Gvildenu

Bendrystė

Andrius

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.DorovėsTyrimas istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2018 sausio 15 d., 18:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 15-18 eilutės iš
* Apžvelgti visą savo tyrimą. Išdėlioti savo klausmus. Sukurti brėžinį. Suskaidyti tyrimą į puslapius ir juos sutvarkyti.
į:
* Apžvelgti visą savo tyrimą.
* Sutvarkyti pagrindinius savo puslapius.
* Išdėlioti savo klausimus. Sukurti brėžinį. Suskaidyti tyrimą į puslapius ir juos sutvarkyti.
* Surašyti, ką išmokau dėstydamas etiką
.
Ištrintos 99-100 eilutės:
Pakeista 169 eilutė iš:
* Mokytis entropijos.
į:
* Mokytis entropijos - suvokti malonę ir teisingumą.
2018 sausio 01 d., 13:28 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 68-69 eilutės:
2018 sausio 01 d., 13:21 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 19-22 eilutės:
'''Asmeniška patirtis'''

* Mokytis iš savo gyvenimo: Kokie mano pirminiai dėsniai? Būti atviram. Būti sąmoningam. (Užtat gyventi tiesa.)
Pridėtos 93-98 eilutės:

'''Asmeniška patirtis'''

Mokytis iš savo gyvenimo:
* Kokiais [[asmeniški dėsniai | asmeniškais dėsniais]] rėmiausi ir remiuosi?
2018 sausio 01 d., 13:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 3-4 eilutės:
>>bgcolor=#FFFFC0<<
Ištrinta 187 eilutė:
>>bgcolor=#EEEEEE<<
2017 lapkričio 05 d., 21:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 24-27 eilutės:
Ką išgyvename?
* Kaip išgyvename padalinimų rato veiksmus?
* Kaip kalbomis išgyvename?
Pridėtos 37-43 eilutės:
Ką turėtumėme veikti?
* Kaip įsipareigojame būti viena?
* Kaip mums būti viena?
* Išvystyti Dvasios dorovę liūne.
* Kaip esame [[viena]]?
* Palyginti Tėvo, Sūnaus ir Dvasios doroves - santykį tarp sąmonės ir pasąmonės, nežinojimo ir žinojimo.
Pridėtos 60-64 eilutės:
Kas mums trukdo veikti ką turėtumėme?
* Kas yra blogis?
* Kaip Dievas įprasmina blogį, išardo, pritaiko ir sieja su gerumu?
* Ar gali žmogus ar būtybė žinodami tyčia rinktis blogį sau ar kitam? Tyčia rodyti blogą valią? Kaip ir kodėl?
Ištrintos 71-84 eilutės:
Ką turėtumėme veikti?

Kas yra blogis?
* Kaip Dievas įprasmina blogį, išardo, pritaiko ir sieja su gerumu?
* Ar gali žmogus ar būtybė žinodami tyčia rinktis blogį sau ar kitam? Tyčia rodyti blogą valią? Kaip ir kodėl?

Kaip mums būti viena?
* Išvystyti Dvasios dorovę liūne.
* Kaip esame [[viena]]?
* Palyginti Tėvo, Sūnaus ir Dvasios doroves - santykį tarp sąmonės ir pasąmonės, nežinojimo ir žinojimo.

Ką išgyvename?
* Kaip išgyvename padalinimų rato veiksmus?
* Kaip kalbomis išgyvename?
2017 lapkričio 05 d., 21:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 50-55 eilutės iš
į:
* Kaip mus veikia aplinka ir kaip ją veikiame?
* Kaip pasąmonė išplečia sąmonę?
* Kaip atmintis išplečia protą?
* Kaip kalbos tveria atmintį ir sąvokas?
* Kaip mus įtakoja mūsų pažįstami, pavyzdžiui, kad naudotumėme svaigalus?
Ištrintos 70-74 eilutės:
Kaip mus veikia aplinka ir kaip ją veikiame?
* Kaip pasąmonė išplečia sąmonę?
* Kaip atmintis išplečia protą?
* Kaip kalbos tveria atmintį ir sąvokas?
* Kaip mus įtakoja mūsų pažįstami, pavyzdžiui, kad naudotumėme svaigalus?
2017 lapkričio 05 d., 21:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 24-27 eilutės iš
Kas yra žmogus?
į:
Kaip atsiranda privalėjimas?
* Kuom skiriasi elgesys ir dorovė?
* Kas yra žmogus?
* Kaip išsiskiria ketverybės du atvaizdai
?
Pakeistos 33-34 eilutės iš
Koks mūsų pasirinkimų malūnas?
į:
Kaip susiję kodėl, kaip ir ką turėtumėme veikti?
*
Koks mūsų pasirinkimų malūnas?
Pakeistos 40-41 eilutės iš
Kas mums svarbu?
į:
Kodėl turėtumėme veikti?
*
Kas mums svarbu?
Pridėtos 48-51 eilutės:

