调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.20170128KūrybinėsDirbtuvės istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2017 sausio 31 d., 21:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 3-11 eilutės:
Dalyvavo:
* Andrius Kulikauskas
* Rūta Jakštonienė
* Andrej Schelkun
* Zenonas Anušauskas
* Audronė Anušauskienė
* Virgilijus Burba
* Giedrė Burbienė
* Žydrūnė Jonušienė
2017 sausio 31 d., 21:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-3 eilutės:
Attach:20160128-DirbtuvesUzrasai.jpg
2017 sausio 22 d., 14:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
%width=800px% Attach:VaizdasIsKurybiniuDirbtuviu.jpg
į:
%width=750px% Attach:VaizdasIsKurybiniuDirbtuviu.jpg
2017 sausio 22 d., 14:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Attach:VaizdasIsKurybiniuDirbtuviu.jpg
į:
%width=800px% Attach:VaizdasIsKurybiniuDirbtuviu.jpg
2017 sausio 22 d., 14:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-2 eilutės:
Attach:VaizdasIsKurybiniuDirbtuviu.jpg
Pakeistos 39-42 eilutės iš
Mūsų atpasakoti rūpesčiai privalo būti tikri bet nebūtinai patys asmeniškiausi. Siūlome jų veikėjams pritaikyti vardus iš pasakėčių.


