Užrašai

Kviečiu išmąstyti ir puoselėti bendrystę ugdytis, bręsti, gyventi amžinai jau čia ir dabar.

Namelis

Andrius

Santrauka? FFFFFF

Pavaizdavimai? E6E6FF

Asmeniškai? BA9696

Darbai FFFFC0

Išsiaiškinimai D8F1D8

Duomenys? FFE6E6

Užrašai EEEEEE

Nuojauta? AAAAAA

Kitų mintys? ECD9EC

Dievas man? FFECC0

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga?

redaguoti

Taika.Vilnius istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2019 rugsėjo 23 d., 17:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 63 eilutė iš:
Profesorius Dovid Katz pabrėžia, Lietuvoje yra geri santykiai tarp lietuvių ir žydų. Bet praėjo laikai kai už juos galėtų atsakyti Vytautas Landsbergis ir Emanuelis Zingeris. Yra klausimų, kuriais nedora tenkintis Lietuvos žydų bendruomenės atsakymais, tarsi ji mums būtų geto taryba. Ji negali kalbėti Dievo vardu, nė Vilniaus tikinčiųjų vardu. Būtent šitą turi pabrėžti supratingi lietuviai.
į:
Profesorius Dovid Katz pabrėžia, Lietuvoje yra geri santykiai tarp lietuvių ir žydų. Bet, mano manymu, praėjo laikai kai už juos galėtų atsakyti Vytautas Landsbergis ir Emanuelis Zingeris. Yra klausimų, kuriais nedora tenkintis Lietuvos žydų bendruomenės atsakymais, tarsi ji mums būtų geto taryba. Ji negali kalbėti Dievo vardu, nė Vilniaus tikinčiųjų vardu. Būtent šitą turi pabrėžti supratingi lietuviai.
2019 rugsėjo 23 d., 17:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 59 eilutė iš:
Valdovų rūmų atstatymas užtruko trisdešimt metų, ir Vilniaus žydų kapinių atkūrimas taipogi gali tiek užtrukti, ypač turint mintyj, kaip mūsų žydai patys sunkiai sutaria. Su pagrindu nerimaujame, kad jau nusimato statybos. Skubiausia yra įtikinti Vilniaus miesto tarybą nors vieneriems metams - Gaono metams - sustabdyti visus darbus, išklausyti pamaldžiuosius žydus, suprasti dėl ko mes pergyvename.
į:
Valdovų rūmų atstatymas užtruko trisdešimt metų, ir Vilniaus žydų kapinių atkūrimas taipogi gali tiek užtrukti, ypač turint mintyj, kaip mūsų žydai patys sunkiai sutaria. Su pagrindu nerimaujame, kad jau nusimato kongresų rūmų statybos. Skubiausia yra įtikinti Vilniaus miesto tarybą nors vieneriems metams - Gaono metams - sustabdyti visus darbus, išklausyti pamaldžiuosius žydus, suprasti dėl ko mes pergyvename.
2019 rugsėjo 23 d., 16:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 47 eilutė iš:
Užtat svarbu išmokti vertinti dvasinį kapitalą, kokį turi Kryžių kalnas, Aušros vartai ar Valdovų rūmai. Panašiai, Vilniaus žydų kapinių vertė yra jų galia pritraukti skirtingiausius žmones, kaip parodo šio vakaro pokalbis. Šį dvasios telkinį maitina, kaip šaltinis, ypatingas pamaldžių žydų tikėjimas, kad kapinės yra šventesnės už jose palaidotus kūnus. Tai kas šventa negali tapti nešventa. Kapinėse šimtmečiais kaupiasi žydų visuomenės pastangos būtent Vilniuje susigyventi su Dievu ir su kitais. Vadinas, mes lietuviai galime visi išsivaikščioti, bet pamaldūs litvakai amžių amžiams rūpinsis Lietuvos kapinėmis, visada prisimins savo tėvynę, Lite, bus jai ištikimi. Ogi jų tėvynė, kaip žinau iš profesoriaus Dovid Katzo knygų, yra Lietuvos didžioji kunigaikštystė, kurios šviesybę būtent jie išsaugojo. Ateityj, kapinės galėtų būtų akivaizdžiausias, įspūdingiausias, nuoširdžiausias mūsų respublikos, mūsų tautos, mūsų visų ženklas, kad atjaučiame žydus, juos mylime, jais žavimės, jų pasigendame, jų gedime, kaip savo brolių prūsų ar jotvingių.
į:
Užtat svarbu išmokti vertinti dvasinį kapitalą, kokį turi Kryžių kalnas, Aušros vartai ar Valdovų rūmai. Dvasios telkinys kaupia ne tai ką turime, kas yra, ne esamybes, o kaupia tai ko atsisakome, kas galėtų būti, mūsų galimybes. Vilniaus žydų kapinių vertė pasireiškia jų galia dvasinei veiklai pritraukti skirtingiausius žmones, kaip parodo šio vakaro pokalbis. Šį dvasios telkinį maitina, kaip šaltinis, ypatingas pamaldžių žydų tikėjimas, kad kapinės yra šventesnės už jose palaidotus kūnus. Tai kas šventa negali tapti nešventa. Kapinėse šimtmečiais kaupiasi žydų visuomenės pastangos būtent Vilniuje susigyventi su Dievu ir su kitais. Vadinas, mes lietuviai galime visi išsivaikščioti, bet pamaldūs litvakai amžių amžiams rūpinsis Lietuvos kapinėmis, visada prisimins savo tėvynę, Lite, bus jai ištikimi. Ogi jų tėvynė, kaip žinau iš profesoriaus Dovid Katzo knygų, yra Lietuvos didžioji kunigaikštystė, kurios šviesybę būtent jie išsaugojo. Ateityj, kapinės galėtų būtų akivaizdžiausias, įspūdingiausias, nuoširdžiausias mūsų respublikos, mūsų tautos, mūsų visų ženklas, kad atjaučiame žydus, juos mylime, jais žavimės, jų pasigendame, jų gedime, kaip savo brolių prūsų ar jotvingių.
2019 rugsėjo 23 d., 16:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 45 eilutė iš:
Sporto rūmai, kaip statinys, nepasiteisino, tiesiog surūdijo. Brangu juos išsaugoti ir naujai pritaikyti. Už tuos pinigus būtų galima juos išardyti, atkurti žydų kapines, ir kur nors kitur Vilniuje pastatyti naujus, žmoniškus, šiuolaikiškus kongresų rūmus. Nepaisant to, įsivaizduoju, Lietuvos ir Vilniaus politikai vertina Vilniaus žydų kapines, kaip ūkiškai nepasiteisinančias, iš esmės kertančias su pelnu, plėtra ir gerove.
į:
Sporto rūmai, kaip statinys, nepasiteisino, tiesiog surūdijo. Brangu juos išsaugoti ir naujai pritaikyti. Už tuos pinigus būtų galima juos išardyti, atkurti žydų kapines, ir kur nors kitur Vilniuje pastatyti naujus, žmoniškus, šiuolaikiškus kongresų rūmus. Nepaisant to, įsivaizduoju, Lietuvos ir Vilniaus politikai menkina Vilniaus žydų kapines, kaip ūkiškai nepasiteisinančias, iš esmės kertančias su pelnu, plėtra ir gerove.
2019 rugsėjo 23 d., 16:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 41 eilutė iš:
Siūlau skaityti architekto Christopher Alexander knygą, "Amžiną statybos meną". Jį domino statinių ir erdvių gyvybė. Kodėl pasijuntame, kad profesionalų architektų statiniai mus marina, tuo tarpu tradiciniai pastatai mus gaivina? Jisai kaip mokslininkas mūsų paklaustų, kaip mes jaučiamės šalia Sporto rūmų? Ar jie skleidžia pilnatvę, ramybę? Dėl išvaizdos galim ginčytis, visgi, kiekvienas sutiksime, kad Sporto rūmai, kaip erdvė, nežmoniški, ilgiau pabuvus mus erzina, glumina, sekina, žlugdo, marina. Mat, partija ir jai tarnaujantys architektai tiesiog primetė aplinkai savo brėžinius ledo ritulio arenai. Tuo tarpu, jeigu Lietuvos ir išeivijos pamaldūs žydai susitartų tarpusavyje, ko labiausiai nori, jeigu pabendrautų su aplinkiniais gyventojais ir į juos atsižvelgtų, jeigu kapinėse bus žalumos, tai visų išpuoselėta santarvė mus džiugins, kaip užuovėja nuo mus spaudžiančių kasdienybės rūpesčių.
į:
Siūlau skaityti architekto Christopher Alexander knygą, "Amžiną statybos meną". Jį domino statinių ir erdvių gyvybė. Kodėl pasijuntame, kad profesionalų architektų šiuolaikiniai statiniai mus marina, tuo tarpu tradiciniai pastatai mus gaivina? Jisai kaip mokslininkas mūsų paklaustų, kaip mes jaučiamės šalia Sporto rūmų? Ar jie skleidžia pilnatvę, ramybę? Dėl išvaizdos galim ginčytis, visgi, kiekvienas sutiksime, kad Sporto rūmai, kaip erdvė, nežmoniški, ilgiau pabuvus mus erzina, glumina, sekina, žlugdo, marina. Mat, partija ir jai tarnaujantys architektai tiesiog primetė aplinkai savo brėžinius ledo ritulio arenai. Tuo tarpu, jeigu Lietuvos ir išeivijos pamaldūs žydai susitartų tarpusavyje, ko labiausiai nori, jeigu pabendrautų su aplinkiniais gyventojais ir į juos atsižvelgtų, jeigu kapinėse bus žalumos, tai visų išpuoselėta santarvė mus džiugins, kaip užuovėja nuo mus spaudžiančių kasdienybės rūpesčių.
2019 rugsėjo 23 d., 15:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 41 eilutė iš:
Siūlau susipažinti su architekto Christopher Alexander mąstysena. Jį domino statinių ir erdvių gyvybė. Kodėl pasijuntame, kad profesionalų architektų statiniai mus marina, tuo tarpu tradiciniai pastatai mus gaivina? Jisai kaip mokslininkas mūsų paklaustų, kaip mes jaučiamės šalia Sporto rūmų? Ar jie skleidžia pilnatvę, ramybę? Dėl išvaizdos galim ginčytis, visgi, kiekvienas sutiksime, kad Sporto rūmai, kaip erdvė, nežmoniški, ilgiau pabuvus mus erzina, glumina, sekina, žlugdo, marina. Mat, partija ir jai tarnaujantys architektai tiesiog primetė aplinkai savo brėžinius ledo ritulio arenai. Tuo tarpu, jeigu Lietuvos ir išeivijos pamaldūs žydai susitartų tarpusavyje, ko labiausiai nori, jeigu pabendrautų su aplinkiniais gyventojais ir į juos atsižvelgtų, jeigu kapinėse bus žalumos, tai visų išpuoselėta santarvė mus džiugins, kaip užuovėja nuo mus spaudžiančių kasdienybės rūpesčių.
į:
Siūlau skaityti architekto Christopher Alexander knygą, "Amžiną statybos meną". Jį domino statinių ir erdvių gyvybė. Kodėl pasijuntame, kad profesionalų architektų statiniai mus marina, tuo tarpu tradiciniai pastatai mus gaivina? Jisai kaip mokslininkas mūsų paklaustų, kaip mes jaučiamės šalia Sporto rūmų? Ar jie skleidžia pilnatvę, ramybę? Dėl išvaizdos galim ginčytis, visgi, kiekvienas sutiksime, kad Sporto rūmai, kaip erdvė, nežmoniški, ilgiau pabuvus mus erzina, glumina, sekina, žlugdo, marina. Mat, partija ir jai tarnaujantys architektai tiesiog primetė aplinkai savo brėžinius ledo ritulio arenai. Tuo tarpu, jeigu Lietuvos ir išeivijos pamaldūs žydai susitartų tarpusavyje, ko labiausiai nori, jeigu pabendrautų su aplinkiniais gyventojais ir į juos atsižvelgtų, jeigu kapinėse bus žalumos, tai visų išpuoselėta santarvė mus džiugins, kaip užuovėja nuo mus spaudžiančių kasdienybės rūpesčių.
2019 rugsėjo 23 d., 15:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 19 eilutė iš:
Prieš ketverius metus profesorius Dovid Katz paprašė manęs surasti nors vieną katalikų dvasininką, kuris viešai susirūpintų seniausių Vilniaus žydų kapinių likimu. Man tai nepavyko, bet atjausdamas savo draugą, pats "Veido" portale paskelbiau straipsnį ir trijose konferencijose skaičiau mokslinius pranešimus apie sampratas, kurios padėtų mums susigaudyti, kodėl prasminga tenkinti tikinčiųjų žydų reikalavimą atsisakyti Sporto rūmų ir gerbti toje vietoje buvusias žydų kapines. Šį vakarą jums per dešimt minučių pristatysiu penkis įvaizdžius, kaip įsivaizduoju šias kapines, ką jos mums galėtų reikšti.
į:
Prieš ketverius metus profesorius Dovid Katz paprašė manęs surasti nors vieną katalikų dvasininką, kuris viešai susirūpintų seniausių Vilniaus žydų kapinių likimu. Man tai nepavyko, bet atjausdamas savo draugą, pats "Veido" portale paskelbiau straipsnį ir trijose konferencijose skaičiau mokslinius pranešimus apie sampratas, kurios padėtų mums susigaudyti, kodėl prasminga tenkinti tikinčiųjų žydų reikalavimą atsisakyti Sporto rūmų ir gerbti toje vietoje buvusias žydų kapines. Šį vakarą jums per penkiolika minučių pristatysiu penkis įvaizdžius, kaip įsivaizduoju šias kapines, ką jos mums galėtų reikšti.
2019 rugsėjo 23 d., 15:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 19 eilutė iš:
Prieš ketverius metus profesorius Dovid Katz paprašė manęs surasti nors vieną katalikų dvasininką, kuris viešai susirūpintų seniausių Vilniaus žydų kapinių likimu. Man tai nepavyko, bet atjausdamas savo draugą, pats "Veido" portale paskelbiau straipsnį ir trijose konferencijose skaičiau mokslinius pranešimus apie sąvokas, kurios padėtų mums susigaudyti, kodėl prasminga tenkinti tikinčiųjų žydų reikalavimą atsisakyti Sporto rūmų ir gerbti toje vietoje buvusias žydų kapines. Šį vakarą jums per dešimt minučių pristatysiu penkis įvaizdžius, kaip įsivaizduoju šias kapines, ką jos mums galėtų reikšti.
į:
Prieš ketverius metus profesorius Dovid Katz paprašė manęs surasti nors vieną katalikų dvasininką, kuris viešai susirūpintų seniausių Vilniaus žydų kapinių likimu. Man tai nepavyko, bet atjausdamas savo draugą, pats "Veido" portale paskelbiau straipsnį ir trijose konferencijose skaičiau mokslinius pranešimus apie sampratas, kurios padėtų mums susigaudyti, kodėl prasminga tenkinti tikinčiųjų žydų reikalavimą atsisakyti Sporto rūmų ir gerbti toje vietoje buvusias žydų kapines. Šį vakarą jums per dešimt minučių pristatysiu penkis įvaizdžius, kaip įsivaizduoju šias kapines, ką jos mums galėtų reikšti.
2019 rugsėjo 23 d., 15:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 65 eilutė iš:
O išeivijoje būtina susirūpinti lietuvių ir litvakų santykiais. Mažvydo nacionalinėje bibliotekoje įsikūrusio Adolfo Damušio demokratinių studijų centro vadovas Vidmantas Valiušaitis sąmoningai meluoja neigdamas 1941 metų lietuvių tautos valios reiškėjų nusikaltimus žmonijai. Amerikos lietuviai katalikai jį remia ir Amerikos lietuvių katalikų laikraštis "Draugas" skleidžia jo melą. Būtina kreiptis į Pasaulio lietuvių bendruomenę, kad jinai rautų melą, gintų litvakų garbę ir pasirūpintų, kad išeivijos lietuviai prisidėtų prie atjautos ženklo, Vilniaus žydų kapinių gražinimo žydams.
į:
O išeivijoje būtina susirūpinti lietuvių ir litvakų santykiais. Mažvydo nacionalinėje bibliotekoje įsikūrusio Adolfo Damušio demokratinių studijų centro vadovas Vidmantas Valiušaitis sąmoningai meluoja neigdamas 1941 metų lietuvių tautos valios reiškėjų nusikaltimus žmonijai. Amerikos lietuviai katalikai jį remia ir Amerikos lietuvių katalikų laikraštis "Draugas" skleidžia jo melą. Kreipkimės į Pasaulio lietuvių bendruomenę, kad jinai rautų melą, gintų litvakų garbę ir pasirūpintų, kad išeivijos lietuviai prisidėtų prie atjautos ženklo, Vilniaus žydų kapinių gražinimo žydams.
2019 rugsėjo 23 d., 15:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 65 eilutė iš:
O išeivijoje būtina susirūpinti lietuvių ir litvakų santykiais. Mažvydo nacionalinėje bibliotekoje įsikūrusio Adolfo Damušio demokratinių studijų centro vadovas Vidmantas Valiušaitis sąmoningai meluoja neigdamas 1941 metų lietuvių tautos valios reiškėjų nusikaltimus žmonijai. Amerikos lietuviai katalikai jį remia ir Amerikos lietuvių katalikų laikraštis "Draugas" skleidžia jo melą. Būtina kreiptis į Pasaulio lietuvių bendruomenę, kad jinai kovotų su melu, gintų litvakų garbę ir pasirūpintų, kad išeivijos lietuviai prisidėtų prie atjautos ženklo, Vilniaus žydų kapinių gražinimo žydams.
į:
O išeivijoje būtina susirūpinti lietuvių ir litvakų santykiais. Mažvydo nacionalinėje bibliotekoje įsikūrusio Adolfo Damušio demokratinių studijų centro vadovas Vidmantas Valiušaitis sąmoningai meluoja neigdamas 1941 metų lietuvių tautos valios reiškėjų nusikaltimus žmonijai. Amerikos lietuviai katalikai jį remia ir Amerikos lietuvių katalikų laikraštis "Draugas" skleidžia jo melą. Būtina kreiptis į Pasaulio lietuvių bendruomenę, kad jinai rautų melą, gintų litvakų garbę ir pasirūpintų, kad išeivijos lietuviai prisidėtų prie atjautos ženklo, Vilniaus žydų kapinių gražinimo žydams.
2019 rugsėjo 23 d., 15:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 63 eilutė iš:
Profesorius Dovid Katz pabrėžia, Lietuvoje yra geri santykiai tarp lietuvių ir žydų. Bet praėjo laikai kai už juos galėtų atsakyti Vytautas Landsbergis ir Emanuelis Zingeris. Yra klausimų, kuriais nedora tenkintis Lietuvos žydų bendruomenės atsakymais, tarsi ji mums būtų geto taryba. Ji negali kalbėti Dievo vardu, nė Vilniaus tikinčiųjų vardu. Būtent šitą turime pabrėžti mes, lietuviai.
į:
Profesorius Dovid Katz pabrėžia, Lietuvoje yra geri santykiai tarp lietuvių ir žydų. Bet praėjo laikai kai už juos galėtų atsakyti Vytautas Landsbergis ir Emanuelis Zingeris. Yra klausimų, kuriais nedora tenkintis Lietuvos žydų bendruomenės atsakymais, tarsi ji mums būtų geto taryba. Ji negali kalbėti Dievo vardu, nė Vilniaus tikinčiųjų vardu. Būtent šitą turi pabrėžti supratingi lietuviai.
2019 rugsėjo 23 d., 15:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 65 eilutė iš:
O išeivijoje būtina susirūpinti lietuvių ir litvakų santykiais. Mažvydo nacionalinėje bibliotekoje įsikūrusio Adolfo Damušio demokratinių studijų centro vadovas Vidmantas Valiušaitis sąmoningai meluoja neigdamas 1941 metų lietuvių tautos valios reiškėjų nusikaltimus žmonijai. Amerikos lietuviai katalikai jį finansuoja ir Amerikos lietuvių katalikų laikraštis "Draugas" skleidžia jo melą. Būtina kreiptis į Pasaulio lietuvių bendruomenę, kad jinai kovotų su melu, gintų litvakų garbę ir pasirūpintų, kad išeivijos lietuviai prisidėtų prie atjautos ženklo, Vilniaus žydų kapinių gražinimo žydams.
į:
O išeivijoje būtina susirūpinti lietuvių ir litvakų santykiais. Mažvydo nacionalinėje bibliotekoje įsikūrusio Adolfo Damušio demokratinių studijų centro vadovas Vidmantas Valiušaitis sąmoningai meluoja neigdamas 1941 metų lietuvių tautos valios reiškėjų nusikaltimus žmonijai. Amerikos lietuviai katalikai jį remia ir Amerikos lietuvių katalikų laikraštis "Draugas" skleidžia jo melą. Būtina kreiptis į Pasaulio lietuvių bendruomenę, kad jinai kovotų su melu, gintų litvakų garbę ir pasirūpintų, kad išeivijos lietuviai prisidėtų prie atjautos ženklo, Vilniaus žydų kapinių gražinimo žydams.
2019 rugsėjo 23 d., 15:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 65 eilutė iš:
O išeivijoje būtina susirūpinti lietuvių ir litvakų santykiais. Mažvydo nacionalinėje bibliotekoje įsikūrusio Adolfo Damušio demokratinių studijų centro vadovas Vidmantas Valiušaitis sąmoningai meluoja neigdamas 1941 metų lietuvių tautos valios reiškėjų nusikaltimus žmonijai. Amerikos lietuviai katalikai jį finansuoja ir Amerikos lietuvių katalikų laikraštis "Draugas" skleidžia jo melą. Būtina kreiptis į Pasaulio lietuvių bendruomenę, kad jinai kovotų su melu, gintų litvakų garbę ir pasirūpintų, kad išeivijos lietuviai prisidėtų prei Vilniaus žydų kapinių gražinimo žydams.
į:
O išeivijoje būtina susirūpinti lietuvių ir litvakų santykiais. Mažvydo nacionalinėje bibliotekoje įsikūrusio Adolfo Damušio demokratinių studijų centro vadovas Vidmantas Valiušaitis sąmoningai meluoja neigdamas 1941 metų lietuvių tautos valios reiškėjų nusikaltimus žmonijai. Amerikos lietuviai katalikai jį finansuoja ir Amerikos lietuvių katalikų laikraštis "Draugas" skleidžia jo melą. Būtina kreiptis į Pasaulio lietuvių bendruomenę, kad jinai kovotų su melu, gintų litvakų garbę ir pasirūpintų, kad išeivijos lietuviai prisidėtų prie atjautos ženklo, Vilniaus žydų kapinių gražinimo žydams.
2019 rugsėjo 23 d., 15:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 67 eilutė iš:
Džiugu, kad Lietuvoje yra katalikų, kaip kad Bernardinų portalo bendradarbiai ir skaitytojai, kurie myli Lietuvos žydus ir mus nori suprasti. Visgi, kaip kunigas Gediminas Numgaudas pabrėžia, Lietuvos katalikų bažnyčia yra pažeista antisemitizmo pikta dvasia. Raginkime Vilniaus arkivyskupiją steigti komitetą, kuris rūpintųsi katalikų ir žydų santykiais.
į:
Džiugu, kad Lietuvoje yra katalikų, kaip kad Bernardinų portalo bendradarbiai ir skaitytojai, kurie myli Lietuvos žydus ir mus nori suprasti. Visgi, kaip kunigas Gediminas Numgaudas pabrėžia, Lietuvos katalikų bažnyčia yra pažeista antisemitizmo piktos dvasios. Raginkime Vilniaus arkivyskupiją steigti komitetą, kuris rūpintųsi katalikų ir žydų santykiais.
2019 rugsėjo 23 d., 15:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 23 eilutė iš:
Šios penkios sąvokos padės plačiau sudominti, surūpinti, įkvėpti Vilniaus gyventojus ir Lietuvos šalininkus atjausti ir palaikyti Lietuvos ir išeivijos pamaldžius žydus.
į:
Šios penkios sampratos padės plačiau sudominti, surūpinti, įkvėpti Vilniaus gyventojus ir Lietuvos šalininkus atjausti ir palaikyti Lietuvos ir išeivijos pamaldžius žydus.
2019 rugsėjo 23 d., 15:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 17 eilutė iš:
I will speak in Lithuanian for ten minutes because I will talk about how to reach out and include the widest variety of people here. We are handing out a translation of my text into English for those whose Lithuanian is as limited as my Yiddish.
į:
I will speak in Lithuanian for fifteen minutes because I will talk about how to reach out and include the widest variety of people here. We are handing out a translation of my text into English for those whose Lithuanian is as limited as my Yiddish.
2019 rugsėjo 23 d., 15:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 61 eilutė iš:
Įžvelkime Dievo neabejingumą. Juk Sovietų Sąjunga sugriuvo, o Sporto rūmų vantinis stogas ne ką patvaresnis. Verslininkai ketino rūmus nugriauti ir kapines užstatyti butais, bet architektams pavyko rūmus apginti, kaip paveldo vertybę. Galiausiai, statybas atidėjo galima korupcija ar paprasčiausias godumas. Tad melskime Dievą, kad trokštame liudyti, kaip jo šlovė reiškiasi jo stebuklais.
į:
Įžvelkime Dievo neabejingumą. Juk Sovietų Sąjunga sugriuvo, o Sporto rūmų vantinis stogas ne ką patvaresnis. Verslininkai ketino rūmus nugriauti ir kapines užstatyti butais, bet architektams pavyko rūmus apginti, kaip paveldo vertybę. Galiausiai, statybas atidėjo korupcija ar paprasčiausias godumas. Tad melskime Dievą, mes trokštame liudyti, kaip jo šlovė reiškiasi jo stebuklais.
2019 rugsėjo 23 d., 15:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 57-96 eilutės iš
Valdovų rūmų atstatymas užtruko trisdešimt metų, ir Vilniaus žydų kapinių atkūrimas taipogi gali tiek užtrukti, ypač turint mintyj, kaip patys žydai sunkiai sutaria. Su pagrindu matome, kad jau nusimato statybos. Skubiausia yra įtikinti Vilniaus miesto tarybą sustabdyti visus darbus kol neišklausys pamaldžiųjų žydų ir nesupras, dėl ko pergyvena. Bendrai, kaip profesorius Dovid Katz pabrėžia, Lietuvoje yra geri santykiai tarp lietuvių ir žydų. Bet supraskim, kad Lietuvos žydų bendruomenė negali toki, jtokiais jautriais klausimais valdžia negali negali k Lietuvos žydų bendruomenė negali, kaip kokia geto taryba, laiminti