Kaip turėtumėme veikti?

Ką turėtumėme veikti?
2017 lapkričio 05 d., 20:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 128 eilutė iš:
Pirminės sandaros
į:
[[Netroškimai]]
Pakeistos 135-136 eilutės iš
Antrinės sandaros
į:
* Kodėl veikiame - vertybės, kaip veikiame - lūkesčiai (Jėzus: esame viena), ką veikiame... nusako abejonės? (patinka, reikalinga, tikra, keblu, protinga, neteisinga). Tad kaip su poreikiais?

[[Kitas | Atjautos]]
Ištrintos 175-176 eilutės:

Kodėl veikiame - vertybės, kaip veikiame - lūkesčiai (Jėzus: esame viena), ką veikiame... nusako abejonės? (patinka, reikalinga, tikra, keblu, protinga, neteisinga). Tad kaip su poreikiais?
2017 lapkričio 05 d., 20:42 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 15 eilutė:
* Sutvarkyti [[užrašai | užrašus]].
2017 lapkričio 05 d., 15:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 19-21 eilutės:
'''Asmeniška patirtis'''

* Mokytis iš savo gyvenimo: Kokie mano pirminiai dėsniai? Būti atviram. Būti sąmoningam. (Užtat gyventi tiesa.)
2017 spalio 29 d., 13:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 55 eilutė iš:
Kas mus veikia aplinka ir kaip ją veikiame?
į:
Kaip mus veikia aplinka ir kaip ją veikiame?
2017 spalio 14 d., 14:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 172-175 eilutės:
>>bgcolor=#EEEEEE<<

Kodėl veikiame - vertybės, kaip veikiame - lūkesčiai (Jėzus: esame viena), ką veikiame... nusako abejonės? (patinka, reikalinga, tikra, keblu, protinga, neteisinga). Tad kaip su poreikiais?
Ištrinta 176 eilutė:
2017 spalio 12 d., 20:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Gvildenu]], [[Dorovė]], [[Elgesys]]
į:
Žr. [[Gvildenu]], [[Dorovė]], [[Elgesys]], [[Holokaustas]]
2017 rugpjūčio 04 d., 16:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 9-10 eilutės iš
'''Ištirti dorovinių klausimų ratą. Jį susieti su pasirinkimų malūnu ir su Dievo šokiu.'''
į:
* '''Ištirti dorovinių klausimų ratą. Jį susieti su pasirinkimų malūnu ir su Dievo šokiu.'''
* '''Kaip žmogus susigaudo jog reikia keisti kryptį? Ieškok nulybės atvaizdų ryšio su nežinojimo keliu
.'''
2017 rugpjūčio 04 d., 15:51 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 2-11 eilutės:

'''Šalutiniai tyrimai'''

* Susipažinti su smegenų mokslu bei smegenų anatomija ir jų pagrindu pasiūlyti elgesio modelį.
* Susipažinti su [[Toulmin]] ir dorovės rėmus, protavimo sąsajas su dorove.
* Susipažinti su [[Bourdieu]] sąvokomis ir bandyti jas pritaikyti apibūdinant visuomenės įtaką dorovei.
* Susipažinti su [[Foucault]] mintimis apie tiesos režimus ir bandyti jas pritaikyti.
* Humorą susieti su nuotaikom, su išore ir vidumi, pasauliu ir savastimi, su lūkesčiais.
* Skausmą, kančia susieti su nuotaikom.
Pridėta 129 eilutė:
* Kaip humoras, skausmas, kančia susiję su lūkesčiais, su išore ir vidumi, pasauliu ir savastimi, su nuotaikom?
Pridėtos 163-169 eilutės:

