调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti


Žr. Dievas, Meilė, Sąmoningumas, Dorovės tyrimas, Pasirinkimų malūnas, Šviesuolių bendrystė, Taikdarystė

Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?


神的调查


 • Kaip meile pereiname nuo savo Dievo į visų Dievą, mūsų Dievą?
 • Kaip Dievas meile pereina nuo savo Dievo į visų Dievą?
 • Kaip mylime? Kodėl mylime? Kaip meilė palaiko meilę? Kaip meilė grindžia bendrystę?
 • Kaip žmonėms labiau gyventi ne savimi, o (mylinčiomis) būklėmis, sąlygomis, aplinkybėmis, bendrystėmis?
 • Kaip meilė gali tapti vis sąmoningesnė?
 • Kaip meilė puoselėja sąmoningumą palaikančią erdvę, bendrystę?
 • Koks meilės ryšys su požiūriais? suvokimu? dorove?
 • Kaip atjauta susijusi su atsitokėjimu (nuo savęs) ir įsijautimu (į kitą)?
 • Ką reiškia laipsniškas atsisakymas savęs: kūno, proto, širdies, valios?
 • Kaip bendravimu ir bendryste palaikyti laipsnišką atsisakymą savęs?
 • Kaip žmogaus asmeninis požiūris (ne nuomonė) gali būti prasmingas kitiems?

Dievo klausimai

 • Klausimai, susiję su sandaromis, tai Mano klausimai, išreiškiantys, kas man svarbu. O kas Dievui svarbu?

Dievui svarbūs klausimai yra susiję:

 • Ar, Koks, Kaip, Kodėl Dievas būtinas?
 • Kaip Dievui kiekvieną pasiekti?
 • Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?

Reikėtų tirti, kas yra meilė?

Galimi atsakymai

Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?

 • Suvokti kiekvieną žmogu, kaip atsakymą Dievui, kaip liudytoją Dievui.
 • Suvokti kiekvieno žmogaus išskirtinumo svarbą Dievo tyrime.
 • Suvokti kiekvieno žmogaus išskirtinumą, jo nepakartojamą asmenybę, jo kertinę vertybę.
 • Leisti žmonėms pilnai atsiskleisti.
 • Besąlygiškai mylėti savo priešą, jį suvokti Dievo požiūriu.
 • Vertinti ir gerbti žmogaus laisvę, jo pasirinkimą.
 • "Aš" esu pagrindas "Mums".

Palaikyti žmogų

Kiekvienas žmogus yra išskirtinas savo kertine vertybe. Tačiau tai su derintina su žmogaus dieviškumu, kad kiekvieno žmogaus esmė, jo išskirtinumo pagrindas, yra visiems bendras Dievas Sūnus. Būtent juo kiekvienas amžinai bręstame, save tiksliname. Tikslinimo esmė yra išvystyti savo išskirtinumą, atsipindintį savo išskirtines aplinkybes. Tam atspindžiui kaip tik reikalingas bendras, tyras veidrodis - Sūnus - kuriuo aplinkybės atsispindi asmenybėje ir atvirkščiai. O tuomet Sūnus atitinka Tėvui bendrai suvokti Dvasia.

Kiekvieno mūsų išskirtinumas yra reikalingas Dievo tyrimui, ar jisai būtinas. Tačiau tai yra Koks Dievas yra. Tuo tarpu tas išskirtinumas pasiekiamas bendru asmeniu, Kaip Dievas yra. Užtat Dievas kiekvieną galės pasiekti. Ir tam reikalinga mūsų bendrystė, kurią mylime kiekvieną žmogų, vertindami jo išskirtinumą (jo vaisių), bet palaikydami jo bendrumą (tų vaisių medį).

Užtat reikia palaikyti kiekvieno žmogaus saviugdą, jo savęs pasitikslinimą, jo asmenybės - jo sielos, kertinė vertybės - ryškėjimą.

 • Padėti žmonėms suprasti esminį pasirinkimą: kad jie bus brandesni, pilnesni, išskirtesni, ypatingesni, savesni, tikresni, jeigu gyvens bendru asmeniu, Sūnumi, visais, o ne asmenybe.
 • Reikia žmones labiau suprasti ir atjausti, su jais užmegzti ir palaikyti ryšį, atsiliepti jiems.
 • Reikia žmones stebėti, jais domėtis, atsiliepti ir rūpintis, palydėti ir perduoti.
 • Priimti vienas kito požiūrį "kaip gyventi".
 • Priimti kiekvieno būklę, siaurąją prasme: asmenišką pasaulį, išmonę.

Bendromis jėgomis puoselėti bendrystę

Galime puoselėti:

 • trokštamą visuomenę
 • dvasios plazdenimą

2018.05.10 A: Kurį tavo tyrimą galėčiau palaikyti?

D: Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?

Ir kaip man palaikyti šį tavo tyrimą?

D: Mylėk žmones ir palaikyk juos ir mokykis kas juos skatina mylėti kitus.

2019.01.19 A: Ką mums tirti kartu?

D: Tirk meilę, kaip mylime ir kodėl mylime, kaip meilė palaiko meilę, kaip meilė grindžia bendrystę.


DievoTyrimai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 liepos 06 d., 17:48