调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.20180508MatematikosPradųIštakos istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2018 gegužės 07 d., 21:30 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 0-2 eilutės:
[[Attach:20180508-MatematikosPraduIstakosProtavime.pdf | Kvietimas į seminarą]], [[20180508-MatematikosPraduIstakosProtavime-KvietimoJuodrastis | Kvietimo juodraštis]]

VGTU, matematinio modeliavimo seminaras, gegužės 8 d.
2018 gegužės 07 d., 21:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
[[Attach:20180508-MatematikosPraduIstakosProtavime.pdf | Kvietimas į seminarą]], [[Kvietimo juodraštis]]
į:
[[Attach:20180508-MatematikosPraduIstakosProtavime.pdf | Kvietimas į seminarą]], [[20180508-MatematikosPraduIstakosProtavime-KvietimoJuodrastis | Kvietimo juodraštis]]
2018 gegužės 07 d., 21:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-2 eilutės:
[[Attach:20180508-MatematikosPraduIstakosProtavime.pdf | Kvietimas į seminarą]], [[Kvietimo juodraštis]]
Ištrintos 4-20 eilutės:
[++Matematikos pradų ištakos protavime++]

Supažindinsiu su įvairiais tyrimais, kuriais bandau suvokti matematikos visumą. Bandau suvokti, aprėpti ir išsakyti matematikos galimybes, kokios gali būti jos šakos ir sąvokos, kaip jos išsivysto ir iš kokių pradų. Pristatysiu klausimus, kuriuos būtų galima tirti bendromis jėgomis. Tikiu susipažinti su VGTU matematikais.

2016 m. pradėjau dirbti VGTU Filosofijos ir kultūros studijų katedroje. Dėstau filosofiją, etiką ir žodinę kūrybą. 1964 m. gimiau Kalifornijoje. 1993 m. Kalifornijos universitetas man suteikė daktaro laipsnį iš matematikos, tačiau visą gyvenimą man rūpi platesni klausimai, kaip viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Jau pora metų, kaip toliau savarankiškai mokausi matematikos su tikslu ją visą suprasti ir aprėpti.

Šimtais tyrimų esu aprašęs ir apžvelgęs įvairias sandaras, kuriomis mąstome savo labai ribotais protais. Atskleidžiu sandarų kalbą, kuria mąstome bendrybes. Po truputį iškyla ir matematinės sąvokos. Pasąmonė jausmais padeda sąmonei skirti save nuo pasaulio, pavyzdžiui, tai kas asmeniškai liūdina nuo to, kas tik šiaip stebina. Esu parodęs, kaip eilėraštis perstato tą ribą tarp savęs ir pasaulio ir tokiu būdu sukuria atitinkamą nuotaiką. Aptikau šešias permainas (atspindimą, pakreipimą, pasukimą, pritraukimą, priplojimą, perkėlimą) siejančias keturias geometrijas (takų, sankirtų, kampų, plotų). Apie tai šią vasarą skaitysiu pranešimą Pasaulio filosofijos kongrese ir jau skaičiau Lietuvos kultūros tyrimų institute: http://www.ms.lt/sodas/Mintys/20161029Nuotaik%c5%b3Aplinkyb%c4%97s

Taip pat esu tyręs ir apžvelgęs, kokiais išsiaiškinimo būdais išsprendžiame matematinius galvosūkius. Pavyzdžiui, esant segmentui AB, kaip jo pagrindu nubrėžti lygiakraštį trikampį? Sprendžiant šį uždavinį, mūsų protas sustato sprendimo sąlygų gardelę: plokštuma (sąlygų nebuvimas), apskritimas A (viena sąlyga), apskritimas B (kita sąlyga), sankirtos taškai (abi sąlygos). Tad paviršutiniškas uždavinys (nubrėžti trikampį) išsprendžiamas vaizduotei pasitelkus paprastesnę, giliau glūdinčią sandarą (sąlygų gardelę). Vadinas, gardelė yra mūsų protui būdinga sandara. Esu atpažinęs ir sudėliojęs 24 tokius matematikos išsiaiškinimo būdus. Apie tai skaičiau pranešimą Matematikos draugijos suvažiavime: http://www.ms.lt/sodas/Mintys/20160620Matematika

O mane ypač domina pakalbėti apie raktus į matematikos visumą. Pirmiausia, tai įvairūs dualizmai. Taip pat ieškau ir mokausi raktinių matematikos sandarų, kaip antai keturios klasikinės Lie algebros, simpleksai ir kitos politopų šeimos, vieno elemento laukas, Bott periodiškumas, Yoneda lema, realūs skaičiai - kompleksiniai skaičiai - kvaternionai, oktonionai ir kt. Susitinku su VU matematiku Rimvydu Krasausku. Mielai bendraučiau su VGTU matematikais.