'''Lavintis'''

* Susipažinti su smegenų mokslu bei smegenų anatomija ir jų pagrindu pasiūlyti elgesio modelį.
* Susipažinti su [[Toulmin]] ir dorovės rėmus, protavimo sąsajas su dorove.
* Susipažinti su [[Bourdieu]] sąvokomis ir bandyti jas pritaikyti apibūdinant visuomenės įtaką dorovei.
* Susipažinti su [[Foucault]] mintimis apie tiesos režimus ir bandyti jas pritaikyti.
2017 rugpjūčio 04 d., 15:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 3-12 eilutės:

'''Šalutiniai tyrimai'''

* Susipažinti su smegenų mokslu bei smegenų anatomija ir jų pagrindu pasiūlyti elgesio modelį.
* Susipažinti su [[Toulmin]] ir dorovės rėmus, protavimo sąsajas su dorove.
* Susipažinti su [[Bourdieu]] sąvokomis ir bandyti jas pritaikyti apibūdinant visuomenės įtaką dorovei.
* Susipažinti su [[Foucault]] mintimis apie tiesos režimus ir bandyti jas pritaikyti.
* Humorą susieti su nuotaikom, su išore ir vidumi, pasauliu ir savastimi, su lūkesčiais.
* Skausmą, kančia susieti su nuotaikom.
Pridėta 32 eilutė:
* Iš [[Dievo šokis | Dievo šokio]] išvesti žmogų, jo [[gyvybė | gyvybę]], [[išgyvenimai | gyvenimą]] (išgyvenimus), elgesį (kaip gali gyventi) ir dorovę (kaip derėtų gyventi).
Pridėtos 92-94 eilutės:

* Apklausos duomenimis ištirti ryšį tarp žmogaus nuostatų ir elgesio ir aplinkybių, tarp jo laisvės ir jo susitapatinimu su bendrija. Išpuoselėti nuklydimo sąvoką.
Pridėtos 104-106 eilutės:
Rūpestį
* Kaupti ir tirti, [[rūpesčiai | kas man rūpi]], kaip ima rūpėti.
* Kodėl man rūpi Holokaustas Lietuvoje?
Pridėta 138 eilutė:
* Koks ryšys tarp lūkesčių, nuotaikų ir geometrijų bei jų patikslinimų?
Pridėtos 150-151 eilutės:
* Kaip trimis kalbomis renkamės širdį vietoj pasaulio?
* Kaip pagrindimo kalba ima rūpėti?
2017 liepos 30 d., 12:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 144 eilutė iš:
* Laiką, erdvę ir sąmoningumą. Sieti su kalbą.
į:
* Laiką, erdvę ir sąmoningumą. Sieti su kalba.
2017 liepos 30 d., 12:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 106-111 eilutės iš
* Kaip antrinės sandaros iškyla iš lygmenų porų?
* Ką visos trys kalbos turi bendro?
* Kaip vertybes (meile) plėtoja klausimai?
* Kaip pilnatvė susijusi su gyvumo kryptimis (gal tai gėrio kryptys)?
* Kaip tapatybės kaitos sąvokas susijusios su aplinkybėmis?
* Koks nulybės atvaizdų ryšys su nežinojimo keliu?
į:
Dievo šokis
Pakeistos 108-116 eilutės iš
* Kaip ženklų savybės susijusios su dešimt Dievo įsakymų?
* Kaip lygmenų poros, permainos ir ženklų savybės susijusios su pertvarkymais?
* Kaip keturi netroškimai išplaukia iš aštuonerybės?
* Kaip šešios antrinės sandaros išplaukia iš troškimų ir netroškimų porų?
* Iš lūkesčių, jaudulių, gėrio krypčių, geros valios kildinti atvaizdus ir aplinkybes.
* Iš aštuongubo kelio išvesti tris kalbas.
* Išmąstyti padalinimų rato veikseną, veiksmus ir lygtis, ryšį su aštuonerybe.
* Kaip tarpusaviai susiję gyvenimo duomenys su tuo, kaip turėtumėme gyventi: vertybės, klausimai, rūpesčiai, klaidos, išgyvenimai?
* Kaip tai, kas mums svarbiausia, susiję su dėmesiu, sąmoningumu, sąvokomis ir trimis kalbomis?
į:
Pasirinkimų malūnas
Pridėta 112 eilutė:
* Kaip sandaromis išsakyti pasirinkimą tarp gyvenimo ir amžino gyvenimo? Tarp 6 betko atvaizdų ir 8 išminties atvaizdų? Kaip juos suderina aštuongubas kelias?
Pakeistos 114-116 eilutės iš
* Kaip sąvokos iškyla lygtimi 2+3=5 ?
* Kaip sandaromis išsakyti pasirinkimą tarp gyvenimo ir amžino gyvenimo? Tarp 6 betko atvaizdų ir 8 išminties atvaizdų? Kaip juos suderina aštuongubas kelias?
* Šeši pertvarkymai palaiko trejybės kryptį
, dvi kitas jos kryptis, ir taip pat tris priešingas kryptis. Kaip suprasti?
į:
* Koks nulybės atvaizdų ryšys su nežinojimo keliu?
*
Kaip tai, kas mums svarbiausia, susiję su dėmesiu, sąmoningumu, sąvokomis ir trimis kalbomis?
* Kaip tarpusaviai susiję gyvenimo duomenys su tuo, kaip turėtumėme gyventi: vertybės, klausimai, rūpesčiai
, klaidos, išgyvenimai?

