神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.20131218Pradžiai istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2021 gegužės 07 d., 15:03 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 1-2 eilutės:

(:flash http://www.internetinetv.lt/Images/player.swf?&bandwidth=1284&file=http%3A%2F%2Fwww.internetinetv.lt%2FUserFiles%2FThumbnails%2F1938.mp4&plugins=viral-2d height=285 width=390:)
2013 gruodžio 18 d., 08:28 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 1-56 eilutės:
[[Andrius | Andrius Kulikauskas]], Sveiki! Šiais puslapiais [[Gvildenimai | gvildenu]] man rūpimus klausimus. Kviečiu įsijungti savo pamąstymais čia arba laiškais susirašinėjime [[http://groups.yahoo.com/group/veiktiplaciau/ | Veikti plačiau]]. Jei man rašysite ms@ms.lt, galiu atsiliepti viešai. Pavasarį, vasarą gyvenu Čikagoje, mano telefonas (773) 306-3807. Rudenį, žiemą gyvensiu Lietuvoje.

(:flash http://www.internetinetv.lt/Images/player.swf?&bandwidth=1284&file=http%3A%2F%2Fwww.internetinetv.lt%2FUserFiles%2FThumbnails%2F1938.mp4&plugins=viral-2d height=285 width=390:)

''Prisistatau rodele. Rodau savo parodą '''Dievo protas''' ir taip pat savišvietos drobes, kurias kuriu.''

[+Man rūpi:+]

* '''suvesti, išbaigti, išsakyti ir taikyti savo išmintį, ką esu išmąstęs'''
** [[Dievas]] Mąstau, kaip Dievas viską įsivaizduoja, išgyvena? Koks jo požiūris ir kaip jį priimame? Jo pagrindu tinklalapiais aprašau viską.
** [[Gvildenu]] Renku klausimus, kuriuos gvildenu.
** [[Pamąstymai]] Nusirašau paskiras mintis.
* '''judinti, diegti šviesuolių bendrystę, amžinai mokytis, bręsti, gyventi jau čia ir dabar'''
** [[Bendrystė]] Kaip suprasti amžino gyvenimo bendrystę? Kaip Kristus ją suprato?
** [[Šviesuoliai]] Noriu suvokti, kaip pristatyti ir pagrįsti kitų mąstymą?
** [[Išsiaiškinimai]] Kaip suprasti išsiaiškinimo būdus? Kaip jie suveikia, kaip grindžia bendrystę, kalbas, žinojimo rūmus?
** [[Žinojimo rūmai]] Tiriu, kaip Dievas, Jėzus, aš ir kiti įvairiai išgyvename žinojimo rūmus.
** [[Viena]] Tiriu, kaip mes esame viena? kaip mums širdingai bendrauti? kaip puoselėti amžino gyvenimo bendrystę?
** Pritraukti norinčius įsijungti, vienas kitą susirasti, telktis, būtent Englewood.
** Telktis su savamoksliais, kūrėjais, šviesuoliais Lietuvoje, ypač kaime.
* '''visais menais kurti žaidimus ir švietimo priemones palaikančias tokią bendrystę.'''
** [[Išgyvenimai]] Kaupti, rūšiuoti, nagrinėti, vaizduoti, suvaidinti prasmingus išgyvenimus.
** [[Drobės]] Kurti su jaunimu savišvietos priemones, šviesius žaidimus.
*** Drobes aprėpti paroda, vaidyba [[Juneteenth]] šventei.
*** Išmokti su kitais bendrauti kūryba, sumanymais, žaidimais, vaidyba.
** [[Matematika]] Kaip matematikos pagrindus pristatyti svarbiausiais dėsniais, pavyzdžiais ir žaidimais?
** [[Švietimas]] Ko verta mokytis?
** [[Pragyvenimas]] Koks yra doras darbas? Susirasti iš ko pragyventi:
*** Aukų iš gatvės menų, vaidybos, savišvietos.
*** Rėmėjų savišvietos drobėms, žaidimams, priemonių.
*** Savišvietos ratelio.
*** "Dievo proto" plėtrai tikėjimų susikalbėjimui.
*** Išsiaiškinimų žinynui.
* '''lavintis'''
** Bendrauti artimiau su Dievu, įsitraukti su juo į bendrą kūrybą.
** Ugdyti savo valią, nešvaistyti laiko, gyventi tikslingai.
** [[Pasiklausymui | Pasiklausyti]] prasmingų įrašų.
** Mokytis vaidybos.
** Mokytis ispanų, kiniečių kalbų.
** Mokytis matematikos: kategorijų teorijos, diferencialinės skaičiuotės, fizikos, statistikos.
** Mokytis gitaros, klavišių
** Mokytis tautinių šokių ir estradinių šokių.
** Kurti [[Giesmės | giesmes]]

[+[[Sumanymai | Esu sumanęs]]+]
* Išmąstyti sandaras; Pristatyti skulptūromis
* [[Aprašas | Aprašyti]] [[asmenys | asmenimis]]; Išleisti elektroninę knygutę; Išleisti [[lėlių namelis | lėlių namelį]]; Išreikšti giesmėmis; Permąstyti su įvairių pasaulėžiūrų žmonėmis
* Apžvelgti [[išgyvenimai | išgyvenimus]]; Pristatyti drobe, vaidyba
* Kurti savišvietos [[drobės | drobes]] Englewood ir Čikagoje; taip pat lietuviams
* Išvystyti susijusius pragyvenimo šaltinius

Kviečiu: Kaip gyvename? Ką mąstome? Kaip mums prasmingai bendrauti?

Žr. [[201205Pradžiai]]

20131218Pradžiai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 gegužės 07 d., 15:03