Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Gvildenu

Žr. Klausimai Dievui, 20170313Gvildenu, 20140203Gvildenu, Pradžiai, Sumanymai, Trokštu išmanyti, Darbai, Išgyvenimai

Puslapiai su gvildenimų brėžiniais: Raida, Žemėlapynas, Vertybės, Vertybių žemėlapis, Vadovėlis, Metraštis, Žinynas, Kelionė

Dievo tyrimai

Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?

Dabartiniai klausimai

Kaip susidėlioja visko žinojimas?

Kaip gyvenimo knyga viską išsako?

Kaip elgesys ir dorovė sieja išeities tašką ir suvesties tašką?

Maldos mokslas: Kaip viskas susiklauso?

Kaip amžinas gyvenimas reiškiasi keturiomis apytakomis?

Kaip iš Dievo šokio išplaukia pasirinkimų malūnas, žinojimo rūmai ir maldos mokslas?

Kaip apibrėžti, išvesti ir susieti mūsų gyvenimą išsakančias sandaras?

Apibrėžiu sąvokas:

Renku ir nagrinėju duomenis iš savo gyvenimo. Rūpesčiai, Branda, Klaidos, Išgyvenimai, Sapnai

Aprėpiu matematiką

Mąstau, kaip tirti visuomenę, santykį tarp asmens ir bendruomenės, sąmonės ir pasąmonės.

Puoselėju šviesuolių bendrystę

Apžvelgiu savo klausimus.

2016.01.28 D: Aš gyvenu tavimi ir atveriu tau gražias mintis. Tad mąstyk kaip mudu vienas kitą mąstome, kaip atsiveria mūsų klausimai ir atsakymai. Tai kelias į žinojimą, į šviesuolių bendrystės pagrindimą ir išplėtimą.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Gvildenu
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 gegužės 10 d., 15:48