神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.ŠvMišiosVisiems istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2021 sausio 13 d., 20:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-2 eilutės:
>>bgcolor=#E9F5FC<<
--------------------------
Pridėtos 4-8 eilutės:

'''Kaip šviesuoliaims sueiti Dievo pagrindu?'''

--------------------------
>><<
2020 lapkričio 13 d., 21:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-3 eilutės iš
Muzika pristatysiu ir palaikysiu maldos mokslą. Gal tuo pačiu pristatysiu [[Vertybių žemėlapis | vertybių žemėlapį]].
į:
[[Meilės mokslas]]

Muzika
pristatysiu ir palaikysiu meilės mokslą. Gal tuo pačiu pristatysiu [[Vertybių žemėlapis | vertybių žemėlapį]].
2015 vasario 03 d., 13:32 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Muzika pristatysiu [[Vertybių žemėlapis | vertybių žemėlapį]].
į:
Muzika pristatysiu ir palaikysiu maldos mokslą. Gal tuo pačiu pristatysiu [[Vertybių žemėlapis | vertybių žemėlapį]].
2015 vasario 03 d., 13:32 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 5-18 eilutės iš
Giesmė, daina vertybę išsako iš vieno asmens kampo. Pavyzdžiui, šlovė yra vertybė, bet daina ja išsako iš šlovintojo ar šlovinamojo požiūrio.
į:
Giesmė, daina vertybę išsako iš vieno asmens kampo. Pavyzdžiui, šlovė yra vertybė, bet daina ja išsako iš šlovintojo ar šlovinamojo požiūrio.

Mišios visiems - tai apeigos apžvelgiančios visus būdus, kaip galim su Dievu bendrauti. Jų pagrindas tačiau yra vienybė per Dievo '''nebuvimą''', kuriuo skirtingų tikėjimų žmonės gali visgi būti kartu. Menas irgi svarbus ta prasme.

Išsakyti kaip Dievas įvairiai dalyvauja nesusivedimais, išgyvenimais, įsakymais, pertvarkymais.

>>bgcolor=#EEEEEE<<

Išgyvenime, su Dievu bendrauja asmenys (Raudonasis Aš, Geltonasis Tu). Taip pat, amžinojo gyvenimo akimirkoje, siejamės su aplinkybėmis, su meile, užtat mus išgyvena Dievas (Mėlynasis Kitas), siejantis mūsų asmenis, tvirtinantis mūsų tolydumą bebręstant. Tas tolydumas branda įveikia tarpą, įveikia netolydumą, skirtumą, užtat privalo būti nesusivedimas, įveikiantis pertvarkymą.

Noriu sukurti ''mišias visiems'', jomis apžvelgti visus būdus, kaip galim bendrauti su Dievu, ir išsakyti muzika, pirmiausia juodųjų giesmėmis, taip pat ir visų tikėjimų muzika.

* Sukviesti muzikantus (AACM, John, Lou, Carlos ir kitus) improvizuoti pagal mano parodos sienas, veikėjus.
* Rūšiuoti juodųjų giesmes pagal turinį, išskirstyti pagal sienas
.
2014 lapkričio 09 d., 16:20 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Muzika pristatysiu [[Vertybės | vertybių žemėlapį]].
į:
Muzika pristatysiu [[Vertybių žemėlapis | vertybių žemėlapį]].
2014 lapkričio 09 d., 16:19 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Muzika pristatysiu [[Vertybes | vertybių žemėlapį]].
į:
Muzika pristatysiu [[Vertybės | vertybių žemėlapį]].
2014 rugpjūčio 23 d., 11:34 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:
Giesmė, daina vertybę išsako iš vieno asmens kampo. Pavyzdžiui, šlovė yra vertybė, bet daina ja išsako iš šlovintojo ar šlovinamo požiūrio.
į:
Giesmė, daina vertybę išsako iš vieno asmens kampo. Pavyzdžiui, šlovė yra vertybė, bet daina ja išsako iš šlovintojo ar šlovinamojo požiūrio.
2014 rugpjūčio 23 d., 11:34 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 1-5 eilutės:
Muzika pristatysiu [[Vertybes | vertybių žemėlapį]].

Giesmė arba daina išsako kaip įvairios vertybės sueina į vieną. Jos sueina jausmu.

Giesmė, daina vertybę išsako iš vieno asmens kampo. Pavyzdžiui, šlovė yra vertybė, bet daina ja išsako iš šlovintojo ar šlovinamo požiūrio.

ŠvMišiosVisiems


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 sausio 13 d., 20:07