神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.Bendrystė istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2022 vasario 24 d., 22:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 63-66 eilutės:

Santykis tarp žmonių yra panašus į santykį tarp lokalaus kvanto ir globalaus kvanto. Kartu panašus į tiesos apčiuopiamumą, tai yra, į santykį tarp tyrėjo klausimo ir tiesos atsakymo.
* Užtat žmonės jaučia prievolę atsakyti klausimus.
* Užtat rūpėjimas, kaip pasakojimo įtampos balsas, išreiškia norą išlaikyti bendravimo galimybę, laidą, tad rūpestį iš vidaus.
2022 vasario 09 d., 22:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 21-22 eilutės:
* Kas yra žmogaus tauta?
* Ar joje dalyvauja sąmoningai ar nesąmoningai?
2021 lapkričio 08 d., 12:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 57-60 eilutės:

Kultūrų pavyzdžiai
* [[https://en.wikipedia.org/wiki/Dungeons_%26_Dragons | Dungeons and Dragons]]
* [[https://en.wikipedia.org/wiki/Star_Trek | Star Trek]]
2021 rugsėjo 13 d., 13:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[[Šviesuolių bendrystė]], [[Pokalbiai]]
į:
[[Šviesuolių bendrystė]], [[Pokalbiai]], [[Veiksmai]]
2021 rugsėjo 13 d., 13:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[[Šviesuolių bendrystė]]
į:
[[Šviesuolių bendrystė]], [[Pokalbiai]]
2021 rugsėjo 13 d., 13:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 14 eilutė:
* Kuria prasme esame visiškai saviti? Kuria prasme esame vieningi, tas pat žmogus, tas pats Dievas, tiktai skirtingose aplinkybėse?
Pridėtos 16-19 eilutės:

Visuomenės tyrimas
* Kaip tirti visuomenę, santykį tarp asmens ir bendruomenės, sąmonės ir pasąmonės (kalbos, atminties, aplinkos), smegenų pusrutulius, greitą ir lėtą mąstymą, informacijos integravimo teoriją?
* Ką galima sužinoti tiriant rūkorius ir nerūkorius?
2021 rugsėjo 13 d., 13:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 14 eilutė:
* Kokių yra bendrysčių? Ko iš jų galima mokytis?
2021 rugsėjo 10 d., 10:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 36-37 eilutės iš
į:
* Populiari muzika puoselėja stiliaus (braižo) galimybes, užtat telkia subkultūras.
Pridėta 51 eilutė:
2021 balandžio 17 d., 16:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 13 eilutė iš:
*
į:
* Kokia bendrystės prasmė?
2021 kovo 06 d., 21:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Žr. [[Šviesuolių bendrystė]]
į:
>>bgcolor=#E9F5FC<<
------------------------
[[Šviesuolių bendrystė]]

'''Kuria prasme bendrystė yra teigiama ar neigiama?'''

------------------------
>><<
Pakeistos 10-17 eilutės iš
į:
>>bgcolor=#FFFFC0<<
-----------------------

*

-----------------------
>><<
Pridėtos 21-22 eilutės:

Bendrystė - Sąmoningumo fragmentas - sąmoninga meilė
2020 gegužės 22 d., 20:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 2-34 eilutės:

[++++文化++++]

'''Kas yra bendrystė?'''

Bendrystė tai retas žodis, bet graži sąvoka, kuri man atstoja svetimybę ''[[kultūra]]''. Jį naudoja vienuoliai. Jis graziai siejasi su veiksmazodziu bendrauti.

Valią įgyvendinanti aplinka, terpė
* Bendrystė yra aplinka palaikanti valios vykdymą.
* Rėmai mūsų nuostatom, remtis atskiriant buvimą, veikimą, mąstymą.
* Atskiria buvimą, veikimą, mąstymą.
* Atskiria kūrybą ir meilę.
* Bendrystė yra darybos, kūrybos, sandūros galimybė, užtat išreiškiama kategorijų teorijos, išsakoma bendrybėmis.
* Ryšys tarp pasąmonės (langas į Dievą, kas išmokta, vertybės, atsakymai) ir sąžinės (ko mokomės, klausimai, dvejonės).
* Sąvokos palaikančios skirtingas įsitraukimo sąlygas: paklusimą, tikėjimą, rūpėjimą.
* Žmonių bendrystė išsiskiria ne elgesio (emulative learning), o valios atkartojimu (imitative learning).

Gairės elgesiui
* Bendrystė susijusi su visuomeninėmis taisyklėmis, elgesio gairėmis. O jos yra tarpe, tai mūsų lūkesčiai. Taip pat mūsų įsitikinimai. Jie išreiškia tarpą, tai tarpo išraiška. Aleksandro deriniai, tai pavyzdys. Išsiaiškinimai, tai irgi pavyzdys. Aleksandro deriniai yra išsiaiškinimai.

Bendros sąlygos
* Bendros mokymosi sąlygos, aplinkybės, rėmai.
* Kas lieka, išėmus paskirus žmones.
* Masinė meilė.

Bendras pokalbis
* Mes skirtingi, tačiau pats pokalbis bendras, bendrystė bendra.
* Bendravime, su kuo norime suskambėti, su tuo norime bendrauti.

'''Bendrystės tikslas'''

* Bendrystė išplečia valios galimybes.
* Bendravimas tai bendra santvarkos kūryba, tiek dviejų žmonių, tiek ištisos visuomenės.
2020 gegužės 22 d., 17:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 8 eilutė iš:
Sociologija apie normas (mano supratimu). Lėtas ir greitas mąstymas.
į:
Sociologija apie normas (mano supratimu). Berods iš vikipedijos. Lėtas ir greitas mąstymas.
2020 gegužės 22 d., 17:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 8 eilutė iš:
Sociologija apie normas:
į:
Sociologija apie normas (mano supratimu). Lėtas ir greitas mąstymas.
2020 gegužės 22 d., 17:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 10 eilutė iš:
http://www.ms.lt/derlius/Norms2x2.png
į:
%center%http://www.ms.lt/derlius/Norms2x2.png
2020 gegužės 22 d., 17:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-13 eilutės iš
http://www.ms.lt/derlius/Norms2x2.png
į:
>>bgcolor=#F6EEF6<<
-----------------------------------

* Bendrystė, tai taisyklių visuma, tai laisvės varžymas
. (Zenonas)

Sociologija apie normas:

http:
//www.ms.lt/derlius/Norms2x2.png

-----------------------------
>><<
2020 gegužės 22 d., 17:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-3 eilutės iš
Žr. [[Šviesuolių bendrystė]]
į:
Žr. [[Šviesuolių bendrystė]]

http://www.ms.lt/derlius/Norms2x2.png
2017 lapkričio 05 d., 18:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-327 eilutės iš
[[Viena bendryste]], [[Šviesuolių tauta]]

Bendrystė tai retas žodis, bet graži sąvoka, kuri man atstoja svetimybę ''[[kultūra]]''. Jį naudoja vienuoliai. Jis graziai siejasi su veiksmazodziu bendrauti.

Trokštu išryškinti ir įtvirtinti šviesuolių bendrystę, Jėzaus Kristaus skelbiamą dangaus karalystę. Ją suvokiu, kaip nusiteikimą čia ir dabar amžinai ugdytis, bręsti, gyventi.

'''Kas yra bendrystė?'''