Visgi
, nemanykim, kad išgirsim, bet Lietuvos žydų bendruomenė neturėtų kalbėti Dievo vardu.

O jau nusimato statybos. jog Lietuvos žydų bendruomenė teisina statybas. kapinių išniekinimą. Suvokime,

kuriomis laisva Lietuva save ilgam prakeiks, jau savo vardu pasisavins, atkartos ir ilgam Juk visi, kurie išsidalino Nesisavinkime Vilniaus žydų kapinių, kad Suvokime, kad Vilniaus žydų kapinės priklauso išžudytiems žydams, ir jų nužudytų žydų turtą, savo elgesiu laimino žudikus.

Suvokime Dievo laiko mąstus, kaip jam rūpi atskleisti žmonių širdis
. Įžvelkime jo neabejingumą. Juk verslininkai seniai būtų

Bet atsiremti į Dievą, įžvelgti jo dalyvavimą
. Tikėtis stebuklų.


* Tai neturėtų būti pokalbis su "žydų atstovais"
* Tas pokalbis turėtų vykti visur - Prezidentūroje, Vilniaus savivaldybėje, Genocido centre.

Neskubėti statyti.

Kartu ieškoti Dievo

malda - įsijausti ir atsitokėti - sąmoningumas

* Pokalbis su Dievu - ieškojimas ramybės - sąmoningumo

Biblijiniai įvykiai, nors kiek įprasminti.

* Suvokti, ką reikštų žydai jei čia jų būtų
*
litvakų bruožai
* pavyzdinė mažuma - gal žydų nebus bet reikia norėti tokių mažumų
* Atsakyti už savo istoriją
* Gydyti pažeistus žmones
* Nelaikyti žydų kaip "grupės" - nesivadovauti "geto taryba" - nesiderėti su jais
* gerbti tikėjimą, nepasisavinti jo išniekinimo
* Investuojame į pasąmonę
, kad ji žadintų sąmonę
* kai reikia pasipriešinti kapitalizmui, klimato kaitai, dirbtiniam intelektui, žmonių menkystai - kad galim ką nors teigiamo nuveikti - tai bus vieta kur galėsime sueiti
* Burti šviesuolių tautą žydų tautos pavyzdžiu -
* Vieta kur būtų galima susikalbėti su savo priešininkais.
* Galimybė padrąsinti naujus autoritetus
* Gaono metais - kiekviena proga priminti - tai būtų
* Prisiminkime savo priešininkus
į:
Suvokime Dievo laiko mąstus, kaip jam rūpi atskleisti žmonių širdis.

Valdovų rūmų atstatymas užtruko trisdešimt metų
, ir Vilniaus žydų kapinių atkūrimas taipogi gali tiek užtrukti, ypač turint mintyj, kaip mūsų žydai patys sunkiai sutaria. Su pagrindu nerimaujame, kad jau nusimato statybos. Skubiausia yra įtikinti Vilniaus miesto tarybą nors vieneriems metams - Gaono metams - sustabdyti visus darbus, išklausyti pamaldžiuosius žydus, suprasti dėl ko mes pergyvename.

Įžvelkime Dievo neabejingumą. Juk Sovietų Sąjunga sugriuvo
, o Sporto rūmų vantinis stogas ne ką patvaresnis. Verslininkai ketino rūmus nugriauti ir kapines užstatyti butais, bet architektams pavyko rūmus apginti, kaip paveldo vertybę. Galiausiai, statybas atidėjo galima korupcija ar paprasčiausias godumas. Tad melskime Dievą, kad trokštame liudyti, kaip jo šlovė reiškiasi jo stebuklais.

Profesorius Dovid Katz pabrėžia, Lietuvoje yra geri santykiai tarp lietuvių ir žydų. Bet praėjo laikai kai už juos galėtų atsakyti Vytautas Landsbergis ir Emanuelis Zingeris. Yra klausimų, kuriais nedora tenkintis Lietuvos žydų bendruomenės atsakymais, tarsi ji mums būtų geto taryba. Ji negali kalbėti Dievo vardu, nė Vilniaus tikinčiųjų vardu
. Būtent šitą turime pabrėžti mes, lietuviai.

O išeivijoje būtina susirūpinti lietuvių ir litvakų santykiais
. Mažvydo nacionalinėje bibliotekoje įsikūrusio Adolfo Damušio demokratinių studijų centro vadovas Vidmantas Valiušaitis sąmoningai meluoja neigdamas 1941 metų lietuvių tautos valios reiškėjų nusikaltimus žmonijai. Amerikos lietuviai katalikai jį finansuoja ir Amerikos lietuvių katalikų laikraštis "Draugas" skleidžia jo melą. Būtina kreiptis į Pasaulio lietuvių bendruomenę, kad jinai kovotų su melu, gintų litvakų garbę ir pasirūpintų, kad išeivijos lietuviai prisidėtų prei Vilniaus žydų kapinių gražinimo žydams.

Džiugu, kad Lietuvoje yra katalikų, kaip kad Bernardinų portalo bendradarbiai ir skaitytojai, kurie myli Lietuvos žydus ir mus nori suprasti. Visgi, kaip kunigas Gediminas Numgaudas pabrėžia
, Lietuvos katalikų bažnyčia yra pažeista antisemitizmo pikta dvasia. Raginkime Vilniaus arkivyskupiją steigti komitetą, kuris rūpintųsi katalikų ir žydų santykiais.

Melskime Dievą, kaip šiandien meldėmės. Mūsų kapinės yra jo vartai, kur net su savo priešais galime ieškoti gyvenimo prasmės. Mūsų laukia baisūs iššūkiai - klimato kaita, dirbtinis intelektas, žmonių menkumas. Kvieskime Dievą, kad jo išmintis mus drąsintų, kad vieni kitus mylėtumėme, kad gyventumėme šviesuolių tauta.
2019 rugsėjo 23 d., 14:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 63 eilutė iš:
, kuriomis laisva Lietuva save ilgam prakeiks, jau savo vardu pasisavins, atkartos ir ilgam Juk visi, kurie išsidalino Nesisavinkime Vilniaus žydų kapinių, kad Suvokime, kad Vilniaus žydų kapinės priklauso išžudytiems žydams, ir jų nužudytų žydų turtą, savo elgesiu laimino žudikus.
į:
kuriomis laisva Lietuva save ilgam prakeiks, jau savo vardu pasisavins, atkartos ir ilgam Juk visi, kurie išsidalino Nesisavinkime Vilniaus žydų kapinių, kad Suvokime, kad Vilniaus žydų kapinės priklauso išžudytiems žydams, ir jų nužudytų žydų turtą, savo elgesiu laimino žudikus.
2019 rugsėjo 23 d., 14:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 47-48 eilutės iš
Užtat svarbu išmokti vertinti dvasinį kapitalą, kokį turi Kryžių kalnas, Aušros vartai ar Valdovų rūmai. Panašiai, Vilniaus žydų kapinių vertė yra jų galia suvesti skirtingiausius žmones, kaip parodo šio vakaro pokalbis. Pirmiausia, tai grindžia man asmeniškai neįprastas pamaldžių žydų tikėjimas, kad ne kūnai šventi, o kapinės. Tai kas šventa negali tapti nešventa. Kapinėse šimtmečiais kaupiasi žydų visuomenės pastangos būtent Vilniuje susigyventi su Dievu ir su kitais. Vadinas, mes lietuviai galime visi išsivaikščioti, bet pamaldūs litvakai amžių amžiams rūpinsis Lietuvos kapinėmis, visada prisimins savo tėvynę, Lite, bus jai ištikimi. Ogi jų tėvynė, kaip žinau iš profesoriaus Dovid Katzo knygų, yra Lietuvos didžioji kunigaikštystė, kurios šviesybę būtent jie išsaugojo. Toliau, tai galėtų būtų nuoširdžiausias mūsų respublikos, mūsų tautos, mūsų visų ženklas, kad atjaučiame žydus, juos mylime, jais žavimės, jų pasigendame, jų gedime, kaip savo brolių prūsų ar jotvingių. Juk rinkimai parodė, kad 95% nebalsuos už neapykantos apaštalus, kiek jie bekauktų.
į:
Užtat svarbu išmokti vertinti dvasinį kapitalą, kokį turi Kryžių kalnas, Aušros vartai ar Valdovų rūmai. Panašiai, Vilniaus žydų kapinių vertė yra jų galia pritraukti skirtingiausius žmones, kaip parodo šio vakaro pokalbis. Šį dvasios telkinį maitina, kaip šaltinis, ypatingas pamaldžių žydų tikėjimas, kad kapinės yra šventesnės už jose palaidotus kūnus. Tai kas šventa negali tapti nešventa. Kapinėse šimtmečiais kaupiasi žydų visuomenės pastangos būtent Vilniuje susigyventi su Dievu ir su kitais. Vadinas, mes lietuviai galime visi išsivaikščioti, bet pamaldūs litvakai amžių amžiams rūpinsis Lietuvos kapinėmis, visada prisimins savo tėvynę, Lite, bus jai ištikimi. Ogi jų tėvynė, kaip žinau iš profesoriaus Dovid Katzo knygų, yra Lietuvos didžioji kunigaikštystė, kurios šviesybę būtent jie išsaugojo. Ateityj, kapinės galėtų būtų akivaizdžiausias, įspūdingiausias, nuoširdžiausias mūsų respublikos, mūsų tautos, mūsų visų ženklas, kad atjaučiame žydus, juos mylime, jais žavimės, jų pasigendame, jų gedime, kaip savo brolių prūsų ar jotvingių.
Ištrinta 50 eilutė:
Pakeistos 53-55 eilutės iš
Pasimokykim iš Valdovų rūmų atstatymo. Atsidavusius šviesuolius paremkime plačiu judėjimu, tarsi veiklos kalnu. Profesorius rabinas Shnayer Leiman yra surinkęs daugybę nuotraukų ir šaltinių, kurių pagrindu galima kapines atkurti. Julius Norwila vadovauja naujai įsteigtam komitetui. Tikiu komitetui pavyks kapinių ribose ir šalia jų plėtoti deramą veiklą, kad augantis skaičius dalyvių malda, menais ir kitais veiksmais vystytų kapinių galimybes. Šimtai litvakų kreipiasi į teismą. Rūta Bloštein surinko 46,000 parašų. Kapinių sutelkta dvasia labiau įsikūnys kai vis didesnis skaičius žmonių galės prisidėti vis mažesne auka ar geru darbeliu. Pavyzdžiui, šimtai tūkstančių žmonių pirko Rūtos bendrovės Valdovų rūmų šokoladus, kuriais vienu litu paremdavo fondą, o kartu savo draugus supažindavo su šiuo užmoju.
į:
Pasimokykim iš Valdovų rūmų atstatymo. Atsidavusius šviesuolius paremkime plačiu judėjimu, tarsi veiklos kalnu. Profesorius rabinas Shnayer Leiman yra surinkęs daugybę nuotraukų ir šaltinių, kurių pagrindu galima kapines atkurti. Julius Norwila vadovauja naujai įsteigtam komitetui. Įsivaizduoju, komitetui pavyks kapinių ribose ir šalia jų plėtoti deramą veiklą, kad augantis skaičius dalyvių malda, menais ir kitais veiksmais vystytų kapinių galimybes. Šimtai litvakų kreipiasi į teismą. Rūta Bloštein surinko 46,000 parašų. Kapinių sutelkta dvasia labiau įsikūnys kai vis didesnis skaičius žmonių galės prisidėti vis mažesne auka ar geru darbeliu. Prisiminkim, šimtai tūkstančių žmonių pirko Rūtos bendrovės Valdovų rūmų šokoladus, kuriais vienu litu paremdavo fondą, o puošnia šokoladų dėže savo draugus supažindavo su šiuo užmoju.
Pakeistos 57-63 eilutės iš
Valdovų rūmų atstatymas užtruko trisdešimt metų, ir Vilniaus žydų kapinių atkūrimas taipogi gali tiek užtrukti, ypač turi mintyj, jog tam nepritaria Lietuvos žydų bendruomenė. O su pagrindu nerimaujame, kad jau tuoj prasidės Sporto rūmų rekonstravimas.
į:
Valdovų rūmų atstatymas užtruko trisdešimt metų, ir Vilniaus žydų kapinių atkūrimas taipogi gali tiek užtrukti, ypač turint mintyj, kaip patys žydai sunkiai sutaria. Su pagrindu matome, kad jau nusimato statybos. Skubiausia yra įtikinti Vilniaus miesto tarybą sustabdyti visus darbus kol neišklausys pamaldžiųjų žydų ir nesupras, dėl ko pergyvena. Bendrai, kaip profesorius Dovid Katz pabrėžia, Lietuvoje yra geri santykiai tarp lietuvių ir žydų. Bet supraskim, kad Lietuvos žydų bendruomenė negali toki, jtokiais jautriais klausimais valdžia negali negali k Lietuvos žydų bendruomenė negali, kaip kokia geto taryba, laiminti

Visgi, nemanykim, kad išgirsim, bet Lietuvos žydų bendruomenė neturėtų kalbėti Dievo vardu.