Andrius Kulikauskas
VGTU Lektorius
http://www.ms.lt
ms@ms.lt
+370 607 27 665
2018 balandžio 23 d., 21:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 9-33 eilutės iš
Šimtais tyrimų esu aprašęs ir apžvelgęs įvairias sandaras, kuriomis mąstome savo labai ribotais protais. Nustatau sandarų kalbą, kuria mąstome bendrybes.


Būtų įdomu prisistatyti seminare ir susipažinti su VGTU matematikais. Papasakočiau, kokiais įvairias tyrimais bandau aprėpti matematiką, jos šakas ir sąvokas
, išmąstyti kaip ji išsirutulioja iš mūsų labai riboto proto veiklos sandarų.

Paraiška išdėsčiau savo tyrimą, "A Research Program for a Big Picture in Mathematics"
http://www.ms.lt/derlius/AResearchProgramForABigPictureOfMathematics.pdf
Norėčiau apie tai pakalbėti su jumis ir kitais. Šiaip Lietuvoje vis susitinku su VU matematiku Rimvydu Krasausku ir jam pasipasakoju, ką tiriu, ką naujo išmąstau, o jis mane pamoko, ko galėčiau pasimokyti.

Štai mano disertacija, "Symmetric functions of the eigenvalues of a matrix", iš algebrainės kombinatorikos:
http://www
.ms.lt/derlius/AndriusKulikauskasThesis.pdf

Pastarasiais metais savo mintis pristatau daugybe pranešimų:
http://www.ms.lt/sodas/Book/Book
Toliau pradėsiu rašyti akademinius straipsnius.

Šią vasarą skaitysiu du pranešimus Pasaulio filosofijos kongrese. Viename iš jų jausmus ir nuotaikas modeliuoju geometrijos sąvokomis:
http://www.ms.lt/derlius/20171001AndriusKulikauskas-AGeometryOfMoods-Revised.pdf

Taip pat skaitysiu tris pranešimus Universalios logikos kongrese.

Žodžiu, mane domina viskas. Tiesiog prasminga turėti su kuo pabendrauti. Bendrai
, rūpi puoselėti šviesuolių bendrystę. Galite mano laišką pasidalinti su kitais.

Andrius
į:
Šimtais tyrimų esu aprašęs ir apžvelgęs įvairias sandaras, kuriomis mąstome savo labai ribotais protais. Atskleidžiu sandarų kalbą, kuria mąstome bendrybes. Po truputį iškyla ir matematinės sąvokos. Pasąmonė jausmais padeda sąmonei skirti save nuo pasaulio, pavyzdžiui, tai kas asmeniškai liūdina nuo to, kas tik šiaip stebina. Esu parodęs, kaip eilėraštis perstato tą ribą tarp savęs ir pasaulio ir tokiu būdu sukuria atitinkamą nuotaiką. Aptikau šešias permainas (atspindimą, pakreipimą, pasukimą, pritraukimą, priplojimą, perkėlimą) siejančias keturias geometrijas (takų, sankirtų, kampų, plotų). Apie tai šią vasarą skaitysiu pranešimą Pasaulio filosofijos kongrese ir jau skaičiau Lietuvos kultūros tyrimų institute: http://www.ms.lt/sodas/Mintys/20161029Nuotaik%c5%b3Aplinkyb%c4%97s

Taip pat esu tyręs ir apžvelgęs, kokiais išsiaiškinimo būdais išsprendžiame matematinius galvosūkius
. Pavyzdžiui, esant segmentui AB, kaip jo pagrindu nubrėžti lygiakraštį trikampį? Sprendžiant šį uždavinį, mūsų protas sustato sprendimo sąlygų gardelę: plokštuma (sąlygų nebuvimas), apskritimas A (viena sąlyga), apskritimas B (kita sąlyga), sankirtos taškai (abi sąlygos). Tad paviršutiniškas uždavinys (nubrėžti trikampį) išsprendžiamas vaizduotei pasitelkus paprastesnę, giliau glūdinčią sandarą (sąlygų gardelę). Vadinas, gardelė yra mūsų protui būdinga sandara. Esu atpažinęs ir sudėliojęs 24 tokius matematikos išsiaiškinimo būdus. Apie tai skaičiau pranešimą Matematikos draugijos suvažiavime: http://www.ms.lt/sodas/Mintys/20160620Matematika

