神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.ŽmogausSavęsSuvokimas istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2022 gegužės 31 d., 23:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 25 eilutė iš:
%center%Attach:pagrindines-trejybes
į:
%center%Attach:pagrindines-trejybes.png
2022 gegužės 31 d., 23:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 24-27 eilutės:

%center%Attach:pagrindines-trejybes

-----------------------------
2022 gegužės 31 d., 11:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 6 eilutė iš:
* [[Klausimas]], [[Tyrimas]], [[Atsakymas]]
į:
* [[Trejybės]], [[Klausimas]], [[Tyrimas]], [[Atsakymas]]
2022 gegužės 19 d., 17:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 113-117 eilutės iš
** Pildosi dėsnis, tėra tai, kas reiškiasi.
į:
** Pildosi dėsnis, tėra tai, kas reiškiasi.

* Ištakos: Reikšmės 8
* Darna: Požiūriai 4+6
* Akistata: Asmuo derina 3+3 (reikšmė - trejybės atvaizdai, požiūriai - trejybės ratas)
2022 gegužės 05 d., 14:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 6 eilutė:
* [[Klausimas]], [[Tyrimas]], [[Atsakymas]]
2022 gegužės 04 d., 11:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 4 eilutė iš:
* [[Suvestinė]], [[Suvokimo lygmenys]], [[Suvokimas]], [[Neapibrėžtumo trejybė]]
į:
* [[Suvestinė]], [[Suvokimo lygmenys]], [[Suvokimas]], [[Neapibrėžtumas]]
2022 gegužės 04 d., 11:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 4 eilutė iš:
* [[Suvestinė]], [[Suvokimo lygmenys]], [[Suvokimas]]
į:
* [[Suvestinė]], [[Suvokimo lygmenys]], [[Suvokimas]], [[Neapibrėžtumo trejybė]]
2022 gegužės 04 d., 11:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 15-19 eilutės iš
....
į:
Ištakos, akistata, darna
* Kaip sąmoningumo trys dėsniai išreiškia Dievo turėjimą?
* Kaip susijusios Dievo akistata su savimi ir mūsų akistata su savimi?
* Kaip darna suderina tris veiksmus?
* Kaip sulyginti ištakas, akistatą, darną su suvokiančiu, susivokiančiu, suvoktuoju?
2022 gegužės 03 d., 12:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 81-108 eilutės iš
Nesiribojimas reiškiasi trejopai: besąlygiškumu, nešališkumu, nepaneigiamumu. Tai neapibrėžtumo trejybė.
į:
Nesiribojimas reiškiasi trejopai: besąlygiškumu, nešališkumu, nepaneigiamumu. Tai neapibrėžtumo trejybė.