Attach:VaizdasIsKurybiniuDirbtuviu.jpg
į:
Mūsų atpasakoti rūpesčiai privalo būti tikri bet nebūtinai patys asmeniškiausi. Siūlome jų veikėjams pritaikyti vardus iš pasakėčių.
2017 sausio 22 d., 14:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
[+Kūrybinės dirbtuvės ''Kaip vystosi rūpesčiai?''+]
į:
[++Kūrybinės dirbtuvės ''Kaip vystosi rūpesčiai?''++]
2017 sausio 22 d., 14:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Kūrybinės dirbtuvės "Kaip vystosi rūpesčiai?"
į:
[+Kūrybinės dirbtuvės ''Kaip vystosi rūpesčiai?''+]
2017 sausio 22 d., 14:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 15-18 eilutės iš
* Vardą, pavardę
* Kuri jums vertybė kertinė, visas kitas aprėpianti?
* Į kurį sau prasmingą klausimą norėtumėte rasti atsakymą?
į:
* Vardą, pavardę
* Kuri jums vertybė kertinė, visas kitas aprėpianti?
* Į kurį sau prasmingą klausimą norėtumėte rasti atsakymą?
Pakeistos 23-34 eilutės iš
* Rūta Jakštonienė. Būčiau šalia artimų žmonių. Kaip reikia užauginti
tikrumą? Iš kur ateina kūrybinis pradas? Kas verčia žmogų vaizduoti
savo išgyvenimus?
* Vitalijus Denisovas. Pilnumas, perfekcionizmas. Ar jauduliai yra
pastovi būsena?
* Andrej Ščelkun. Pusiausvyra. Kaip meniškai sieti garsą ir šviesą
interaktyviai instaliacijai?
* Zenonas Anušauskas. Kūrybinė talka. Kaip sujungti žmonių protus ir
atmintis, kad kartu dirbtų našiau, kaip atskirai?
* Tomas Kiauka. Prasmė - jausmas, kuris leidžia gerai jaustis. Kaip atsiranda sąvokos ar žodžio "Dievo" reikšmė? Ir kaip dėl to susikalbame? Iš ko kyla klausimai?
* Alvydas Klimas. Sąžiningumas sau ir kitiems. Kas lemia studentų elgesį?
į:
* Rūta Jakštonienė. Būčiau šalia artimų žmonių. Kaip reikia užauginti tikrumą? Iš kur ateina kūrybinis pradas? Kas verčia žmogų vaizduoti savo išgyvenimus?
* Vitalijus Denisovas. Pilnumas, perfekcionizmas. Ar jauduliai yra pastovi būsena?
* Andrej Ščelkun. Pusiausvyra. Kaip meniškai sieti garsą ir šviesą interaktyviai instaliacijai?
* Zenonas Anušauskas. Kūrybinė talka. Kaip sujungti žmonių protus ir atmintis, kad kartu dirbtų našiau, kaip atskirai?
* Tomas Kiauka. Prasmė - jausmas, kuris leidžia gerai jaustis. Kaip atsiranda sąvokos ar žodžio "Dievo" reikšmė? Ir kaip dėl to susikalbame? Iš ko kyla klausimai?
* Alvydas Klimas. Sąžiningumas sau ir kitiems. Kas lemia studentų elgesį?
Pakeistos 32-58 eilutės iš
* Klaipėdoje buvau išsinuomavęs dviratį. Nusprendžiau jį gražinti
kelias dienas ankščiau kaip buvome susitarę. Nes supratau, kad
sekmadienį lynos ir bus šalčiau, tad geriau nevažinėti. Nebuvau
visai tikras ar sutiks priimti, tad nusiteikiau nuolankiai prašyti.
Sutiko priimti. Sutaupiau 12 eurų. Mintyse skaičiavau, kiek iš viso
išleidau dviračio nuomai, kiek dienų važinėjau. Buvau patenkintas.
Juk panašiai būtų kainavę suvažinėti atgal į kaimą pasiimti savo
dviratį ir būčiau visą sekmadienį sugaišęs
.
* Mane užklupo liūdesėlis, nesupratau kodėl. Savo kambarėlyje išgirdau
keistą gaudimą
, nesupratau, kas tai. Nusprendžiu išeiti į lauką
išsiaiškinti, kas per ūkio priemonė, ir tuo pačiu išlįsti į saulutę.
Lauke, kieme girdėjau Butrimonių bažnyčios varpus ir nustebau
, juk
jie skambėjo už penkių kilometrų
. Bet kaimyno sūnus Liūtas
patvirtino, kad iš tiesų, tai anie varpai.
* Liūtas buvo grįžęs atostogų po pirmo semestro Vilniuje. Norėjau
jam
pastebėti, kiek jisai daug svorio pridėjo, pasakyti jam, kad jis
labai gražus ir jam
taip visai netinka. Bet susilaikiau, nes retai
matomės, nenorėjau pakenkti bendravimui ir galvojau palaukti kito
pokalbio.
* Nežinojau
, kodėl man taip liūdna, gal būtina saulėje pabūti, tai
pagalvojau reikia nors trumpam pasivaikščioti, nueisiu į
parduotuvėlę. Pakeliui mane palabino Kvietys, jisai pasiguodė
, kad
mirė jo žmona, bet į tai nekreipiau dėmesio, nes tai buvo jau prieš
pora metų. Man parūpėjo jį ta proga paįtakoti dėl negėrimo. Tai
papasakojau, kad Kirvukas norėtų mesti gerti, bet jam trukdo
draugai. Jisai sutiko su manimi pasimelsti už Kirvuką, tai iš karto
sukalbėjome Tėve mūsų.
į:
* Klaipėdoje buvau išsinuomavęs dviratį. Nusprendžiau jį gražinti kelias dienas ankščiau kaip buvome susitarę. Nes supratau, kad sekmadienį lynos ir bus šalčiau, tad geriau nevažinėti. Nebuvau visai tikras ar sutiks priimti, tad nusiteikiau nuolankiai prašyti. Sutiko priimti. Sutaupiau 12 eurų. Mintyse skaičiavau, kiek iš viso išleidau dviračio nuomai, kiek dienų važinėjau. Buvau patenkintas. Juk panašiai būtų kainavę suvažinėti atgal į kaimą pasiimti savo dviratį ir būčiau visą sekmadienį sugaišęs.
* Mane užklupo liūdesėlis, nesupratau kodėl
. Savo kambarėlyje išgirdau keistą gaudimą, nesupratau, kas tai. Nusprendžiu išeiti į lauką išsiaiškinti, kas per ūkio priemonė, ir tuo pačiu išlįsti į saulutę. Lauke, kieme girdėjau Butrimonių bažnyčios varpus ir nustebau, juk jie skambėjo už penkių kilometrų. Bet kaimyno sūnus Liūtas patvirtino, kad iš tiesų, tai anie varpai.
* Liūtas buvo grįžęs atostogų po pirmo semestro Vilniuje. Norėjau jam pastebėti, kiek jisai daug svorio pridėjo, pasakyti jam, kad jis labai gražus ir jam taip visai netinka. Bet susilaikiau, nes retai matomės, nenorėjau pakenkti bendravimui ir galvojau palaukti kito pokalbio.
* Nežinojau, kodėl man
taip liūdna, gal būtina saulėje pabūti, tai pagalvojau reikia nors trumpam pasivaikščioti, nueisiu į parduotuvėlę. Pakeliui mane palabino Kvietys, jisai pasiguodė, kad mirė jo žmona, bet į tai nekreipiau dėmesio, nes tai buvo jau prieš pora metų. Man parūpėjo jį ta proga paįtakoti dėl negėrimo. Tai papasakojau, kad Kirvukas norėtų mesti gerti, bet jam trukdo draugai. Jisai sutiko su manimi pasimelsti už Kirvuką, tai iš karto sukalbėjome Tėve mūsų.
2017 sausio 22 d., 14:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 5-6 eilutės iš
XXXXX - Renginio vieta, adresas XXXXXXXXXXXXXXX
į:
XXXXX - Renginio vieta, adresas XXXXXXXXXXXXXXX
Pakeistos 9-12 eilutės iš
Andrių domina elgesys ir dorovė: kaip žmonės elgiasi ir kaip jie turėtų elgtis? Jam užtat svarbu ištirti mūsų gyvenimo reiškinius, o ypač, mūsų eilinius ir išskirtinius rūpesčius, juos įsidėmėti, aprašyti, rūšiuoti ir visaip išnagrinėti. Renginyje tirsime savo rūpesčius ir įsigilinsime kaip šie duomenys gali pasitarnauti gvildenant įvairiausius mūsų klausimus.