O mane ypač domina pakalbėti apie raktus į matematikos visumą. Pirmiausia, tai įvairūs dualizmai. Taip pat ieškau ir mokausi raktinių matematikos sandarų, kaip antai keturios klasikinės Lie algebros, simpleksai ir kitos politopų šeimos, vieno elemento laukas, Bott periodiškumas, Yoneda lema, realūs skaičiai - kompleksiniai skaičiai - kvaternionai, oktonionai ir kt. Susitinku su VU matematiku Rimvydu Krasausku. Mielai bendraučiau su VGTU matematikais.
Pakeistos 17-19 eilutės iš
+370 607 27 665
į:
http://www.ms.lt
ms@ms.lt

+370 607 27 665
2018 balandžio 23 d., 20:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 9-10 eilutės iš
į:
Šimtais tyrimų esu aprašęs ir apžvelgęs įvairias sandaras, kuriomis mąstome savo labai ribotais protais. Nustatau sandarų kalbą, kuria mąstome bendrybes.
2018 balandžio 23 d., 20:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-37 eilutės iš
VGTU, matematinio modeliavimo seminaras, gegužės 8 d.
į:
VGTU, matematinio modeliavimo seminaras, gegužės 8 d.

[++Matematikos pradų ištakos protavime++]

Supažindinsiu su įvairiais tyrimais, kuriais bandau suvokti matematikos visumą. Bandau suvokti, aprėpti ir išsakyti matematikos galimybes, kokios gali būti jos šakos ir sąvokos, kaip jos išsivysto ir iš kokių pradų. Pristatysiu klausimus, kuriuos būtų galima tirti bendromis jėgomis. Tikiu susipažinti su VGTU matematikais.

2016 m. pradėjau dirbti VGTU Filosofijos ir kultūros studijų katedroje. Dėstau filosofiją, etiką ir žodinę kūrybą. 1964 m. gimiau Kalifornijoje. 1993 m. Kalifornijos universitetas man suteikė daktaro laipsnį iš matematikos, tačiau visą gyvenimą man rūpi platesni klausimai, kaip viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Jau pora metų, kaip toliau savarankiškai mokausi matematikos su tikslu ją visą suprasti ir aprėpti.

Būtų įdomu prisistatyti seminare ir susipažinti su VGTU matematikais. Papasakočiau, kokiais įvairias tyrimais bandau aprėpti matematiką, jos šakas ir sąvokas, išmąstyti kaip ji išsirutulioja iš mūsų labai riboto proto veiklos sandarų.

Paraiška išdėsčiau savo tyrimą, "A Research Program for a Big Picture in Mathematics"
http://www.ms.lt/derlius/AResearchProgramForABigPictureOfMathematics.pdf
Norėčiau apie tai pakalbėti su jumis ir kitais. Šiaip Lietuvoje vis susitinku su VU matematiku Rimvydu Krasausku ir jam pasipasakoju, ką tiriu, ką naujo išmąstau, o jis mane pamoko, ko galėčiau pasimokyti.

Štai mano disertacija, "Symmetric functions of the eigenvalues of a matrix", iš algebrainės kombinatorikos:
http://www.ms.lt/derlius/AndriusKulikauskasThesis.pdf

Pastarasiais metais savo mintis pristatau daugybe pranešimų:
http://www.ms.lt/sodas/Book/Book
Toliau pradėsiu rašyti akademinius straipsnius.

Šią vasarą skaitysiu du pranešimus Pasaulio filosofijos kongrese. Viename iš jų jausmus ir nuotaikas modeliuoju geometrijos sąvokomis:
http://www.ms.lt/derlius/20171001AndriusKulikauskas-AGeometryOfMoods-Revised.pdf

Taip pat skaitysiu tris pranešimus Universalios logikos kongrese.

Žodžiu, mane domina viskas. Tiesiog prasminga turėti su kuo pabendrauti. Bendrai, rūpi puoselėti šviesuolių bendrystę. Galite mano laišką pasidalinti su kitais.

Andrius

Andrius Kulikauskas
VGTU Lektorius
+370 607 27 665
2018 balandžio 23 d., 19:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
VGTU, matematinio modelavimo seminaras, gegužės 8 d.
į:
VGTU, matematinio modeliavimo seminaras, gegužės 8 d.
2018 balandžio 23 d., 19:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 1 eilutė:
VGTU, matematinio modelavimo seminaras, gegužės 8 d.

20180508MatematikosPradųIštakos


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 gegužės 07 d., 21:30