Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Lūkesčiai


Pirminės sandaros, Antrinės sandaros, Gera valia, Pagrindimas, Geros valios pratimai, Gerumas, Ir du, Juokas, Pretexts for outreach

Kaip širdis išgyvenama lūkesčiais?As an illustration, imagine that you are in a room full of blocks with letters on them, and that you are familiar with and attached to the blocks close to you, but not with the ones farther out. In other words, the former blocks are emotionally inside of you, and the latter blocks are emotionally outside of you. Make an expectation of the letter on the underside of a block. If the block is outside of you, and your expectation is correct, then you are excited. If your expectation is incorrect, then you are surprised. However, if the block is inside of you, and your expectation is incorrect, then you are sad, but if correct, then you are content. If you are not able to make an expectation (because the block is too strange, or fast, or your mind vetoes making an expectation) then you are frightened if the block is outside of you, and disgusted if the block is inside of you. This accounts for the six observable emotional responses. There are two additional unobservable emotional responses which take place after an expectation is made but before it has been resolved. Suspense is one, where we distinguish between inside and outside, and peace is the other, where we do not distinguish between inside and outside. [11/00, Andrius Kulikauskas] Calm vs. excited, Positive vs. negative, Sensitive vs. insensitive.

The eight emotional experiences are combinations of the three emotional dimensions.

They are combinations of three with regard to our expectation of what is true. Our response has three dimensions: 1) We now accept or reject our expectation. 2) We have already accepted our expectation - it is familiar to us, inside of us, or we have not yet accepted it - it is foreign to us, outside of us. 3) We will or will not reconsider our expectation.

Jausminiai atsiliepimai, gėrio kryptys (iš gėrio ir į gėrį), kaip kas pasidaro - veiklumai, gera valia.

Dimensional analysis

Directions of the good

Emotional responses have us be open to the perspective of another, care about our relationship with another. They allow us to respond in any single direction. The ways things get done describe our response.

Everything has no expectations, but we do. Expectations occur when our participation is bounded in scope. The foundation of all participation is the threesome , the division of everything into three perspectives: Taking a stand, following through, and reflecting on the results.

The participation of everything is unbounded in scope, and has no role. Whereas the perspective of anything is bounded in scope, which is its role.

Our participation may be bounded in three different ways, and so this gives shape to our expectation. We experience each dimension of our participation as an emotional dimension. These three emotional dimensions are our receptivity to emotion (sensitive or insensitive), the quality of our emotion (positive or negative), and the quantity of our emotion (calm or aroused).

We experience the unity of our expectation through an emotional response . We may respond to this unity with the associated way of getting things done, through which there opens up an avenue for the good .

This transformation may take place at the pre-level (cognitive expectations, getting things done) or at the post-level (emotional responses, avenues of the good). The pre-level is unbounded (indeliberate, with signified), the post-level is bounded (deliberate, with sign). Are we driven by our outlook, by God, or by emotion, by good?

Jesus observes, addresses and concludes with regard to this transformation.

Dievas trokšta betko, mes netrokštam betko. Lūkesčiai.

Dievas trokšta betko (ne nieko). God is caring for any perspective. God is calm, at peace. All that happens is good for God. Whereas we do not (life does not) care for any perspective. Life is not calm, not at peace. Life has expectations.

Lūkesčių teigiamumas ar neigiamumas

Jauduliais ir abejonėmis galime pasitikrinti savo lūkesčių teigiamumą:

Septynerybė labai svarbi nes parodo, kaip teigiamą pakeisti neigiamu ir atvirkščiai, kas veikia lūkesčius: ne taip, ir taip ne...

Humoras

Nykulys

Neteisingais lūkesčiais išgyvename neapykantą, o teisingais lūkesčiais išgyvename meilę. Nesame viena, esame viena. Šešerybėje meilė ir neapykanta yra suvesti į vieną požiūrį, tai priešingybės.

(Išorinė) baimė nesuveikia, (vidinis) bjauresys suveikia, kad pasikeistumėme. Neigiamais lūkesčiais mažėjame, siaurėjame, teigiamais didėjame, platėjame.

