神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.ŠviesuoliųBendrystė istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2022 vasario 09 d., 22:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 392-399 eilutės:

'''Užrašai'''

Susapnavau, kad yra žmonių, kurie gyvena
* "tight coupling", taip kaip kiti gyvena, gobšumu
* "loose coupling", savarankiškai, gali atsisakyti savęs, kitiems dėkingi.
* Galima pakeisti mąstymą.
Jėzus išgydė 10 raupsuotųjų ir tiktai vienas grįžo. Tai parodo skirtumą tarp šviesuolių, gyvenančių amžinai, puoselėjančių brandos bendrystę, ir tamsuolių, gyvenančių šiaip, kaip visi, eiline bendryste.
2022 sausio 19 d., 20:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[[Dvylika klausimų]], [[Vertybės ir klausimai]] (sąrašas), [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Meilės mokslas]], [[Dievo tyrimai]], [[Šviesuoliai]], [[Šviesuoliams]], [[Šviesuolių veikla]], [[Savišvieta]], [[Bendrystė]], [[Šv Mišios visiems]], [[Šviesuolių bendrystės užuomazga]], [[Judėjimai]]
į:
[[Dvylika klausimų]], [[Vertybės ir klausimai]] (sąrašas), [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Meilės mokslas]], [[Dievo tyrimai]], [[Šviesuoliai]], [[Šviesuoliams]], [[Šviesuolių veikla]], [[Savišvieta]], [[Bendrystė]], [[Šv Mišios visiems]], [[Judėjimai]]
2022 sausio 19 d., 20:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 257-261 eilutės:

* Atul Gawande. Kultūra yra bendrų įpročių ir lūkesčių visuma.
* Atul Gawande. Laisvė būti savo gyvenimų kūrėjais.
* 10 Dievo įsakymų išsako kaip derinti šviesuolių bendrystę.
* Bendrauti taip, kad būti galima įtraukti kitus, tad ir būti atvirais Dievui. Kur du ar trys mano vardu (atviri Jėzui, bendram žmogui).
2022 sausio 14 d., 20:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 358-386 eilutės:

'''Esmė'''

Į ką turėtų viskas susivesti?

Tikiuos, viskas susiveda į kažką prasmingiausio, į raktą į visa ko prasmę, užtat ir į viską. Juk viskas, viskas gali būti prasminga. Turėtų susivesti į tai, kas betkam suteikia prasmę, kas betką lydi.

Jėzus Kristus pasakė, jog viskas susiveda į įsakymą mylėti Dievą visa širdimi, visu protu, visa dvasia, visu kūnu, ir dar papildomai susiveda į kitą įsakymą, mylėti artimą kaip save patį. Jėzaus mintys yra man dieviškai gražios, žmoniškai gyvenimiškos, manau, priimtinos. Tad meilė yra ta prasmė, kurios ieškau, arba jos dalis. Ir taipogi Dievo įsakymas, jo valios vykdymas, ir jo valios bei meilės siekis, amžinas gyvenimas.

Kas yra meilė? Meilė, tai gyvybės palaikymas, kad būtumėme jautrūs ir atsiliepiantys. Dievas mus myli labiau nė mes patys save, kad ugdytumėmės, bręstumėme, gyventume ne tik čia ir dabar, bet ir amžinai.

Įsakymai mylėti Dievą ir mylėti artimą išsako dvi sąvokas: Dievo tobulumo ir mūsų visų tapatumo. Jėzus yra šių dviejų sąvokų junginys, taip kad Jėzumi mes visi, nepaisant mūsų netobulumo, esam viena su tobulu Dievu. Vaikystėje, susitardamas su Dievu irgi rėmiausi atsidavimu Dievui ir visų žmonių tapatumu.

Šv.Trejybė taipogi galėtų būti visai svarbi. Jinai yra Dievo sąmoningas išgyvenimas. Ir mums trejybė - nusistatyti, vykdyti, permąstyti - yra esminė, tai mūsų dvasios variklis. Visgi esmė turėtų išplaukti iš paties Dievo, pirmesnio už sąmoningumą, tiek savo, tiek mūsų.

Esmė, kurios ieškau, negali būti kažkoks daiktas, sąvoka ar mintis nuo kurios būtų įmanoma mus atkirsti, jei mes nors patys kažkiek prasmingi. Juk tada tai nebūtų visko prasmė. Ji negali būti tai kas aprėpiama, o turi būti tai, kas išgyvenama. Užtat tai gali būti požiūris, klausimas, troškimas, išeities taškas, asmuo ar dvasia, tai kas tūno už santvarkos.

Tas požiūris, kurio ieškau, turi taip pat aprėpti ar tiesiog išgyventi visa tai, kas yra santvarkoje. Tad jis turi iš už santvarkos aprėpti visa kas yra santvarkoje. Jis pats, kažkuria prasme, ir yra santvarka. Jisai yra santvarkos dvasia, o jinai tai jo savastis. Tad jis išeina už savęs būtent į save. Arba tiesiog jisai pasitraukia, atverdamas savo nebuvimo galimybę, ja sukurdamas ir palaikydamas aplinką, kaip kad meilė ją kuria ir palaiko. Požiūris ir yra atsiplėšimas nuo savęs. Esmė, visų prasmių prasmė, yra požiūris.

O kieno būtent tai požiūris? Prasmė turėtų būti Dievo požiūris, ar tiesiog, Dievu bent tuo tarpu vadintinas tas, kurio požiūris viską įprasmina. Viliuos, tai galėtų būti ir mūsų požiūris. Kuris iš Dievo bruožų yra esminis, yra pirmapradis, yra raktas į viską, taip kad ir mes galėtumėme jame dalyvauti?


'''Dešimt Dievo įsakymų'''

Viskas išplaukia iš Dievo vienų vienumo. O į ką susiveda? Koks manome yra atsakymas į visus gyvenimo klausimus?

Tikiu, atsakymas yra mylėti Dievą ir mylėti artimą.

Vadinas, tokią įsivaizduoju savo tyrimo galutinę išvadą. O visgi, ką reiškia mylėti? Kaip ir kodėl mums mylėti? Siekiu meilės mokslo.
2021 gruodžio 31 d., 12:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[[Dvylika klausimų]], [[Vertybės ir klausimai]] (sąrašas), [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Meilės mokslas]], [[Dievo tyrimai]], [[Šviesuoliai]], [[Šviesuoliams]], [[Šviesuolių veikla]], [[Savišvieta]], [[Bendrystė]], [[Šv Mišios visiems]], [[Šviesuolių bendrystės užuomazga]]
į:
[[Dvylika klausimų]], [[Vertybės ir klausimai]] (sąrašas), [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Meilės mokslas]], [[Dievo tyrimai]], [[Šviesuoliai]], [[Šviesuoliams]], [[Šviesuolių veikla]], [[Savišvieta]], [[Bendrystė]], [[Šv Mišios visiems]], [[Šviesuolių bendrystės užuomazga]], [[Judėjimai]]
2021 spalio 04 d., 15:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 346-357 eilutės:

'''Kodėl telkiame šviesuolius?'''

Gyvenimas iš esmės neteisingas. Dievas nebūtinai geras. Užtat turėjimas reikalų su Dievu.

Tenka bręsti visomis kryptimis.

Dievas kaip visų galimybių šaltinis, kiekvienos galimybės akistata su visuma, visų galimybių darna.

Svarbu neprimesti Dievą, o nuoširdžiai juo domėtis.

Visi klausimai yra ne šio pasaulio, o kyla iš už jo, iš Dievo. Žmogus yra klausimas - ar jisai šiaip gyvens? ar verčiau gyvens amžinai? Dievas yra visų klausimų galimybės, kiekvieno klausimo akistata, visų klausimų darna.
2021 spalio 04 d., 15:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 342-345 eilutės:

'''Kas yra šviesuolių bendrystė?'''

Vidinės sąvokų kalbos išraiška bendruomenės gyvenime.
2021 rugsėjo 15 d., 12:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 257-262 eilutės:

Šviesuolių bendrystė - pokalbis
[[https://en.wikipedia.org/wiki/Krista_Tippett | Krista Tippett]]: [[https://onbeing.org/ | On Being]]
* [[https://onbeing.org/civil-conversations-project/the-six-grounding-virtues-of-the-on-being-project/ | Six grounding virtues]] for Civil Conversations and Social Healing: Words that matter, hospitality, humility, patience, generous listening, adventurous civility.
* [[https://onbeing.org/poetry-home/ | Poetry]]
* [[https://onbeing.org/series/becoming-wise/ | Becoming wise]]
2021 rugsėjo 14 d., 14:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 258 eilutė:
* Mūsų paskiri požiūriai yra paskiri išėjimai už savęs. Svarbu, kad jie visi pasiduoda požiūrių bendrystei taip kad įsipaišo į didįjį Dievo tyrimą, jo išėjimą už savęs.
2021 rugsėjo 13 d., 13:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 17-19 eilutės iš
į:
* Kokia yra mums visiems bendra bendrystė (kultūra), mokslas, kalba?
* [[Bendrystė | Kuria prasme bendrystė yra teigiama ar neigiama?]]
Pridėtos 21-26 eilutės:
* [[Dievo tyrimai | Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?]]
* [[ŠviesuoliųBendrystėsUžuomazga | Kaip su Dievu ir kitais bendrauti ir bendradarbiauti su tikslu išvystyti šviesuolių bendrystę?]]
* [[Šviesuoliams | Kokiomis mintimis ir kokia veikla telkti šviesuolius bendrystei?]]
* [[Svetainės | Kaip savo svetaines išpuoselėti šviesuolių bendrystei?]]
* [[MinčiųSodas | Ką "Minčių sodo" pasiekimai ir trūkumai pamoko apie šviesuolių bendrystę?]]
* [[ŠvMišiosVisiems | Kaip šviesuoliams sueiti Dievo pagrindu?]]
Pakeistos 32-47 eilutės iš
* Klausimu atsisakome savo pasauliu. Be klausimo, tenka susipažinti su žmogaus ištisu pasauliu. Bet ar tas žmogus auga?

[[Dievo tyrimai | Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?]]


* Kaip puoselėti šviesuolių bendrystę?
* [[ŠviesuoliųBendrystėsUžuomazga | Kaip su Dievu ir kitais bendrauti ir bendradarbiauti su tikslu išvystyti šviesuolių bendrystę?]]
* [[Bendrystė | Kuria prasme bendrystė yra teigiama ar neigiama?]]
* [[Šviesuoliams | Kokiomis mintimis ir kokia veikla telkti šviesuolius bendrystei?]]
* [[Svetainės | Kaip savo svetaines išpuoselėti šviesuolių bendrystei?]]
* [[MinčiųSodas | Ką "Minčių sodo" pasiekimai ir trūkumai pamoko apie šviesuolių bendrystę?]]
* [[ŠvMišiosVisiems | Kaip šviesuoliams sueiti Dievo pagrindu?]]

* [[Šviesuoliams]] Kokį vadovėlį rašyti šviesuoliams?
** Kokius pratimus siūlyti šviesuoliams Alytuje ir kitur?
*
* Vis pasimokyti, kas šviesuoliams naudinga?
į:
[[Šviesuoliams]] Kokį vadovėlį rašyti šviesuoliams?
* Kokius pratimus siūlyti šviesuoliams Alytuje ir kitur?
*
Vis pasimokyti, kas šviesuoliams naudinga?
Pakeistos 37-45 eilutės iš
** Svetainėje pristatyti savo mokslinius pranešimus, juos paremti susijusiais tyrimais.
** Ateičiai: Sudaryti sąrašą rašytinų [[straipsniai | straipsnių]]. Jų temas plėtoti SelfLearners
.net svetainėje. Aprašyti susijusias sandaras.
** Ateičiai: Savo mintis pavaizduoti piešiniais ir menais, jais papildyti svetainę ir vadovėlį.
* Mokytis taikdarystės kartu su kitais.
** [[Taika/Mokykla | Taikdarystė]] Apžvelgti sumanymus taikdarystės veiklai.
** Kaip sutaikyti žmones, ypač norinčius susitaikyti?
** Mąstyti ir veikti plačiau, kokie visuomenėje didžiausi iššūkiai.

* Kokia yra mums visiems bendra bendrystė (kultūra), mokslas, kalba?
į:
Mokytis taikdarystės kartu su kitais.
* Kaip sutaikyti žmones, ypač norinčius susitaikyti?
* Mąstyti ir veikti plačiau, kokie visuomenėje didžiausi iššūkiai
.
Pridėta 258 eilutė:
* Klausimu atsisakome savo pasaulio. Be klausimo, tenka susipažinti su žmogaus ištisu pasauliu. Tačiau klausimu žmogus auga ir be klausimo, žmogus neauga.
2021 rugsėjo 13 d., 13:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 14 eilutė:
Kas yra šviesuolių bendrystė?
Pakeistos 16-17 eilutės iš
į:
* Kaip meilės mokslas grindžia šviesuolių bendrystę?
Pakeistos 19-23 eilutės iš
** Apžvelgti dvylikos klausimų svarbą.
** Palyginti su lapeliais kuriais ankščiau aprašiau šviesuolių bendrystės tvarkymą.
** Kaip Jėzus suprato dangaus karalystę, jos gaires?
** Kas giminingai veikia ir mąsto?
į:
* Apžvelgti dvylikos klausimų svarbą.
* Palyginti su lapeliais kuriais ankščiau aprašiau šviesuolių bendrystės tvarkymą.
* Kaip Jėzus suprato dangaus karalystę, jos gaires?
* Kas giminingai veikia ir mąsto?
Pakeistos 25-28 eilutės iš
* Kokių yra bendrysčių? Ko iš jų galima mokytis?

* Dalyvauti [[0oo]] bendruomenėje, joje mokytis ir iš jos pasimokyti.
į:
Pridėtos 27-35 eilutės:


* Kaip puoselėti šviesuolių bendrystę?
* [[ŠviesuoliųBendrystėsUžuomazga | Kaip su Dievu ir kitais bendrauti ir bendradarbiauti su tikslu išvystyti šviesuolių bendrystę?]]
* [[Bendrystė | Kuria prasme bendrystė yra teigiama ar neigiama?]]
* [[Šviesuoliams | Kokiomis mintimis ir kokia veikla telkti šviesuolius bendrystei?]]
* [[Svetainės | Kaip savo svetaines išpuoselėti šviesuolių bendrystei?]]
* [[MinčiųSodas | Ką "Minčių sodo" pasiekimai ir trūkumai pamoko apie šviesuolių bendrystę?]]
* [[ŠvMišiosVisiems | Kaip šviesuoliams sueiti Dievo pagrindu?]]
2021 rugsėjo 11 d., 10:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 299-327 eilutės:

Puoselėti šviesuolių bendrystę
* Išvystyti sąlygas amžinai brandai, kad visiems viskas rūpėtų, kad galėtumėme pasąmone įsijausti ir vienas kitą pilnai atjausti, tuo pačiu samone atsitokėti, susiprotėti ir atsiliepti.
* Rūpi visais gyventi prasmingai, visais bręsti. Kartu su kiekvienu, nepaisant brandos lygio, patys vis naujai bręstame, patys gyvename visais savo brandos pakopomis.
* Rūpi gyventi bendru žmogumi, vienas už kitą galvas guldyti.
* Siekti giluminio susikalbėjimo, ne paviršutiniško. Nesitaikstyti. Mąstyti sąvokomis, savo vidine kalba, ne žodžiais.
* Susikalbėti vertybėmis ir klausimais. Ištirti tris kalbas ir jomis susikalbėti.
* Išvystyti mokslą, kaip pagrindą bendradarbiavimui.
* Dangaus karalystė, tai skurdžiadvasių brandos palaikymas, ko mažesniais žingsniais, kad būtų galima tikėti ko mažiau. Išmąstyti - tai apibrėžti mažą žingsnį - tai netrokšti.
* Melstis dviese trise, prašyti Dievo (maldų rūšys), išvystyti meilės mokslą.
* Suvokti jog Dievas nebūtinai geras, gyvenimas nebūtinai teisingas, tad atitinkamai grūdintis, sugebėti nors kiek priimti persekiojimą, nuoskaudas, vienas kitam atleisti.
* Atskirti širdies ir pasaulio tiesas. Gyventi širdies tiesomis, dviprasmiškomis, geros valios pratimais.
* Iššaukti Dvasią, jos plazdenimą. Pakaitomis įsijausti ir atitokėti.
* Besąlygišką tiesą padaryti visapusiškai apčiuopiamą ir prieinamą.
* Gyventi pavyzdžiais, atvirai.
* Gyventi bendru žmogumi, asmeniu, tad įsakymu, esme, vieningumu, išeiti už savęs, už savo patirties, būnant su kitais, taip plėsti save, būti viena su Dievu ir kitais, gyventi Dievu. Puoselėti asmenų vienumą.
* Šviesuolių bendrystės tikslas yra, kad visiems viskas rūpėtų. Vykdau, ar permąstau?
* Gyvename viena su visais, už visus, tarsi būtumėme viena, be mūsų nieko nebūtų.
* Puoselėjame mokslą.

Šviesuolių bendrystė sandarų pagrindu
* išskirti teigiamus įsakymus (mylėti Dievą) ir neigiamus įsakymus (mylėti artimą)
* gerbti skirtingas plotmes: kūno, proto, širdies, valios
* Tu ir Kitas esame viena
* keturgubas vieningumas (Dievo išėjimas už savęs)
* vieningumas tveriamoje būklėje, meilėje
* apibrėžiamas tarpas tarp Dievo išeinančio už savęs ir Dievo atsiradusiame savyje (mane) - apibrėžiamas Dievo buvimas ir jo nebuvimas ir jų skirtumas. Jų bendrumas bene -1.

Viską žinodamas, norėčiau telkti šviesuolių bendrystę, kaip Jėzus sakydavo, dangaus karalystę. Rašau vadovėlį šviesuolėms, jas padrąsinti gyventi vis naujais klausimais. Dvylika metų vadovavau savo įmonei, "Minčių sodui", kuria telkiau ir aptarnavau savarankiškai mąstančias, angliškai - "independent thinkers". Mačiau, kaip šviesuolės bręsta, kaip jos grįžta prie savo minčių, jas kaupia ir tvarko; kaip jos kartu puoselėja savo vertybes, iš jų atsirenka vieną, visas kitas aprėpiančią; kaip jos tuomet pažįsta save, užtat susidomi, kuo dar nežino, ir įpranta gyventi klausimais; kaip jos ugdo kitas, kad turėtų su kuo ugdytis; kaip Dievo požiūris tampa reikalingas, kad jos gerbtų kitus. Šviesuolės veikia atvirai. Jos supranta, kad pinigai gali mus suvesti, bet negali įkvėpti. Jos nori susikalbėti iš esmės, užtat nesitaiksto, kaip kad tamsuolės, kurios atsiranda centre. Šviesuolės ištisai gauna į nagus dėl to kad jos geros. Jos supranta, kad Dievas nebūtinai geras, gyvenimas nebūtinai teisingas. Užtat jos atjaučia kitus ir vienas kitą atpažįsta. Jos nori ko daugiau žinoti ir ko mažiau tikėti. Palaimintos skurdžiadvasės, jų yra dangaus karalystė. Kaip jos tiki, taip ir bus! Jėzus joms kalbėjo savo Pamokslą nuo kalno. Jo tėvas Dievas taip mylėjo pasaulį, kad atidavė savo sūnų už jį numirti. Bet Sūnus sakė, aš nesimeldžiu už pasaulį, aš meldžiuosi už savasias, tai yra, šviesuoles, kurios norėjo, kad jis liktų gyvas. Jos supranta, kad pirmenybę reikia teikti tamsuolėms, kaip kad liepė Tėvas. Visgi, jos vienas kitą palaiko įgyvendinti Sūnaus svajonę, gyvenimo mokslą, kuriuo visa tiesa būtų prieinama, ir šviesuolių bendrystę, kuri visus pritrauktų.
2021 rugsėjo 11 d., 10:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 299-305 eilutės:

'''Tamsuolę gali išgelbėti šviesuolių pavyzdys ir santvarka.'''

* Tamsuolė gali nepajudėti iš vietos, jei tik ją varžys nepaklusnumas, netikėjimas, nerūpėjimas, jei tik ją kaustys bjauresys, neapykanta ir baimė. Tuo tarpu šviesuolių pavyzdys gali perkurti tamsuolių pasaulį, joms nušviesti, jog užtenka truputį paklusti, nors kiek tikėti, tegul ir sau pačiai likti neabejinga. Šviesuolės nuotykiai trejybės ratu šviečia kelią tamsuolėms, jas kviečia įsijungti į Dievo amžiną tyrimą, ar jisai būtinas, ar jisai šviesuolėmis kiekvieną pasieks?
* Tamsuolė negyvena širdingai nes ji nejaučia Dievo globos, nejaučia ryšio su Dievu. O šviesuolių bendrystė tai suteikia. Taip kad net tada kada nejaučiame ryšio su Dievu, kai Dievas mumis tiesiogiai gyvena asmens trejybe, jaučiame taip pat pakankamo Dievo globą už mūsų.
* Šviesuolė veikia tamsuolę nes jinai perkuria pasaulį sąmoningumu, taip kad tamsuolei išryškėja jos aplinka.
* Dvasios darnos įsikūnijimu visiems Dievas tampa tikru, apčiuopiamu, prieinamu.
2021 rugsėjo 10 d., 10:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[[Dvylika klausimų]], [[Vertybės ir klausimai]] (sąrašas), [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Viena bendryste]], [[Meilės mokslas]], [[Dievo tyrimai]], [[Šviesuoliai]], [[Šviesuoliams]], [[Šviesuolių veikla]], [[Savišvieta]], [[Bendrystė]], [[Šv Mišios visiems]], [[Šviesuolių bendrystės užuomazga]]
į:
[[Dvylika klausimų]], [[Vertybės ir klausimai]] (sąrašas), [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Meilės mokslas]], [[Dievo tyrimai]], [[Šviesuoliai]], [[Šviesuoliams]], [[Šviesuolių veikla]], [[Savišvieta]], [[Bendrystė]], [[Šv Mišios visiems]], [[Šviesuolių bendrystės užuomazga]]
2021 rugsėjo 10 d., 10:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 204-205 eilutės:

* Pasaulyje užtenka įnešti geros valios viską perkurti.
2021 rugsėjo 10 d., 10:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 257 eilutė:
* Šviesuolių bendrystė palaiko susikalbėjimą. Tai raktas į amžiną gyvenimą.
2021 rugsėjo 10 d., 09:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 127 eilutė iš:
Šviesuolių bendrystės dėsningumai išsidėsto taip kaip ir brandos dėsningumai. Liečia santykius su Dievu, su savimi, su kitais ir su pasauliu.
į:
Šviesuolių bendrystės dėsningumai išsidėsto taip kaip ir brandos dėsningumai. Liečia santykius su Dievu, su savimi, su kitais ir su pasauliu. Prie jų prisideda brandos šešerybė.
2021 rugsėjo 10 d., 09:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 126-127 eilutės:

Šviesuolių bendrystės dėsningumai išsidėsto taip kaip ir brandos dėsningumai. Liečia santykius su Dievu, su savimi, su kitais ir su pasauliu.
2021 rugsėjo 10 d., 09:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 279-293 eilutės:

Kokie dangaus karalystės esminiai bruožai?
* Dangus žemėje - okupacija - išėjimas už savęs į pasaulį.
* Skurdžiadvasių - galima tikėti ir žinoti po truputį, moksliškai.
* Kaip tiki, taip ir yra.
* Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės - esi baudžiamas už gerumą - užtat geriečiai vienas kitą atpažįsta.
* Šviesuolių bendrystė.
** Bendrystė yra pasąmonių tinklas
** Rūkorių bendrystė - juos sieja bendra patirtis - juos veikia tarsi bendra pasąmonė.
** Malda kaip medija - kaip pasąmonė. Medijos yra proto aplinkos kūrimas, pasirinkimas. Knygos, telefonas, internetas leidžia mums rinktis ką mąstyti arba nesirinkti, priimti tai, kas mums brukama. Malda yra asmeniškiausia, artimiausia medija. Žmogui maldos nepribruksi.
* Gyvenimas klausimais.
** Širdis (sąmonė) yra gyvenimas klausimais, o pasaulis (pasąmonė) yra gyvenimas atsakymais. Gvildenimais, širdis įsitraukia į pasaulį.
** Išsiaiškinimo būdais pasaulis priima širdį.
** Sąmoningumas reiškiasi valia, sąmonė širdimi, o pasąmonė protu.
* Amžina branda.
2021 rugsėjo 01 d., 16:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 265-278 eilutės:

* [[https://www.npr.org/podcasts/510338/all-guides | NPR Lifekit laida]]
* https://en.m.wikipedia.org/wiki/Musar_movement
* Kiekviena asmenybė yra dalis bendro turto, įtakojame vienas kitą savo branda.
* [[http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKE1999_Dan_2 | Danielius 2]] Nebuchadnezero pirmas sapnas. Paaiškinti pagal Platono valstybę ir taip pat pagal žmogaus brandą. Molis yra dangaus karalystės daigai, o akmuo yra jo įtvirtinimas.
* [[https://humanlibrary.org | The Human Library]]
* "Artimo" ir "artimumo" sąvokos grindžia šviesuolių bendrystę, visus lūkesčius, skiria tai, kas artima ir tolima, skiria tikėjimą ir žinojimą: kaip tiki, taip ir bus.
* Šviesuolių bendrystėje meilė rūpinasi kitų nesąmonėmis.
* Draugija telkiama vertybės pagrindu. Draugijos veikla ugdome šią vertybę savyje ir kituose. Ta prasme Alkoholikų anonimai panašūs į blaivybės draugiją, tik jinai uždara. Galėčiau ieškoti ryšių su Vysk.Motiejaus Valančiaus blaivybės draugija, linksmuoliais, sveikuoliais ir kitais.
* Utopijos iškelia dėsningumus aukščiau nė žmoniškumą (vaikams ir kitiems).
* Laisvės, aiškumo, susikalbėjimo, draugystės, neabejingumo draugijos. Šviesos - brandos draugija?
* Draugijos pagal vertybes: Laisvės, aiškumo, susikalbėjimo-išklausymo-atjautos, draugystės, neabejingumo.
* Draugijos rūpinasi dvasiniais klausimais. Ugdo atitinkamas vertybes.
* Ne slapta draugija, kaip kad masonai. Ne uždara draugija, kaip kad AA.
2021 rugpjūčio 21 d., 14:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Žr. [[Vertybės ir klausimai]] (sąrašas), [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Viena bendryste]], [[Meilės mokslas]], [[Dievo tyrimai]], [[Šviesuoliai]], [[Šviesuoliams]], [[Šviesuolių veikla]], [[Savišvieta]], [[Bendrystė]], [[0oo]], [[Šv Mišios visiems]], [[Šviesuolių bendrystės užuomazga]]
į:
[[Dvylika klausimų]], [[Vertybės ir klausimai]] (sąrašas), [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Viena bendryste]], [[Meilės mokslas]], [[Dievo tyrimai]], [[Šviesuoliai]], [[Šviesuoliams]], [[Šviesuolių veikla]], [[Savišvieta]], [[Bendrystė]], [[Šv Mišios visiems]], [[Šviesuolių bendrystės užuomazga]]
2021 birželio 17 d., 13:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 41-42 eilutės:

* Kokia yra mums visiems bendra bendrystė (kultūra), mokslas, kalba?
Pakeistos 253-254 eilutės iš
'''Užrašai'''
į:
[+Užrašai+]
Pakeistos 257-265 eilutės iš
į:
* Šviesuolių bendrystė palaiko septintą požiūrį (tarpą) tarp sąmonės ir pasąmonės
* Kiekvieno iš mūsų (savasčių)(asmeniška) branda yra mūsų visų (visuotinis) reikalas, juk šviesuolių bendrystės reikalas.
* Dangaus karalystė: Aštuongubas kelias suderina sąmonės medį išplaukiantį iš Dievo ir trejybės ratą pagrįstą pasauliu ir pasąmone.
* Užtaisyti klausimai, pavyzdžiui, Kas yra laimė? Kaip apžvelgti visus tokius klausimus? Kaip jie susiję su išgyvenimais ir išsiaiškinimo būdais?
* Minčių sodas. Raimundui patiko bendravimas: žmonės, tikslai, renginiai, pažintys. Bet viskas priklausė nuo vieno žmogaus.
* Šviesuolių bendrystė yra mūsų bendra kalba, mokslas, bendruomenė, bendrystė, kuria prasmingai atsisakome sąmoningumo.
* Šviesuolių bendrystė palaiko gyvenimą brandos šuoliais.
* Bręsta ne tik vaikai bet ir suaugę.
Ištrintos 280-300 eilutės:

Raktai įtraukti jaunimą:
* Kelionės
* Šlovinimas
* Malda, pasidalinimas
* Kūrybinė veikla

Self Learners Network
* Tikslas yra sukurti tiltą tarp šviesuolių ir santvarkos. Tai reikštų tiltą tarp amžino gyvenimo ir gyvenimo.