* Bendros mokymosi sąlygos, aplinkybės, rėmai.
* Ryšys tarp pasąmonės (langas į Dievą, kas išmokta, vertybės, atsakymai) ir sąžinės (ko mokomės, klausimai, dvejonės).
* Kas lieka, išėmus paskirus žmones
* Atskiria kūrybą ir meilę.
* Atskiria buvimą, veikimą, mąstymą.
* Rėmai mūsų nuostatom, remtis atskiriant buvimą, veikimą, mąstymą.
* Sąvokos palaikančios skirtingas įsitraukimo sąlygas: paklusimą, tikėjimą, rūpėjimą.
* Masinė meilė.

'''Kokia šviesuolių bendrystė?'''

* Jėzaus skelbiama dangaus karalystė.
* Amžino mokymosi sąlygos.
* Skurdžiadvasių bendrystė: kaip tiki, taip bus. Amžina branda čia ir dabar.
* Amžinas gyvenimas, branda čia ir dabar.
* Kaip tiki, taip ir bus.
* Skurdžiadvasių palaima.
* Hierarchija (pavaldinystė), tad tikėjimas (ir bendrumas, vienumas) galimas plačiau ir siauriau.
* Dangaus karalystė - tai skaistykla (kaimas), tarp pragaro (miesto, pasaulio) ir dangaus (gamtos, prigimties, širdies). (Lyginu su Vilijos Bortkevičienės sąvokomis: miestas, kaimas, gamta-priigimtis.) Tai prigimtis sąlygose, ribose. Tai "kaip tiki, taip ir bus", pagal mūsų vaizduotės ribotumą. O gamtoje, ką randi, tą myli.

'''Kam yra bendrystė?'''

* Dievo meilę išplėčiame paklusdami, tikėdami, rūpindamiesi, tad 4 lygmenys
* Sąlygas išgyventi vis platesniu požiūriu, tad suvokimu apversti dvejybę.

'''Kaip palaikyti skurdžiadvasių bendrystę?'''

* Ima rūpėti, tikėti (reikšti), paklusti (įvykti).
* Vieningumas, solidarumas.
* Neigiamas požiūris (6 tarpai) yra platesnis požiūris.
* Poreikius ir kitus 24 visaregio rūpesčius išplėsti amžinybe, kad kad Jėzaus pasakymais, "Esu..."
* Ją įsisavinti, išsakyti ir įtvirtinti.
* Gyventi kitu, ne vien savimi. Gyventi šešėliu.

'''Kaip bręsti?'''

* Manau, svarbu gyventi taip ir mokytis to, kad patys ko labiau atsivertumėme.

'''Kaip ugdyti?'''

* Palaikyti kitų vertybes, gvildenimus, juos sieti su išsiaiškinimais
* Priimti kitų sąlygas

Bendrystės pagrindas šv.Trejybe, Dievo sąmoningumas.

Noriu nuodugniai suvokti Jėzaus Kristaus požiūrį ir kaip jisai suprato dangaus karalystę, jos gaires. Kas giminingai veikia ir mąsto?

Dievo Sūnaus Jėzaus Kristaus skelbiamą dangaus karalystę įsivaizduoju kaip [[[Bendrystė | šviesuolių bendrystę]].

Bendrystė susijusi su visuomeninėmis taisyklėmis, elgesio gairėmis. O jos yra tarpe, tai mūsų lūkesčiai. Taip pat mūsų įsitikinimai. Jie išreiškia tarpą, tai tarpo išraiška. Aleksandro deriniai, tai pavyzdys. Išsiaiškinimai, tai irgi pavyzdys. Aleksandro deriniai yra išsiaiškinimai.

Įstrižainės išskiria šviesuolių pasaulį (tikėjimas, bendrystė) ir tamsuolių pasaulį (teisė, rinka).

Bendrystė, tai taisyklių visuma, tai laisvės varžymas. (Zenonas)

Bendravimas tai bendra santvarkos kūryba, tiek dviejų žmonių, tiek ištisos visuomenės.

[[Savišvieta]], [[Sąlygos]]

Šviesuolių bendrystėje [[Savišvieta | mokomės]] - ko Dievas mus moko - dorovės, kas mums bendra, mūsų bendrumo pagrindas.

Berods, sandarą suvokiame bendriau per kitą, užtat tenka savo ypatumus išreikšti sandaros papildymu, tuo pačiu išreiškiame ir Dievo ypatumus.

Manyčiau, išsiaiškinimais tarpsta, bręsta sandaros, kuriomis vis labiau išauga bendrumo prielaidos, užtat mes patys ir kiti, kol visiškai atsiskleidžiame ir sutampame.

Bendrumas kyla prileidus pašnekovą. Šviesuolių bendrystė tad yra bendrumo [[karalystė]], įvairiausios apimtys bendrumui.

Mane domina sąžinė kaip pavyzdys to, ką mes bendrai kuriame, dorovinę terpę, lūkesčius. Teisingumą.

>>bgcolor=#FFFFC0<<


>>bgcolor=#EEEEEE<<

Gyvybės raida - tai bendrystės požiūris - be dangaus karalystės požiūrio, nebūtų jokios gyvybės, nebūtų jos raidos.

Šviesuolių bendrystė palaikoma [[meilė | meile]]. Meile esame [[viena]]. Esame viena priimdami [[Dievo požiūris | Dievo požiūrį]].

Bendrystė reiškiasi Dievu, aš (visaregiu), tu (pirminėm sandarom) ir kitu (antrinėm sandarom). Sandaras noriu naujai suprasti požiūriais, nuostatomis, įsakymais.
* Visaregiu bene atsiplėšiame nuo savo aplinkybių, nuo savo požiūrio.
* Pirminėmis sandaromis bene galime priimti kito požiūrį ar neturėti nė jokio požiūrio.

''Kas yra bendrystė?''

Bendrystė yra aplinka palaikanti valios vykdymą. Bendrystė yra darybos, kūrybos galimybė, tai sandūros galimybė, užtat išreiškiama kategorijų teorijos, išsakoma bendrybėmis.

''Kokia šviesuolių bendrystė?''

Dievo bendrystė palaiko Dievo valios vykdymą, tad palaiko paklusimą, tikėjimą ir rūpėjimą.

Bendrystėje išsiskiria Dievas, aš, tu ir kitas. Juk skirtingo dalyvavimo tikimės iš jų.

Žinojimo rūmuose du skirtingi sparnai palaiko tikėjimą ir rūpėjimą. Abu sparnai kartu palaiko paklusimą.

Žmonių bendrystė išsiskiria ne elgesio (emulative learning), o valios atkartojimu (imitative learning).

''Kokių yra [[bendrystės | bendrysčių]]? Ko iš jų galima mokytis?''

Ieškant doro darbo, pragyvenimo šaltinio, svarbu lavinti savo ir kitų valią.

-------

Kovojame su pasauliu mylėdami širdingai.

[[http://groups.yahoo.com/group/veiktiplaciau/message/1181 | Šviesuolių bendrystė juodųjų Čikagoje ir Lietuvos kaime]]


'''Čikagoje'''

Jean says that the crisis in our
neighborhood is that we haven't learned to work together. She also
focuses on the youth because they still have hope to grow and remake our
neighborhood. We all would like to include the not included.

