manęs ir kitų žmonių.

Mylėti kitus

Tapti jautresniu žmogumi, širdingesniu, šiltesniu, labiau mylinčiu, atsiliepiančiu.

 • Vis patarnauti kitiems.
 • Rūpintis kitais.
 • Padėti Mamai ir Tėtei.

Mokytis taikdarystės, susikalbėjimo, prasmingo bendravimo, saviugdos palaikymo.


Gyventi teisingai


Gyventi ramiai, sutelktai, dėsningai, valingai, širdingai.

Eilinėmis dienomis

 • Melstis ir užduoti Dievui klausimą.
 • Daryti mankštą ir mokytis iš vaizdo įrašų. Arba dirbti kiemo darbus, tačiau bent pora kartų į savaitę daryti mankštą.
 • Tirti matematikos klausimus.
 • Pasportuoti lauke.
 • Kurti vaizdo įrašus.
 • Išmąstyti ir surašyti išminties esmę.
 • Su vienu žmogumi pabendrauti.
 • Namus aptvarkyti.
 • Baigti darbus 21:00.
 • Lovoje pasimokyti.
 • Lovoje atsipalaiduoti, paskaityti, pasižiūrėti įrašų.
 • Užmigti prieš 24:00

Sekmadieniais

 • Nedirbti prie savo darbų.
 • Pasiklausyti pamokslo.
 • Pasiklausyti giesmių.
 • Pabūti su Dievu.
 • Apsitvarkyti.
 • Užsiimti kūryba.
 • Rūpintis saviugda, rengti priemones ugdyti save savaitės metu.
 • Draugauti.
 • Išvykti į žygius.
 • Pasirengti kelionėms.

Kelionėse

 • Praplėsti gyvenimo galimybes.

Susitvarkyti su svoriu, laiku eiti gulti, gyventi sveikai.

Išvystyti savyje valią nesiblaškyti, tad lavinti savo santykį su savimi, teisingai derinti pasąmonę, sąmonę, sąmoningumą, rūpestingai gyventi, valgyti, miegoti, poilsiauti.

 • Auklėti savo kūną.
  • Eiti gulti 21:00, užmigti prieš 24:00
  • Sverti 74.5 kg rugsėjo 1 d., 77.5 kg gruodžio 24 d., ir ne daugiau 79.9 kg.
  • Išsiaiškinti galvos skausmų priežastis ir jas pašalinti.
  • Įprasti gerti vandenį.
  • Įprasti valgyti visokiausius vaisius, kurių nevalgydavau.
  • Mokytis sveiko gyvenimo.
   • Išmokti visokiausių mankštų.
   • Išmokti taiqi.
   • Išmokti teisingai stovėti, sėdėti ir judėti.

Apsitvarkyti

Vis po truputį skirti laiko apsitvarkyti.

 • Namą valyti ir aptvarkyti.

Save ugdyti, sustyguoti, atpalaiduoti.

Mokytis kaip ugdyti save ir ypač savo valią

 • Įvairiai tirti ir stebėti kaip sėkmingai save ugdyti.
 • Suvokti ką reiškia amžinai bręsti pasąmone, sąmone, sąmoningumu ir jų tarpusavio santykiu.
 • Atskirai puoselėti pasąmonę, sąmonę ir jas derinantį sąmoningumą.
 • Išsiugdyti valią teigiamai pristatyti išmintį, nenukrypti į neigiamus asmeniškumus.

Išmokti prasmingai atsipalaiduoti.

 • Ieškoti ir stebėti, kas ir kaip mane atpalaiduoja gražiai, teigiamai, prasmingai.

Gyventi kryptingai


Tvarkingai sustatyti visko žinojimo tyrimus.

Aprėpti visko žinojimo esmę

 • Sutvarkyti suvestinę, ja viską apžvelgti, ja prieti prie visų kitų puslapių.
 • Suvestinės puslapyje pažymėti svarbiausius dalykus, susitelkti į Dievo požiūrį ir mūsų visų amžiną brandą.
 • Puslapiuose naujai sudėlioti visus klausimus.
 • Naujai sutvarkyti puslapį Gvildenu kaip tyrimų sąsiuvinį.
 • Sutvarkyti svarbiausių puslapių užrašus.
 • Pradedant suvestine, pradėti suprantamai surašyti svarbiausias mintis.