[+Užrašai+]

* Kokia yra mums visiems bendra bendrystė (kultūra), mokslas, kalba?
* Šviesuolių bendrystė palaiko septintą požiūrį (tarpą) tarp sąmonės ir pasąmonės
* Kiekvieno iš mūsų (savasčių)(asmeniška) branda yra mūsų visų (visuotinis) reikalas, juk šviesuolių bendrystės reikalas.
* Dangaus karalystė: Aštuongubas kelias suderina sąmonės medį išplaukiantį iš Dievo ir trejybės ratą pagrįstą pasauliu ir pasąmone.
* Užtaisyti klausimai, pavyzdžiui, Kas yra laimė? Kaip apžvelgti visus tokius klausimus? Kaip jie susiję su išgyvenimais ir išsiaiškinimo būdais?
* Minčių sodas. Raimundui patiko bendravimas: žmonės, tikslai, renginiai, pažintys. Bet viskas priklausė nuo vieno žmogaus.
* Šviesuolių bendrystė yra mūsų bendra kalba, mokslas, bendruomenė, bendrystė, kuria prasmingai atsisakome sąmoningumo.
* Šviesuolių bendrystė palaiko gyvenimą brandos šuoliais.
* Bręsta ne tik vaikai bet ir suaugę.
2021 birželio 16 d., 14:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 290-291 eilutės:
* Šviesuolių bendrystė palaiko gyvenimą brandos šuoliais.
* Bręsta ne tik vaikai bet ir suaugę.
2021 balandžio 17 d., 17:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 288-289 eilutės:
* Minčių sodas. Raimundui patiko bendravimas: žmonės, tikslai, renginiai, pažintys. Bet viskas priklausė nuo vieno žmogaus.
* Šviesuolių bendrystė yra mūsų bendra kalba, mokslas, bendruomenė, bendrystė, kuria prasmingai atsisakome sąmoningumo.
2021 balandžio 17 d., 17:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 14-15 eilutės:
* Kokios bendrystės siekiame?
Ištrinta 26 eilutė:
Pridėtos 45-46 eilutės:

Siekiu bendrystės kurioje atsiskleidžiame. Noriu atsiskleisti. Siekiu sąvokų kalbos, duomenų, mokslo.
2021 vasario 17 d., 23:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 49-52 eilutės:

Visko žinojimą taikome šviesuolių bendryste
* Visko pažinimą taikome [[meilės mokslas | meilės mokslu]] pagrįsta [[šviesuolių bendrystė | šviesuolių bendryste]].
* [[Sąmoningumas | Sąmoningumu]] Dievas atsiplėšia nuo savęs, nuo savo požiūrio. Šį žinojimą gražiai taikome įtvirtindami bendrystę, kuria čia ir dabar amžinai mokomės, bręstame, gyvename.
2021 vasario 16 d., 19:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 45 eilutė:
* Dievo bei visko įsisąmonijimas (Dievo valia) yra visko žinojimo (išminties) gražus taikymas (gera valia).
2021 vasario 03 d., 19:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
Žr. [[Vertybės ir klausimai]] (sąrašas), [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Viena bendryste]], [[Meilės mokslas]], [[Dievo tyrimai]], [[Ūkis]], [[Šviesuoliai]], [[Šviesuoliams]], [[Šviesuolių veikla]], [[Savišvieta]], [[Bendrystė]], [[0oo]], [[Šv Mišios visiems]], [[Šviesuolių bendrystės užuomazga]]
į:
Žr. [[Vertybės ir klausimai]] (sąrašas), [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Viena bendryste]], [[Meilės mokslas]], [[Dievo tyrimai]], [[Šviesuoliai]], [[Šviesuoliams]], [[Šviesuolių veikla]], [[Savišvieta]], [[Bendrystė]], [[0oo]], [[Šv Mišios visiems]], [[Šviesuolių bendrystės užuomazga]]
Pridėtos 272-279 eilutės:

[+Užrašai+]

* Kokia yra mums visiems bendra bendrystė (kultūra), mokslas, kalba?
* Šviesuolių bendrystė palaiko septintą požiūrį (tarpą) tarp sąmonės ir pasąmonės
* Kiekvieno iš mūsų (savasčių)(asmeniška) branda yra mūsų visų (visuotinis) reikalas, juk šviesuolių bendrystės reikalas.
* Dangaus karalystė: Aštuongubas kelias suderina sąmonės medį išplaukiantį iš Dievo ir trejybės ratą pagrįstą pasauliu ir pasąmone.
* Užtaisyti klausimai, pavyzdžiui, Kas yra laimė? Kaip apžvelgti visus tokius klausimus? Kaip jie susiję su išgyvenimais ir išsiaiškinimo būdais?
2021 sausio 18 d., 22:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 27-39 eilutės:

* [[Šviesuoliams]] Kokį vadovėlį rašyti šviesuoliams?
** Kokius pratimus siūlyti šviesuoliams Alytuje ir kitur?
** Vis pasimokyti, kas šviesuoliams naudinga?
* [[http://www.selflearners.net | www.selflearners.net]] svetainę kurti kaip terpę, kurioje kiti galėtų kartu su manimi tirti savo klausimus, taip pat vystyti bendrus mokslinius sumanymus.
** Svetainėje kaupti duomenis tyrimams.
** Svetainėje pristatyti savo mokslinius pranešimus, juos paremti susijusiais tyrimais.
** Ateičiai: Sudaryti sąrašą rašytinų [[straipsniai | straipsnių]]. Jų temas plėtoti SelfLearners.net svetainėje. Aprašyti susijusias sandaras.
** Ateičiai: Savo mintis pavaizduoti piešiniais ir menais, jais papildyti svetainę ir vadovėlį.
* Mokytis taikdarystės kartu su kitais.
** [[Taika/Mokykla | Taikdarystė]] Apžvelgti sumanymus taikdarystės veiklai.
** Kaip sutaikyti žmones, ypač norinčius susitaikyti?
** Mąstyti ir veikti plačiau, kokie visuomenėje didžiausi iššūkiai.
2021 sausio 14 d., 23:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 256-258 eilutės:

Self Learners Network
* Tikslas yra sukurti tiltą tarp šviesuolių ir santvarkos. Tai reikštų tiltą tarp amžino gyvenimo ir gyvenimo.
2021 sausio 14 d., 12:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 250-255 eilutės:

Raktai įtraukti jaunimą:
* Kelionės
* Šlovinimas
* Malda, pasidalinimas
* Kūrybinė veikla
2020 gruodžio 01 d., 14:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Žr. [[Vertybės ir klausimai]] (sąrašas), [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Viena bendryste]], [[Meilės mokslas]], [[Dievo tyrimai]], [[Ūkis]], [[Šviesuoliai]], [[Šviesuoliams]], [[Šviesuolių veikla]], [[Savišvieta]], [[Bendrystė]], [[0oo]], [[Šv Mišios visiems]]
į:
Žr. [[Vertybės ir klausimai]] (sąrašas), [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Viena bendryste]], [[Meilės mokslas]], [[Dievo tyrimai]], [[Ūkis]], [[Šviesuoliai]], [[Šviesuoliams]], [[Šviesuolių veikla]], [[Savišvieta]], [[Bendrystė]], [[0oo]], [[Šv Mišios visiems]], [[Šviesuolių bendrystės užuomazga]]
2020 lapkričio 13 d., 21:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Žr. [[Vertybės ir klausimai]] (sąrašas), [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Viena bendryste]], [[Meilės mokslas]], [[Dievo tyrimai]], [[Ūkis]], [[Šviesuoliai]], [[Šviesuoliams]], [[Šviesuolių veikla]], [[Savišvieta]], [[Bendrystė]], [[0oo]], [[Šv mišios visiems]]
į:
Žr. [[Vertybės ir klausimai]] (sąrašas), [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Viena bendryste]], [[Meilės mokslas]], [[Dievo tyrimai]], [[Ūkis]], [[Šviesuoliai]], [[Šviesuoliams]], [[Šviesuolių veikla]], [[Savišvieta]], [[Bendrystė]], [[0oo]], [[Šv Mišios visiems]]
2020 lapkričio 13 d., 21:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Žr. [[Vertybės ir klausimai]] (sąrašas), [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Viena bendryste]], [[Meilės mokslas]], [[Dievo tyrimai]], [[Ūkis]], [[Šviesuoliai]], [[Šviesuoliams]], [[Šviesuolių veikla]], [[Savišvieta]], [[Bendrystė]], [[0oo]], [[Šventos mišios visiems]]
į:
Žr. [[Vertybės ir klausimai]] (sąrašas), [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Viena bendryste]], [[Meilės mokslas]], [[Dievo tyrimai]], [[Ūkis]], [[Šviesuoliai]], [[Šviesuoliams]], [[Šviesuolių veikla]], [[Savišvieta]], [[Bendrystė]], [[0oo]], [[Šv mišios visiems]]
2020 lapkričio 13 d., 21:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Žr. [[Vertybės ir klausimai]] (sąrašas), [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Viena bendryste]], [[Meilės mokslas]], [[Dievo tyrimai]], [[Ūkis]], [[Šviesuoliai]], [[Šviesuoliams]], [[Šviesuolių veikla]], [[Savišvieta]], [[Bendrystė]], [[0oo]]
į:
Žr. [[Vertybės ir klausimai]] (sąrašas), [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Viena bendryste]], [[Meilės mokslas]], [[Dievo tyrimai]], [[Ūkis]], [[Šviesuoliai]], [[Šviesuoliams]], [[Šviesuolių veikla]], [[Savišvieta]], [[Bendrystė]], [[0oo]], [[Šventos mišios visiems]]
2020 lapkričio 13 d., 20:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Žr. [[Vertybės ir klausimai]] (sąrašas), [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Viena bendryste]], [[Maldos mokslas]], [[Dievo tyrimai]], [[Ūkis]], [[Šviesuoliai]], [[Šviesuoliams]], [[Šviesuolių veikla]], [[Savišvieta]], [[Bendrystė]], [[0oo]]
į:
Žr. [[Vertybės ir klausimai]] (sąrašas), [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Viena bendryste]], [[Meilės mokslas]], [[Dievo tyrimai]], [[Ūkis]], [[Šviesuoliai]], [[Šviesuoliams]], [[Šviesuolių veikla]], [[Savišvieta]], [[Bendrystė]], [[0oo]]
2020 spalio 07 d., 20:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
Žr. [[Vertybės ir klausimai]] (sąrašas), [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Viena bendryste]], [[Maldos mokslas]], [[Dievo tyrimai]], [[Ūkis]], [[Šviesuoliai]], [[Šviesuoliams]], [[Šviesuolių veikla]], [[Savišvieta]], [[Bendrystė]]
į:
Žr. [[Vertybės ir klausimai]] (sąrašas), [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Viena bendryste]], [[Maldos mokslas]], [[Dievo tyrimai]], [[Ūkis]], [[Šviesuoliai]], [[Šviesuoliams]], [[Šviesuolių veikla]], [[Savišvieta]], [[Bendrystė]], [[0oo]]
Pridėtos 22-23 eilutės:

* Dalyvauti [[0oo]] bendruomenėje, joje mokytis ir iš jos pasimokyti.
2020 liepos 30 d., 14:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 231 eilutė:
* Šviesuolių bendrystė išsiskiria sugebėjimu nieko nedaryti, pasirinkti nieko nedarymą. Tai kartu yra dorovės pagrindas. Tačiau dažnai nieko nedarymas gali prilygti kažkuo darymu. Tokiais atvejais tenka vis tikslinti savo elgesį.
2020 liepos 11 d., 12:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 227-230 eilutės:

'''Užrašai'''

* Dievas kaip traukos jėga leidžia žmogui atsispirti nuo kitų. Užtat šviesuoliai gali bandyti susikalbėti savo ryšio su Dievu pagrindu.
2020 birželio 10 d., 19:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 100-101 eilutės iš
'''Šviesuolių bendrystės dėsningumai'''
į:
[+Šviesuolių bendrystės dėsningumai+]

'''santykiai su savimi
'''
Ištrintos 108-110 eilutės:
Mylėti širdingai
* Kovojame su pasauliu mylėdami širdingai.
Pridėtos 113-129 eilutės:
Amžinai bręsti
* Amžinas gyvenimas čia ir dabar. The kingdom of heaven is "eternal life" experienced in this life. Generally, this life is too much for us, we try to tune it out and shut it down. For example, choosing to abuse drugs is choosing to be stunted, to not grow, not listen and learn from our moods. But God loves us more than we love ourselves, wants us to learn forever, grow forever, live forever, here and now. We can choose to live that life here and now, as we do in the meaningful moments in our lives, which last forever. All of our moments could be such, and if we choose, will be such, will become meaningful.

Žmoniški iššūkiai
* Kiekvienas iššūkis yra žmoniškų mąstų, žmonių sprendžiamas.
* Palaiminti skurdžiadvasiai.
* Skurdžiadvasiams. Jesus speaks of the kingdom of heaven as for the "poor-in-spirit", which I take to mean the "skeptical". The rich-in-spirit are the martyrs, the ones who say "I believe!" unconditionally. That is not earthly! We want to see things right, block by block, soul by soul, step by step, moment by moment.
* Persekiojami dėl teisybės. Jėzaus žodžiais. We know how this system has slapped us around for being good, honest, true, compassionate, righteous. We know it is wrong. It's supposed to be wrong. That is how we know each other. We are "for real".
* Bet kokį iššūkį galima spręsti vienu iš 12 klausimų.

Tiesa prieinama
* Bendrystė kurioje kiekviena tiesa prieinama, apčiuopiama, paranki.
* Kiekvienas klausimas gali būti ir bus atsakytas.
* Žmonės ieško tiesos ir ja gyvena.

'''santykiai su kitais, su šviesuoliais'''
Pakeistos 146-157 eilutės iš
Tiesa prieinama
* Bendrystė kurioje kiekviena tiesa prieinama, apčiuopiama, paranki.
* Kiekvienas klausimas gali būti ir bus atsakytas.
* Žmonės ieško tiesos ir ja gyvena.

Žmoniški iššūkiai
* Kiekvienas iššūkis yra žmoniškų mąstų
, žmonių sprendžiamas.
* Palaiminti skurdžiadvasiai.
* Skurdžiadvasiams. Jesus speaks of the kingdom of heaven as for the "poor-in-spirit", which I take to mean the "skeptical". The rich-in-spirit are the martyrs, the ones who say "I believe!" unconditionally. That is not earthly! We want to see things right, block by block, soul by soul, step by step, moment by moment.
* Persekiojami dėl teisybės. Jėzaus žodžiais. We know how this system has slapped us around for being good, honest, true, compassionate, righteous. We know it is wrong. It's supposed to be wrong. That is how we know each other. We are "for real".
* Bet kokį iššūkį galima spręsti vienu iš 12 klausimų
.
į:
Mylėti kitus, palaikyti jų brandą
* Bendrystės esmė - ir valdžios esmė - mylėti žmones labiau negu jie patys save myli, kad jie labiau save mylėtų.
* Palaikyti kitų vertybes
, gvildenimus, juos sieti su išsiaiškinimais.
Pridėtos 153-158 eilutės:
Šviesuolis bręsta kaip vadovas
* Telktis visų žmonių pagrindu, kad kiekvienas bręstų kaip vadovas, ryškėtų savo kertine vertybe.
* Vadovas veda savo atsakymais į 12 klausimų.

'''santykiai su Dievu'''
Pridėta 160 eilutė:
* Kitus reikia priimti, kaip save. Užtat išsiskiria santykiai su Dievu (kuris taip elgiasi) ir su pasauliu (kuris taip nesielgia).
Pakeistos 170-177 eilutės iš
Šviesuolis bręsta kaip vadovas
* Telktis visų žmonių pagrindu, kad kiekvienas bręstų kaip vadovas, ryškėtų savo kertine vertybe.
* Vadovas veda savo atsakymais į 12 klausimų.

Mylėti kitus, palaikyti jų brandą
* Bendrystės esmė - ir valdžios esmė - mylėti žmones labiau negu jie patys save myli, kad jie labiau save mylėtų.
* Palaikyti kitų vertybes, gvildenimus, juos sieti su išsiaiškinimais.
į:
'''santykiai su pasauliu'''
Pridėtos 178-180 eilutės:
Mylėti širdingai
* Kovojame su pasauliu mylėdami širdingai.
Ištrintos 186-188 eilutės:

Amžinai bręsti
* Amžinas gyvenimas čia ir dabar. The kingdom of heaven is "eternal life" experienced in this life. Generally, this life is too much for us, we try to tune it out and shut it down. For example, choosing to abuse drugs is choosing to be stunted, to not grow, not listen and learn from our moods. But God loves us more than we love ourselves, wants us to learn forever, grow forever, live forever, here and now. We can choose to live that life here and now, as we do in the meaningful moments in our lives, which last forever. All of our moments could be such, and if we choose, will be such, will become meaningful.
2020 birželio 10 d., 19:51 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 99-111 eilutės:

'''Kaip šviesuolių bendrystė palaikoma?'''

* Šviesuolių bendrystė palaikoma meile. Meile esame viena. Esame viena priimdami Dievo požiūrį.
* Ima rūpėti, tikėti (reikšti), paklusti (įvykti).
* Neigiamas požiūris (6 tarpai) yra platesnis požiūris.

* Bendrystę įsisavinti, išsakyti ir įtvirtinti.

* Šviesuolių bendrystėje mokomės dorovės, ko Dievas mus moko, kas mums bendra, mūsų bendrumo pagrindas.

Pridėtos 142-144 eilutės:
Vertinti šviesuolius ir puoselėti jų bendrystę
* Bendrystę įsisavinti, išsakyti ir įtvirtinti.
Pridėtos 152-153 eilutės:
* Šviesuolių bendrystė palaikoma meile. Meile esame viena. Esame viena priimdami Dievo požiūrį.
* Šviesuolių bendrystėje mokomės dorovės, ko Dievas mus moko, kas mums bendra, mūsų bendrumo pagrindas.
2020 birželio 10 d., 19:48 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 104 eilutė:
* Vieningumas, solidarumas.
Pakeistos 106-114 eilutės iš
* Poreikius ir kitus 24 visaregio rūpesčius išplėsti amžinybe, kad kad Jėzaus pasakymais, "Esu..."
* Ją įsisavinti, išsakyti ir įtvirtinti.
* Gyventi kitu, ne vien savimi. Gyventi šešėliu.
* Savamokslių ratelis - savamokslių pagrindas - kiekvieno kertinė vertybė, kurią mokydamasis plėtoja, pažindamas save? Ir pamokyti bendros sandarų kalbos.
* Kovojame su pasauliu mylėdami širdingai.
* Savarankiškas mąstymas remiasi vienatve. Užtat kinams tai nebūdinga, nes jie kratosi vienatvės.
* Nuo mažens įpratau būti vienas.
* Bendrumas kyla prileidus pašnekovą, kaip kad sąmonė prileidžia.
* Bendrystės pagrindas yra Dievo trejybė, Dievo sąmoningumas.
į:
* Bendrystę įsisavinti, išsakyti ir įtvirtinti.
Pakeistos 110-116 eilutės iš
* Bendrystės esmė - ir valdžios esmė - mylėti žmones labiau negu jie patys save myli, kad jie labiau save mylėtų.
* Manau, svarbu gyventi taip ir mokytis to, kad patys ko labiau atsivertumėme.
* Klausimas atveria klausimo tėkmę - prasmę, kuri mus veda - Dao (Julius Vaitkevičius).
* Palaikyti kitų vertybes, gvildenimus, juos sieti su išsiaiškinimais.
* Priimti kitų sąlygas.
* Išsiaiškinimais tarpsta, bręsta sandaros, kuriomis vis labiau išauga bendrumo prielaidos, užtat mes patys ir kiti, kol visiškai atsiskleidžiame ir sutampame.
į:
Pridėtos 120-142 eilutės:
Mylėti širdingai
* Kovojame su pasauliu mylėdami širdingai.

Atsiplėšti nuo savo sąlygų
* Nuo mažens įpratau būti vienas.
* Savarankiškas mąstymas remiasi vienatve. Užtat kinams tai nebūdinga, nes jie kratosi vienatvės.

Gerbti kitų sąlygas
* Priimti kitų sąlygas.
* Gyventi kitu, ne vien savimi. Gyventi šešėliu.

Pripažinti bendrumą
* Bendrumas kyla prileidus pašnekovą, kaip kad sąmonė prileidžia.
* Vieningumas, solidarumas.
* Išsiaiškinimais tarpsta, bręsta sandaros, kuriomis vis labiau išauga bendrumo prielaidos, užtat mes patys ir kiti, kol visiškai atsiskleidžiame ir sutampame.

Savarankiškas pagrindas bendrumui
* Bendrystės pagrindas yra savarankiškas pasitikrinimas, trejybės ratas, Dievo sąmoningumas.
* Savamokslių ratelis - savamokslių pagrindas - kiekvieno kertinė vertybė, kurią mokydamasis plėtoja, pažindamas save? Ir pamokyti bendros sandarų kalbos.

Atviras mokslas, atvira branda
* Manau, svarbu gyventi taip ir mokytis to, kad patys ko labiau atsivertumėme.
Pridėtos 155-157 eilutės:
Pripažinti amžinybę ir atsiremti į ją
* Poreikius ir kitus 24 visaregio rūpesčius išplėsti amžinybe, kad kad Jėzaus pasakymais, "Esu..."
Pridėtos 167-170 eilutės:
Mylėti kitus, palaikyti jų brandą
* Bendrystės esmė - ir valdžios esmė - mylėti žmones labiau negu jie patys save myli, kad jie labiau save mylėtų.
* Palaikyti kitų vertybes, gvildenimus, juos sieti su išsiaiškinimais.
Pridėtos 240-241 eilutės:

Klausimas atveria klausimo tėkmę - prasmę, kuri mus veda - Dao (Julius Vaitkevičius).
2020 birželio 10 d., 19:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 126-130 eilutės:
Laikytis besąlygiškumo
* Prasmės tiltas su amžinybe. "What you believe is what happens." This says that God's impulsiveness - what he thinks is what he does is what is - fits within the confines of what we ourselves believe. The kingdom of heaven is the occupation of this earthly life by a heavenly life. It is a bridge of meaning that links all that will ever be with what is here and now. It links tangibly each of us through our intuition, our accumulated perspective.
* Vienumo įtampa tarp visų tapatumo ir skirtingo sąmoningumo. I believe in my heart that we're all the same. I believe that there is a culture of unity which is basic to all of us. Yet I have learned that almost all people live in a different culture, a "normal" culture, a pernicious culture, that keeps us distant, separate, segregated. I think that those who want the culture of unity will know to come together for it in Englewood, which is so distraught and so convenient, and other such places.
* Rūpestis vienu kitais. Central is this oneness, that we are there for each other.
Ištrintos 142-145 eilutės:
Šviesuolis bręsta kaip vadovas
* Telktis visų žmonių pagrindu, kad kiekvienas bręstų kaip vadovas, ryškėtų savo kertine vertybe.
* Vadovas veda savo atsakymais į 12 klausimų.
Pridėtos 148-151 eilutės:
Šviesuolis bręsta kaip vadovas
* Telktis visų žmonių pagrindu, kad kiekvienas bręstų kaip vadovas, ryškėtų savo kertine vertybe.
* Vadovas veda savo atsakymais į 12 klausimų.
Pakeista 165 eilutė iš:
į:
Amžinai bręsti
Ištrintos 166-168 eilutės:
* Prasmės tiltas su amžinybe. "What you believe is what happens." This says that God's impulsiveness - what he thinks is what he does is what is - fits within the confines of what we ourselves believe. The kingdom of heaven is the occupation of this earthly life by a heavenly life. It is a bridge of meaning that links all that will ever be with what is here and now. It links tangibly each of us through our intuition, our accumulated perspective.
* Vienumo įtampa tarp visų tapatumo ir skirtingo sąmoningumo. I believe in my heart that we're all the same. I believe that there is a culture of unity which is basic to all of us. Yet I have learned that almost all people live in a different culture, a "normal" culture, a pernicious culture, that keeps us distant, separate, segregated. I think that those who want the culture of unity will know to come together for it in Englewood, which is so distraught and so convenient, and other such places.
* Rūpestis vienu kitais. Central is this oneness, that we are there for each other.
2020 birželio 10 d., 18:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 134-135 eilutės:
* Skurdžiadvasiams. Jesus speaks of the kingdom of heaven as for the "poor-in-spirit", which I take to mean the "skeptical". The rich-in-spirit are the martyrs, the ones who say "I believe!" unconditionally. That is not earthly! We want to see things right, block by block, soul by soul, step by step, moment by moment.
* Persekiojami dėl teisybės. Jėzaus žodžiais. We know how this system has slapped us around for being good, honest, true, compassionate, righteous. We know it is wrong. It's supposed to be wrong. That is how we know each other. We are "for real".
Pakeistos 142-152 eilutės iš
* Skurdžiadvasiams. Jesus speaks of the kingdom of heaven as for the "poor-in-spirit", which I take to mean the "skeptical". The rich-in-spirit are the martyrs, the ones who say "I believe!" unconditionally. That is not earthly! We want to see things right, block by block, soul by soul, step by step, moment by moment.
* Persekiojami dėl teisybės. Jėzaus žodžiais. We know how this system has slapped us around for being good, honest, true, compassionate, righteous. We know it is wrong. It's supposed to be wrong. That is how we know each other. We are "for real".
* Susitelkimas ten kur nykiausia. We know that we are at the right end of the rope. My friend David speaks
of a racial caste system which I think of as a moral caste system. I'm doubtful if there is much honest work in America which pays more than the average wage. Industry by industry - education, food, finance, military, police, health care, technology, social work, government - it's hard to find a well paying job which you can keep without lying or looking the other way when it hurts others and our world. But those who have a job, say, a telemarketer, so often looks down on those who don't: At least I work a job. And the unemployed: At least I don't use drugs. And those who do: At least I don't sell them. And those who do: At least I don't sell my body. And it goes on and on. At the end of the rope it's about race and sex because it's got to become crude and visible. But who cares about the end of the rope? Jean told me how men come out of jail and go back to Englewood. Some of them shake down stores for protection money. We have so few stores as it is. Recently, one of these racketeers got shot. When the police came, they got asked, why don't you help this man? And the police replied, we'll wait for him to die. He's no good. We're all better off without him. And that's the way we're dealt with at the end of the rope.
* Renkamės su kuo bendrauti. We can choose, what partners we seek. If we want to foster a culture, we can think it through, and seek friends and partners accordingly. If we rely on government or corporations or
non-profits, then we may avoid recognizing the real problems and addressing them. We live in a city where all 50 aldermen belong to the same party machine, where the National Democratic Party has not thought of
banning the local party, but depends on it, and that is why that racketeer is left to die. We live in a state where I think 68 of 118 representatives ran unopposed, and is it four out of five governors have been jailed for corruption.
* Neteisingumas. We live in an American dream that is a threefold lie:
** instead of fostering our own culture, we're indoctrinated to live this dream
** we suffer prejudice - whether for being black or for being good - in achieving this dream
** when we finally achieve this dream, we're ridiculed for realizing that it was just a mirage, there was no point to it, as if we didn't know.
į:
Mąstyti Dievo vaidmenį, puoselėti ryšį su Dievu
Pridėtos 146-160 eilutės:

Supratimas, kad gyvenimas neteisingas
* Neteisingumas. We live in an American dream that is a threefold lie:
** instead of fostering our own culture, we're indoctrinated to live this dream
** we suffer prejudice - whether for being black or for being good - in achieving this dream
** when we finally achieve this dream, we're ridiculed for realizing that it was just a mirage, there was no point to it, as if we didn't know.

Telkimas apie tuos, kurie persekiojami dėl teisingumo
* Susitelkimas ten kur nykiausia. We know that we are at the right end of the rope. My friend David speaks
of a racial caste system which I think of as a moral caste system. I'm doubtful if there is much honest work in America which pays more than the average wage. Industry by industry - education, food, finance, military, police, health care, technology, social work, government - it's hard to find a well paying job which you can keep without lying or looking the other way when it hurts others and our world. But those who have a job, say, a telemarketer, so often looks down on those who don't: At least I work a job. And the unemployed: At least I don't use drugs. And those who do: At least I don't sell them. And those who do: At least I don't sell my body. And it goes on and on. At the end of the rope it's about race and sex because it's got to become crude and visible. But who cares about the end of the rope? Jean told me how men come out of jail and go back to Englewood. Some of them shake down stores for protection money. We have so few stores as it is. Recently, one of these racketeers got shot. When the police came, they got asked, why don't you help this man? And the police replied, we'll wait for him to die. He's no good. We're all better off without him. And that's the way we're dealt with at the end of the rope.
* Renkamės su kuo bendrauti. We can choose, what partners we seek. If we want to foster a culture, we can think it through, and seek friends and partners accordingly. If we rely on government or corporations or
non-profits, then we may avoid recognizing the real problems and addressing them. We live in a city where all 50 aldermen belong to the same party machine, where the National Democratic Party has not thought of
banning the local party, but depends on it, and that is why that racketeer is left to die. We live in a state where I think 68 of 118 representatives ran unopposed, and is it four out of five governors have been jailed for corruption.
2020 birželio 10 d., 15:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 126-128 eilutės iš
* A culture where every truth is available, tangible, at hand. Every question can and will be answered. People seek and live the truth.
* Every challenge can be made human-sized
. Made into one of the 12 questions.
* Organize around all people, as leaders, based on their answers
.
į:
Tiesa prieinama
* Bendrystė kurioje kiekviena tiesa prieinama
, apčiuopiama, paranki.
* Kiekvienas klausimas gali būti ir bus atsakytas.
* Žmonės ieško tiesos ir ja gyvena.

Žmoniški iššūkiai
* Kiekvienas iššūkis yra žmoniškų mąstų, žmonių sprendžiamas
.
* Palaiminti skurdžiadvasiai.
* Bet kokį iššūkį galima spręsti vienu iš 12 klausimų.

Šviesuolis bręsta kaip vadovas
* Telktis visų žmonių pagrindu, kad kiekvienas bręstų kaip vadovas, ryškėtų savo kertine vertybe
.
* Vadovas veda savo atsakymais į 12 klausimų.
2020 gegužės 22 d., 20:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 36-51 eilutės iš
Septintojo požiūrio pagrindu
* Dievas
(gerumas) santvarkoje
** Sąmoninga, tikslinga, valinga bendrystė vardan visų gerumo, ne tik paskiro gerumo.
** Dievo ir jo besąlygiškumo kvietimas į žemę
, į mūsų sąlygas, į mūsų bendrystę.
** Visiems atvira bendrystė.
** Ne dangus, o dangaus karalystė žemėje.
** Skaistykla (kaimas) tarp pragaro (miesto, pasaulio) ir dangaus (gamtos, prigimties, širdies)
. (Lyginu su Vilijos Bortkevičienės sąvokomis: miestas, kaimas, gamta-priigimtis.) Tai prigimtis sąlygose, ribose. "Kaip tiki, taip ir bus", pagal mūsų vaizduotės ribotumą. O gamtoje, ką randi, tą myli.

Nusiteikimas čia ir dabar amžinai ugdytis, bręsti, gyventi.
* Amžino mokymosi sąlygos.
* Visa tiesa įkūnyta, visi atsakymai prieinami, galima žinoti viską.
* Dvylika klausimų išsako gyvenimo raidą, brandos pakopas.

