Užrašai

Kviečiu išmąstyti ir puoselėti bendrystę ugdytis, bręsti, gyventi amžinai jau čia ir dabar.

Namelis

Andrius

Santrauka? FFFFFF

Pavaizdavimai? E6E6FF

Asmeniškai? BA9696

Darbai FFFFC0

Išsiaiškinimai D8F1D8

Duomenys? FFE6E6

Užrašai EEEEEE

Nuojauta? AAAAAA

Kitų mintys? ECD9EC

Dievas man? FFECC0

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga?

redaguoti

Taika.Kanceliarija istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2020 vasario 08 d., 23:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 5-10 eilutės iš
* Šis projektas dalinai finansuojamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos.
į:
* Šis projektas dalinai finansuojamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos.

http://kurklt.lt/projektai/atsakingas-kibernetinio-saugumo-spragu-atskleidimas-2/
http://kurklt.lt/staff/zygimantas-tamosauskas-2/ kontaktai
Žygimantas Tamošauskas
https://www.linkedin.com/in/%C5%BEygimantas-robertas-tamo%C5%A1auskas-b6a2a099/?originalSubdomain=uk
2020 vasario 08 d., 23:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-5 eilutės:
* https://www.youtube.com/watch?v=ou8te8ZI2p8 Dezinformacijos sklaidos mažinimas (Monika Nedzinskaitė, Žygimantas Tamošauskas. LRVK) Kurk Lietuvai. Published on Apr 9, 2019
* http://kurklt.lt/projektai/dezinformacijos-sklaidos-mazinimas-2/
* http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2018/09/Lietuvos-atsparumas_modeliai.pdf
* Šis projektas yra dalis Vyriausybės kanceliarijos kartu su VšĮ „Investuok Lietuvoje“ įgyvendinamo „Atviros Vyriausybės iniciatyvos“ projekto, kuriuo siekiama suformuoti bendrą viešųjų konsultacijų praktiką viešojo valdymo institucijose, padidinti visuomenės dalyvavimo viešajame valdyme veiksmingumą, plėsti informacijos apie Vyriausybės vykdomą veiklą ir visuomenės įtraukimo į sprendimų priėmimą priemones prieinamumą, sustiprinti viešojo valdymo atvirumo plėtrai reikalingas kompetencijas.
* Šis projektas dalinai finansuojamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos.

Kanceliarija


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2020 vasario 08 d., 23:28