Dirbtuves rengia Andrius Kulikauskas (andrius-jonas.kulikauskas@vgtu.lt) kartu su Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto Šiuolaikinio meno ir medijos programos vadovė Rūta Jakštonienė (ruta.gotika@gmail.com). Renginys nemokamas.
į:
Andrių domina elgesys ir dorovė: kaip žmonės elgiasi ir kaip jie turėtų elgtis? Jam užtat svarbu ištirti mūsų gyvenimo reiškinius, o ypač, mūsų eilinius ir išskirtinius rūpesčius, juos įsidėmėti, aprašyti, rūšiuoti ir visaip išnagrinėti. Renginyje tirsime savo rūpesčius ir įsigilinsime kaip šie duomenys gali pasitarnauti gvildenant įvairiausius mūsų klausimus.

Dirbtuves rengia Andrius Kulikauskas (andrius-jonas.kulikauskas@vgtu.lt) kartu su Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto Šiuolaikinio meno ir medijos programos vadovė Rūta Jakštonienė (ruta.gotika@gmail.com). Renginys nemokamas. Jis bus filmuojamas.
Pakeistos 14-16 eilutės iš
* Vardą, pavardę
* Kuri jums vertybė kertinė, visas kitas aprėpianti?
* Į kurį sau prasmingą klausimą norėtumėte rasti atsakymą?
į:
* Vardą, pavardę
* Kuri jums vertybė kertinė, visas kitas aprėpianti?
* Į kurį sau prasmingą klausimą norėtumėte rasti atsakymą?
Pakeistos 22-33 eilutės iš
* Rūta Jakštonienė. Būčiau šalia artimų žmonių. Kaip reikia užauginti tikrumą? Iš kur ateina kūrybinis pradas? Kas verčia žmogų vaizduoti savo išgyvenimus?
* Vitalijus Denisovas. Pilnumas, perfekcionizmas. Ar jauduliai yra pastovi būsena?
* Andrej Ščelkun. Pusiausvyra. Kaip meniškai sieti garsą ir šviesą interaktyviai instaliacijai?
* Zenonas Anušauskas. Kūrybinė talka. Kaip sujungti žmonių protus ir atmintis, kad kartu dirbtų našiau, kaip atskirai?