Amžino gyvenimo aplinkybės
* Bendrystė yra sąlygos gyvybei ir jos raidai. Šviesuolių bendrystė yra sąlygos amžinam gyvenimui, amžinai brandai. Gyvenimas yra čia ir dabar, ir šviesuolių bendrystė tai sieja su amžinybe, kaip kad šešerybė sieja sąlygiškumą ir besąlygiškumą.
į:
Sąmoningas santvarkos pasirinkimas.
* Šviesuolių pasaulis
(tikėjimas, bendrystė) ir tamsuolių pasaulis (teisė, rinka) skiriasi.

Bendra, sąmoninga santvarkos kūryba.
* Sąžinė yra pavyzdys to, ką mes bendrai kuriame, dorovinę terpę
, lūkesčius. Teisingumo supratimas.

Sąlygos plazdenti dvasia
* Pokalbis - bendravimas su (savo) nežinojimu, su kito žinojimu - kaip žvaigždės danguje, kiekvienas iš savo kertinės vertybės
.

Bendrauti sąmoningumo pagrindu.
* Bandyti bendrauti su žmogumi
, kaip su dviprasmiška būtybe, turinčia tiek pasąmonę, tiek sąmonę, tiek laisvę rinktis tarp jų. Ir su jais bendrauti taip, kad jie turėtų ko didesnę laisvę.
Pakeistos 51-55 eilutės iš
Skurdžiadvasių bendrystė.
* Skurdžiadvasių palaima.
* Tikėti ko mažiau.
* Kaip tiki, taip bus
.
į:
Šviesuolių tauta.
* Žydų tauta yra šviesuolių tautos pirmtakas ir pavyzdys.

Bendras rūpestis pragyvenimo (doro darbo) klausimais.
* Ieškant doro darbo, pragyvenimo šaltinio, svarbu lavinti savo ir kitų valią.
* Savarankiškumas. Spręsti pragyvenimo klausimą, ieškoti tinkamų šaltinių. Bendra aplinka verslininkams.
Pakeistos 63-65 eilutės iš
Bendrauti sąmoningumo pagrindu.
* Bandyti bendrauti su žmogumi, kaip su dviprasmiška būtybe, turinčia tiek pasąmonę, tiek sąmonę, tiek laisvę rinktis tarp jų. Ir su jais bendrauti taip, kad jie turėtų ko didesnę laisvę.
į:
Suprasti savo vaidmenį
* Save suvokti, kaip Dievo priemonę visų gerovei. Savo gabumus taikyti visų labui. Burtis ten, kur yra didžiausias poreikis.
* Kaip mano vaidmuo susijęs su Dievo trimis vaidmenimis?
Pakeistos 71-73 eilutės iš
Bendra, sąmoninga santvarkos kūryba.
* Sąžinė yra pavyzdys to, ką mes bendrai kuriame, dorovinę terpę, lūkesčius. Teisingumo supratimas.
į:
Skurdžiadvasių bendrystė.
* Skurdžiadvasių palaima.
* Tikėti ko mažiau.
* Kaip tiki
, taip bus.
Ištrintos 79-81 eilutės:
Šviesuolių tauta.
* Žydų tauta yra šviesuolių tautos pirmtakas ir pavyzdys.
Pakeistos 84-97 eilutės iš
Bendras rūpestis pragyvenimo (doro darbo) klausimais.
* Ieškant doro darbo
, pragyvenimo šaltinio, svarbu lavinti savo ir kitų valią.
* Savarankiškumas. Spręsti pragyvenimo klausimą, ieškoti tinkamų šaltinių. Bendra aplinka verslininkams.

Sąlygos plazdenti dvasia
* Pokalbis - bendravimas su (savo) nežinojimu, su kito žinojimu - kaip žvaigždės danguje, kiekvienas iš savo kertinės vertybės

Suprasti savo vaidmenį
* Save suvokti
, kaip Dievo priemonę visų gerovei. Savo gabumus taikyti visų labui. Burtis ten, kur yra didžiausias poreikis.
*
Kaip mano vaidmuo susijęs su Dievo trimis vaidmenimis?

Sąmoningas santvarkos pasirinkimas
.
* Šviesuolių pasaulis (tikėjimas, bendrystė) ir tamsuolių pasaulis (teisė, rinka) skiriasi.
į:
Septintojo požiūrio pagrindu
* Dievas (gerumas) santvarkoje
** Sąmoninga
, tikslinga, valinga bendrystė vardan visų gerumo, ne tik paskiro gerumo.
** Dievo ir jo besąlygiškumo kvietimas į žemę, į mūsų sąlygas, į mūsų bendrystę.
** Visiems atvira bendrystė.
** Ne dangus, o dangaus karalystė žemėje.
** Skaistykla (kaimas) tarp pragaro (miesto, pasaulio) ir dangaus (gamtos, prigimties
, širdies). (Lyginu su Vilijos Bortkevičienės sąvokomis: miestas, kaimas, gamta-priigimtis.) Tai prigimtis sąlygose, ribose. "Kaip tiki, taip ir bus", pagal mūsų vaizduotės ribotumą. O gamtoje, ką randi, tą myli.

Amžino gyvenimo aplinkybės
* Bendrystė yra sąlygos gyvybei ir jos raidai
. Šviesuolių bendrystė yra sąlygos amžinam gyvenimui, amžinai brandai. Gyvenimas yra čia ir dabar, ir šviesuolių bendrystė tai sieja su amžinybe, kaip kad šešerybė sieja sąlygiškumą ir besąlygiškumą.

Nusiteikimas čia ir dabar amžinai ugdytis, bręsti, gyventi.
* Amžino mokymosi sąlygos.
* Visa tiesa įkūnyta, visi atsakymai prieinami, galima žinoti viską.
* Dvylika klausimų išsako gyvenimo raidą, brandos pakopas.
2020 gegužės 22 d., 20:17 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 27-28 eilutės:
Pakeistos 47-51 eilutės iš
į:
* Dvylika klausimų išsako gyvenimo raidą, brandos pakopas.

Amžino gyvenimo aplinkybės
* Bendrystė yra sąlygos gyvybei ir jos raidai. Šviesuolių bendrystė yra sąlygos amžinam gyvenimui, amžinai brandai. Gyvenimas yra čia ir dabar, ir šviesuolių bendrystė tai sieja su amžinybe, kaip kad šešerybė sieja sąlygiškumą ir besąlygiškumą.
Pakeistos 77-78 eilutės iš
** Menas yra melo pavertimas tiesa.
į:
* Menas yra melo pavertimas tiesa.
Pakeistos 88-89 eilutės iš
į:
* Savarankiškumas. Spręsti pragyvenimo klausimą, ieškoti tinkamų šaltinių. Bendra aplinka verslininkams.
Pakeistos 100-107 eilutės iš
* Hierarchija (pavaldinystė), tad tikėjimas (ir bendrumas, vienumas) galimas plačiau ir siauriau.

* Žinojimo rūmuose du skirtingi sparnai palaiko tikėjimą ir rūpėjimą. Abu sparnai kartu palaiko paklusimą.


* Sandarą suvokiame bendriau per kitą, užtat tenka savo ypatumus išreikšti sandaros papildymu, tuo pačiu išreiškiame ir Dievo ypatumus.
* Gyvybės raida - tai bendrystės požiūris - be dangaus karalystės požiūrio, nebūtų jokios gyvybės, nebūtų jos raidos.
* Savarankiškumas. Spręsti pragyvenimo klausimą, ieškoti tinkamų šaltinių. Bendra aplinka verslininkams.
į:
2020 gegužės 22 d., 20:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 28-57 eilutės iš
'''Kas yra bendrystė?'''

Bendrystė tai retas žodis, bet graži sąvoka, kuri man atstoja svetimybę ''[[kultūra]]''. Jį naudoja vienuoliai. Jis graziai siejasi su veiksmazodziu bendrauti.

Valią įgyvendinanti aplinka, terpė
* Bendrystė yra aplinka palaikanti valios vykdymą.
* Rėmai mūsų nuostatom, remtis atskiriant buvimą, veikimą, mąstymą.
* Atskiria buvimą, veikimą, mąstymą.
* Atskiria kūrybą ir meilę.
* Bendrystė yra darybos, kūrybos, sandūros galimybė, užtat išreiškiama kategorijų teorijos, išsakoma bendrybėmis.
* Ryšys tarp pasąmonės (langas į Dievą, kas išmokta, vertybės, atsakymai) ir sąžinės (ko mokomės, klausimai, dvejonės).
* Sąvokos palaikančios skirtingas įsitraukimo sąlygas: paklusimą, tikėjimą, rūpėjimą.
* Žmonių bendrystė išsiskiria ne elgesio (emulative learning), o valios atkartojimu (imitative learning).

Gairės elgesiui
* Bendrystė susijusi su visuomeninėmis taisyklėmis, elgesio gairėmis. O jos yra tarpe, tai mūsų lūkesčiai. Taip pat mūsų įsitikinimai. Jie išreiškia tarpą, tai tarpo išraiška. Aleksandro deriniai, tai pavyzdys. Išsiaiškinimai, tai irgi pavyzdys. Aleksandro deriniai yra išsiaiškinimai.

Bendros sąlygos
* Bendros mokymosi sąlygos, aplinkybės, rėmai.
* Kas lieka, išėmus paskirus žmones.
* Masinė meilė.

Bendras pokalbis
* Mes skirtingi, tačiau pats pokalbis bendras, bendrystė bendra.
* Bendravime, su kuo norime suskambėti, su tuo norime bendrauti.

'''Bendrystės tikslas'''

* Bendrystė išplečia valios galimybes.
* Bendravimas tai bendra santvarkos kūryba, tiek dviejų žmonių, tiek ištisos visuomenės.
į:
2020 gegužės 22 d., 20:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 40-41 eilutės iš
į:
* Žmonių bendrystė išsiskiria ne elgesio (emulative learning), o valios atkartojimu (imitative learning).
Pakeistos 74-101 eilutės iš
* Nusiteikimas čia ir dabar amžinai ugdytis, bręsti, gyventi.
** Amžino mokymosi sąlygos.
** Visa tiesa įkūnyta, visi atsakymai prieinami, galima žinoti viską.
* Gerojo vaiko bendrystė.
** Jėzaus skelbiama dangaus karalystė.

* Skurdžiadvasių bendrystė.
** Skurdžiadvasių palaima.
** Tikėti ko mažiau.
** Kaip tiki, taip bus.

* Bendrumas ir asmenų išskyrimas
** Bendrumo karalystė, įvairiausios apimtys bendrumui.
** Bendrystėje išsiskiria Dievas, aš, tu ir kitas. Juk skirtingo dalyvavimo tikimės iš jų.
** Bendrystė reiškiasi Dievu, manimi (visaregiu), tavimi (pirminėm sandarom) ir kitu (antrinėm sandarom).

* Bendrauti sąmoningumo pagrindu.
** Bandyti bendrauti su žmogumi, kaip su dviprasmiška būtybe, turinčia tiek pasąmonę, tiek sąmonę, tiek laisvę rinktis tarp jų. Ir su jais bendrauti taip, kad jie turėtų ko didesnę laisvę.

* Savo vidinio pasaulio kūryba.
** Suvokti savo asmeninius troškimus, svajones.
** Laisve kiekvienas kuria vidinį pasaulį. Pasaulis mums tvirtina, kad mes esame paskiri ir visgi negalime kurti kartu, bet tik jisai gali. Tačiau šviesuolių bendrystė nugali pasaulį, nes kuriame bendro žmogaus pagrindu.

* Bendra, sąmoninga santvarkos kūryba.
** Sąžinė yra pavyzdys to, ką mes bendrai kuriame, dorovinę terpę, lūkesčius. Teisingumo supratimas.

* Menais kuriame kitą pasaulį.
** Menais plėtoti bendrystę, tirti klausimus, išreikšti svajones. Išsakyti sunkias mintis, kurių žmonės nori išgirsti, kaip kad Dievas nebūtinai geras, gyvenimas neteisingas, kaip gerasis vaikas ir blogasis vaikas tai priima. Menai mus išlaiko vienoje vietoje, kad galėtumėme bendrauti. Menai keičia taisykles, kaip kad malda keičia pareigą laikytis taisyklių.
į:
Nusiteikimas čia ir dabar amžinai ugdytis, bręsti, gyventi.
* Amžino mokymosi sąlygos.
* Visa tiesa įkūnyta, visi atsakymai prieinami, galima žinoti viską.

Gerojo vaiko bendrystė.
* Jėzaus skelbiama dangaus karalystė.

Skurdžiadvasių bendrystė.
* Skurdžiadvasių palaima.
* Tikėti ko mažiau.
* Kaip tiki, taip bus.

Bendrumas ir asmenų išskyrimas
* Bendrumo karalystė, įvairiausios apimtys bendrumui.
* Bendrystėje išsiskiria Dievas, aš, tu ir kitas. Juk skirtingo dalyvavimo tikimės iš jų.
* Bendrystė reiškiasi Dievu, manimi (visaregiu), tavimi (pirminėm sandarom) ir kitu (antrinėm sandarom).

Bendrauti sąmoningumo pagrindu.
* Bandyti bendrauti su žmogumi, kaip su dviprasmiška būtybe, turinčia tiek pasąmonę, tiek sąmonę, tiek laisvę rinktis tarp jų. Ir su jais bendrauti taip, kad jie turėtų ko didesnę laisvę.

Savo vidinio pasaulio kūryba.
* Suvokti savo asmeninius troškimus, svajones.
* Laisve kiekvienas kuria vidinį pasaulį. Pasaulis mums tvirtina, kad mes esame paskiri ir visgi negalime kurti kartu, bet tik jisai gali. Tačiau šviesuolių bendrystė nugali pasaulį, nes kuriame bendro žmogaus pagrindu.

Bendra, sąmoninga santvarkos kūryba.
* Sąžinė yra pavyzdys to, ką mes bendrai kuriame, dorovinę terpę, lūkesčius. Teisingumo supratimas.

Menais kuriame kitą pasaulį.
* Menais plėtoti bendrystę, tirti klausimus, išreikšti svajones. Išsakyti sunkias mintis, kurių žmonės nori išgirsti, kaip kad Dievas nebūtinai geras, gyvenimas neteisingas, kaip gerasis vaikas ir blogasis vaikas tai priima. Menai mus išlaiko vienoje vietoje, kad galėtumėme bendrauti. Menai keičia taisykles, kaip kad malda keičia pareigą laikytis taisyklių.
Pakeistos 106-123 eilutės iš
* Šviesuolių tauta.
** Žydų tauta yra šviesuolių tautos pirmtakas ir pavyzdys.

* Dievo įtraukimas į santvarką.
** Įsivaizduoti Dievo vaidmenį ir kitų vaidmenį.
** Dievo bendrystė palaiko Dievo valios vykdymą, tad palaiko paklusimą, tikėjimą ir rūpėjimą.

* Bendras rūpestis pragyvenimo (doro darbo) klausimais.
** Ieškant doro darbo, pragyvenimo šaltinio, svarbu lavinti savo ir kitų valią.


* Hierarchija (pavaldinystė), tad tikėjimas (ir bendrumas, vienumas) galimas plačiau ir siauriau.

* Žinojimo rūmuose du skirtingi sparnai palaiko tikėjimą ir rūpėjimą. Abu sparnai kartu palaiko paklusimą.
* Žmonių bendrystė išsiskiria ne elgesio (emulative learning), o valios atkartojimu (imitative learning).
* Šviesuolių pasaulis (tikėjimas, bendrystė) ir tamsuolių pasaulis (teisė, rinka) skiriasi.
į:
Šviesuolių tauta.
* Žydų tauta yra šviesuolių tautos pirmtakas ir pavyzdys.

Dievo įtraukimas į santvarką.
* Įsivaizduoti Dievo vaidmenį ir kitų vaidmenį.
* Dievo bendrystė palaiko Dievo valios vykdymą, tad palaiko paklusimą, tikėjimą ir rūpėjimą.

Bendras rūpestis pragyvenimo (doro darbo) klausimais.
* Ieškant doro darbo, pragyvenimo šaltinio, svarbu lavinti savo ir kitų valią.

Sąlygos plazdenti dvasia
Pridėta 119 eilutė:
Suprasti savo vaidmenį
Pridėtos 121-130 eilutės:
* Kaip mano vaidmuo susijęs su Dievo trimis vaidmenimis?

Sąmoningas santvarkos pasirinkimas.
* Šviesuolių pasaulis (tikėjimas, bendrystė) ir tamsuolių pasaulis (teisė, rinka) skiriasi.

* Hierarchija (pavaldinystė), tad tikėjimas (ir bendrumas, vienumas) galimas plačiau ir siauriau.

* Žinojimo rūmuose du skirtingi sparnai palaiko tikėjimą ir rūpėjimą. Abu sparnai kartu palaiko paklusimą.
2020 gegužės 22 d., 19:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 87-91 eilutės iš
į:
** Bendrystė reiškiasi Dievu, manimi (visaregiu), tavimi (pirminėm sandarom) ir kitu (antrinėm sandarom).

* Bendrauti sąmoningumo pagrindu.
** Bandyti bendrauti su žmogumi, kaip su dviprasmiška būtybe, turinčia tiek pasąmonę, tiek sąmonę, tiek laisvę rinktis tarp jų. Ir su jais bendrauti taip, kad jie turėtų ko didesnę laisvę.
Pridėta 93 eilutė:
** Suvokti savo asmeninius troškimus, svajones.
Pridėtos 99-102 eilutės:
* Menais kuriame kitą pasaulį.
** Menais plėtoti bendrystę, tirti klausimus, išreikšti svajones. Išsakyti sunkias mintis, kurių žmonės nori išgirsti, kaip kad Dievas nebūtinai geras, gyvenimas neteisingas, kaip gerasis vaikas ir blogasis vaikas tai priima. Menai mus išlaiko vienoje vietoje, kad galėtumėme bendrauti. Menai keičia taisykles, kaip kad malda keičia pareigą laikytis taisyklių.
** Menas yra melo pavertimas tiesa.
Pridėtos 106-113 eilutės:
* Dievo įtraukimas į santvarką.
** Įsivaizduoti Dievo vaidmenį ir kitų vaidmenį.
** Dievo bendrystė palaiko Dievo valios vykdymą, tad palaiko paklusimą, tikėjimą ir rūpėjimą.

* Bendras rūpestis pragyvenimo (doro darbo) klausimais.
** Ieškant doro darbo, pragyvenimo šaltinio, svarbu lavinti savo ir kitų valią.
Ištrinta 115 eilutė:
* Dievo bendrystė palaiko Dievo valios vykdymą, tad palaiko paklusimą, tikėjimą ir rūpėjimą.
Pakeistos 122-123 eilutės iš
* Bandyti bendrauti su žmogumi, kaip dviprasmiška būtybe, turinčia tiek pasąmonę, tiek sąmonę, tiek laisvę rinktis tarp jų. Ir su jais bendrauti taip, kad jie turėtų ko didesnę laisvę.
į:
Ištrintos 125-129 eilutės:
* Bendrystė reiškiasi Dievu, manimi (visaregiu), tavmi (pirminėm sandarom) ir kitu (antrinėm sandarom). Sandaras noriu naujai suprasti požiūriais, nuostatomis, įsakymais.
** Visaregiu bene atsiplėšiame nuo savo aplinkybių, nuo savo požiūrio.
** Pirminėmis sandaromis bene galime priimti kito požiūrį ar neturėti nė jokio požiūrio.
* Ieškant doro darbo, pragyvenimo šaltinio, svarbu lavinti savo ir kitų valią.
* Menais plėtoti bendrystę, tirti klausimus, išreikšti svajones. Išsakyti sunkias mintis, kurių žmonės nori išgirsti, kaip kad Dievas nebūtinai geras, gyvenimas neteisingas, kaip gerasis vaikas ir blogasis vaikas tai priima. Menai mus išlaiko vienoje vietoje, kad galėtumėme bendrauti. Menai keičia taisykles, kaip kad malda keičia pareigą laikytis taisyklių.
Ištrintos 126-127 eilutės:
* Įsivaizduoti Dievo vaidmenį ir kitų vaidmenį.
* Suvokti savo asmeninius troškimus, svajones.
2020 gegužės 22 d., 19:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 84-96 eilutės:
* Bendrumas ir asmenų išskyrimas
** Bendrumo karalystė, įvairiausios apimtys bendrumui.
** Bendrystėje išsiskiria Dievas, aš, tu ir kitas. Juk skirtingo dalyvavimo tikimės iš jų.

* Savo vidinio pasaulio kūryba.
** Laisve kiekvienas kuria vidinį pasaulį. Pasaulis mums tvirtina, kad mes esame paskiri ir visgi negalime kurti kartu, bet tik jisai gali. Tačiau šviesuolių bendrystė nugali pasaulį, nes kuriame bendro žmogaus pagrindu.

* Bendra, sąmoninga santvarkos kūryba.
** Sąžinė yra pavyzdys to, ką mes bendrai kuriame, dorovinę terpę, lūkesčius. Teisingumo supratimas.

* Šviesuolių tauta.
** Žydų tauta yra šviesuolių tautos pirmtakas ir pavyzdys.
Ištrinta 99 eilutė:
* Bendrystėje išsiskiria Dievas, aš, tu ir kitas. Juk skirtingo dalyvavimo tikimės iš jų.
Pakeistos 103-104 eilutės iš
* Bendrumo karalystė, įvairiausios apimtys bendrumui.
* Laisve kiekvienas kuria vidinį pasaulį. Pasaulis mums tvirtina, kad mes esame paskiri ir visgi negalime kurti kartu, bet tik jisai gali. Tačiau šviesuolių bendrystė nugali pasaulį, nes kuriame bendro žmogaus pagrindu.
į:
Pakeistos 107-108 eilutės iš
* Žydų tauta yra šviesuolių tautos pirmtakas ir pavyzdys.
* Sąžinė yra pavyzdys to, ką mes bendrai kuriame, dorovinę terpę, lūkesčius. Teisingumo supratimas.
į:
2020 gegužės 22 d., 19:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 66-67 eilutės iš
* Bendrystė septintojo požiūrio pagrindu.
į:
Septintojo požiūrio pagrindu
* Dievas (gerumas) santvarkoje
Pakeistos 71-72 eilutės iš
* Jėzaus skelbiama dangaus karalystė.
į:
** Ne dangus, o dangaus karalystė žemėje.
** Skaistykla (kaimas) tarp pragaro (miesto, pasaulio) ir dangaus (gamtos, prigimties, širdies). (Lyginu su Vilijos Bortkevičienės sąvokomis: miestas, kaimas, gamta-priigimtis.) Tai prigimtis sąlygose, ribose. "Kaip tiki, taip ir bus", pagal mūsų vaizduotės ribotumą. O gamtoje, ką randi, tą myli
.
Pakeistos 76-79 eilutės iš
* Skurdžiadvasių bendrystė: kaip tiki, taip bus. Amžina branda čia ir dabar.
* Amžinas gyvenimas, branda čia ir dabar.
* Kaip tiki, taip ir bus.
* Skurdžiadvasių palaima.
į:
* Gerojo vaiko bendrystė.
** Jėzaus skelbiama dangaus karalystė
.

* Skurdžiadvasių bendrystė
.
** Skurdžiadvasių palaima.
** Tikėti ko mažiau
.
** Kaip tiki, taip bus.
Pakeista 85 eilutė iš:
* Dangaus karalystė - tai skaistykla (kaimas), tarp pragaro (miesto, pasaulio) ir dangaus (gamtos, prigimties, širdies). (Lyginu su Vilijos Bortkevičienės sąvokomis: miestas, kaimas, gamta-priigimtis.) Tai prigimtis sąlygose, ribose. Tai "kaip tiki, taip ir bus", pagal mūsų vaizduotės ribotumą. O gamtoje, ką randi, tą myli.
į:
2020 gegužės 22 d., 17:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 60 eilutė iš:
* Mylėti valią, kad galėtų rinktis tarp gyvenimo ir amžino gyvenimo.
į:
* Mylėti valią, kad galėtų rinktis tarp gyvenimo ir amžino gyvenimo, ir kad galėtų veikti ir įtakoti kitus žmones.
2020 gegužės 22 d., 17:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 55-56 eilutės iš
* Dievo meilę išplečiame paklusdami, tikėdami, rūpindamiesi, tad 4 lygmenys
* Sąlygas išgyventi vis platesniu požiūriu, tad suvokimu apversti dvejybę
.
į:
* Bendrystė išplečia valios galimybes.
Pridėtos 58-63 eilutės:
'''Šviesuolių bendrystės tikslas'''

* Mylėti valią, kad galėtų rinktis tarp gyvenimo ir amžino gyvenimo.
* Išplečiame Dievo meilę paklusdami, tikėdami, rūpindamiesi, tad 4 lygmenys
* Sąlygas išgyventi vis platesniu požiūriu, tad suvokimu apversti dvejybę.
Ištrinta 126 eilutė:
2020 gegužės 22 d., 17:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 30-32 eilutės iš
* Bendrystė tai retas žodis, bet graži sąvoka, kuri man atstoja svetimybę ''[[kultūra]]''. Jį naudoja vienuoliai. Jis graziai siejasi su veiksmazodziu bendrauti.
* Masinė meilė.
į:
Bendrystė tai retas žodis, bet graži sąvoka, kuri man atstoja svetimybę ''[[kultūra]]''. Jį naudoja vienuoliai. Jis graziai siejasi su veiksmazodziu bendrauti.
Pridėta 47 eilutė:
* Masinė meilė.
2020 gegužės 22 d., 17:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 42-44 eilutės:
Gairės elgesiui
* Bendrystė susijusi su visuomeninėmis taisyklėmis, elgesio gairėmis. O jos yra tarpe, tai mūsų lūkesčiai. Taip pat mūsų įsitikinimai. Jie išreiškia tarpą, tai tarpo išraiška. Aleksandro deriniai, tai pavyzdys. Išsiaiškinimai, tai irgi pavyzdys. Aleksandro deriniai yra išsiaiškinimai.
Ištrintos 46-47 eilutės:

Bendruomenė
Ištrintos 51-53 eilutės:

Gairės elgesiui
* Bendrystė susijusi su visuomeninėmis taisyklėmis, elgesio gairėmis. O jos yra tarpe, tai mūsų lūkesčiai. Taip pat mūsų įsitikinimai. Jie išreiškia tarpą, tai tarpo išraiška. Aleksandro deriniai, tai pavyzdys. Išsiaiškinimai, tai irgi pavyzdys. Aleksandro deriniai yra išsiaiškinimai.
2020 gegužės 22 d., 17:41 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 30-31 eilutės:

* Sąvokos palaikančios skirtingas įsitraukimo sąlygas: paklusimą, tikėjimą, rūpėjimą.
Pakeistos 33-35 eilutės iš
* Bendrystė yra darybos, kūrybos, sandūros galimybė, užtat išreiškiama kategorijų teorijos, išsakoma bendrybėmis.

Valią įgyvendinanti aplinka
į:
Valią įgyvendinanti aplinka, terpė
Pakeistos 38-39 eilutės iš
Bendruomeninis ryšys
į:
* Bendrystė yra darybos, kūrybos, sandūros galimybė, užtat išreiškiama kategorijų teorijos, išsakoma bendrybėmis.
Pridėta 40 eilutė:
* Sąvokos palaikančios skirtingas įsitraukimo sąlygas: paklusimą, tikėjimą, rūpėjimą.
2020 gegužės 22 d., 17:36 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 31-33 eilutės:
* Atskiria kūrybą ir meilę.
* Atskiria buvimą, veikimą, mąstymą.
* Rėmai mūsų nuostatom, remtis atskiriant buvimą, veikimą, mąstymą.
Pakeista 34 eilutė iš:
* Bendrystė yra aplinka palaikanti valios vykdymą.
į:
Pridėtos 36-41 eilutės:

Valią įgyvendinanti aplinka
* Bendrystė yra aplinka palaikanti valios vykdymą.
* Rėmai mūsų nuostatom, remtis atskiriant buvimą, veikimą, mąstymą.
* Atskiria buvimą, veikimą, mąstymą.
* Atskiria kūrybą ir meilę.
2020 gegužės 22 d., 17:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 31-33 eilutės iš
* Bendros mokymosi sąlygos, aplinkybės, rėmai.
* Ryšys tarp pasąmonės (langas į Dievą, kas išmokta, vertybės, atsakymai) ir sąžinės (ko mokomės, klausimai, dvejonės).
* Kas lieka, išėmus paskirus žmones
į:
Pakeistos 37-39 eilutės iš
* Bendrystė yra aplinka palaikanti valios vykdymą. Bendrystė yra darybos, kūrybos galimybė, tai sandūros galimybė, užtat išreiškiama kategorijų teorijos, išsakoma bendrybėmis.
* Bendrystė, tai taisyklių visuma, tai laisvės varžymas. (Zenonas)
* Bendrystė susijusi su visuomeninėmis taisyklėmis, elgesio gairėmis. O jos yra tarpe, tai mūsų lūkesčiai
. Taip pat mūsų įsitikinimai. Jie išreiškia tarpą, tai tarpo išraiška. Aleksandro deriniai, tai pavyzdys. Išsiaiškinimai, tai irgi pavyzdys. Aleksandro deriniai yra išsiaiškinimai.
į:
* Bendrystė yra aplinka palaikanti valios vykdymą.
*
Bendrystė yra darybos, kūrybos, sandūros galimybė, užtat išreiškiama kategorijų teorijos, išsakoma bendrybėmis.

Bendruomeninis ryšys
* Ryšys tarp pasąmonės (langas į Dievą, kas išmokta, vertybės, atsakymai) ir sąžinės (ko mokomės, klausimai, dvejonės).

Bendros sąlygos
* Bendros mokymosi sąlygos, aplinkybės, rėmai
.

Bendruomenė
* Kas lieka, išėmus paskirus žmones.