Naujai sustatyti ir puoselėti svarbius tyrimus:

 • Kaip iš Neapibrėžtumo iškyla Apibrėžtumas, Įsivaizduojamumas ir Neįsivaizduojamumas.
 • Kuo svarbūs keturi asmenys: Dievas, Aš, Tu, Kitas.
 • Kaip veiksnį -1 papildo veiksmai +1, +2, +3.
 • Kokie yra suvokimo lygmenų ir apytakų tikslai.
 • Kaip meilės mokslu mylime ir esame viena.
 • Kaip žinojimo rūmai grindžia ir plėtoja savo mokslus, kaip jie išsišakoja ir kaip jie vienas kitą papildo.
 • Kaip išgyvenimo apytaka skiria ir grindžia elgesį ir dorovę, grindžia sandaras, išreiškia išgyvenimus.
 • Kaip meilės mokslas išplaukia iš žinojimo rūmų, žinojimo rūmai iš išgyvenimo apytakos, išgyvenimo apytaka iš Dievo šokio?
 • Kaip sukasi padalinimų ratas.
 • Kaip nusakyti netroškimus.
 • Kaip atjautas išvesti iš troškimų ir netroškimų.
 • Kokios yra trys kalbos.

Išvystyti Math4Wisdom svetainę kaip terpę mokytis išminties.

Puoselėti matematikos svetainę www.math4wisdom.com

 • Pristatyti išmintį, parodyti jos tikslingumą, tikrumą, taikomumą ir vaisingumą.
 • Parodyti kaip mokausi matematikos ir kaip savo filosofijos klausimus gvildenu matematikoje.
 • Išminties uždavinius, sąvokas ir pavyzdžius pristatyti matematika.
 • Išsiaiškinti, kur ir kodėl matematikoje pasireiškia mano išmąstytos sandaros.
 • Apžvelgti visą matematiką. Išsiaiškinti, kaip matematikos žinojimo rūmai susiję su matematikos mokslo šakų, teiginių, uždavinių ir sąvokų vystymu.
 • Atrasti raktus į matematiką, kas reikšminga, kaip ji išsivysto, kam ji prasminga ir reikalinga, ką jinai reiškia įvairiausių mokslų žinojimo rūmams.

Plėtojant Math4Wisdom mokytis ir kurti su kitais

 • Mokytis matematikos ir fizikos su kitais.
 • Mokytis kalbų su kitais.
 • Mokytis smegenų mokslų su kitais.
 • Mokytis biologijos su kitais.
 • Susipažinti su įvairiausiais tikėjimais, pasaulėžiūromis, judėjimais.
 • Mokytis vaidybos, muzikos, filmavimo, menų, kūrybos su kitais.
 • Svetainėje kaupti ir pristatyti duomenis, pavyzdžiui, vertybes, klausimus, išgyvenimus, išsiaiškinimo būdus, kurių pagrindu galima bendradarbiauti.
 • Sukurti atitinkamą sąsajas.

Padėti paskiriems šviesuoliams ugdytis

 • Mokyti rėmėjus ir talkininkus kaip gvildenti savo klausimus.
 • Kurti pratimus iš kurių galėtų mokytis.
 • Renginiais skatinti mokymąsi kartu ir bendradarbiavimą.
 • Palaikyti asmeninių žinojimo rūmų ištyrimą.

Puoselėti su savitu matematikos švietimu susijusias pragyvenimo galimybes.

 • Savo mintis kitiems pristatyti aiškiai ir įdomiai.
 • Puoselėti gerus santykius su matematikų bendruomene.
 • Kurti susijusias mokymosi priemones.
 • Puoselėti meninės išraiškos galimybes.
 • Susipažinti su galimybėmis pragyventi ir išvystyti tinkamiausias.
  • Susipažinti su tuo kas jau daroma.
  • Susipažinti su esamomis bendruomenėmis.
  • Susipažinti su jaučiančiais poreikį.
  • Rasti kas domisi manimi, mano požiūriu, mano žiniomis, mano telkiama bendruomene.

Lietuvoje išvystyti asmeninę brandą pletojančių draugų ratą.

Puoselėti draugystes

 • Susitelkti į draugus, kurie labiausiai domisi saviguda ir jos palaikymu.
 • Jų pagrindu plėsti akiratį ir domėtis kitais.
 • Ieškoti naujų draugų ir pažįstamų kurie domėtųsi saviugda ir jos palaikymu.
 • Domėtis panašiais judėjimais ir draugijomis.

Gyventi ateičiai


Mokytis įvairiausių dalykų, jais paįvairinti gyvenimą.

