调查

网站

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Pranešimas


Apžvelgsiu šešis "žemėlapius", kuriais galėtumėme vaizduotę pajungti ir brandinti:

  • Raidą: Pažinti ir pristatyti save (savo kertinę vertybę, gvildenamą klausimą, svajonę, užmojį).
  • Žemėlapyną: Įžvelgti proto ribas, derinančias mūsų skirtingus požiūrius, kaip kad "laisvą valią" ir "likimą".
  • Vadovėlį: Tartis ne dėl požiūrių, o dėl mokslo, dėl būdų išsiaiškinti.
  • Metraštį: Liudyti savo asmeninį santykį su ta besąlygiška išmintimi, su Dievo požiūriu.
  • Žinyną: Visas sąvokas kildenti iš galimybės bet kurią akimirką nusiteikti amžinai mokytis, bręsti, gyventi jau čia ir dabar.
  • Kelionę: Įsivaizduoti, kaip viskas išsiveda iš Dievo, vienų vieno, klausančio, ar jisai būtinas? ir kaip susives į meilę (Dievo esmę) jo būtinumą patvirtinantį kiekviename, ir kaip mumis, pakeleiviais, ryškėja šviesuolių bendrystė, mus auklėjanti gyventi amžinai.

Besąlygišką tiesą pristatysiu kaip "tarpą" glūdintį šviesuolių bendrystėje ir išryškėjantį šiais šešiais žemėlapiais, vaizduojančius šešis pokalbius tarp keturių asmenų: Kito, Tavęs, Manęs ir Dievo.

Šešis žemėlapius taip pat susiesiu su neurobiologų tiriamais archainėse smegenų dalyse, smegenų dangtyje (o jame, PAG - Periaqueductal gray - Substantia grisea periaquaeductalis) esančiais "vidiniais žemėlapiais", išreiškiančiais žinduoliuose išvystytas jausmines sistemas (Siekį klestėti, Baimę pavojams, Įniršį varžovams, Lytinį geismą, Motinišką globą, Kūdikišką nerimą ir Vaikišką žaidimą).

Nuomonės - papildomi klausimai

Nuorodos

  • The Truth, Andrius Kulikauskas, 2013
  • Organizing Thoughts into Sequences, Hierarchies and Networks, Andrius Kulikauskas, Saulius Maskeliūnas, 1999
  • Panksepp, J., and Biven, L. (2010). The Archaeology of Mind: Neuroevolutionary Origins of Human Emotion. New York: W. W. Norton & Company.
  • Antonio Damasio, Self Comes to Mind: Constructing the Conscious Brain, Pantheon, 2010. Damasio's theory of consciousness

20140130Pranešimas


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2014 sausio 31 d., 01:31