调查

Bendrystė

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti


Žr. Suvedimas, Gyvenimo knyga

Ką keturios apytakos turi bendro?

Kaip jos viena su kita susijusios?

Kaip sąmoningumas ir sąmoningėjimas pasireiškia keturiose apytakose?


Yra keturios apytakos:

Kas yra apytaka?

 • Apytaka išreiškia kaip asmuo tiria Dievo būtinumą.
 • Apytaka atskleidžia asmenyje glūdinčias prielaidas.
 • Apytakos apibrėžia pagrindines sąvokas.
 • Apytaka išsako asmens išgyventą vienumą, tad amžiną gyvenimą, ir jo nevaržo.
 • Apytaka asmuo suvokia, aptaria, pažįsta ir žino tiek žinojimą, tiek nežinojimą.
 • Apytaka suderina požiūrius.
 • Apytaka Dievo trejybę (už santvarkos) išsako žmogaus trejybės ratu (santvarkoje).

Ką bendro turi visos keturios apytakos?

 • Jos susideda iš 24 požiūrių.
 • Jų požiūriai pasidalina į tai, kas išsakyta (12 požiūrių sistemoje) ir tai, kas išsakoma (12 požiūrių pirm sistemos). Tai, kas išsakyta, yra gyvenimo knyga.

Kaip skiriasi keturios apytakos?

Apytakos apibrėžia:

 • Dievo šokis - Dievą,
 • pasirinkimų malūnas - gerumą,
 • žinojimo rūmai - gyvenimą,
 • maldos mokslas - amžiną gyvenimą.

Žinojimo/nežinojimo apimtys.

 • Dievas savo šokiu skiria nieko žinojimą ir nieko nežinojimą.
 • Aš pasirinkimų malūnu skiriu kažko žinojimą ir kažko nežinojimą.
 • Tu žinojimo rūmais skiri betko žinojimą ir betko nežinojimą.
 • Kitas maldos mokslu skiria visko žinojimą ir visko nežinojimą.
 • Dievo šokis išsako vieno asmens išgyvenimą. Įsijaučiu į Save, Tave, Kitą.
 • Pasirinkimų malūnas sieja dviejų asmenų išgyvenimus, tad gaunasi šešios poros asmenų. Išgyvename tiek sąmonę, tiek pasąmonę. Išgyvename tiek Dievą už mūsų, tiek Dievą mūsų gelmėse.
 • Žinojimo rūmai sieja trijų asmenų išgyvenimus.
 • Maldos mokslas sieja visų keturių asmenų išgyvenimus.
 • Keturi lygmenys susiguli vis sąmoningesniu žinojimu, sudėliojant kelias apimtis - kelis požiūrius.
  • Dievo šokis - jokį požiūrį;
  • pasirinkimų malūnas - vieną požiūrį, tad padalinimus. Visos sandaros susidaro iš požiūrių, ir pasirinkimų malūnas - dorovės tyrimas - jas visas išdėsto.
  • žinojimo rūmai - požiūrį į požiūrį - atvaizdus ir aplinkybes. Atvaizdai susideda iš dviejų požiūrių ir žinojimo rūmai turėtų susidėtų iš tokių dvejybinių požiūrių.
  • maldos mokslas - dangaus karalystė - požiūrį į požiūrį į požiūrį - tris kalbas. Vieningumas remiasi trimis požiūriais ir maldos mokslas turėtų išsakyti trejybinį požiūrį.
 • Dievo šokis grindžia aštuonerybę.
 • Pasirinkimų malūnas išplečia aštuonerybę netroškimais, išskiria Mano ir Dievo išgyvenimus.
 • Žinojimo rūmais Dievas atjaučia Tave, atjaučia antrinėmis sandaromis.
 • Maldos mokslu dar kitaip turėtų susiklausyti visi.
 • Pasirinkimų malūnas - Dievas vienų vienas. Sandarų pagrindas yra atsisakymas žinojimo.
 • Žinojimo rūmai - daryti gerą, kurį kiekvienas galėtų padaryti. Tai išsiaiškinimų bendrumas.
 • Maldos mokslas - šv.Dvasios plazdenimas palaikantis sąmoningumą.
 • Žinojimo rūmai. Dievo nebūtinumas: Dievas trokšta betko.
 • Maldos mokslas. Dievo būtinumas.
 • Dievo padalinimai (Dievo šokyje Dievui kuriant +1) tampa
 • visko padalinimais (pasirinkimo malūne) tampa
 • troškimo padalinimais (antrinėmis sandaromis, jomis įrėminti).
 • Nešališkai, už santvarkos: Iš pradžių, yra pirmapradis Dievas, be jokio požiūrio, iš kurio išsiveda Dievo šokis. Dievas tiesiog išgyvena savo tyrimą.
 • Išmintis: ketverybės ir dvejybės atskyrimas aštuonerybe. Iš pradžių, yra grynas sąmoningumas, Aš, kaip liepsna plazdenanti tarp sąmonės ir pasąmonės, vienu požiūriu, iš kurio išsiveda pasirinkimų malūnas.
 • Kiekvienoje mokslo šakoje, kiekvienai asmenybei, Tau, yra Dievo trejybės atitikmuo (Tėvas už santvarkos, Sūnaus šablonas santvarkai, Dvasios tarpas santvarkoje), dviem požiūriais - požiūriu į požiūrį - klausimu ir atsakymu, kuriais išsivysto žinojimo rūmai.
 • Visokiausiose Dievui nepalankiausiose aplinkybėse sužaibuoja Dievo blyksnis, keturios Dievo pakopos, kuriomis jisai išeina už savęs į savo esmę, meilę Kitam, tad trimis požiūriais, požiūriu į požiūrį į požiūrį, atkartotu Dievo šokio trejybės ratu, maldos mokslo stebuklu.

2018.04.18 A: Koks ryšys tarp keturių apytakų?

D: Keturios apytakos nusako išėjimo už savęs galimybes. Tad jų poros sieja savastimi neišreikštąjį - neišėjusį už savęs, ir savastimi išreikštąjį - išėjusį už savęs, ir būtent susieja besąlygiškai, visomis galimybėmis, tad išsako besąlygišką išėjimą už savęs, be savasties, tuo tarpu keturios apytakos išsako sąlygišką išėjimą už savęs tam tikro asmens, tad tam tikros savasties.


Apytakos


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 vasario 15 d., 22:57