Pirminės sandaros
* Kaip keturi netroškimai išplaukia iš aštuonerybės?
Pakeistos 121-137 eilutės iš
į:
* Kaip pilnatvė susijusi su gyvumo kryptimis (gal tai gėrio kryptys)?
* Kaip vertybes (meile) plėtoja klausimai?

Antrinės sandaros
* Kaip šešios antrinės sandaros išplaukia iš troškimų ir netroškimų porų?
* Kaip lygmenų poros, permainos ir ženklų savybės susijusios su pertvarkymais?
* Kaip ženklų savybės susijusios su dešimt Dievo įsakymų?
* Šeši pertvarkymai palaiko trejybės kryptį, dvi kitas jos kryptis, ir taip pat tris priešingas kryptis. Kaip suprasti?
* Iš lūkesčių, jaudulių, gėrio krypčių, geros valios kildinti atvaizdus ir aplinkybes.
* Iš aštuongubo kelio išvesti tris kalbas.
* Ką visos trys kalbos turi bendro?
* Kaip tapatybės kaitos sąvokos susijusios su aplinkybėmis?

Padalinimų ratas
* Išmąstyti padalinimų rato veikseną, veiksmus ir lygtis, ryšį su aštuonerybe.
* Kaip sąvokos iškyla lygtimi 2+3=5 ?
Ištrinta 151 eilutė:
2017 liepos 30 d., 12:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 86-91 eilutės iš
Ir tirti toliau:
* Kaupti ir nagrinėti daugiau pavyzdžių iš savo gyvenimo, kaip keitėsi mano tapatybė. Ieškoti pavyzdžių su Dievu, šeima, mylimąja. Ar jungiasi tapatybės?
* Išaiškinti tapatybės kaitos lygčių gramatiką.
* Rinkti iš žmonių atsakymus į savo apklausą (apie žydų kapines) ir rasti su kuo galėčiau pakalbėti, kaip jie grindžia savo nuostatas, kokios galimybės jas keisti.
* Nubrėžti, kaip žmonės grindžia savo nuostatas Sporto rūmų likimo klausimu. Brėžinį palyginti su Minčių sodo nuostatų brėžiniu.
* Toliau plėtoti Minčių sodo nuostatų brėžinį, kaip pagrindimo pavyzdį ir šviesuolių bendrystės pagrindą, jos gairių kalbos (12 klausimų).
į:
Ir tirti toliau: Dievą
Pridėta 88 eilutė:
Brandą
Pridėta 90 eilutė:
Elgesį
Pridėtos 92-93 eilutės:
* Nagrinėti Holokaustą Lietuvoje, kaip žmonės teigiamai ar neigiamai elgėsi, kaip turėjo elgtis dorovės liūne.
Gerą valią
Pakeistos 96-102 eilutės iš
* Nagrinėti Holokaustą Lietuvoje, kaip žmonės teigiamai ar neigiamai elgėsi, kaip turėjo elgtis dorovės liūne.
į:
Pagrindimą
* Kaupti ir nagrinėti daugiau pavyzdžių iš savo gyvenimo, kaip keitėsi mano tapatybė. Ieškoti pavyzdžių su Dievu, šeima, mylimąja. Ar jungiasi tapatybės?
* Išaiškinti tapatybės kaitos lygčių gramatiką.