Bendras pokalbis
* Mes skirtingi
, tačiau pats pokalbis bendras, bendrystė bendra.
Pakeistos 52-54 eilutės iš
* Mes skirtingi, tačiau pats pokalbis bendras, bendrystė bendra.
į:
Gairės elgesiui
* Bendrystė susijusi su visuomeninėmis taisyklėmis
, elgesio gairėmis. O jos yra tarpe, tai mūsų lūkesčiai. Taip pat mūsų įsitikinimai. Jie išreiškia tarpą, tai tarpo išraiška. Aleksandro deriniai, tai pavyzdys. Išsiaiškinimai, tai irgi pavyzdys. Aleksandro deriniai yra išsiaiškinimai.
2020 gegužės 22 d., 17:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Žr. [[Vertybės ir klausimai]] (sąrašas), [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Viena bendryste]], [[Maldos mokslas]], [[Dievo tyrimai]], [[Ūkis]], [[Šviesuoliai]], [[Šviesuoliams]], [[Šviesuolių veikla]], [[Savišvieta]]
į:
Žr. [[Vertybės ir klausimai]] (sąrašas), [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Viena bendryste]], [[Maldos mokslas]], [[Dievo tyrimai]], [[Ūkis]], [[Šviesuoliai]], [[Šviesuoliams]], [[Šviesuolių veikla]], [[Savišvieta]], [[Bendrystė]]
2020 gegužės 22 d., 17:20 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 176-177 eilutės:

http://www.ms.lt/derlius/Norms2x2.png
2020 gegužės 22 d., 17:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 113-137 eilutės:
'''Šviesuolių bendrystės dėsningumai'''


* A culture where every truth is available, tangible, at hand. Every question can and will be answered. People seek and live the truth.
* Every challenge can be made human-sized. Made into one of the 12 questions.
* Organize around all people, as leaders, based on their answers.
* Skurdžiadvasiams. Jesus speaks of the kingdom of heaven as for the "poor-in-spirit", which I take to mean the "skeptical". The rich-in-spirit are the martyrs, the ones who say "I believe!" unconditionally. That is not earthly! We want to see things right, block by block, soul by soul, step by step, moment by moment.
* Persekiojami dėl teisybės. Jėzaus žodžiais. We know how this system has slapped us around for being good, honest, true, compassionate, righteous. We know it is wrong. It's supposed to be wrong. That is how we know each other. We are "for real".
* Susitelkimas ten kur nykiausia. We know that we are at the right end of the rope. My friend David speaks
of a racial caste system which I think of as a moral caste system. I'm doubtful if there is much honest work in America which pays more than the average wage. Industry by industry - education, food, finance, military, police, health care, technology, social work, government - it's hard to find a well paying job which you can keep without lying or looking the other way when it hurts others and our world. But those who have a job, say, a telemarketer, so often looks down on those who don't: At least I work a job. And the unemployed: At least I don't use drugs. And those who do: At least I don't sell them. And those who do: At least I don't sell my body. And it goes on and on. At the end of the rope it's about race and sex because it's got to become crude and visible. But who cares about the end of the rope? Jean told me how men come out of jail and go back to Englewood. Some of them shake down stores for protection money. We have so few stores as it is. Recently, one of these racketeers got shot. When the police came, they got asked, why don't you help this man? And the police replied, we'll wait for him to die. He's no good. We're all better off without him. And that's the way we're dealt with at the end of the rope.
* Renkamės su kuo bendrauti. We can choose, what partners we seek. If we want to foster a culture, we can think it through, and seek friends and partners accordingly. If we rely on government or corporations or
non-profits, then we may avoid recognizing the real problems and addressing them. We live in a city where all 50 aldermen belong to the same party machine, where the National Democratic Party has not thought of
banning the local party, but depends on it, and that is why that racketeer is left to die. We live in a state where I think 68 of 118 representatives ran unopposed, and is it four out of five governors have been jailed for corruption.
* Neteisingumas. We live in an American dream that is a threefold lie:
** instead of fostering our own culture, we're indoctrinated to live this dream
** we suffer prejudice - whether for being black or for being good - in achieving this dream
** when we finally achieve this dream, we're ridiculed for realizing that it was just a mirage, there was no point to it, as if we didn't know.
* Klausytis Dievo. Ryšys su Dievu. I'm used to engaging God, listening to God, collaborating with God, especially with regard to my life, what to do with it all. I'm struck that so are Jean and Wanda. They do what they do in part because they feel that's what God wants them to do. I believe that is essential for leadership in this culture. It's crucial to have a channel to the highest perspective, to get outside of our own self-centeredness, and imagine how we can be interpreted as people-in-general doing what any good person (or Jesus) would do in the situation that we find ourselves. We have the opportunity to encourage in each other that listening to God. And thus to welcome in each of us the utmost dedication.
* Ryšys su Dievu leidžia vadovui paprieštarauti esamai bendrystei, puoselėti kitą. I suppose this link with God, this greater self-integrity is essential for leaders who want to live and move outside of the current norm and yet make a new norm tangible through our behavior.
* Palyginti: Ką randi, tą myli.
* Amžinas gyvenimas čia ir dabar. The kingdom of heaven is "eternal life" experienced in this life. Generally, this life is too much for us, we try to tune it out and shut it down. For example, choosing to abuse drugs is choosing to be stunted, to not grow, not listen and learn from our moods. But God loves us more than we love ourselves, wants us to learn forever, grow forever, live forever, here and now. We can choose to live that life here and now, as we do in the meaningful moments in our lives, which last forever. All of our moments could be such, and if we choose, will be such, will become meaningful.
* Prasmės tiltas su amžinybe. "What you believe is what happens." This says that God's impulsiveness - what he thinks is what he does is what is - fits within the confines of what we ourselves believe. The kingdom of heaven is the occupation of this earthly life by a heavenly life. It is a bridge of meaning that links all that will ever be with what is here and now. It links tangibly each of us through our intuition, our accumulated perspective.
* Vienumo įtampa tarp visų tapatumo ir skirtingo sąmoningumo. I believe in my heart that we're all the same. I believe that there is a culture of unity which is basic to all of us. Yet I have learned that almost all people live in a different culture, a "normal" culture, a pernicious culture, that keeps us distant, separate, segregated. I think that those who want the culture of unity will know to come together for it in Englewood, which is so distraught and so convenient, and other such places.
* Rūpestis vienu kitais. Central is this oneness, that we are there for each other.
Ištrintos 177-252 eilutės:
'''Vienumo įtampa tarp visų tapatumo ir skirtingo sąmoningumo'''

I believe in my heart that we're all the same. I believe that there is a
culture of unity which is basic to all of us. Yet I have learned that
almost all people live in a different culture, a "normal" culture, a
pernicious culture, that keeps us distant, separate, segregated. I think
that those who want the culture of unity will know to come together for it
in Englewood, which is so distraught and so convenient, and other such
places. I am rewarded to discover Jean, Wanda, Christine, David, Sherri
and others.

This culture is very much what Jesus declares as the kingdom of heaven.
Central is this oneness, that we are there for each other.

'''Amžinas gyvenimas čia ir dabar'''

The kingdom of heaven is "eternal life" experienced in this life.
Generally, this life is too much for us, we try to tune it out and shut it
down. For example, choosing to abuse drugs is choosing to be stunted, to
not grow, not listen and learn from our moods. But God loves us more than
we love ourselves, wants us to learn forever, grow forever, live forever,
here and now. We can choose to live that life here and now, as we do in
the meaningful moments in our lives, which last forever. All of our
moments could be such, and if we choose, will be such, will become
meaningful.

'''Prasmės tiltas'''

"What you believe is what happens." This says that God's impulsiveness -
what he thinks is what he does is what is - fits within the confines of
what we ourselves believe. The kingdom of heaven is the occupation of
this earthly life by a heavenly life. It is a bridge of meaning that
links all that will ever be with what is here and now. It links tangibly
each of us through our intuition, our accumulated perspective.

'''Dvylika klausimų'''

Imagine a culture where every truth is available, tangible, at hand. Every
question can and will be answered. People seek and live the truth. And
every challenge can be made human-sized. Questions such as:
* What is your deepest value in life, which includes all of your other values?
* What is a question that you don't know the answer to, but wish to answer?
* What do you wish to achieve?
We can organize around each other, around our answers, and thus all be
leaders, as relevant.

'''Klausytis Dievo'''

I'm used to engaging God, listening to God, collaborating with God,
especially with regard to my life, what to do with it all. I'm struck
that so are Jean and Wanda. They do what they do in part because they
feel that's what God wants them to do. I believe that is essential for
leadership in this culture. It's crucial to have a channel to the highest
perspective, to get outside of our own self-centeredness, and imagine how
we can be interpreted as people-in-general doing what any good person (or
Jesus) would do in the situation that we find ourselves. We have the
opportunity to encourage in each other that listening to God. And thus to
welcome in each of us the utmost dedication.

I suppose this link with God, this greater self-integrity is essential for
leaders who want to live and move outside of the current norm and yet make
a new norm tangible through our behavior.


* Skurdžiadvasiams. Jesus speaks of the kingdom of heaven as for the "poor-in-spirit", which I take to mean the "skeptical". The rich-in-spirit are the martyrs, the ones who say "I believe!" unconditionally. That is not earthly! We want to see things right, block by block, soul by soul, step by step, moment by moment.
* Persekiojami dėl teisybės. Jėzaus žodžiais. We know how this system has slapped us around for being good, honest, true, compassionate, righteous. We know it is wrong. It's supposed to be wrong. That is how we know each other. We are "for real".
* Susitelkimas ten kur nykiausia. We know that we are at the right end of the rope. My friend David speaks
of a racial caste system which I think of as a moral caste system. I'm doubtful if there is much honest work in America which pays more than the average wage. Industry by industry - education, food, finance, military, police, health care, technology, social work, government - it's hard to find a well paying job which you can keep without lying or looking the other way when it hurts others and our world. But those who have a job, say, a telemarketer, so often looks down on those who don't: At least I work a job. And the unemployed: At least I don't use drugs. And those who do: At least I don't sell them. And those who do: At least I don't sell my body. And it goes on and on. At the end of the rope it's about race and sex because it's got to become crude and visible. But who cares about the end of the rope? Jean told me how men come out of jail and go back to Englewood. Some of them shake down stores for protection money. We have so few stores as it is. Recently, one of these racketeers got shot. When the police came, they got asked, why don't you help this man? And the police replied, we'll wait for him to die. He's no good. We're all better off without him. And that's the way we're dealt with at the end of the rope.
* Renkamės su kuo bendrauti. We can choose, what partners we seek. If we want to foster a culture, we can think it through, and seek friends and partners accordingly. If we rely on government or corporations or
non-profits, then we may avoid recognizing the real problems and addressing them. We live in a city where all 50 aldermen belong to the same party machine, where the National Democratic Party has not thought of
banning the local party, but depends on it, and that is why that racketeer is left to die. We live in a state where I think 68 of 118 representatives ran unopposed, and is it four out of five governors have been jailed for corruption.
* Neteisingumas. We live in an American dream that is a threefold lie:
** instead of fostering our own culture, we're indoctrinated to live this dream
** we suffer prejudice - whether for being black or for being good - in achieving this dream
** when we finally achieve this dream, we're ridiculed for realizing that it was just a mirage, there was no point to it, as if we didn't know.
Ištrintos 178-179 eilutės:

Palyginti: Ką randi, tą myli.
2020 gegužės 22 d., 16:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 216-269 eilutės iš
'''Skurdžiadvasiai'''

Jesus speaks of the kingdom
of heaven as for the "poor-in-spirit", which I
take to mean the "skeptical". The rich-in-spirit are the martyrs, the
ones who say "I believe!" unconditionally. That is not earthly! We want
to see things right, block by block, soul by soul, step by step, moment by
moment.

'''Persekiojami dėl teisybės'''

Jesus also speaks of the kingdom of heaven as for "those who are
persecuted
for the sake of righteousness". We know how this system has
slapped us around for being good, honest, true, compassionate, righteous.
We
know it is wrong. It's supposed to be wrong. That is how we know each
other. We
are "for real".

'''Susitelkimas ten kur nykiausia'''

We know that we are at the right end of the rope. My friend David speaks
of
a racial caste system which I think of as a moral caste system. I'm
doubtful if there is much honest work in America which pays more than the
average wage. Industry by industry - education
, food, finance, military,
police, health care, technology, social work, government - it's hard to
find a well paying job which you can keep without lying or looking the
other way when it hurts others and our world. But those who have
a job,
say, a telemarketer, so often looks down on those who don't: At least I
work a job. And the unemployed: At least I don't use drugs. And those who
do: At least I don't sell them. And those who do: At least I don't sell my
body. And it goes on and on. At the end of the rope it's about race and
sex because it's got to become crude and visible. But who cares about the
end of the rope?

Jean
told me how men come out of jail and go back to Englewood. Some of
them shake down stores for protection money. We have so few stores as it
is. Recently, one of these racketeers got shot. When the police came,
they got asked, why don't you help this man? And the police replied, we'll
wait for him to die. He's no good. We're all better off without him. And
that's the way we're dealt with at the end of the rope.

I told Jean, Wanda and Christine, we can choose, what partners we seek.
If we want to foster a culture, we can think it through, and seek friends
and partners accordingly. If we rely on government or corporations or
non-profits, then we may avoid recognizing the real problems and
addressing them. We live in a city where all 50 aldermen belong to the
same party machine, where the National Democratic Party has not thought of
banning the local party, but depends on it, and that is why that racketeer
is left to die. We live in a state where I think 68 of 118
representatives ran unopposed, and is it four out of five governors have
been jailed for corruption. We live in an American dream that is a
threefold
lie:
* instead of fostering our own culture, we're indoctrinated to live this dream
* we suffer prejudice - whether for being black or for being good - in achieving this dream
* when we finally achieve this dream, we're ridiculed for realizing that it was just a mirage, there was no point to it, as if we didn't know.
į:
* Skurdžiadvasiams. Jesus speaks of the kingdom of heaven as for the "poor-in-spirit", which I take to mean the "skeptical". The rich-in-spirit are the martyrs, the ones who say "I believe!" unconditionally. That is not earthly! We want to see things right, block by block, soul by soul, step by step, moment by moment.
* Persekiojami dėl teisybės. Jėzaus žodžiais. We know how this system has slapped us around for being good, honest, true, compassionate, righteous. We know it is wrong. It's supposed to be wrong. That is how we know each other. We are "for real".
* Susitelkimas ten kur nykiausia. We know that we are at the right end of the rope. My friend David speaks
of a racial caste system which I think of as
a moral caste system. I'm doubtful if there is much honest work in America which pays more than the average wage. Industry by industry - education, food, finance, military, police, health care, technology, social work, government - it's hard to find a well paying job which you can keep without lying or looking the other way when it hurts others and our world. But those who have a job, say, a telemarketer, so often looks down on those who don't: At least I work a job. And the unemployed: At least I don't use drugs. And those who do: At least I don't sell them. And those who do: At least I don't sell my body. And it goes on and on. At the end of the rope it's about race and sex because it's got to become crude and visible. But who cares about the end of the rope? Jean told me how men come out of jail and go back to Englewood. Some of them shake down stores for protection money. We have so few stores as it is. Recently, one of these racketeers got shot. When the police came, they got asked, why don't you help this man? And the police replied, we'll wait for him to die. He's no good. We're all better off without him. And that's the way we're dealt with at the end of the rope.
* Renkamės su kuo bendrauti. We can choose, what partners we seek. If we want to foster a culture, we can think it through, and seek friends and partners accordingly. If we rely on government or corporations or
non-profits, then we may avoid recognizing the real problems and addressing them. We live in a city where all 50 aldermen belong to the same party machine, where the National Democratic Party has not thought of
banning the local party, but depends on it, and that is why that racketeer is left to die. We live in a state where I think 68 of 118 representatives ran unopposed, and is it four out of five governors have been jailed for corruption.
* Neteisingumas. We live in an American dream that is a threefold
lie:
** instead of fostering our own culture, we're indoctrinated to live this dream
** we suffer prejudice - whether for being black or for being good - in achieving this dream
** when we finally achieve this dream, we're ridiculed for realizing that it was just a mirage, there was no point to it, as if we didn't know.
Pakeista 234 eilutė iš:
į:
-----------------------------------
2020 gegužės 21 d., 14:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Žr. [[Vertybės ir klausimai]] (sąrašas), [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Viena bendryste]], [[Maldos mokslas]], [[Dievo tyrimai]], [[Ūkis]], [[Šviesuoliai]], [[Šviesuoliams]], [[Šviesuolių veikla]], [[Savišvieta]], [[Sąlygos]]
į:
Žr. [[Vertybės ir klausimai]] (sąrašas), [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Viena bendryste]], [[Maldos mokslas]], [[Dievo tyrimai]], [[Ūkis]], [[Šviesuoliai]], [[Šviesuoliams]], [[Šviesuolių veikla]], [[Savišvieta]]
2020 gegužės 21 d., 14:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Žr. [[Vertybės ir klausimai]] (sąrašas), [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Viena bendryste]], [[Šviesuolių tauta]], [[Maldos mokslas]], [[Dievo tyrimai]], [[Ūkis]], [[Šviesuoliai]], [[Šviesuoliams]], [[Šviesuolių veikla]], [[Savišvieta]], [[Sąlygos]]
į:
Žr. [[Vertybės ir klausimai]] (sąrašas), [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Viena bendryste]], [[Maldos mokslas]], [[Dievo tyrimai]], [[Ūkis]], [[Šviesuoliai]], [[Šviesuoliams]], [[Šviesuolių veikla]], [[Savišvieta]], [[Sąlygos]]
2020 gegužės 21 d., 12:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 9 eilutė iš:
[++++独立思想者的文化++++]
į:
[++++独立思想家的文化++++]
2020 gegužės 21 d., 12:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 8-9 eilutės:
>><<
[++++独立思想者的文化++++]
Pakeista 11 eilutė iš:
į:
------------------
2020 gegužės 20 d., 16:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 76-87 eilutės iš
į:
* Save suvokti, kaip Dievo priemonę visų gerovei. Savo gabumus taikyti visų labui. Burtis ten, kur yra didžiausias poreikis.
* Sandarą suvokiame bendriau per kitą, užtat tenka savo ypatumus išreikšti sandaros papildymu, tuo pačiu išreiškiame ir Dievo ypatumus.
* Gyvybės raida - tai bendrystės požiūris - be dangaus karalystės požiūrio, nebūtų jokios gyvybės, nebūtų jos raidos.
* Bendrystė reiškiasi Dievu, manimi (visaregiu), tavmi (pirminėm sandarom) ir kitu (antrinėm sandarom). Sandaras noriu naujai suprasti požiūriais, nuostatomis, įsakymais.
** Visaregiu bene atsiplėšiame nuo savo aplinkybių, nuo savo požiūrio.
** Pirminėmis sandaromis bene galime priimti kito požiūrį ar neturėti nė jokio požiūrio.
* Ieškant doro darbo, pragyvenimo šaltinio, svarbu lavinti savo ir kitų valią.
* Menais plėtoti bendrystę, tirti klausimus, išreikšti svajones. Išsakyti sunkias mintis, kurių žmonės nori išgirsti, kaip kad Dievas nebūtinai geras, gyvenimas neteisingas, kaip gerasis vaikas ir blogasis vaikas tai priima. Menai mus išlaiko vienoje vietoje, kad galėtumėme bendrauti. Menai keičia taisykles, kaip kad malda keičia pareigą laikytis taisyklių.
* Savarankiškumas. Spręsti pragyvenimo klausimą, ieškoti tinkamų šaltinių. Bendra aplinka verslininkams.
* Įsivaizduoti Dievo vaidmenį ir kitų vaidmenį.
* Suvokti savo asmeninius troškimus, svajones.
Pakeistos 109-110 eilutės iš
į:
* Išsiaiškinimais tarpsta, bręsta sandaros, kuriomis vis labiau išauga bendrumo prielaidos, užtat mes patys ir kiti, kol visiškai atsiskleidžiame ir sutampame.
Pakeistos 147-201 eilutės iš
Ką nusimanai? - Ką galėtum pamokyti - Supaprastink/nurimk (Inner calm)
Ką pamokytum? - Ką tikrai pamokytum - Išlaisvink priėjimą (The void)
Ką nusimanai apie Dievą? - Ką būtinai pamokytum - Kaitaliok/išvagok (Alternating repetition)


Berods, sandarą suvokiame bendriau per kitą, užtat tenka savo ypatumus išreikšti sandaros papildymu, tuo pačiu išreiškiame ir Dievo ypatumus.

* Išsiaiškinimais tarpsta, bręsta sandaros, kuriomis vis labiau išauga bendrumo prielaidos, užtat mes patys ir kiti, kol visiškai atsiskleidžiame ir sutampame.


* Gyvybės raida - tai bendrystės požiūris - be dangaus karalystės požiūrio, nebūtų jokios gyvybės, nebūtų jos raidos.


Bendrystė reiškiasi Dievu, aš (visaregiu), tu (pirminėm sandarom) ir kitu (antrinėm sandarom). Sandaras noriu naujai suprasti požiūriais, nuostatomis, įsakymais.
* Visaregiu bene atsiplėšiame nuo savo aplinkybių, nuo savo požiūrio.
* Pirminėmis sandaromis bene galime priimti kito požiūrį ar neturėti nė jokio požiūrio.

Ieškant doro darbo, pragyvenimo šaltinio, svarbu lavinti savo ir kitų valią.
'''Čikagoje'''

Jean says that the crisis in our
neighborhood is that we haven't learned to work together. She also
focuses on the youth because they still have hope to grow and remake our
neighborhood. We all would like to include the not included.

'''Save suvokti, kaip Dievo priemone visų gerovei'''

I was born in 1964. I grew up in Orange County, California. I enjoyed it
as a utopia. I believed that we lived in the greatest part of the
greatest state of the greatest country at the greatest time in the history
of the universe. If there was anything wrong in America, certainly
somebody was at work fixing it.

I'm Lithuanian. We used to visit our grandparents in Chicago's
neighborhood Marquette Park, which at the time was the "capital" of
Lithuanians in the free world. It was strange to see the race line along
Western Ave, where 100% of the people on one side were black, and 100 % on
the other side were white.

All my life I appreciated that my talents weren't for my sake, but for
everybody's. I went to the University of Chicago, and later I lived with
my grandmother in Marquette Park when the neighborhood became primarily
Black American, and I have also stayed in Englewood with my friend David
Ellison-Bey of the Moorish Cultural Workshop. I've worked for Ivy League
Tutoring, a black owned business, and I pray at St.Benedict the African
East. I know and say that I am Black American, a member of Black America,
by choice, and I am accepted.

My culture is to be drawn to where I could be most useful. I have
enormous talents and so I'm drawn to where there's tremendous need.
į:
* Ką nusimanai? - Ką galėtum pamokyti - Supaprastink/nurimk (Inner calm)
* Ką pamokytum? - Ką tikrai pamokytum - Išlaisvink priėjimą (The void)
* Ką nusimanai apie Dievą? - Ką būtinai pamokytum - Kaitaliok/išvagok (Alternating repetition)
Ištrintos 267-323 eilutės:
'''Menai'''

We can foster our own culture. We can pursue our questions and discover
our truths. We can share our dreams and work together. In particular,
through the arts, we can express challenging ideas that people don't want
to hear - such as "God doesn't have to be good, life doesn't have to be
fair; how does that good kid deal with that? how does the bad kid?" - and
art changes the rules, art holds us together, we are able to talk, as is
happening with my art http://www.selflearners.net

'''Savarankiškumas'''

We found each other because we know where to go, namely Englewood. We
have each other and can invest in each other. We have a fantastic base.
But how do we sustain that in this world?

Instead of asking for money, we can ask for work. What is work that each
of us wishes to do?

If we are strong as individuals, then we can support our own base. I for
now have a part-time job that pays well, and I could contribute money for
a space, but especially if I could have a place to live, a place to do my
art work.

Could each of us have our own incomes, our own businesses? Isn't that what
we want for ourselves and each other?

For example, Wanda publishes newspapers, blogs, podcasts. Why shouldn't
that yield viable income with reports from Englewood to the world?
Especially if God told Wanda to be working such work?

Christine prepares youth for college. Isn't there enormous potential for
related income. Or, for example, there are businesses whose workers don't
know any math, and would benefit if we taught them even the basics, how to
do a 10% discount.

This all helps us think of our center as a place where temporary part-time
staffers develop their own businesses as they work for our center until
they can help support it.

I admit that I've gone bankrupt in failing to make my online laboratory
work, as well as related centers. I realized that the relevant culture
was too weak. Yet I'm encouraged that Jean and Wanda very much embrace me
and my perspective.

'''Numatyti žingsniai'''

In summary, I'm grateful that Jean has invited me to help Wanda and our
center develop income for operating expenses. At our next meeting I hope
we might further:
* Imagine the culture we seek.
* Consider what our culture might mean for God and others, including them and their concerns.
* Consider the activities each of us personally want to do.
* Imagine what friends or partners we might attract to our center.
* Consider what kind of business opportunities relate to our desired activities.
* Plan who to engage accordingly.
Pridėtos 283-284 eilutės:

Jean Carter Hill says that the crisis in our neighborhood is that we haven't learned to work together. She also focuses on the youth because they still have hope to grow and remake our neighborhood. We all would like to include the not included.
2020 gegužės 20 d., 15:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 75-77 eilutės iš
Kaip šviesuolių bendrystė palaikoma?
į:
* Sąžinė yra pavyzdys to, ką mes bendrai kuriame, dorovinę terpę, lūkesčius. Teisingumo supratimas.

'''Kaip šviesuolių bendrystė
palaikoma?'''

* Šviesuolių bendrystė palaikoma meile. Meile esame viena. Esame viena priimdami Dievo požiūrį.
* Ima rūpėti, tikėti (reikšti), paklusti (įvykti).
* Vieningumas, solidarumas.
* Neigiamas požiūris (6 tarpai) yra platesnis požiūris.
* Poreikius ir kitus 24 visaregio rūpesčius išplėsti amžinybe, kad kad Jėzaus pasakymais, "Esu..."
* Ją įsisavinti, išsakyti ir įtvirtinti.
* Gyventi kitu, ne vien savimi. Gyventi šešėliu.
* Savamokslių ratelis - savamokslių pagrindas - kiekvieno kertinė vertybė, kurią mokydamasis plėtoja, pažindamas save? Ir pamokyti bendros sandarų kalbos.
* Kovojame su pasauliu mylėdami širdingai.
* Savarankiškas mąstymas remiasi vienatve. Užtat kinams tai nebūdinga, nes jie kratosi vienatvės.
* Nuo mažens įpratau būti vienas.
* Bendrumas kyla prileidus pašnekovą, kaip kad sąmonė prileidžia.
* Bendrystės pagrindas yra Dievo trejybė, Dievo sąmoningumas.
Pakeistos 94-98 eilutės iš
į:
* Manau, svarbu gyventi taip ir mokytis to, kad patys ko labiau atsivertumėme.
* Klausimas atveria klausimo tėkmę - prasmę, kuri mus veda - Dao (Julius Vaitkevičius).
* Palaikyti kitų vertybes, gvildenimus, juos sieti su išsiaiškinimais.
* Priimti kitų sąlygas.
Pakeistos 139-162 eilutės iš
'''Kaip palaikyti skurdžiadvasių bendrystę?'''

* Šviesuolių bendrystė palaikoma meile. Meile esame viena. Esame viena priimdami Dievo požiūrį.
* Ima rūpėti, tikėti (reikšti), paklusti (įvykti).
* Vieningumas, solidarumas.
* Neigiamas požiūris (6 tarpai) yra platesnis požiūris.
* Poreikius ir kitus 24 visaregio rūpesčius išplėsti amžinybe, kad kad Jėzaus pasakymais, "Esu..."
* Ją įsisavinti, išsakyti ir įtvirtinti.
* Gyventi kitu, ne vien savimi. Gyventi šešėliu.
* Savamokslių ratelis - savamokslių pagrindas - kiekvieno kertinė vertybė, kurią mokydamasis plėtoja, pažindamas save? Ir pamokyti bendros sandarų kalbos.
* Kovojame su pasauliu mylėdami širdingai.
* Savarankiškas mąstymas remiasi vienatve. Užtat kinams tai nebūdinga, nes jie kratosi vienatvės.
* Nuo mažens įpratau būti vienas.
* Bendrumas kyla prileidus pašnekovą, kaip kad sąmonė prileidžia.
* Bendrystės pagrindas yra Dievo trejybė, Dievo sąmoningumas.

'''Kaip bręsti? Kaip brandinti, ugdyti?'''

* Manau, svarbu gyventi taip ir mokytis to, kad patys ko labiau atsivertumėme.
* Klausimas atveria klausimo tėkmę - prasmę, kuri mus veda - Dao (Julius Vaitkevičius).
* Palaikyti kitų vertybes, gvildenimus, juos sieti su išsiaiškinimais.
* Priimti kitų sąlygas.
į:
Pakeistos 142-145 eilutės iš
Manyčiau, išsiaiškinimais tarpsta, bręsta sandaros, kuriomis vis labiau išauga bendrumo prielaidos, užtat mes patys ir kiti, kol visiškai atsiskleidžiame ir sutampame.


Mane domina sąžinė kaip pavyzdys to, ką mes bendrai kuriame, dorovinę terpę, lūkesčius. Teisingumą.
į:
* Išsiaiškinimais tarpsta, bręsta sandaros, kuriomis vis labiau išauga bendrumo prielaidos, užtat mes patys ir kiti, kol visiškai atsiskleidžiame ir sutampame.
2020 gegužės 20 d., 15:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 51-54 eilutės:
* Bendrystė septintojo požiūrio pagrindu.
** Sąmoninga, tikslinga, valinga bendrystė vardan visų gerumo, ne tik paskiro gerumo.
** Dievo ir jo besąlygiškumo kvietimas į žemę, į mūsų sąlygas, į mūsų bendrystę.
** Visiems atvira bendrystė.
Pakeistos 57-58 eilutės iš
* Amžino mokymosi sąlygos.
į:
** Amžino mokymosi sąlygos.
** Visa tiesa įkūnyta, visi atsakymai prieinami, galima žinoti viską
.
Ištrinta 72 eilutė:
* Bendrystės esmė - ir valdžios esmė - mylėti žmones labiau negu jie patys save myli, kad jie labiau save mylėtų.
Pridėtos 76-80 eilutės:
Kaip šviesuolių bendrystė palaikoma?

