Užrašai

Kviečiu išmąstyti ir puoselėti bendrystę ugdytis, bręsti, gyventi amžinai jau čia ir dabar.

Namelis

Andrius

Santrauka? FFFFFF

Pavaizdavimai? E6E6FF

Asmeniškai? BA9696

Darbai FFFFC0

Išsiaiškinimai D8F1D8

Duomenys? FFE6E6

Užrašai EEEEEE

Nuojauta? AAAAAA

Kitų mintys? ECD9EC

Dievas man? FFECC0

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga?

redaguoti

Skaičiau pranešimą apie Holokausto ištakas Lietuvoje: Kaip lietuviai skriaudė litvakus


Sveiki! Rašau straipsnius Vikipedijai apie Holokaustą ir litvakų istoriją. Man rūpi, kad Vikipedija išsamiai ir teisingai ją pristatytų. Tikiu tai padės mums ją širdingai permąstyti ir atstatys mūsų draugystę. Pradėjau straipsnius Holokaustas Lietuvoje, Lietuvos žydų gelbėtojai ir kategoriją Holokaustas Lietuvoje. Šiuose puslapiuose kaupiu medžiagą ir rašau juodraščius. Gruodžio mėnesį grįšiu į Lietuvą ir ieškosiu bendradarbių tarp istorijos mokytojų, moksleivių, studentų ir profesorių, taip pat visuomenininkų. Gal jums įdomu? Kviečiu į talką! Andrius Kulikauskas, ms@ms.lt

Kviečiu į talką pristatyti litvakų ir lietuvių istoriją

Galvoju rašyti kasdien po straipsnį ar skyrelį apie Holokaustą, litvakus ar susijusius dalykus. Kartu su kitais noriu aprašyti:

 • kiekvieną iš 200 žydų bendruomenių, jų istoriją ir išžudymą
 • išžudymų rengėjus
 • kelis šimtus žymių litvakų
 • kelis šimtus Lietuvos žydų gelbėtojų.

Noriu pristatyti istorikų ir tyrinėtojų apibendrinimus.

Šiuo metu susipažįstu su šiais klausimais ir juos aprašau:

 • Kas kam buvo pavaldus, žudant žydus, ypač 1941 m. rudenį, kai jų dauguma žuvo.
 • Kas gelbėjo Lietuvos žydus? Kaip juos gelbėjo, kokie dėsningumai?
 • Kas numanė žydų išžudymą ar žudynes? Kaip rengėsi naciai, voldemarininkai, žydai?
 • Kas vyko pirmąją karo savaitę?
 • Koks gali būti susidomėjimas žymiais litvakais?
 • Kokie atsakingumo laipsniai žydų išžudyme? Kiek atsakingi tiesiogiai nedalyvavę? Kas tai yra apmąstęs?
 • Kaip lietuviai ir litvakai nusistatę vienas kito atžvilgiu? Kokios kliūtys ar galimybės gerinti santykius?

Savišvietos žaidimai

Kuriu savišvietos žaidimus apmąstyti lietuvių ir litvakų istoriją. Tai pirmiausia brėžiniai, kuriuos tikiu aš ar kiti parengs Vikipedijai.

 • Brėžinys. Žydus išžudant, kas kam buvo pavaldus? kokio pobūdžio sprendimus priėmė, kiek įtakojo? Koks autoritetas lietuvių tarpe?
 • Laiko juosta, kaip nyko Lietuvos žydų skaičius, kokie buvo etapai? ir greta to, kaip ėjo karas?
 • Žemėlapis, kur ir kada Lietuvoje veikė žydus žudantys daliniai?
 • Kaip vyko žydų gelbėjimas? Kokie buvo pavojai?

Rašytini straipsniai

Richardas Kossmanas? vokiečių agentas

[http://litvak-cemetery.info Maceva] teigiama organizacija

Jokūbas Robinzonas?, Rachel Margolis?