'''Save suvokti, kaip Dievo priemone visų gerovei'''

I was born in 1964. I grew up in Orange County, California. I enjoyed it
as a utopia. I believed that we lived in the greatest part of the
greatest state of the greatest country at the greatest time in the history
of the universe. If there was anything wrong in America, certainly
somebody was at work fixing it.

I'm Lithuanian. We used to visit our grandparents in Chicago's
neighborhood Marquette Park, which at the time was the "capital" of
Lithuanians in the free world. It was strange to see the race line along
Western Ave, where 100% of the people on one side were black, and 100 % on
the other side were white.

All my life I appreciated that my talents weren't for my sake, but for
everybody's. I went to the University of Chicago, and later I lived with
my grandmother in Marquette Park when the neighborhood became primarily
Black American, and I have also stayed in Englewood with my friend David
Ellison-Bey of the Moorish Cultural Workshop. I've worked for Ivy League
Tutoring, a black owned business, and I pray at St.Benedict the African
East. I know and say that I am Black American, a member of Black America,
by choice, and I am accepted.

My culture is to be drawn to where I could be most useful. I have
enormous talents and so I'm drawn to where there's tremendous need.

'''Vienumo įtampa tarp visų tapatumo ir skirtingo sąmoningumo'''

I believe in my heart that we're all the same. I believe that there is a
culture of unity which is basic to all of us. Yet I have learned that
almost all people live in a different culture, a "normal" culture, a
pernicious culture, that keeps us distant, separate, segregated. I think
that those who want the culture of unity will know to come together for it
in Englewood, which is so distraught and so convenient, and other such
places. I am rewarded to discover Jean, Wanda, Christine, David, Sherri
and others.

This culture is very much what Jesus declares as the kingdom of heaven.
Central is this oneness, that we are there for each other.

'''Amžinas gyvenimas čia ir dabar'''

The kingdom of heaven is "eternal life" experienced in this life.
Generally, this life is too much for us, we try to tune it out and shut it
down. For example, choosing to abuse drugs is choosing to be stunted, to
not grow, not listen and learn from our moods. But God loves us more than
we love ourselves, wants us to learn forever, grow forever, live forever,
here and now. We can choose to live that life here and now, as we do in
the meaningful moments in our lives, which last forever. All of our
moments could be such, and if we choose, will be such, will become
meaningful.

'''Prasmės tiltas'''

"What you believe is what happens." This says that God's impulsiveness -
what he thinks is what he does is what is - fits within the confines of
what we ourselves believe. The kingdom of heaven is the occupation of
this earthly life by a heavenly life. It is a bridge of meaning that
links all that will ever be with what is here and now. It links tangibly
each of us through our intuition, our accumulated perspective.

'''Dvylika klausimų'''

Imagine a culture where every truth is available, tangible, at hand. Every
question can and will be answered. People seek and live the truth. And
every challenge can be made human-sized. Questions such as:
* What is your deepest value in life, which includes all of your other values?
* What is a question that you don't know the answer to, but wish to answer?
* What do you wish to achieve?
We can organize around each other, around our answers, and thus all be
leaders, as relevant.

'''Klausytis Dievo'''

I'm used to engaging God, listening to God, collaborating with God,
especially with regard to my life, what to do with it all. I'm struck
that so are Jean and Wanda. They do what they do in part because they
feel that's what God wants them to do. I believe that is essential for
leadership in this culture. It's crucial to have a channel to the highest
perspective, to get outside of our own self-centeredness, and imagine how
we can be interpreted as people-in-general doing what any good person (or
Jesus) would do in the situation that we find ourselves. We have the
opportunity to encourage in each other that listening to God. And thus to
welcome in each of us the utmost dedication.

I suppose this link with God, this greater self-integrity is essential for
leaders who want to live and move outside of the current norm and yet make
a new norm tangible through our behavior.

'''Skurdžiadvasiai'''

Jesus speaks of the kingdom of heaven as for the "poor-in-spirit", which I
take to mean the "skeptical". The rich-in-spirit are the martyrs, the
ones who say "I believe!" unconditionally. That is not earthly! We want
to see things right, block by block, soul by soul, step by step, moment by
moment.

'''Persekiojami dėl teisybės'''

Jesus also speaks of the kingdom of heaven as for "those who are
persecuted for the sake of righteousness". We know how this system has
slapped us around for being good, honest, true, compassionate, righteous.
We know it is wrong. It's supposed to be wrong. That is how we know each
other. We are "for real".

'''Susitelkimas ten kur nykiausia'''

We know that we are at the right end of the rope. My friend David speaks
of a racial caste system which I think of as a moral caste system. I'm
doubtful if there is much honest work in America which pays more than the
average wage. Industry by industry - education, food, finance, military,
police, health care, technology, social work, government - it's hard to
find a well paying job which you can keep without lying or looking the
other way when it hurts others and our world. But those who have a job,
say, a telemarketer, so often looks down on those who don't: At least I
work a job. And the unemployed: At least I don't use drugs. And those who
do: At least I don't sell them. And those who do: At least I don't sell my
body. And it goes on and on. At the end of the rope it's about race and
sex because it's got to become crude and visible. But who cares about the
end of the rope?

Jean told me how men come out of jail and go back to Englewood. Some of
them shake down stores for protection money. We have so few stores as it
is. Recently, one of these racketeers got shot. When the police came,
they got asked, why don't you help this man? And the police replied, we'll
wait for him to die. He's no good. We're all better off without him. And
that's the way we're dealt with at the end of the rope.

I told Jean, Wanda and Christine, we can choose, what partners we seek.
If we want to foster a culture, we can think it through, and seek friends
and partners accordingly. If we rely on government or corporations or
non-profits, then we may avoid recognizing the real problems and
addressing them. We live in a city where all 50 aldermen belong to the
same party machine, where the National Democratic Party has not thought of
banning the local party, but depends on it, and that is why that racketeer
is left to die. We live in a state where I think 68 of 118
representatives ran unopposed, and is it four out of five governors have
been jailed for corruption. We live in an American dream that is a
threefold lie:
* instead of fostering our own culture, we're indoctrinated to live this dream
* we suffer prejudice - whether for being black or for being good - in achieving this dream
* when we finally achieve this dream, we're ridiculed for realizing that it was just a mirage, there was no point to it, as if we didn't know.

'''Menai'''

We can foster our own culture. We can pursue our questions and discover
our truths. We can share our dreams and work together. In particular,
through the arts, we can express challenging ideas that people don't want
to hear - such as "God doesn't have to be good, life doesn't have to be
fair; how does that good kid deal with that? how does the bad kid?" - and
art changes the rules, art holds us together, we are able to talk, as is
happening with my art http://www.selflearners.net

'''Savarankiškumas'''

We found each other because we know where to go, namely Englewood. We
have each other and can invest in each other. We have a fantastic base.
But how do we sustain that in this world?

Instead of asking for money, we can ask for work. What is work that each
of us wishes to do?

If we are strong as individuals, then we can support our own base. I for
now have a part-time job that pays well, and I could contribute money for
a space, but especially if I could have a place to live, a place to do my
art work.

Could each of us have our own incomes, our own businesses? Isn't that what
we want for ourselves and each other?

For example, Wanda publishes newspapers, blogs, podcasts. Why shouldn't
that yield viable income with reports from Englewood to the world?
Especially if God told Wanda to be working such work?

Christine prepares youth for college. Isn't there enormous potential for
related income. Or, for example, there are businesses whose workers don't
know any math, and would benefit if we taught them even the basics, how to
do a 10% discount.