Neigiami jausmai:

Šias priešpriešas išsako šešerybė

Jauduliai

Jausmai artimi, savi - jei lūkesčiai kažką lemia, o tolimi, svetimi, jei niekas nuo jų nepriklauso.

Jauduliai - laimė ir liūdesys - gali tapti tokie švelnūs, blankūs, ramūs, kad pereina į ramybę.

Savastis - tai skirtumas tarp to, kas mums artima (kas džiugina ar liūdina) ir tolima (kas jaudina ar stebina). Žr. Damasio?.

Kryptys iš gerumo šaltinių

Life expects the Good. These are expectations of directions from which the good might come. These are the directions from which the good comes:

They are our expectations.

This structure helps us to be open to the good coming from more directions than our mind can encompass. It keeps us from thinking of the good as the "sole responsibility" of either God or man.

Kadaise tyriau šv.Luko evangeliją, kaip įvairiai Kristus suvokė gėrį. Gerą žmogų pažįstame iš jo gero darbo, tai mus moko geras žodis. Manau, tai gerojo vaiko požiūris, tai amžinas gyvenimas, kad Dievas nebūtinai geras. O geras Dievas mus apdovanoja geromis dovanomis, jas išskiria gera savybė, kaip druska, palaikanti gėrį ir naikinanti blogį. Manau, tai blogojo vaiko požiūris, tai gyvenimas, Dievo gerumas. Geroji naujiena, yra tai, jog tai tas pats gėris, žmogaus ir Dievo, nes kaip tikime, taip ir bus. Štai visi būdai, kaip mes išgyvename gerą valią. O už jų slypi gera širdis, kuriuo žmogus ir Dievas yra viena.

Our minds are not able to directly conceive that whatever happens is good. There is nothing here for us to conceive! Instead, our mind provides us with a structural context, which is that we can have various expectations. The structural context for being calm is that there can be expectations. These expectations are avenues for the good. They are the directions from which the good might come.

The directions of the good are the various things that are good. They are: good heart, good God, good gifts, good quality, good person, good deed, good word, good news. I collected them from the gospel of Luke. On the one hand, we can think of God as being good, and there being good gifts from him. On the other hand, we can think of people being good, and of them as doing good deeds. Back to the first line of thinking, we can say that there is a good quality by which the good in people is preserved, and the bad in people is destroyed. Back to the second line of thinking, we can say that there is a good word which judges the goodness of the tree by the goodness of the fruit. The good news, that what we believe is what happens, indicates that the good in the first line of thinking is the same good as in the second line of thinking. Finally, there is the good heart, that what we find is what we love, which makes the other seven irrelevant. [9/99, Andrius Kulikauskas]

Kryptys iš gerumo ir matematiniai įrodymo būdai

Expectations are given by the gradation of methods of mathematical proof: morphism, induction, algorithm construction, substitution, examination of cases, construction. These seem to define the various kinds of goodness:

Good person, deed, word are a cycle:

Good God, gift, quality get mapped to follow through, reflect, take a stand.

In those roles, good God is one, good gift is all, good quality is many.

Kryptys į gerumo šaltinius - Jėzaus lūkesčiai

Šv.Morkaus evangelijos pasakojimais tyriau Kristaus jaudulius ir juos grindžiančius lūkestį.

Jesus has an expectation that people involuntarily lack connection with the signified. Involuntary vs. voluntary, with signified vs. with sign, lack connection vs.have connection. Their principle is: (absolute) Love God vs. (relative) Love your neighbor as yourself, do vs. do not, indeliberate vs. deliberate. He responds by addressing their good: Focused from inside vs. focused on outside, unified vs. divided, disengaged vs. engaged. These ways of showing good will are speaking to: their belief (at peace, respond, good heart), their willingness to change (sad, renew, good God), their investedness (surprised, articulate, good gift), demon isolating (frightened, confront, good quality), inner adherence (content, delegate, good person), what they will achieve (excited, initiate, good deed), what they could be doing (disgusted, make yourself heard, good word), their purpose (suspense, exercise sheer will, good news). Based on a study of the emotions of Jesus in the Gospel of Mark.