* Šviesuolių bendrystėje mokomės dorovės, ko Dievas mus moko, kas mums bendra, mūsų bendrumo pagrindas.
* Bendrystės esmė - ir valdžios esmė - mylėti žmones labiau negu jie patys save myli, kad jie labiau save mylėtų.
Ištrinta 143 eilutė:
Šviesuolių bendrystėje mokomės dorovės, ko Dievas mus moko, kas mums bendra, mūsų bendrumo pagrindas.
2020 gegužės 20 d., 15:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 70-71 eilutės iš
į:
* Žydų tauta yra šviesuolių tautos pirmtakas ir pavyzdys.
Pakeistos 153-160 eilutės iš
[[http://groups.yahoo.com/group/veiktiplaciau/message/1181 | Šviesuolių bendrystė juodųjų Čikagoje ir Lietuvos kaime]]

'''Žydai'''

Žydų tauta yra šviesuolių tautos pirmtakas ir pavyzdys.
* Rabinas Krinsky: "Mes esame žydai ir turim rasti išeitį." (Apie šviesuolių būklę ir jų santykį su Dievu.)
į:
Pridėtos 374-377 eilutės:

Rabinas Krinsky: "Mes esame žydai ir turim rasti išeitį." (Apie šviesuolių būklę ir jų santykį su Dievu.)

[[http://groups.yahoo.com/group/veiktiplaciau/message/1181 | Šviesuolių bendrystė juodųjų Čikagoje ir Lietuvos kaime]]
2020 gegužės 20 d., 15:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 40-41 eilutės iš
* Bendravimas tai bendra santvarkos kūryba, tiek dviejų žmonių, tiek ištisos visuomenės.
į:
* Bendravime, su kuo norime suskambėti, su tuo norime bendrauti.
* Mes skirtingi, tačiau pats pokalbis bendras, bendrystė bendra
.
Pakeistos 47-48 eilutės iš
į:
* Bendravimas tai bendra santvarkos kūryba, tiek dviejų žmonių, tiek ištisos visuomenės.
Pakeistos 66-70 eilutės iš
į:
* Laisve kiekvienas kuria vidinį pasaulį. Pasaulis mums tvirtina, kad mes esame paskiri ir visgi negalime kurti kartu, bet tik jisai gali. Tačiau šviesuolių bendrystė nugali pasaulį, nes kuriame bendro žmogaus pagrindu.
* Pokalbis - bendravimas su (savo) nežinojimu, su kito žinojimu - kaip žvaigždės danguje, kiekvienas iš savo kertinės vertybės
* Bendrystės esmė - ir valdžios esmė - mylėti žmones labiau negu jie patys save myli, kad jie labiau save mylėtų.
* Bandyti bendrauti su žmogumi, kaip dviprasmiška būtybe, turinčia tiek pasąmonę, tiek sąmonę, tiek laisvę rinktis tarp jų. Ir su jais bendrauti taip, kad jie turėtų ko didesnę laisvę.
Ištrintos 370-383 eilutės:
'''Brolybė'''


Leibniz, Discourse on the Natural Theology of the Chinese (1716). [[http://www.academia.edu/756162/Leibniz_and_China_Religion_Hermeneutics_and_Enlightenment | Leibniz and China: Religion, Hermeneutics and Enlightenment]].

'''Užrašai'''

* Laisve kiekvienas kuria vidinį pasaulį. Pasaulis mums tvirtina, kad mes esame paskiri ir visgi negalime kurti kartu, bet tik jisai gali. Tačiau šviesuolių bendrystė nugali pasaulį, nes kuriame bendro žmogaus pagrindu.
* Bendravime, su kuo norime suskambėti, su tuo norime bendrauti.
* Mes skirtingi, tačiau pats pokalbis bendras, bendrystė bendra.
* Bandyti bendrauti su žmogumi, kaip dviprasmiška būtybe, turinčia tiek pasąmonę, tiek sąmonę, tiek laisvę rinktis tarp jų. Ir su jais bendrauti taip, kad jie turėtų ko didesnę laisvę.
* Pokalbis - bendravimas su (savo) nežinojimu, su kito žinojimu - kaip žvaigždės danguje, kiekvienas iš savo kertinės vertybės
* Bendrystės esmė - ir valdžios esmė - mylėti žmones labiau negu jie patys save myli, kad jie labiau save mylėtų.
Pridėtos 376-377 eilutės:

Apie brolybę. Leibniz, Discourse on the Natural Theology of the Chinese (1716). [[http://www.academia.edu/756162/Leibniz_and_China_Religion_Hermeneutics_and_Enlightenment | Leibniz and China: Religion, Hermeneutics and Enlightenment]].
2020 gegužės 20 d., 15:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 367-368 eilutės iš
Goguen: As for achieving world peace, democracy, etc., Buddhists believe in working on yourself first, right speech, right livelihood, etc., which seems to require some effort, mainly meditation, to avoid becoming rigid and preachy and doing more harm than good. My personal opinion is that technology to interconnect 10^5 people would most likely be exploited by those with power, just as are radio, newspapers, TV, ..., and increasingly, the internet. We need to develop inner peace, individually and collectively, rather than just technology.
į:
Ištrintos 369-376 eilutės:
Ankstyvesnės pastangos bendradarbiauti.
* 2018-2019 metais, Silvijaus Pokšto pakviestas, rengiau dirbtuves Alytaus pataisos namuose.
* Gleb Turin siūlė mano mintis pristatyti rusų kalba.
* Pabendravau su Juliumi Vaitkevičiumi, galvojau su jo bendradarbiaujant versti kinų išminčiaus Zhuangzi mintis, jas išsakyti savo sandaromis.
* Evaldą Balčiūną pamokiau savo filosofijos.
* Nandžinge, Kinijoje, rengiau pabendravimą.
* 2016-2017 rengiau devynias [[dirbtuvės | dirbtuves]].
Pakeistos 378-383 eilutės iš
* Šviesuolių bendrystę grindžiantys 12 klausimų tai 12 naujosios Jeruzalės vartų Apreiškimo knygoje. Vartai visada atdari. [[http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKE1999_Apr_21 | (Apr 21)]]
į:
>>bgcolor=#F6EEF6<<

Goguen: As for achieving world peace, democracy, etc., Buddhists believe in working on yourself first, right speech, right livelihood, etc., which seems to require some effort, mainly meditation, to avoid becoming rigid and preachy and doing more harm than good. My personal opinion is that technology to interconnect 10^5 people would most likely be exploited by those with power, just as are radio, newspapers, TV, ..., and increasingly, the internet. We need to develop inner peace, individually and collectively, rather than just technology.

Šviesuolių bendrystę grindžiantys 12 klausimų tai 12 naujosios Jeruzalės vartų Apreiškimo knygoje. Vartai visada atdari. [[http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKE1999_Apr_21 | (Apr 21)]]
2020 gegužės 20 d., 15:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 39-41 eilutės iš
į:
* Bendrystė susijusi su visuomeninėmis taisyklėmis, elgesio gairėmis. O jos yra tarpe, tai mūsų lūkesčiai. Taip pat mūsų įsitikinimai. Jie išreiškia tarpą, tai tarpo išraiška. Aleksandro deriniai, tai pavyzdys. Išsiaiškinimai, tai irgi pavyzdys. Aleksandro deriniai yra išsiaiškinimai.
* Bendravimas tai bendra santvarkos kūryba, tiek dviejų žmonių, tiek ištisos visuomenės.
Pridėta 107 eilutė:
* Šviesuolių bendrystė palaikoma meile. Meile esame viena. Esame viena priimdami Dievo požiūrį.
Pakeistos 114-120 eilutės iš
į:
* Savamokslių ratelis - savamokslių pagrindas - kiekvieno kertinė vertybė, kurią mokydamasis plėtoja, pažindamas save? Ir pamokyti bendros sandarų kalbos.
* Kovojame su pasauliu mylėdami širdingai.
* Savarankiškas mąstymas remiasi vienatve. Užtat kinams tai nebūdinga, nes jie kratosi vienatvės.
* Nuo mažens įpratau būti vienas.
* Bendrumas kyla prileidus pašnekovą, kaip kad sąmonė prileidžia.
* Bendrystės pagrindas yra Dievo trejybė, Dievo sąmoningumas.
Pakeistos 128-142 eilutės iš
Bendrystės pagrindas šv.Trejybe, Dievo sąmoningumas.

* Savamokslių ratelis - savamokslių pagrindas - kiekvieno kertinė vertybė, kurią mokydamasis plėtoja, pažindamas save? Ir pamokyti bendros sandarų kalbos.

Bendrystė susijusi su visuomeninėmis taisyklėmis, elgesio gairėmis. O jos yra tarpe, tai mūsų lūkesčiai. Taip pat mūsų įsitikinimai. Jie išreiškia tarpą, tai tarpo išraiška. Aleksandro deriniai, tai pavyzdys. Išsiaiškinimai, tai irgi pavyzdys. Aleksandro deriniai yra išsiaiškinimai.

Bendravimas tai bendra santvarkos kūryba, tiek dviejų žmonių, tiek ištisos visuomenės.

'''Savarankiškas mąstymas'''

* Savarankiškas mąstymas remiasi vienatve. Užtat kinams tai nebūdinga, nes jie kratosi vienatvės.
* Nuo mažens įpratau būti vienas

Šviesuolių bendrystėje mokomės - ko Dievas mus moko - dorovės
, kas mums bendra, mūsų bendrumo pagrindas.
į:
Šviesuolių bendrystėje mokomės dorovės, ko Dievas mus moko, kas mums bendra, mūsų bendrumo pagrindas.
Pakeistos 134-135 eilutės iš
Bendrumas kyla prileidus pašnekovą.
į:
Pakeistos 137-140 eilutės iš
Gyvybės raida - tai bendrystės požiūris - be dangaus karalystės požiūrio, nebūtų jokios gyvybės, nebūtų jos raidos.

Šviesuolių bendrystė palaikoma [[meilė | meile]]. Meile esame [[viena]]. Esame viena priimdami [[Dievo požiūris | Dievo požiūrį]].
į:
* Gyvybės raida - tai bendrystės požiūris - be dangaus karalystės požiūrio, nebūtų jokios gyvybės, nebūtų jos raidos.
Ištrintos 145-148 eilutės:
-------

Kovojame su pasauliu mylėdami širdingai.
Ištrintos 151-155 eilutės:

'''[[Alytus Ulonų 8A | Alytus - Ulonų 8a]]'''

* Kazimieras Pečiukaitis - seminarija
* Stasys - protėvių tikėjimas
2020 gegužės 20 d., 14:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
Žr. [[Vertybės ir klausimai]] (sąrašas), [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Viena bendryste]], [[Šviesuolių tauta]], [[Maldos mokslas]], [[Dievo tyrimai]], [[Ūkis]], [[Šviesuoliai]], [[Šviesuoliams]], [[Šviesuolių veikla]]
į:
Žr. [[Vertybės ir klausimai]] (sąrašas), [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Viena bendryste]], [[Šviesuolių tauta]], [[Maldos mokslas]], [[Dievo tyrimai]], [[Ūkis]], [[Šviesuoliai]], [[Šviesuoliams]], [[Šviesuolių veikla]], [[Savišvieta]], [[Sąlygos]]
Pakeistos 38-44 eilutės iš
į:
* Bendrystė, tai taisyklių visuma, tai laisvės varžymas. (Zenonas)

'''Bendrystės tikslas'''

* Dievo meilę išplečiame paklusdami, tikėdami, rūpindamiesi, tad 4 lygmenys
* Sąlygas išgyventi vis platesniu požiūriu, tad suvokimu apversti dvejybę.
Pakeistos 60-62 eilutės iš
į:
* Šviesuolių pasaulis (tikėjimas, bendrystė) ir tamsuolių pasaulis (teisė, rinka) skiriasi.
* Bendrumo karalystė, įvairiausios apimtys bendrumui.
Ištrintos 102-106 eilutės:
'''Kam yra bendrystė?'''

* Dievo meilę išplečiame paklusdami, tikėdami, rūpindamiesi, tad 4 lygmenys
* Sąlygas išgyventi vis platesniu požiūriu, tad suvokimu apversti dvejybę.
Pakeistos 112-113 eilutės iš
'''Kaip bręsti?'''
į:
'''Kaip bręsti? Kaip brandinti, ugdyti?'''
Ištrintos 114-122 eilutės:

'''Kaip ugdyti?'''

* Palaikyti kitų vertybes, gvildenimus, juos sieti su išsiaiškinimais
* Priimti kitų sąlygas

Bendrystės pagrindas šv.Trejybe, Dievo sąmoningumas.

* Savamokslių ratelis - savamokslių pagrindas - kiekvieno kertinė vertybė, kurią mokydamasis plėtoja, pažindamas save? Ir pamokyti bendros sandarų kalbos.
Pakeistos 116-122 eilutės iš
į:
* Palaikyti kitų vertybes, gvildenimus, juos sieti su išsiaiškinimais.
* Priimti kitų sąlygas.

Bendrystės pagrindas šv.Trejybe, Dievo sąmoningumas.

* Savamokslių ratelis - savamokslių pagrindas - kiekvieno kertinė vertybė, kurią mokydamasis plėtoja, pažindamas save? Ir pamokyti bendros sandarų kalbos.
Ištrintos 124-127 eilutės:
Įstrižainės išskiria šviesuolių pasaulį (tikėjimas, bendrystė) ir tamsuolių pasaulį (teisė, rinka).

Bendrystė, tai taisyklių visuma, tai laisvės varžymas. (Zenonas)
Ištrintos 126-127 eilutės:
[[Savišvieta]], [[Sąlygos]]
Pakeistos 132-133 eilutės iš
Šviesuolių bendrystėje [[Savišvieta | mokomės]] - ko Dievas mus moko - dorovės, kas mums bendra, mūsų bendrumo pagrindas.
į:
Šviesuolių bendrystėje mokomės - ko Dievas mus moko - dorovės, kas mums bendra, mūsų bendrumo pagrindas.
Pakeistos 138-139 eilutės iš
Bendrumas kyla prileidus pašnekovą. Šviesuolių bendrystė tad yra bendrumo [[karalystė]], įvairiausios apimtys bendrumui.
į:
Bendrumas kyla prileidus pašnekovą.
Ištrintos 140-141 eilutės:

>>bgcolor=#EEEEEE<<
2020 gegužės 20 d., 14:25 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 24-64 eilutės:

[+Veikla+]

Noriu išjudinti šviesuolių veiklą - klausimų gvildenimą, sąvokų kalbą, mokslą ir bendrystę.

Šiuo metu bandau išbaigti savo mintis ir jas surašyti straipsniais. Taip pat po truputį bendrauju su tais, kuriuos domintų šviesuolių veikla.

* Rašau savo minčių apžvalgą, [[Žinokime viską]]
* Galvoju rašyti [[laiškai šviesuoliams | Laiškai šviesuoliams]], kaip pažinti save, melsti Dievą, gvildenti klausimus, susikalbėti, puoselėti bendrystę.
* Rašysiu vadovėlį [[Šviesuoliams]].
* [[Dirbtuvės]]. Bendrystės esminė veikla, tai manau, bendrom jėgom gvildenti savo klausimus, to mokytis.
* [[Straipsniai]]. Kai išbaigsiu savo filosofiją, norėsiu ją pristatyti keliasdešimt mokslinių straipsnių.
* Kursiu svetainę anglų kalba:

[+Svetainė: [[http://www.selflearners.net | SelfLearners.net]]+]

Anglų kalba kursiu svetainę palaikyti gvildentojus. Ketinu:
* Apžvelgti savo filosofiją, kaip ja remtis tiriant įvairiausius klausimus.
* Pristatyti tyrimams naudingas sandaras ir išsiaiškinimo būdus. Kaupti sandarų pavyzdžius, kaip jos iškyla klasikinių filosofų ir dabartinių šviesuolių mąstysenose. Kaupti išsiaiškinimo būdus, jų taikymo pavyzdžius.
* Kaupti duomenis, pavyzdžiui, šviesuolių vertybes ir klausimus. Taip pat rinkti žymių filosofų klausimus, bandyti suvokti jų kertines ir šalutine vertybes, jų išsiaiškinimo būdus.

[+Tikslai+]

* Trokštu išryškinti ir įtvirtinti šviesuolių bendrystę.
* Puoselėti gvildentojų bendrystę, gyvenimą klausimais, nežinojimu.
* Visko žinojimą gražiai taikyti būtent nežinojimu, klausimų pagrįsta bendryste.
* Perkurti (Dievu pagrįsti) ne tik save, bet visą santvarką.

Svarbu pamokyti šviesuolius:
* gvildenti klausimus
* mąstyti ir susikalbėti sąvokomis
* rūpintis kitais
* pažinti save
* melstis.

Pamokos
* dvylika klausimų šviesuolių brandai ir bendrystei
* sandarų abėcėlė ir gyvenimo lygtis
* išsiaiškinimo būdai - gyvenimiškų duomenų rinkimas ir sandarų įžvelgimas.

[+Bendri tyrimai+]
2020 gegužės 20 d., 14:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Žr. [[Vertybės ir klausimai]] (sąrašas), [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Viena bendryste]], [[Šviesuolių tauta]], [[Maldos mokslas]], [[Dievo tyrimai]], [[Ūkis]], [[Šviesuoliai]], [[Šviesuoliams]]
į:
Žr. [[Vertybės ir klausimai]] (sąrašas), [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Viena bendryste]], [[Šviesuolių tauta]], [[Maldos mokslas]], [[Dievo tyrimai]], [[Ūkis]], [[Šviesuoliai]], [[Šviesuoliams]], [[Šviesuolių veikla]]
2020 gegužės 20 d., 14:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 48 eilutė:
* Trokštu išryškinti ir įtvirtinti šviesuolių bendrystę.
Ištrintos 66-69 eilutės:
Bendrystė tai retas žodis, bet graži sąvoka, kuri man atstoja svetimybę ''[[kultūra]]''. Jį naudoja vienuoliai. Jis graziai siejasi su veiksmazodziu bendrauti.

Trokštu išryškinti ir įtvirtinti šviesuolių bendrystę, Jėzaus Kristaus skelbiamą dangaus karalystę. Ją suvokiu, kaip nusiteikimą čia ir dabar amžinai ugdytis, bręsti, gyventi.
Pridėta 69 eilutė:
* Bendrystė tai retas žodis, bet graži sąvoka, kuri man atstoja svetimybę ''[[kultūra]]''. Jį naudoja vienuoliai. Jis graziai siejasi su veiksmazodziu bendrauti.
Pridėta 83 eilutė:
* Nusiteikimas čia ir dabar amžinai ugdytis, bręsti, gyventi.
2020 gegužės 20 d., 14:08 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 12 eilutė:
* Rašyti pamokas šviesuoliams, kaip pažinti save, melsti Dievą, gvildenti klausimus, susikalbėti, puoselėti bendrystę.
Pakeistos 26-29 eilutės iš
[+Bendrystė+]

Žinojimo tikslas yra puoselėti gvildentojų bendrystę, gyvenimą klausimais, nežinojimu.
į:
[+Veikla+]

Noriu išjudinti šviesuolių veiklą - klausimų gvildenimą, sąvokų kalbą, mokslą ir bendrystę.

Šiuo metu bandau išbaigti savo mintis ir jas surašyti straipsniais. Taip pat po truputį bendrauju su tais, kuriuos domintų šviesuolių veikla.

* Rašau savo minčių apžvalgą, [[Žinokime viską]]
* Galvoju rašyti [[laiškai šviesuoliams | Laiškai šviesuoliams]], kaip pažinti save, melsti Dievą, gvildenti klausimus, susikalbėti, puoselėti bendrystę.
* Rašysiu vadovėlį [[Šviesuoliams]].
Ištrinta 35 eilutė:
* [[Knyga]]. Tikiu kada parašyti vadovėlį gvildentojams.
Pakeistos 37-38 eilutės iš
* Kuriu svetainę anglų kalba:
į:
* Kursiu svetainę anglų kalba:
Pakeista 41 eilutė iš:
Anglų kalba kuriu svetainę palaikyti gvildentojus. Ketinu:
į:
Anglų kalba kursiu svetainę palaikyti gvildentojus. Ketinu:
Ištrintos 45-51 eilutės:

Visko žinojimą galima gražiai taikyti būtent nežinojimu, klausimų pagrįsta bendryste.

Tikslas yra perkurti (Dievu pagrįsti) ne tik save, bet visą santvarką.

Noriu išjudinti šviesuolių veiklą - klausimų gvildenimą, sąvokų kalbą, mokslą ir bendrystę. Šiuo metu bandau išbaigti savo mintis ir jas surašyti straipsniais. Tuo tarpu po truputį apsiriboju veikla su tais, kuriems tai tikrai įdomu.
Pridėtos 47-50 eilutės:

* Puoselėti gvildentojų bendrystę, gyvenimą klausimais, nežinojimu.
* Visko žinojimą gražiai taikyti būtent nežinojimu, klausimų pagrįsta bendryste.
* Perkurti (Dievu pagrįsti) ne tik save, bet visą santvarką.
2020 gegužės 20 d., 13:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
Žr. [[Vertybės ir klausimai]] (sąrašas), [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Viena bendryste]], [[Šviesuolių tauta]], [[Maldos mokslas]], [[Dievo tyrimai]], [[Ūkis]], [[Šviesuoliai]]
į:
Žr. [[Vertybės ir klausimai]] (sąrašas), [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Viena bendryste]], [[Šviesuolių tauta]], [[Maldos mokslas]], [[Dievo tyrimai]], [[Ūkis]], [[Šviesuoliai]], [[Šviesuoliams]]
Pakeistos 48-62 eilutės iš
[[Andrius Kulikauskas]]: Noriu išjudinti šviesuolių veiklą - klausimų gvildenimą, sąvokų kalbą, mokslą ir bendrystę. Šiuo metu bandau išbaigti savo mintis ir jas surašyti straipsniais. Tuo tarpu po truputį apsiriboju veikla su tais, kuriems tai tikrai įdomu.

Nusimato bendradarbiavimai:
* Silvijaus Pokšto paskatintas, Alytaus pataisos namuose 2018 m. rudenį rengsiu dirbtuves.
* Su Juliumi Vaitkevičiumi pabandysiu versti kinų išminčiaus Zhuangzi mintis išsakyti mano sandaromis.
* Gleb Turin siūlo mano mintis pristatyti rusų kalba.

Ateityje:
* Rašysiu [[knyga|vadovėlį]] šviesuoliams.

Ankščiau:
* Evaldą Balčiūną pamokiau savo filosofijos.
* Nandžinge, Kinijoje, rengiau pabendravimą.
* 2016-2017 rengiau devynias [[dirbtuvės | dirbtuves]]
.
į:
Noriu išjudinti šviesuolių veiklą - klausimų gvildenimą, sąvokų kalbą, mokslą ir bendrystę. Šiuo metu bandau išbaigti savo mintis ir jas surašyti straipsniais. Tuo tarpu po truputį apsiriboju veikla su tais, kuriems tai tikrai įdomu.
Pridėtos 435-442 eilutės:

Ankstyvesnės pastangos bendradarbiauti.
* 2018-2019 metais, Silvijaus Pokšto pakviestas, rengiau dirbtuves Alytaus pataisos namuose.
* Gleb Turin siūlė mano mintis pristatyti rusų kalba.
* Pabendravau su Juliumi Vaitkevičiumi, galvojau su jo bendradarbiaujant versti kinų išminčiaus Zhuangzi mintis, jas išsakyti savo sandaromis.
* Evaldą Balčiūną pamokiau savo filosofijos.
* Nandžinge, Kinijoje, rengiau pabendravimą.
* 2016-2017 rengiau devynias [[dirbtuvės | dirbtuves]].
2020 gegužės 20 d., 13:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 16-18 eilutės iš
į:
** Kaip Jėzus suprato dangaus karalystę, jos gaires?
** Kas giminingai veikia ir mąsto?
Pridėta 22 eilutė:
Ištrintos 76-101 eilutės:
[+Dalyviai+]

[[Andrius Kulikauskas]] Gyventi tiesa.
* Kaip žmonės elgiasi? ir kaip turėtų elgtis?
* Kaip iš Dievo požiūrio išplaukia visos proto sandaros?

* Evaldas Balčiūnas. Baimė, kad nepajėgsiu kažką išspręsti. Ar pakaks man stiprybės priimti gyvenimo iššūkius, kaip tikintieji sako, vykdyti Dievo valią?
* Silvijus Pokštas. Šeima. Kaip man padėti savo šeimai?
* Markus Petz. Meaningful inclusion in both directions. How can I get noncommercial funding to do my PhD research? How can an individual deal with collective tyrannies and still keep a voice? (Have a dog in the ring.) Practical experiments using social media and also conversations with people and Internet based research, search engines.
* Julius Vaitkevičius. Beribystė.
* Nigel Stonham. Follow your passion. How to get 426,000 jobseekers in Austria to contribute in their community according to their passion?
* Jeff - Chien Feng. What is my deepest value?

* Dovid Katz. Fighting for what I strongly believe is true and leaving a record of my arguments. What difference can I make in my life to the survival or nonsurvival of a culture including one of its languages?
** Looking for origins. Where does Yiddish come from?
** Where do things come from? The orgin of Semitic roots and words etc.
** Is there a place for small languages?
** Can I leave anything useful for others? or of interest to someone?
** Can they offer something to humanity beyond just a corpus that can be translated?
** Taking up causes like Yiddish or the accused Holocaust survivors, taking difficult positions that others aren't taking up fruitfully, that gap role
** Changing the course of debates by adding new perspectives.
** Hebrew and ... were always there in Yiddish.
** What is the culture I want and how can it be jumpstarted?

* Kinijoje, Hongkonge. [[http://www.philosophermoss.org | Gregory Moss]]
Ištrintos 176-179 eilutės:

Noriu nuodugniai suvokti Jėzaus Kristaus požiūrį ir kaip jisai suprato dangaus karalystę, jos gaires. Kas giminingai veikia ir mąsto?

Dievo Sūnaus Jėzaus Kristaus skelbiamą dangaus karalystę įsivaizduoju kaip [[[Bendrystė | šviesuolių bendrystę]].
2020 gegužės 15 d., 17:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 484 eilutė iš:
* Šviesuolių bendrystę grindžiantys 12 klausimų tai 12 naujosios Jeruzalės vartų Apreiškimo knygoje. Vartai visada atdari.
į:
* Šviesuolių bendrystę grindžiantys 12 klausimų tai 12 naujosios Jeruzalės vartų Apreiškimo knygoje. Vartai visada atdari. [[http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKE1999_Apr_21 | (Apr 21)]]
2020 gegužės 15 d., 17:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 484 eilutė:
* Šviesuolių bendrystę grindžiantys 12 klausimų tai 12 naujosios Jeruzalės vartų Apreiškimo knygoje. Vartai visada atdari.
2020 gegužės 11 d., 16:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 132-171 eilutės:

'''Dvylika gyvenimo dėsnių'''

* Židinių neatsiek (Not-separateness)
* Keisk kryptingai (Graded variation)
* Kurk grubiai (Roughness)

* Sustatyk taisyklingą pavidalą (Good shape)
* Erdvę dalink sveikai (Positive space)
* Klok simetrišką dugną (Local symmetries)

* Priešpastatyk (Contrast)
* Aidėk (Echoes)
* Pink daugiaprasmybę (Deep interlock)

* Supaprastink - nurimk (Inner calm)
* Išlaisvink priėjimą (The void)
* Kaitaliok/išvagok (Alternating repetition)

'''Amžino gyvenimo dėsniai'''

Amžinai rūpėti - esame susieti gyvenimu, neabejingi jam ir vienas kitam
* Kas rūpi? - Kaip rūpi veikti - Keisk kryptingai (Graded variation)
* Ar rūpi mąstyti? - Kaip rūpi mąstyti - Kurk grubiai (Roughness)
* Kokia vertybė kertinė? - Kaip rūpi būti - Židinių neatsiek (Not-separateness)

Amžinai gilintis - amžinai bręstame, mokomės
* Ką gvildeni? - Ką gvildentum? - Sustatyk taisyklingą pavidalą (Good shape)
* Kaip geriausia mąstai? - Kaip gvildentum apskritai? - Klok simetrišką dugną (Local symmetries)
* Kaip mąstytum atvirai? - Kaip gvildentum lygiagrečiai? - Erdvę dalink sveikai (Positive space)

Amžinai kurti - sąmoningai kuriame savo aplinką, bendrystę
* Ko sieki? - Ką išvystytum? - Priešpastatyk (Contrast)
* Kaip mums vienas kitam padėti? - Kaip su kitais išvystytum? - Aidėk (Echoes)
* Ką svajoji? - Kaip pats išsivystytum? - Pink daugiaprasmybę (Deep interlock)

Amžinai mokyti - puoselėjame žinojimą ir susikalbėjimą iš esmės
Ką nusimanai? - Ką galėtum pamokyti - Supaprastink/nurimk (Inner calm)
Ką pamokytum? - Ką tikrai pamokytum - Išlaisvink priėjimą (The void)
Ką nusimanai apie Dievą? - Ką būtinai pamokytum - Kaitaliok/išvagok (Alternating repetition)
2020 gegužės 11 d., 16:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Žr. [[Vertybės ir klausimai]] (sąrašas), [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Viena bendryste]], [[Šviesuolių tauta]], [[Maldos mokslas]], [[Dievo tyrimai]], [[Ūkis]]
į:
Žr. [[Vertybės ir klausimai]] (sąrašas), [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Viena bendryste]], [[Šviesuolių tauta]], [[Maldos mokslas]], [[Dievo tyrimai]], [[Ūkis]], [[Šviesuoliai]]
2019 gruodžio 19 d., 20:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 444-451 eilutės:

>>bgcolor=#FFECC0<<
-----------------------------
2019.12.05 A: Kaip [[šviesuolių bendrystė | šviesuolių bendrystę]] suprasti kaip žaidimą?

