调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Išlikimas

 • Amžinybė
 • Yra
 • Mirtis
 • Savižudybė
 • Būti

Paklusti įsakymams

 • Valstybė
 • Įstatymai
 • Privaloma
 • Gyventi

Paklusti sąžinei

 • Dora
 • Dorybės
 • Pagarba
 • Dorovė
 • Laikyti
 • Viltis

Taikytis prie visuomenės ir aplinkybių

 • Laikmetis
 • Menamybė
 • Patogumai
 • Visuomenė
 • Aplinkybės
 • Bendravimas
 • Keistuolis
 • Mada

Rinktis gerą

 • Blogas
 • Skausmas
 • Malonumas
 • Geras
 • Laimė
 • Vertė

Rinktis geresnį, pajėgumas, laisvė

 • Aukoti
 • Parankiškumas
 • Teisės
 • Leistina
 • Praktinis protas
 • Laisvė
 • Klysti
 • Valdyti
 • Nauda

Prasmės siekimas - rinktis geriausią - ugdytis, atsiskleisti - susigaudyti aplinkybėse

 • Kodėl
 • Pašaukimas
 • Tikslas
 • Vertybės
 • Esmė
 • Išsiskleisti
 • Neišsiskleisti
 • Kūrybingumas
 • Esantysis
 • Tiesa
 • Sofizmas
 • Išmonė
 • Mokslas
 • Mokėti
 • Domėtis
 • Viską žinoti
 • Žanras
 • Įžvalga
 • Taikymas
 • Skirtis
 • Išauklėta
 • Klasikai
 • Ugdymas
 • Pažinimas
 • Protas
 • Apmąstyti
 • Sąmoningas
 • Pavyzdingas
 • Savimonė
 • Mokytis
 • Pasirengti

Bendrumas, bendrystė

 • Vienumas
 • Darna
 • Betarpiškumas
 • Bendrystė
 • Susižiūrėjimas
 • Būti kartu
 • Gilumas
 • Atjauta

Meilė, rūpestis

 • Švelnumas
 • Neapibrėžtumas
 • Dovanos
 • Tikėjimas
 • Apjungti
 • Šventumas
 • Gamta
 • Juslės
 • Daina
 • Sklaida
 • Ekstatinis laikas
 • Praplėsti
 • Iššaukti
 • Visavaldystė
 • Alinti
 • Niekšybė
 • Liaupsai
 • Dvasinga
 • Pilka
 • Asmenys
 • Anekdotai
 • Savitas
 • Gyvensena
 • Luomas
 • Gerovė
 • Valia
 • Elgesys
 • Dėsnis
 • Vaizduotė
 • Sakmė
 • Kvėpuoti
 • Išsikvėpti
 • Pakenčiama
 • Senėjimas
 • Pergyvenimas
 • Laikysena
 • Atitrūkti
 • Nebijoti
 • Persakyti
 • Jauku

DorovėsSąvokos


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2016 rugpjūčio 09 d., 15:51