Štai keli Andriaus aprašyti asmeniškai rūpesčiai:
* Klaipėdoje buvau išsinuomavęs dviratį. Nusprendžiau jį gražinti kelias dienas ankščiau kaip buvome susitarę. Nes supratau, kad sekmadienį lynos ir bus šalčiau, tad geriau nevažinėti
. Nebuvau visai tikras ar sutiks priimti, tad nusiteikiau nuolankiai prašyti. Sutiko priimti. Sutaupiau 12 eurų. Mintyse skaičiavau, kiek iš viso išleidau dviračio nuomai, kiek dienų važinėjau. Buvau patenkintas. Juk panašiai būtų kainavę suvažinėti atgal į kaimą pasiimti savo dviratį ir būčiau visą sekmadienį sugaišęs.
* Mane užklupo liūdesėlis, nesupratau kodėl. Savo kambarėlyje išgirdau keistą gaudimą, nesupratau, kas tai. Nusprendžiu išeiti į lauką išsiaiškinti, kas per ūkio priemonė, ir tuo pačiu išlįsti į saulutę. Lauke, kieme girdėjau Butrimonių bažnyčios varpus ir nustebau, juk jie skambėjo už penkių kilometrų. Bet kaimyno sūnus Liūtas patvirtino, kad iš tiesų, tai anie varpai.
* Liūtas buvo grįžęs atostogų po pirmo semestro Vilniuje. Norėjau jam pastebėti
, kiek jisai daug svorio pridėjo, pasakyti jam, kad jis labai gražus ir jam taip visai netinka. Bet susilaikiau, nes retai matomės, nenorėjau pakenkti bendravimui ir galvojau palaukti kito pokalbio.
* Nežinojau
, kodėl man taip liūdna, gal būtina saulėje pabūti, tai pagalvojau reikia nors trumpam pasivaikščioti, nueisiu į parduotuvėlę. Pakeliui mane palabino Kvietys, jisai pasiguodė, kad mirė jo žmona, bet į tai nekreipiau dėmesio, nes tai buvo jau prieš pora metų. Man parūpėjo jį ta proga paįtakoti dėl negėrimo. Tai papasakojau, kad Kirvukas norėtų mesti gerti, bet jam trukdo draugai. Jisai sutiko su manimi pasimelsti už Kirvuką, tai iš karto sukalbėjome Tėve mūsų.

Mūsų atpasakoti rūpesčiai privalo būti tikri bet nebūtinai patys asmeniškiausi. Siūlome jų veikėjams pritaikyti vardus iš pasakėčių.
:)
į:
* Rūta Jakštonienė. Būčiau šalia artimų žmonių. Kaip reikia užauginti
tikrumą? Iš kur ateina kūrybinis pradas? Kas verčia žmogų vaizduoti
savo išgyvenimus?
* Vitalijus Denisovas. Pilnumas, perfekcionizmas. Ar jauduliai yra
pastovi būsena?
* Andrej Ščelkun. Pusiausvyra. Kaip meniškai sieti garsą ir šviesą
interaktyviai instaliacijai?
* Zenonas Anušauskas. Kūrybinė talka. Kaip sujungti žmonių protus ir
atmintis, kad kartu dirbtų našiau, kaip atskirai?
* Tomas Kiauka. Prasmė - jausmas, kuris leidžia gerai jaustis. Kaip atsiranda sąvokos ar žodžio "Dievo" reikšmė? Ir kaip dėl to susikalbame? Iš ko kyla klausimai?
* Alvydas Klimas
. Sąžiningumas sau ir kitiems. Kas lemia studentų elgesį?

Štai keli Andriaus aprašyti asmeniški rūpesčiai:

* Klaipėdoje buvau išsinuomavęs dviratį. Nusprendžiau jį gražinti
kelias dienas ankščiau kaip buvome susitarę. Nes supratau, kad
sekmadienį lynos ir bus šalčiau, tad geriau nevažinėti. Nebuvau
visai tikras ar sutiks priimti, tad nusiteikiau nuolankiai prašyti.
Sutiko priimti
. Sutaupiau 12 eurų. Mintyse skaičiavau, kiek iš viso
išleidau dviračio nuomai, kiek dienų važinėjau. Buvau patenkintas.
Juk panašiai būtų kainavę suvažinėti atgal į kaimą pasiimti savo
dviratį ir būčiau visą sekmadienį sugaišęs.
* Mane užklupo liūdesėlis, nesupratau kodėl. Savo kambarėlyje išgirdau
keistą gaudimą
, nesupratau, kas tai. Nusprendžiu išeiti į lauką
išsiaiškinti, kas per ūkio priemonė, ir tuo pačiu išlįsti į saulutę.
Lauke, kieme girdėjau Butrimonių bažnyčios varpus ir nustebau
, juk
jie skambėjo už penkių kilometrų. Bet kaimyno sūnus Liūtas
patvirtino, kad iš tiesų, tai anie varpai.
* Liūtas buvo grįžęs atostogų po pirmo semestro Vilniuje. Norėjau jam
pastebėti, kiek jisai daug svorio pridėjo, pasakyti jam, kad jis
labai gražus ir jam taip visai netinka. Bet susilaikiau, nes retai
matomės, nenorėjau pakenkti bendravimui ir galvojau palaukti kito
pokalbio
.
* Nežinojau, kodėl man taip liūdna, gal būtina saulėje pabūti, tai
pagalvojau reikia nors trumpam pasivaikščioti, nueisiu į
parduotuvėlę. Pakeliui mane palabino Kvietys, jisai pasiguodė, kad
mirė jo žmona, bet į tai nekreipiau dėmesio, nes tai buvo jau prieš
pora metų. Man parūpėjo jį ta proga paįtakoti dėl negėrimo. Tai
papasakojau, kad Kirvukas norėtų mesti gerti, bet jam trukdo
draugai. Jisai sutiko su manimi pasimelsti už Kirvuką, tai iš karto
sukalbėjome Tėve mūsų.

