神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.20190222Plungė istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2019 gegužės 01 d., 12:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-2 eilutės:
Žr. [[Lietuvos sąžinė]]
2019 gegužės 01 d., 12:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-112 eilutės:
Pokalbis

Andrius Kulikauskas. Aš už baltą katytę.

Lietuvos sąžinė. Kaip mums atsakyti už 1941-ųjų metų lietuvių valios reiškėjų nusikaltimus žmonijai?

Vieno atvejo pavyzdys: dar kartą apie Joną Noreiką.

Padėkoti Žemaičių saulutei ir plungiškiams.

Malda.

1) Kodėl mane sudomino šis klausimas?
* Atjauta žydams ar tik lietuviams?
* Žydus skaudina kaltininkų laikymas didvyriais.
* Įsigilinau - mus klaidingai mokino.
* Išsiaiškinau teisybę, ir kaip kaltininkai neįvardijami, nusikaltimai slepiami ir dangstomi.

2) Lietuvių tautos valios reiškėjų nusikaltimai žmonijai. Žinome apie nacių vokiečių ir sovietų rusų nusikaltimus žmonijai. Tačiau kartu yra lietuvių aktyvistų nusikaltimai žmonijai, daryti lietuvių tautos vardu ir lietuvių tautos labui. Pristatyti:
* Kazys Škirpa. LAF Berlynas. LAF Kaunas. Žydų išvarymas.
* Voldemarininkai ir LNP. Žydų išžudymas.
* LAF. Žydų sulaikymas... ir išžudymas.
* Lietuvos laikinoji vyriausybė. Žydų atskyrimas, jų turto valdymas.

3) Apie Jono Noreikos nusikaltimus žmonijai. Antisemitizmo pavyzdys.
* Jo brošiūra, "Pakelk galvą, lietuvi" ir susižavėjimas Hitleriu.
* Pogrindžio spauda.
* Teisės ginklus nešioti. Žydų sulaikymas sinagogoje.
* Nuvyksta į Telšius - "Žemaičių žemės" delegacija ir laikraštis.
* Grįžta į Plungę, įsikelia į namą.
* Liepos mėn. 12-13 sušaudomi Plungės žydai.
* Liepos mėn. 15-17 d. sušaudomi Telšių žydai vyrai.
* Liepos mėn. 17-18 d. sušaudomi 40 žemaičių.
* Liepos mėn. 19 d. karo lauko teismas Telšiuose
* Liepos mėn. 20 d. manifestacija
* Krygeris išbara
* Liepos mėn. 25 d. "Žemaičių žemė" Nr.5
* Liepos mėn. 25 d. Noreikos-Ramanausko įsakymas
* Liepos mėn. 25-26 d. Plungėje Glaudžių kaime sušaudė 71 žemaitį.
* Liepos mėn. 27 d. "Džiaugsmo manifestacija" Plungėje.
* Liepos mėn. 29 d. Telšiuose išrenkama "Žemaičių žemės" delegacija.
* Liepos mėn. 30 d. nuteisia Jurgį Endriušką.
* Liepos mėn. 31 d. Kaune tariasi su LAF ir LNP.
* Rugpjūčio mėn. 1 d. Noreikai pasiūlo būti Šiaulių apskrities viršininku.
* Rugpjūčio mėn 2 d. Noreika pasižadėjo atsiųsti raštą, kad palaiko LNP.
* Rugpjūčio mėn. 3 d. Jonas Šlepetys pasirašo.
* Rugpjūčio mėn. 4 d. Noreika Šiauliuose.
* Rugpjūčio mėn. 5 d. pradeda dirbti
* Rugpjūčio mėn. 6 d. raštas dėl žydų turto.
* Rugpjūčio mėn. 9 d. Gewecke paskelbiamas apygardos vadu.
* Rugpjūčio mėn. 22 d. raštas dėl Žagarės geto
* Spalio mėn. 2 d. Žagarės žydus sušaudo.
* Kodėl jį laiko didvyriu - Štuthofas, anti-sovietinė rezistencija.

4) Bendras sąrašas reikalavimų, ką reikštų atsakyti už lietuvių aktyvistų nusikaltimus.
* Atsakyti už valstybės nusikaltėlius
* Kovoti su valstybės melu
* Ginti visuomenės tiesakalbius
* Atjausti visus nukentėjusius ir jų palikuonis

5) Ką mums daryti? Kaip mums atsakyti?

A) Brolis Gediminas Numgaudis: Dvasinėje plotmėje spręsti.
Antisemitizmo dvasia - mokslišai įvardinti velnią - psichologinis mechanizmas - patyčios, savižudybė
Dorovės tyrimas - doro ir nedoro elgesio pavyzdžiai, kaip kas rinkosi

B) Zita Paulauskaitė - pokalbiai

C) Pokalbiams reikalingi faktai, tad: Visuomeninė komisija tirti lietuvių tautos valios reiškėjų nusikaltimus žmonijai ir tų nusikaltimų dangstymą

D) Greta Jakštaitė - tai veikia mūsų jaunimą - jaunimo įtraukimą į neapykantą kitataučiams - tai nėra nekaltas dalykas - Užgavėnės - kreiptis į etnokultūristus

E) Internetas - svetainė - išmokti klausimą kelti
"Aš už baltą katytę." "Mes už visas katytes." "Mes taip pat už šuniukus ir pelytes."

F) Smagu ir šaunu - kultūrinės kelionės, renginiai, svečiai
Kelionė pas Vilniaus žydus, jidiš pamoką. Išmokti žydų abėcėlę.
Kviesti kitataučius į Plungę.

G) Plungė kaip centras
Lietuvių atsakomybės židinys - komendantūra - įsigyti pastatą

H) Vietinė spauda - Žemaičių saulutė, Plungės laikraščiai, Vakarų ekspresas, Žemaitijos laikraščiai


I) Atkurti žudynes.

J) Visi rūpinasi savo iššūkiais - bernardinų "blood libel" lenta.[+Užrašai+]

Senutės mokytojos - Julija Kiškienė, Vanda Grigorovič.

Jolanta Srudauskienė - komendantūros pastato istorija.

Nuotraukoje: Greta Jakštaitė (juodbruvė), Birutė Stanienė, Laurynas Stanys

pakuta.lt https://www.facebook.com/jonas.ofm.1

Vytautas Eidukas turi nuotrauką baltaraiščių prie bažnyčios, bene liepos 27 d. šventės

kraštotyrininkė Otilija Juozapaitienė

Otilija pažįsta: Anicetą Paplauskienę, gimusią 1917 m., 102 metų amžiaus, iš Žlibinų kaimo, nuo 1938 metų pradėjo dirbti Plungėje, gyveno Laisvės alėjoje, virš žydų kino salės.

Jolanta Klietkutė, Kretingos muziejaus darbuotoja, pažįsta Aloyzą Stonkų, jisai bene Prienuose.

20190222Plungė


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 gegužės 01 d., 12:35