D: Žaidimas yra gyvas, jo taisyklės ištisai vystosi, tiek vidinės, tiek išorinės, nors jūs kaip žaidėjai to dažnai ir nepastebite. Šviesuolių bendrystė yra sąmoningas žaidimas kuriame žaidžiate dvejopai, tiek įsijausdami, tiek atsitokėdami, užtat galite suprasti mane, kas čia per žaidimas, ką jis man reiškia ir kaip jame dalyvauji. Tad ir gali būti mūsų bendrystė, šviesuolių bendrystė.
--------------------
>><<
2019 gruodžio 12 d., 23:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 440-443 eilutės:
* Mes skirtingi, tačiau pats pokalbis bendras, bendrystė bendra.
* Bandyti bendrauti su žmogumi, kaip dviprasmiška būtybe, turinčia tiek pasąmonę, tiek sąmonę, tiek laisvę rinktis tarp jų. Ir su jais bendrauti taip, kad jie turėtų ko didesnę laisvę.
* Pokalbis - bendravimas su (savo) nežinojimu, su kito žinojimu - kaip žvaigždės danguje, kiekvienas iš savo kertinės vertybės
* Bendrystės esmė - ir valdžios esmė - mylėti žmones labiau negu jie patys save myli, kad jie labiau save mylėtų.
2019 gruodžio 12 d., 22:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 436-439 eilutės:
'''Užrašai'''

* Laisve kiekvienas kuria vidinį pasaulį. Pasaulis mums tvirtina, kad mes esame paskiri ir visgi negalime kurti kartu, bet tik jisai gali. Tačiau šviesuolių bendrystė nugali pasaulį, nes kuriame bendro žmogaus pagrindu.
* Bendravime, su kuo norime suskambėti, su tuo norime bendrauti.
2019 gruodžio 12 d., 22:08 atliko AndriusKulik -
Pakeista 3 eilutė iš:
Žr. [[Vertybės ir klausimai]] (sąrašas), [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Viena bendryste]], [[Šviesuolių tauta]], [[Maldos mokslas]], [[Dievo tyrimai]]
į:
Žr. [[Vertybės ir klausimai]] (sąrašas), [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Viena bendryste]], [[Šviesuolių tauta]], [[Maldos mokslas]], [[Dievo tyrimai]], [[Ūkis]]
2019 spalio 31 d., 12:08 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 27 eilutė:
* [[Šviesuolių bendrystė]].
2019 spalio 31 d., 12:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 10-23 eilutės:
[+Puoselėti šviesuolių bendrystę+]

Išmąstyti, aprašyti, kaip puoselėti šviesuolių bendrystę.
* Rašyti pamokas šviesuoliams, kaip pažinti save, melsti Dievą, gvildenti klausimus, susikalbėti, puoselėti bendrystę.
** Apžvelgti dvylikos klausimų svarbą.
** Palyginti su lapeliais kuriais ankščiau aprašiau šviesuolių bendrystės tvarkymą.

* Klausimu atsisakome savo pasauliu. Be klausimo, tenka susipažinti su žmogaus ištisu pasauliu. Bet ar tas žmogus auga?
* Kokių yra bendrysčių? Ko iš jų galima mokytis?

[[Dievo tyrimai | Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?]]
-------------
>><<
Ištrintos 40-52 eilutės:
[+Puoselėti šviesuolių bendrystę+]

Išmąstyti, aprašyti, kaip puoselėti šviesuolių bendrystę.
* Rašyti pamokas šviesuoliams, kaip pažinti save, melsti Dievą, gvildenti klausimus, susikalbėti, puoselėti bendrystę.
** Apžvelgti dvylikos klausimų svarbą.
** Palyginti su lapeliais kuriais ankščiau aprašiau šviesuolių bendrystės tvarkymą.

* Klausimu atsisakome savo pasauliu. Be klausimo, tenka susipažinti su žmogaus ištisu pasauliu. Bet ar tas žmogus auga?
* Kokių yra bendrysčių? Ko iš jų galima mokytis?

[[Dievo tyrimai | Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?]]
-------------
>><<
2019 spalio 31 d., 12:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 9-26 eilutės:

[+Bendrystė+]

Žinojimo tikslas yra puoselėti gvildentojų bendrystę, gyvenimą klausimais, nežinojimu.

* [[Šviesuolių bendrystė]].
* [[Dirbtuvės]]. Bendrystės esminė veikla, tai manau, bendrom jėgom gvildenti savo klausimus, to mokytis.
* [[Knyga]]. Tikiu kada parašyti vadovėlį gvildentojams.
* [[Straipsniai]]. Kai išbaigsiu savo filosofiją, norėsiu ją pristatyti keliasdešimt mokslinių straipsnių.
* Kuriu svetainę anglų kalba:

[+Svetainė: [[http://www.selflearners.net | SelfLearners.net]]+]

Anglų kalba kuriu svetainę palaikyti gvildentojus. Ketinu:
* Apžvelgti savo filosofiją, kaip ja remtis tiriant įvairiausius klausimus.
* Pristatyti tyrimams naudingas sandaras ir išsiaiškinimo būdus. Kaupti sandarų pavyzdžius, kaip jos iškyla klasikinių filosofų ir dabartinių šviesuolių mąstysenose. Kaupti išsiaiškinimo būdus, jų taikymo pavyzdžius.
* Kaupti duomenis, pavyzdžiui, šviesuolių vertybes ir klausimus. Taip pat rinkti žymių filosofų klausimus, bandyti suvokti jų kertines ir šalutine vertybes, jų išsiaiškinimo būdus.
2019 rugpjūčio 16 d., 19:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Žr. [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Viena bendryste]], [[Šviesuolių tauta]], [[Maldos mokslas]], [[Dievo tyrimai]]
į:
Žr. [[Vertybės ir klausimai]] (sąrašas), [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Viena bendryste]], [[Šviesuolių tauta]], [[Maldos mokslas]], [[Dievo tyrimai]]
2019 kovo 02 d., 10:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 19 eilutė iš:
[[Dievo tyrimas | Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?]]
į:
[[Dievo tyrimai | Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?]]
2019 kovo 02 d., 09:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
Žr. [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Viena bendryste]], [[Šviesuolių tauta]], [[Maldos mokslas]]
į:
Žr. [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Viena bendryste]], [[Šviesuolių tauta]], [[Maldos mokslas]], [[Dievo tyrimai]]
Pridėtos 18-19 eilutės:

[[Dievo tyrimas | Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?]]
2019 vasario 21 d., 20:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Žr. [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Viena bendryste]], [[Šviesuolių tauta]]
į:
Žr. [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Viena bendryste]], [[Šviesuolių tauta]], [[Maldos mokslas]]
2018 lapkričio 10 d., 19:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 61 eilutė iš:
* Silvijus Pokštas. Šeima. Ką galėčiau daryti palengvinti šeimai atskirtį?
į:
* Silvijus Pokštas. Šeima. Kaip man padėti savo šeimai?
2018 lapkričio 10 d., 11:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 62 eilutė iš:
* Markus Petz. Meaningful inclusion in both directions. How can I get noncommercial funding to do my PhD research? How can an individual deal with collective tyrannies and still keep a voice? (Have a dog in the ring.) Practical experimens using social media and also conversations with people and Internet based research, search engines.
į:
* Markus Petz. Meaningful inclusion in both directions. How can I get noncommercial funding to do my PhD research? How can an individual deal with collective tyrannies and still keep a voice? (Have a dog in the ring.) Practical experiments using social media and also conversations with people and Internet based research, search engines.
2018 spalio 28 d., 06:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 192-196 eilutės:

'''[[Alytus Ulonų 8A | Alytus - Ulonų 8a]]'''

* Kazimieras Pečiukaitis - seminarija
* Stasys - protėvių tikėjimas
2018 spalio 20 d., 22:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 77-78 eilutės:

* Kinijoje, Hongkonge. [[http://www.philosophermoss.org | Gregory Moss]]
2018 spalio 03 d., 19:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 22-23 eilutės:

Tikslas yra perkurti (Dievu pagrįsti) ne tik save, bet visą santvarką.
2018 spalio 03 d., 17:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Žr. [[Gvildenu]], [[Raida]], [[Viena bendryste]], [[Šviesuolių tauta]]
į:
Žr. [[Gvildenu]], [[Taikymas]], [[Raida]], [[Viena bendryste]], [[Šviesuolių tauta]]
2018 rugsėjo 01 d., 17:12 atliko AndriusKulikauskas -
2018 rugsėjo 01 d., 17:12 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 10-11 eilutės:
Visko žinojimą galima gražiai taikyti būtent nežinojimu, klausimų pagrįsta bendryste.
Pridėtos 21-22 eilutės:
Visko žinojimą galima gražiai taikyti būtent nežinojimu, klausimų pagrįsta bendryste.
Pakeistos 24-25 eilutės iš
* Evaldą Balčiūną pamokau savo filosofijos.
* Nandžinge, Kinijoje, rengiu pabendravimą.
į:
Nusimato bendradarbiavimai:
Pakeistos 27-29 eilutės iš
į:
* Su Juliumi Vaitkevičiumi pabandysiu versti kinų išminčiaus Zhuangzi mintis išsakyti mano sandaromis.
* Gleb Turin siūlo mano mintis pristatyti rusų kalba.
Pridėtos 32-36 eilutės:

Ankščiau:
* Evaldą Balčiūną pamokiau savo filosofijos.
* Nandžinge, Kinijoje, rengiau pabendravimą.
* 2016-2017 rengiau devynias [[dirbtuvės | dirbtuves]].
2018 rugsėjo 01 d., 17:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 10-11 eilutės:

Visko žinojimą galima gražiai taikyti būtent nežinojimu, klausimų pagrįsta bendryste.
2018 rugsėjo 01 d., 14:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 18 eilutė iš:
į:
-------------
2018 rugsėjo 01 d., 14:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 2 eilutė iš:
į:
-----------
Pakeistos 7-8 eilutės iš
>><<
į:
-----------
Ištrinta 8 eilutė:
2018 rugpjūčio 31 d., 21:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-2 eilutės:
>>bgcolor=#e9f5fc<<
Pridėtos 4-7 eilutės:

'''Kaip visko žinojimą gražiai taikyti?'''

>><<
2018 rugpjūčio 22 d., 21:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 391-393 eilutės:

Leibniz, Discourse on the Natural Theology of the Chinese (1716). [[http://www.academia.edu/756162/Leibniz_and_China_Religion_Hermeneutics_and_Enlightenment | Leibniz and China: Religion, Hermeneutics and Enlightenment]].
2018 rugpjūčio 22 d., 21:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 137-141 eilutės:

'''Savarankiškas mąstymas'''

* Savarankiškas mąstymas remiasi vienatve. Užtat kinams tai nebūdinga, nes jie kratosi vienatvės.
* Nuo mažens įpratau būti vienas
2018 rugpjūčio 05 d., 16:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 50 eilutė:
* Jeff - Chien Feng. What is my deepest value?
2018 liepos 31 d., 04:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 119-121 eilutės:

* Savamokslių ratelis - savamokslių pagrindas - kiekvieno kertinė vertybė, kurią mokydamasis plėtoja, pažindamas save? Ir pamokyti bendros sandarų kalbos.
* Klausimas atveria klausimo tėkmę - prasmę, kuri mus veda - Dao (Julius Vaitkevičius).
2018 liepos 31 d., 04:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 11 eilutė:
Pakeistos 13-14 eilutės iš
į:
* Kokių yra bendrysčių? Ko iš jų galima mokytis?
Pakeistos 78-79 eilutės iš
į:
* Bendrystė yra aplinka palaikanti valios vykdymą. Bendrystė yra darybos, kūrybos galimybė, tai sandūros galimybė, užtat išreiškiama kategorijų teorijos, išsakoma bendrybėmis.
Pakeistos 90-94 eilutės iš
į:
* Dievo bendrystė palaiko Dievo valios vykdymą, tad palaiko paklusimą, tikėjimą ir rūpėjimą.
* Bendrystėje išsiskiria Dievas, aš, tu ir kitas. Juk skirtingo dalyvavimo tikimės iš jų.
* Žinojimo rūmuose du skirtingi sparnai palaiko tikėjimą ir rūpėjimą. Abu sparnai kartu palaiko paklusimą.
* Žmonių bendrystė išsiskiria ne elgesio (emulative learning), o valios atkartojimu (imitative learning).
Ištrintos 143-145 eilutės:
>>bgcolor=#FFFFC0<<
Ištrintos 152-167 eilutės:

''Kas yra bendrystė?''

Bendrystė yra aplinka palaikanti valios vykdymą. Bendrystė yra darybos, kūrybos galimybė, tai sandūros galimybė, užtat išreiškiama kategorijų teorijos, išsakoma bendrybėmis.

''Kokia šviesuolių bendrystė?''

Dievo bendrystė palaiko Dievo valios vykdymą, tad palaiko paklusimą, tikėjimą ir rūpėjimą.

Bendrystėje išsiskiria Dievas, aš, tu ir kitas. Juk skirtingo dalyvavimo tikimės iš jų.

Žinojimo rūmuose du skirtingi sparnai palaiko tikėjimą ir rūpėjimą. Abu sparnai kartu palaiko paklusimą.

Žmonių bendrystė išsiskiria ne elgesio (emulative learning), o valios atkartojimu (imitative learning).

''Kokių yra [[bendrystės | bendrysčių]]? Ko iš jų galima mokytis?''
2018 liepos 31 d., 04:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Žr. [[Gvildenu]], [[Raida]]
į:
Žr. [[Gvildenu]], [[Raida]], [[Viena bendryste]], [[Šviesuolių tauta]]
Pakeistos 11-12 eilutės iš
į:
* Klausimu atsisakome savo pasauliu. Be klausimo, tenka susipažinti su žmogaus ištisu pasauliu. Bet ar tas žmogus auga?
Pakeistos 15-16 eilutės iš
[[Andrius Kulikauskas]]: Rašau [[knyga|vadovėlį]] šviesuoliams. Tuo pačiu pradėsiu vesti šviesuolių mokyklą. Vedu [[https://groups.yahoo.com/neo/groups/minciu_sodas_LT/info | susirašinėjimą]].
į:
[[Andrius Kulikauskas]]: Noriu išjudinti šviesuolių veiklą - klausimų gvildenimą, sąvokų kalbą, mokslą ir bendrystę. Šiuo metu bandau išbaigti savo mintis ir jas surašyti straipsniais. Tuo tarpu po truputį apsiriboju veikla su tais, kuriems tai tikrai įdomu.
* Evaldą Balčiūną pamokau savo filosofijos.
* Nandžinge, Kinijoje, rengiu pabendravimą.
* Silvijaus Pokšto paskatintas, Alytaus pataisos namuose 2018 m. rudenį rengsiu dirbtuves.

Ateityje:
* Rašysiu [[knyga|vadovėlį]] šviesuoliams.
Pakeistos 37-41 eilutės iš
Klausimai
* Klausimu atsisakome savo pasauliu. Be klausimo, tenka susipažinti su žmogaus ištisu pasauliu. Bet ar tas žmogus auga?

[++Dalyviai++]
į:
[+Dalyviai+]
Ištrintos 60-64 eilutės:

'''Galimi tyrimai'''
* Kaip atsiranda nuodėmė?

[[Viena bendryste]], [[Šviesuolių tauta]]
2018 liepos 31 d., 04:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 16-17 eilutės:
[+Tikslai+]
Pakeistos 35-39 eilutės iš
'''[[Andrius Kulikauskas]]''' Gyventi tiesa.
* Klausimas: Kaip parašyti vadovėlį, kad būtų naudinga skaitytojui?
* Klausimas: Kaip iš Dievo požiūrio išplaukia visos proto sandaros?
* Klausimas: Kaip dorai elgtis dorovės liūne kada nesvarbu kaip elgsiesi, vis tiek bus blogai?
į:
[[Andrius Kulikauskas]] Gyventi tiesa.
* Kaip žmonės elgiasi? ir kaip turėtų elgtis?
* Kaip iš Dievo požiūrio išplaukia visos proto sandaros?

* Evaldas Balčiūnas. Baimė, kad nepajėgsiu kažką išspręsti. Ar pakaks man stiprybės priimti gyvenimo iššūkius, kaip tikintieji sako, vykdyti Dievo valią?
Pakeistos 41-90 eilutės iš
'''[[Alanas Petrauskas]]''' Meilė - kantrybės siekiant meilės.
* Kaip surišti mokyklos matematikos kursą su gilesniais Sielos išgyvenimais, skatinančiais "mąstymą širdimi"?
* Kokios kitos galimos PRASMINGOS veiklos, galinčios mus daugiau "sucementuoti"?
* Kaip vektorių sandaugą susieti su posūkiu?

'''[[Tadas Snuviškis]]'''
* Vertybė: Bendrystės ieška pagarba gyvybei, visam, kas yra gyva.
* Klausimas: Kaip "diegti" gyvybės vertybę? Kaip padaryti
, kad žmogus būtų laimingas, tobulas, džiaugsmingas ir patenkintas visu kuo, kaip padaryti, kad visiems taip būtų? Ir ne tik žmonėms, bet visai gyvybei, visam pasauliui, tobulos laimės santykyje. Noriu savyje kažką keisti, kurioje srityje man dirbti, gal teoriniame lygmenyje? Gal vadovauti ir telkti? Mano geba teorinė. Taip pat: Kas yra valstybė? ir daugybė kitų klausimų. Įtraukti ko įmanoma daugiau žmonių, nors jų yra skirtingiausių. Taip, kaip yra, man nepatinka. Kaip padaryti, kad būtų gera, žmonės nori ir stengiasi bet jiems nepavyksta.
* Kokiu būdu žmonių skirtingumas išsivysto? Bet visgi susikalbėti įmanoma. Kas grindžia bendrumą?
* Kaip apibrėžti gyvybę?
* Nemėgsta išskirti dalykų, rūpi visuma.

'''[[Tautvydas Vėželis]]'''
* Vertybė: Vadovautis nežinojimu: ironija, skeptiškumas, humoras.
** Kaip geismą paversti teigiama energija, o ne neigiama energija?
** Kaip asmeniškai savitai laikytis akistata su viską suprekinančia ir suišteklinančia bevarde galia? Ir rinkti duomenis: Kaip asmeniškai savitai laikomės įvairių galybių akistatoje?
** Ar gali pakist žmogaus ontologinė situacija šioje vakarų civilizacijoje ir civilizacija galėtų įveikti nihilizmą? Nes po nihilizmo diasnotikų - Dostojevskio, Ničės ir Heidegerio - atrodo, kad neįmanoma, kaip kad neįmanoma žmogui peršokti savo šešėlio.
** Tautvydo Vėželio klausimas: Ar yra kaip civilizacijai (ir žmogui) išsigelbėti iš dviejų Heidegerio nurodytų engimų: geschtelle (postatos, stovio) - pavergimo eigos - ir machenschass - visko pavertimo girneliais - iš didžiojo Anonimo kylanti galia, kuri visus esinius, tarp jų ir žmones, suišteklina ir suprekina pajungia.
** Kokia būties prasmė?
*** Tai jam svarbiausias klausimas. Tad sudarys brėžinį savo įvairiausių klausimų.
*** Pamąstys, ką reiškia prasmė, rinks pavyzdžius, nagrinės ir apžvelgs.
** Kaip pakeisti neteisingą burbulo ekonomiką į teisingą sveiką ekonomiką? (Kilus ekonominei krizei, didžiųjų valstybių monetarinė ekonominė politika pagamina tuščius, auksu ar sidabru nepadengtus pinigus.
* Klausimas: Kodėl iš viso kažkas yra o ne priešingai, nieko?
Tautvydo tyrimui:
* Sudaryti brėžinį visų jo klausimų ir ištakų.
* Kokia prasmės klausimo prasmė? Prasmės prasme susiveda atsakymas, panašiai kaip būties būtis atsiveria klausimu. Tai dvi tautologijos, kurių eiga turininga.
* Kaip jisai įvairiai supranta būtį?
* Rinkti prasmės (ir beprasmybės) pavyzdžius.


VGTU
* '''[[Tomas Kačerauskas]]'''. Kritiškai ir savikritiškai mąstyti. Kas yra metakomunikacija? Kokiais būdais įmanoma kalbėti apie komunikaciją? Kokie kalbėjimo apie komunikaciją bruožai? Ankščiau: Kas yra komunikacija? Kokios komunikacijos reikia žmogaus buvimui? Kaip komunikacija lemia mūsų egzistenciją?
** Atidus mąstymas, rūpestingas mąstymas, blaivus mąstymas - critical thinking?
* Aistė Diržytė. Atjauta. Kaip Lietuvoje ugdyti gimnazistų ir universitetų studentų atjautą?
** Aistė paminėjo: Marshall Rosenberg, [[https://en.wikipedia.org/wiki/Nonviolent_Communication | Nonviolent communication]] - Compassionate communication.
* Elena Kocai. Pilnavertis gyvenimas. Kodėl taip elgiamės?
* Aušra Žemienė. Gyventi prasmingai. Koks žmogaus vaidmuo?
* Aistė Ptakauskė. Kūrybiškumas. Kaip kūrybiškumas tampa būtina išgyvenimo sąlyga?
* Jolita Šliogerienė. Žodžio galia.
* Vytis Valatka. Kaip neprarasti tikėjimo ribinėse situacijose?
* Remigijus Venckus. Meno kūryba. Kas ir kur ir kaip?
* Viktorija. Kokia viso gyvenimo prasmė?
Matematikos modeliavimo katedroje
* Teresė Leonavičienė. Žmogiškumas, žmoniški santykiai. Kokia mano gyvenimo prasmė? Kokia mano paskirtis, ką turiu atlikti gyvenime?


* Leonardas Lapašinskas. Ar būsiu išgelbėtas?
* Thomas Gajdosik. Gyventi iš Dievo. How to overcome my shortcomings to do what I should do? Jo gyvenimo užmojis: Grow as a person. Ankščiau: How should I organize my life in a way that I will follow? Think and pray about it. How honest am I to myself?
* Onute Gaidamavičiūtė. Meilė visiems žmonėms be išskaičiavimo. Kiek gyvenime derėtų remtis nuojauta, o kiek - protu?
į:
* Markus Petz. Meaningful inclusion in both directions. How can I get noncommercial funding to do my PhD research? How can an individual deal with collective tyrannies and still keep a voice? (Have a dog in the ring.) Practical experimens using social media and also conversations with people and Internet based research, search engines.
* Julius Vaitkevičius. Beribystė.
* Nigel Stonham. Follow your passion. How to get 426,000 jobseekers in Austria to contribute in their community according to their passion
?
Ištrintos 54-228 eilutės:
* Rimvydas Krasauskas. Gyventi paskirtimi. Kokia mano paskirtis?
* Eugenijus Paliokas. Grožis. Meilė. Kodėl kažkas neleidžia skelbti esminius dalykus?
* Algirdas Šukys. Kaip įtikinti pasaulį, kad Vakarų pasaulis eina ne tuo keliu?
* Ingrida: Kas yra žmogaus laisva valia ir Dievo valia, kaip tai reiškiasi ir kuom tai skiriasi? Ar dar yra kokių valių?
* Albinas Plėšnys. Kaip suprasti Aristotelio indukciją? Ar sutampa gramatica speculativa (konceptas, daiktas, vardas) ir semantinė teorija. John Mill "System of Logic" vardų teoriją iškreipė? Analogija, indukcija ir vardų teorija.
* Indrė Gajdosikienė. Kad atitiktų tai ką mąstau su tai ką darau. Kaip save rimtai traktuoti? How to treat myself seriously?
* Justas Nugaras. Stabilumas - tvirtas pagrindas. Kaip būti laimingam?
* Tadas Jonaitis. Besąlygiška Dievo meilė žmonėm. Ar mūsų išsivaikščiojimas susijęs su meile sau, su pykčiu kitų atžvilgiu, ir nepagarba palaikams ir kitų skausmui?
* Audra Girijotė. Jautrumas. Juo rasi būdą, kaip teisingai elgtis arba nebus tos žalos, kurią sistema gali padaryti. Kaip elgtis, kad būtų jautrumo daugiau, o visuotinės kančios mažiau?
* Nerijus Stasiulis. Teorijos ir praktikos vienovė. Suprasti "gerąją naujieną" - filosofijos pagrindinę žinią. Koks filosofijos ir kultūros posūkis reikalingas mūsų laikais? (apie kurį kalbėjo Vitgenšteinas ir Heidegeris) http://gimimasbesmurto.blogspot.lt
* Jonas Čiurlionis. Meilė, tapimas vertu jos mokslui, kaip kad Sokratas pasakoja Platono Puotoje. Kaip tobulėti meilės keliu?
* Rytė Žiūrienė. Meilė. Savęs atidavimas kitam.
* Evaldas Palskys. Meilė kitam (Prema). Kaip pamilti?
* Rugilė Taujotaitė. Atjauta. Kokiu būdu žmonių širdis atverti bendrijai ir atjautai gyvūnams?
* Saulius. Darna. Koks gyvenimo tikslas?
* Kazimieras Seibutis. Humilitas.
* Žmoniškumas. Kaip padaryti, kad velnias į prarają nestumtų?
* Reda Paškauskaitė. Saviraiška. Kaip žinoti, kad elgiesi teisingai/teigiamai?
* Mindaugas Česlikauskas. Būti savimi. Kaip suvaldyti ego?
* [[Mindaugas Rūkas]]. Pažinti koks Dievo planas Inos ir Mindaugo santuokai?
* Sigita Dudienė. Kaip jungiasi skirtybės?
* Jūratė. Laisvė, kai tu gali valdyti savo jausmus ir protą užtat valdyti visą savo gyvenimą. Pasakojo, kaip jai keitėsi laisvės sąvoka. Pasakojo sėkmės schemą: 1) pradinė galimybė, 2) elgsena (mąstomas modelis), 3) ryšys su savimi/Dievu (pakeisti modelį)
* Justina Kaminskaitė. Kūrybos turiningumas kylantis iš ryšio per mane. Kas aš esu? Kaip pereiti iš taisyklių režimo į tų pačių apribojimų laikymasis iš meilės?
* Algimantas Klimas. Gyvenimas su šeima. Kaip parodyti gyvenimo kelią savo šeimai, savo vaikams?
* Vita Marytė Janušauskienė. Nenusižengti savo principams/vertybėms. Kaip išlikti ištikimam savo vertybėms, kai situacija verčia elgtis kitaip..? Kaip gyventi, kad po savęs paliktum jei ne geriau, tai bent ne blogiau, nei radai..?
* Bill Pahl. Joy in life. Is there an after life?Senuosiuose Trakuose
* Sesė Agnė. Dievo baimė - suprasti, kad Dievas yra DIEVAS ir mes tokie mazi niekniekiai. Mes turime jam duoti viską kas mes esame ir gyventi kaip Jis mums liepė, tai teisingumas. Bet irgi, tai negali būti atskirta nuo maldingumo - supratimo, kad Dievas yra mūsų Tėtis ir jis mus myli, ir mes NORIME jam tarnauti, kadangi suprantame, kad esame jo sūnūs ir dukros. Kodėl daugybei žmonių nerūpi, kad Jėzus Kristus mus mylėjo iki mirties, mums parodant tokią didelę meilę? :o((( Kaip liudna!

'''Klaipėdoje'''

* [[Andrej Ščelkun]]. Pusiausvyra. Bet kurioje situacijoje, emocijoje, reaguoti tinkamai, nepasiduoti tom emocijom.
** Kaip tinkamiausiai meniškai vaizduoti garsą?
** Kaip teigiamai veikti žmogų?
** Ar susiję garso bangos su elektromagnetinėmis bangomis?
** Kaip garso bangos gali paveikti žmogų? (Iš pradžių buvo Žodis)
** Kokiu algoritmu galima susieti skirtingus klausimus?
** Iš kur viskas kyla? Nuo pačių pradžių, kaip viskas atsirado?
** Ar tikėjimas yra energija kažkokia?
** (Ar čia Andrejaus klausimai?) Iš kur galim mylėti žmogų? Ir kas tą įtakoja? Kaip ir kodėl jis sugeba mylėti? Kam jam to reikia? Ar laiko neatsuksi? Tu turėsi tik vieną pasirinkimą? Išminties paieškos.
* Ieva Vaitkevičiūtė. Gyventi prasmingai. Ar Dievas gali jaustis vienišu, jaučia vienatvę?
* Rūta Jakštonienė. Būčiau šalia artimų žmonių.
** Kaip reikia užauginti tikrumą?
** Iš kur ateina kūrybinis pradas?
** Kas verčia žmogų vaizduoti savo išgyvenimus? Rinks pavyzdžius.
* Žydrūnė Jonušienė. Tikėjimas.
* Virgilijus Burba. Jausmas. Kodėl aš Dievo ieškau protu? Ar savo namuose galiu rasti Jo namus? Kaip man gamtoje ir gyvenime įžvelgti tą gerumą, kurį Dievas įžvelgė kurdamas pasaulį?
* Giedrė Burbienė. Ištikimybė. Ar šventųjų relikvijos galia priklauso nuo to kiek žmogus tiki?
* [[Remigijus Treigys]]. Tikėjimas, kuris mus daro tikrais, pavyzdžiui, kūryboje. (Tarkovoskio filme Nostalgija tikinčiosios sako, kad gali klūpėti, nes turi tikėjimo.)
** Ar tikėjimas yra mūsų, yra tikrumas, kad taip, o ne kitaip?
** Kaip atsirasti toje teisingoje vietoje, teisingu laiku kur brandintų teisingi klausimai?
** Ar tikėjimas gali įsikūnyti, materializuoti? Kūrybos energija turi siuntėją, kurinys, tai antena, vyksta energijos ping-pongas.
** Kodėl mes dabar esame čia?
** Kodėl vyksta taip, o ne kitaip?
* Antanas Garjonas
* Tomas Kiauka. Prasmė - jausmas, kuris leidžia gerai jaustis. Kaip atsiranda sąvokos ar žodžio "Dievo" reikšmė? Ir kaip dėl to susikalbame? Iš ko kyla klausimai?
* Danas Andriulionis. Siekti tobulumo per darbą. Kaip pasiekti tobulumą tapybos darbe? ir savo gyvenime?
* Alvydas Klimas. Sąžiningumas sau ir kitiems. Kas lemia studentų elgesį? Rengs apklausą.
* Vakaris Bernotas. Pažinimas. Bendravimas, pakantumas susieti su pažinimu, jisai nesavatikslis, gera dalintis, gera sugebėti priimti pasaulį, koks jisai yra. Gebėjimas užduoti teisingus klausimus. Klausimas jau yra atsakymas. Kas aš esu?
* Simona Pielikytė. Sąžiningumas prieš save. Kaip pajusti tvirtumą bet kokiose aplinkybėse ir atpažinti teisingą, kitų neprimestą gyvenimo kelią? Kaip sukurti neutraliausią aplinką; per neutralumo būseną save girdėti; pačiam skleisti vibracijas.
* Saulius Jusionis. Kaip šviesti žmones, kad jie nebūtų buki?
* Rita Skirpstaitė: Būti kuo geriau kiekviena akimirka

VDA Kiti
* Gintarė Lygnugarytė. Ar yra Dievas?
* Ana Alfimova. Dėmesys žmonėms: jeigu visiems gerai, tai ir man bus gerai.
* Jevgenija Škaliova. Tiesa - nemeluoti sau. Ką galėčiau palikti kitiem žmonėm prasmingo? Domisi kūrybiniais tyrimais, fotografija.
* Patricija. Kam viskas sukurta?Klaipėdos universitetas
* Vitalijus Denisovas. Pilnumas, perfekcionizmas.
** Ar jauduliai yra pastovi būsena?
* Gediminas Gricius. Kasdien ką nors naujo sužinoti.
** Kaip vidinę jausminę būseną pamatuoti kūno rodikliais?
* Dominykas Raila. Pažinimas.


