调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.BrazaičioUžklausai istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2018 gegužės 28 d., 00:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 13-14 eilutės:

* (Dogelis, dienoraštis, ps.352) Apie Jokūbo Goldbergo surengtas Kūčias.
2018 gegužės 27 d., 23:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 11-12 eilutės:

* (Dogelis, dienoraštis, ps.324) Kodėl lietuviai sugebėjo pakeisti geto ribas, kad į jas neįeitų Vilijampolės bažnyčia?
2018 gegužės 27 d., 22:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 9-12 eilutės iš
* (Dogelis, dienoraštis, ps.343) Apie LAF memorandumą: Ambrazevičius nepasirašė, sakydamas, kad jis nieko prieš Reichą nedirbo ir nedirbs. (Ogi tai po žydų išžudymo.)
į:
* (Dogelis, dienoraštis, ps.343) Apie LAF memorandumą: Ambrazevičius nepasirašė, sakydamas, kad jis nieko prieš Reichą nedirbo ir nedirbs. (Ogi tai po žydų išžudymo.)


Klausimas: Kas 1941 birželio 22 d. iš Berlyno kalbėjo lietuviškai?
2018 gegužės 27 d., 22:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 9 eilutė iš:
* Apie LAF memorandumą: Ambrazevičius nepasirašė, sakydamas, kad jis nieko prieš Reichą nedirbo ir nedirbs. (Ogi tai po žydų išžudymo.)
į:
* (Dogelis, dienoraštis, ps.343) Apie LAF memorandumą: Ambrazevičius nepasirašė, sakydamas, kad jis nieko prieš Reichą nedirbo ir nedirbs. (Ogi tai po žydų išžudymo.)
2018 gegužės 27 d., 22:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 7-9 eilutės iš
* (Blynas, 1941.07.26) LNP štabas tuose pačiuose namuose, kaip "Ūkinininko patarėjas" (tad gal įtakojo?)
į:
* (Blynas, 1941.07.26) LNP štabas tuose pačiuose namuose, kaip "Ūkinininko patarėjas" (tad gal įtakojo?)

* Apie LAF memorandumą: Ambrazevičius nepasirašė, sakydamas, kad jis nieko prieš Reichą nedirbo ir nedirbs. (Ogi tai po žydų išžudymo.
)
2018 balandžio 26 d., 20:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 5-7 eilutės iš
* Freiburge - Generolo Polio archyve - ieškoti memorandumo (Chaimas Bergmanas)
į:
* Freiburge - Generolo Polio archyve - ieškoti memorandumo (Chaimas Bergmanas)

* (Blynas, 1941.07.26) LNP štabas tuose pačiuose namuose, kaip "Ūkinininko patarėjas" (tad gal įtakojo?
)
2018 balandžio 26 d., 19:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-5 eilutės:
žr. [[Škirpos užklausai]]* Freiburge - Generolo Polio archyve - ieškoti memorandumo (Chaimas Bergmanas)

BrazaičioUžklausai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 gegužės 28 d., 00:05