Mūsų atpasakoti rūpesčiai privalo būti tikri bet nebūtinai patys asmeniškiausi. Siūlome jų veikėjams pritaikyti vardus iš pasakėčių.


Attach
:VaizdasIsKurybiniuDirbtuviu.jpg
2017 sausio 21 d., 00:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 27-28 eilutės iš
* Mane užklupo liūdesėlis, nesupratau kodėl. Savo kambarėlyje išgirdau keistą gaudimą, nesupratau, kas tai. Nusprendžiu išeiti į lauką išsiaiškinti, kas per ūkio priemonė, ir tuo pačiu išlįsti į saulutę. Lauke, kieme girdėjau Butrimonių bažnyčios varpus ir nustebau, juk jie skambėjo už penkių kilometrų. Bet kaimyno sūnus Liūtas patvirtino, kad iš tiesų, tai anie varpai. Liūtas buvo grįžęs atostogų po pirmo semestro Vilniuje. Norėjau jam pastebėti, kiek jisai daug svorio pridėjo, pasakyti jam, kad jis labai gražus ir jam taip visai netinka. Bet susilaikiau, nes retai matomės, nenorėjau pakenkti bendravimui ir galvojau palaukti kito pokalbio. Nežinojau, kodėl man taip liūdna, gal būtina saulėje pabūti, tai pagalvojau reikia nors trumpam pasivaikščioti, nueisiu į parduotuvėlę.
*
Pakeliui mane palabino Kvietys, jisai pasiguodė, kad mirė jo žmona, bet į tai nekreipiau dėmesio, nes tai buvo jau prieš pora metų. Man parūpėjo jį ta proga paįtakoti dėl negėrimo. Tai papasakojau, kad Kirvukas norėtų mesti gerti, bet jam trukdo draugai. Jisai sutiko su manimi pasimelsti už Kirvuką, tai iš karto sukalbėjome Tėve mūsų.
į:
* Mane užklupo liūdesėlis, nesupratau kodėl. Savo kambarėlyje išgirdau keistą gaudimą, nesupratau, kas tai. Nusprendžiu išeiti į lauką išsiaiškinti, kas per ūkio priemonė, ir tuo pačiu išlįsti į saulutę. Lauke, kieme girdėjau Butrimonių bažnyčios varpus ir nustebau, juk jie skambėjo už penkių kilometrų. Bet kaimyno sūnus Liūtas patvirtino, kad iš tiesų, tai anie varpai.
*
Liūtas buvo grįžęs atostogų po pirmo semestro Vilniuje. Norėjau jam pastebėti, kiek jisai daug svorio pridėjo, pasakyti jam, kad jis labai gražus ir jam taip visai netinka. Bet susilaikiau, nes retai matomės, nenorėjau pakenkti bendravimui ir galvojau palaukti kito pokalbio.
*
Nežinojau, kodėl man taip liūdna, gal būtina saulėje pabūti, tai pagalvojau reikia nors trumpam pasivaikščioti, nueisiu į parduotuvėlę. Pakeliui mane palabino Kvietys, jisai pasiguodė, kad mirė jo žmona, bet į tai nekreipiau dėmesio, nes tai buvo jau prieš pora metų. Man parūpėjo jį ta proga paįtakoti dėl negėrimo. Tai papasakojau, kad Kirvukas norėtų mesti gerti, bet jam trukdo draugai. Jisai sutiko su manimi pasimelsti už Kirvuką, tai iš karto sukalbėjome Tėve mūsų.
2017 sausio 21 d., 00:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 26-30 eilutės iš
*Panašiai, siūlome savo asmeniškuose pavyzdžiuose žmonėms pritaikyti pasakėčių veikėjų vardus.
:)
į:
* Klaipėdoje buvau išsinuomavęs dviratį. Nusprendžiau jį gražinti kelias dienas ankščiau kaip buvome susitarę. Nes supratau, kad sekmadienį lynos ir bus šalčiau, tad geriau nevažinėti. Nebuvau visai tikras ar sutiks priimti, tad nusiteikiau nuolankiai prašyti. Sutiko priimti. Sutaupiau 12 eurų. Mintyse skaičiavau, kiek iš viso išleidau dviračio nuomai, kiek dienų važinėjau. Buvau patenkintas. Juk panašiai būtų kainavę suvažinėti atgal į kaimą pasiimti savo dviratį ir būčiau visą sekmadienį sugaišęs.
* Mane užklupo liūdesėlis, nesupratau kodėl. Savo kambarėlyje išgirdau keistą gaudimą, nesupratau, kas tai. Nusprendžiu išeiti į lauką išsiaiškinti, kas per ūkio priemonė, ir tuo pačiu išlįsti į saulutę. Lauke, kieme girdėjau Butrimonių bažnyčios varpus ir nustebau, juk jie skambėjo už penkių kilometrų. Bet kaimyno sūnus Liūtas patvirtino, kad iš tiesų, tai anie varpai. Liūtas buvo grįžęs atostogų po pirmo semestro Vilniuje. Norėjau jam pastebėti, kiek jisai daug svorio pridėjo, pasakyti jam, kad jis labai gražus ir jam taip visai netinka. Bet susilaikiau, nes retai matomės, nenorėjau pakenkti bendravimui ir galvojau palaukti kito pokalbio. Nežinojau, kodėl man taip liūdna, gal būtina saulėje pabūti, tai pagalvojau reikia nors trumpam pasivaikščioti, nueisiu į parduotuvėlę.
* Pakeliui mane palabino Kvietys, jisai pasiguodė, kad mirė jo žmona, bet į tai nekreipiau dėmesio, nes tai buvo jau prieš pora metų. Man parūpėjo jį ta proga paįtakoti dėl negėrimo. Tai papasakojau, kad Kirvukas norėtų mesti gerti, bet jam trukdo draugai. Jisai sutiko su manimi pasimelsti už Kirvuką, tai iš karto sukalbėjome Tėve mūsų.