This all helps us think of our center as a place where temporary part-time
staffers develop their own businesses as they work for our center until
they can help support it.

I admit that I've gone bankrupt in failing to make my online laboratory
work, as well as related centers. I realized that the relevant culture
was too weak. Yet I'm encouraged that Jean and Wanda very much embrace me
and my perspective.

'''Numatyti žingsniai'''

In summary, I'm grateful that Jean has invited me to help Wanda and our
center develop income for operating expenses. At our next meeting I hope
we might further:
* Imagine the culture we seek.
* Consider what our culture might mean for God and others, including them and their concerns.
* Consider the activities each of us personally want to do.
* Imagine what friends or partners we might attract to our center.
* Consider what kind of business opportunities relate to our desired activities.
* Plan who to engage accordingly.

http://www.ms.lt/derlius/Norms2x2.png

Palyginti: Ką randi, tą myli.
į:
Žr. [[Šviesuolių bendrystė]]
2016 sausio 15 d., 15:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 110-111 eilutės:

Kovojame su pasauliu mylėdami širdingai.
2014 lapkričio 17 d., 09:32 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 41 eilutė:
* Gyventi kitu, ne vien savimi. Gyventi šešėliu.
2014 lapkričio 10 d., 22:49 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 4-5 eilutės:

Trokštu išryškinti ir įtvirtinti šviesuolių bendrystę, Jėzaus Kristaus skelbiamą dangaus karalystę. Ją suvokiu, kaip nusiteikimą čia ir dabar amžinai ugdytis, bręsti, gyventi.
2014 lapkričio 09 d., 10:25 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 18 eilutė:
* Jėzaus skelbiama dangaus karalystė.
Pakeistos 21-26 eilutės iš
į:
* Amžinas gyvenimas, branda čia ir dabar.
* Kaip tiki, taip ir bus.
* Skurdžiadvasių palaima.
* Hierarchija (pavaldinystė), tad tikėjimas (ir bendrumas, vienumas) galimas plačiau ir siauriau.
* Dangaus karalystė - tai skaistykla (kaimas), tarp pragaro (miesto, pasaulio) ir dangaus (gamtos, prigimties, širdies). (Lyginu su Vilijos Bortkevičienės sąvokomis: miestas, kaimas, gamta-priigimtis.) Tai prigimtis sąlygose, ribose. Tai "kaip tiki, taip ir bus", pagal mūsų vaizduotės ribotumą. O gamtoje, ką randi, tą myli.
Ištrintos 317-318 eilutės:
Dangaus karalystė - tai skaistykla (kaimas), tarp pragaro (miesto, pasaulio) ir dangaus (gamtos, prigimties, širdies). (Lyginu su Vilijos Bortkevičienės sąvokomis: miestas, kaimas, gamta-priigimtis.) Tai prigimtis sąlygose, ribose. Tai "kaip tiki, taip ir bus", pagal mūsų vaizduotės ribotumą. O gamtoje, ką randi, tą myli.
Ištrintos 319-330 eilutės:

'''Kaip Jėzus suvokė dangaus karalystė?'''


Kaip tiki, taip yra.

Skurdžiadvasiams.

[[Karalystė]] yra bene hierarchija, tad tikėjimas (ir bendrumas, vienumas) galimas plačiau ir siauriau.

-----
Pakeistos 322-329 eilutės iš
-----------

[+ Kas yra dangaus karalystė? +]

* Amžinas gyvenimas, branda čia ir dabar.
* Kaip tiki, taip ir bus.
* Skurdžiadvasių palaima.
* Hierarchija (pavaldinystė), tad tikėjimas (ir bendrumas, vienumas) galimas plačiau ir siauriau.
į:
2014 lapkričio 06 d., 10:45 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
[[Šviesuolių tauta]]
į:
[[Viena bendryste]], [[Šviesuolių tauta]]
Pakeistos 71-113 eilutės iš
[+Gvildenimai+]

* Kas yra sąžinė? Ar yra šeimos, draugijos, bendruomenės, tautos, žmonijos sąžinė? Kuria prasme jinai mūsų sukurta? Kas yra dorovė?

* Kaip susiję lūkesčiai ir įsitikinimai?

Šviesuolių bendrystė
* Kas yra, kokia yra šviesuolių bendrystė?
* Kaip jinai veikia mus?

Jos diegimas
* Kaip jinai puoselėjama?
* Kaip palaikyti šviesuolių bendrystę?
* Kaip ją įsisavinti, išsakyti ir įtvirtinti?

Dievas
* Kas Dievui svarbu?
* Kaip bendryste esame viena su Dievu ir kitais?
* Kaip Dievas, aš, tu ir kiti veikiam vienas kito valią? Koks laisvės vaidmuo?
* Koks šlovės ir šlovinimo ir maldos vaidmuo bendrystėje? Kaip Dievas šlovinamas? Kas šlovinama kitose bendrystėse? Kokios vertybės iškeliamos ir kaip?

Išsiaiškinimai
* Koks Dievo vaidmuo išsiaiškinimuose?
* Kaip išsiaiškinimais esame viena? Vienas kitą pakeičiame?
* Kaip išsiaiškinimus taikyti juodųjų Čikagoje?

Bendrystės
* Kaip Dievo bendrystė išsiskiria nuo kitų bendrysčių?
* Kokia mūsų dabartinės bendrystės esmė?
* Kaip susikerta dabartinė bendrystė ir Dievo bendrystė?
* Ką sako bendrystės mokslas, kultūrologija?

* Kaip pavaizduoti naują bendrystę, visuomenę, už upės, Užupį?
* Kaip Jėzus suvokė [[Karalystė | Dangaus karalystę]]?
* Kas yra šviesuolių bendrystė? Ką moko Minčių sodo patirtis? Kokie yra pagrindiniai bendrystės dėsniai? Kokia yra bendrystės derinių kalba?
* Kaip dvylika klausimų išsako šviesuolių bendrystę? Kaip jie susiję su išsiaiškinimais?
* Kaip šviesuolių bendrystė išgyvenama ir išsakoma? ... Išsiaiškinimais
* Kas ir kam yra bendrystė?
* Kokia mūsų bendrystės kalba?
* Kaip išreikšti žaidimais?
* Kaip bendryste įveikiame skirtumus tarp Dievo ir žmonių ir esame viena?
* Koks pasąmonės vaidmuo bendravime? Pasąmonė tai langas į Dievą. Kiek bendravimo vyksta ne vien sąmone? Kaip galim atsiremti pasąmone bendraujant, bendrai ją kurti? Bendravimas tai bendra santvarkos kūryba, tiek dviejų žmonių, tiek ištisos visuomenės. Kaip bendraujama bendrai su Dievu? Kaip bendravimo dalyviai viršija savo ribotumus ir pripažįsta kažką už save daugiau?
* Kuria prasme bendrystė yra masinė meilė? Ar tame glūdi nesusivedimas? Ar meilė iš esmės asmenybės palaikymas?
į:
2014 lapkričio 06 d., 10:43 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 8 eilutė iš:
* Ryšys tarp pasąmonės (kas išmokta, vertybės, atsakymai) ir sąžinės (ko mokomės, klausimai, dvejonės).
į:
* Ryšys tarp pasąmonės (langas į Dievą, kas išmokta, vertybės, atsakymai) ir sąžinės (ko mokomės, klausimai, dvejonės).
Pridėtos 54-55 eilutės:

