调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

 • Židinių neatsiek (Not-separateness)
 • Keisk kryptingai (Graded variation)
 • Kurk grubiai (Roughness)
 • Sustatyk taisyklingą pavidalą (Good shape)
 • Erdvę dalink sveikai (Positive space)
 • Klok simetrišką dugną (Local symmetries)
 • Priešpastatyk (Contrast)
 • Aidėk (Echoes)
 • Pink daugiaprasmybę (Deep interlock)
 • Supaprastink - nurimk (Inner calm)
 • Išlaisvink priėjimą (The void)
 • Kaitaliok/išvagok (Alternating repetition)

Amžino gyvenimo dėsniai


Amžinai rūpėti - esame susieti gyvenimu, neabejingi jam ir vienas kitam

 • Kas rūpi? - Kaip rūpi veikti - Keisk kryptingai (Graded variation)
 • Ar rūpi mąstyti? - Kaip rūpi mąstyti - Kurk grubiai (Roughness)
 • Kokia vertybė kertinė? - Kaip rūpi būti - Židinių neatsiek (Not-separateness)

Amžinai gilintis - amžinai bręstame, mokomės

 • Ką gvildeni? - Ką gvildentum? - Sustatyk taisyklingą pavidalą (Good shape)
 • Kaip geriausia mąstai? - Kaip gvildentum apskritai? - Klok simetrišką dugną (Local symmetries)
 • Kaip mąstytum atvirai? - Kaip gvildentum lygiagrečiai? - Erdvę dalink sveikai (Positive space)

Amžinai kurti - sąmoningai kuriame savo aplinką, bendrystę

 • Ko sieki? - Ką išvystytum? - Priešpastatyk (Contrast)
 • Kaip mums vienas kitam padėti? - Kaip su kitais išvystytum? - Aidėk (Echoes)
 • Ką svajoji? - Kaip pats išsivystytum? - Pink daugiaprasmybę (Deep interlock)

Amžinai mokyti - puoselėjame žinojimą ir susikalbėjimą iš esmės Ką nusimanai? - Ką galėtum pamokyti - Supaprastink/nurimk (Inner calm) Ką pamokytum? - Ką tikrai pamokytum - Išlaisvink priėjimą (The void) Ką nusimanai apie Dievą? - Ką būtinai pamokytum - Kaitaliok/išvagok (Alternating repetition)


Su kuo gal būtų įdomu pabendrauti?

John Sallis, Force of Imagination


ExperimentalPhilosophy, Philosophy

Thinkers with insight relevant to knowing everything and applying that knowledge usefully.

===Interested to work together?===

Bandyti susisiekti...

Evan Thompson, The Embodied Mind - jį domina žmonės, turintys vidinio gyvenimo patirtį (Brain Science Podcast)

BruceBautista

===Thinkers===

InspiringLivingThinkers

TomLombardi suggests author RudyRucker.

Kerry Kelley suggests Nagarjuna, the South Indian philosopher. ===Groups===

[http://www.blueberry-brain.org/winterchaos/snowflake.html The Snowflake forum] of the BlueberryBrainInstitute. [http://www.blueberry-brain.org/winterchaos/wc2002.html Winter Chaos 2002] (See [http://www.blueberry-brain.org/winterchaos/abstracts-wc02.html abstracts]). [http://www.blueberry-brain.org/winterchaos/Winter%20Chaos%202004.htm Winter Chaos 2004]. FrankMosca

[http://www.societyforchaostheory.org/ Society for Chaos Theory in Psychology & Life Sciences]

[http://www.qedcorp.com/pcr/pcr/contact.html Post-Modern Physics in Recent Literature] Jack Sarfatti

[http://www.stevenharris.com/theory/ Unified Theory of the Nervous System and Behaviour] by Steven Michael Harris

Wed, 29 Apr 09 21:54:14 +0000 Corbin: Ken Wilber is a pre-eminent psychologist/philosopher who has developed Integrative Psychology, which should be applied worldwide.