Dvasia
* Dvasia veržiasi, išeina už savęs, yra prieštaringa
* Sąmoningumas: Dvasia sudalyvauja save tiriančiu Dievu
* Tyrėjo savęs tyrimas
Sąmoningumo trys dėsniai
* Akistatos branda: Bręsta galimybė: Supratimas Dievo vystosi, tad brandina: Asmeninį Dievo supratimą (akistatą) išplečia dvasia pirm (ištakos) ir dvasia po (darna)
* Ištakų branda: Bręsta Dievas: Dievą patvirtina supratimas Dievo: Tėra tai kas reiškiasi: Dievas (ištakos) tampa (akistata) kažkieno Dievu (darna)
* Darnos branda: Bręsta supratimas: Supratimą Dievo pranoksta Dievas: Priimti Dievą (darną) reiškia priimti (akistata) Dievą kaip tokį (ištakas), nebūtinai gerą
* Trejybės ratas: Akistatos branda iškelia ištakų brandos klausimą, ištakų branda iškelia darnos brandos klausimą, darnos branda iškelia akistatos brandos klausimą
Vyksmas
* Ištakos. Neapibrėžtumo trejybe. Dievu iškyla laisvi asmenys, kuriems jisai galėtų būti Dievas.
** Dievas atveria galimybę, kad jame gali būti kažkas daugiau.
** Neapibrėžtumo reikšmės plėtojasi vyksmu -1, išėjimu už savęs.
** Pereinama iš neapibrėžtumo į apibrėžtumą, toliau į įsivaizduojamumą, galiausiai į neįsivaizduojamumą.
* Akistata. Trejybės ratu. Asmenys kaskart bręsta: Dievas tampa kažkieno Dievu
** Asmenys priima Dievą pranokdami save.
** Asmenys priima Dievą kaip vienumą, suvoktą darną.
** Asmenys kaskart bręsta suvokdami, kad Dievas nebūtinai geras, pripažindami Dievo laisvę.
** Asmenys įsijungia į Dievo tyrimą.
** Vienumo suvokimas vystosi keturiomis tyrimo pakopomis.
* Darna. Dievo šokio trejybe. Dievas ištisai, amžinai bręsta asmenų laisve
** Dievo plėtotę suprantame, pripažįstame, įsisąmonijame, sureikšminame kaip Dievo tyrimą, ar jisai būtinas? Ar jisai būtų, jeigu jo nebūtų?
** Dievas bręsta ir reiškiasi kaip tyrėjas, pripažindamas asmenų laisvę jį priimti ar jo nepriimti.
** Dievas atsako už save trejybe: prisiima vaidmenį, vykdo veiklą - tyrimą, pripažįsta išdavas.
** Dievas išsiplečia, atsiskleidžia, pildosi, amžinai bręsta.
** Pildosi dėsnis, tėra tai, kas reiškiasi
.
2022 gegužės 03 d., 12:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 18-81 eilutės iš
>><<
į:
>><<

[++Sąmoningumas: Dvasia sudalyvauja save tiriančiu Dievu++]

* Dievas yra dvasios sudalyvavimas.
* Sąmoningumas yra dvasios sudalyvavimas jos raiškos sąlygose. Jos raiškos sąlygos yra trejybės ratas, o jos sudalyvavimas yra amžina branda, tad amžinas gyvenimas.
* Tėvą garbins.
* Sūnus viską paskelbs.
* Dvasia visus persmelkia, jungia, apšviečia garbinti Tėvą.

Dievo turėjimas
* Dievas yra dvasia.
* Dievas yra dvasia, ir jo garbintojai turi šlovinti jį dvasia (turiniu) ir tiesa (raiška).
* Dievo garbintojai yra tie, kuriems jisai yra Dievas.
* Kažkieno Dievas yra asmuo Dievas, kuris tuo pačiu yra Aš, Tu, Kitas.

----------------------------------------
%center%Attach:NeapibreztumoTrejybesSantykiai.png
----------------------------------------

[++Tyrėjo savęs tyrimas++]

Sąmoningumu vyksta savęs tyrimas. Dievas (tyrėjas) yra dvasia, jos veikla - jos veržimasis - yra jos tyrimas, jisai tiria ir tuo pačiu tveria save. Sąmoningumas tai įrėmina.

[++Sąmoningumo trys dėsniai++]

Trejybės ratas: Akistatos branda iškelia ištakų brandos klausimą, ištakų branda iškelia darnos brandos klausimą, darnos branda iškelia akistatos brandos klausimą
* Akistatos branda: Asmeninį pagrindą (akistatą) išplečia dvasia pirm (ištakos) ir dvasia po (darna)
* Ištakų branda: Tėra tai kas reiškiasi: Dievas (ištakos) tampa (akistata) kažkieno Dievu (darna)
* Darnos branda: Priimti savo Dievą (darną) reiškia priimti (akistata) Dievą kaip tokį (ištakas), nebūtinai gerą

{$\textrm{Ištakos}\overset{\textrm{Akistata}}{\leftrightarrow}\textrm{Darna}$} '''Asmeninį Dievo supratimą (akistatą) išplečia dvasia pirm (ištakos) ir dvasia po (darna)'''
* Mums, asmenims, viskas atsiremia į asmeninį pagrindą, akistatą.
* Asmeninis pagrindas reiškia, kad galima turėti kažką savo, kas mus pranoksta. Galime pasisavinti. Tad galime turėti savo Dievą, tad kuo pranokstame save.
* Akistatos asmeninis pagrindas atsiveria tarp ištakų vienintelio pagrindo (dvasios) ir darnos bendro pagrindo (Dievo).
* Mūsų įsiterpimo esmingumą išsako troškimo pakopos tarp ištakų ir darnos, o neesmingumą išsako likimo vientisumas tarp ištakų ir darnos, taip kad jie nesiskiria.
* Ištakose ir ją plėtojančiose reikšmėse nėra savumo nes nėra skirtingumo.
* Skirtingumas iškyla su požiūriais ir jų derinimu.
* Asmeninis pagrindas įkūnija dėsnį "Tėra tai, kas reiškiasi".