O jau nusimato statybos. jog Lietuvos žydų bendruomenė teisina statybas. kapinių išniekinimą. Suvokime,

, kuriomis laisva Lietuva save ilgam prakeiks, jau savo vardu pasisavins, atkartos ir ilgam Juk visi, kurie išsidalino Nesisavinkime Vilniaus žydų kapinių, kad Suvokime, kad Vilniaus žydų kapinės priklauso išžudytiems žydams, ir jų nužudytų žydų turtą, savo elgesiu laimino žudikus
.
2019 rugsėjo 23 d., 13:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 41 eilutė iš:
Siūlau susipažinti su architekto Christopher Alexander mąstysena. Jį domino statinių ir erdvių gyvybė. Kodėl pasijuntame, kad profesionalų architektų statiniai mus marina, tuo tarpu tradiciniai pastatai mus gaivina? Jisai kaip mokslininkas mūsų paklaustų, kaip mes jaučiamės šalia Sporto rūmų? Ar jie skleidžia pilnatvę, ramybę? Dėl išvaizdos galim ginčytis, visgi, kiekvienas sutiksime, kad Sporto rūmai, kaip erdvė, nežmoniški, ilgiau pabuvus mus erzina, glumina, sekina, žlugdo, marina. Mat, partija ir jai tarnaujantys architektai tiesiog primetė aplinkai savo brėžinius ledo ritulio arenai. Tuo tarpu, jeigu Lietuvos ir išeivijos pamaldūs žydai susitartų tarpusavyje, ko labiausiai nori, jeigu pabendrautų su aplinkiniais gyventojais ir į juos atsižvelgtų, jeigu bus žalumos, tai visų išpuoselėta santarvė mus džiugins, kaip užuovėja nuo mus spaudžiančių kasdienybės rūpesčių.
į:
Siūlau susipažinti su architekto Christopher Alexander mąstysena. Jį domino statinių ir erdvių gyvybė. Kodėl pasijuntame, kad profesionalų architektų statiniai mus marina, tuo tarpu tradiciniai pastatai mus gaivina? Jisai kaip mokslininkas mūsų paklaustų, kaip mes jaučiamės šalia Sporto rūmų? Ar jie skleidžia pilnatvę, ramybę? Dėl išvaizdos galim ginčytis, visgi, kiekvienas sutiksime, kad Sporto rūmai, kaip erdvė, nežmoniški, ilgiau pabuvus mus erzina, glumina, sekina, žlugdo, marina. Mat, partija ir jai tarnaujantys architektai tiesiog primetė aplinkai savo brėžinius ledo ritulio arenai. Tuo tarpu, jeigu Lietuvos ir išeivijos pamaldūs žydai susitartų tarpusavyje, ko labiausiai nori, jeigu pabendrautų su aplinkiniais gyventojais ir į juos atsižvelgtų, jeigu kapinėse bus žalumos, tai visų išpuoselėta santarvė mus džiugins, kaip užuovėja nuo mus spaudžiančių kasdienybės rūpesčių.
2019 rugsėjo 23 d., 13:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 35 eilutė iš:
Panašiai, metant rūkyti, neužtenka vienos kurios svarbiausios priežasties. Mat, vardan įpročio, pasąmonė visada sugebės išaukštinti išsigalvotą malonumą. Sąmonė privalo atkakliai remtis tegul ir prieštaringais bet visais įmanomais samprotavimais - tai brangu, dvokia, svetima, nepavyzdinga, nesveika, nedraugiška, nemalonu, nemandagu, nuodėminga - ir tik tada pasąmonė pasiduos.
į:
Panašiai, metant rūkyti, neužtenka vienos kurios svarbiausios priežasties. Mat, vardan įpročio, pasąmonė visada sugebės išaukštinti išsigalvotą malonumą. Sąmonė privalo atkakliai remtis tegul ir prieštaringais bet visais įmanomais samprotavimais - tai brangu, dvokia, svetima, nepavyzdinga, nesveika, nedraugiška, nemalonu, nemandagu, nuodėminga - ir tik tada pasąmonė pasiduos tikrovei.
2019 rugsėjo 23 d., 13:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 35 eilutė iš:
Panašiai, metant rūkyti, neužtenka vienos kurios svarbiausios priežasties. Mat, vardan įpročio, pasąmonė visada sugebės išaukštinti prasimanytą malonumą. Sąmonė privalo atkakliai remtis tegul ir prieštaringais bet visais įmanomais samprotavimais - tai brangu, dvokia, svetima, nepavyzdinga, nesveika, nedraugiška, nemalonu, nemandagu, nuodėminga - ir tik tada pasąmonė pasiduos.
į:
Panašiai, metant rūkyti, neužtenka vienos kurios svarbiausios priežasties. Mat, vardan įpročio, pasąmonė visada sugebės išaukštinti išsigalvotą malonumą. Sąmonė privalo atkakliai remtis tegul ir prieštaringais bet visais įmanomais samprotavimais - tai brangu, dvokia, svetima, nepavyzdinga, nesveika, nedraugiška, nemalonu, nemandagu, nuodėminga - ir tik tada pasąmonė pasiduos.
2019 rugsėjo 23 d., 13:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 33 eilutė iš:
Aišku, jeigu Vilniuje trečdalis gyventojų būtų žydai, kaip kadaise, tai juos jau būtumėme išgirdę. Klaiku, bet žydai buvo išžudyti. Kilnu, jautru ir teisinga įsiklausyti į Rūta Bloštein, Dov-Ber ir Chaya Fried, ir kitus pamaldžius žydus, ir savaip persakyti jų rūpesčius, kad visi suprastų reikalo svarbą. O tokiam sąmoningam pokalbiui tenka kreiptis į visų įvairiausias vertybes.
į:
Aišku, jeigu Vilniuje trečdalis gyventojų būtų žydai, kaip kadaise, tai juos jau būtumėme išgirdę. Klaiku, bet mūsų žydai išžudyti. Kilnu, jautru ir teisinga įsiklausyti į Rūta Bloštein, Dov-Ber ir Chaya Fried, ir kitus pamaldžius žydus, ir savaip persakyti jų rūpesčius, kad visi suprastų reikalo svarbą. O tokiam sąmoningam pokalbiui tenka kreiptis į visų įvairiausias vertybes.
2019 rugsėjo 23 d., 13:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 31 eilutė iš:
Iš pradžių galvodavau, reikia padėti lietuviams atjausti žydus, mums reikia giliau ir plačiau suprasti lietuvybę, reikia ieškoti bendrų vertybių. Nagrinėdamas supratau, visgi, mūsų visų tapatybės asmeniškos ir jų nesuvienodinsime. Užtenka žinoti, kad yra žydų tikinčiųjų, tegul ir nedaug, tačiau kurie nuoširdžiai pergyvena dėl Vilniaus žydų kapinių likimo. Ko širdingiau jie mums vis primins, kas juos jaudina, to aiškiau bus mums visiems kitiems, kad privalome į juos atsižvelgti vardan ramybės.
į:
Iš pradžių galvodavau, reikia padėti lietuviams atjausti žydus, mums reikia giliau ir plačiau suprasti lietuvybę, reikia ieškoti bendrų vertybių. Nagrinėdamas supratau, visgi, mūsų visų tapatybės asmeniškos ir jų nesuvienodinsime. Užtenka žinoti, kad yra žydų tikinčiųjų, tegul ir nedaug, tačiau kurie nuoširdžiai pergyvena dėl Vilniaus žydų kapinių likimo. Ko tiksliau išsakys ir širdingiau mums primins, kas juos jaudina, to aiškiau bus mums visiems kitiems, kad privalome į juos atsižvelgti vardan ramybės.
2019 rugsėjo 23 d., 13:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 29 eilutė iš:
Žiauru, bet mes, tiek lietuviai, tiek žydai, tiek amerikiečiai, esame pažeisti žmonės. Susiduriame su nuskriaustomis pasąmonėmis. Daugybė lietuvių, o gal net ir žydų, pasąmonėje esame prisirišę prie pažįstamo sovietinio paveldo, ir ginamės nuo svetimo žydiško paveldo.
į:
Žiauru, bet mes, tiek lietuviai, tiek žydai, tiek amerikiečiai, esame pažeisti žmonės. Susiduriame su nuskriaustomis pasąmonėmis. Daugybė lietuvių, o gal net ir žydų, pasąmonėje esame prisirišę prie pažįstamo sovietinio paveldo, ir ginamės nuo mums svetimo žydiško paveldo.
2019 rugsėjo 23 d., 13:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 27 eilutė iš:
Aš užaugau Kalifornijoje, kur nuo vaikystės aiškinau amerikiečiams, kad mano šalis okupuota, mums reikalinga pagalba iškovoti nepriklausomybę. Užtat, savaime suprantama, lietuviai taipogi palaiko kitas tautas, užstoja nuskriaustuosius, gina tikinčiuosius. Lietuvybė tai vertybė, tad norėtųsi, kad visi, kas tik trokšta, būtų lietuviais. Žaviuosi Lietuvos žydais, taip gyvai išplėčiančiais lietuvybės sąvoką. Man viskas susiveda į klausimą, ar mes nuo Gedimino kalno norime matyti Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės litvakų kapines ar jas išniekinusią Sovietų sąjungos bolševikų kultūros paminklą?
į:
Aš užaugau Kalifornijoje, kur nuo vaikystės aiškinau amerikiečiams, kad mano šalis okupuota, mums reikalinga pagalba iškovoti nepriklausomybę. Užtat, savaime suprantama, lietuviai taipogi palaiko kitas tautas, užstoja nuskriaustuosius, gina tikinčiuosius. Lietuvybė tai vertybė, tad norėtųsi, kad visi, kas tik trokšta, būtų lietuviais. Žaviuosi Lietuvos žydais, taip gyvai išplėčiančiais lietuvybės sąvoką. Man visa tai susiveda į klausimą, ar mes nuo Gedimino kalno norime matyti Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės litvakų kapines ar jas išniekinusią Sovietų sąjungos bolševikų kultūros paminklą?
2019 rugsėjo 23 d., 13:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 19 eilutė iš:
Prieš ketverius metus profesorius Dovid Katz paprašė manęs surasti nors vieną katalikų dvasininką, kuris viešai susirūpintų seniausių Vilniaus žydų kapinių likimu. Man tai nepavyko, bet atjausdamas savo draugą, pats "Veido" portale paskelbiau straipsnį ir trijose konferencijose skaičiau mokslinius pranešimus apie sąvokas, kurios padėtų mums susigaudyti, kodėl prasminga gerbti tikinčiųjų žydų norus atsisakyti Sporto rūmų ir gerbti toje vietoje buvusias žydų kapines. Šį vakarą jums per dešimt minučių pristatysiu penkis įvaizdžius, kaip įsivaizduoju šias kapines, ką jos mums galėtų reikšti.
į:
Prieš ketverius metus profesorius Dovid Katz paprašė manęs surasti nors vieną katalikų dvasininką, kuris viešai susirūpintų seniausių Vilniaus žydų kapinių likimu. Man tai nepavyko, bet atjausdamas savo draugą, pats "Veido" portale paskelbiau straipsnį ir trijose konferencijose skaičiau mokslinius pranešimus apie sąvokas, kurios padėtų mums susigaudyti, kodėl prasminga tenkinti tikinčiųjų žydų reikalavimą atsisakyti Sporto rūmų ir gerbti toje vietoje buvusias žydų kapines. Šį vakarą jums per dešimt minučių pristatysiu penkis įvaizdžius, kaip įsivaizduoju šias kapines, ką jos mums galėtų reikšti.
2019 rugsėjo 23 d., 06:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 61-64 eilutės iš


Bet atsiremti į Dievą
, įžvelgti jo dalyvavimą.
į:
Suvokime Dievo laiko mąstus, kaip jam rūpi atskleisti žmonių širdis. Įžvelkime jo neabejingumą. Juk verslininkai seniai būtų

Bet atsiremti į Dievą, įžvelgti jo dalyvavimą. Tikėtis stebuklų.


* Tai neturėtų būti pokalbis su "žydų atstovais"
* Tas pokalbis turėtų vykti visur - Prezidentūroje, Vilniaus savivaldybėje, Genocido centre.

Neskubėti statyti.
Pakeistos 73-92 eilutės iš
malda - įsijausti ir atsitokėti

* Skirtingas vertybes derinti ramybe, sąmone
* Jas derina dvasios sankaupos
* Reiškiasi kūno ir dvasios ramybės aplinka

Išplaukia iš jų troškimo
* Jeigu jų būtų 40% Vilniuje, nebūtų šitos problemos.
* Mes negalime žinoti, kas jiems opu.
* Svarbiausia, kad nenurimtų.
* Žydų nedaug. Mes galime įsiklausyti ir pagarsinti.
* Duoti žydams ko jie labiausiai trokšta.

Kaip siekti
* Neieškoti bendrų vertybių, bendros tapatybės. Verčiau vertinti visas vertybes, bet racionaliai. Ieškoti pokalbio ir susikalbėjimo.
* Tad svarbiausia neskubėti statyti, o kad norėtų susikalbėti.
* Tai neturėtų būti pokalbis su "žydų atstovais"
* Tas pokalbis turėtų vykti visur - Prezidentūroje, Vilniaus savivaldybėje, Genocido centre.

Ryšys su Dievu
į:
malda - įsijausti ir atsitokėti - sąmoningumas
Pakeistos 76-83 eilutės iš
* suvokti Dievo laiko mąstus
* pasimokyti iš Valdovo rūmų - trisdešimt metų
* Dievo dalyvavimo ženklai
* melstis, dirbti, laukti stebuklų
* (Žydams) įsijausti ir mums atsitokėti - ir atvirkščiai - sąmoningumas, malda

Priimti žydus, kaip savus
* Suvokti, jog kapinės yra ženklas, kad žydai ištikimi Lietuvai, savo tėvynei - ir tų tėvynių gali būti daug - visgi ypatingai myli Lietuvą
į:
Biblijiniai įvykiai, nors kiek įprasminti.
Pakeistos 80-83 eilutės iš
* Džiaugtis litvakais - ką jie pasiekė - ir kaip jie išplečia lietuvybę
* Vertinti Lietuvos žydus, kaip mūsų istoriją įamžinantys - litvakų bruožai, Lietuvos didžioji kunigaikštystę
* laimėti savo istoriją
* Lietuvos šviesybė - civilizacija
į:
* litvakų bruožai
Pakeistos 82-103 eilutės iš
Atsakyti už savo istoriją
* mokytis: neatsiprašyti, neatgailauti, o atjausti, pasimokyti ir įsipareigoti
* suvokti, kad mes visi pažeisti
* suvokti, kad žydų nėra, tai apsunkina
* Suvokti, kad jų netektys nepalyginimai didesnės nė mūsų
* suvokti, kad jie yra nekaltos aukos
* suvokti, kad lietuviai - kaip sovietų ir nacių patyčių aukos, skriaudė žydus
* atsakyti už savo tautos valios reiškėjus, jų klaidingą tautos supratimą - nuo jo atsiriboti
* pasimokykime iš istorijos: kiekvienai klestinčiai tautai reikia savo nepriklausomos valstybės, prisirišusių mažumų kaip ir ištikimos išeivijos.
* suvokti, kad antisemitizmas Lietuvoje netramdomas
* Įsipareigoti - rauti mitus - pažinti istoriją ir teisingai mąstyti
* Įsipareigoti - atjausti žydus
* Įsipareigoti - rūpintis jų numirusiais

Viešai atjausti žydus
* Turėti valstybinį ženklą, kad pasigendame Lietuvos žydų, juos atjaučiame, jų gedime (kaip prūsų, jotvingių), norime, kad jie būtų, tai mūsų artimi broliai
* Ženklas 65% žmonių, kurie nori atjausti - kurie norėtų atšaukti svetingumo atšaukimą, prakeikimą
* Ką matysime nuo Gedimino kalno?