'''Eičiūnuose'''

* Donatas Jakubėlis. Gerovė.
* Audronė Anušauskienė. Veikti vis plačiau. Kaip pasiekti, kad žmonės labiau tikėtų?
* Zenonas Anušauskas. Kūrybinė talka. Kaip įveikti alkoholizmą Lietuvoje ir kaip suveiks naujasis įstatymas dėl neblaivaus vairavimo? Kaip sujungti žmonių protus ir atmintis, kad kartu dirbtų našiau, kaip atskirai?
* Danutė Vervečkienė. Pragmatiškas tarnavimas. Kaip dirbti su vaikais mūsų kaime?
* Irena Linkevičienė. Tikėjimas į Dievą ir šeimą. Kodėl žmonės yra tokie žiaurūs ir vienas kitam nepadeda?
* Algirdas Judickas. Gyventi dorai. Kaip Lietuvoje atvirai gyventi pagal Biblijos tiesą ir veikti kitus?
* Eimantas Sakavičius. Dirbti sau mielą darbą. Ar yra pomirtinis gyvenimas? Kodėl pasaulis pagrįstas žiaurumu, pavyzdžiui, valgymu?
* Dalia Jusienė. Nuoširdumas. Kaip pritraukti žmones į renginius?
* Violeta Vaitkevičienė. Tarnavimas - būti naudinga. Kodėl žmonės neišeina iš savo namų?
* Petras Ulevičius. Pagarba, karma yra paveldama, jeigu kažkam padarysiu gerą ar blogą, tai gal ir man padarys.
* Nerijus Kisielius. Kam Dievas padeda labiau, tam kuris stoja į kovą prieš blogį, ar tam kuris atsitraukia?

Jiezne
* Erika Švenčionienė. Vaikų dvasinė gerovė. Ką man daryti, kad mano vaiko vertybių sistema sutvirtėtų?
* Gvidas Švenčionis. Kažką gražaus padaryti ir palikti. Kaip mano dukra gyvens?

Kaune
* Nadiežda Pokštienė. Šiluma, žmogaus atvirumas. Kodėl yra taip sunku sąžiningai gyventi?
** Džiaugtis kiekviena diena.
* Audrijanas Pokštas. Meilė: artimumas, rūpestingumas, jaudinimasis.
* Raimundas Vaitkevičius. Tobulėti. Kaip susirasti darbą, kuris tiktų pagal poreikius? Kaip žinoti, kokia mano veikla būtų vaisingiausia kiekvienu laiku? Kaip tikslingai ir našiai tvarkyti savo laiką? Domisi: struktūrinių lygčių modeliavimo statistika.
* prisiminti šv.Mato bažnyčios kun.Deimantą Jasulaitį

Svečiai iš užsienio
* Jinan Kodapully. To be. How to 'be' without making any attempt? How to hold a question without any conscious attempt to answer?

Suomijoje
* Markus Petz. Meaningful inclusion in both directions. How can I get noncommercial funding to do my PhD research? How can an individual deal with collective tyrannies and still keep a voice? (Have a dog in the ring.) Practical experimens using social media and also conversations with people and Internet based research, search engines.
Austrijoje
* Nigel Stonham. Follow your passion. How to get 426,000 jobseekers in Austria to contribute in their community according to their passion?
Kinijoje
* Julius Vaitkevičius. Beribystė.
Estijoje
* Angie Joala. (Tartu) Being connected to the source, as the compass to everything else. Where does complexity come from? How is it that there are simple and complex paths to the same answer?
Bosnijoje
* Tikėjimas - Malcolm


Internete
* Jonathan Weinberger. Looking behind the wall, getting behind things, getting the bigger picture. Can I get the big image of anything in life the way that my intuition pushes me to?
* Shu-Hong Zhu. How do things become fashionable?
* Pamela McLean. How do we not just remember together but think together?
* Madina. The power of thought on the physical world. https://youtu.be/xxoEdCRINxo

Kiti ir kitur, kuriuos galėčiau bandyti įtraukti
* Dovydas Caturianas. Kokios žmogaus pažinimo ribos? Koks yra religijos ir politikos santykis?
* Aušra: Koks yra amžinas gyvenimas?
VGTU Filosofijos ir komunikacijos katedroje
* Laima Monginaitė. Kūryba. Kokia mano misija?
* Stanislavas Dadelo. Nebūti išdaviku. Negyventi tik klausimais, be atsakymo. Turėti savo nuomonę ir gerbti kitų nuomonę.
* Jovilė Barevičiūtė. Skaidri ir sąžininga karjera kuri būtų paveiki mūsų socialiniams ir kultūriniams procesams. Kaip darniai ir tvariai suderinti fundamentalias akademines žinias bei intelektualines madas bei inovacijas šiuolaikiniame universitete?
* Edvardas Rimkus. Ar erdvė begalinė ar ne?
* Agnieška Juzefovič. Laisvė.
Estijoje
* Peeter Kase. Jesus, what he would do. How long will the world go on in this bad way. (Tartu katalikų bažnyčioje.)
* Meelis (žmona Birutė Vilniuje). Awakening of all people and all creation. What is this activity of awakening?

Šiauliai
* Evaldas Balčiūnas. Baimė, kad nepajėgsiu kažką išspręsti. Ar pakaks man stiprybės priimti gyvenimo iššūkius, kaip tikintieji sako, vykdyti Dievo valią?

Bosnia
* Malcolm Duerod. Sacrificial living. How to revive an economy in debt with a demographic and decreasing population? This is the case for some EU periphery countries or accession candidates like BiH.

Estija
* Kaya York. Alleviating suffering. How should I relate to God?

Brazilija
* Ivan Capeller. Equality. How can human society combine a maximum level of equality with a maximum level of freedom?

Kinija
* Xiaohui Zou. Focus on good educators. How to make people understand each other? Combining computer and human logic.


------------

'''[[Paulius Mikšta]]'''
* Vertybė: Kilniaširdiškumas ir gailestis. Kilniaširdiškumą išskiriu dėl to, kad tuo metu būna paneigtas egoizmas ir gerovė sau, tuomet žmogus pastebi kitą žmogų pavyzdžiui kenčiantį ir jo kankynės yra visiškai artimos ir suprantamos, kas žiauriam egoistui yra visiškai svetima, kiti žmonės jam yra lyg nieko nereiškiančios kaukės. Gailesti išskiriu todėl, nes manau, kad žmogus yra tokia būtybė kurios verčiau išvis nebūtu, o pasaulį laikau kančių buveinę, malonumo ir gerovės stokojančią katorga, tam tikrą trukmę kurią reikia iškentėti, paprastai šnekant pasaulis man yra darbas, tarnyba, kažkokia kariuomenė kurią reikia atkentėti, todėl moralės požiuriu manau, kad mes nieko kito negalim padaryti kaip tik vienas kito pagailėti, paguosti, mylėti iš gaileščio ir panašiai.
* Klausimas: Kas yra žiaurumas? Kaip jis atsiranda, kaip jis veikia žmoguje, kaip žiaurus žmogus suvokia aplinką pavyzdžiui kitą žmogų?
* Klausimas: Kas yra genialumas?

'''[[Ignas Gutauskas]]'''
* Vertybė: Žmogaus suvokimas, kad jis kaip gyva būtybė yra iš esmės tapatus kitoms gyvoms būtybėms (ypač, kad yra tapatus kitam žmogui bet kokiu atveju).
* Klausimas: Kokios yra žmogaus žiaurumo, blogio šaknys: ar glūdi jis (ir kiek tuomet jo ten glūdi) žmogaus prigimtyje, ar tai mūsų proto klaidų vaisius, ar tai protingumo trūkumo sąlygotas dalykas, ar jis pradeda reikštis dėl aplinkos veiksnių ir t.t. Kodėl mes kenkiame vienas kitam? Kas čia yra didžiausias kaltininkas? Kas yra to pradas? Ar kalbant apie žmonijos ateitį galima turėti vilties, ar būtų teisingiausia žvelgti į ją pesimistiškai?

'''Žilvinas Beniušis'''
* Vertybė: Aš esu niekas.
* Klausimas: Kaip ištisai gyventi Dievu?
* Klausimas: Kaip išlaikyti pastovų budrumą? (Nepsis) Kaip atskirti Dievo valią?
* Klausimas: Kaip neįklimpti į nuodėmę? Kaip jos iš anksto išvengti?
* Tiesos šaltinis: Jėzaus malda. ([[http://www.ortodoksas.lt/2015/11/kas-yra-jezaus-malda-kas-yra-jezaus.html | Aprašas]])
2018 liepos 31 d., 03:53 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 11-15 eilutės:
Pabendrauti, užkalbinti
* Tikėjimas - Malcolm

* Angie Joala. Being connected to the source, as the compass to see everything else. Where does complexity come from? How is it that there are simple and complex paths to the same answer?
Pridėtos 217-219 eilutės:
Bosnijoje
* Tikėjimas - Malcolm
2018 liepos 30 d., 06:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 395-399 eilutės:

'''Žydai'''

Žydų tauta yra šviesuolių tautos pirmtakas ir pavyzdys.
* Rabinas Krinsky: "Mes esame žydai ir turim rasti išeitį." (Apie šviesuolių būklę ir jų santykį su Dievu.)
2018 liepos 29 d., 09:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 220-221 eilutės:
Estijoje
* Angie Joala. (Tartu) Being connected to the source, as the compass to everything else. Where does complexity come from? How is it that there are simple and complex paths to the same answer?
2018 liepos 19 d., 10:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 214-215 eilutės:
Suomijoje
* Markus Petz. Meaningful inclusion in both directions. How can I get noncommercial funding to do my PhD research? How can an individual deal with collective tyrannies and still keep a voice? (Have a dog in the ring.) Practical experimens using social media and also conversations with people and Internet based research, search engines.
Ištrinta 216 eilutė:
* Markus Petz. Meaningful inclusion in both directions. How can I get noncommercial funding to do my PhD research? How can an individual deal with collective tyrannies and still keep a voice? (Have a dog in the ring.) Practical experimens using social media and also conversations with people and Internet based research, search engines.
Pridėtos 218-219 eilutės:
Kinijoje
* Julius Vaitkevičius. Beribystė.
2018 birželio 28 d., 10:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 250 eilutė iš:
* Xiaohui Zou. Focus on good educators. How to make people understand each other?
į:
* Xiaohui Zou. Focus on good educators. How to make people understand each other? Combining computer and human logic.
2018 birželio 28 d., 10:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 248-250 eilutės:

Kinija
* Xiaohui Zou. Focus on good educators. How to make people understand each other?
2018 birželio 12 d., 13:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 14-15 eilutės:

* Angie Joala. Being connected to the source, as the compass to see everything else. Where does complexity come from? How is it that there are simple and complex paths to the same answer?
2018 gegužės 29 d., 22:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 206 eilutė iš:
* Raimundas Vaitkevičius. Tobulėti. Kaip susirasti darbą, kuris tiktų pagal poreikius? Kaip žinoti, kokia mano veikla būtų vaisingiausia kiekvienu laiku? Kaip tikslingai ir našiai tvarkyti savo laiką? Domisi: struktūrinių lygčių statistika.
į:
* Raimundas Vaitkevičius. Tobulėti. Kaip susirasti darbą, kuris tiktų pagal poreikius? Kaip žinoti, kokia mano veikla būtų vaisingiausia kiekvienu laiku? Kaip tikslingai ir našiai tvarkyti savo laiką? Domisi: struktūrinių lygčių modeliavimo statistika.
2018 gegužės 29 d., 22:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 206 eilutė iš:
* Raimundas Vaitkevičius. Tobulėti. Kaip žinoti, kokia mano veikla būtų vaisingiausia kiekvienu laiku? Kaip tikslingai ir našiai tvarkyti savo laiką?
į:
* Raimundas Vaitkevičius. Tobulėti. Kaip susirasti darbą, kuris tiktų pagal poreikius? Kaip žinoti, kokia mano veikla būtų vaisingiausia kiekvienu laiku? Kaip tikslingai ir našiai tvarkyti savo laiką? Domisi: struktūrinių lygčių statistika.
2018 gegužės 27 d., 18:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 598-600 eilutės iš
į:
'''Brolybė'''

Goguen: As for achieving world peace, democracy, etc., Buddhists believe in working on yourself first, right speech, right livelihood, etc., which seems to require some effort, mainly meditation, to avoid becoming rigid and preachy and doing more harm than good. My personal opinion is that technology to interconnect 10^5 people would most likely be exploited by those with power, just as are radio, newspapers, TV, ..., and increasingly, the internet. We need to develop inner peace, individually and collectively, rather than just technology.
2018 gegužės 11 d., 16:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 239 eilutė iš:
* Malcom Duerod. Sacrificial living. How to revive an economy in debt with a demographic and decreasing population? This is the case for some EU periphery countries or accession candidates like BiH.
į:
* Malcolm Duerod. Sacrificial living. How to revive an economy in debt with a demographic and decreasing population? This is the case for some EU periphery countries or accession candidates like BiH.
2018 gegužės 05 d., 18:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 40-41 eilutės:

* Silvijus Pokštas. Šeima. Ką galėčiau daryti palengvinti šeimai atskirtį?
2018 gegužės 03 d., 22:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 235-237 eilutės:

Bosnia
* Malcom Duerod. Sacrificial living. How to revive an economy in debt with a demographic and decreasing population? This is the case for some EU periphery countries or accession candidates like BiH.
2018 balandžio 27 d., 12:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 83-84 eilutės:
Matematikos modeliavimo katedroje
* Teresė Leonavičienė. Žmogiškumas, žmoniški santykiai. Kokia mano gyvenimo prasmė? Kokia mano paskirtis, ką turiu atlikti gyvenime?
2018 balandžio 16 d., 00:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 123 eilutė:
* Bill Pahl. Joy in life. Is there an after life?
2018 balandžio 10 d., 00:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 89-97 eilutės:
** Looking for origins. Where does Yiddish come from?
** Where do things come from? The orgin of Semitic roots and words etc.
** Is there a place for small languages?
** Can I leave anything useful for others? or of interest to someone?
** Can they offer something to humanity beyond just a corpus that can be translated?
** Taking up causes like Yiddish or the accused Holocaust survivors, taking difficult positions that others aren't taking up fruitfully, that gap role
** Changing the course of debates by adding new perspectives.
** Hebrew and ... were always there in Yiddish.
** What is the culture I want and how can it be jumpstarted?
2018 vasario 28 d., 20:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 82 eilutė:
* Viktorija. Kokia viso gyvenimo prasmė?
2018 vasario 22 d., 23:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 84-85 eilutės iš
į:
* Leonardas Lapašinskas. Ar būsiu išgelbėtas?
2018 vasario 04 d., 08:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 36-37 eilutės iš
'''[[Andrius Kulikauskas]]'''
* Vertybė:
Gyventi tiesa.
į:
'''[[Andrius Kulikauskas]]''' Gyventi tiesa.
Pridėtos 41-45 eilutės:
'''[[Alanas Petrauskas]]''' Meilė - kantrybės siekiant meilės.
* Kaip surišti mokyklos matematikos kursą su gilesniais Sielos išgyvenimais, skatinančiais "mąstymą širdimi"?
* Kokios kitos galimos PRASMINGOS veiklos, galinčios mus daugiau "sucementuoti"?
* Kaip vektorių sandaugą susieti su posūkiu?
Ištrintos 68-72 eilutės:

* Alanas Petrauskas. Meilė - kantrybės siekiant meilės. [[http://laimeskelias.lt | Laimeskelias.lt]]
** Kaip surišti mokyklos matematikos kursą su gilesniais Sielos išgyvenimais, skatinančiais "mąstymą širdimi"?
** Kokios kitos galimos PRASMINGOS veiklos, galinčios mus daugiau "sucementuoti"?
** Kaip vektorių sandaugą susieti su posūkiu?
2018 vasario 04 d., 08:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 66-70 eilutės iš
* Alanas Petrauskas. Meilė - kantrybės siekiant meilės. Kaip vektorių sandaugą susieti su posūkiu? [[http://laimeskelias.lt | Laimeskelias.lt]]
į:
* Alanas Petrauskas. Meilė - kantrybės siekiant meilės. [[http://laimeskelias.lt | Laimeskelias.lt]]
** Kaip surišti mokyklos matematikos kursą su gilesniais Sielos išgyvenimais, skatinančiais "mąstymą širdimi"?
** Kokios kitos galimos PRASMINGOS veiklos, galinčios mus daugiau "sucementuoti"?
** Kaip vektorių sandaugą susieti su posūkiu?
2018 sausio 26 d., 16:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 51 eilutė:
** Kaip geismą paversti teigiama energija, o ne neigiama energija?
2018 sausio 26 d., 11:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 202 eilutė:
* Madina. The power of thought on the physical world. https://youtu.be/xxoEdCRINxo
2018 sausio 17 d., 17:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 280 eilutė iš:
* Dievo meilę išplėčiame paklusdami, tikėdami, rūpindamiesi, tad 4 lygmenys
į:
* Dievo meilę išplečiame paklusdami, tikėdami, rūpindamiesi, tad 4 lygmenys
2017 gruodžio 27 d., 21:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 168 eilutė:
* Donatas Jakubėlis. Gerovė.
2017 lapkričio 21 d., 20:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 194-195 eilutės iš
* Markus Petz. Meaningful inclusion in both directions. How can I get noncommercial funding to do my PhD research? How can an individual deal with collective tyrannies and still keep a voice? (Have a dog in the ring.)
į:
* Markus Petz. Meaningful inclusion in both directions. How can I get noncommercial funding to do my PhD research? How can an individual deal with collective tyrannies and still keep a voice? (Have a dog in the ring.) Practical experimens using social media and also conversations with people and Internet based research, search engines.
* Nigel Stonham. Follow your passion. How to get 426,000 jobseekers in Austria to contribute in their community according to their passion?
2017 lapkričio 09 d., 21:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 215 eilutė iš:
* Evaldas Balčiūnas. Baimė. Ar pakaks man stiprybės priimti gyvenimo iššūkius, kaip tikintieji sako, vykdyti Dievo valią?
į:
* Evaldas Balčiūnas. Baimė, kad nepajėgsiu kažką išspręsti. Ar pakaks man stiprybės priimti gyvenimo iššūkius, kaip tikintieji sako, vykdyti Dievo valią?
2017 lapkričio 05 d., 18:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Gvildenu]]
į:
Žr. [[Gvildenu]], [[Raida]]
2017 lapkričio 05 d., 18:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-2 eilutės:
Žr. [[Gvildenu]]
Ištrintos 15-16 eilutės:

Žr. [[Gvildenu]]
2017 lapkričio 05 d., 18:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 246-574 eilutės iš
* Kaip atsiranda nuodėmė?
į:
* Kaip atsiranda nuodėmė?

[[Viena bendryste]], [[Šviesuolių tauta]]

Bendrystė tai retas žodis, bet graži sąvoka, kuri man atstoja svetimybę ''[[kultūra]]''. Jį naudoja vienuoliai. Jis graziai siejasi su veiksmazodziu bendrauti.

Trokštu išryškinti ir įtvirtinti šviesuolių bendrystę, Jėzaus Kristaus skelbiamą dangaus karalystę. Ją suvokiu, kaip nusiteikimą čia ir dabar amžinai ugdytis, bręsti, gyventi.

'''Kas yra bendrystė?'''

* Bendros mokymosi sąlygos, aplinkybės, rėmai.
* Ryšys tarp pasąmonės (langas į Dievą, kas išmokta, vertybės, atsakymai) ir sąžinės (ko mokomės, klausimai, dvejonės).
* Kas lieka, išėmus paskirus žmones
* Atskiria kūrybą ir meilę.
* Atskiria buvimą, veikimą, mąstymą.
* Rėmai mūsų nuostatom, remtis atskiriant buvimą, veikimą, mąstymą.
* Sąvokos palaikančios skirtingas įsitraukimo sąlygas: paklusimą, tikėjimą, rūpėjimą.
* Masinė meilė.

'''Kokia šviesuolių bendrystė?'''

* Jėzaus skelbiama dangaus karalystė.
* Amžino mokymosi sąlygos.
* Skurdžiadvasių bendrystė: kaip tiki, taip bus. Amžina branda čia ir dabar.
* Amžinas gyvenimas, branda čia ir dabar.
* Kaip tiki, taip ir bus.
* Skurdžiadvasių palaima.
* Hierarchija (pavaldinystė), tad tikėjimas (ir bendrumas, vienumas) galimas plačiau ir siauriau.
* Dangaus karalystė - tai skaistykla (kaimas), tarp pragaro (miesto, pasaulio) ir dangaus (gamtos, prigimties, širdies). (Lyginu su Vilijos Bortkevičienės sąvokomis: miestas, kaimas, gamta-priigimtis.) Tai prigimtis sąlygose, ribose. Tai "kaip tiki, taip ir bus", pagal mūsų vaizduotės ribotumą. O gamtoje, ką randi, tą myli.

'''Kam yra bendrystė?'''

* Dievo meilę išplėčiame paklusdami, tikėdami, rūpindamiesi, tad 4 lygmenys
* Sąlygas išgyventi vis platesniu požiūriu, tad suvokimu apversti dvejybę.

'''Kaip palaikyti skurdžiadvasių bendrystę?'''

* Ima rūpėti, tikėti (reikšti), paklusti (įvykti).
* Vieningumas, solidarumas.
* Neigiamas požiūris (6 tarpai) yra platesnis požiūris.
* Poreikius ir kitus 24 visaregio rūpesčius išplėsti amžinybe, kad kad Jėzaus pasakymais, "Esu..."
* Ją įsisavinti, išsakyti ir įtvirtinti.
* Gyventi kitu, ne vien savimi. Gyventi šešėliu.

'''Kaip bręsti?'''

* Manau, svarbu gyventi taip ir mokytis to, kad patys ko labiau atsivertumėme.

'''Kaip ugdyti?'''

* Palaikyti kitų vertybes, gvildenimus, juos sieti su išsiaiškinimais
* Priimti kitų sąlygas

Bendrystės pagrindas šv.Trejybe, Dievo sąmoningumas.

Noriu nuodugniai suvokti Jėzaus Kristaus požiūrį ir kaip jisai suprato dangaus karalystę, jos gaires. Kas giminingai veikia ir mąsto?

Dievo Sūnaus Jėzaus Kristaus skelbiamą dangaus karalystę įsivaizduoju kaip [[[Bendrystė | šviesuolių bendrystę]].

Bendrystė susijusi su visuomeninėmis taisyklėmis, elgesio gairėmis. O jos yra tarpe, tai mūsų lūkesčiai. Taip pat mūsų įsitikinimai. Jie išreiškia tarpą, tai tarpo išraiška. Aleksandro deriniai, tai pavyzdys. Išsiaiškinimai, tai irgi pavyzdys. Aleksandro deriniai yra išsiaiškinimai.

Įstrižainės išskiria šviesuolių pasaulį (tikėjimas, bendrystė) ir tamsuolių pasaulį (teisė, rinka).

Bendrystė, tai taisyklių visuma, tai laisvės varžymas. (Zenonas)

Bendravimas tai bendra santvarkos kūryba, tiek dviejų žmonių, tiek ištisos visuomenės.

[[Savišvieta]], [[Sąlygos]]

Šviesuolių bendrystėje [[Savišvieta | mokomės]] - ko Dievas mus moko - dorovės, kas mums bendra, mūsų bendrumo pagrindas.

Berods, sandarą suvokiame bendriau per kitą, užtat tenka savo ypatumus išreikšti sandaros papildymu, tuo pačiu išreiškiame ir Dievo ypatumus.

Manyčiau, išsiaiškinimais tarpsta, bręsta sandaros, kuriomis vis labiau išauga bendrumo prielaidos, užtat mes patys ir kiti, kol visiškai atsiskleidžiame ir sutampame.

Bendrumas kyla prileidus pašnekovą. Šviesuolių bendrystė tad yra bendrumo [[karalystė]], įvairiausios apimtys bendrumui.

Mane domina sąžinė kaip pavyzdys to, ką mes bendrai kuriame, dorovinę terpę, lūkesčius. Teisingumą.

>>bgcolor=#FFFFC0<<


>>bgcolor=#EEEEEE<<

Gyvybės raida - tai bendrystės požiūris - be dangaus karalystės požiūrio, nebūtų jokios gyvybės, nebūtų jos raidos.

Šviesuolių bendrystė palaikoma [[meilė | meile]]. Meile esame [[viena]]. Esame viena priimdami [[Dievo požiūris | Dievo požiūrį]].

Bendrystė reiškiasi Dievu, aš (visaregiu), tu (pirminėm sandarom) ir kitu (antrinėm sandarom). Sandaras noriu naujai suprasti požiūriais, nuostatomis, įsakymais.
* Visaregiu bene atsiplėšiame nuo savo aplinkybių, nuo savo požiūrio.
* Pirminėmis sandaromis bene galime priimti kito požiūrį ar neturėti nė jokio požiūrio.

''Kas yra bendrystė?''

Bendrystė yra aplinka palaikanti valios vykdymą. Bendrystė yra darybos, kūrybos galimybė, tai sandūros galimybė, užtat išreiškiama kategorijų teorijos, išsakoma bendrybėmis.

''Kokia šviesuolių bendrystė?''

Dievo bendrystė palaiko Dievo valios vykdymą, tad palaiko paklusimą, tikėjimą ir rūpėjimą.

Bendrystėje išsiskiria Dievas, aš, tu ir kitas. Juk skirtingo dalyvavimo tikimės iš jų.

Žinojimo rūmuose du skirtingi sparnai palaiko tikėjimą ir rūpėjimą. Abu sparnai kartu palaiko paklusimą.

Žmonių bendrystė išsiskiria ne elgesio (emulative learning), o valios atkartojimu (imitative learning).

''Kokių yra [[bendrystės | bendrysčių]]? Ko iš jų galima mokytis?''

Ieškant doro darbo, pragyvenimo šaltinio, svarbu lavinti savo ir kitų valią.

-------

Kovojame su pasauliu mylėdami širdingai.

[[http://groups.yahoo.com/group/veiktiplaciau/message/1181 | Šviesuolių bendrystė juodųjų Čikagoje ir Lietuvos kaime]]


'''Čikagoje'''

Jean says that the crisis in our
neighborhood is that we haven't learned to work together. She also
focuses on the youth because they still have hope to grow and remake our
neighborhood. We all would like to include the not included.

'''Save suvokti, kaip Dievo priemone visų gerovei'''

I was born in 1964. I grew up in Orange County, California. I enjoyed it
as a utopia. I believed that we lived in the greatest part of the
greatest state of the greatest country at the greatest time in the history
of the universe. If there was anything wrong in America, certainly
somebody was at work fixing it.

I'm Lithuanian. We used to visit our grandparents in Chicago's
neighborhood Marquette Park, which at the time was the "capital" of
Lithuanians in the free world. It was strange to see the race line along
Western Ave, where 100% of the people on one side were black, and 100 % on
the other side were white.

All my life I appreciated that my talents weren't for my sake, but for
everybody's. I went to the University of Chicago, and later I lived with
my grandmother in Marquette Park when the neighborhood became primarily
Black American, and I have also stayed in Englewood with my friend David
Ellison-Bey of the Moorish Cultural Workshop. I've worked for Ivy League
Tutoring, a black owned business, and I pray at St.Benedict the African
East. I know and say that I am Black American, a member of Black America,
by choice, and I am accepted.

My culture is to be drawn to where I could be most useful. I have
enormous talents and so I'm drawn to where there's tremendous need.

'''Vienumo įtampa tarp visų tapatumo ir skirtingo sąmoningumo'''

I believe in my heart that we're all the same. I believe that there is a
culture of unity which is basic to all of us. Yet I have learned that
almost all people live in a different culture, a "normal" culture, a
pernicious culture, that keeps us distant, separate, segregated. I think
that those who want the culture of unity will know to come together for it
in Englewood, which is so distraught and so convenient, and other such
places. I am rewarded to discover Jean, Wanda, Christine, David, Sherri
and others.

This culture is very much what Jesus declares as the kingdom of heaven.
Central is this oneness, that we are there for each other.

'''Amžinas gyvenimas čia ir dabar'''

The kingdom of heaven is "eternal life" experienced in this life.
Generally, this life is too much for us, we try to tune it out and shut it
down. For example, choosing to abuse drugs is choosing to be stunted, to
not grow, not listen and learn from our moods. But God loves us more than
we love ourselves, wants us to learn forever, grow forever, live forever,
here and now. We can choose to live that life here and now, as we do in
the meaningful moments in our lives, which last forever. All of our
moments could be such, and if we choose, will be such, will become
meaningful.

