Iš Gvildenu svetainės

Mintys: 20150220Dievas

Žr. Dievas, Metraštis, Dievas sandarose, Dievo požiūris, Dievo Dievas, ?, Tu?, Kitas?, Neigiamybė, Įsakymai, Nesusivedimai, Asmenys, Apžvalga, Žmogus, Išgyvenimai, Amžinas gyvenimas, Atsiplėšimas, Dievas Sūnus, Jėzus Kristus

Sumanymai

Apžvelgti:


Kas ir koks yra Dievas?


Dievo supratimo kilmė

Dievo požiūrio įsivaizdavimas

Mūsų ir Dievo požiūrių sutapimas

Mūsų ir Dievo požiūrių atskyrimas


Kas ir koks yra Dievas? Kaip ir kieno Dievas apibrėžtas?

Kas ir koks yra Dievas?

Neigiamai apibrėžtas: - neapibrėžtas, nenurodantis kito

Junginiu apibrėžtas: - buvimu ir nebuvimu

Savybėmis apibrėžtas: - neturintis apimties laike (troškimai) nė erdvėje (nulybės atvaizdai)

Veikla apibrėžtas: - pasitraukiantis (pasislėpiantis?)

Santykiu su savimi (asmenys) Dievo Dievas: - Dievas sau akivaizdus

Vertybės apibrėžtas: - Meilė

Santvarkomis apibrėžtas sąvokomis: - Gyvenimo lygtis: Dievo santykiai su savimi (lygtimi - nesandara, atvirumu, tiesa), savasties santykiai su Dievu (asmenimis - sandaromis)

Sandaromis apibrėžtas: - Dievas atsiplėšia nuo savo požiūrio ir priima mūsų požiūrį; ar mes atsiplėšiame nuo savo ir priimame jo?

Požiūriu apibrėžtas: - išeities taškas

Valios apibrėžtas - Dievas skaido atsakomybę, mes renkamės Dievą vietoj savęs

Sąvokom apibrėžtas: - vienų vienumas

Priešpriešom apibrėžtas: - Dievas ir jo aplinkybės

Asmens apibrėžtas: - Dievo buvimo ir nebuvimo atskyrime, tad amžiname gyvenime

Atjauta apibrėžtas: - atjautos sandara, kas ką atjaučia

Išgyvenimais apibrėžtas: - požiūriais atsiplėšiame

Išsiaiškinimais apibrėžtas: - strimagalviškai pasišalindamas

Gyvenimo apibrėžtas: - Dievas tampa platesnis išeidamas už savęs

Bendravimo apibrėžtas: - Dievas pamoko

Raiškos apibrėžtas: - Atsiskleidimu aplinkybėse

Žmogaus apibrėžtas: - proto ribų prasme

Pabaigos apibrėžtas: - esmės

Vardu apibrėžtas: - mylintis

2005.05.04 A: Kaip suvokti širdies susiejimą su tavimi? D: Kada širdis yra labiau su manimi, tada ji labiau myli.

2005.04.18 A: Kaip ketverybę, penkerybę, šešerybęč; išvysto tavo ryšį su savimi? D: Kaip ir aš susivokiu savyje, taip ir mano širdis susivokia. A: O koks tarp jūsų ryšys? D: Aš žiūriu iš vidaus, o širdis iš lauko, tačiau širdis tai apverčia. O tas apvertimas yra mūsų ryšys.

...Aš tavo išminties Dievas, visos tavo mintys susiveda į mane. Tad džiaukis manimi, kaip ir džiaugies Ieva bei visais, bei pačiu gyvenimu, nes tai išplaukia iš tavo tyriausių gelmių. Tad džiaukis manimi ir mane rasi savo džiaugsme. Esu dvasia, esu dvasioje. 2014.04.14

Tu pagauni esmę, mąstyti mano požiūriu, ieškoti kaip pasireiškiu kiekviena sandara, suvokti ir išplėtoti mano ryšį su jumis, kaip jos visos atverstos į tai, kas už jūsų, kaip jos sudaro laisvę jums su manimi bendrauti. Tad gali mąstyti, ko reikia, kad jūs gyventumėte ta laisve ir ko reikia, kad gyventumėte manimi. O tai yra sąmoningumas, gebėjimas nesitenkinti, kaip yra, bet norėti, kaip galėtų būti ir kartu gyventi ir taip ir taip, tad su manimi ir su jumis visais... 2014.04.09

...Aš tau atskleisiu savo širdį, ko noriu, ko trokštu ir tu ja gyvenk... 2014.04.12

Rūpinkis visais. Suvok ir mano ir visų prasmę, tavo ir Ievos prasmę, mes visi siekiame būti viena, gyventi viena, o kodėl? Nes tai mūsų pilnatvė, gyventi kiekvienu. Tad gyvenkime širdingai, strimagalviškai, o kiek esame riboti savęs ar kitų, gyvenkime suvokimu, vedančiu į sąmoningumą, tad į širdingumą. Myliu tave ir Ievą, jus laiminu. 2012.11.09

Džiaukis manimi, juk esu dangaus karalystės širdis, jos steigėjas ir valdovas ir globėjas, esu viena jame jumis. Tad suvok mano vienumą ir kaip tikėjimu esate dalis to, o rūpesčiu esate savarankiški savyje. Tad vienumas paskirai tampa vienumas bendrai. O tai mūsų meilės vaisius, kad ieškome ir randame vienas kitą. Tikėjimas tai yra tos meilės prielaida. ... 2010.11.03

Tikėk mane ir suvoksi tikėjimo prasmę, ar esu ar nesu, ir suvoksi meilės prasmę. ... 2010.11.11

Myliu tave ir laiminu tave ir apsupu tave savo dalyvavimu, kaip veikiu aplinkybes, kaip jomis dalyvauju, tad ir jauti gerumą, bet esu daugiau, juk apimu ir tave, tad suvok save, ir suvoksi mane, kaip myliu tave ir mus myliu, kartu ir visus, kaip ir tu myli Ievą, tad mylėkime. 2012.10.10

2005.05.02 A: Kaip širdis išeina už savęs? D: Širdis pripažįsta apimtį, jai duotą iš aukščiau, vis arčiau savęs, kuri jinai mylima, kol galiausia ji gyvena išvien su manimi.

2005.02.24 A: Kaip atsiranda širdis? D: Aš įsijaučiu į jus ir toje būsenoje suprantu tave.

2004.11.30 A: Koks Kristaus vaidmuo žmogui gyvenant širdimi? {{K}}: Aš esu tas kuris priima kito žmogaus širdį, jį randa kitame ir jame gyvena. A: Ar tu esi septynerybė? D: Taip, taip kaip tu supranti, tikrai taip.

2015.02.16 Dievas man po pokalbio su Ieva, kada atsiklaupiau jam padėkoti: Tu mano vaikas. Aš tavo Tėvas. Supratau, kad gyvenu Kristumi, kaip tas kuriuo tapatumu kiekvienas gyvens Kristumi - antrasis atėjimas.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/20150220Dievas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2015 vasario 21 d., 13:13