神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Pranešimas pasiūlytas 2019 m. lapkričio mėn. 22 d. vyksiančiai XI nacionalinei Lietuvos sociologų draugijos konferencijai, Sociologija be ribų: anapus žmogiškumo.

Tikimybinis žvilgsnis į žmonijos reikšmę visatos raidoje

Tikslieji mokslai suteikia duomenų apie visatos bei mūsų Paukščių tako galaktikos mąstus laike ir erdvėje. Įžvalgiais, nesudėtingais tikimybių paskaičiavimais galime išryškinti žmonijos būklės galimybes ir nešališkai apibūdinti žmonijos reikšmę visatos raidoje.

Žmonijos raida rituliojasi įspūdingai sparčiai. Visata atsirado prieš maždaug 15 milijardų metų, Paukščių takas – 13 milijardų metų, saulė – 4,6 milijardus metų, žemė – 4,5 milijardus metų, gyvybė žemėje – 4 milijardus metų, daugialąsčiai organizmai - 500 milijonų metų, didžiosios žmogbezdžionės – 12 milijonų metų, žmogus – 200 tūkstančių metų. Prieš 200 metų mokslininkai pamatavo atstumą iki artimiausios žvaigždės, o prieš 40 metų išsiuntė Voyager zondą, kuris vieną šviesmetį įveiks per 20,000 metų. Mūsų galaktikos spindulys yra maždaug 100,000 šviesmečių, taip kad žmonija keliaudama net ir tokiais kukliais greičiais per 2 milijardus metų apgyvendintų visą galaktiką. Iš mūsų pasakiškos raidos akivaizdu, kad ją galėtumėme apgyvendinti daug greičiau.

Ar mūsų galaktikoje yra daugiau gyvūnų išsivysčiusių tiek, kiek žmogus? Tokiu atveju mes tikrai nesame pirmi. Juk panašių žvaigždžių, kaip mūsų saulė, jau buvo prieš 10 milijardų metų. Vadinas, tikimybiniu požiūriu, arba mes esame vienų vieni, arba yra už mus pasakiškai labiau išsivysčiusi, galaktikoje viešpataujanti gyvybė. Tokiu atveju keista, kad mūsų žemėje gyvybė ramiai sau vystėsi, ir kad niekas jos neapsaugojo nuo dinozaurus išnaikinusių katastrofų, nė dabar nuo mūsų pačių.

Panašūs tikimybiniai samprotavimai atkreipia dėmesį į gyvybės raidą, kaip gyvūnai skiria vis daugiau išteklių ne tam, kas jiems žinoma, o tam, kas jiems nežinoma, tai yra, bendrybėm. Įsivaizduojant visatą, kaip Dievo vykdomą tyrimą, tenka susimąstyti, koks mūsų vaidmuo? Gal tesame orangutangai, atveriantys kelią dirbtinam intelektui?

20191122TikimybinisŽvilgsnis


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 spalio 06 d., 22:26