调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

CV, Kontakai

Andrius Kulikauskas

Sveiki! Kviečiu susisiekti (ms@ms.lt) ir bendradarbiauti. Gyvenu Eičiūnų kaime, Butrimonių seniūnijoje, Alytaus rajone, taip pat būnu Vilniuje. 1997-2010 m. vadovavau Minčių sodui.

Nuo vaikystės trokštu viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Mano kertinė vertybė, tai gyventi tiesa. Šiuo metu bandau suvesti savo filosofiją. Tiriu kaip iš Dievo viskas išplaukia, kaip gyvenimas susideda iš išgyvenimų, kaip išplėtoti matematiką ir visas mokslo šakas, ir kaip puoselėti taikdarystę.

Gimiau 1964 m. Kalifornijoje. Čikagos universitete mokiausi 1982-1986 m., baigiau matematiką ir fiziką. Kalifornijos universitete San Diege gavau daktaro laipsnį iš matematikos. Lietuvoje lankiausi 1980 m. vasarą, 1987 m. vasarą, 1988-1989 mokslo metais, ir 1997 m. vieną mėnesį. 1997 m. gruodžio mėnesį atsikėliau į Lietuvą gyventi ir atstačiau pilietybę. 1998-2010 m. savo įmone "Minčių sodas" telkiau ir aptarnavau pasaulio šviesuolius. 2010-2013 m. gyvenau Čikagoje, ten 2011 m. bankrotavau. Grįžau į Lietuvą, 2016-2018 m. VGTU universitete dėsčiau filosofiją, etiką ir žodinę kūrybą. 2014-2019 m. skaičiau keliasdešimt pranešimų iš savo filosofijos.

Siūlau pasiskaityti

Apie mane ir mano filosofiją:

Kaip būriau šviesuolius:

Kaip dėsčiau filosofiją ir etiką:

Mano filosofijos santrauka iš 2009 metų:

2012 m. pristačiau savo meninę kurybą:

Įvairūs puslapiai

Andrius


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 gruodžio 20 d., 18:23