The good will that Jesus addresses is that people follow the will of God (this is the "what" that God wishes). This means that the will of the person is aligned with the will of God. For this to be the case, there needs to be a will - an inner adherence, but there also needs to be a following of the will - a willingness to change. The inner adherence is the goodness of a person, and the willingness to change is the goodness of God. The person who adheres manifests this through what they will achieve, through their good deeds. The relationship between the good person and their good deeds is what they could be doing, as given by the good word. God from whom comes the willingness to change manifests that through their investedness in the good, his good gifts. The relationship between the good God and his good gifts is that he is isolating the good from the bad, which is the good quality. This all opens up three connections in following the will of God: obeying, which connects the good person and the good God, so that they are one in the good heart, and the distinction between the wills collapses; believing, which connects the good deed with the good gift; and caring, which connects the good word with the good quality.

Jesus speaks to the potential for good and away from the potential for bad.

Kryptys į gerumą, kuriais galime kitus kalbinti, kreiptis į juose glūdintį gerumą:

Laisvumas yra ženklų savybėse:

Slack is in the former, not the latter.

Kaip kas nuveikiama

Joe Damal and I identified eight ways of getting things done. Getting things done is much more relevant than having power. You do not need to have power to get things done, and you can have power but get nothing done. The eight ways of getting things done are: make yourself heard, confront, delegate, initiate, articulate, renew, sheer will, and respond. They are related to the eight emotional responses. Directed from inside vs. directed to outside. Supporting intention vs. countering intention, Exercising initiative vs. sharing initiative. [11/99, Andrius Kulikauskas]

Atvaizdų ir aplinkybių išvedžiojimas iš lūkesčių

Atvaizdų ir aplinkybių kilmę suprasti lūkesčių-jaudulių dvejais kanalais (sąmone-pasąmone).

Antrinės sandaros iškyla:

Uždara sandara kildinama iš atviros sandaros.

Dievo lūkestis, jog jisai būtinas, jisai iškils.

Užtat atvaizdu reiškiama visuma, tuo tarpu aplinkybe reiškiama paskiras požiūris, ji papildomai mylima, sulaukia papildomo dėmesio.

Dievas veikia neigiamybėmis, žmogus teigiamybėmis.

Lūkestis apibrėžia betką.

Ieškau, kaip gali dvejopai atliepti lūkesčius, taip kad kyla atvaizdai ir aplinkybės:

Specialization of general structure. Look for how to map "one-all" and "many" to "why" and "how" in two different ways.

Each of the expectations brings together two perspectives. These perspectives are distinguished by responses to the expectations: the heart embracing the following or the world embracing their opposites.

Note: relate these to the Emotional responses as alternatives to calmness.

Each of the directions of the good accords as if with a division of everything. Depending on the direction that we look at them, we have either representations or topologies. What do we associate the good with? the slack with? in a division. Either with the part, or with the whole. If with the part, then that part stands independently, and we have a topology. If with the whole, then the whole stands independently, and we have a representation. Whatever we associate the good with must stand independently on either side. (Note that this independence is what is relevant in the growth of our understanding and love.)

In each case, the slack is in the direction of the good. Slack is in the former, not the latter. Susieti kryptis iš gerumo su kryptimis link gerumo.

The good will that we show is actually that which we open through the eight directions which the good comes from. These are the same directions that we speak to in others.

Atvaizdų išvedžiojimas

Atvaizdai kyla kaip šaltiniai to gerumo, kuris į mus ateina iš gerumo šaltinių. Tad atvaizdai praleidžia gerumą, jį atsijoja.

Atvaizdai yra visumos, kurioms priskiriamas gerumas.

Juos papildome gera naujiena (dviprasmybe, kad tai tas pats gėris) ir gera širdimi (gerumas apskritai).

Atvaizdai išsako dvejopai, kaip didinti Dievo galimybes - didėjimą ir apimtis.

