Užrašai

Kviečiu išmąstyti ir puoselėti bendrystę ugdytis, bręsti, gyventi amžinai jau čia ir dabar.

Namelis

Andrius

Santrauka? FFFFFF

Pavaizdavimai? E6E6FF

Asmeniškai? BA9696

Darbai FFFFC0

Išsiaiškinimai D8F1D8

Duomenys? FFE6E6

Užrašai EEEEEE

Nuojauta? AAAAAA

Kitų mintys? ECD9EC

Dievas man? FFECC0

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga?

redaguoti

Svetainė Lietuvos etikos universitetas

Lapkričio 24 d., Kaune.

Eugenijus Paliokas pakalausė, ar norėčiau būti steigėju? Mane domina.

Gairės

  • Pagrindiniu įsikūrimo motyvu, ko gero, galima būtų įvardinti norą suprasti to „nužmogėjimo“ ir degradavimo proceso, kurį stebime šiuolaikinėje visuomenėje, priežastis. Dėl pastarojo teiginio nesiginčysime ir tikrai nesame pirmieji jį viešai paskelbę. Vertinsime tai kaip aksiomą, nereikalaujančią įrodymo, bet reikalaujančią supratimo, kad atsirastų galimybė siūlyti šių problemų sprendimo būdus.
  • Morality Movement
  • Už dorovę
  • Gyvenimo etikos universitetas

Sumanytoja: Aldona Marija Gedvilienė, Klaipėda.

  • Lietuvos pensininkų susivienijimas, asociacija. Vadovė. Pirmiausia turi pasikeisti mūsų visuomenės moralė. Tik tada gali pasikeisti ir žmonių gyvenimas. O mūsų moralė yra labai žema. Žmonės turi suprasti, kad be moralės negali būti ateities. Kol jos normos netaps aukštesnėmis, nieko tikėtis negalime. Juk iš labai žemos moralės ar net jos visiško nebuvimo ir kyla visos mūsų negerovės. Dabartiniai įvykiai rodo, kad ne visi valdžioje esantys politikai ar įtakingi asmenys išlaikė moralės egzaminą. Išlaikančių yra labai mažai. Ir ypač didžiulis dėmesys turi būti skiriamas jaunimo švietimui. Jo padėtis dabar yra siaubinga. O juk jaunimas yra ne tik mūsų visų, bet ir mūsų valstybės, visos Lietuvos ateitis.
  • Leidžia laikraštėlį Auksinis ruduo

Rengėjas: Giedrius Misevičius.

Pastabos

  • Galėtų vadintis tiesiog: Dorovės mokykla
  • Panašiai, vietoj pensininkų, senjorų - senimas, vyresnieji
  • Kodėl būtent šiuolaikinėje visuomenėje įžvelgiamas nužmogėjimas? Su kokia visuomene mes lyginame? Kuria laikytumėme viršūne? Kas tai yra, šiuolaikinė visuomenė, kur ir kada ji gyveno?
  • Ar negalėtų būti kitas išeities taškas? Pavyzdžiui: "Vystykim dorovę besivystančiai visuomenei."

LietuvosEtikosUniversitetas


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 lapkričio 02 d., 21:59