Užrašai

Kviečiu išmąstyti ir puoselėti bendrystę ugdytis, bręsti, gyventi amžinai jau čia ir dabar.

Namelis

Andrius

Santrauka? FFFFFF

Pavaizdavimai? E6E6FF

Asmeniškai? BA9696

Darbai FFFFC0

Išsiaiškinimai D8F1D8

Duomenys? FFE6E6

Užrašai EEEEEE

Nuojauta? AAAAAA

Kitų mintys? ECD9EC

Dievas man? FFECC0

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga?

redaguoti

Mokykla, Darbai?

Svetainėje VieningaLietuva.com puoselėsiu lietuvių ir litvakų draugystę.


Veikla: Lietuvos skaudulių žemėlapis


https://www.thejc.com/news/world/lithuania-rejects-israeli-request-to-transfer-remains-of-jewish-sage-the-vilna-gaon-1.479503

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/iskilmingose-sv-misiose-uz-lietuva-priminimas-kurti-tevyne-galincia-priimti-visus.d?id=82809875

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/ispeja-pasaulis-juoksis-is-kedainiuose-brandinamos-idejos-56-855366

Filosofas VU prof. Krescencijus Stoškus

Danielius Lupshitzas

Sensitive to History: Ambassador Lina Antanaviciene

Talkos - pasitikrinti

 • Istorija - Aleksandras Vitkus
 • Pokalbiai - Gercas Žakas
 • Visuomenė - Marjasia Tučinskienė, Ieva Černiavičiūtė
 • Vilnius: Dalija Epšteinaitė, Roza Bieliauskienė, Rimantas Stankevičius, Artūras Taicas, Arkadij Kurliandcik, Antonio Chiaese, Regina Kopilevich, Pinchos Fridberg, Bela Segal, Geršonas Taicas, Thomas Gajdosik, Dobilas Kirvelis, Linas Vildžiūnas, Rabbi Kalev Krelin,
 • Šiauliai: Sania Kerbelis, Evaldas Balčiūnas, Giedrius Grabauskas, Birutė Dilpšienė, Kun.Feliksas Baliūnas,
 • Plungė: Zita Paulauskaitė, Eugenijus Bunka, Bronislovas Pocius,
 • Klaipėda: Dingo Nerandu, Jūratė Jakelienė, Vytautas Jakelis, Hektoras Vitkus,
 • Jau parašiau: Silvia Foti, Tomas Venclova.

Saulius Beržinis. Kai apie Jurbarką skambėjo jidiš.

EHU Jewish Studies Center Dzmitry Shavialiou

Sumanymai

Pagrindinis sumanymas

 • Ieškoti, kas norėtų pokalbio, kokio pokalbio norėtų, ir kodėl?
  • Ieškoti to norinčių istorikų, visuomenininkų, politikų.
 • Rinkti, aptarti ir tirti savo ir kitų išgyvenimus.
 • Mokyti ir mokytis bendrom jėgom tirti - tyrimo bendrystės:
  • Archyvo bylas fotografuoti.
  • Vikipedijos straipsnius rašyti.
  • Užklausas rašyti.
  • Taikdarystės.
  • Dirbti su mano viki.

Peržiūrėti

Kiti garbės signatarai

 • Josifas Buršteinas,
 • Anglų kalba: Lydia Cox, Rachel Kostanian, Adolfas Kokštis, Monika Greičiuvienė, Lina Savickienė, G Živilė Pipinytė, Rasa Rimickaitė, Kazimieras-Kenneth J. Stewart, Michael Berenbaum, Stephen Feinberg, Richard Bloom,
 • Faina Kukliansky, Eglė Bendikaitė, Geoffrey Noah Vasil-Jakulis,
 • Grant Gochin, Lin Chalozin-Dovrat, Rita Gabis, Efraim Zuroff,
 • Išeivijoje: Audre Budrys Nakas, Daiva Markelis, Jonas Kulikauskas, Rūta Vanagaitė, Violeta Kelertas, Dalia Vitkus,
 • Rev. John T. Pawlikowski, OSM, Rabbi Ahud Sela, Haskel Levi, Eugene Fisher, Danny Ben-Moshe, Alex Kozlowsky, Mark Berez, Howard Wolinsky, Cesia Rozental Kingston, Marylin E. Kingston, Celia Cynamon, Darren Bergman,
 • Deacon Franco Foti, Gabriel Foti, Russell James Lyon, Bryce Gochin-Lyon, Terry Jordan,
 • Brenda Harris, Lionel Nixon, Brother David Ellison-Bey,
 • Danutė Vervečkienė

Raphael Ahren 4 August 2019 Graves, guilt and genius: Inside Lithuania’s struggle with its checkered past

Apie Vilniaus Gaono metų programą

Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metų minėjimo komisija

 • Lietuvos Respublikos kultūros ministerija: Patvirtintas Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metų minėjimo planas
 • Darbo grupė
 • XIIIP-1289* nutarimo eiga
 • nutarimas Dėl Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metų minėjimo 2020 metais plano patvirtinimo
  • Parengti ir išplatinti kreipimąsi į savivaldybes, kviečiantį organizuoti renginius, skirtus Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams paminėti
  • Lietuvos kultūros tyrimų institutas: Surengti tarptautinę mokslinę konferenciją „Litvakų kultūros ir meno lobiai: naujausi tyrimai“
  • Surengti pasaulio litvakų suvažiavimą, kurio metu taip pat vyks Žydų folkloro ir kulinarinio paveldo dienos renginiai
  • Parengti kilnojamąją parodą lietuvių kalba „Vienas amžius iš septynių. Lietuva. Lita. Lite“, skirtą Lietuvos bendruomenėms. Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė
  • Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė. Surengti tikslinius litvakų kultūrą pristatančius renginių ciklus Jungtinėse Amerikos Valstijose, Jungtinėje Karalystėje, Airijoje, Vokietijos Federacinėje Respublikoje, Pietų Afrikos Respublikoje, Izraelyje, Lenkijos Respublikoje, Rusijos Federacijoje, Prancūzijos Respublikoje, Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Jungtinių Tautų Ženevoje, Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie UNESCO Paryžiuje
  • Surengti tolerancijos kampaniją #VieningaLietuva. Užsienio reikalų ministerija, Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
  • Parengti ir išleisti knygą „Holokausto istorija Lietuvoje“. Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas
  • Suorganizuoti „The Jerusalem Post“ ir „Haaretz“ žurnalistų atvykimą į Lietuvoje vyksiančius svarbius Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metų minėjimo renginius. Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė
  • Komisijos posėdyje dalyvavo: Komisijos nariai: Arūnas Gumuliauskas, Juozas Imbrasas, Eugenijus Jovaiša, Vytautas Juozapaitis, Ričardas Juška, Jaroslav Narkevič, Irena Šiaulienė, Stasys Tumėnas, Povilas Urbšys, Emanuelis Zingeris; Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Parlamentarizmo istorinės atminties skyriaus vyriausioji specialistė Ieva Petrulevičienė, Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Parlamentarizmo istorinės atminties skyriaus vedėja Angonita Rupšytė.

VieningaLietuva


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 gruodžio 04 d., 08:31