Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Išgyvenimai


Žr. Nesusivedimai, Įsakymai, Neigiamybė, Atsakomybė, Išmintis, Gera valia, Dievo valia, Pakabinimas, Išgyvenimų pavyzdžiai, Dievo veidas, Išgyvenimų rūšys, Gyvenimo prasmė, Pamokymai, Išgyvenimai20120605, Išgyvenimai20120620, Išgyvenimai20120709, Išgyvenimai20120717 Žr. taip pat: Overview, Understanding, NotExperiencing

Išgyvenimai 经验

Išgyvenimų pagrindu permąstyti pasirinkimų malūną.


Išmąstyti:


Kas yra išgyvenimas?

Išgyvenimą grindžiantys poslinkiai

Išgyvenimo vienetas, jo apimtis


Išgyvenimų rūšys

Išgyvenimais atsisakome savęs ir pakylame į aukštesnį, platesnį lygmenį. Kas aš esu?


Išgyvenimas yra santykis tarp išgyvenančio išeities taško ir išgyvento suvedimo. Mus gali išgyventi savastis (santvarkoje) arba vienumas (už santvarkos). Šios dvi galimybės išsako, kaip suprantame Dievo išėjimą už savęs į save. Tai blogojo ir gerojo vaiko požiūriai.

Išgyvenimai yra išgyventi iš vieno iš šešių kampų: kas yra, galima, siektina, nėra, negalima, nesiektina. Iš to jaučiame, kad jis yra išgyventas, tad laisvę pajuntame apimtyje, kaip dangaus karalystėje.

Išgyvenimo keturi lygmenys, tai asmenų tiesos.

Neigiamybę išgyvenimu išgyvename Dievo požiūriu, plačiau kaip santvarką.

What is Experiencing?

NonKnowledges of God: Life, Anything, Choosing, Will

Neišgyvenimas (Mirtis, nuodėmė, puikybė, abejingumas, stabmeldystė)


Dievas reiškiasi nulybe (iš aštuonių požiūrių). Ta troškimų nulybė susijusi su visais netroškimų požiūriais, jais irgi reiškiasi.

Experiences are of activities.

Negali užmiršti išgyvenimo, akimirkos. Tai dalis atminties. Užtat atmintis svarbi.

Neišgyventi

What is NotExperiencing?Kurt Lewin, Wikipedia. An early model of change developed by Lewin described change as a three-stage process.[16] The first stage he called "unfreezing". It involved overcoming inertia and dismantling the existing "mind set". It must be part of surviving. Defense mechanisms have to be bypassed. In the second stage the change occurs. This is typically a period of confusion and transition. We are aware that the old ways are being challenged but we do not have a clear picture as to what we are replacing them with yet. The third and final stage he called "freezing". The new mindset is crystallizing and one's comfort level is returning to previous levels. This is often misquoted as "refreezing" (see Lewin,1947).


2019.03.19 A: Iš kur kyla išgyvenimo? įtampa ir kaip ji pranyksta?

D: Įtampa kyla iš manęs, iš visumos, kai jinai pasąmonėje ir sąmonėje nesutampa, ir ji dingsta kai naujai sutampa. Ir tai vyksta padalinimų rato veiksmais +1 padalinimais, +2 atvaizdais ir aplinkybėmis, ir +3 kalbomis. Užtat būtent kalbomis sąmoningumas kuria argumentus, žodžius ir įvykius, o pastarieji skiriasi savo sąmoningumo lygmenimis. Tad matome, kad įtampa kyla kuomet žemesnis sąmoningumo lygmuo rūpinasi platesne apimtimi, ir pranyksta kuomet aukštesnis sąmoningumo lygmuo ją aprėpia ir sustato siauresnėje apimtyje. Tad ieškok šitų santykių. Tai susiję su širdies ir pasaulio tiesų santykiu.


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/I%c5%a1gyvenimai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 kovo 19 d., 16:30