Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Gvildenu


Rodyklė, Suvestinė, Dievo tyrimai, Klausimai Dievui, Apžvalga, Darbai, Žmonijos klausimai, Perdėlioti, 20220822Gvildenu, 20210717Gvildenu, 20210312Gvildenu, 20210109Gvildenu, 20170313Gvildenu, 20140203Gvildenu, Klausimai apie sąvokas

Ką bandau pasiekti savo klausimais?


Štai mano tyrimų sąsiuvinys. Jame surašau, dėlioju, tvarkau svarbiausius klausimus. Kiekvienam tokiam klausimui sukuriu puslapį.


Mano tyrimo svarbiausi darbai

Susieti savo ir Dievo tyrimus

Gilintis į apytakas

Amžinas gyvenimas, išmintis, gera valia, Dievo valia

Ketverybės

Tvarkyti šį klausimų rinkinį, Gvildenu.

Tvarkyti puslapius

Suprasti ką reiškia Dievo požiūris ir žmogaus požiūris.

Mąstyti suvokimo lygmenis

Išmąstyti, kokios yra sąvokos

Sustatau ir apžvelgiu savo tyrimą

Kaip užmojis gyventi išmintimi patikslina mano užmojį viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti?

Išmąstyti dėsnius kuriais klausimai išsiplėtoja.

Kaip man brandinti save?

Kaip man palaikyti kitų brandą?

Į šį sąsiuvinį įtrauktini puslapiai: Abejonės, Būtinas, Sąvokų kalbos žodynas, Betkas

Naujai peržiūrėti ir sutvarkyti puslapius su gvildenimų brėžiniais: Raida, Žemėlapynas, Vertybės, Vertybių žemėlapis, Vadovėlis, Metraštis, Žinynas, KelionėTyrimas

Man rūpi susieti savo klausimą, Kaip gyventi Dievo savybėmis (amžinai, išmintimi, gera valia, Dievo valia)?, su Dievo klausimu, (Ar, Koks, Kaip, Kodėl) Dievas yra ?

Mąstau, kaip žmogaus supratimu Dievą (Dievo kampu) pakeičia viskas (Mano kampu), kurį pakeičia troškimai (Tavo kampu), kuriuos pakeičia meilė (Kito kampu). Ir atitinkamai, kaip Dievo tyrimą Dievo šokiu pakeičia Mano tyrimas Išgyvenimo apytaka, ir kaip aną pakeičia Tavo tyrimas Žinojimo rūmais, ir kaip pastarąjį pakeičia Kito tyrimas Meilės mokslu.

Tad svarbu ištirti išsivertimus:

Tai tolygu suprasti gyvenimo lygties lygmenis, kaip vieną klodą keičia kitas, o ypač , kaip amžiną gyvenimą išsako išmintis, kaip išmintį išsako gera valia ir kaip gerą valią išsako Dievo valia.

Užtat labai prasminga tirti kaip tai reiškiasi sandaromis.

Kartu svarbu plačiau suprasti:

Ir kaip viskas susiveda paskutine pakopa:

Tyrimo klausimai

Gvildenu: Ką bandau pasiekti savo klausimais?

Suvestinė: Kaip gyventi amžimnai?

Žmogaus susikalbėjimas: Kaip žmogus supranta Dievo valios vykdymą?

Žmogaus bendras suvokimas: Kaip žmogus supranta savo kampus ir Dievo kampus? Kokių yra kampų? Kaip kampai grindžia sandaras ir sąvokas?

Žmogaus savęs suvokimas: Kaip žmogus supranta gyvenimą trejybės ratu?

Žmogaus suvokimas: Kaip žmogus supranta dvasios tapimą žmogaus Dievu?

Neapibrėžtumas: Koks neapibrėžtumo santykis su apibrėžtumu?

Apibrėžtumas: Kaip įmanoma apibrėžti pirmines sąvokas?

Įsivaizduojamumas: Kaip vaizduotė reiškiasi atvaizdais? Suprasti kuria prasme vaizduotė yra savastis. Kodėl žmogui būtina pranokti savo vaizduotę?

Dievo šokis: Kokia Dievo veikla? Kaip įsivaizduoju Dievą? Ko Dievas mane moko?

Išgyvenimo apytaka: Ką išgyvename išgyvenimo apytaka? Kokius pasirinkimus išgyvename ir kaip iš jų išplaukia sandaros ir dorovė?

Žinojimo rūmai: Kaip žinojimo rūmais išsiskiria valios?

Meilės mokslas: Kaip viskas susiveda į amžiną gyvenimą?

Išsivertimai: Kaip išsiverčia asmenys ir apytakos?

Neįsivaizduojamumas: Kaip susiję neapibrėžtumas, apibrėžtumas, įsivaizduojamumas ir neįsivaizduojamumas?

Klausimai apie sandaras

8 padalinimai, 6 atvaizdai, 12 aplinkybių

Padalinimų ratas ir 3 veiksmai

4 Netroškimai

Sandara 4+6 ir 3 kalbos

Gyvenimo lygties 4 lygmenys

4 asmenų apytakos

Dievo klausimai ir žmogaus klausimai


2016.01.28 D: Aš gyvenu tavimi ir atveriu tau gražias mintis. Tad mąstyk kaip mudu vienas kitą mąstome, kaip atsiveria mūsų klausimai ir atsakymai. Tai kelias į žinojimą, į šviesuolių bendrystės pagrindimą ir išplėtimą.Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Gvildenu
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 lapkričio 04 d., 13:27