'''Prasmės tiltas'''

"What you believe is what happens." This says that God's impulsiveness -
what he thinks is what he does is what is - fits within the confines of
what we ourselves believe. The kingdom of heaven is the occupation of
this earthly life by a heavenly life. It is a bridge of meaning that
links all that will ever be with what is here and now. It links tangibly
each of us through our intuition, our accumulated perspective.

'''Dvylika klausimų'''

Imagine a culture where every truth is available, tangible, at hand. Every
question can and will be answered. People seek and live the truth. And
every challenge can be made human-sized. Questions such as:
* What is your deepest value in life, which includes all of your other values?
* What is a question that you don't know the answer to, but wish to answer?
* What do you wish to achieve?
We can organize around each other, around our answers, and thus all be
leaders, as relevant.

'''Klausytis Dievo'''

I'm used to engaging God, listening to God, collaborating with God,
especially with regard to my life, what to do with it all. I'm struck
that so are Jean and Wanda. They do what they do in part because they
feel that's what God wants them to do. I believe that is essential for
leadership in this culture. It's crucial to have a channel to the highest
perspective, to get outside of our own self-centeredness, and imagine how
we can be interpreted as people-in-general doing what any good person (or
Jesus) would do in the situation that we find ourselves. We have the
opportunity to encourage in each other that listening to God. And thus to
welcome in each of us the utmost dedication.

I suppose this link with God, this greater self-integrity is essential for
leaders who want to live and move outside of the current norm and yet make
a new norm tangible through our behavior.

'''Skurdžiadvasiai'''

Jesus speaks of the kingdom of heaven as for the "poor-in-spirit", which I
take to mean the "skeptical". The rich-in-spirit are the martyrs, the
ones who say "I believe!" unconditionally. That is not earthly! We want
to see things right, block by block, soul by soul, step by step, moment by
moment.

'''Persekiojami dėl teisybės'''

Jesus also speaks of the kingdom of heaven as for "those who are
persecuted for the sake of righteousness". We know how this system has
slapped us around for being good, honest, true, compassionate, righteous.
We know it is wrong. It's supposed to be wrong. That is how we know each
other. We are "for real".

'''Susitelkimas ten kur nykiausia'''

We know that we are at the right end of the rope. My friend David speaks
of a racial caste system which I think of as a moral caste system. I'm
doubtful if there is much honest work in America which pays more than the
average wage. Industry by industry - education, food, finance, military,
police, health care, technology, social work, government - it's hard to
find a well paying job which you can keep without lying or looking the
other way when it hurts others and our world. But those who have a job,
say, a telemarketer, so often looks down on those who don't: At least I
work a job. And the unemployed: At least I don't use drugs. And those who
do: At least I don't sell them. And those who do: At least I don't sell my
body. And it goes on and on. At the end of the rope it's about race and
sex because it's got to become crude and visible. But who cares about the
end of the rope?

Jean told me how men come out of jail and go back to Englewood. Some of
them shake down stores for protection money. We have so few stores as it
is. Recently, one of these racketeers got shot. When the police came,
they got asked, why don't you help this man? And the police replied, we'll
wait for him to die. He's no good. We're all better off without him. And
that's the way we're dealt with at the end of the rope.

I told Jean, Wanda and Christine, we can choose, what partners we seek.
If we want to foster a culture, we can think it through, and seek friends
and partners accordingly. If we rely on government or corporations or
non-profits, then we may avoid recognizing the real problems and
addressing them. We live in a city where all 50 aldermen belong to the
same party machine, where the National Democratic Party has not thought of
banning the local party, but depends on it, and that is why that racketeer
is left to die. We live in a state where I think 68 of 118
representatives ran unopposed, and is it four out of five governors have
been jailed for corruption. We live in an American dream that is a
threefold lie:
* instead of fostering our own culture, we're indoctrinated to live this dream
* we suffer prejudice - whether for being black or for being good - in achieving this dream
* when we finally achieve this dream, we're ridiculed for realizing that it was just a mirage, there was no point to it, as if we didn't know.

'''Menai'''

We can foster our own culture. We can pursue our questions and discover
our truths. We can share our dreams and work together. In particular,
through the arts, we can express challenging ideas that people don't want
to hear - such as "God doesn't have to be good, life doesn't have to be
fair; how does that good kid deal with that? how does the bad kid?" - and
art changes the rules, art holds us together, we are able to talk, as is
happening with my art http://www.selflearners.net

'''Savarankiškumas'''

We found each other because we know where to go, namely Englewood. We
have each other and can invest in each other. We have a fantastic base.
But how do we sustain that in this world?

Instead of asking for money, we can ask for work. What is work that each
of us wishes to do?

If we are strong as individuals, then we can support our own base. I for
now have a part-time job that pays well, and I could contribute money for
a space, but especially if I could have a place to live, a place to do my
art work.

Could each of us have our own incomes, our own businesses? Isn't that what
we want for ourselves and each other?

For example, Wanda publishes newspapers, blogs, podcasts. Why shouldn't
that yield viable income with reports from Englewood to the world?
Especially if God told Wanda to be working such work?

Christine prepares youth for college. Isn't there enormous potential for
related income. Or, for example, there are businesses whose workers don't
know any math, and would benefit if we taught them even the basics, how to
do a 10% discount.

This all helps us think of our center as a place where temporary part-time
staffers develop their own businesses as they work for our center until
they can help support it.

I admit that I've gone bankrupt in failing to make my online laboratory
work, as well as related centers. I realized that the relevant culture
was too weak. Yet I'm encouraged that Jean and Wanda very much embrace me
and my perspective.

'''Numatyti žingsniai'''

In summary, I'm grateful that Jean has invited me to help Wanda and our
center develop income for operating expenses. At our next meeting I hope
we might further:
* Imagine the culture we seek.
* Consider what our culture might mean for God and others, including them and their concerns.
* Consider the activities each of us personally want to do.
* Imagine what friends or partners we might attract to our center.
* Consider what kind of business opportunities relate to our desired activities.
* Plan who to engage accordingly.

http://www.ms.lt/derlius/Norms2x2.png

Palyginti: Ką randi, tą myli.
2017 lapkričio 05 d., 18:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 14-246 eilutės:

Žr. [[Gvildenu]]

[[Andrius Kulikauskas]]: Rašau [[knyga|vadovėlį]] šviesuoliams. Tuo pačiu pradėsiu vesti šviesuolių mokyklą. Vedu [[https://groups.yahoo.com/neo/groups/minciu_sodas_LT/info | susirašinėjimą]].

Svarbu pamokyti šviesuolius:
* gvildenti klausimus
* mąstyti ir susikalbėti sąvokomis
* rūpintis kitais
* pažinti save
* melstis.

Pamokos
* dvylika klausimų šviesuolių brandai ir bendrystei
* sandarų abėcėlė ir gyvenimo lygtis
* išsiaiškinimo būdai - gyvenimiškų duomenų rinkimas ir sandarų įžvelgimas.

Klausimai
* Klausimu atsisakome savo pasauliu. Be klausimo, tenka susipažinti su žmogaus ištisu pasauliu. Bet ar tas žmogus auga?

[++Dalyviai++]

'''[[Andrius Kulikauskas]]'''
* Vertybė: Gyventi tiesa.
* Klausimas: Kaip parašyti vadovėlį, kad būtų naudinga skaitytojui?
* Klausimas: Kaip iš Dievo požiūrio išplaukia visos proto sandaros?
* Klausimas: Kaip dorai elgtis dorovės liūne kada nesvarbu kaip elgsiesi, vis tiek bus blogai?

'''[[Tadas Snuviškis]]'''
* Vertybė: Bendrystės ieška pagarba gyvybei, visam, kas yra gyva.
* Klausimas: Kaip "diegti" gyvybės vertybę? Kaip padaryti, kad žmogus būtų laimingas, tobulas, džiaugsmingas ir patenkintas visu kuo, kaip padaryti, kad visiems taip būtų? Ir ne tik žmonėms, bet visai gyvybei, visam pasauliui, tobulos laimės santykyje. Noriu savyje kažką keisti, kurioje srityje man dirbti, gal teoriniame lygmenyje? Gal vadovauti ir telkti? Mano geba teorinė. Taip pat: Kas yra valstybė? ir daugybė kitų klausimų. Įtraukti ko įmanoma daugiau žmonių, nors jų yra skirtingiausių. Taip, kaip yra, man nepatinka. Kaip padaryti, kad būtų gera, žmonės nori ir stengiasi bet jiems nepavyksta.
* Kokiu būdu žmonių skirtingumas išsivysto? Bet visgi susikalbėti įmanoma. Kas grindžia bendrumą?
* Kaip apibrėžti gyvybę?
* Nemėgsta išskirti dalykų, rūpi visuma.

'''[[Tautvydas Vėželis]]'''
* Vertybė: Vadovautis nežinojimu: ironija, skeptiškumas, humoras.
** Kaip asmeniškai savitai laikytis akistata su viską suprekinančia ir suišteklinančia bevarde galia? Ir rinkti duomenis: Kaip asmeniškai savitai laikomės įvairių galybių akistatoje?
** Ar gali pakist žmogaus ontologinė situacija šioje vakarų civilizacijoje ir civilizacija galėtų įveikti nihilizmą? Nes po nihilizmo diasnotikų - Dostojevskio, Ničės ir Heidegerio - atrodo, kad neįmanoma, kaip kad neįmanoma žmogui peršokti savo šešėlio.
** Tautvydo Vėželio klausimas: Ar yra kaip civilizacijai (ir žmogui) išsigelbėti iš dviejų Heidegerio nurodytų engimų: geschtelle (postatos, stovio) - pavergimo eigos - ir machenschass - visko pavertimo girneliais - iš didžiojo Anonimo kylanti galia, kuri visus esinius, tarp jų ir žmones, suišteklina ir suprekina pajungia.
** Kokia būties prasmė?
*** Tai jam svarbiausias klausimas. Tad sudarys brėžinį savo įvairiausių klausimų.
*** Pamąstys, ką reiškia prasmė, rinks pavyzdžius, nagrinės ir apžvelgs.
** Kaip pakeisti neteisingą burbulo ekonomiką į teisingą sveiką ekonomiką? (Kilus ekonominei krizei, didžiųjų valstybių monetarinė ekonominė politika pagamina tuščius, auksu ar sidabru nepadengtus pinigus.
* Klausimas: Kodėl iš viso kažkas yra o ne priešingai, nieko?
Tautvydo tyrimui:
* Sudaryti brėžinį visų jo klausimų ir ištakų.
* Kokia prasmės klausimo prasmė? Prasmės prasme susiveda atsakymas, panašiai kaip būties būtis atsiveria klausimu. Tai dvi tautologijos, kurių eiga turininga.
* Kaip jisai įvairiai supranta būtį?
* Rinkti prasmės (ir beprasmybės) pavyzdžius.

* Alanas Petrauskas. Meilė - kantrybės siekiant meilės. Kaip vektorių sandaugą susieti su posūkiu? [[http://laimeskelias.lt | Laimeskelias.lt]]

VGTU
* '''[[Tomas Kačerauskas]]'''. Kritiškai ir savikritiškai mąstyti. Kas yra metakomunikacija? Kokiais būdais įmanoma kalbėti apie komunikaciją? Kokie kalbėjimo apie komunikaciją bruožai? Ankščiau: Kas yra komunikacija? Kokios komunikacijos reikia žmogaus buvimui? Kaip komunikacija lemia mūsų egzistenciją?
** Atidus mąstymas, rūpestingas mąstymas, blaivus mąstymas - critical thinking?
* Aistė Diržytė. Atjauta. Kaip Lietuvoje ugdyti gimnazistų ir universitetų studentų atjautą?
** Aistė paminėjo: Marshall Rosenberg, [[https://en.wikipedia.org/wiki/Nonviolent_Communication | Nonviolent communication]] - Compassionate communication.
* Elena Kocai. Pilnavertis gyvenimas. Kodėl taip elgiamės?
* Aušra Žemienė. Gyventi prasmingai. Koks žmogaus vaidmuo?
* Aistė Ptakauskė. Kūrybiškumas. Kaip kūrybiškumas tampa būtina išgyvenimo sąlyga?
* Jolita Šliogerienė. Žodžio galia.
* Vytis Valatka. Kaip neprarasti tikėjimo ribinėse situacijose?
* Remigijus Venckus. Meno kūryba. Kas ir kur ir kaip?
* Thomas Gajdosik. Gyventi iš Dievo. How to overcome my shortcomings to do what I should do? Jo gyvenimo užmojis: Grow as a person. Ankščiau: How should I organize my life in a way that I will follow? Think and pray about it. How honest am I to myself?
* Onute Gaidamavičiūtė. Meilė visiems žmonėms be išskaičiavimo. Kiek gyvenime derėtų remtis nuojauta, o kiek - protu?
* Dovid Katz. Fighting for what I strongly believe is true and leaving a record of my arguments. What difference can I make in my life to the survival or nonsurvival of a culture including one of its languages?
* Rimvydas Krasauskas. Gyventi paskirtimi. Kokia mano paskirtis?
* Eugenijus Paliokas. Grožis. Meilė. Kodėl kažkas neleidžia skelbti esminius dalykus?
* Algirdas Šukys. Kaip įtikinti pasaulį, kad Vakarų pasaulis eina ne tuo keliu?
* Ingrida: Kas yra žmogaus laisva valia ir Dievo valia, kaip tai reiškiasi ir kuom tai skiriasi? Ar dar yra kokių valių?
* Albinas Plėšnys. Kaip suprasti Aristotelio indukciją? Ar sutampa gramatica speculativa (konceptas, daiktas, vardas) ir semantinė teorija. John Mill "System of Logic" vardų teoriją iškreipė? Analogija, indukcija ir vardų teorija.
* Indrė Gajdosikienė. Kad atitiktų tai ką mąstau su tai ką darau. Kaip save rimtai traktuoti? How to treat myself seriously?
* Justas Nugaras. Stabilumas - tvirtas pagrindas. Kaip būti laimingam?
* Tadas Jonaitis. Besąlygiška Dievo meilė žmonėm. Ar mūsų išsivaikščiojimas susijęs su meile sau, su pykčiu kitų atžvilgiu, ir nepagarba palaikams ir kitų skausmui?
* Audra Girijotė. Jautrumas. Juo rasi būdą, kaip teisingai elgtis arba nebus tos žalos, kurią sistema gali padaryti. Kaip elgtis, kad būtų jautrumo daugiau, o visuotinės kančios mažiau?
* Nerijus Stasiulis. Teorijos ir praktikos vienovė. Suprasti "gerąją naujieną" - filosofijos pagrindinę žinią. Koks filosofijos ir kultūros posūkis reikalingas mūsų laikais? (apie kurį kalbėjo Vitgenšteinas ir Heidegeris) http://gimimasbesmurto.blogspot.lt
* Jonas Čiurlionis. Meilė, tapimas vertu jos mokslui, kaip kad Sokratas pasakoja Platono Puotoje. Kaip tobulėti meilės keliu?
* Rytė Žiūrienė. Meilė. Savęs atidavimas kitam.
* Evaldas Palskys. Meilė kitam (Prema). Kaip pamilti?
* Rugilė Taujotaitė. Atjauta. Kokiu būdu žmonių širdis atverti bendrijai ir atjautai gyvūnams?
* Saulius. Darna. Koks gyvenimo tikslas?
* Kazimieras Seibutis. Humilitas.
* Žmoniškumas. Kaip padaryti, kad velnias į prarają nestumtų?
* Reda Paškauskaitė. Saviraiška. Kaip žinoti, kad elgiesi teisingai/teigiamai?
* Mindaugas Česlikauskas. Būti savimi. Kaip suvaldyti ego?
* [[Mindaugas Rūkas]]. Pažinti koks Dievo planas Inos ir Mindaugo santuokai?
* Sigita Dudienė. Kaip jungiasi skirtybės?
* Jūratė. Laisvė, kai tu gali valdyti savo jausmus ir protą užtat valdyti visą savo gyvenimą. Pasakojo, kaip jai keitėsi laisvės sąvoka. Pasakojo sėkmės schemą: 1) pradinė galimybė, 2) elgsena (mąstomas modelis), 3) ryšys su savimi/Dievu (pakeisti modelį)
* Justina Kaminskaitė. Kūrybos turiningumas kylantis iš ryšio per mane. Kas aš esu? Kaip pereiti iš taisyklių režimo į tų pačių apribojimų laikymasis iš meilės?
* Algimantas Klimas. Gyvenimas su šeima. Kaip parodyti gyvenimo kelią savo šeimai, savo vaikams?
* Vita Marytė Janušauskienė. Nenusižengti savo principams/vertybėms. Kaip išlikti ištikimam savo vertybėms, kai situacija verčia elgtis kitaip..? Kaip gyventi, kad po savęs paliktum jei ne geriau, tai bent ne blogiau, nei radai..?Senuosiuose Trakuose
* Sesė Agnė. Dievo baimė - suprasti, kad Dievas yra DIEVAS ir mes tokie mazi niekniekiai. Mes turime jam duoti viską kas mes esame ir gyventi kaip Jis mums liepė, tai teisingumas. Bet irgi, tai negali būti atskirta nuo maldingumo - supratimo, kad Dievas yra mūsų Tėtis ir jis mus myli, ir mes NORIME jam tarnauti, kadangi suprantame, kad esame jo sūnūs ir dukros. Kodėl daugybei žmonių nerūpi, kad Jėzus Kristus mus mylėjo iki mirties, mums parodant tokią didelę meilę? :o((( Kaip liudna!

'''Klaipėdoje'''

* [[Andrej Ščelkun]]. Pusiausvyra. Bet kurioje situacijoje, emocijoje, reaguoti tinkamai, nepasiduoti tom emocijom.
** Kaip tinkamiausiai meniškai vaizduoti garsą?
** Kaip teigiamai veikti žmogų?
** Ar susiję garso bangos su elektromagnetinėmis bangomis?
** Kaip garso bangos gali paveikti žmogų? (Iš pradžių buvo Žodis)
** Kokiu algoritmu galima susieti skirtingus klausimus?
** Iš kur viskas kyla? Nuo pačių pradžių, kaip viskas atsirado?
** Ar tikėjimas yra energija kažkokia?
** (Ar čia Andrejaus klausimai?) Iš kur galim mylėti žmogų? Ir kas tą įtakoja? Kaip ir kodėl jis sugeba mylėti? Kam jam to reikia? Ar laiko neatsuksi? Tu turėsi tik vieną pasirinkimą? Išminties paieškos.
* Ieva Vaitkevičiūtė. Gyventi prasmingai. Ar Dievas gali jaustis vienišu, jaučia vienatvę?
* Rūta Jakštonienė. Būčiau šalia artimų žmonių.
** Kaip reikia užauginti tikrumą?
** Iš kur ateina kūrybinis pradas?
** Kas verčia žmogų vaizduoti savo išgyvenimus? Rinks pavyzdžius.
* Žydrūnė Jonušienė. Tikėjimas.
* Virgilijus Burba. Jausmas. Kodėl aš Dievo ieškau protu? Ar savo namuose galiu rasti Jo namus? Kaip man gamtoje ir gyvenime įžvelgti tą gerumą, kurį Dievas įžvelgė kurdamas pasaulį?
* Giedrė Burbienė. Ištikimybė. Ar šventųjų relikvijos galia priklauso nuo to kiek žmogus tiki?
* [[Remigijus Treigys]]. Tikėjimas, kuris mus daro tikrais, pavyzdžiui, kūryboje. (Tarkovoskio filme Nostalgija tikinčiosios sako, kad gali klūpėti, nes turi tikėjimo.)
** Ar tikėjimas yra mūsų, yra tikrumas, kad taip, o ne kitaip?
** Kaip atsirasti toje teisingoje vietoje, teisingu laiku kur brandintų teisingi klausimai?
** Ar tikėjimas gali įsikūnyti, materializuoti? Kūrybos energija turi siuntėją, kurinys, tai antena, vyksta energijos ping-pongas.
** Kodėl mes dabar esame čia?
** Kodėl vyksta taip, o ne kitaip?
* Antanas Garjonas
* Tomas Kiauka. Prasmė - jausmas, kuris leidžia gerai jaustis. Kaip atsiranda sąvokos ar žodžio "Dievo" reikšmė? Ir kaip dėl to susikalbame? Iš ko kyla klausimai?
* Danas Andriulionis. Siekti tobulumo per darbą. Kaip pasiekti tobulumą tapybos darbe? ir savo gyvenime?
* Alvydas Klimas. Sąžiningumas sau ir kitiems. Kas lemia studentų elgesį? Rengs apklausą.
* Vakaris Bernotas. Pažinimas. Bendravimas, pakantumas susieti su pažinimu, jisai nesavatikslis, gera dalintis, gera sugebėti priimti pasaulį, koks jisai yra. Gebėjimas užduoti teisingus klausimus. Klausimas jau yra atsakymas. Kas aš esu?
* Simona Pielikytė. Sąžiningumas prieš save. Kaip pajusti tvirtumą bet kokiose aplinkybėse ir atpažinti teisingą, kitų neprimestą gyvenimo kelią? Kaip sukurti neutraliausią aplinką; per neutralumo būseną save girdėti; pačiam skleisti vibracijas.
* Saulius Jusionis. Kaip šviesti žmones, kad jie nebūtų buki?
* Rita Skirpstaitė: Būti kuo geriau kiekviena akimirka

VDA Kiti
* Gintarė Lygnugarytė. Ar yra Dievas?
* Ana Alfimova. Dėmesys žmonėms: jeigu visiems gerai, tai ir man bus gerai.
* Jevgenija Škaliova. Tiesa - nemeluoti sau. Ką galėčiau palikti kitiem žmonėm prasmingo? Domisi kūrybiniais tyrimais, fotografija.
* Patricija. Kam viskas sukurta?Klaipėdos universitetas
* Vitalijus Denisovas. Pilnumas, perfekcionizmas.
** Ar jauduliai yra pastovi būsena?
* Gediminas Gricius. Kasdien ką nors naujo sužinoti.
** Kaip vidinę jausminę būseną pamatuoti kūno rodikliais?
* Dominykas Raila. Pažinimas.


'''Eičiūnuose'''

* Audronė Anušauskienė. Veikti vis plačiau. Kaip pasiekti, kad žmonės labiau tikėtų?
* Zenonas Anušauskas. Kūrybinė talka. Kaip įveikti alkoholizmą Lietuvoje ir kaip suveiks naujasis įstatymas dėl neblaivaus vairavimo? Kaip sujungti žmonių protus ir atmintis, kad kartu dirbtų našiau, kaip atskirai?
* Danutė Vervečkienė. Pragmatiškas tarnavimas. Kaip dirbti su vaikais mūsų kaime?
* Irena Linkevičienė. Tikėjimas į Dievą ir šeimą. Kodėl žmonės yra tokie žiaurūs ir vienas kitam nepadeda?
* Algirdas Judickas. Gyventi dorai. Kaip Lietuvoje atvirai gyventi pagal Biblijos tiesą ir veikti kitus?
* Eimantas Sakavičius. Dirbti sau mielą darbą. Ar yra pomirtinis gyvenimas? Kodėl pasaulis pagrįstas žiaurumu, pavyzdžiui, valgymu?
* Dalia Jusienė. Nuoširdumas. Kaip pritraukti žmones į renginius?
* Violeta Vaitkevičienė. Tarnavimas - būti naudinga. Kodėl žmonės neišeina iš savo namų?
* Petras Ulevičius. Pagarba, karma yra paveldama, jeigu kažkam padarysiu gerą ar blogą, tai gal ir man padarys.
* Nerijus Kisielius. Kam Dievas padeda labiau, tam kuris stoja į kovą prieš blogį, ar tam kuris atsitraukia?

Jiezne
* Erika Švenčionienė. Vaikų dvasinė gerovė. Ką man daryti, kad mano vaiko vertybių sistema sutvirtėtų?
* Gvidas Švenčionis. Kažką gražaus padaryti ir palikti. Kaip mano dukra gyvens?

Kaune
* Nadiežda Pokštienė. Šiluma, žmogaus atvirumas. Kodėl yra taip sunku sąžiningai gyventi?
** Džiaugtis kiekviena diena.
* Audrijanas Pokštas. Meilė: artimumas, rūpestingumas, jaudinimasis.
* Raimundas Vaitkevičius. Tobulėti. Kaip žinoti, kokia mano veikla būtų vaisingiausia kiekvienu laiku? Kaip tikslingai ir našiai tvarkyti savo laiką?
* prisiminti šv.Mato bažnyčios kun.Deimantą Jasulaitį

Svečiai iš užsienio
* Jinan Kodapully. To be. How to 'be' without making any attempt? How to hold a question without any conscious attempt to answer?

Austrijoje
* Markus Petz. Meaningful inclusion in both directions. How can I get noncommercial funding to do my PhD research? How can an individual deal with collective tyrannies and still keep a voice? (Have a dog in the ring.)

Internete
* Jonathan Weinberger. Looking behind the wall, getting behind things, getting the bigger picture. Can I get the big image of anything in life the way that my intuition pushes me to?
* Shu-Hong Zhu. How do things become fashionable?
* Pamela McLean. How do we not just remember together but think together?

Kiti ir kitur, kuriuos galėčiau bandyti įtraukti
* Dovydas Caturianas. Kokios žmogaus pažinimo ribos? Koks yra religijos ir politikos santykis?
* Aušra: Koks yra amžinas gyvenimas?
VGTU Filosofijos ir komunikacijos katedroje
* Laima Monginaitė. Kūryba. Kokia mano misija?
* Stanislavas Dadelo. Nebūti išdaviku. Negyventi tik klausimais, be atsakymo. Turėti savo nuomonę ir gerbti kitų nuomonę.
* Jovilė Barevičiūtė. Skaidri ir sąžininga karjera kuri būtų paveiki mūsų socialiniams ir kultūriniams procesams. Kaip darniai ir tvariai suderinti fundamentalias akademines žinias bei intelektualines madas bei inovacijas šiuolaikiniame universitete?
* Edvardas Rimkus. Ar erdvė begalinė ar ne?
* Agnieška Juzefovič. Laisvė.
Estijoje
* Peeter Kase. Jesus, what he would do. How long will the world go on in this bad way. (Tartu katalikų bažnyčioje.)
* Meelis (žmona Birutė Vilniuje). Awakening of all people and all creation. What is this activity of awakening?

Šiauliai
* Evaldas Balčiūnas. Baimė. Ar pakaks man stiprybės priimti gyvenimo iššūkius, kaip tikintieji sako, vykdyti Dievo valią?

Estija
* Kaya York. Alleviating suffering. How should I relate to God?

Brazilija
* Ivan Capeller. Equality. How can human society combine a maximum level of equality with a maximum level of freedom?


------------

'''[[Paulius Mikšta]]'''
* Vertybė: Kilniaširdiškumas ir gailestis. Kilniaširdiškumą išskiriu dėl to, kad tuo metu būna paneigtas egoizmas ir gerovė sau, tuomet žmogus pastebi kitą žmogų pavyzdžiui kenčiantį ir jo kankynės yra visiškai artimos ir suprantamos, kas žiauriam egoistui yra visiškai svetima, kiti žmonės jam yra lyg nieko nereiškiančios kaukės. Gailesti išskiriu todėl, nes manau, kad žmogus yra tokia būtybė kurios verčiau išvis nebūtu, o pasaulį laikau kančių buveinę, malonumo ir gerovės stokojančią katorga, tam tikrą trukmę kurią reikia iškentėti, paprastai šnekant pasaulis man yra darbas, tarnyba, kažkokia kariuomenė kurią reikia atkentėti, todėl moralės požiuriu manau, kad mes nieko kito negalim padaryti kaip tik vienas kito pagailėti, paguosti, mylėti iš gaileščio ir panašiai.
* Klausimas: Kas yra žiaurumas? Kaip jis atsiranda, kaip jis veikia žmoguje, kaip žiaurus žmogus suvokia aplinką pavyzdžiui kitą žmogų?
* Klausimas: Kas yra genialumas?

'''[[Ignas Gutauskas]]'''
* Vertybė: Žmogaus suvokimas, kad jis kaip gyva būtybė yra iš esmės tapatus kitoms gyvoms būtybėms (ypač, kad yra tapatus kitam žmogui bet kokiu atveju).
* Klausimas: Kokios yra žmogaus žiaurumo, blogio šaknys: ar glūdi jis (ir kiek tuomet jo ten glūdi) žmogaus prigimtyje, ar tai mūsų proto klaidų vaisius, ar tai protingumo trūkumo sąlygotas dalykas, ar jis pradeda reikštis dėl aplinkos veiksnių ir t.t. Kodėl mes kenkiame vienas kitam? Kas čia yra didžiausias kaltininkas? Kas yra to pradas? Ar kalbant apie žmonijos ateitį galima turėti vilties, ar būtų teisingiausia žvelgti į ją pesimistiškai?

'''Žilvinas Beniušis'''
* Vertybė: Aš esu niekas.
* Klausimas: Kaip ištisai gyventi Dievu?
* Klausimas: Kaip išlaikyti pastovų budrumą? (Nepsis) Kaip atskirti Dievo valią?
* Klausimas: Kaip neįklimpti į nuodėmę? Kaip jos iš anksto išvengti?
* Tiesos šaltinis: Jėzaus malda. ([[http://www.ortodoksas.lt/2015/11/kas-yra-jezaus-malda-kas-yra-jezaus.html | Aprašas]])


[+Bendri tyrimai+]

'''Galimi tyrimai'''
* Kaip atsiranda nuodėmė?
2017 lapkričio 05 d., 18:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-13 eilutės:
>>bgcolor=#FFFFC0<<

[+Puoselėti šviesuolių bendrystę+]

Išmąstyti, aprašyti, kaip puoselėti šviesuolių bendrystę.
* Rašyti pamokas šviesuoliams, kaip pažinti save, melsti Dievą, gvildenti klausimus, susikalbėti, puoselėti bendrystę.
** Apžvelgti dvylikos klausimų svarbą.
** Palyginti su lapeliais kuriais ankščiau aprašiau šviesuolių bendrystės tvarkymą.

Pabendrauti, užkalbinti
* Tikėjimas - Malcolm

>><<

ŠviesuoliųBendrystė


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 vasario 09 d., 22:15