Mūsų atpasakoti rūpesčiai privalo būti tikri bet nebūtinai patys asmeniškiausi. Siūlome jų veikėjams pritaikyti vardus iš pasakėčių.
:)
2017 sausio 21 d., 00:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 9-10 eilutės iš
Andrių domina elgesys ir dorovė: kaip žmonės elgiasi ir kaip jie turėtų elgtis? Jam užtat svarbu ištirti mūsų eilinius ir išskirtinius rūpesčius, juos kaip mūsų gyvenimo duomenis įsidėmėti, aprašyti, rūšiuoti ir visaip išnagrinėti. Renginyje tirsime savo rūpesčius ir kaip šie duomenys gali pasitarnauti gvildenant kitus mūsų klausimus.
į:
Andrių domina elgesys ir dorovė: kaip žmonės elgiasi ir kaip jie turėtų elgtis? Jam užtat svarbu ištirti mūsų gyvenimo reiškinius, o ypač, mūsų eilinius ir išskirtinius rūpesčius, juos įsidėmėti, aprašyti, rūšiuoti ir visaip išnagrinėti. Renginyje tirsime savo rūpesčius ir įsigilinsime kaip šie duomenys gali pasitarnauti gvildenant įvairiausius mūsų klausimus.
Pakeistos 23-30 eilutės iš
* Zenonas Anušauskas. Kūrybinė talka. Kaip sujungti žmonių protus ir atmintis, kad kartu dirbtų našiau, kaip atskirai?
į:
* Zenonas Anušauskas. Kūrybinė talka. Kaip sujungti žmonių protus ir atmintis, kad kartu dirbtų našiau, kaip atskirai?