Policininkai: Vytautas Reivytis, Kazys Gimžauskas, Stasys Čenkus, Petras Pamataitis, Kazys Matulis, Vytenis Stasiškis, Albinas Čiuoderis, Juozas Pakulis, Petras Banys, Antanas Liepa, Povilas Žičkus, Pranas Nenorta, Juozas Jucius žr. http://en.wikipedia.org/wiki/Lithuanian_Security_Police

Kazimieras Palčiauskas? Kauno burmistras

Vilijampolės pogromas?, Lietūkio garažo žudynės?, Panerių naikinimo stovykla? ar kaip kitaip pavadinti?

Vytautas Reivytis

Išplėstini straipsniai

Čigonai? - Vytauto Toleikio straipsnį cituoti, panaudoti jame esančią medžiagą

Brazaitis - paminėti, kad tai nevienareikšmiška asmenybė

Jonas Noreika Prie "Vertinimų" pridėti ... Aleksandras Pakalniškis. Per dvidešimtąjį amžių: – Chicago, 1995 jisai tvirtina, jog Jonas Noreika savanoriškai davė įsakymą sušaudyti Plungės sinagogos žydus http://antifa.lt/post/17106368377/kodel-jonas-noreika-generolas-vetra-paskelbtas Julius Šalkauskas apie Joną Noreiką. http://www.lituanus.org/1997/97_4_02.htm Aleksandras Lileikis

Taisytini straipsniai

[http://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvių_nacionalistų_partija | Lietuvių nacionalistų partija]

Nacių okupacija Lietuvoje? Žydų genocidas. .... Lietuvoje dėl vykdytos žydų naikinimo politikos žuvo ypač didelis nuošimtis žydų gyventojų lyginant su kitomis Europos šalimis, nes vokiečių puolimas buvo staigus ir žydai negalėjo ir nespėjo pasitraukti. (ne dėl staigaus vokiečių puolimo, o veikiau dėl aršaus lietuvių dalyvavimo, bet tai dar gal pagrįstina...) ... Adolfo Damušio duomenimis, iš 234 000 Lietuvos žydų karo metais buvo nužudyta 165 000, t. y. – 70 proc. ... Išliko gyvi Lietuvoje ir išėjo gyvi iš vokiečių koncentracijos stovyklų – 28 000.

Įdomūs teiginiai, pastabos, straipsniai

Sukilime dalyvavęs Kazys Bobelis? pasakoja, "Tėvas sugebėjo paleisti apie 2000 suimtų ir IX forte uždarytų žydų. Išgelbėjo visus vaikus ir moteris. Ir mūsų namuose du žydai - Potruchas ir Davydovičius - šešias savaites slapta gyveno tarnaitės kambaryje."<ref name="kazysbobelis">{{cite web|url=http://brazaitis.litua.com/wiki/Lietuvos_Laikinoji_Vyriausybė_(LLV) |title= "Veikiame gestapo vardu, pulkininke", birželio 25 d. 2012 m. |accessdate=2012 m. rugpjūčio 22 d.}}</ref>

http://defendinghistory.com/trilingual-memorial-plaque-unveiled-on-zhagers-town-square/37963 Teigiamai vertinamas

http://litvaks-lithuanian-jewish.com/about-project/

[https://docs.google.com/document/preview?id=19FN2PyjNA-c5gisvR0IIt_Ks-j-S1VVEwWjsxg1FYpg&pli=1 Sąrašas Šiaulių apskrities lietuvių, žudusių žydus.] Iš kur jisai?

Šaltiniai

Užrašai

Augustinas Idzelis

Human Rights Program Human Right interdisciplinary program.

Spertus museum - Holokausto skyrius yra Skokie

Čikagos universitete: prof.Michael Geyer, Bernard Wasserstein http://history.uchicago.edu

Ar kreiptis į Fullbright prašyti stipendijos tirti šiuos dalykus? ar geriau prašyti paramos savo veiklai Čikagoje?

http://www.angelfire.com/de/Cerskus/turinys.html kario Čerškaus prisiminimai

http://www.naomialexander.com/lithuania.html Once Upon a Time in Lithuania - nuotraukos

Litvakai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 sausio 14 d., 01:30