Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Klausimas


Klausimai, Gvildenu, Suvestinė, Neapibrėžtumas, Atsakymas, Tyrimas, Priėmimas, Dvasia, Dievas, Meilė, Valia, Dievo valia

Kaip visos galimybės išsiritulioja iš klausimo?Dievo kryptys

Priėmimas


Priėmimas

Priėmiimas yra ištaka iš kurios viskas išplaukia.

Kas yra priėmimas?

Tobulumas, valia, Dievo valia yra kitos esmės susijusios su priėmimu-meile, tik jos visos turi santykius su santvarka, tad su neigimu. O priėmimas-meilė yra už santvarkos, pirm sąlygų, pirm neigimo.

Kaip priėmimas apibrėžtume iškyla, išreiškiamas?

Priėmimas iškyla kaip nulinė veikla ketveriopai, visaregio lygmenimis:

Visko savybės - vienybės atvaizdai - ir nulybės atvaizdai įvairiai išreiškia priėmimą. O prasmingumas išsako priėmimą kaip sau nepakankamą.

Ką priėmimas išreiškia?

Priėmimu Dievas apibrėžiamas ne neigiamai - apimtimi, o teigiamai - visus atvaizdus vienijančia esme. Meilę teigiamai apibrėžia jos sutapimas su troškimu visko, tuo tarpu Dievą neigiamai apibrėžia troškimas nieko. Priėmimu turiu mintyje meilę plačiausia prasme. Priėmimas yra Dievo esmė, troškimų vieningumas. Užtat priėmimas išsako ne vien Dievo šaltį bet kartu ir Dievo šilumą.

Priėmimo neigimas santvarka: neatmetimas, nepriėmimas, atmetimas

Neatmetimą galima suprasti kaip atmetimo atmetimą.

Bosonai priima, o fermionai atmeta.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Klausimas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 rugsėjo 20 d., 17:46