Vaizdo įrašai

===Philosophy Videos===

[http://freescienceonline.blogspot.com/2006/12/cognitive-computing-consciousness.html Cognitive Computing, Consciousness, Science Philosophy and Mind Video Lectures]

[http://www.researchchannel.org/prog/displayseries.aspx?fID=784 USC, Closer to Truth, Research Channel]

[http://www.closertotruth.com/ Closer to Truth] by [http://www.closertotruth.com/robert-lawrence-kuhn Robert Lawrence Kuhn]

[http://www.researchchannel.org/prog/ Research Channel]

[http://www.epistemelinks.com/Main/MainAV.aspx Philosophy Audio and Video links] organized by [http://www.epistemelinks.com/Info/InfoMe.aspx Thomas Ryan Stone], [http://www.epistemelinks.com/Contact.aspx Contact]


Tomas Čepaitis? contemplation in the active world Kaip aš galiu pasamprotauti pasaulyje kuriame žmonės nusiteikę veikti, kartais be pagrindo? iš Rumi eilėraščio bendruomnė kaip susimezgimas visi laiko siūlą ir visi susipina mezginys; svetimo tema, žmogus, kuris visur svetimas

Audronė Anušauskienė? kaip Dievas sukuria tokį grūdą, kuris negyvas ir paskui tampa gyvas? ar gali tai sukurti žmogus? gali sukurti grūdą, gilę kuris gali gulėti ir kokio reikia papildomo Dievo įsikišimo, kad ta sėkla ar gilė išaugtų medžiu, kokiu stebuklu įvairi gyvybė atsirado ir atsiranda. grūdas yra tik vienas pavidalas, o kiek yra gyvybės pavidalų, viena kitą gražiai, įvairiai papildančios, jos visos įvairios. kaip sutverti gyvybę, kuri užspausta ir atsiskleidžia tam tikrom sąlygom. grūdas iš negyvo pasidaro gyvas. Paklausti Dievo, kaip yra?

Paklausk jos, kaip jinai sukurtų visą pasaulį laisvą, be įsikišimo ir neįsikišimo ? :: Turi būti savarankiška, tiek aplinka, tiek gyvybė, tad tarp jų turi išsivystyti be galo tamprus ryšys, tačiu tuo pačiu be galo laisvas. :: Tiek pradžiai. :: Ir paklausk jos, kaip jinai myli, kaip jinai rūpinasi savo vaikais, juos augina, kad gyventų laisvi ir nepriklausomi? :: ir galim kartu pasimelsti.

Man įdomus tas pats gyvybės stebuklas :: lyg iš negyvo daikto (nu gilė) išauga gyvas daiktas (medis) :: kaip Dievas tai padaro? :: įrodymas, kad Dievas yra :: ar gali atsitiktinumų grandinė sukurti gyvybę tokia :: koks atsitiktinumų vaidmuo? :: kiekviename žingsnyje žmogus renkasi :: kuriantis :: džiaugiasi kuo jisai sukūrė :: tai pareina iš Biblijos :: dėsningumas :: variacijų ne daug :: be yra nežymių :: skirtumas tarp džiaugsmo kurį jaučiu Dievo sukurtoje gamtoje :: viskas taip gražu ir tobula :: sulyginant su žmogaus sukurta aplinka :: miestu :: smarvė, šiukšlės, įtampa, dujos džiaugsmo mažiau

Julius Vervečka? Pakalbėjome apie muzikos greitį, lėtesnė muzika palaiko mąstymą bet užtat gali būti neįdomi. O greitesnė muzika įdomi, bet išstumia mąstymą. Groja smuiku, armonikėle - gal pabandytų atrinkti veikiančią muziką.

Pamela McLean How do we create a sense of community and togetherness that we can go forward and explore this unknown territory that is less isolated and less competitive than the society that we're coming out from?

Franz Nahrada: How can we live autonomously as communities and yet use the power of global cooperation at its best? How can we use the emerging possibilities of infrastructure and new tools like video bridges to create a synchronous worldwide collaboration environment between communities?

Šviesuoliai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2016 balandžio 16 d., 00:05