Dovana - gera valia - gydyti
* Nelaikyti žydų kaip "grupės" - nesivadovauti "geto taryba" - nesiderėti su jais
į:
* Atsakyti už savo istoriją
Pakeistos 84-97 eilutės iš
* Gerbti tikėjimą, atsisakyti išniekinančio ateizmo
* Vaistas žmonėms

Pasirinksime tarp vertybių
* Nelakstyt paskui "laimę", o puoselėti ramybę - mažinti nerimą
* Pati parankiausia dovana
* Sutaupysime pinigų
* Atmesime sovietų paveldą, ledo ritulio areną, priimsime žydų paveldą
* Reikia mažiausiai pastangų, bet reikia atsiremti į tikėjimą, reikia domėtis kitais

Dvasinis kapitalas - dvasinės sankaupos
* Materialus kapitalas, piniginės sankaupos - stambus išteklius - vienose rankose.
* Dvasinis kapitalas - bendra meilė, pagarba - ištekliai daugybėje rankų
* Dvasinis kapitalas - kaip kad Kryžiaus kalnas (daug kryžių), Aušros vartai (daug sidabrinių dirbinių), Valdovų rūmai (daugybė vilčių)- daugybė paminklų - tai ne už pinigus padaroma, o per šimtmečius
į:
* Nelaikyti žydų kaip "grupės" - nesivadovauti "geto taryba" - nesiderėti su jais
* gerbti tikėjimą, nepasisavinti jo išniekinimo
Pakeistos 87-107 eilutės iš
* Vertė: vienoje vietoje išlaiko skirtingiausius žmones
* Bet tai ženklas
, kad mes nesame gerovės vergai - mums nerūpi pinigai (Chruščiovas - mes statom socializmą, o jūs statote pilis!) - kai reikia pasipriešinti kapitalizmui, klimato kaitai, dirbtiniam intelektui, žmonių menkystai - kad galim ką nors teigiamo nuveikti - tai bus vieta kur galėsime sueiti

Aplinka
* Dabartinis pastatas yra nuožmus - kapinės suteiktų ramybės
* Sovietinis pastatas mus veikia sovietinėmis vertybėmis - žydų kapinės žydų tikėjimu
* Tai būtų teigiama aplinkiniams gyventojams
* Žalia zona būtų didžiausia vertybė toje Neries pusėje
* Derinti: pagerbti 1975 m. Vilniaus pontoninio tilto nelaimės aukas
* Derinti: prie Žaliojo tilto mūšyje žuvo Lietuvos kariuomenė
* Žaliasis tiltas, Mindaugo tiltas

Kapinės mus laimintų
* Visoje rytų Europoje
* Kapinės padrąsintų visus - Valdovų rūmų argumentas (atsiras pinigų daug kam) - panašiai, visas tautas branginsime
* susitaikymas su žydais yra susitaikymas su lenkais ir rusais, susitaikymas su Tarybų Lietuvos ir sovietų okupuotos Lietuvos
* ryšys su Rusijos opozicija
* Prieš globalizmą - suvienodinimą, sulyginimą - žydai niekada nebus suvienodinti - žydai yra mūsų įvairovė
* Lietuvos saugumo užtikrinimas - jeigu mes gerbiame, kas išdrįs pažeisti? - kaip Aušros vartai

Galimybė padrąsinti naujus autoritetus
į:
* kai reikia pasipriešinti kapitalizmui, klimato kaitai, dirbtiniam intelektui, žmonių menkystai - kad galim ką nors teigiamo nuveikti - tai bus vieta kur galėsime sueiti
Pakeistos 90-95 eilutės iš
į:
* Galimybė padrąsinti naujus autoritetus
* Gaono metais - kiekviena proga priminti - tai būtų
* Prisiminkime savo priešininkus

------------------
Ištrintos 102-108 eilutės:

Pabaigai iškelti svarbą
* Gaono metais - kiekviena proga priminti - tai būtų
* Jeigu yra lentos nusikaltėliams - yra antisemitų - tai yra skaudu - tų ženklų visada bus - pirmiausiai pripažinkime, kad reikia teigiamo meilės ženklo atjausti ir palaikyti - svarbiau nė kovoti su neigiama
* Reikia piramidės veiklai
2019 rugsėjo 23 d., 06:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 59-61 eilutės iš
Skubu
į:
Valdovų rūmų atstatymas užtruko trisdešimt metų, ir Vilniaus žydų kapinių atkūrimas taipogi gali tiek užtrukti, ypač turi mintyj, jog tam nepritaria Lietuvos žydų bendruomenė. O su pagrindu nerimaujame, kad jau tuoj prasidės Sporto rūmų rekonstravimas.
2019 rugsėjo 23 d., 05:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 58-61 eilutės:

Skubu

Bet atsiremti į Dievą, įžvelgti jo dalyvavimą.
2019 rugsėjo 23 d., 04:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 54 eilutė iš:
Pasimokykim iš Valdovų rūmų atstatymo. Atsidavusius šviesuolius paremkime plačiu judėjimu, tarsi veiklos kalnu. Profesorius rabinas Shnayer Leiman yra surinkęs daugybę nuotraukų ir šaltinių, kurių pagrindu galima kapines atkurti. Julius Norwila vadovauja naujai įsteigtam komitetui. Tikiu komitetui pavyks kapinių ribose ir šalia jų plėtoti deramą veiklą, kad augantis skaičius dalyvių malda, menais ir kitais veiksmais vystytų kapinių galimybes. Šimtai litvakų kreipiasi į teismą. Rūta Bloštein surinko 46,000 parašų. Kapinių sutelkta dvasia labiau įsikūnys kai vis didesnis skaičius žmonių galės prisidėti vis mažesne auka ar geru darbeliu. Pavyzdžiui, šimtai tūkstančių žmonių pirkdavo Rūtos bendrovės Valdovų rūmų šokoladus, kuriais vienu litu paremdavo fondą, o kartu savo draugus supažindavo su šiuo užmoju.
į:
Pasimokykim iš Valdovų rūmų atstatymo. Atsidavusius šviesuolius paremkime plačiu judėjimu, tarsi veiklos kalnu. Profesorius rabinas Shnayer Leiman yra surinkęs daugybę nuotraukų ir šaltinių, kurių pagrindu galima kapines atkurti. Julius Norwila vadovauja naujai įsteigtam komitetui. Tikiu komitetui pavyks kapinių ribose ir šalia jų plėtoti deramą veiklą, kad augantis skaičius dalyvių malda, menais ir kitais veiksmais vystytų kapinių galimybes. Šimtai litvakų kreipiasi į teismą. Rūta Bloštein surinko 46,000 parašų. Kapinių sutelkta dvasia labiau įsikūnys kai vis didesnis skaičius žmonių galės prisidėti vis mažesne auka ar geru darbeliu. Pavyzdžiui, šimtai tūkstančių žmonių pirko Rūtos bendrovės Valdovų rūmų šokoladus, kuriais vienu litu paremdavo fondą, o kartu savo draugus supažindavo su šiuo užmoju.
2019 rugsėjo 23 d., 04:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 59-61 eilutės iš
į:
Kartu ieškoti Dievo

malda - įsijausti ir atsitokėti
2019 rugsėjo 23 d., 04:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 35 eilutė iš:
Panašiai, metant rūkyti, neužtenka vienos esminės priežasties. Mat, vardan įpročio, pasąmonė visada sugebės išaukštinti tariamą malonumą. Sąmonė privalo atkakliai remtis tegul ir prieštaringais bet visais įmanomais samprotavimais - tai brangu, dvokia, svetima, nepavyzdinga, nesveika, nedraugiška, nemalonu, nemandagu, nuodėminga - ir tik tada pasąmonė pasiduos.
į:
Panašiai, metant rūkyti, neužtenka vienos kurios svarbiausios priežasties. Mat, vardan įpročio, pasąmonė visada sugebės išaukštinti prasimanytą malonumą. Sąmonė privalo atkakliai remtis tegul ir prieštaringais bet visais įmanomais samprotavimais - tai brangu, dvokia, svetima, nepavyzdinga, nesveika, nedraugiška, nemalonu, nemandagu, nuodėminga - ir tik tada pasąmonė pasiduos.
2019 rugsėjo 23 d., 04:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 33 eilutė iš:
Aišku, jeigu Vilniuje trečdalis gyventojų būtų žydai, kaip kadaise, tai juos išklausytumėme. Klaiku, bet žydai buvo išžudyti. Kilnu, jautru ir teisinga įsiklausyti į Rūta Bloštein, Dov-Ber ir Chaya Fried, ir kitus pamaldžius žydus, ir savaip persakyti jų rūpesčius, kad visi suprastų reikalo svarbą. O tokiam sąmoningam pokalbiui tenka kreiptis į visų įvairiausias vertybes.
į:
Aišku, jeigu Vilniuje trečdalis gyventojų būtų žydai, kaip kadaise, tai juos jau būtumėme išgirdę. Klaiku, bet žydai buvo išžudyti. Kilnu, jautru ir teisinga įsiklausyti į Rūta Bloštein, Dov-Ber ir Chaya Fried, ir kitus pamaldžius žydus, ir savaip persakyti jų rūpesčius, kad visi suprastų reikalo svarbą. O tokiam sąmoningam pokalbiui tenka kreiptis į visų įvairiausias vertybes.
2019 rugsėjo 23 d., 04:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 54 eilutė iš:
Pasimokykim iš Valdovų rūmų atstatymo. Atsidavusius šviesuolius paremkime plačiu judėjimu, tarsi veiklos kalnu. Profesorius rabinas Shnayer Leiman yra surinkęs daugybę nuotraukų ir šaltinių, kurių pagrindu galima kapines atkurti. Julius Norwila vadovauja naujai įsteigtam komitetui. Tikiu komitetui pavyks kapinių ribose ir šalia jų plėtoti deramą veiklą, kad augantis skaičius dalyvių malda, menais ir kitais veiksmais vystytų kapinių galimybes. Šimtai litvakų kreipiasi į teismą. Rūta Bloštein surinko 46,000 parašų. Kapinių sutelkta dvasia labiau įsikūnys kai vis didesnis skaičius žmonių galės prisidėti vis mažesne auka ar geru darbeliu. Pavyzdžiui, šimtai tūkstančių žmonių pirkdavo Rūtos bendrovės Valdovų rūmų šokoladus, kuriais vienu litu paremdavo fondą, o kartu savo draugams išreikšdavo pritarimą šiam užmojui.
į:
Pasimokykim iš Valdovų rūmų atstatymo. Atsidavusius šviesuolius paremkime plačiu judėjimu, tarsi veiklos kalnu. Profesorius rabinas Shnayer Leiman yra surinkęs daugybę nuotraukų ir šaltinių, kurių pagrindu galima kapines atkurti. Julius Norwila vadovauja naujai įsteigtam komitetui. Tikiu komitetui pavyks kapinių ribose ir šalia jų plėtoti deramą veiklą, kad augantis skaičius dalyvių malda, menais ir kitais veiksmais vystytų kapinių galimybes. Šimtai litvakų kreipiasi į teismą. Rūta Bloštein surinko 46,000 parašų. Kapinių sutelkta dvasia labiau įsikūnys kai vis didesnis skaičius žmonių galės prisidėti vis mažesne auka ar geru darbeliu. Pavyzdžiui, šimtai tūkstančių žmonių pirkdavo Rūtos bendrovės Valdovų rūmų šokoladus, kuriais vienu litu paremdavo fondą, o kartu savo draugus supažindavo su šiuo užmoju.
2019 rugsėjo 23 d., 04:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 54 eilutė iš:
Pasimokykim iš Valdovų rūmų atstatymo. Atsidavusius šviesuolius paremkime plačiu judėjimu, tarsi veiklos kalnu. Profesorius rabinas Shnayer Leiman yra surinkęs daugybę nuotraukų ir šaltinių, kurių pagrindu galima kapines atkurti. Julius Norwila vadovauja naujai įsteigtam komitetui. Tikiu komitetui pavyks kapinių ribose ir šalia jų plėtoti deramą veiklą, kad augantis skaičius dalyvių malda, menais ir kitais veiksmais atskleistų kapinių galimybes. Šimtai litvakų kreipiasi į teismą. Rūta Bloštein surinko 46,000 parašų. Kapinių sutelkta dvasia labiau įsikūnys kai vis didesnis skaičius žmonių galės prisidėti vis mažesne auka ar geru darbeliu. Pavyzdžiui, šimtai tūkstančių žmonių pirkdavo Rūtos bendrovės Valdovų rūmų šokoladus, kuriais vienu litu paremdavo fondą, o kartu savo draugams išreikšdavo pritarimą šiam užmojui.
į:
Pasimokykim iš Valdovų rūmų atstatymo. Atsidavusius šviesuolius paremkime plačiu judėjimu, tarsi veiklos kalnu. Profesorius rabinas Shnayer Leiman yra surinkęs daugybę nuotraukų ir šaltinių, kurių pagrindu galima kapines atkurti. Julius Norwila vadovauja naujai įsteigtam komitetui. Tikiu komitetui pavyks kapinių ribose ir šalia jų plėtoti deramą veiklą, kad augantis skaičius dalyvių malda, menais ir kitais veiksmais vystytų kapinių galimybes. Šimtai litvakų kreipiasi į teismą. Rūta Bloštein surinko 46,000 parašų. Kapinių sutelkta dvasia labiau įsikūnys kai vis didesnis skaičius žmonių galės prisidėti vis mažesne auka ar geru darbeliu. Pavyzdžiui, šimtai tūkstančių žmonių pirkdavo Rūtos bendrovės Valdovų rūmų šokoladus, kuriais vienu litu paremdavo fondą, o kartu savo draugams išreikšdavo pritarimą šiam užmojui.
2019 rugsėjo 23 d., 04:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 54-55 eilutės iš
Pasimokykim iš Valdovų rūmų atstatymo. Atsidavusius šviesuolius paremkime plačiu judėjimu, tarsi veiklos kalnu. Profesorius rabinas Shnayer Leiman yra surinkęs daugybę nuotraukų ir šaltinių, kurių pagrindu galima kapines atkurti. Julius Norwila puikiai vadovaus naujai įsteigtam komitetui. Tikiu jisai toliau plėtos deramą veiklą kapinių teritorijoje, kad platesnis skaičius žmonių galėtų sudalyvauti, parodyti jos Rūta Bloštein surinko 46,000 parašus.
į:
Pasimokykim iš Valdovų rūmų atstatymo. Atsidavusius šviesuolius paremkime plačiu judėjimu, tarsi veiklos kalnu. Profesorius rabinas Shnayer Leiman yra surinkęs daugybę nuotraukų ir šaltinių, kurių pagrindu galima kapines atkurti. Julius Norwila vadovauja naujai įsteigtam komitetui. Tikiu komitetui pavyks kapinių ribose ir šalia jų plėtoti deramą veiklą, kad augantis skaičius dalyvių malda, menais ir kitais veiksmais atskleistų kapinių galimybes. Šimtai litvakų kreipiasi į teismą. Rūta Bloštein surinko 46,000 parašų. Kapinių sutelkta dvasia labiau įsikūnys kai vis didesnis skaičius žmonių galės prisidėti vis mažesne auka ar geru darbeliu. Pavyzdžiui, šimtai tūkstančių žmonių pirkdavo Rūtos bendrovės Valdovų rūmų šokoladus, kuriais vienu litu paremdavo fondą, o kartu savo draugams išreikšdavo pritarimą šiam užmojui.
2019 rugsėjo 23 d., 04:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 35 eilutė iš:
Panašiai, metant rūkyti, neužtenka vienos esminės priežasties. Mat, vardan įpročio, pasąmonė visada sugebės išaukštinti tariamą malonumą. Sąmonė privalo atkakliai remtis tegul ir prieštaringais bet visais įmanomais samprotavimais - tai brangu, dvokia, svetima, nepavyzdinga, nesveika, nedraugiška, nemalonu, nuodėminga - ir tik tada pasąmonė pasiduos.
į:
Panašiai, metant rūkyti, neužtenka vienos esminės priežasties. Mat, vardan įpročio, pasąmonė visada sugebės išaukštinti tariamą malonumą. Sąmonė privalo atkakliai remtis tegul ir prieštaringais bet visais įmanomais samprotavimais - tai brangu, dvokia, svetima, nepavyzdinga, nesveika, nedraugiška, nemalonu, nemandagu, nuodėminga - ir tik tada pasąmonė pasiduos.
2019 rugsėjo 23 d., 04:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 27 eilutė iš:
asmeniškai užaugau Kalifornijoje, kur nuo vaikystės aiškinau amerikiečiams, kad mano šalis okupuota, mums reikalinga pagalba iškovoti nepriklausomybę. Užtat, savaime suprantama, lietuviai visada palaiko kitas tautas, užstoja nuskriaustuosius, gina tikinčiuosius. Lietuvybė tai vertybė, tad norėtųsi, kad visi, kas tik trokšta, būtų lietuviais. Žaviuosi Lietuvos žydais, taip gyvai išplėčiančiais lietuvybės sąvoką. Man viskas susiveda į klausimą, ar mes nuo Gedimino kalno norime matyti Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės litvakų kapines ar jas išniekinusią Sovietų sąjungos bolševikų komunizmo paminklą?
į:
Aš užaugau Kalifornijoje, kur nuo vaikystės aiškinau amerikiečiams, kad mano šalis okupuota, mums reikalinga pagalba iškovoti nepriklausomybę. Užtat, savaime suprantama, lietuviai taipogi palaiko kitas tautas, užstoja nuskriaustuosius, gina tikinčiuosius. Lietuvybė tai vertybė, tad norėtųsi, kad visi, kas tik trokšta, būtų lietuviais. Žaviuosi Lietuvos žydais, taip gyvai išplėčiančiais lietuvybės sąvoką. Man viskas susiveda į klausimą, ar mes nuo Gedimino kalno norime matyti Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės litvakų kapines ar jas išniekinusią Sovietų sąjungos bolševikų kultūros paminklą?
2019 rugsėjo 23 d., 04:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 17 eilutė iš:
I will speak in Lithuanian because I will talk about how to reach out and include the widest variety of people here. We are handing out a translation of my text into English for those whose Lithuanian is as limited as my Yiddish.
į:
I will speak in Lithuanian for ten minutes because I will talk about how to reach out and include the widest variety of people here. We are handing out a translation of my text into English for those whose Lithuanian is as limited as my Yiddish.
2019 rugsėjo 23 d., 04:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 54 eilutė iš:
Pasimokykim iš Valdovų rūmų atstatymo kaip plačiu judėjimu, tarsi veiklos kalnu, paremti branduolį atsidavusių šviesuolių. Profesorius rabinas Shnayer Leiman yra surinkęs daugybę nuotraukų ir šaltinių, kurių pagrindu galima kapines atkurti.
į:
Pasimokykim iš Valdovų rūmų atstatymo. Atsidavusius šviesuolius paremkime plačiu judėjimu, tarsi veiklos kalnu. Profesorius rabinas Shnayer Leiman yra surinkęs daugybę nuotraukų ir šaltinių, kurių pagrindu galima kapines atkurti. Julius Norwila puikiai vadovaus naujai įsteigtam komitetui. Tikiu jisai toliau plėtos deramą veiklą kapinių teritorijoje, kad platesnis skaičius žmonių galėtų sudalyvauti, parodyti jos Rūta Bloštein surinko 46,000 parašus.
2019 rugsėjo 23 d., 03:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 54 eilutė iš:
į:
Pasimokykim iš Valdovų rūmų atstatymo kaip plačiu judėjimu, tarsi veiklos kalnu, paremti branduolį atsidavusių šviesuolių. Profesorius rabinas Shnayer Leiman yra surinkęs daugybę nuotraukų ir šaltinių, kurių pagrindu galima kapines atkurti.
2019 rugsėjo 23 d., 03:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 47 eilutė iš:
Užtat svarbu išmokti vertinti dvasinį kapitalą, kokį turi Kryžių kalnas, Aušros vartai ar Valdovų rūmai. Panašiai, Vilniaus žydų kapinių vertė yra jų galia suvesti skirtingiausius žmones, kaip parodo šio vakaro pokalbis. Pirmiausia, tai grindžia man asmeniškai neįprastas bet žavus pamaldžių žydų tikėjimas, kad tai kas šventa negali tapti nešventa. Kapinėse šimtmečiais kaupiasi žydų visuomenės pastangos būtent Vilniuje susigyventi su Dievu ir su kitais. Vadinas, mes lietuviai galime visi išsivaikščioti, bet pamaldūs litvakai amžių amžiams rūpinsis Lietuvos kapinėmis, visada prisimins savo tėvynę, Lite, bus jai ištikimi. Ogi jų tėvynė, kaip žinau iš profesoriaus Dovid Katzo knygų, yra Lietuvos didžioji kunigaikštystė, kurios šviesybę būtent jie išsaugojo. Toliau, tai galėtų būtų nuoširdžiausias mūsų respublikos, mūsų tautos, mūsų visų ženklas, kad atjaučiame žydus, juos mylime, jais žavimės, jų pasigendame, jų gedime, kaip savo brolių prūsų ar jotvingių. Juk rinkimai parodė, kad 95% nebalsuos už neapykantos apaštalus, kiek jie bekauktų.
į:
Užtat svarbu išmokti vertinti dvasinį kapitalą, kokį turi Kryžių kalnas, Aušros vartai ar Valdovų rūmai. Panašiai, Vilniaus žydų kapinių vertė yra jų galia suvesti skirtingiausius žmones, kaip parodo šio vakaro pokalbis. Pirmiausia, tai grindžia man asmeniškai neįprastas pamaldžių žydų tikėjimas, kad ne kūnai šventi, o kapinės. Tai kas šventa negali tapti nešventa. Kapinėse šimtmečiais kaupiasi žydų visuomenės pastangos būtent Vilniuje susigyventi su Dievu ir su kitais. Vadinas, mes lietuviai galime visi išsivaikščioti, bet pamaldūs litvakai amžių amžiams rūpinsis Lietuvos kapinėmis, visada prisimins savo tėvynę, Lite, bus jai ištikimi. Ogi jų tėvynė, kaip žinau iš profesoriaus Dovid Katzo knygų, yra Lietuvos didžioji kunigaikštystė, kurios šviesybę būtent jie išsaugojo. Toliau, tai galėtų būtų nuoširdžiausias mūsų respublikos, mūsų tautos, mūsų visų ženklas, kad atjaučiame žydus, juos mylime, jais žavimės, jų pasigendame, jų gedime, kaip savo brolių prūsų ar jotvingių. Juk rinkimai parodė, kad 95% nebalsuos už neapykantos apaštalus, kiek jie bekauktų.
2019 rugsėjo 23 d., 03:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 47 eilutė iš:
Užtat svarbu išmokti vertinti dvasinį kapitalą, kokį turi Kryžių kalnas, Aušros vartai ar Valdovų rūmai. Panašiai, Vilniaus žydų kapinių vertė yra jų galia suvesti skirtingiausius žmones, kaip parodo šio vakaro pokalbis. Pirmiausia, tai grindžia man asmeniškai neįprastas bet žavus pamaldžių žydų tikėjimas, kad tai kas šventa negali tapti nešventa. Kapinėse šimtmečiais kaupiasi žydų visuomenės pastangos būtent Vilniuje susigyventi su Dievu ir su kitais. Vadinas, mes lietuviai galime visi išsivaikščioti, bet pamaldūs litvakai amžių amžiams rūpinsis Lietuvos kapinėmis, visada prisimins savo tėvynę, Lite, bus jai ištikimi. Ogi jų tėvynė, kaip žinau iš profesoriaus Dovid Katzo knygų, yra Lietuvos didžioji kunigaikštystė, kurios šviesybę būtent jie išsaugojo. Toliau, tai galėtų būtų nuoširdžiausias mūsų valstybės, mūsų tautos, mūsų visų ženklas, kad atjaučiame žydus, juos mylime, jais žavimės, jų pasigendame, jų gedime, kaip savo brolių prūsų ar jotvingių. Juk rinkimai parodė, kad 95% nebalsuos už neapykantos apaštalus, kiek jie bekauktų.
į:
Užtat svarbu išmokti vertinti dvasinį kapitalą, kokį turi Kryžių kalnas, Aušros vartai ar Valdovų rūmai. Panašiai, Vilniaus žydų kapinių vertė yra jų galia suvesti skirtingiausius žmones, kaip parodo šio vakaro pokalbis. Pirmiausia, tai grindžia man asmeniškai neįprastas bet žavus pamaldžių žydų tikėjimas, kad tai kas šventa negali tapti nešventa. Kapinėse šimtmečiais kaupiasi žydų visuomenės pastangos būtent Vilniuje susigyventi su Dievu ir su kitais. Vadinas, mes lietuviai galime visi išsivaikščioti, bet pamaldūs litvakai amžių amžiams rūpinsis Lietuvos kapinėmis, visada prisimins savo tėvynę, Lite, bus jai ištikimi. Ogi jų tėvynė, kaip žinau iš profesoriaus Dovid Katzo knygų, yra Lietuvos didžioji kunigaikštystė, kurios šviesybę būtent jie išsaugojo. Toliau, tai galėtų būtų nuoširdžiausias mūsų respublikos, mūsų tautos, mūsų visų ženklas, kad atjaučiame žydus, juos mylime, jais žavimės, jų pasigendame, jų gedime, kaip savo brolių prūsų ar jotvingių. Juk rinkimai parodė, kad 95% nebalsuos už neapykantos apaštalus, kiek jie bekauktų.
2019 rugsėjo 23 d., 03:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 47-55 eilutės iš
Užtat svarbu išmokti vertinti dvasinį kapitalą, kokį turi Kryžių kalnas, Aušros vartai ar Valdovų rūmai. Panašiai, Vilniaus žydų kapinių vertė yra jų galia suvesti skirtingiausius žmones, kaip parodo šio vakaro pokalbis. Pirmiausia, tai grindžia man asmeniškai neįprastas bet žavus pamaldžių žydų tikėjimas, kad tai kas šventa negali tapti nešventa. Kapinėse šimtmečiais kaupiasi žydų visuomenės pastangos būtent Vilniuje susigyventi su Dievu ir su kitais. Vadinas, mes lietuviai galime visi išsivaikščioti, bet pamaldūs litvakai amžių amžiams rūpinsis Lietuvos kapinėmis, visada prisimins savo tėvynę, Lite, bus jai ištikimi. Ogi jų tėvynė, kaip žinau iš profesoriaus Dovid Katzo knygų, yra Lietuvos didžioji kunigaikštystė, kurios šviesybę būtent jie išsaugojo. Toliau, tai galėtų būtų nuoširdžiausias mūsų valstybės, mūsų tautos, mūsų visų ženklas, kad atjaučiame žydus, juos mylime, jais žavimės, jų pasigendame, jų gedime, kaip savo brolių prūsų ar jotvingių. Juk rinkimai parodė, kad 65% ir 95% nebalsuos už neapykantos apaštalus, kiek jie bekauktų.Mūsų pokalbis šį vakarą