Bendravimas tai bendra santvarkos kūryba, tiek dviejų žmonių, tiek ištisos visuomenės.
2014 lapkričio 06 d., 10:33 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 8 eilutė iš:
* Ryšys tarp pasąmonės (kas išmokta) ir sąžinės (ko mokomės). Palyginti su dvejonėmis.
į:
* Ryšys tarp pasąmonės (kas išmokta, vertybės, atsakymai) ir sąžinės (ko mokomės, klausimai, dvejonės).
2014 lapkričio 06 d., 10:33 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 8 eilutė:
* Ryšys tarp pasąmonės (kas išmokta) ir sąžinės (ko mokomės). Palyginti su dvejonėmis.
2014 lapkričio 06 d., 10:30 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 13 eilutė:
* Masinė meilė.
2014 lapkričio 06 d., 09:49 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 30 eilutė:
* Ją įsisavinti, išsakyti ir įtvirtinti.
2014 lapkričio 06 d., 09:43 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 16 eilutė:
* Amžino mokymosi sąlygos.
2014 lapkričio 06 d., 09:42 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 7 eilutė:
* Bendros mokymosi sąlygos, aplinkybės, rėmai.
Pridėtos 29-37 eilutės:

'''Kaip bręsti?'''

* Manau, svarbu gyventi taip ir mokytis to, kad patys ko labiau atsivertumėme.

'''Kaip ugdyti?'''

* Palaikyti kitų vertybes, gvildenimus, juos sieti su išsiaiškinimais
* Priimti kitų sąlygas
2014 lapkričio 06 d., 09:19 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 27 eilutė:
* Poreikius ir kitus 24 visaregio rūpesčius išplėsti amžinybe, kad kad Jėzaus pasakymais, "Esu..."
2014 lapkričio 06 d., 09:18 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 21-26 eilutės:

'''Kaip palaikyti skurdžiadvasių bendrystę?'''

* Ima rūpėti, tikėti (reikšti), paklusti (įvykti).
* Vieningumas, solidarumas.
* Neigiamas požiūris (6 tarpai) yra platesnis požiūris.
2014 lapkričio 06 d., 09:14 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 16-20 eilutės:

'''Kam yra bendrystė?'''

* Dievo meilę išplėčiame paklusdami, tikėdami, rūpindamiesi, tad 4 lygmenys
* Sąlygas išgyventi vis platesniu požiūriu, tad suvokimu apversti dvejybę.
2014 lapkričio 06 d., 09:09 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 3-17 eilutės iš
Bendrystė tai retas žodis, bet graži sąvoka, kuri man atstoja svetimybę ''[[kultūra]]''. Jį naudoja vienuoliai. Jis graziai siejasi su veiksmazodziu bendrauti.
į:
Bendrystė tai retas žodis, bet graži sąvoka, kuri man atstoja svetimybę ''[[kultūra]]''. Jį naudoja vienuoliai. Jis graziai siejasi su veiksmazodziu bendrauti.

'''Kas yra bendrystė?'''

* Kas lieka, išėmus paskirus žmones
* Atskiria kūrybą ir meilę.
* Atskiria buvimą, veikimą, mąstymą.
* Rėmai mūsų nuostatom, remtis atskiriant buvimą, veikimą, mąstymą.
* Sąvokos palaikančios skirtingas įsitraukimo sąlygas: paklusimą, tikėjimą, rūpėjimą.

'''Kokia šviesuolių bendrystė?'''

* Skurdžiadvasių bendrystė: kaip tiki, taip bus. Amžina branda čia ir dabar.

Bendrystės pagrindas šv.Trejybe, Dievo sąmoningumas.
2014 rugpjūčio 12 d., 12:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 12-13 eilutės:

Bendrystė, tai taisyklių visuma, tai laisvės varžymas. (Zenonas)
2014 rugpjūčio 04 d., 13:08 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 1-2 eilutės:
[[Šviesuolių tauta]]
2014 liepos 24 d., 21:31 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 21-22 eilutės:
Mane domina sąžinė kaip pavyzdys to, ką mes bendrai kuriame, dorovinę terpę, lūkesčius. Teisingumą.
Pridėtos 26-27 eilutės:

* Kas yra sąžinė? Ar yra šeimos, draugijos, bendruomenės, tautos, žmonijos sąžinė? Kuria prasme jinai mūsų sukurta? Kas yra dorovė?
2014 liepos 24 d., 20:50 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 306-329 eilutės iš
http://www.ms.lt/derlius/Norms2x2.png
į:
http://www.ms.lt/derlius/Norms2x2.png


'''Kaip Jėzus suvokė dangaus karalystė?'''


Kaip tiki, taip yra.

Skurdžiadvasiams.

[[Karalystė]] yra bene hierarchija, tad tikėjimas (ir bendrumas, vienumas) galimas plačiau ir siauriau.

-----

Palyginti: Ką randi, tą myli.

-----------

[+ Kas yra dangaus karalystė? +]

* Amžinas gyvenimas, branda čia ir dabar.
* Kaip tiki, taip ir bus.
* Skurdžiadvasių palaima.
* Hierarchija (pavaldinystė), tad tikėjimas (ir bendrumas, vienumas) galimas plačiau ir siauriau.
2014 liepos 24 d., 14:30 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 10-19 eilutės:

[[Savišvieta]], [[Sąlygos]]

Šviesuolių bendrystėje [[Savišvieta | mokomės]] - ko Dievas mus moko - dorovės, kas mums bendra, mūsų bendrumo pagrindas.

Berods, sandarą suvokiame bendriau per kitą, užtat tenka savo ypatumus išreikšti sandaros papildymu, tuo pačiu išreiškiame ir Dievo ypatumus.

Manyčiau, išsiaiškinimais tarpsta, bręsta sandaros, kuriomis vis labiau išauga bendrumo prielaidos, užtat mes patys ir kiti, kol visiškai atsiskleidžiame ir sutampame.

Bendrumas kyla prileidus pašnekovą. Šviesuolių bendrystė tad yra bendrumo [[karalystė]], įvairiausios apimtys bendrumui.
2014 gegužės 12 d., 13:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 293-294 eilutės:

Dangaus karalystė - tai skaistykla (kaimas), tarp pragaro (miesto, pasaulio) ir dangaus (gamtos, prigimties, širdies). (Lyginu su Vilijos Bortkevičienės sąvokomis: miestas, kaimas, gamta-priigimtis.) Tai prigimtis sąlygose, ribose. Tai "kaip tiki, taip ir bus", pagal mūsų vaizduotės ribotumą. O gamtoje, ką randi, tą myli.
2014 vasario 04 d., 13:58 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 8-9 eilutės:

