Iš Gvildenu svetainės

Mintys: VienumoPagrindai


Viena

Kokiais būdais esame viena?

Suprasti šešių vienumo pagrindų sandarą.


合一的基础


Brėžiniu apžvelgti visas sandaras išreiškiančias, kaip esame viena, ir permąstyti, kaip iš jų išsiveda gyvenimo kalba.

Vienumo sampratos

Kokia vienumo pagrindų sandara?

Esmė

2

3

4

3+3

3x2

6

4+2

(4 2)

Negalimybė

Vaizduotė
Vienumo pagrindai įžvelgia vieną vienumo sampratą kitoje vienumo sampratoje. Vienumo pagrindai išplaukia iš paskirų troškimų įžvelgimo. Dievu juos įžvelgiame bendrame likime, o meile - paskiruose likimuose. Ir vienu ir kitu atveju tai išverčiama į bendro troškimo įžvelgimą. Iš Dievo tai išverčiama likimais, tad asmenimis, o iš meilės tai išverčiama troškimais, tad požiūriais.
Žalia spalva išsakau kaip tą vienumą išgyvename.

Vienumo ištakos

Dievas už visumos

Gerumas vienumų vienume

Ką reiškia būti viena?

Esame viena iš įvairių kampų: Dievo, Asmenų, Kito, Meilės, Požiūrių, Bendrystės.

Šeši vienumo klausimai išsako mūsų vienumą, "Esame viena":

Kas yra vienumo pagrindai

Ką veikia vienumo pagrindai

Kaip veikia vienumo pagrindai

Kodėl yra vienumo pagrindai

Vienumo klausimų nagrinėjimas

Buvimu - Pastovumo aplinkybės

Nebuvimu - Esmė, vieningumas

Esmė gyvenimo lygtyje

Daugiau apie Dievo valią

Kiti esmės pavyzdžiai

Asmuo tiria esmę

Trijų valių suderinimas

Vienumo pagrindai

Dievu: Visur prasiskverbiančiu Dvasios tįsumu nepaisančiu savasties. Vienų vienumu.

Kas išreiškia save aplinkose tokiais būdais:

Dievo požiūris: Visuma

Vienumo būsena, būklė

Asmenimis (Dievu-manimi-tavimi-kitu): Ryšiu tarp visų. Plazdenančia dvasia.

Vienumas su asmeniu

Asmenų požiūris: Susitapatinimas su apimtimi

Sąlygų nepaisymas

Kitu: Šališkumu - atjauta - neabejingu. Bendru žmogumi.

Kito požiūris: Sutelktumas: Ėjimas iš vieno į vieną.

Sąlygų bendrumas, sutapimas

Meile: Atsisakymu savęs. Vienų vienumo neįmanomumas. Meilė vienas kitam.

Meilės požiūris: Dvilypumas papildiniu

Vidinis sąryšis

Požiūriais: Kas veda už sąlygų, yra už jų - nežinojimas. Plazdenančios dvasios neįmanomumas. Meilė sau.

Požiūriai

Požiūris: Atvirumas santykiams

Požiūrių požiūris: Požiūrių susiderinimas

Bendryste: Vienas bendras pagrindas apibrėžimams - dviprasmybė kaip atkartojimas. Bendro žmogaus neįmanomumas. Meilė visiems.

Bendrystės požiūris: Lygmenų sutapatinimas

Kaip ar kuo esame viena?

Esame viena vaizduote (6 atvaizdais)

Klausimai: Kaip mes esame viena?Buvau apžvelgęs ir surūšiavęs visus savo klausimus. Jų buvo keli šimtai iš viso. Svarbiausias klausimas, tai Kaip esame viena? Buvo taip pat šešios rūšys klausimų. Kiekvieną rūšį siejau su skirtingu būdu, kaip esame viena.

Kas yra šeši vienumo pagrindai?

Vienumo pagrindų sandara

Dvasia ir jos esmė 2

Sąmoningumas +3

Trejybės ratas 3

Dievo kryptys -3

Šešerybė 6

Išgyvenimų rūšys 3+3

Išgyvenimų rūšys

Kaip išgyvenimų rūšyse įžvelgti ketverybę?

Laipsnynas 3+3

Pertvarkymai 3x2

Štai bandymas vienumo rūšis susieti su savo knygos The Truth skyriais, su pokalbiais ir pertvarkymais.

Aštuongubas kelias 1+3+3+1

Padalinimai 1+3+3+1

Vienumo pagrindų įsivaizdavimas padalinimais

Aštuonerybė 1+3+3+1

Gėrio kryptys 1+3+3+1

Dievo valia Gera širdis

Dievo valia

Veiksmas +1

Vienumo grandinė

Veiksmas 6+3=1

Atvaizdai 4+2

Vienumo jausmas

Šešios poros keturių lygmenų (4 2)

Vienumo klausimas iškyla Dievo raiškomis, o jose kiekvienu atveju Dievas iškyla:

Vieningumas iškyla suvedimu. Tai vyksta tvarkomis, pertvarkymais. Dievas iškyla tarpe.

Vienumo sampratos

Lietuvių ir litvakų šimtametis vaidas 1940-2040 m. Dorovinis tyrimas

Valia, širdis, protas, kūnas

Atvaizdų vieningumas (keturių, šešių ir aštuonių)

Atjautos

Atjauta

Užrašai


Šiuo brėžiniu vienumo rūšis sieju su šešiomis keturių lygmenų poromis. Nemanau, kad teisingai sustačiau.


Abejotina

Abejotina: Papildiniai

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/VienumoPagrindai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 gegužės 19 d., 17:24