Užrašai

Kviečiu išmąstyti ir puoselėti bendrystę ugdytis, bręsti, gyventi amžinai jau čia ir dabar.

Namelis

Andrius

Santrauka? FFFFFF

Pavaizdavimai? E6E6FF

Asmeniškai? BA9696

Darbai FFFFC0

Išsiaiškinimai D8F1D8

Duomenys? FFE6E6

Užrašai EEEEEE

Nuojauta? AAAAAA

Kitų mintys? ECD9EC

Dievas man? FFECC0

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga?

redaguoti

Taika.Kvietimas istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2020 sausio 04 d., 20:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 6 eilutė iš:
Vyriausybė patvirtino Kanceliarijos sudarytą 68 veiklų programą. Darbo grupei vadovauja Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Deividas Matulionis. Jo pavaduotojas, Seimo narys Emanuelis Zingeris. Darbo grupės veikla rūpinosi Lietuvos įvaizdžio grupės projektų vadovas Linas Vingelis.
į:
Vyriausybė patvirtino Kanceliarijos sudarytą 68 veiklų programą. Darbo grupei vadovauja Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Deividas Matulionis. Jo pavaduotojas, Seimo narys Emanuelis Zingeris. Darbo grupės veikla rūpinasi Lietuvos įvaizdžio grupės projektų vadovas Linas Vingelis.
2020 sausio 04 d., 20:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
2020 metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais. Seimas taip nutarė įvairiai pripažindamas Lietuvos žydų reikšmę Lietuvai,
į:
2020 metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais. Seimas taip nutarė įvairiai pripažindamas Lietuvos žydų reikšmę Lietuvai;
2020 sausio 04 d., 20:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
2020 metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais. Seimas taip nutarė įvairiai pripažindamas Lietuvos žydų reikšmę Lietuvai ir
į:
2020 metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais. Seimas taip nutarė įvairiai pripažindamas Lietuvos žydų reikšmę Lietuvai,
2020 sausio 04 d., 20:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
2020 metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais. Seimas taip pasielgė įvairiai pripažindamas Lietuvos žydų reikšmę Lietuvai ir
į:
2020 metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais. Seimas taip nutarė įvairiai pripažindamas Lietuvos žydų reikšmę Lietuvai ir
2020 sausio 04 d., 20:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-22 eilutės:
2020 metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais. Seimas taip pasielgė įvairiai pripažindamas Lietuvos žydų reikšmę Lietuvai ir
* siekdamas puoselėti daugiau negu 700 metų siekiančią Lietuvos žydų istoriją, kaip neatskiriamą Lietuvos istorijos dalį, ir rūpindamasis jos įamžinimu ir tęstinumu;
* suvokdamas holokausto, kaip tragiško Lietuvos istorijos etapo, reikšmę, pagerbdamas aukų atminimą ir ugdydamas visuomenės suvokimą apie tai;
* siekdamas plėtoti visų gyvenančių Lietuvoje ir išvykusių iš Lietuvos žydų tautybės asmenų bendrystės su Lietuvos valstybe santykius.

Vyriausybė patvirtino Kanceliarijos sudarytą 68 veiklų programą. Darbo grupei vadovauja Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Deividas Matulionis. Jo pavaduotojas, Seimo narys Emanuelis Zingeris. Darbo grupės veikla rūpinosi Lietuvos įvaizdžio grupės projektų vadovas Linas Vingelis.




Supratau, kad tai proga baigti skaudinti Lietuvos žydus, išmokti juos atjausti.





Kas mes esame, Lietuva, lietuvių tauta, Lietuvos valstybė, ir kitos susijusios tapatybės, kaip antai litvakai?



2020 sausio 04 d., 13:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-3 eilutės iš
Ko reikia, kad skirtingos tautos ne tik puikiai sugyventų, bet ir brangintų vienos kitos tautiškumą, jį palaikytų, skatintų ir brandintų? Kaip to siekti nedirbtinai ir nepaviršutiniškai?
į:
Kokių darbų reikia, kad skirtingos tautos ne tik puikiai sugyventų, bet ir brangintų vienos kitos tautiškumą, jį palaikytų, skatintų ir brandintų? Kaip mums tautiškumą puoselėti iš esmės, nedirbtinai ir nepaviršutiniškai? Ir galų gale, kokia tautiškumo prasmė?

Neištirpti.
2020 sausio 04 d., 13:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Ko reikia, kad skirtingos tautos ne tik puikiai sugyventų, bet ir brangintų vienos kitos tautiškumą, palaikytų, skatintų ir brandintų? Kaip to siekti nedirbtinai ir nepaviršutiniškai?
į:
Ko reikia, kad skirtingos tautos ne tik puikiai sugyventų, bet ir brangintų vienos kitos tautiškumą, palaikytų, skatintų ir brandintų? Kaip to siekti nedirbtinai ir nepaviršutiniškai?
2020 sausio 04 d., 13:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Disidentai - reiškinys.
į:
Disidentai - reiškinys. Šviesuoliai.
2020 sausio 04 d., 13:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-6 eilutės iš
Ko reikia, kad skirtingos tautos ne tik puikiai sugyventų, bet ir brangintų vienos kitos tautiškumą, ją palaikytų, skatintų ir brandintų? Kaip to sieki nedirbtinai ir nepaviršutiniškai?