Įstrižainės išskiria šviesuolių pasaulį (tikėjimas, bendrystė) ir tamsuolių pasaulį (teisė, rinka).
2014 vasario 04 d., 13:31 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
Bendrystė susijusi su visuomeninėmis taisyklėmis, elgesio gairėmis. O jos yra tarpe, tai mūsų lūkesčiai. Taip pat mūsų įsitikinimai. Jie išreiškia tarpą, tai tarpo išraiška. Alexandro deriniai, tai pavyzdys. Išsiaiškinimai, tai irgi pavyzdys.
į:
Bendrystė susijusi su visuomeninėmis taisyklėmis, elgesio gairėmis. O jos yra tarpe, tai mūsų lūkesčiai. Taip pat mūsų įsitikinimai. Jie išreiškia tarpą, tai tarpo išraiška. Aleksandro deriniai, tai pavyzdys. Išsiaiškinimai, tai irgi pavyzdys. Aleksandro deriniai yra išsiaiškinimai.
2014 vasario 04 d., 13:31 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
Bendrystė susijusi su visuomeninėmis taisyklėmis, elgesio gairėmis. O jos yra tarpe, tai mūsų lūkesčiai. Taip pat mūsų įsitikinimai. Jie išreiškia tarpą, tai tarpo išraiška. Alexandro deriniai, tai pavyzdys.
į:
Bendrystė susijusi su visuomeninėmis taisyklėmis, elgesio gairėmis. O jos yra tarpe, tai mūsų lūkesčiai. Taip pat mūsų įsitikinimai. Jie išreiškia tarpą, tai tarpo išraiška. Alexandro deriniai, tai pavyzdys. Išsiaiškinimai, tai irgi pavyzdys.
2014 vasario 04 d., 13:31 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 7-8 eilutės iš
Bendrystė susijusi su visuomeninėmis taisyklėmis, elgesio gairėmis. O jos yra tarpe, tai mūsų lūkesčiai.
į:
Bendrystė susijusi su visuomeninėmis taisyklėmis, elgesio gairėmis. O jos yra tarpe, tai mūsų lūkesčiai. Taip pat mūsų įsitikinimai. Jie išreiškia tarpą, tai tarpo išraiška. Alexandro deriniai, tai pavyzdys.
Pridėtos 13-14 eilutės:
* Kaip susiję lūkesčiai ir įsitikinimai?
Pridėta 292 eilutė:
http://www.ms.lt/derlius/Norms2x2.png
2014 vasario 04 d., 13:04 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 6-7 eilutės:

Bendrystė susijusi su visuomeninėmis taisyklėmis, elgesio gairėmis. O jos yra tarpe, tai mūsų lūkesčiai.
2014 vasario 04 d., 10:53 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 47 eilutė iš:
į:
* Kuria prasme bendrystė yra masinė meilė? Ar tame glūdi nesusivedimas? Ar meilė iš esmės asmenybės palaikymas?
2014 vasario 03 d., 16:04 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 36-46 eilutės:

* Kaip pavaizduoti naują bendrystę, visuomenę, už upės, Užupį?
* Kaip Jėzus suvokė [[Karalystė | Dangaus karalystę]]?
* Kas yra šviesuolių bendrystė? Ką moko Minčių sodo patirtis? Kokie yra pagrindiniai bendrystės dėsniai? Kokia yra bendrystės derinių kalba?
* Kaip dvylika klausimų išsako šviesuolių bendrystę? Kaip jie susiję su išsiaiškinimais?
* Kaip šviesuolių bendrystė išgyvenama ir išsakoma? ... Išsiaiškinimais
* Kas ir kam yra bendrystė?
* Kokia mūsų bendrystės kalba?
* Kaip išreikšti žaidimais?
* Kaip bendryste įveikiame skirtumus tarp Dievo ir žmonių ir esame viena?
* Koks pasąmonės vaidmuo bendravime? Pasąmonė tai langas į Dievą. Kiek bendravimo vyksta ne vien sąmone? Kaip galim atsiremti pasąmone bendraujant, bendrai ją kurti? Bendravimas tai bendra santvarkos kūryba, tiek dviejų žmonių, tiek ištisos visuomenės. Kaip bendraujama bendrai su Dievu? Kaip bendravimo dalyviai viršija savo ribotumus ir pripažįsta kažką už save daugiau?
2013 gruodžio 28 d., 18:23 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 38-39 eilutės:

Gyvybės raida - tai bendrystės požiūris - be dangaus karalystės požiūrio, nebūtų jokios gyvybės, nebūtų jos raidos.
2012 lapkričio 19 d., 20:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 65-69 eilutės iš
[http://groups.yahoo.com/group/veiktiplaciau/message/1181 Šviesuolių bendrystė juodųjų Čikagoje ir Lietuvos kaime]
į:
[[http://groups.yahoo.com/group/veiktiplaciau/message/1181 | Šviesuolių bendrystė juodųjų Čikagoje ir Lietuvos kaime]]
Pridėtos 136-137 eilutės:
'''Dvylika klausimų'''
Pakeistos 141-142 eilutės iš
* What is your deepest value in life, which includes all of your other
values?
į:
* What is your deepest value in life, which includes all of your other values?
Pridėtos 147-148 eilutės:
'''Klausytis Dievo'''
Pridėtos 164-165 eilutės:
'''Skurdžiadvasiai'''
Pridėtos 172-173 eilutės:
'''Persekiojami dėl teisybės'''
Pridėtos 180-181 eilutės:
'''Susitelkimas ten kur nykiausia'''
Pakeistos 214-220 eilutės iš
* instead of fostering our own culture, we're indoctrinated to live this
dream
* we suffer prejudice - whether for being black or for being good - in
achieving this dream
* when we finally achieve this dream, we're ridiculed for realizing that
it was just a mirage, there was no point to it, as if we didn't know.
į:
* instead of fostering our own culture, we're indoctrinated to live this dream
* we suffer prejudice - whether for being black or for being good - in achieving this dream
* when we finally achieve this dream, we're ridiculed for realizing that it was just a mirage, there was no point to it, as if we didn't know.

'''Menai'''
Pridėtos 228-229 eilutės:
'''Savarankiškumas'''
Pridėtos 263-264 eilutės:
'''Numatyti žingsniai'''
Pakeistos 269-270 eilutės iš
* Consider what our culture might mean for God and others, including them
and their concerns.
į:
* Consider what our culture might mean for God and others, including them and their concerns.
Pakeistos 272-273 eilutės iš
* Consider what kind of business opportunities relate to our desired
activities.
į:
* Consider what kind of business opportunities relate to our desired activities.
2012 lapkričio 19 d., 20:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 11-26 eilutės iš
Kas yra šviesuolių bendrystė?

Kaip ją įsisavinti
, išsakyti ir įtvirtinti?

Kaip jinai puoselėjama?

Kaip jinai veikia mus?Kaip bendryste esame viena su Dievu ir kitais
?Koks šlovės ir šlovinimo ir maldos vaidmuo bendrystėje
? Kaip Dievas šlovinamas? Kas šlovinama kitose bendrystėse? Kokios vertybės iškeliamos ir kaip?
į:
Šviesuolių bendrystė
* Kas yra, kokia yra šviesuolių bendrystė?
* Kaip jinai veikia mus?

Jos diegimas
* Kaip jinai puoselėjama
?
* Kaip palaikyti šviesuolių bendrystę?
* Kaip ją įsisavinti, išsakyti ir įtvirtinti
?

Dievas
* Kas Dievui svarbu
?
* Kaip bendryste esame viena su Dievu ir kitais?
* Kaip Dievas, aš, tu
ir kiti veikiam vienas kito valią? Koks laisvės vaidmuo?
* Koks šlovės ir šlovinimo ir maldos vaidmuo bendrystėje? Kaip Dievas šlovinamas? Kas šlovinama kitose bendrystėse? Kokios vertybės iškeliamos ir kaip?