Štai keli Andriaus aprašyti asmeniškai rūpesčiai:
*Panašiai, siūlome savo asmeniškuose pavyzdžiuose žmonėms pritaikyti pasakėčių veikėjų vardus. :)
2017 sausio 20 d., 23:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-6 eilutės iš
Kviečiame sueiti kūrybingai, moksliškai gvildenti sau prasmingą klausimą. Ieškosime sąsajų tarp visų klausimų, o ypač su Vilniaus Dailės Akademijos Klaipėdos fakulteto vizualus dizaino magistranto Andrej Ščelkun klausimu, Kaip teigiamai veikti žmogų?

Andrejų domina
, iš kur viskas kyla? Jisai įžvelgia bangų svarbą, tiek garso, tiek švieso. Jį domina, kaip jo kuriama instaliacija galėtų žmones teigiamai veikti.

Dirbtuves rengia VGTU lektorius, filosofas Andrius Kulikauskas (andrius-jonas.kulikauskas@vgtu.lt) ir VU filosofijos magistrantas Tadas Snuviškis (catascopus9@gmail.com). Renginys nemokamas. Ketiname tuo pačiu metu surengti vaizdo ryšį su Klaipėdos universitete, pranešime tiksliau
.
į:
Kūrybinės dirbtuvės "Kaip vystosi rūpesčiai?"

2017 m. sausio mėn
. 28 d., šeštadienį, 13:00-17:00

XXXXX - Renginio vieta, adresas XXXXXXXXXXXXXXX

Kviečiame sueiti kūrybingai, moksliškai gvildenti sau ir kitiems prasmingus klausimus. Ieškosime sąsajų tarp visų klausimų
, o ypač su Vilniaus Gedimino technikos universiteto lektoriaus filosofo Andriaus Kulikausko klausimu, Kaip vystosi rūpesčiai?

Andrių domina elgesys ir dorovė: kaip žmonės elgiasi ir kaip jie turėtų elgtis? Jam užtat svarbu ištirti mūsų eilinius ir išskirtinius rūpesčius, juos kaip mūsų gyvenimo duomenis įsidėmėti, aprašyti, rūšiuoti ir visaip išnagrinėti. Renginyje tirsime savo rūpesčius ir kaip šie duomenys gali pasitarnauti gvildenant kitus mūsų klausimus.

Dirbtuves rengia Andrius Kulikauskas (andrius-jonas.kulikauskas@vgtu.lt) kartu su Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto Šiuolaikinio meno ir medijos programos vadovė Rūta Jakštonienė (ruta.gotika@gmail.com). Renginys nemokamas
.
Ištrinta 14 eilutė:
* Ar dalyvausite Vilniuje ar Klaipėdoje
Pakeistos 17-26 eilutės iš

Štai keli pavyzdžiai iš Vilniaus:
* Andrej Ščelkun. Pusiausvyra. Iš kur viskas kyla? Ar susijusios garso bangos ir elektromagnetinės bangos? Kaip teigiamai veikti žmogų?
* Andrius Kulikauskas. Gyventi tiesa. Kaip žmonės elgiasi? Kaip turėtų elgtis? Kaip skatinti klausimų gvildenimą ir šviesuolių bendrystę?
* Tadas Snuviškis. Bendrystės ieška, tad pagarba gyvybei, visam, kas yra gyva. Kaip diegti gyvybės vertybę? Kaip padaryti, kad žmogus būtų laimingas, tobulas, džiaugsmingas ir patenkintas visu kuo, kaip padaryti, kad visiems taip būtų? Ir ne tik žmonėms, bet visai gyvybei, visam pasauliui, tobulos laimės santykyje.
* Tautvydas Vėželis. Vadovautis nežinojimu: ironija, skeptiškumas, humoras. Kokia būties prasmė?
* Thomas Gajdosik. Awareness that I am loved by God, where this love is the gift and key to all of reality. Everything I do and receive, I receive through this love. How should I organize my life in a way that I will follow?
* Dovid Katz. Fighting for what I strongly believe is true and leaving a record of my arguments. What difference can I make in my life to the survival or nonsurvival of a culture including one of its languages?

Klaipėdoje:
į:
Taip pat iki renginio prašome apmąstyti tris atvejus, kaip jūsų rūpesčiai atsirado ir toliau vystėsi, mainėsi ar išnyko.