Sekmadieniais plėsti akiratį

Domėtis aplinka

 • Iškylauti.
 • Domėtis Lietuvos gamta ir jos augmenija.
 • Sodinti augalus
 • Išmokti atpažinti paukščių balsus.
 • Rasti kaip ir kada stebėti žvaigždes.

Mokytis įvairiausių mokslų

 • Susidaryti sąrašą klausimų ir dalykų kurių norėčiau išmokti.
 • Matematikos ir logikos, fizikos, kalbotyros, smegenų mokslų, literatūros, muzikos, chemijos, biologijos, botanikos.
 • Klausytis vaizdo ir garso įrašų.
 • Skaityti vikipediją.
 • Rinkti žymius klausimus ir užmojus.

Math4Wisdom reikštis kūryba

 • Kurti, rašyti ir vaidinti.
 • Lavinti žaismingumą.

Mokytis muzikos

 • Išmokti kompiuteriu įrašinėti klavišus.
 • Išmokti kompiuteriu įrašinėti iš garso kortelės.
 • Mokytis skambinti klavišais.
 • Susipažinti su muzikos kūrybos galimybėmis.

Lavinti pasąmonę

 • Klausytis gospel muzikos.
 • Susipažinti su įvairių amžių ir kultūrų religine muzika, rasti kas man prie širdies, klausytis.

Išmokti mintinai naudingus dalykus

 • Mokytis besimankštinant.
 • Mokytis skaičių įvairiomis kalbomis.
 • Išmokti kinų kalbos rašmenų šaknis.
 • Išmokti teisingiau kalbėti ir suprasti "Tėve mūsų" įvairiomis kalbomis.
 • Mintinai išmokti maldų hebrajų ir aramėjų kalbomis.

Mokytis kinų kalbos

 • Buitinius dalykus mąstyti kinų kalba.
 • Buities daiktus apženklinti kortelėmis kinų kalba.
 • Išmokti rašyti kinų kalbos raktus.
 • Išmokti matematiką skaityti kinų kalba.
 • Rasti su kuo bendrauti kinų kalba.

Mokytis kitų kalbų

 • Mokytis ispanų, kinų, jidiš, hebrajų, rusų, vokiečių ir kitų kalbų.
 • Mokytis įvairių kalbų tarimo.
 • Susipažinti su žymiausių rašytojų kūriniais, apysakomis, eilėraščiais, įvairiomis kalbomis.
 • Įvairiomis kalbomis skaityti ir tirti Šventąjį raštą.
 • Matematikos mokytis įvairiomis kalbomis.
 • Savo filosofijos sąvokas išsakyti įvairiomis kalbomis.
 • Kitų dalykų mokytis įvairiomis kalbomis.
 • Tyrimais mokytis rašmenų, prielinksnių, jausmus išreiškiančių žodžių, sintaksės reiškinių, eilėraščių, apsakymų.

Mokytis savarankiškumo.

 • Išmokti dviratį taisyti.
 • Mokytis namų ir kiemo darbus atlikti, meistrauti.

Atisisakyti nereikalingų dalykų

 • Nesidomėti naujienomis.
 • Mažiau domėtis šachmatais.
 • Kratytis nereikalingų daiktų.

Apsitvarkyti ir savo aplinką puoselėti saviugdai, draugystei ir kūrybos sumanymams.

Savo aplinką pritaikyti ugdyti save, lavinti jautrumą, palaikyti Math4Wisdom.

 • Parengti erdves kūrybai, menams, vaizdo įrašų kūrybai.
 • Kurti sau mokymosi priemonių mokytis matematikos ir kitų mokslo šakų.
 • Savo namuose ir kieme apsisupti mokymosi priemonėmis.

Rūpintis namais.

 • Sutvarkyti elektrą.
 • Įrengti vonios kambarį.

Tvarkyti kiemą.

 • Supilti žvyrkalnį ir apsodinti.
 • Iškasti, supilti ir apsodinti durpyną.
 • Pasisodinti daugiau augalų iš apylinkių gamtos.

Savo tėvus ir draugus priimti savo namuose.

Sudaryti galimybes Mamai ir Tėtei lankyti mane.

 • Susirasti kur jie galėtų apsistoti.
 • Jų apsilankymams pritaikyti patogumus name.

Po truputį kviesti draugus į svečius.

 • Sudaryti jiems tinkamas sąlygas.

Siekiai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 rugsėjo 08 d., 18:22