调查

网站

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga?

redaguoti

žr. Škirpos užklausai?

  • Freiburge - Generolo Polio archyve - ieškoti memorandumo (Chaimas Bergmanas)
  • (Blynas, 1941.07.26) LNP štabas tuose pačiuose namuose, kaip "Ūkinininko patarėjas" (tad gal įtakojo?)
  • (Dogelis, dienoraštis, ps.343) Apie LAF memorandumą: Ambrazevičius nepasirašė, sakydamas, kad jis nieko prieš Reichą nedirbo ir nedirbs. (Ogi tai po žydų išžudymo.)
  • (Dogelis, dienoraštis, ps.324) Kodėl lietuviai sugebėjo pakeisti geto ribas, kad į jas neįeitų Vilijampolės bažnyčia?
  • (Dogelis, dienoraštis, ps.352) Apie Jokūbo Goldbergo surengtas Kūčias.

Klausimas: Kas 1941 birželio 22 d. iš Berlyno kalbėjo lietuviškai?

BrazaičioUžklausai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 gegužės 28 d., 00:05