调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.AntrinėsSandaros istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2017 rugpjūčio 03 d., 19:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Kitas]]
į:
Žr. [[Kitas]], [[Atjautos]]
2016 vasario 06 d., 13:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-25 eilutės iš
Žr. [[Pirminės sandaros]], [[Padalinimai]], [[Atvaizdai]], [[Aplinkybės]], [[Kalbos]]

>>bgcolor=#FFFFC0<<

Noriu antrines sandaras apibrėžti.

Kaip netroškimus naujai išgyvena Dievas?

>><<

Antrinės sandaros kyla iš:
* trokštančio Dievo suporavimo su platesnio lygmens netroškimu.
* vienybės ir nulybės atvaizdų paneigimo.
* kubo dalių (8 kampų, 12 briaunų, 6 šonų) ir perėjimų tarp jų.

Požiūriai; požiūriai į požiūrius; požiūriai į požiūrius į požiūrius

Veiksmai +1 - padalinimai, +2 - atvaizdai, aplinkybės, +3 - kalbos.

Atvaizdai išsako Dievo išėjimą už savęs - kaip tai atrodo apskritai, vienam Dievui - tad tai atvaizdai. Aplinkybės išsako Dievo išėjimą už savęs, kaip tai atrodo trejybės nariui - tad tai vyksta keturiuose lygmenyse, pagal asmenis: Dievas, Aš, Tu, Kitas.

Antrinės sandaros išreiškia sąmoningumą, tad kyla iš trijų pirminių sandarų išsakančių troškimą-netroškimą kažko, betko ir visko. Tai yra lygtys 4+3=-1, 5+3=0, 6+3=1, grindžiantys -1, 0, 1 tad ir 2, 3, 4.

į:
Žr. [[Kitas]]
2016 vasario 04 d., 15:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 21-23 eilutės:

Antrinės sandaros išreiškia sąmoningumą, tad kyla iš trijų pirminių sandarų išsakančių troškimą-netroškimą kažko, betko ir visko. Tai yra lygtys 4+3=-1, 5+3=0, 6+3=1, grindžiantys -1, 0, 1 tad ir 2, 3, 4.
2015 birželio 07 d., 10:26 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Pirminės sandaros]]
į:
Žr. [[Pirminės sandaros]], [[Padalinimai]], [[Atvaizdai]], [[Aplinkybės]], [[Kalbos]]
2015 birželio 06 d., 23:29 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 19-20 eilutės:

Atvaizdai išsako Dievo išėjimą už savęs - kaip tai atrodo apskritai, vienam Dievui - tad tai atvaizdai. Aplinkybės išsako Dievo išėjimą už savęs, kaip tai atrodo trejybės nariui - tad tai vyksta keturiuose lygmenyse, pagal asmenis: Dievas, Aš, Tu, Kitas.
2015 birželio 06 d., 23:01 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 17-18 eilutės:

Veiksmai +1 - padalinimai, +2 - atvaizdai, aplinkybės, +3 - kalbos.
2015 birželio 06 d., 21:36 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 15-16 eilutės:

Požiūriai; požiūriai į požiūrius; požiūriai į požiūrius į požiūrius
2015 birželio 06 d., 19:29 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 3-4 eilutės:
>>bgcolor=#FFFFC0<<
Pridėtos 7-10 eilutės:
Kaip netroškimus naujai išgyvena Dievas?

>><<
Pridėtos 15-16 eilutės:
2015 birželio 06 d., 16:58 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Noriu antrines sandaras.
į:
Noriu antrines sandaras apibrėžti.
2015 birželio 06 d., 16:47 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 5-7 eilutės iš
Antrinės sandaros kyla iš trokštančio Dievo suporavimo su platesnio lygmens netroškimu.

Antrinės sandaros taip pat kyla iš vienybės ir nulybės atvaizdų paneigimo.
į:
Antrinės sandaros kyla iš:
*
trokštančio Dievo suporavimo su platesnio lygmens netroškimu.
* vienybės ir nulybės atvaizdų paneigimo.
* kubo dalių (8 kampų, 12 briaunų, 6 šonų) ir perėjimų tarp jų
.
2015 birželio 06 d., 16:46 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 1-7 eilutės:
Žr. [[Pirminės sandaros]]

Noriu antrines sandaras.

Antrinės sandaros kyla iš trokštančio Dievo suporavimo su platesnio lygmens netroškimu.

Antrinės sandaros taip pat kyla iš vienybės ir nulybės atvaizdų paneigimo.

AntrinėsSandaros


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 rugpjūčio 03 d., 19:49