Didžiausia kliūtis - pinigai - ūkiškumas
.
į:
Užtat svarbu išmokti vertinti dvasinį kapitalą, kokį turi Kryžių kalnas, Aušros vartai ar Valdovų rūmai. Panašiai, Vilniaus žydų kapinių vertė yra jų galia suvesti skirtingiausius žmones, kaip parodo šio vakaro pokalbis. Pirmiausia, tai grindžia man asmeniškai neįprastas bet žavus pamaldžių žydų tikėjimas, kad tai kas šventa negali tapti nešventa. Kapinėse šimtmečiais kaupiasi žydų visuomenės pastangos būtent Vilniuje susigyventi su Dievu ir su kitais. Vadinas, mes lietuviai galime visi išsivaikščioti, bet pamaldūs litvakai amžių amžiams rūpinsis Lietuvos kapinėmis, visada prisimins savo tėvynę, Lite, bus jai ištikimi. Ogi jų tėvynė, kaip žinau iš profesoriaus Dovid Katzo knygų, yra Lietuvos didžioji kunigaikštystė, kurios šviesybę būtent jie išsaugojo. Toliau, tai galėtų būtų nuoširdžiausias mūsų valstybės, mūsų tautos, mūsų visų ženklas, kad atjaučiame žydus, juos mylime, jais žavimės, jų pasigendame, jų gedime, kaip savo brolių prūsų ar jotvingių. Juk rinkimai parodė, kad 95% nebalsuos už neapykantos apaštalus, kiek jie bekauktų.

Žydų kapinės galėtų ir turėtų reikšti ne naudą, ne teisę, o dovaną, kurios pamaldūs žydai patys labiausiai nori, kuria išreikštumėme Vilniaus lietuvių, lenkų, rusų gerą širdį, kuria įkvėptumėme ne tik Rytų Europą, bet visą pasaulį
.
2019 rugsėjo 23 d., 03:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 46-47 eilutės:

Užtat svarbu išmokti vertinti dvasinį kapitalą, kokį turi Kryžių kalnas, Aušros vartai ar Valdovų rūmai. Panašiai, Vilniaus žydų kapinių vertė yra jų galia suvesti skirtingiausius žmones, kaip parodo šio vakaro pokalbis. Pirmiausia, tai grindžia man asmeniškai neįprastas bet žavus pamaldžių žydų tikėjimas, kad tai kas šventa negali tapti nešventa. Kapinėse šimtmečiais kaupiasi žydų visuomenės pastangos būtent Vilniuje susigyventi su Dievu ir su kitais. Vadinas, mes lietuviai galime visi išsivaikščioti, bet pamaldūs litvakai amžių amžiams rūpinsis Lietuvos kapinėmis, visada prisimins savo tėvynę, Lite, bus jai ištikimi. Ogi jų tėvynė, kaip žinau iš profesoriaus Dovid Katzo knygų, yra Lietuvos didžioji kunigaikštystė, kurios šviesybę būtent jie išsaugojo. Toliau, tai galėtų būtų nuoširdžiausias mūsų valstybės, mūsų tautos, mūsų visų ženklas, kad atjaučiame žydus, juos mylime, jais žavimės, jų pasigendame, jų gedime, kaip savo brolių prūsų ar jotvingių. Juk rinkimai parodė, kad 65% ir 95% nebalsuos už neapykantos apaštalus, kiek jie bekauktų.
2019 rugsėjo 23 d., 03:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 45-47 eilutės iš
Mūsų pagrindiniai priešininkai yra Lietuvos ir Vilniaus politikai manantys, kad
į:
Sporto rūmai, kaip statinys, nepasiteisino, tiesiog surūdijo. Brangu juos išsaugoti ir naujai pritaikyti. Už tuos pinigus būtų galima juos išardyti, atkurti žydų kapines, ir kur nors kitur Vilniuje pastatyti naujus, žmoniškus, šiuolaikiškus kongresų rūmus. Nepaisant to, įsivaizduoju, Lietuvos ir Vilniaus politikai vertina Vilniaus žydų kapines, kaip ūkiškai nepasiteisinančias, iš esmės kertančias su pelnu, plėtra ir gerove.
2019 rugsėjo 23 d., 02:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 44-48 eilutės:

Mūsų pagrindiniai priešininkai yra Lietuvos ir Vilniaus politikai manantys, kad

Mūsų pokalbis šį vakarą
2019 rugsėjo 23 d., 02:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 41 eilutė iš:
Siūlau susipažinti su architekto Christopher Alexander mąstysena. Jį domino statinių ir erdvių gyvybė. Kodėl pasijuntame, kad profesionalų architektų statiniai mus marina, tuo tarpu tradiciniai pastatai mus gaivina? Jisai kaip mokslininkas mūsų paklaustų, kaip mes jaučiamės šalia Sporto rūmų? Ar jie skleidžia pilnatvę, ramybę? Dėl išvaizdos galim ginčytis, visgi, kiekvienas sutiksime, kad Sporto rūmai, kaip erdvė, nežmoniški, ilgiau pabuvus mus erzina, glumina, sekina, žlugdo, marina. Mat, partija ir jai tarnaujantys architektai tiesiog primetė aplinkai savo brėžinius ledo ritulio arenai. Tuo tarpu, jeigu Lietuvos ir išeivijos pamaldūs žydams susitartų tarpusavyje, ko labiausiai nori, jeigu pabendrautų su aplinkiniais gyventojais ir į juos atsižvelgtų, jeigu bus žalumos, tai išpuoselėta santarvė mus džiugins, kaip užuovėja nuo mus spaudžiančių kasdienybės rūpesčių.
į:
Siūlau susipažinti su architekto Christopher Alexander mąstysena. Jį domino statinių ir erdvių gyvybė. Kodėl pasijuntame, kad profesionalų architektų statiniai mus marina, tuo tarpu tradiciniai pastatai mus gaivina? Jisai kaip mokslininkas mūsų paklaustų, kaip mes jaučiamės šalia Sporto rūmų? Ar jie skleidžia pilnatvę, ramybę? Dėl išvaizdos galim ginčytis, visgi, kiekvienas sutiksime, kad Sporto rūmai, kaip erdvė, nežmoniški, ilgiau pabuvus mus erzina, glumina, sekina, žlugdo, marina. Mat, partija ir jai tarnaujantys architektai tiesiog primetė aplinkai savo brėžinius ledo ritulio arenai. Tuo tarpu, jeigu Lietuvos ir išeivijos pamaldūs žydai susitartų tarpusavyje, ko labiausiai nori, jeigu pabendrautų su aplinkiniais gyventojais ir į juos atsižvelgtų, jeigu bus žalumos, tai visų išpuoselėta santarvė mus džiugins, kaip užuovėja nuo mus spaudžiančių kasdienybės rūpesčių.
2019 rugsėjo 23 d., 01:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 45 eilutė:
Didžiausia kliūtis - pinigai - ūkiškumas.
2019 rugsėjo 23 d., 01:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 41 eilutė iš:
Siūlau susipažinti su architekto Christopher Alexander mąstysena. Jį domino statinių ir erdvių gyvybė. Kodėl pasijuntame, kad profesionalų architektų statiniai mus marina, tuo tarpu tradiciniai pastatai mus gaivina? Jisai kaip mokslininkas mūsų paklaustų, kaip mes jaučiamės šalia Sporto rūmų? Ar jie skleidžia pilnatvę, ramybę? Dėl išvaizdos galim ginčytis, visgi, kiekvienas sutiksime, kad Sporto rūmai, kaip erdvė, mus erzina, glumina, sekina, žlugdo, marina. Mat, partija ir jai tarnaujantys architektai savo vaizduotės brėžiniais tiesiog primetė aplinkai ledo ritulio areną. Tuo tarpu, jeigu Lietuvos ir išeivijos pamaldūs žydams susitartų tarpusavyje, ko labiausiai nori, jeigu pabendrautų su aplinkiniais gyventojais ir į juos atsižvelgtų, jeigu bus žalumos, tai tikrai džiaugsimės užuovėja nuo mus spaudžiančių kasdienybės rūpesčių.
į:
Siūlau susipažinti su architekto Christopher Alexander mąstysena. Jį domino statinių ir erdvių gyvybė. Kodėl pasijuntame, kad profesionalų architektų statiniai mus marina, tuo tarpu tradiciniai pastatai mus gaivina? Jisai kaip mokslininkas mūsų paklaustų, kaip mes jaučiamės šalia Sporto rūmų? Ar jie skleidžia pilnatvę, ramybę? Dėl išvaizdos galim ginčytis, visgi, kiekvienas sutiksime, kad Sporto rūmai, kaip erdvė, nežmoniški, ilgiau pabuvus mus erzina, glumina, sekina, žlugdo, marina. Mat, partija ir jai tarnaujantys architektai tiesiog primetė aplinkai savo brėžinius ledo ritulio arenai. Tuo tarpu, jeigu Lietuvos ir išeivijos pamaldūs žydams susitartų tarpusavyje, ko labiausiai nori, jeigu pabendrautų su aplinkiniais gyventojais ir į juos atsižvelgtų, jeigu bus žalumos, tai jų išpuoselėta santarvė mus džiugins, kaip užuovėja nuo mus spaudžiančių kasdienybės rūpesčių.
2019 rugsėjo 23 d., 01:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 41 eilutė iš:
Siūlau susipažinti su architekto Christopher Alexander mąstysena. Jį domino statinių ir erdvių gyvybė. Kodėl pasijuntame, kad profesionalų architektų statiniai mus marina, tuo tarpu tradiciniai pastatai mus gaivina? Jisai kaip mokslininkas mūsų paklaustų, kaip mes jaučiamės šalia Sporto rūmų? Ar jie skleidžia pilnatvę, ramybę? Dėl skonio galim ginčytis, visgi, kiekvienas sutiksime, kad Sporto rūmai mus erzina, glumina, sekina, žlugdo, marina. Mat, tai yra aplinkai primesta ledo ritulio arena. Tuo tarpu, jeigu Lietuvos ir išeivijos pamaldūs žydams susitartų tarpusavyje, ko labiausiai nori, jeigu savo norus nors kiek derintų su aplinkiniais gyventojais, jeigu bus žalumos, tai tikrai visi džiaugsimės užuovėja nuo mus spaudžiančių kasdienybės rūpesčių.
į:
Siūlau susipažinti su architekto Christopher Alexander mąstysena. Jį domino statinių ir erdvių gyvybė. Kodėl pasijuntame, kad profesionalų architektų statiniai mus marina, tuo tarpu tradiciniai pastatai mus gaivina? Jisai kaip mokslininkas mūsų paklaustų, kaip mes jaučiamės šalia Sporto rūmų? Ar jie skleidžia pilnatvę, ramybę? Dėl išvaizdos galim ginčytis, visgi, kiekvienas sutiksime, kad Sporto rūmai, kaip erdvė, mus erzina, glumina, sekina, žlugdo, marina. Mat, partija ir jai tarnaujantys architektai savo vaizduotės brėžiniais tiesiog primetė aplinkai ledo ritulio areną. Tuo tarpu, jeigu Lietuvos ir išeivijos pamaldūs žydams susitartų tarpusavyje, ko labiausiai nori, jeigu pabendrautų su aplinkiniais gyventojais ir į juos atsižvelgtų, jeigu bus žalumos, tai tikrai džiaugsimės užuovėja nuo mus spaudžiančių kasdienybės rūpesčių.
2019 rugsėjo 23 d., 01:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 41-42 eilutės iš
Siūlau susipažinti su architekto Christopher Alexander mąstysena. Jisai tyrė, kodėl
į:
Siūlau susipažinti su architekto Christopher Alexander mąstysena. Jį domino statinių ir erdvių gyvybė. Kodėl pasijuntame, kad profesionalų architektų statiniai mus marina, tuo tarpu tradiciniai pastatai mus gaivina? Jisai kaip mokslininkas mūsų paklaustų, kaip mes jaučiamės šalia Sporto rūmų? Ar jie skleidžia pilnatvę, ramybę? Dėl skonio galim ginčytis, visgi, kiekvienas sutiksime, kad Sporto rūmai mus erzina, glumina, sekina, žlugdo, marina. Mat, tai yra aplinkai primesta ledo ritulio arena. Tuo tarpu, jeigu Lietuvos ir išeivijos pamaldūs žydams susitartų tarpusavyje, ko labiausiai nori, jeigu savo norus nors kiek derintų su aplinkiniais gyventojais, jeigu bus žalumos, tai tikrai visi džiaugsimės užuovėja nuo mus spaudžiančių kasdienybės rūpesčių.
2019 rugsėjo 23 d., 01:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 31-33 eilutės iš
Iš pradžių galvodavau, kad reikia padėti lietuviams atjausti žydus, mums reikia giliau ir plačiau suprasti lietuvybę, mums reikia ieškoti bendrų vertybių. Nagrindėdamas supratau, visgi, mūsų visų pasąmonės savitos ir jų nesuvienodinsime. Užtenka žinoti, kad yra kad ir nedaug žydų tikinčiųjų, kurie nuoširdžiai pergyvena dėl Vilniaus žydų kapinių likimo. Ko tiksliau jie mums vis primins, kas juos jaudina, to aiškiau bus mums visiems kitiems, kad privalome į juos atžvelgti vardan ramybės.
į:
Iš pradžių galvodavau, reikia padėti lietuviams atjausti žydus, mums reikia giliau ir plačiau suprasti lietuvybę, reikia ieškoti bendrų vertybių. Nagrinėdamas supratau, visgi, mūsų visų tapatybės asmeniškos ir jų nesuvienodinsime. Užtenka žinoti, kad yra žydų tikinčiųjų, tegul ir nedaug, tačiau kurie nuoširdžiai pergyvena dėl Vilniaus žydų kapinių likimo. Ko širdingiau jie mums vis primins, kas juos jaudina, to aiškiau bus mums visiems kitiems, kad privalome į juos atsižvelgti vardan ramybės.

