调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti


Žr. Dievas, Meilė, Sąmoningumas, Dorovės tyrimas, Šviesuolių bendrystė

Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?


  • Kaip mylime? Kodėl mylime? Kaip meilė palaiko meilę? Kaip meilė grindžia bendrystę?
  • Kaip žmonėms labiau gyventi ne savimi, o (mylinčiomis) būklėmis, sąlygomis, aplinkybėmis, bendrystėmis?
  • Kaip meilė gali tapti vis sąmoningesnė?
  • Kaip meilė puoselėja sąmoningumą palaikančią erdvę, bendrystę?
  • Koks meilės ryšys su požiūriais? suvokimu? dorove?
  • Kaip atjauta susijusi su atsitokėjimu (nuo savęs) ir įsijautimu (į kitą)?

Reikia žmones labiau suprasti ir atjausti, su jais užmegzti ir palaikyti ryšį, atsiliepti jiems.

Meilė yra stipresnio požiūris į kurį silpnesnis gali atsiremti, kaip vaikas remiasi tėvu, kaip sutampa paklydusio vaiko ir jo tėvo požiūriai.

Galime puoselėti:

  • trokštamą visuomenę
  • dvasios plazdenimą

2018.05.10 A: Kurį tavo tyrimą galėčiau palaikyti?

D: Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?

Ir kaip man palaikyti šį tavo tyrimą?

D: Mylėk žmones ir palaikyk juos ir mokykis kas juos skatina mylėti kitus.

2019.01.19 A: Ką mums tirti kartu?

D: Tirk meilę, kaip mylime ir kodėl mylime, kaip meilė palaiko meilę, kaip meilė grindžia bendrystę.


DievoTyrimai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 vasario 04 d., 17:48