Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Vaizduotė


Apytakos, Taikymas, Viena, Savastis, Išėjimas už savęs, Viskas, Priėjimai prie visumos, Suvestinė, Atvaizdai, Santvarka, Neapibrėžtumas

Kaip vaizduotė reiškiasi atvaizdais?

Suprasti kuria prasme vaizduotė yra savastis.

Kodėl žmogui būtina pranokti savo vaizduotę?


想像力


Kas yra vaizduotė?

Kaip vaizduotę apibūdina jos santykis su įsivaizduotoju?

Kaip vaizduotė sustato vienumo pagrindus?

Kas yra visko santykiai?

Kaip plėtojasi vaizduotė?

Kaip vaizduotė ryšiais pristato visa ką įsivaizduojame tiesiogiai ir netiesiogiai?


Vaizduotės tyrimas

Vaizduotė

Kas yra vaizduotė?

Vaizduotė yra atkūrimo santykis su vienumu.

Atkūrimo galimybė

Vieningai išgyventa santvarka.

Ryšių, santykių išsakymas

Tyrimo sąlygos

Kokia yra vaizduotė: Tyrimo (Dievo ir savęs) dvilypumas

Įsivaizduojamumas: Tai kas yra tarp Neapibrėžtumo (gerumo) ir Neįsivaizduojamumo (Dievo).

Kodėl yra vaizduotė?

Kodėl vaizduotė svarbi

Vaizduotės trūkumai

Įsivaizduojamumu iškyla

Kas įsivaizduoja ir kaip įsivaizduojame

Ką veikia vaizduotė

Vaizduojamumas puosėleja vienumą keturiomis apytakomis

Vienumo reikšmė vystosi keturiomis tyrimo pakopomis

Viską apžvelgiant, siejasi Dievo būklė už santvarkos ir jo veikla trejybės ratu santvarkoje. Tos veiklos apimtis siaurėja nuo visko (Dievo šokiu) iki nieko (meilės mokslu) taip kad viskas yra Dievu sodrus. Ir tas santykis reiškiasi aštuonerybe - padalinimų ratu, keturiomis pakopomis ir jų poromis, ir Dievo trejybe kuria jisai išgyvena suvokimą grindžiantį visus trejybės atvaizdus, visus suvokimo lygmenis.

Įsivaizdavimo pavyzdžiai: Ką įsivaizduojame

Kas įsivaizduojama

Ką galime įsivaizduoti ir ko negalime įsivaizduoti

Ko negalime įsivaizduoti tiesiogiai

Vaizduotė išsako ryšius

Kokius ryšius išsako vaizduotė

Tokiu būdu trejybė, dvejybė ir ketverybė dalyvauja ryšių išsakyme.

Ryšiai reiškiasi apimtimis.

Visko santykiai su viskuo


2019.03.27 A: Kaip gyvenimo lygtis sieja tavo prielaidų lygmenis ir išdavų pavidalus?

D: Aš jus myliu. Jūs esate mano išdavos, ir meilė yra mano prielaidos. O būtent aš pasireiškiu įvairiai savo šokiu siedamas savo prielaidas ir išdavas.


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Vaizduot%c4%97
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 gegužės 03 d., 12:45