Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Išsiaiškinimai

Žinojimo rūmai, Žaidimas, Kūryba, Išsiaiškinimų tyrimas, Patirtis, Vaisingos prielaidos

Kaip klausimai atsakomi?


Surašyti ir tirti savo asmeninę patirtį.

Kaip išsiaiškinimais bendraujame su Dievu?

Kaip žinojimo rūmai suveda Dievo šokį ir pasirinkimų malūną?

Noriu suprasti kiekvieną išsiaiškinimą:

Bendrai suprasti apie išsiaiškinimus:

Suvokti žinojimo rūmų sandarą

Kaip išsivysto paskiras mokslas, pasaulis, išmonė, asmenybė?

Rinkti išsiaiškinimo būdus. Ištirti paskirų žinojimo rūmų pavyzdžius.

Išsiaiškinimai

Sąvokos

Žinojimo rūmai

Žinojimo rūmais vadinu išsiaiškinimo būdų visumą.

Užrašai

Dievo trejybės išsiaiškinimo būdai

Dievo Tėvo viengubas požiūris (aš) išsakomas visaregiu, kuris apima visus išsiaiškinimus iš bet kurio. Dievo Sūnaus dvigubas požiūris (tu) išsakomas pirminėmis sandaromis ir kyla iš jo santykio su Tėvu. Šventosios Dvasios trigubas požiūris (kitas) išsakomas antrinimės sandaromis ir reiškiasi kalba kylančia iš ketverybės, iš žinojimo.

Dievas Tėvas mokosi praleisdamas visas mintis, ką randi, tą myli, o Sūnus mokosi atmesdamas, kas nereikalinga, kaip tiki, taip yra, o Dvasia mokosi savęs, apsibrėždama sandara. Apsibrėžimai.

Jėzaus pasisakymai, jo palyginimų turiniai yra išsiaiškinimai. Šie trys veda žiūrėti siauriau, aiškina didelį iš mažo, save iš kito, darbininką iš darbo, tad atemst, kas nereikalinga:

O kiti trys veda žiūrėti plačiau už savęs, ieškoti Dievo, mat aiškina viešpatį iš malonės, šeimininką iš turto, mokytoją iš dorybės, manau, kaip šaltinius kažko dar daugiau, tad viską priimti.

Užtat ir buvimą iš tikėjimo, meilę iš radimo.

Išsiaiškinimo būdų pavyzdžiai

Paskiri žinojimo rūmai

Matematika

Literatūra

Bernard Lonergan. Susieti su pagrindimu arba įvardijimu, su žinojimo rūmais. "The key to Lonergan's project is "self-appropriation", that is, the personal discovery and personal embrace of the dynamic structure of inquiry, insight, judgment, and decision. By self-appropriation, one finds in one's own intelligence, reasonableness, and responsibility the foundation of every kind of inquiry and the basic pattern of operations undergirding methodical investigation in every field." Method in Theology divides theology into eight "functional specialties."


Mylėk mane ir mano sūnų Jėzų, juk ir mes aiškinamės, kaip kas yra ir mums reikia palaikymo, kad teisingai suvoktumėme. Suvokimas tad ir reiškia, kad gali būti ryšys ar gali jo nebūti, užtat ir kyla aštuongubis kelias, ryšys tarp Dievo ir žmogaus, tarp tėvo ir sūnaus. Tad mokykis, kaip aš ir Jėzus mokomės, o Dvasia yra tai ko mokomės, ir ji pati savęs mokosi. Tad mokykis kartu.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/I%c5%a1siai%c5%a1kinimai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 sausio 19 d., 22:34