į:
Ko reikia, kad skirtingos tautos ne tik puikiai sugyventų, bet ir brangintų vienos kitos tautiškumą, ją palaikytų, skatintų ir brandintų? Kaip to siekti nedirbtinai ir nepaviršutiniškai?

Disidentai - reiškinys.


Žydai disidentų tauta.
2020 sausio 04 d., 13:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-8 eilutės iš
Ko reikia, kad skirtingos tautos ne tik puikiai sugyventų, bet ir brangintų vienos kitos tautiškumą, ją palaikytų, skatintų ir brandintų? Kaip gali taikdariai pasirūpinti tam trukdančiais praeities skauduliais? Ką galėtų smulkioji žiniasklaida?
į:
Ko reikia, kad skirtingos tautos ne tik puikiai sugyventų, bet ir brangintų vienos kitos tautiškumą, ją palaikytų, skatintų ir brandintų? Kaip to sieki nedirbtinai ir nepaviršutiniškai?






Kaip gali taikdariai pasirūpinti tam trukdančiais praeities skauduliais? Ką galėtų smulkioji žiniasklaida?
2020 sausio 04 d., 13:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 2-3 eilutės:

Kaip vengti dirbtinų sprendimų. Pavyzdys - litvakų simbolis - Gaono metai. Disidentų reiškinys.
2020 sausio 04 d., 12:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Ko reikia, kad skirtingos tautos ne tik puikiai sugyventų, bet ir brangintų vienos kitos tautiškumą, ją palaikytų, skatintų ir brandintų?
į:
Ko reikia, kad skirtingos tautos ne tik puikiai sugyventų, bet ir brangintų vienos kitos tautiškumą, ją palaikytų, skatintų ir brandintų? Kaip gali taikdariai pasirūpinti tam trukdančiais praeities skauduliais? Ką galėtų smulkioji žiniasklaida?
2020 sausio 04 d., 12:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-5 eilutės iš
Ko reikia, kad skirtingos tautos ne tik puikiai sugyventų, bet ir brangintų vienos kitos tautiškumą, ją palaikytų, skatintų ir brandintų? Pasimokykime iš istorijos.

Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo imperija
. Ar kas pastebėjo?

Žydai kolonizavo Lietuvą, kuomet kitos tautos kolonizavo Ameriką. Ar kas pastebėjo?
į:
Ko reikia, kad skirtingos tautos ne tik puikiai sugyventų, bet ir brangintų vienos kitos tautiškumą, ją palaikytų, skatintų ir brandintų?

"Vieninga Lietuva" visus kviečia šį galvosukį spręsti
.


Pasimokykime iš istorijos.

Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo imperija. Ar kas pastebėjo? Nelabai, nes kitų tautų neskriaudė, o jas gynė nuo nuožmesniųjų. Užtat baltarusai ir ukrainiečiai šviesiai prisimena kunigaikštystę, kaip ne mūsų, o savo kunigaikštystę.

Žydai kolonizavo Lietuvą, kuomet kitos tautos kolonizavo Ameriką. Ar kas pastebėjo? Nelabai, nes žydai buvo ne baudžiaunininkai ir ne jų ponai, o tiesiog laisvi žmonės. Jie laimingai skurdo savo bendruomenėse, kad tik galėtų daugiau laiko skirti savo šventraščiams.
2020 sausio 04 d., 12:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo imperija, kuomet kitos valstybės svajojo tokiomos būti. Ar kas pastebėjo?
į:
Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo imperija. Ar kas pastebėjo?
2020 sausio 04 d., 12:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo imperija. Ar kas pastebėjo?
į:
Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo imperija, kuomet kitos valstybės svajojo tokiomos būti. Ar kas pastebėjo?
2020 sausio 04 d., 12:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 7 eilutė:
Vygantas Vėjas
2020 sausio 04 d., 12:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Ko reikia, kad skirtingos tautos ne tik puikiai sugyventų, bet ir vienos kitos tautiškumą palaikytų, netgi skatintų ir brandintų? Pasimokykime iš istorijos.
į:
Ko reikia, kad skirtingos tautos ne tik puikiai sugyventų, bet ir brangintų vienos kitos tautiškumą, ją palaikytų, skatintų ir brandintų? Pasimokykime iš istorijos.
2020 sausio 04 d., 12:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 2-5 eilutės:

Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo imperija. Ar kas pastebėjo?

Žydai kolonizavo Lietuvą, kuomet kitos tautos kolonizavo Ameriką. Ar kas pastebėjo?
2020 sausio 04 d., 12:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-2 eilutės:
Ko reikia, kad skirtingos tautos ne tik puikiai sugyventų, bet ir vienos kitos tautiškumą palaikytų, netgi skatintų ir brandintų? Pasimokykime iš istorijos.

Kvietimas


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2020 sausio 04 d., 20:52