Iš Gvildenu svetainės

Mintys: DievoBranda


Branda, Dievas, Amžinas gyvenimas, Suvestinė

Kaip Dievas bręsta?


神的成熟


Kaip Dievas bręsta?

Kaip palaikyti Dievo brandą?

Apmąstyti savo santykius su Dievu ir su kitais.

Apžvelgti susijusius puslapius


Dievas bręsta

Dievas bręsta savo brandos reikšmėse:

Galimybės gali palaikyti šias brandos reikšmes.

Dievo rūpesčio platėjimas ir mūsų rūpesčio platėjimas

Gyvenimas (šešiais ar aštuoniais) pasirinkimais atsiliepia į Dievo rūpesčių brandą, platėjimą.

Dvilypumas

Dievo rūpesčiai yra jo troškimai

Dievo požiūriu, Dievas sutampa su savo troškimais, rūpesčiais.

Mums, nevisagaliams, tačiau rūpi, kad Dievas rūpintųsi ko plačiau.

Atsiliepiame Dievo brandos galimybėms

Yra viena pasirinkimo galimybė kuria išliekame laisvi

Esame pasirinkimų vieningumas

Gyvenime Dievo paribyje

Tikslas yra būti šalia Dievo, tad gyventi.

Dievo brandos galimybės ir mūsų atsiliepimaiUžrašai

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/DievoBranda
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 balandžio 06 d., 14:52