Aplinkybių išvedžiojimas

Kol kas nepavyko išvedžioti aplinkybes iš lūkesčių. Tačiau yra kelios galimybės:

Trejybė yra ratas. Jos atvaizdas būti-veikti-mąstyti irgi (amžinas) ratas. Tačiau kiti atvaizdai yra tolimesni klodai, tai ne amžini ratai, o vienkartiniai apėjimai.

Lūkesčiai grindžia aplinkybes

Jėzus

Kur aplinkybės savaime iškyla. Uždara sandara (o ypač trejybė) kildinama iš atviros sandaros (pirminės sandaros).

Tad kiekvienas asmuo iškyla iš aplinkybių: Dievo galimumas, tai Aš; mano asmuo, tai Tu; Tavo daugis, tai Kitas. O jau Kitas, kaip daugis, gali suktis trejybės ratu, išreikšti visus tris asmenis - Dievą, Mane, Tave. Dievas išsako lūkestį; Aš išsakau asmenį, tą lūkestį išgyvenantį; Tu išsakai sulaukimą to lūkesčio išsipildymo ar neišsipildymo; Kitas išsako to patikrinimo įvairų taikymą. Tai keturi skirtingi lūkesčio išgyvenimai iš skirtingų išeities taškų beišeinant už savęs į save. Tik nesutampa matai: Dievas-teisingas buvimas, Aš-teisingas mąstymas, Tu-teisingas veikimas ir ratas: būti-Dievas, veikti-Aš, mąstyti-Tu. Kito ratas vyksta atbula tvarka - veikimas-mąstymas-buvimas.

Nulybės atvaizdai apibrėžia išėjimą už savęs į save, tad išsako aplinkybes.

Jėzaus trejybės narys kalbina žmogaus paslankumą ar nepaslankumą link jo. Jėzus rūpinasi trikdžiu. Siūlosi kartu su jais eiti trejybės ratu, kartu gilintis. Laisvumas - narys laukimu siejamas su poslinkiu - laukimą, sutapimą išsako nulybės atvaizdas - atitinkamos apimties. Laukimo apimtis (viskas, betkas, kažkas, niekas) nulemia poslinkio pobūdį, nulybės atvaizdą (prasmingas, pastovus, betarpiškas, teisingas) ir trejybės atvaizdą ir aplinkybes.

Iš Jėzaus kalbinimo matosi seka (nusistatyti, permąstyti, vykdyti) tačiau iš pačių lūkesčių matosi seka (nusistatyti, vykdyti, permąstyti).

Dievo raiškos vaidmuo

Nulybės vaidmuo išvedžiojant aplinkybes

Lygtis 5 + 3 = 0

Nusistatyti, vykdyti, permąstyti

Būti, veikti, mąstyti - jausmų matai

Vienis, visybė, daugis

Daiktas, eiga, asmuo

Būtina, tikra, galima

Išgyvenimų rūšys išsako kryptis į gerumą:

Siekiamybė tai aiškiai skiria esamą ir būsimą padėtį, kaip kad tikrumas skiria raišką ir jos išsakytą turinį. Siekiamybė išplečia esamybę, o galimybė nusako jų ryšį. Tad išgyvenimų rūšys gražiai sutampa su aplinkybėmis būtinas, tikras ir galimas.

Ankstyvesnė mintis: The directions of the good are a framework to pair a representation of the nullsome with a threesome, attributing good to the perspectives, yielding the three topologies. We have the threesomes as they look from a perspective on the other side.

Gerasis Dievas, geroji dovana, geroji savybė ir gerasis asmuo, gerasis darbas, gerasis žodis yra du trejybės reiškiniai kuriuos galima suvesti veiksmu +3 ir lygtimi 3+3=6.

Aplinkybės, tai dalys, kurioms priskiriamas gerumas.

Poslinkis prilygsta nulybei, tad gali būti suvokti jos atvaizdu: prasminga, pastovu, betarpiška, teisinga. Tai yra savybės, kurias galima priskirti nariui, ir kurios jo nepakeičia.

The key concepts significant, constant, direct, true are given by the good that Jesus speaks to:

The threesome is given by: good God, gift, quality or good person, deed, word. Question: Where is the good x in the good y? Also, how might these relate to the topological extensions?