Aišku, jeigu Vilniuje trečdalis gyventojų būtų žydai, kaip kadaise, tai juos išklausytumėme. Klaiku, bet žydai buvo išžudyti. Kilnu, jautru ir teisinga įsiklausyti į Rūta Bloštein, Dov-Ber ir Chaya Fried, ir kitus pamaldžius žydus, ir savaip persakyti jų rūpesčius, kad visi suprastų reikalo svarbą. O tokiam sąmoningam pokalbiui tenka kreiptis į visų įvairiausias vertybes.

Panašiai, metant rūkyti, neužtenka vienos esminės priežasties. Mat, vardan įpročio, pasąmonė visada sugebės išaukštinti tariamą malonumą. Sąmonė privalo atkakliai remtis tegul ir prieštaringais bet visais įmanomais samprotavimais - tai brangu, dvokia, svetima, nepavyzdinga, nesveika, nedraugiška, nemalonu, nuodėminga - ir tik tada pasąmonė pasiduos.
Pakeistos 39-41 eilutės iš
į:
Vilniaus žydų kapinių klausimu visada reikia teikti pirmenybę mūsų pamaldiems žydams, kas juos nuramintų? Ramybėje mūsų sąmonė teisingai suderins visas mūsų vertybes.

Siūlau susipažinti su architekto Christopher Alexander mąstysena. Jisai tyrė, kodėl
Pridėtos 50-51 eilutės:
2019 rugsėjo 23 d., 00:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 31-32 eilutės iš

Vienu metu
galvodavau, kad reikia atjausti žydus, užtat reikia su jais bandyti susitapatinti, reikia rasti bendrų vertybių. Bet paskui supratau, kad tiesiog reikia pokalbio su skirtingais žmonėmis ir suprasti ko jie iš tikrųjų
į:
Iš pradžių galvodavau, kad reikia padėti lietuviams atjausti žydus, mums reikia giliau ir plačiau suprasti lietuvybę, mums reikia ieškoti bendrų vertybių. Nagrindėdamas supratau, visgi, mūsų visų pasąmonės savitos ir jų nesuvienodinsime. Užtenka žinoti, kad yra kad ir nedaug žydų tikinčiųjų, kurie nuoširdžiai pergyvena dėl Vilniaus žydų kapinių likimo. Ko tiksliau jie mums vis primins, kas juos jaudina, to aiškiau bus mums visiems kitiems, kad privalome į juos atžvelgti vardan ramybės.
2019 rugsėjo 23 d., 00:24 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 24-25 eilutės:
Pakeistos 27-28 eilutės iš
į:
Aš asmeniškai užaugau Kalifornijoje, kur nuo vaikystės aiškinau amerikiečiams, kad mano šalis okupuota, mums reikalinga jų pagalba iškovoti nepriklausomybę. Užtat, savaime suprantama, lietuviai visada palaiko kitas tautas, užstoja nuskriaustuosius, gina tikinčiuosius. Lietuvybė tai vertybė, tad norėtųsi, kad visi, kas tik trokšta, būtų lietuviais. Žaviuosi Lietuvos žydais, taip gyvai išplėčiančiais lietuvybės sąvoką. Man viskas susiveda į klausimą, ar mes nuo Gedimino kalno norime matyti Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės litvakų kapines ar jas išniekinusią Sovietų sąjungos bolševikų komunizmo paminklą?

Žiauru, bet mes, tiek lietuviai, tiek žydai, tiek amerikiečiai, esame pažeisti žmonės. Susiduriame su nuskriaustomis pasąmonėmis. Daugybė lietuvių, o gal net ir žydų, pasąmonėje esame prisirišę prie pažįstamo sovietinio paveldo, ir ginamės nuo svetimo žydiško paveldo.


Vienu metu galvodavau, kad reikia atjausti žydus, užtat reikia su jais bandyti susitapatinti, reikia rasti bendrų vertybių. Bet paskui supratau, kad tiesiog reikia pokalbio su skirtingais žmonėmis ir suprasti ko jie iš tikrųjų
Ištrinta 51 eilutė:
Pagrindinė mintis
2019 rugsėjo 22 d., 21:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 19 eilutė iš:
Prieš ketverius metus profesorius Dovid Katz paprašė manęs surasti nors vieną katalikų dvasininką, kuris viešai susirūpintų seniausių Vilniaus žydų kapinių likimu. Man tai nepavyko, bet atjausdamas savo draugą, pats "Veido" portale paskelbiau straipsnį ir trijose konferencijose skaičiau mokslinius pranešimus apie sąvokas, kurios padėtų mums susigaudyti, kodėl prasminga gerbti tikinčiųjų žydų norus atsisakyti Sporto rūmus ir gerbti toje vietoje buvusias žydų kapines. Šį vakarą jums per dešimt minučių pristatysiu penkis įvaizdžius, kaip įsivaizduoju šias kapines, ką jos mums galėtų reikšti.
į:
Prieš ketverius metus profesorius Dovid Katz paprašė manęs surasti nors vieną katalikų dvasininką, kuris viešai susirūpintų seniausių Vilniaus žydų kapinių likimu. Man tai nepavyko, bet atjausdamas savo draugą, pats "Veido" portale paskelbiau straipsnį ir trijose konferencijose skaičiau mokslinius pranešimus apie sąvokas, kurios padėtų mums susigaudyti, kodėl prasminga gerbti tikinčiųjų žydų norus atsisakyti Sporto rūmų ir gerbti toje vietoje buvusias žydų kapines. Šį vakarą jums per dešimt minučių pristatysiu penkis įvaizdžius, kaip įsivaizduoju šias kapines, ką jos mums galėtų reikšti.
2019 rugsėjo 22 d., 21:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 24-47 eilutės:'''Vertybių derinys''''''Ramybės sprendinys'''
'''Dvasios telkinys'''
'''Veiklos kalnas''''''Dangaus vartai'''
2019 rugsėjo 22 d., 21:11 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 2-8 eilutės:
10 minučių. 1,000 žodžių. Lietuvių kalba.

* [[http://www.veidas.lt/isardykime-sporto-rumus-atsaukime-svetingumo-atsaukima | Išardykime Sporto rūmus: atšaukime "svetingumo atšaukimą"]]
* [[Mintys/20170429GyvybėRamybė | Kūrybos tikslas - gyvybė, o vaisius - ramybė]]
* [[Book/20170914CultureCognitionCommunication | How Do Things Come to Matter? Evolution of Self-Identity in the Intercultural Debate on Whether to Restore Vilnius's Oldest Jewish Cemetery.]]
* [[Book/20181009SpiritualCapital | Environment as Spiritual Capital. An Argument for Restoring Vilnius's Oldest Jewish Cemetery]]
Pakeistos 210-219 eilutės iš
Tuskulėnų dvaras - neprieštarautų. Pastatyti ant sovietų karių kapų Antakalnyje.
į:
Tuskulėnų dvaras - neprieštarautų. Pastatyti ant sovietų karių kapų Antakalnyje.

-------------------------------

10 minučių. 1,000 žodžių. Lietuvių kalba.

* [[http://www.veidas.lt/isardykime-sporto-rumus-atsaukime-svetingumo-atsaukima | Išardykime Sporto rūmus: atšaukime "svetingumo atšaukimą"]]
* [[Mintys/20170429GyvybėRamybė | Kūrybos tikslas - gyvybė, o vaisius - ramybė]]
* [[Book/20170914CultureCognitionCommunication | How Do Things Come to Matter? Evolution of Self-Identity in the Intercultural Debate on Whether to Restore Vilnius's Oldest Jewish Cemetery.]]
* [[Book/20181009SpiritualCapital | Environment as Spiritual Capital. An Argument for Restoring Vilnius's Oldest Jewish Cemetery]]
2019 rugsėjo 22 d., 21:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-2 eilutės:
[[2019022Vilnius]]
2019 rugsėjo 22 d., 21:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 28 eilutė iš:
Visų šių penkių sąvokų esmė yra plačiau sudominti, surūpinti, įkvėpti Vilniaus gyventojus ir Lietuvos šalininkus šiuo klausimu gerbti ir palaikyti pamaldžius žydus.
į:
Šios penkios sąvokos padės plačiau sudominti, surūpinti, įkvėpti Vilniaus gyventojus ir Lietuvos šalininkus atjausti ir palaikyti Lietuvos ir išeivijos pamaldžius žydus.
2019 rugsėjo 22 d., 21:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 24-25 eilutės iš
Prieš ketverius metus profesorius Dovid Katz paprašė manęs surasti nors vieną katalikų dvasininką, kuris viešai susirūpintų seniausių Vilniaus žydų kapinių likimu. Man tai nepavyko, bet atjausdamas savo draugą, pats paskelbiau straipsnį "Veido" portale ir trijose konferencijose skaičiau mokslinius pranešimus apie sąvokas, kurios padėtų mums susigaudyti, kodėl prasminga išardyti Sporto rūmus ir jų vietoje atkurti ar kitaip pagerbti ten buvusias žydų kapines. Šį vakarą jums per dešimt minučių pristatysiu penkis įvaizdžius, ką mums galėtų reikšti šios kapinės.
į:
Prieš ketverius metus profesorius Dovid Katz paprašė manęs surasti nors vieną katalikų dvasininką, kuris viešai susirūpintų seniausių Vilniaus žydų kapinių likimu. Man tai nepavyko, bet atjausdamas savo draugą, pats "Veido" portale paskelbiau straipsnį ir trijose konferencijose skaičiau mokslinius pranešimus apie sąvokas, kurios padėtų mums susigaudyti, kodėl prasminga gerbti tikinčiųjų žydų norus atsisakyti Sporto rūmus ir gerbti toje vietoje buvusias žydų kapines. Šį vakarą jums per dešimt minučių pristatysiu penkis įvaizdžius, kaip įsivaizduoju šias kapines, ką jos mums galėtų reikšti.
Pakeistos 28-29 eilutės iš

Visų šių penkių sąvokų esmė yra
į:
Visų šių penkių sąvokų esmė yra plačiau sudominti, surūpinti, įkvėpti Vilniaus gyventojus ir Lietuvos šalininkus šiuo klausimu gerbti ir palaikyti pamaldžius žydus.
2019 rugsėjo 22 d., 20:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 10-18 eilutės iš

ליב קינדער פון ליטע
, געטרייַ קינדער פון ליטע, פרומע קינדער פון ליטע, לאַווינג קינדער פון ליטע

lib kinder fun lite
, getrey kinder fun lite, frume kinder fun lite, laving kinder fun lite

Mieli Lietuvos vaikai
, ištikimi Lietuvos vaikai, pamaldūs Lietuvos vaikai, mylintys Lietuvos vaikai.

I will speak in Lithuanian because I
will talk about how to reach out and include the widest variety of people here. I have, however, prepared a translation of my text into English for those whose Lithuanian is as limited as my Yiddish.
į:
('ey' as in THEY, RAIN, 'ay' as in RIGHT, MIGHT, BITE)

Héylike Lítvishe Rabónim,

Táyere Khavéyrim un Khávertes
,

Bney-Líte, máyne getráye Bney-Líte
,

mit ahávas-Yisróel un ahávas-Líte . . .

Jūsų šventenybės, lietuviški rabinai
, mielosios ponios ir ponai, Lietuvos vaikai, mieli, ištikimi mūsų Lietuvos vaikai, su meile žydų tautai ir meile Lietuvai...

I
will speak in Lithuanian because I will talk about how to reach out and include the widest variety of people here. We are handing out a translation of my text into English for those whose Lithuanian is as limited as my Yiddish.
2019 rugsėjo 22 d., 20:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 20-21 eilutės iš
Prieš ketverius metus profesorius Dovid Katz paprašė manęs surasti nors vieną katalikų dvasininką, kuris viešai susirūpintų seniausių Vilniaus žydų kapinių likimu. Man tai nepavyko, bet atjausdamas savo draugą, pats paskelbiau straipsnį "Veido" portale ir trijose konferencijose skaičiau mokslinius pranešimus apie sąvokas, kurios padėtų mums susigaudyti, kodėl prasminga išardyti Sporto rūmus ir jų vietoje atkurti ar kitaip pagerbti ten buvusias žydų kapines. Šį vakarą jums per dešimt minučių
į:
Prieš ketverius metus profesorius Dovid Katz paprašė manęs surasti nors vieną katalikų dvasininką, kuris viešai susirūpintų seniausių Vilniaus žydų kapinių likimu. Man tai nepavyko, bet atjausdamas savo draugą, pats paskelbiau straipsnį "Veido" portale ir trijose konferencijose skaičiau mokslinius pranešimus apie sąvokas, kurios padėtų mums susigaudyti, kodėl prasminga išardyti Sporto rūmus ir jų vietoje atkurti ar kitaip pagerbti ten buvusias žydų kapines. Šį vakarą jums per dešimt minučių pristatysiu penkis įvaizdžius, ką mums galėtų reikšti šios kapinės.
Pridėta 23 eilutė:
2019 rugsėjo 22 d., 20:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 10-11 eilutės iš
'''Vilniaus žydų kapinės kaip vertybių derinys, ramybės sprendinys, dvasios telkinys, veiklos kalnas ir Dievo vartai'''
į:
Pridėtos 19-24 eilutės:

Prieš ketverius metus profesorius Dovid Katz paprašė manęs surasti nors vieną katalikų dvasininką, kuris viešai susirūpintų seniausių Vilniaus žydų kapinių likimu. Man tai nepavyko, bet atjausdamas savo draugą, pats paskelbiau straipsnį "Veido" portale ir trijose konferencijose skaičiau mokslinius pranešimus apie sąvokas, kurios padėtų mums susigaudyti, kodėl prasminga išardyti Sporto rūmus ir jų vietoje atkurti ar kitaip pagerbti ten buvusias žydų kapines. Šį vakarą jums per dešimt minučių

'''Vilniaus žydų kapinės kaip vertybių derinys, ramybės sprendinys, dvasios telkinys, veiklos kalnas ir dangaus vartai.'''

Visų šių penkių sąvokų esmė yra
2019 rugsėjo 22 d., 14:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 12-20 eilutės iš
ליב קינדער פון ליטע, געטרייַ קינדער פון ליטע, הייליק קינדער פון ליטע, לאַווינג קינדער פון ליטע

lib kinder fun lite, getrey kinder fun lite, heylik kinder fun lite, laving kinder fun lite

Mieli Lietuvos vaikai, ištikimi Lietuvos vaikai, šventi Lietuvos vaikai, mylintys Lietuvos vaikai.

I will speak in Lithuanian as my Yiddish is limited.

kaip įtraukti ko įvairiausius žmones, kad palaikytų
į:
ליב קינדער פון ליטע, געטרייַ קינדער פון ליטע, פרומע קינדער פון ליטע, לאַווינג קינדער פון ליטע

lib kinder fun lite, getrey kinder fun lite, frume kinder fun lite, laving kinder fun lite

Mieli Lietuvos vaikai, ištikimi Lietuvos vaikai, pamaldūs Lietuvos vaikai, mylintys Lietuvos vaikai.