Išsiaiškinimai
* Koks Dievo vaidmuo išsiaiškinimuose?
* Kaip išsiaiškinimais esame viena? Vienas kitą pakeičiame?
* Kaip išsiaiškinimus taikyti juodųjų Čikagoje?
Ištrintos 36-47 eilutės:
Kas Dievui svarbu?

Koks Dievo vaidmuo išsiaiškinimuose?

Kaip išsiaiškinimais esame viena? Vienas kitą pakeičiame?

Kaip išsiaiškinimus taikyti juodųjų Čikagoje?

Kaip palaikyti šviesuolių bendrystę?

Kokia šviesuolių bendrystė?
Pakeistos 63-266 eilutės iš
Kaip Dievas, aš, tu ir kiti veikiam vienas kito valią? Koks laisvės vaidmuo?
į:
-------

[http://groups.yahoo.com/group/veiktiplaciau/message/1181 Šviesuolių bendrystė juodųjų Čikagoje
ir Lietuvos kaime]
'''Čikagoje'''

Jean says that the crisis in our
neighborhood is that we haven't learned to work together. She also
focuses on the youth because they still have hope to grow and remake our
neighborhood. We all would like to include the not included.

'''Save suvokti, kaip Dievo priemone visų gerovei'''

I was born in 1964. I grew up in Orange County, California. I enjoyed it
as a utopia. I believed that we lived in the greatest part of the
greatest state of the greatest country at the greatest time in the history
of the universe. If there was anything wrong in America, certainly
somebody was at work fixing it.

I'm Lithuanian. We used to visit our grandparents in Chicago's
neighborhood Marquette Park, which at the time was the "capital" of
Lithuanians in the free world. It was strange to see the race line along
Western Ave, where 100% of the people on one side were black, and 100 % on
the other side were white.

All my life I appreciated that my talents weren't for my sake, but for
everybody's. I went to the University of Chicago, and later I lived with
my grandmother in Marquette Park when the neighborhood became primarily
Black American, and I have also stayed in Englewood with my friend David
Ellison-Bey of the Moorish Cultural Workshop. I've worked for Ivy League
Tutoring, a black owned business, and I pray at St.Benedict the African
East. I know and say that I am Black American, a member of Black America,
by choice, and I am accepted.

My culture is to be drawn to where I could be most useful. I have
enormous talents and so I'm drawn to where there's tremendous need.

'''Vienumo įtampa tarp visų tapatumo ir skirtingo sąmoningumo'''

I believe in my heart that we're all the same. I believe that there is a
culture of unity which is basic to all of us. Yet I have learned that
almost all people live in a different culture, a "normal" culture, a
pernicious culture, that keeps us distant, separate, segregated. I think
that those who want the culture of unity will know to come together for it
in Englewood, which is so distraught and so convenient, and other such
places. I am rewarded to discover Jean, Wanda, Christine, David, Sherri
and others.

This culture is very much what Jesus declares as the kingdom of heaven.
Central is this oneness, that we are there for each other.

'''Amžinas gyvenimas čia ir dabar'''

The kingdom of heaven is "eternal life" experienced in this life.
Generally, this life is too much for us, we try to tune it out and shut it
down. For example, choosing to abuse drugs is choosing to be stunted, to
not grow, not listen and learn from our moods. But God loves us more than
we love ourselves, wants us to learn forever, grow forever, live forever,
here and now. We can choose to live that life here and now, as we do in
the meaningful moments in our lives, which last forever. All of our
moments could be such, and if we choose, will be such, will become
meaningful.

'''Prasmės tiltas'''

"What you believe is what happens." This says that God's impulsiveness -
what he thinks is what he does is what is - fits within the confines of
what we ourselves believe. The kingdom of heaven is the occupation of
this earthly life by a heavenly life. It is a bridge of meaning that
links all that will ever be with what is here and now. It links tangibly
each of us through our intuition, our accumulated perspective.

Imagine a culture where every truth is available, tangible, at hand. Every
question can and will be answered. People seek and live the truth. And
every challenge can be made human-sized. Questions such as:
* What is your deepest value in life, which includes all of your other
values
?
* What is a question that you don't know the answer to, but wish to answer?
* What do you wish to achieve?
We can organize around each other, around our answers, and thus all be
leaders, as relevant.

I'm used to engaging God, listening to God, collaborating with God,
especially with regard to my life, what to do with it all. I'm struck
that so are Jean and Wanda. They do what they do in part because they
feel that's what God wants them to do. I believe that is essential for
leadership in this culture. It's crucial to have a channel to the highest
perspective, to get outside of our own self-centeredness, and imagine how
we can be interpreted as people-in-general doing what any good person (or
Jesus) would do in the situation that we find ourselves. We have the
opportunity to encourage in each other that listening to God. And thus to
welcome in each of us the utmost dedication.

I suppose this link with God, this greater self-integrity is essential for
leaders who want to live and move outside of the current norm and yet make
a new norm tangible through our behavior.

Jesus speaks of the kingdom of heaven as for the "poor-in-spirit", which I
take to mean the "skeptical". The rich-in-spirit are the martyrs, the
ones who say "I believe!" unconditionally. That is not earthly! We want
to see things right, block by block, soul by soul, step by step, moment by
moment.

Jesus also speaks of the kingdom of heaven as for "those who are
persecuted for the sake of righteousness". We know how this system has
slapped us around for being good, honest, true, compassionate, righteous.
We know it is wrong. It's supposed to be wrong. That is how we know each
other. We are "for real".

We know that we are at the right end of the rope. My friend David speaks
of a racial caste system which I think of as a moral caste system. I'm
doubtful if there is much honest work in America which pays more than the
average wage. Industry by industry - education, food, finance, military,
police, health care, technology, social work, government - it's hard to
find a well paying job which you can keep without lying or looking the
other way when it hurts others and our world. But those who have a job,
say, a telemarketer, so often looks down on those who don't: At least I
work a job. And the unemployed: At least I don't use drugs. And those who
do: At least I don't sell them. And those who do: At least I don't sell my
body. And it goes on and on. At the end of the rope it's about race and
sex because it's got to become crude and visible. But who cares about the
end of the rope?

Jean told me how men come out of jail and go back to Englewood. Some of
them shake down stores for protection money. We have so few stores as it
is. Recently, one of these racketeers got shot. When the police came,
they got asked, why don't you help this man? And the police replied, we'll
wait for him to die. He's no good. We're all better off without him. And
that's the way we're dealt with at the end of the rope.

I told Jean, Wanda and Christine, we can choose, what partners we seek.
If we want to foster a culture, we can think it through, and seek friends
and partners accordingly. If we rely on government or corporations or
non-profits, then we may avoid recognizing the real problems and
addressing them. We live in a city where all 50 aldermen belong to the
same party machine, where the National Democratic Party has not thought of
banning the local party, but depends on it, and that is why that racketeer
is left to die. We live in a state where I think 68 of 118
representatives ran unopposed, and is it four out of five governors have
been jailed for corruption. We live in an American dream that is a
threefold lie:
* instead of fostering our own culture, we're indoctrinated to live this
dream
* we suffer prejudice - whether for being black or for being good - in
achieving this dream
* when we finally achieve this dream, we're ridiculed for realizing that
it was just a mirage, there was no point to it, as if we didn't know.