Teigiami jausmai išsako žmogaus gerumą, užtat ir jo bjaurestį savimi, kad jis gali nuklysti, o neigiami jausmai išsako Dievo gerumą ir baimę jo, kad jis gali pasmerkti.

Bjauresys ir baimė yra tie jauduliai, kurie mus išveda iš mūsų lūkesčio į mūsų asmenį esantį už jo, kad galėtumėme jį patikslinti, galėtumėme pasitaisyti.

Gerumas (pavyzdžiui, žmogaus) sieja trejybės narį (nusistatyti) su aplinkybe (būti). Žmogaus, darbo ir žodžio gerumas iškyla kada paneigiamas žinojimo laipsnis kodėl, požiūris kodėl, taip kad gerumas nėra Dieve, tad grindžiamas prasmingumas. Tad Dievo, dovanos ir savybė gerumai priskiriami (nežinomiems) poslinkiams, ne (žinomiems) nariams.

Žinojimo laipsnio paneigimas, tai teiginio paneigimas, tad gerumo paneigimas, nes gerumas tūno teiginyje. Tad tai išsako išgyvenimą, ne žinojimą.

Dievui nėra skirtumo tarp buvimo, veikimo ir mąstymo, tad jam šis gerumo lygmuo neiškyla. Tai ketverybės atvaizdas pažinimo lauku. Panašiai, žmogui nėra skirtumo tarp būtinumo, tikrumo ir galimumo, tad jam šis gerumo lygmuo neiškyla. Tai ketverybės atvaizdas pažinovu.

Note that, for example, Jesus' wish speaks to their belief, and then the Good heart speaks to their wish. This suggest that the Good heart is Jesus' belief, and so on. Also, note that this is the "belief" that we are looking for, as the basis for the topologies.

Note the connection between good person/deed/word = = inner adherence/what they will achieve/what they could be doing = = take a stand/follow through/reflect. (or is it just be do think ?) Consider also if there is a connection between: good God/gift/quality = = willingness to change/investedness/isolation = = follow through => reflect / take a stand => follow through / reflect => take a stand.

Galimas paaiškinimas dvejomis trejybėmis:

Klausimas, kas yra laimė? iššaukia trejybę.

Laimingumo (content) ir linksmumo (excited) skirtumas.

Mokymosi jaudulys: įtampa, iškylanti telkiant dėmesį, juk tai padidintas jautrumas, lūkesčių pagrindas, kuriuo tikimės ką nors išmokti.

Ramybė (Dievas visur), įtampa (velnias šalia), kaip Algirdo eilėse.

Related Investigations

Dorovės ryšys su jausmais. Atitoldami nuo savęs - randam ramybę - įsiklausome. Atsisakome savęs, vadovaujamės protu. Betgi kaltę išgyvename vidiniu požiūriu, ne išoriniu požiūriu. Ir vidiniu požiūriu įsisaviname išorinį požiūrį. Tad kaip suprasti?

Emotional manifold is evidence for an "unconscious", not just individual unconscious events.

Moods represent one's personal situation and they won't change until you change your situation. And emotions represent a person's state and so peak sharply. Užtat nykulys gali būti pavojingas nes jisai trukdo žmogui keisti savo padėtį, nors jisai kaip tik gal nieko neturėtų daryti nes galėtų būti blogos pasekmės.

Why are moods often longer felt than emotions? They seem to represent an irresolution - the conscious has not understood what the unconscious wants to tell it.

Dopamine is relevant for timing abilities - and perhaps this is related to the feeling of suspense.

Jauduliai, nuotaikos

permąstyti, ką turiu mintyje "lūkesčiais" - ar iš tikrųjų liūdesys priklauso nuo to ko nesitikime - betgi būtent pasąmonė nesitiki - šitą reikia pabrėžti. Tai tampa įrankiu tirti pasąmonę. Savastis: pasąmonės lūkesčiai. Pasaulis: sąmonės lūkesčiai.

