我的调查

调查

神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

调查Diàochá

Apžvelgti visumą

Permąstyti Dievo ir žmogaus tyrimus

 • Palyginti, ką tyrimas reiškia Dievui, jo moksluose, ir žmogui, jo netroškimuose.
 • Koks gyvasis santykis tarp Dievo ir žmogaus?
  • Kodėl, kaip, į ką (vienumą, Mus, Dievą, Kitą) susiveda Dievas ir žmogus?
  • Kaip žmogus išplečia Dievą jų tyrimais?

Kaip susiję keturi netroškimai ir keturi mokslai?

 • Ką Dievo ir žmogaus tyrimų santykiai nusako apie apytakas ir netroškimus
  • Kaip Dievo troškimas (tyrimas, savęs plėtojimas) ir žmogaus suvokimas (ar nežinojimo pripažinimas) vienas kitą papildo?
  • Ar troškimo ir suvokimo (žinojimo) vienas kito papildymas išreiškia jin ir jang, pasąmonę ir sąmonę?
   • Ar tai būtent Dievo pasąmonė ir sąmonė?
   • Kas, tokiu atveju, Dievo sąmoningumas, ar tai jo meilė, ir kaip tai suprasti?
  • Koks sąmoningumo vaidmuo apytakose ir netroškimuose, požiūrių grandinėje ir suvokimo lygmenyse?
  • Koks mano ir Dievo tyrimų santykis kai esame viena su X ? ir jaučiame atitinkamus jaudulius? ir nusakome atvaizdus?
  • Suvokti, kaip trejybės ir ketverybės grindžia tyrimą.
   • Kaip trejybės atvaizdai reiškiasi netroškimuose ir juos sieja su atitinkamomis apytakomis?
   • Nagrinėti trejybes ir ketverybes. Rinkti ir rūšiuoti pavyzdžius.
   • Kaip sudalyvauja mūsų Dievas ir koks ryšys tarp ... ?
    • (mūsų) Dievo savybių: amžinas, išmintingas, geravališkas, valingas
    • troškimų: savarankiškas, užtikrintas, ramus, mylintis
    • nulybės atvaizdų: tiesus, betarpiškas, pastovus, prasmingas
    • terpių: neapibrėžtumo, apibrėžtumo, įsivaizduojamumo, neįsivaizduojamumo
    • suvokimo lygmenų: suvokimo, savęs suvokimo, bendro suvokimo, susikalbėjimo
  • Dievo šokyje ieškoti poreikių tenkinimo, išgyvenimo apytakoje - abejonių ir dvejonių, žinojimo rūmuose - lūkesčių jaudulių, meilės moksle - aštuongubo kelio.
 • Kaip Dievo išėjimą už savęs ir žmogaus išėjimą už savęs (jųjų tyrimus) suprasti kaip padalinimų ratą?
  • Kaip apsisuka ketverybė?
  • Kaip sudalyvauja netroškimai?
  • Kaip tai atrodo iš įvairių asmenų apimčių?
  • Kaip Dievo išėjimą už savęs ir žmogaus išėjimą už savęs suprasti kaip ketverybės poslinkių apvertimą ir gyvenimo prasmės ketverybės poslinkių apvertimą?
 • Kaip apytakos ir netroškimai sieja Dievo ir žmogaus tyrimus?
  • Palyginti kaip apytakos ir netroškimai apibrėžia asmenų Dievo savybes (amžino gyvenimo stulpelį).
  • Kaip žmogus, pripažindamas Dievą, netroškimu įsistato į atitinkamą apytaką, kaip tyrėjas?
  • Kaip netroškimas glūdi atitinkamoje apytakoje, pirm santvarkos, 4+4 raiškose, kaip aštuonerybės atvaizdas?
   • Kaip binomo formulė sieja žmogaus netroškimą (aštuongubą kelią) 1+3+3+1 ir (Dievo mokslų) santvarką 4+6?
  • Kaip netroškimas (pavyzdžiui, dvejonės) sudalyvauja apytakos santvarkoje?
  • Ar apytakų santvarkos sustato laipsnynus?
  • Kaip žmogaus požiūris į suvokimo lygmenį susijęs su atitinkama apytaka?
  • Kaip šešios atjautos ir jų tarpe trys kalbos sieja Dievo asmenis (bei Dievo troškimus) ir žmogaus suvokimus?

Viską aprėpti meilės mokslu ir aštuongubu keliu

 • Kaip meilės mokslas ir aštuongubas kelias apima visus kitus mokslus ir netroškimus, tad viską?

Galima viską suprasti kaip tyrimą.

Dievo tyrimai ir žmogaus tyrimai

Viskas išplaukia iš Dievo tyrimų ir žmogaus tyrimų. Dievas sustato, užveda, atveria tyrimą, o žmogus jį išgyvena, atlieka, išpildo iš vidaus, kaip tyrėjas. Tyrimas ir yra būtent apie tai, jų ryšius.

Dievas grindžia tyrimą, jo laikosi, numano, kuo jisai baigsis, būtent amžinu gyvenimu, kuriame Dievas išlieka. Žmogus imasi tyrimo, renkasi jo ar nesirenka, plėtoja ar neplėtoja, nežino, kuo jisai baigsis, nežino, ar nori sužinoti.

Žmogus esmingai, širdingai, nuodugniai, dalykiškai tirdamas išsako savo besąlygiško, esminio, pilno žinojimo santykinumą, tad gyvena sąmoningu nežinojimu.

Apytakos ir netroškimai

Apytakos, asmenų mokslai, jų pasitikrinimai, išsako jų tyrimų 24 išorines galimybes, koks tyrimas vyksta. Atitinkami netroškimai išsako tyrėjų vidines galimybes, kaip imasi tyrimu.

Suvokimo lygmenys

Dievą ir žmogų, kaip tyrėjus, išskiria ir derina suvokimo lygmenys. Jais sąmoningumas reiškiasi, suveikia, savęs atsisako.

Tyrimas reiškiasi suvokimo lygmenimis. Kiekviename lygmenyje tyrimas išsiskleidžia atitinkamu trejybės atvaizdu ir vyksta atitinkamame moksle, apytakoje.

 • Suvokimu, Dievo šokiu, vyksta Dievo tyrimas savęs. Būtinumu-tikrumu-galimumu.
 • Savęs suvokimu, išgyvenimo apytaka, vyksta Mano tyrimas savęs, išsiskiria trys protai: pasąmonė, sąmonė, sąmoningumas. Daiktu-eiga-asmeniu.
 • Bendru suvokimo, žinojimo rūmais, vyksta Tavo (žmogaus) tyrimas Dievo, grindžiamos įvairiausios bendruomenės. Vieniu-visybe-daugiu.
 • Susikalbėjimu, meilės mokslu, vyksta Kito (Dievo) tyrimas savęs, viskas susiveda. Buvimu-veikimu-mąstymu.

Tyrimas glūdi praduose

Tyrimą išsako trejybės ratas. Tai sąmoningas supratimas Dievo, nulybės, lygtimi 0+3=3.

Trys protai sustato tyrimą, derina sąmonės klausimą ir pasąmonės atsakymą.

 • Sąmoningumas tyrimu užtikrina, kad sąmonė nenuklystų, nesusitelktų į klaidingą atsakymą, nepasiduotų išankstiniam nusistatymui.

Tyrimo sąlygas nusako gyvybės lygtis.

Ryšys tarp tyrimo ir tikslo yra ryšys tarp trejybės ir ketverybės lygmens Kodėl.

Tyrimai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2024 gegužės 10 d., 14:49