神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Išlikimas

 • Amžinybė
 • Yra
 • Mirtis
 • Savižudybė
 • Būti

Paklusti įsakymams

 • Valstybė
 • Įstatymai
 • Privaloma
 • Gyventi

Paklusti sąžinei

 • Dora
 • Dorybės
 • Pagarba
 • Dorovė
 • Laikyti
 • Viltis

Taikytis prie visuomenės ir aplinkybių

 • Laikmetis
 • Menamybė
 • Patogumai
 • Visuomenė
 • Aplinkybės
 • Bendravimas
 • Keistuolis
 • Mada

Rinktis gerą

 • Blogas
 • Skausmas
 • Malonumas
 • Geras
 • Laimė
 • Vertė

Rinktis geresnį, pajėgumas, laisvė

 • Aukoti
 • Parankiškumas
 • Teisės
 • Leistina
 • Praktinis protas
 • Laisvė
 • Klysti
 • Valdyti
 • Nauda

Prasmės siekimas - rinktis geriausią - ugdytis, atsiskleisti - susigaudyti aplinkybėse

 • Kodėl
 • Pašaukimas
 • Tikslas
 • Vertybės
 • Esmė
 • Išsiskleisti
 • Neišsiskleisti
 • Kūrybingumas
 • Esantysis
 • Tiesa
 • Sofizmas
 • Išmonė
 • Mokslas
 • Mokėti
 • Domėtis
 • Viską žinoti
 • Žanras
 • Įžvalga
 • Taikymas
 • Skirtis
 • Išauklėta
 • Klasikai
 • Ugdymas
 • Pažinimas
 • Protas
 • Apmąstyti
 • Sąmoningas
 • Pavyzdingas
 • Savimonė
 • Mokytis
 • Pasirengti

Bendrumas, bendrystė

 • Vienumas
 • Darna
 • Betarpiškumas
 • Bendrystė
 • Susižiūrėjimas
 • Būti kartu
 • Gilumas
 • Atjauta

Meilė, rūpestis

 • Švelnumas
 • Neapibrėžtumas
 • Dovanos
 • Tikėjimas
 • Apjungti
 • Šventumas
 • Gamta
 • Juslės
 • Daina
 • Sklaida
 • Ekstatinis laikas
 • Praplėsti
 • Iššaukti
 • Visavaldystė
 • Alinti
 • Niekšybė
 • Liaupsai
 • Dvasinga
 • Pilka
 • Asmenys
 • Anekdotai
 • Savitas
 • Gyvensena
 • Luomas
 • Gerovė
 • Valia
 • Elgesys
 • Dėsnis
 • Vaizduotė
 • Sakmė
 • Kvėpuoti
 • Išsikvėpti
 • Pakenčiama
 • Senėjimas
 • Pergyvenimas
 • Laikysena
 • Atitrūkti
 • Nebijoti
 • Persakyti
 • Jauku

DorovėsSąvokos


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2016 rugpjūčio 09 d., 15:51