Iš Gvildenu svetainės

Mintys: 20160714Knyga

Suvedimas?, Skaitytoja, Kaip gyventi?, Santrauka?, Dievas Tėvas, Pavojingos mintys?, 20160714 Knyga

Rašau vadovėlį šviesuoliams.

Turinys: Ką noriu pasakyti

Noriu viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Tai išreiškiu vaizduotės ribomis ir Dievo požiūriu. Taikymas, tai šviesuolių bendrystės telkimas. Tai noriu palaikyti mokslu. Tad štai vadovėlis tam mokslui.

Knygos tikslas: padrąsinti skaitytoją bandyti bendrauti su Dievu. Mano gyvenimas, tai savotiškas pakankamai sėkmingas pavyzdys.

Rašymas: Kaip pasakyti

Rašymo dėsniai

Ar aš viską išsakau taip, kad žmones šokiruočiau? Betgi tai turbūt tiesiog būtina. Nes jeigu tik bandysi užglaistyti, gausis netiesa, nusisuksi nuo esmės. Bandau tiesiog pasakyti aiškiai, kaip yra. Reikia pasitikėti Dievu, kad jis gali pasirūpinti savimi.

Ankstyvesnės pastangos

Taikymai

6 skyriai galėtų išsakyti, kaip pereiname iš asmeniškos tiesos į besąlygišką tiesą, o toliau 4 skyriai išsakys besąlygišką tiesą.


Knygą sudaro 6 asmenų pokalbiai (žinojimo pagrindai) ir 4 asmenų gyvensenos (nežinojimo pagrindai).

6 pokalbius pradedame ir baigiame Kitu.

Asmenų porose, savastis yra aukštesnis, platesnis lygmuo.

Vystosi asmenys:

Tokiu būdu yra ratas iš Manęs į Tave į Kitą kuris yra apskritai Kitas, tad tampa sau Aš. Tad šitame rate gali būti Dievas ar nebūti, žiūrint kaip suprasi.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/20160714Knyga
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2016 liepos 14 d., 22:35