{$\textrm{Ištakos}\overset{\textrm{Akistata}}{\rightarrow}\textrm{Darna}$} '''Tėra tai kas reiškiasi: Dievas (ištakos) tampa (akistata) kažkieno Dievu (darna)'''
* Asmens Dievas yra geras ir būtinas, o Dievas kaip toks nebūtinai geras ir iš viso nebūtinas.
* Vidinė reikšmė išsakoma išoriniais ryšiais.
* Dievą įprasmina jo vaidmuo.
* Raiška išplaukia iš turinio -> turinys ir raiška yra lygiaverčiai, tad sutampa
* Raiška atliepia turinį -> raiška ir turinys sutampa
* Palyginti su tiesa ir jos trejybės atvaizdu (turinio ir raiškos santykį), ir palyginti su kitais trejybės atvaizdais.

{$\textrm{Ištakos}\overset{\textrm{Akistata}}{\leftarrow}\textrm{Darna}$} '''Priimti savo Dievą (darną) reiškia priimti (akistata) Dievą kaip tokį (ištakas), nebūtinai gerą'''
* Priimti Dievą kaip tokį reiškia atsisakyti savęs.
* Visa savo Dievo esmė yra, kad pripažįstame aukštesnį požiūrį (jam paklūstame, jį tikime, juo rūpinamės), tad atsisakome savęs ir kartu išnyksta mūsų supratimas, kas yra gera.

Neapibrėžtumo trejybė išsako tyrimą: ištakas (klausimą), akistatą (tyrimą), darną (atsakymą).

'''Nesiribojimas (neįsivaizduojamumas) išverčia akistatą (įsivaizduojamumą)'''

* Ištakos 8 (aštuonerybė): Neapibrėžtumas sąlygų. {$? \rightarrow \; ! $}
* Darna 4 (atsigręžiantys lygmenys): Apibrėžtumas sąlygų. {$? \leftarrow\rightarrow \; ! $}
* Akistata 6 (lygmenų poros): Įsivaizduojamumas sąlygų. {$? \leftarrow \; !$}
* Nesiribojimas. Neįsivaizduojamumas sąlygų. {$? \rightarrow\leftarrow \; ! $}

Akistata (įsivaizduojamumas) yra langas kuriuo asmuo atsiveria savo Dievu. Neisiribojimas (neįsivaizduojamumas) yra to lango atsisakymas, tad dvasios sutraukimas į save, tiek ištakų - Dievo pirm savęs, tiek darnos - Dievo po savęs.

Nesiribojimas reiškiasi trejopai: besąlygiškumu, nešališkumu, nepaneigiamumu. Tai neapibrėžtumo trejybė.
2022 gegužės 03 d., 12:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-5 eilutės iš
[[Suvestinė]], [[Suvokimo lygmenys]], [[Suvokimas]]
į:
* [[Suvestinė]], [[Suvokimo lygmenys]], [[Suvokimas]]
* [[Žmogaus suvokimas]], [[Žmogaus bendras suvokimas]], [[Žmogaus susikalbėjimas
]]
2022 gegužės 03 d., 12:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-16 eilutės:
>>bgcolor=#e9f5fc<<
------------
[[Suvestinė]], [[Suvokimo lygmenys]], [[Suvokimas]]

'''Kaip žmogus supranta gyvenimą trejybės ratu?'''

-------------
>><<
[+Žmogaus savęs suvokimas+]
>>bgcolor=#FFFFC0<<
------------

....

------------
>><<

ŽmogausSavęsSuvokimas


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 gegužės 31 d., 23:40