I will speak in Lithuanian because I will talk about how to reach out and include the widest variety of people here. I have, however, prepared a translation of my text into English for those whose Lithuanian is as limited as my Yiddish.
2019 rugsėjo 22 d., 14:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 17-18 eilutės:

I will speak in Lithuanian as my Yiddish is limited.
2019 rugsėjo 22 d., 14:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 16 eilutė iš:
Mieli Lietuvos vaikai, ištikimi Lietuvos vaikai, mylintys Lietuvos vaikai.
į:
Mieli Lietuvos vaikai, ištikimi Lietuvos vaikai, šventi Lietuvos vaikai, mylintys Lietuvos vaikai.
2019 rugsėjo 22 d., 14:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 11-16 eilutės:

ליב קינדער פון ליטע, געטרייַ קינדער פון ליטע, הייליק קינדער פון ליטע, לאַווינג קינדער פון ליטע

lib kinder fun lite, getrey kinder fun lite, heylik kinder fun lite, laving kinder fun lite

Mieli Lietuvos vaikai, ištikimi Lietuvos vaikai, mylintys Lietuvos vaikai.
2019 rugsėjo 22 d., 13:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 11-12 eilutės:

kaip įtraukti ko įvairiausius žmones, kad palaikytų
2019 rugsėjo 22 d., 13:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 10 eilutė iš:
'''Vilniaus žydų kapinės kaip vertybių derinys, ramybės sprendinys, dvasios telkinys ir veiklos kalnas'''
į:
'''Vilniaus žydų kapinės kaip vertybių derinys, ramybės sprendinys, dvasios telkinys, veiklos kalnas ir Dievo vartai'''
2019 rugsėjo 22 d., 13:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 10 eilutė iš:
Dvasios telkinys - VEIKLOS PIRAMIDĖ
į:
'''Vilniaus žydų kapinės kaip vertybių derinys, ramybės sprendinys, dvasios telkinys ir veiklos kalnas'''
2019 rugsėjo 22 d., 12:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 10 eilutė iš:
DVASIOS SANKAUPOS - VEIKLOS PIRAMIDĖ
į:
Dvasios telkinys - VEIKLOS PIRAMIDĖ
2019 rugsėjo 22 d., 10:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 11-15 eilutės:

Pagrindinė mintis
* Skirtingas vertybes derinti ramybe, sąmone
* Jas derina dvasios sankaupos
* Reiškiasi kūno ir dvasios ramybės aplinka
2019 rugsėjo 22 d., 00:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 10-11 eilutės:
DVASIOS SANKAUPOS - VEIKLOS PIRAMIDĖ
Pridėta 101 eilutė:
* Vieta kur būtų galima susikalbėti su savo priešininkais.
2019 rugsėjo 22 d., 00:19 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 104-109 eilutės:

Iškelti svarbą
* Gaono metais - kiekviena proga priminti - tai būtų
* Jeigu yra lentos nusikaltėliams - yra antisemitų - tai yra skaudu - tų ženklų visada bus - pirmiausiai pripažinkime, kad reikia teigiamo meilės ženklo atjausti ir palaikyti - svarbiau nė kovoti su neigiama

Pabaigai
Pridėtos 107-114 eilutės:

Pabaigai iškelti svarbą
* Gaono metais - kiekviena proga priminti - tai būtų
* Jeigu yra lentos nusikaltėliams - yra antisemitų - tai yra skaudu - tų ženklų visada bus - pirmiausiai pripažinkime, kad reikia teigiamo meilės ženklo atjausti ir palaikyti - svarbiau nė kovoti su neigiama
* Reikia piramidės veiklai

2019 rugsėjo 22 d., 00:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 11-12 eilutės:
* Jeigu jų būtų 40% Vilniuje, nebūtų šitos problemos.
* Mes negalime žinoti, kas jiems opu.
Pridėta 26 eilutė:
* pasimokyti iš Valdovo rūmų - trisdešimt metų
Pakeistos 42-43 eilutės iš
* atsakyti už mūsų tautos valios reiškėjus, jų klaidingą tautos supratimą - nuo jo atsiriboti
* pasimokykime iš istorijos: kiekvienai klestinčiai tautai reikia savo nepriklausomos valstybės, prisirišusių mažumų kaip ir ištikimos išeivijos.
į:
* suvokti, kad mes visi pažeisti
* suvokti
, kad žydų nėra, tai apsunkina
Pridėtos 45-49 eilutės:
* suvokti, kad jie yra nekaltos aukos
* suvokti, kad lietuviai - kaip sovietų ir nacių patyčių aukos, skriaudė žydus
* atsakyti už savo tautos valios reiškėjus, jų klaidingą tautos supratimą - nuo jo atsiriboti
* pasimokykime iš istorijos: kiekvienai klestinčiai tautai reikia savo nepriklausomos valstybės, prisirišusių mažumų kaip ir ištikimos išeivijos.
* suvokti, kad antisemitizmas Lietuvoje netramdomas
2019 rugsėjo 22 d., 00:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 58 eilutė:
* Nelakstyt paskui "laimę", o puoselėti ramybę - mažinti nerimą
Pridėta 62 eilutė:
* Reikia mažiausiai pastangų, bet reikia atsiremti į tikėjimą, reikia domėtis kitais
2019 rugsėjo 22 d., 00:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 66 eilutė:
* Investuojame į pasąmonę, kad ji žadintų sąmonę
2019 rugsėjo 22 d., 00:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 65 eilutė iš:
* Dvasinis kapitalas - kaip kad Kryžiaus kalnas (daug kryžių), Aušros vartai (daug sidabrinių...?), Valdovų rūmai (daugybė vilčių)- daugybė paminklų - tai ne už pinigus padaroma, o per šimtmečius
į:
* Dvasinis kapitalas - kaip kad Kryžiaus kalnas (daug kryžių), Aušros vartai (daug sidabrinių dirbinių), Valdovų rūmai (daugybė vilčių)- daugybė paminklų - tai ne už pinigus padaroma, o per šimtmečius
2019 rugsėjo 22 d., 00:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 62-63 eilutės iš
Dvasinis kapitalas
* Dvasinis kapitalas - kaip kad Kryžiaus kalnas, Aušros vartai, Laisvės statula, Valdovų rūmai - tai ne už pinigus padaroma, o per šimtmečius
į:
Dvasinis kapitalas - dvasinės sankaupos
* Materialus kapitalas, piniginės sankaupos - stambus išteklius - vienose rankose.
* Dvasinis kapitalas - bendra meilė, pagarba - ištekliai daugybėje rankų
* Dvasinis kapitalas - kaip kad Kryžiaus kalnas (daug kryžių), Aušros vartai (daug sidabrinių...?), Valdovų rūmai (daugybė vilčių)- daugybė paminklų
- tai ne už pinigus padaroma, o per šimtmečius
2019 rugsėjo 21 d., 23:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 11-13 eilutės iš
* Duoti žydams ko jie labiausiai trokšta
į:
* Svarbiausia, kad nenurimtų.
* Žydų nedaug. Mes galime įsiklausyti ir pagarsinti.
* Duoti žydams ko jie labiausiai trokšta.
2019 rugsėjo 21 d., 23:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 16 eilutė:
* Tai neturėtų būti pokalbis su "žydų atstovais"
Pridėta 20 eilutė:
* Pokalbis su Dievu - ieškojimas ramybės - sąmoningumo
2019 rugsėjo 21 d., 23:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 16 eilutė:
* Tas pokalbis turėtų vykti visur - Prezidentūroje, Vilniaus savivaldybėje, Genocido centre.
2019 rugsėjo 21 d., 23:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 14-15 eilutės iš
* Neieškoti bendrų vertybių, bendros tapatybės. Verčiau vertinti visas vertybes, bet racionaliai. Ieškoti susikalbėjimo.
į:
* Neieškoti bendrų vertybių, bendros tapatybės. Verčiau vertinti visas vertybes, bet racionaliai. Ieškoti pokalbio ir susikalbėjimo.
* Tad svarbiausia neskubėti statyti, o kad norėtų susikalbėti
.
2019 rugsėjo 21 d., 23:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 14 eilutė iš:
* Neieškoti bendrų vertybių, bendros tapatybės. Verčiau vertinti visas vertybes, bet racionaliai.
į:
* Neieškoti bendrų vertybių, bendros tapatybės. Verčiau vertinti visas vertybes, bet racionaliai. Ieškoti susikalbėjimo.
2019 rugsėjo 21 d., 23:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 13-15 eilutės:
Kaip siekti
* Neieškoti bendrų vertybių, bendros tapatybės. Verčiau vertinti visas vertybes, bet racionaliai.
Pridėta 83 eilutė:
* Iš kur kyla tikėjimas dėl kapinių, jei Biblija nėra Dievo žodis?
2019 rugsėjo 21 d., 23:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 51 eilutė iš:
* Atmesime sovietų paveldą, priimsime žydų paveldą
į:
* Atmesime sovietų paveldą, ledo ritulio areną, priimsime žydų paveldą
2019 rugsėjo 21 d., 23:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 71 eilutė:
* ryšys su Rusijos opozicija
2019 rugsėjo 21 d., 23:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 65 eilutė:
* Žaliasis tiltas, Mindaugo tiltas
2019 rugsėjo 21 d., 23:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 63-64 eilutės:
* Derinti: pagerbti 1975 m. Vilniaus pontoninio tilto nelaimės aukas
* Derinti: prie Žaliojo tilto mūšyje žuvo Lietuvos kariuomenė
2019 rugsėjo 21 d., 23:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 60 eilutė:
* Sovietinis pastatas mus veikia sovietinėmis vertybėmis - žydų kapinės žydų tikėjimu
2019 rugsėjo 21 d., 23:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 25-36 eilutės iš
į:
* Lietuvos šviesybė - civilizacija
* pavyzdinė mažuma - gal žydų nebus bet reikia norėti tokių mažumų

Atsakyti už savo istoriją
* mokytis: neatsiprašyti, neatgailauti, o atjausti, pasimokyti ir įsipareigoti
* atsakyti už mūsų tautos valios reiškėjus, jų klaidingą tautos supratimą - nuo jo atsiriboti
* pasimokykime iš istorijos: kiekvienai klestinčiai tautai reikia savo nepriklausomos valstybės, prisirišusių mažumų kaip ir ištikimos išeivijos.
* Suvokti, kad jų netektys nepalyginimai didesnės nė mūsų
* Įsipareigoti - rauti mitus - pažinti istoriją ir teisingai mąstyti
* Įsipareigoti - atjausti žydus
* Įsipareigoti - rūpintis jų numirusiais
Pridėtos 42-52 eilutės:
Dovana - gera valia - gydyti
* Nelaikyti žydų kaip "grupės" - nesivadovauti "geto taryba" - nesiderėti su jais
* Gydyti pažeistus žmones
* Gerbti tikėjimą, atsisakyti išniekinančio ateizmo
* Vaistas žmonėms

Pasirinksime tarp vertybių
* Pati parankiausia dovana
* Sutaupysime pinigų
* Atmesime sovietų paveldą, priimsime žydų paveldą
Pakeista 54 eilutė iš:
* Dvasinis kapitalas - kaip kad Kryžiaus kalnas - tai ne už pinigus padaroma, o per šimtmečius
į:
* Dvasinis kapitalas - kaip kad Kryžiaus kalnas, Aušros vartai, Laisvės statula, Valdovų rūmai - tai ne už pinigus padaroma, o per šimtmečius
Ištrintos 57-58 eilutės:
* Sutaupysime pinigų
Pakeistos 63-64 eilutės iš
* Kapinės mus laimintų
į:
Kapinės mus laimintų
* Visoje rytų Europoje
Pridėta 66 eilutė:
* susitaikymas su žydais yra susitaikymas su lenkais ir rusais, susitaikymas su Tarybų Lietuvos ir sovietų okupuotos Lietuvos
Pakeistos 68-71 eilutės iš
* Visoje rytų Europoje
į:
* Lietuvos saugumo užtikrinimas - jeigu mes gerbiame, kas išdrįs pažeisti? - kaip Aušros vartai

Galimybė padrąsinti naujus autoritetus
Pakeistos 73-85 eilutės iš

* galimybė padrąsinti naujus autoritetus

* susitaikymas su žydais yra susitaikymas su lenkais ir rusais, susitaikymas su Tarybų Lietuvos ir sovietų okupuotos Lietuvos
* Lietuvos saugumo užtikrinimas

Atsakyti už savo istoriją
* pasimokykime iš istorijos: kiekvienai klestinčiai tautai reikia prisirišusių mažumų kaip ir ištikimos išeivijos.
* Suvokti, kad jų netektys nepalyginimai didesnės nė mūsų
* Įsipareigoti - rauti mitus - pažinti istoriją ir teisingai mąstyti
* Įsipareigoti - atjausti žydus
* Įsipareigoti - rūpintis jų numirusiais
į:
Bendrauti
* Kai išspręsime kliūtis...
* Dalintis tikėjimu - kaip gali vykti katalikų tikėjimas be žydų?
* Kartu vystyti tautą - kaip galim plėtoti be atgarsio iš žydų?
Pakeistos 80-92 eilutės iš
* Jeigu yra lentos nusikaltėliams - yra antisemitų - tai yra skaudu - tų ženklų visada bus - pirmiausiai pripažinkime, kad reikia teigiamo meilės ženklo atjausti ir palaikyti - svarbiau nė kovoti su neigiamu

Dovana - gera valia - gydyti
* Nelaikyti žydų kaip "grupės" - nesivadovauti "geto taryba" - nesiderėti su jais
* Gydyti pažeistus žmones
* Gerbti tikėjimą, atsisakyti išniekinančio ateizmo
* Vaistas žmonėms

* Lietuvos šviesybė - civilizacija

Bendrauti
* Dalintis tikėjimu - kaip gali vykti katalikų tikėjimas be žydų?
* Kartu vystyti tautą - kaip galim plėtoti be atgarsio iš žydų?
į:
* Jeigu yra lentos nusikaltėliams - yra antisemitų - tai yra skaudu - tų ženklų visada bus - pirmiausiai pripažinkime, kad reikia teigiamo meilės ženklo atjausti ir palaikyti - svarbiau nė kovoti su neigiama
2019 rugsėjo 21 d., 23:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 10-14 eilutės iš
* Suvokti, jog kapinės yra ženklas, kad žydai ištikimi Lietuvai, savo tėvynei - ir tų tėvynių gali būti daug - visgi ypatingai myli Lietuvą
* Vertinti Lietuvos žydus, kaip mūsų istoriją įamžinantys - litvakų bruožai, Lietuvos didžioji kunigaikštystę
* Džiaugtis litvakais
* Suvokti jog jais esame biblinė tauta
* Turėti valstybinį ženklą, kad pasigendame Lietuvos žydų, juos atjaučiame, jų gedime (kaip prūsų, jotvingių), norime, kad jie būtų, tai mūsų artimi broliai
į:
Išplaukia iš jų troškimo
Pakeistos 12-20 eilutės iš
* Ką matysime nuo Gedimino kalno?
* Ženklas 65% žmonių, kurie nori atjausti - kurie norėtų atšaukti svetingumo atšaukimą, prakeikimą
* Dvasinis kapitalas - kaip kad Kryžiaus kalnas - tai ne už pinigus padaroma, o per šimtmečius
* Vertė: vienoje vietoje išlaiko skirtingiausius žmones
* Tai būtų teigiama aplinkiniams gyventojams
* Dabartinis pastatas yra nuožmus - kapinės suteitkų ramybės
* Kapinės mus laimintų
* Kapinės padrąsintų visus - Valdovų rūmų argumentas (atsiras pinigų daug kam) - panašiai, visas tautas branginsime
* Prieš globalizmą - suvienodinimą, sulyginimą - žydai niekada nebus suvienodinti - žydai yra mūsų įvairovė
į:
Ryšys su Dievu
* suvokti Dievo laiko mąstus
* Dievo dalyvavimo ženklai
* melstis, dirbti, laukti stebuklų
Pakeistos 18-23 eilutės iš
* Visoje rytų Europoje
* Sutaupysime pinigų
* Bet tai
ženklas, kad mes nesame gerovės vergai - mums nerūpi pinigai (Chruščiovas - mes statom socializmą, o jūs statote pilis!) - kai reikia pasipriešinti kapitalizmui, klimato kaitai, dirbtiniam intelektui, žmonių menkystai - kad galim ką nors teigiamo nuveikti - tai bus vieta kur galėsime sueiti
* Burti šviesuolių tautą žydų tautos pavyzdžiu -
* Ryšys su Dievu
* vartai į amžiną gyvenimą - kuris vyksta jau čia ir dabar
į:
Priimti žydus, kaip savus
* Suvokti, jog kapinės yra ženklas, kad žydai ištikimi Lietuvai, savo tėvynei - ir tų tėvynių gali būti daug - visgi ypatingai myli Lietuvą
* Suvokti, ką reikštų žydai jei čia jų būtų
* Džiaugtis litvakais
- ką jie pasiekė - ir kaip jie išplečia lietuvybę
* Vertinti Lietuvos žydus, kaip mūsų istoriją įamžinantys - litvakų bruožai, Lietuvos didžioji kunigaikštystę
Pakeistos 25-28 eilutės iš
* susitaikymas su žydais yra susitaikymas su lenkais ir rusais, susitaikymas su Tarybų Lietuvos ir sovietų okupuotos Lietuvos
* galimybė padrąsinti naujus autoritetus
* Lietuvos saugumo užtikrinimas
* pasimokykime iš istorijos: kiekvienai klestinčiai tautai reikia prisirišusių mažumų kaip ir ištikimos išeivijos.
į:
Viešai atjausti žydus
* Turėti valstybinį ženklą, kad pasigendame Lietuvos žydų, juos atjaučiame, jų gedime (kaip prūsų, jotvingių), norime, kad jie būtų, tai mūsų artimi broliai
* Ženklas 65% žmonių, kurie nori atjausti - kurie norėtų atšaukti svetingumo atšaukimą, prakeikimą
* Ką matysime nuo Gedimino kalno?

Dvasinis kapitalas
* Dvasinis kapitalas - kaip kad Kryžiaus kalnas - tai ne už pinigus padaroma, o per šimtmečius
* Vertė: vienoje vietoje išlaiko skirtingiausius žmones
* Bet tai ženklas, kad mes nesame gerovės vergai - mums nerūpi pinigai (Chruščiovas - mes statom socializmą, o jūs statote pilis!) - kai reikia pasipriešinti kapitalizmui, klimato kaitai, dirbtiniam intelektui, žmonių menkystai - kad galim ką nors teigiamo nuveikti - tai bus vieta kur galėsime sueiti

* Sutaupysime pinigų

Aplinka
* Dabartinis pastatas yra nuožmus - kapinės suteiktų ramybės
* Tai būtų teigiama aplinkiniams gyventojams
Pridėtos 42-65 eilutės:

* Kapinės mus laimintų
* Kapinės padrąsintų visus - Valdovų rūmų argumentas (atsiras pinigų daug kam) - panašiai, visas tautas branginsime
* Prieš globalizmą - suvienodinimą, sulyginimą - žydai niekada nebus suvienodinti - žydai yra mūsų įvairovė

* Visoje rytų Europoje


* Burti šviesuolių tautą žydų tautos pavyzdžiu -


* galimybė padrąsinti naujus autoritetus

* susitaikymas su žydais yra susitaikymas su lenkais ir rusais, susitaikymas su Tarybų Lietuvos ir sovietų okupuotos Lietuvos
* Lietuvos saugumo užtikrinimas

Atsakyti už savo istoriją
* pasimokykime iš istorijos: kiekvienai klestinčiai tautai reikia prisirišusių mažumų kaip ir ištikimos išeivijos.
* Suvokti, kad jų netektys nepalyginimai didesnės nė mūsų
* Įsipareigoti - rauti mitus - pažinti istoriją ir teisingai mąstyti
* Įsipareigoti - atjausti žydus
* Įsipareigoti - rūpintis jų numirusiais

Iškelti svarbą
Pakeistos 68-70 eilutės iš
* Rauti mitus - pažinti istoriją ir teisingai mąstyti
* Dovana
* Suvokti, ką reikštų žydai jei čia jų būtų
į:
Dovana - gera valia - gydyti
* Nelaikyti žydų kaip "grupės" - nesivadovauti "geto taryba" - nesiderėti su jais
* Gydyti pažeistus žmones
Pakeistos 73-74 eilutės iš
* Nelaikyti žydų kaip "grupės" - nesivadovauti "geto taryba"
į:
* Vaistas žmonėms
Pakeistos 76-78 eilutės iš
* Įsipareigoti - atjausti žydus
* Įsipareigoti - rūpintis jų numirusiais
* Gydyti pažeistus žmones
į:
Bendrauti
* Dalintis tikėjimu - kaip gali vykti katalikų tikėjimas be žydų?
* Kartu vystyti tautą - kaip galim plėtoti be atgarsio iš žydų?