We can foster our own culture. We can pursue our questions and discover
our truths. We can share our dreams and work together. In particular,
through the arts, we can express challenging ideas that people don't want
to hear - such as "God doesn't have to be good, life doesn't have to be
fair; how does that good kid deal with that? how does the bad kid?" - and
art changes the rules, art holds us together, we are able to talk, as is
happening with my art http://www.selflearners.net

We found each other because we know where to go, namely Englewood. We
have each other and can invest in each other. We have a fantastic base.
But how do we sustain that in this world?

Instead of asking for money, we can ask for work. What is work that each
of us wishes to do?

If we are strong as individuals, then we can support our own base. I for
now have a part-time job that pays well, and I could contribute money for
a space, but especially if I could have a place to live, a place to do my
art work.

Could each of us have our own incomes, our own businesses? Isn't that what
we want for ourselves and each other?

For example, Wanda publishes newspapers, blogs, podcasts. Why shouldn't
that yield viable income with reports from Englewood to the world?
Especially if God told Wanda to be working such work?

Christine prepares youth for college. Isn't there enormous potential for
related income. Or, for example, there are businesses whose workers don't
know any math, and would benefit if we taught them even the basics, how to
do a 10% discount.

This all helps us think of our center as a place where temporary part-time
staffers develop their own businesses as they work for our center until
they can help support it.

I admit that I've gone bankrupt in failing to make my online laboratory
work, as well as related centers. I realized that the relevant culture
was too weak. Yet I'm encouraged that Jean and Wanda very much embrace me
and my perspective.

In summary, I'm grateful that Jean has invited me to help Wanda and our
center develop income for operating expenses. At our next meeting I hope
we might further:
* Imagine the culture we seek.
* Consider what our culture might mean for God and others, including them
and their concerns.
* Consider the activities each of us personally want to do.
* Imagine what friends or partners we might attract to our center.
* Consider what kind of business opportunities relate to our desired
activities.
* Plan who to engage accordingly.
2012 lapkričio 19 d., 20:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 5-38 eilutės iš
Dievo Sūnaus Jėzaus Kristaus skelbiamą dangaus karalystę įsivaizduoju kaip [[[Bendrystė | šviesuolių bendrystę]]. Gvildenu, kas jinai yra? Kaip ją įsisavinti, išsakyti ir įtvirtinti?

'''Kaip palaikyti šviesuolių bendrystę?'''

Šviesuolių bendrystė palaikoma [[meilė | meile]]. Meile esame [[viena]]. Esame viena priimdami [[Dievo požiūris | Dievo požiūrį]].

''Kokia šviesuolių bendrystė?''

Bendrystė reiškiasi Dievu, aš (visaregiu), tu (pirminėm sandarom) ir kitu (antrinėm sandarom). Sandaras noriu naujai suprasti požiūriais, nuostatomis, įsakymais.
* Visaregiu bene atsiplėšiame nuo savo aplinkybių, nuo savo požiūrio.
* Pirminėmis sandaromis bene galime priimti kito požiūrį ar neturėti nė jokio požiūrio.

''Kas yra bendrystė?''

Bendrystė yra aplinka palaikanti valios vykdymą. Bendrystė yra darybos, kūrybos galimybė, tai sandūros galimybė, užtat išreiškiama kategorijų teorijos, išsakoma bendrybėmis.

''Kokia šviesuolių bendrystė?''

Dievo bendrystė palaiko Dievo valios vykdymą, tad palaiko paklusimą, tikėjimą ir rūpėjimą.

Bendrystėje išsiskiria Dievas, aš, tu ir kitas. Juk skirtingo dalyvavimo tikimės iš jų.

Žinojimo rūmuose du skirtingi sparnai palaiko tikėjimą ir rūpėjimą. Abu sparnai kartu palaiko paklusimą.

Žmonių bendrystė išsiskiria ne elgesio (emulative learning), o valios atkartojimu (imitative learning).

''Kokių yra [[bendrystės | bendrysčių]]? Ko iš jų galima mokytis?''

Ieškant doro darbo, pragyvenimo šaltinio, svarbu lavinti savo ir kitų valią.

Kaip Dievas, aš, tu ir kiti veikiam vienas kito valią? Koks laisvės vaidmuo?

'''Gvildenimai'''
į:
Dievo Sūnaus Jėzaus Kristaus skelbiamą dangaus karalystę įsivaizduoju kaip [[[Bendrystė | šviesuolių bendrystę]].

>>bgcolor=#FFFFC0<<

[+Gvildenimai+]

Kas yra šviesuolių bendrystė
?

Kaip ją įsisavinti, išsakyti ir įtvirtinti?
Pakeistos 19-20 eilutės iš
Ką sako bendrystės mokslas, kultūrologija?
į:
Pakeistos 23-24 eilutės iš
Kaip Dievo bendrystė išsiskiria nuo kitų bendrysčių?
į:
Pakeistos 27-30 eilutės iš
Kokia mūsų dabartinės bendrystės esmė?

Kaip susikerta dabartinė bendrystė ir Dievo bendrystė
?
į:
Bendrystės
* Kaip Dievo bendrystė išsiskiria nuo kitų bendrysčių?
* Kokia mūsų dabartinės bendrystės esmė?
* Kaip susikerta dabartinė bendrystė ir Dievo bendrystė?
* Ką sako bendrystės mokslas, kultūrologija
?
Pakeistos 39-71 eilutės iš
Kaip išsiaiškinimus taikyti juodųjų Čikagoje?
į:
Kaip išsiaiškinimus taikyti juodųjų Čikagoje?

Kaip palaikyti šviesuolių bendrystę?

Kokia šviesuolių bendrystė?

>>bgcolor=#EEEEEE<<

Šviesuolių bendrystė palaikoma [[meilė | meile]]. Meile esame [[viena]]. Esame viena priimdami [[Dievo požiūris | Dievo požiūrį]].

Bendrystė reiškiasi Dievu, aš (visaregiu), tu (pirminėm sandarom) ir kitu (antrinėm sandarom). Sandaras noriu naujai suprasti požiūriais, nuostatomis, įsakymais.
* Visaregiu bene atsiplėšiame nuo savo aplinkybių, nuo savo požiūrio.
* Pirminėmis sandaromis bene galime priimti kito požiūrį ar neturėti nė jokio požiūrio.

''Kas yra bendrystė?''

Bendrystė yra aplinka palaikanti valios vykdymą. Bendrystė yra darybos, kūrybos galimybė, tai sandūros galimybė, užtat išreiškiama kategorijų teorijos, išsakoma bendrybėmis.

''Kokia šviesuolių bendrystė?''

Dievo bendrystė palaiko Dievo valios vykdymą, tad palaiko paklusimą, tikėjimą ir rūpėjimą.

Bendrystėje išsiskiria Dievas, aš, tu ir kitas. Juk skirtingo dalyvavimo tikimės iš jų.

Žinojimo rūmuose du skirtingi sparnai palaiko tikėjimą ir rūpėjimą. Abu sparnai kartu palaiko paklusimą.

Žmonių bendrystė išsiskiria ne elgesio (emulative learning), o valios atkartojimu (imitative learning).

''Kokių yra [[bendrystės | bendrysčių]]? Ko iš jų galima mokytis?''

Ieškant doro darbo, pragyvenimo šaltinio, svarbu lavinti savo ir kitų valią.

Kaip Dievas, aš, tu ir kiti veikiam vienas kito valią? Koks laisvės vaidmuo
?

Bendrystė


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 vasario 24 d., 22:53