Poreikių laipsnynas: Pasąmonė įsikabina į tai ką turi - nesikeičia. O sąmonė renkasi gerą vietoj blogo.

Malonumas yra mūsų troškimų atvaizdas, o žinojimas parengia tobuliausią troškimų atvaizdą.


Rasa - kūrinių nuotaikų santvarka. (A Rasa is the developed relishable state of a permanent mood, which is called Sthayi Bhava. ... An emotion inspired in an audience by a performer.) Iš pradžių buvo aštuonios nuotaikos, paskui jas papildė ramybe, vėliau dar kitomis. Nuotaika turi būti pakankamas pagrindas meno kūriniui. Devynios nuotaikos atitinka jaudulius:

Reginos paklausiau, kas yra laimė. Ji atsakė:

Yra (man) papildoma nuotaika:

Taip pat vėliau atsirado:

Įsigilinti: This development towards a relishable state results by the interplay on it of attendant emotional conditions which are called Vibhavas, Anubhavas and Sanchari Bhavas. Vibhavas means Karana or cause: it is of two kinds - Alambana, the personal or human object and substratum, and Uddipana, the excitants. Anubhava, as the name signifies, means the ensuants or effects following the rise of the emotion. Sanchari Bhavas are those crossing feelings which are ancillary to a permanent mood. Eight more emotional features are to be added, namely, the Saatvika Bhavas.

Shannon informacijos sistemoje, informacijos priėmėjas turi susigaudyti, kokia jinai gali būti. Turi atitinkamus lūkesčius. Ir taip pat turi suvokti tikimybę įvairios informacijos. Keičiasi tikimybės. Informacijos kiekis matuojamas tikimybių susiaurėjimu.

Damasio? tvirtina, jog mūsų smegenyse veikia kūno žemėlapis (ranką papildo plaktukas ir t.t.) ir aplinkos (jos išdėstymo) žemėlapis. (Jausminių atsiliepimų atžvilgiu, tai skirtumas tarp vidaus ir išorės. Išgyvenimų atžvilgiu, tai savastis ir meilė Juos sieja pirminis sąmoningumas, suteikiantis žinojimo jausmą. Žemėlapių tarpą išsako persitvarkymai.)

AndriusKulikauskas: Butler et al of the Harvard Business Review had a list of eight motivational drives, I should put them here.

Gombrich he attained nirvana, which for him, as for everyone, means eliminating all passion, hatred, and confusion, and knowing that they have been eliminated. The Buddha called these the Three Fires, using as a metaphor the central daily ritual of a Brahman householder’s life. He then extended the metaphor by calling their elimination nirvana, a word meaning “going out” (of a fire). (Palyginti su baime, neapykanta, bjauresiu).

Epicureus - tikrasis malonumas yra ramybė.

Christopher Hoerl apie palengvėjimą.

Judee Burgoon - emotional response and expectations

Giovanna Colombetti: The Enactive Approach to Emotions - extended affectivity - emotions/moods


Kodėl gera valia atveria kelią gerai širdžiai?

1999.08.18, Andrius: In my personal work I want to do some investigations into a question that is of interest to God. I told him so and he responded: Why does Good Will make way for Good Heart? I asked God which questions I should think over so as to understand why good will makes way for good heart. He responded:

That's all. Go work.

2014.05.30 Mylėk Ievą. Ji tau reikalinga, kad tu pilnai atsiskleistum, kad šlovintum mane, kad atsiskleisčiau tavyje ir žinotum, kas esu ir ką reiškiu šioje žemėje, šiame gyvenime, taip pat ir amžinajame. Esu gera širdis jungianti gerąjį žmogų, gerojo vaiko išpažintį, ir gerąjį Dievą, blogo vaiko išpažintį, tad tuo pačiu ir amžiną gyvenimą, gerojo vaiko išreikštą, ir gyvenimą, blogojo vaiko išreikštą. Tad mylėk visus ir aš pilnai atsiskleidžiu. Ir mylėk Ievą, nes joje įžvelgi gerą širdį.


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/L%c5%abkes%c4%8diai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 kovo 06 d., 17:27