Pabaigai
* vartai į amžiną gyvenimą - kuris vyksta jau čia ir dabar
* Suvokti jog jais esame biblinė tauta
2019 rugsėjo 21 d., 23:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 48 eilutė:
* Gydyti pažeistus žmones
2019 rugsėjo 21 d., 23:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 46-47 eilutės:
* Įsipareigoti - atjausti žydus
* Įsipareigoti - rūpintis jų numirusiais
2019 rugsėjo 21 d., 23:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 45 eilutė:
* Lietuvos šviesybė - civilizacija
2019 rugsėjo 21 d., 23:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 43-44 eilutės:
* Gerbti tikėjimą, atsisakyti išniekinančio ateizmo
* Nelaikyti žydų kaip "grupės" - nesivadovauti "geto taryba"
2019 rugsėjo 21 d., 23:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 42 eilutė:
* Suvokti, ką reikštų žydai jei čia jų būtų
2019 rugsėjo 21 d., 23:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 41 eilutė:
* Dovana
2019 rugsėjo 21 d., 23:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 40 eilutė:
* Rauti mitus - pažinti istoriją ir teisingai mąstyti
2019 rugsėjo 21 d., 23:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 38-39 eilutės iš
* Gaono metais - kiekviena proga priminti
į:
* Gaono metais - kiekviena proga priminti - tai būtų
* Jeigu yra lentos nusikaltėliams - yra antisemitų - tai yra skaudu - tų ženklų visada bus - pirmiausiai pripažinkime, kad reikia teigiamo meilės ženklo atjausti ir palaikyti - svarbiau nė kovoti su neigiamu
2019 rugsėjo 21 d., 23:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 38 eilutė:
* Gaono metais - kiekviena proga priminti
2019 rugsėjo 21 d., 23:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 37 eilutė:
* Žalia zona būtų didžiausia vertybė toje Neries pusėje
2019 rugsėjo 21 d., 23:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 36 eilutė:
* pasimokykime iš istorijos: kiekvienai klestinčiai tautai reikia prisirišusių mažumų kaip ir ištikimos išeivijos.
2019 rugsėjo 21 d., 22:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 32-33 eilutės iš
į:
* laimėti savo istoriją
* susitaikymas su žydais yra susitaikymas su lenkais ir rusais, susitaikymas su Tarybų Lietuvos ir sovietų okupuotos Lietuvos
* galimybė padrąsinti naujus autoritetus
* Lietuvos saugumo užtikrinimas
2019 rugsėjo 21 d., 22:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 25 eilutė iš:
*
į:
* (Žydams) įsijausti ir mums atsitokėti - ir atvirkščiai - sąmoningumas, malda
2019 rugsėjo 21 d., 22:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 24-25 eilutės iš
* Prieš globalizmą - suvienodinimą, sulyginimą
į:
* Prieš globalizmą - suvienodinimą, sulyginimą - žydai niekada nebus suvienodinti - žydai yra mūsų įvairovė
*
Pridėtos 27-31 eilutės:
* Sutaupysime pinigų
* Bet tai ženklas, kad mes nesame gerovės vergai - mums nerūpi pinigai (Chruščiovas - mes statom socializmą, o jūs statote pilis!) - kai reikia pasipriešinti kapitalizmui, klimato kaitai, dirbtiniam intelektui, žmonių menkystai - kad galim ką nors teigiamo nuveikti - tai bus vieta kur galėsime sueiti
* Burti šviesuolių tautą žydų tautos pavyzdžiu -
* Ryšys su Dievu
* vartai į amžiną gyvenimą - kuris vyksta jau čia ir dabar
2019 rugsėjo 21 d., 22:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 7-27 eilutės:

'''Pagrindiniai įtikinimai'''

* Suvokti, jog kapinės yra ženklas, kad žydai ištikimi Lietuvai, savo tėvynei - ir tų tėvynių gali būti daug - visgi ypatingai myli Lietuvą
* Vertinti Lietuvos žydus, kaip mūsų istoriją įamžinantys - litvakų bruožai, Lietuvos didžioji kunigaikštystę
* Džiaugtis litvakais
* Suvokti jog jais esame biblinė tauta
* Turėti valstybinį ženklą, kad pasigendame Lietuvos žydų, juos atjaučiame, jų gedime (kaip prūsų, jotvingių), norime, kad jie būtų, tai mūsų artimi broliai
* Duoti žydams ko jie labiausiai trokšta
* Ką matysime nuo Gedimino kalno?
* Ženklas 65% žmonių, kurie nori atjausti - kurie norėtų atšaukti svetingumo atšaukimą, prakeikimą
* Dvasinis kapitalas - kaip kad Kryžiaus kalnas - tai ne už pinigus padaroma, o per šimtmečius
* Vertė: vienoje vietoje išlaiko skirtingiausius žmones
* Tai būtų teigiama aplinkiniams gyventojams
* Dabartinis pastatas yra nuožmus - kapinės suteitkų ramybės
* Kapinės mus laimintų
* Kapinės padrąsintų visus - Valdovų rūmų argumentas (atsiras pinigų daug kam) - panašiai, visas tautas branginsime
* Prieš globalizmą - suvienodinimą, sulyginimą
* Visoje rytų Europoje
2019 rugsėjo 21 d., 22:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 80 eilutė iš:
Tuskulėnų dvaras - neprieštarautų.
į:
Tuskulėnų dvaras - neprieštarautų. Pastatyti ant sovietų karių kapų Antakalnyje.
2019 rugsėjo 21 d., 22:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 20-21 eilutės iš
į:
* Siūlau Lietuvos valstybei šias kapines grąžinti Vilniaus žydams ir jas sutvarkyti taip, kaip Vilniaus žydai paprašys.
Pakeistos 74-80 eilutės iš
* televizijos bokštą (po sausio 13-osios), rugpjūčio 23 d. - Ribentropo-Molotovo - Baltijos kelias. [[https://estonianworld.com/life/estonia-based-hongkonger-proposes-the-baltic-way-inspired-human-chain-in-hong-kong/ | Talinn based Hong Konger]] proposed the Baltic way.
į:
* televizijos bokštą (po sausio 13-osios), rugpjūčio 23 d. - Ribentropo-Molotovo - Baltijos kelias. [[https://estonianworld.com/life/estonia-based-hongkonger-proposes-the-baltic-way-inspired-human-chain-in-hong-kong/ | Talinn based Hong Konger]] proposed the Baltic way.

------------------------

Didžiausia kliūtis tai, kad mūsų lietuvių tautos valios reiškėjai (Kazys Škirpa, Stasys Raštikis, Antanas Maceina, Leonas Prapuolenis, Adolfas Damušis, Stasys Lozoraitis, Petras Klimas) mūsų vardu ir mūsų gerbūviui 1941 m. Lietuvos žydams “atšaukė svetingumą” ir mes lig šiol šito atšaukimo nesame atšaukę.

Tuskulėnų dvaras - neprieštarautų
.
2019 rugsėjo 21 d., 21:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 9-10 eilutės:

Bagrisung heym, bagrisung tsurik, bagrisung tsu lite.
2019 rugsėjo 20 d., 20:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 11-12 eilutės:
* Išplėsti galimybių ratą, kaip plačiau sudominti kitus, labiau įprasminti, patiems viltingiau nusiteikti.
* Išplaukia iš Dievo - padaryti, kad tai būtų Dievui įdomu.
2019 rugsėjo 20 d., 20:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 22-23 eilutės iš
į:
* Skirtumas - lietuviai pasiima kūnus iš Sibiro. Žydams rūpi kapinės - jie lieka Lietuvoje. Jie turi teisę į žemę kur jo protėviai mirė. Kiti įgija pilietybę ten kur gimsta. Jie iškeliavo į dangų su Lietuvos pasais.
Pridėta 26 eilutė:
* Ir tuomet pradėti ieškoti esmės, kas jiems svarbu, kas mums svarbu, bet kokiu atveju, kaip besibaigtų.
Pakeistos 50-59 eilutės iš


Ir tuomet pradėti ieškoti esmės, kas jiems svarbu, kas mums svarbu, bet kokiu atveju, kaip besibaigtų.
Naujai suprasti: televizijos bokštą (po sausio 13-osios), rugpjūčio 23 d. - Ribentropo-Molotovo - Baltijos kelias. [[https
://estonianworld.com/life/estonia-based-hongkonger-proposes-the-baltic-way-inspired-human-chain-in-hong-kong/ | Talinn based Hong Konger]] proposed the Baltic way.

Skirtumas
- lietuviai pasiima kūnus iš Sibiro. Žydams rūpi kapinės - jie lieka Lietuvoje. Jie turi teisę į žemę kur jo protėviai mirė. Kiti įgija pilietybę ten kur gimsta. Jie iškeliavo į dangų su Lietuvos pasais.
į:
Pasimokyti iš Valdovų rūmų.

Lietuvių ir žydų santykiai
* Dovid Katz.
* Lietuvos Didžioji kunigaikštystė
* Litvakų savybės

Kodėl tai gėris

Gydyti traumą
* Biblijos problemos

Biblijos pasekmės
* Rašyti šventraštį
* Būsime pasirengę iššūkiams: klimato kaitai, pabėgėliams, ateiviams, robotams,

Šventraštis kilo iš žydų

Naujai suprasti
:
* televizijos bokštą (po sausio 13
-osios), rugpjūčio 23 d. - Ribentropo-Molotovo - Baltijos kelias. [[https://estonianworld.com/life/estonia-based-hongkonger-proposes-the-baltic-way-inspired-human-chain-in-hong-kong/ | Talinn based Hong Konger]] proposed the Baltic way.
2019 rugsėjo 20 d., 20:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 10-24 eilutės iš
Kaip tikinčiųjų reikalas tampa mūsų reikalu ir Dievo reikalu.

Eina kalba apie pinigus
.

Pinigai yra svaigalas. (pakilimas)(masalas - pagunda) (dvasios pančiai - priklausomybė)(narkotikas)

Atsisakyti pinigų ar svaigalų - neužtenka vienos priežasties - reikia visų priežasčių. Kitaip visada atsiras apskaičiavimas, vardan pinigų.

Užtat reikia pritraukti visokiausių žmonių.

Reikia pradėti nuo tikinčiųjų žydų. Kas jiems svarbu?

Paskui, kaip juos atjausti?

Toliau, pasižiūrėti iš savo pusės
.
į:
Pagrindinė mintis
* Kaip tikinčiųjų reikalas tampa mūsų
reikalu ir Dievo reikalu.
* Kaip mums visiems vienas kitą mylėti - užleisti - leisti būti židiniu - visada rodyk gerą valią
* Dievo laiko mąstai
* Biblinis įvykis - esama biblinė tauta
* Amžina galimybė mums sueiti - dvasinis kapitalas - aukščiausia vertybę, į kurią investuoti - įspūdingiau nė Egipto piramidė

Jų reikalas
* Viskas išplaukia iš pamaldžių žydų tikėjimo
.
* Reikia pradėti nuo tikinčiųjų žydų. Kas jiems svarbu?
* Vis jų atsiklausti.
* Žydams kapinių žemė šventa - vadinas, jie čia yra amžiams. Užtat ir laiptams naudojo jų paminklus.

Iš šalies žiūrint, ko trokštame ir linkime
* Toliau, pasižiūrėti iš savo pusės.
* Paskui, kaip ir kodėl mums juos atjausti?
* Nebėra žydų, kurie galėtų rūpintis savo mirusiaisiais.
* Matyt nuo Gedimino kalno ką kunigaikščiai matė.
* Lietuvos šviesybė.
* Ryšys su Dievu, tai kertinis dalykas.

Pinigai
* Eina kalba apie pinigus.
* Globalizacija - suvienodinimas. Žydai - mažiausiai vienodi.
* Pinigai yra jaukas. (pakilimas)(masalas - pagunda) (dvasios pančiai - priklausomybė)(narkotikas)

Atsisakyti pinigų ar svaigalų
* Neužtenka vienos priežasties - reikia visų priežasčių. Kitaip visada atsiras apskaičiavimas, vardan pinigų
* Užtat reikia pritraukti visokiausių žmonių.

Asmeninis pavyzdys
* Aš galiu atjausti, kaip tautiškai sąmoningas lietuvis.
* Lietuvių, žydų, juodųjų, šviesuolių tautos.
* Paribio, nuskriaustųjų.
* Kaip aš priėjau prie žydų palaikymo, ką man reiškia, kuo skiriuosi.

Dvasinis kapitalas
2019 rugsėjo 20 d., 20:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 4 eilutė iš:
* [[20170429GyvybėRamybė | Kūrybos tikslas - gyvybė, o vaisius - ramybė]]
į:
* [[Mintys/20170429GyvybėRamybė | Kūrybos tikslas - gyvybė, o vaisius - ramybė]]
Pakeista 6 eilutė iš:
* [[20181009SpiritualCapital | Environment as Spiritual Capital. An Argument for Restoring Vilnius's Oldest Jewish Cemetery]]
į:
* [[Book/20181009SpiritualCapital | Environment as Spiritual Capital. An Argument for Restoring Vilnius's Oldest Jewish Cemetery]]
2019 rugsėjo 20 d., 20:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-7 eilutės:
10 minučių. 1,000 žodžių. Lietuvių kalba.

* [[http://www.veidas.lt/isardykime-sporto-rumus-atsaukime-svetingumo-atsaukima | Išardykime Sporto rūmus: atšaukime "svetingumo atšaukimą"]]
* [[20170429GyvybėRamybė | Kūrybos tikslas - gyvybė, o vaisius - ramybė]]
* [[Book/20170914CultureCognitionCommunication | How Do Things Come to Matter? Evolution of Self-Identity in the Intercultural Debate on Whether to Restore Vilnius's Oldest Jewish Cemetery.]]
* [[20181009SpiritualCapital | Environment as Spiritual Capital. An Argument for Restoring Vilnius's Oldest Jewish Cemetery]]
2019 rugsėjo 20 d., 17:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 2-3 eilutės:

Kaip tikinčiųjų reikalas tampa mūsų reikalu ir Dievo reikalu.
2019 rugsėjo 19 d., 22:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 24 eilutė iš:
Skirtumas - lietuviai pasiima kūnus iš Sibiro. Žydams rūpi kapinės - jie lieka Lietuvoje.
į:
Skirtumas - lietuviai pasiima kūnus iš Sibiro. Žydams rūpi kapinės - jie lieka Lietuvoje. Jie turi teisę į žemę kur jo protėviai mirė. Kiti įgija pilietybę ten kur gimsta. Jie iškeliavo į dangų su Lietuvos pasais.
2019 rugsėjo 19 d., 22:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 22-24 eilutės iš
Naujai suprasti: televizijos bokštą (po sausio 13-osios), rugpjūčio 23 d. - Ribentropo-Molotovo - Baltijos kelias. [[https://estonianworld.com/life/estonia-based-hongkonger-proposes-the-baltic-way-inspired-human-chain-in-hong-kong/ | Talinn based Hong Konger]] proposed the Baltic way.
į:
Naujai suprasti: televizijos bokštą (po sausio 13-osios), rugpjūčio 23 d. - Ribentropo-Molotovo - Baltijos kelias. [[https://estonianworld.com/life/estonia-based-hongkonger-proposes-the-baltic-way-inspired-human-chain-in-hong-kong/ | Talinn based Hong Konger]] proposed the Baltic way.

Skirtumas - lietuviai pasiima kūnus iš Sibiro. Žydams rūpi kapinės - jie lieka Lietuvoje
.
2019 rugsėjo 19 d., 22:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 22 eilutė iš:
Naujai suprasti: televizijos bokštą (po sausio 13-osios), rugpjūčio 23 d. - Ribentropo-Molotovo - Baltijos kelias
į:
Naujai suprasti: televizijos bokštą (po sausio 13-osios), rugpjūčio 23 d. - Ribentropo-Molotovo - Baltijos kelias. [[https://estonianworld.com/life/estonia-based-hongkonger-proposes-the-baltic-way-inspired-human-chain-in-hong-kong/ | Talinn based Hong Konger]] proposed the Baltic way.
2019 rugsėjo 19 d., 22:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 17-22 eilutės iš
Ir tuomet pradėti ieškoti esmės, kas jiems svarbu, kas mums svarbu, bet kokiu atveju, kaip besibaigtų.
į:
Ir tuomet pradėti ieškoti esmės, kas jiems svarbu, kas mums svarbu, bet kokiu atveju, kaip besibaigtų.
Naujai suprasti: televizijos bokštą (po sausio 13-osios), rugpjūčio 23 d. - Ribentropo-Molotovo - Baltijos kelias
2019 rugsėjo 14 d., 18:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-17 eilutės:
'''Vilniaus žydų kapinės'''

Eina kalba apie pinigus.

Pinigai yra svaigalas. (pakilimas)(masalas - pagunda) (dvasios pančiai - priklausomybė)(narkotikas)

Atsisakyti pinigų ar svaigalų - neužtenka vienos priežasties - reikia visų priežasčių. Kitaip visada atsiras apskaičiavimas, vardan pinigų.

Užtat reikia pritraukti visokiausių žmonių.

Reikia pradėti nuo tikinčiųjų žydų. Kas jiems svarbu?

Paskui, kaip juos atjausti?

Toliau, pasižiūrėti iš savo pusės.

Ir tuomet pradėti ieškoti esmės, kas jiems svarbu, kas mums svarbu, bet kokiu atveju, kaip besibaigtų.

Vilnius


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 rugsėjo 23 d., 17:07