Iš Gvildenu svetainės

Mintys: 20170313Gvildenu

Žr. Klausimai Dievui, 20140203Gvildenu, Pradžiai?, Sumanymai?, Trokštu išmanyti, Darbai, Išgyvenimai

Puslapiai su gvildenimų brėžiniais: Raida, Žemėlapynas, Vertybės, Vertybių žemėlapis, Vadovėlis, Metraštis, Žinynas, Kelionė

Gvildenu elgesį ir dorovę

Kaip žmonės elgiasi? Ir kaip jie turėtų elgtis?

Klausimai:


Svarbiausia atrinkti klausimus Dievui.

Atitinkamai nagrinėju:

Dorovę nagrinėju iš įvairių kampų:

Ir įvairiais būdais:

Tvarkau savo klausimus

Naujai rūšiuoju įvairiausius savo klausimus ir gvildenimus. Bendrai, mane domina:

Tad atitinkamai rūšiuoju visas sandaras ir sąvokas ir savo klausimus trejopai rūšiuoju.

Svarbiausi uždaviniai

Parašyti vadovėlį. Suvesti visas mintis?.

Pradėti savo mokyklą.

Klausimai apie sandaras

Dievo šokio raiškomis apibrėžti:

Pasirinkimų malūnu išsakyti:

Žinojimo rūmais išsiaiškinti:

Maldos mokslu išsiaiškinti:

Suvokti Dievo šokį

Išbaigti tikslų paskirų Dievo raiškų aprašymą.

Suvokti Dievo šokio visumą, prasmę, tikslą.

Išmąstyti Dievo Tėvo požiūrį Tanake, kaip jisai išsiaiškino.

Išryškinti su Dievo raiškomis susijusias sandaras.

Patikslinti kaip gyventi?, išvystyti dorovę.

Išaiškinti pasirinkimų malūno sandarą.

Susieti savo klaidas su tuo, kaip gyventi.

Išsiaiškinti sandarą, kaip rodoma gera valia.

Išsiaiškinti, kas mums svarbiausia ir kodėl.

Patikslinti žinojimo rūmus, kaip išsivysto pasaulis, išmonė.

Pagrįsti žinojimo rūmus pagrindimu ir pasaulio, išmonės aprėpimu.

Atidirbti žinojimo rūmų pavyzdžius. Rinkti išsiaiškinimo būdus.

Susieti su nuotaikomis.

Peržiūrėti maldos mokslą, apžvelgti jos esmę.

Sulyginti Dievo raiškas, kaip gyventi, išsiaiškinimo būdus ir maldos mokslą.

Apžvelgti ir palyginti:

Lyginti lygmenų poras

Išmąstyti, išryškinti suvokimo sandaras (4-1, 4+4, 4+6).

Suvokti Kito? svarbą suvedant Dievo šokį, pasirinkimų malūną, žinojimo rūmus ir maldos mokslą. Asmenų požiūriai yra jų išeities taškai. Kito išeities taškas yra Dievo troškimas visko, tad ir mūsų rūpesčių bei nesąmonių, tad Dievo būtinumas.

Apžvelgti svarbiausias sąvokyno sąvokas.

Sąvokyno sąvokas apibrėžti tiesiogiai arba netiesiogiai.

Naujai apžvelgti, sudėlioti, atrinkti klausimus apie sandaras.

Puoselėti šviesuolių bendrystę

Išmąstyti, aprašyti, kaip puoselėti šviesuolių bendrystę.

Pabendrauti, užkalbinti

Išmąstyti ir rengti šviesuolių mokyklai pamokas.

Kartu su kitais tirti ir susikalbėti


Kiti klausimai


Kiti gvildenimai

2016.01.28 D: Aš gyvenu tavimi ir atveriu tau gražias mintis. Tad mąstyk kaip mudu vienas kitą mąstome, kaip atsiveria mūsų klausimai ir atsakymai. Tai kelias į žinojimą, į šviesuolių bendrystės pagrindimą ir išplėtimą.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/20170313Gvildenu
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 kovo 13 d., 17:11