Štai keletas mūsų vertybių ir klausimų:
* Rūta Jakštonienė. Būčiau šalia artimų žmonių. Kaip reikia užauginti tikrumą? Iš kur ateina kūrybinis pradas? Kas verčia žmogų vaizduoti savo išgyvenimus?
Pakeistos 22-24 eilutės iš
* Gediminas Gricius. Kasdien ką nors naujo sužinoti. Kaip vidinę jausminę būseną pamatuoti kūno rodikliais?

Tiksli renginio vieta: Vilnius, Trakų g. 1, VGTU Senamiesčio rūmai, I-ame korpuse
, 4 aukštas, salė SNR-I 4.3a. (Įėjimas Pylimo gatvėje. Iš karto įėjus, keltis liftu.)
į:
* Andrej Ščelkun. Pusiausvyra. Kaip meniškai sieti garsą ir šviesą interaktyviai instaliacijai?
* Zenonas Anušauskas. Kūrybinė talka. Kaip sujungti žmonių protus ir atmintis, kad kartu dirbtų našiau
, kaip atskirai?
2017 sausio 20 d., 22:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-25 eilutės:
Kviečiame sueiti kūrybingai, moksliškai gvildenti sau prasmingą klausimą. Ieškosime sąsajų tarp visų klausimų, o ypač su Vilniaus Dailės Akademijos Klaipėdos fakulteto vizualus dizaino magistranto Andrej Ščelkun klausimu, Kaip teigiamai veikti žmogų?

Andrejų domina, iš kur viskas kyla? Jisai įžvelgia bangų svarbą, tiek garso, tiek švieso. Jį domina, kaip jo kuriama instaliacija galėtų žmones teigiamai veikti.

Dirbtuves rengia VGTU lektorius, filosofas Andrius Kulikauskas (andrius-jonas.kulikauskas@vgtu.lt) ir VU filosofijos magistrantas Tadas Snuviškis (catascopus9@gmail.com). Renginys nemokamas. Ketiname tuo pačiu metu surengti vaizdo ryšį su Klaipėdos universitete, pranešime tiksliau.

Norinčius dalyvauti prašome pranešti rengėjams:
* Vardą, pavardę
* Ar dalyvausite Vilniuje ar Klaipėdoje
* Kuri jums vertybė kertinė, visas kitas aprėpianti?
* Į kurį sau prasmingą klausimą norėtumėte rasti atsakymą?

Štai keli pavyzdžiai iš Vilniaus:
* Andrej Ščelkun. Pusiausvyra. Iš kur viskas kyla? Ar susijusios garso bangos ir elektromagnetinės bangos? Kaip teigiamai veikti žmogų?
* Andrius Kulikauskas. Gyventi tiesa. Kaip žmonės elgiasi? Kaip turėtų elgtis? Kaip skatinti klausimų gvildenimą ir šviesuolių bendrystę?
* Tadas Snuviškis. Bendrystės ieška, tad pagarba gyvybei, visam, kas yra gyva. Kaip diegti gyvybės vertybę? Kaip padaryti, kad žmogus būtų laimingas, tobulas, džiaugsmingas ir patenkintas visu kuo, kaip padaryti, kad visiems taip būtų? Ir ne tik žmonėms, bet visai gyvybei, visam pasauliui, tobulos laimės santykyje.
* Tautvydas Vėželis. Vadovautis nežinojimu: ironija, skeptiškumas, humoras. Kokia būties prasmė?
* Thomas Gajdosik. Awareness that I am loved by God, where this love is the gift and key to all of reality. Everything I do and receive, I receive through this love. How should I organize my life in a way that I will follow?
* Dovid Katz. Fighting for what I strongly believe is true and leaving a record of my arguments. What difference can I make in my life to the survival or nonsurvival of a culture including one of its languages?

Klaipėdoje:
* Vitalijus Denisovas. Pilnumas, perfekcionizmas. Ar jauduliai yra pastovi būsena?
* Gediminas Gricius. Kasdien ką nors naujo sužinoti. Kaip vidinę jausminę būseną pamatuoti kūno rodikliais?

Tiksli renginio vieta: Vilnius, Trakų g. 1, VGTU Senamiesčio rūmai, I-ame korpuse, 4 aukštas, salė SNR-I 4.3a. (Įėjimas Pylimo gatvėje. Iš karto įėjus, keltis liftu.)

20170128KūrybinėsDirbtuvės


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 sausio 31 d., 21:52