* Rinkti iš žmonių atsakymus į savo apklausą (apie žydų kapines) ir rasti su kuo galėčiau pakalbėti, kaip jie grindžia savo nuostatas, kokios galimybės jas keisti.
* Nubrėžti, kaip žmonės grindžia savo nuostatas Sporto rūmų likimo klausimu. Brėžinį palyginti su Minčių sodo nuostatų brėžiniu.
* Toliau plėtoti Minčių sodo nuostatų brėžinį, kaip pagrindimo pavyzdį ir šviesuolių bendrystės pagrindą, jos gairių kalbos (12 klausimų).
2017 liepos 30 d., 12:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 61 eilutė:
Esmės
Ištrintos 63-64 eilutės:
* [[Šešerybė]]
* [[Klaidos]]
Pridėtos 65-66 eilutės:
* [[Klaidos]]
Sandaros
Ištrinta 67 eilutė:
* Dešimt Dievo įsakymų išsako ko reikėtų laikytis.
Pakeistos 69-70 eilutės iš
* [[Savastis]]
* [[Tarpas]]
į:
* [[Šešerybė]]
* Dešimt Dievo įsakymų išsako ko reikėtų laikytis.
Pakeista 72 eilutė iš:
* [[Netroškimai]], [[Poreikiai]], [[Lūkesčiai]], [[Gera valia]], [[Aštuonerybė]], [[Vertybės]]
į:
* [[Netroškimai]], [[Poreikiai]], [[Dorovės sąvokos | Dorovės rėmai]], [[Lūkesčiai]], [[Gera valia]], [[Aštuonerybė]], [[Vertybės]]
Pridėtos 74-76 eilutės:
Sąvokos
* [[Savastis]]
* [[Tarpas]]
Ištrinta 79 eilutė:
* [[Dorovės sąvokos | Dorovės rėmai]]
2017 liepos 30 d., 11:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 77 eilutė iš:
* Dorovės rėmai
į:
* [[Dorovės sąvokos | Dorovės rėmai]]
2017 liepos 30 d., 11:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 21 eilutė:
Kas yra žmogus?
Pridėta 26 eilutė:
Koks mūsų pasirinkimų malūnas?
Pridėta 32 eilutė:
Kas mums svarbu?
Pridėta 40 eilutė:
Kas yra blogis?
Pridėta 44 eilutė:
Kaip mums būti viena?
Pridėta 49 eilutė:
Ką išgyvename?
Pridėta 53 eilutė:
Kas mus veikia aplinka ir kaip ją veikiame?
2017 liepos 29 d., 11:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 21-24 eilutės:
* Kaip žmogus iškyla? Ar iš Dievo šešeriopo atitrūkimo?
* Iš kur kyla žmogaus laisvė? Ar iš Sūnaus ir Tėvo nesutarimo?
* Kaip ženklų savybės grindžia tarpą?
Pridėtos 26-29 eilutės:
* 4 pirmines sandaras išnagrinėti Dievo ir žmogaus santykio atžvilgiu.
* Kaip ir kodėl aštuonerybė tampa rūpesčių, brandos ir klaidų rūšių sandara?
* Apibrėžti gyvybę, kaip tai, kas gali patirti naudą.
Pridėtos 31-34 eilutės:
* Kaip dorovė ima rūpėti?
* Kokie išminties pamokymai?
* Susieti dorovės rėmus ir gėrio kryptis.
* Poreikiais pagrįsti dorovės rėmus, kaip įvairiai suprantame gerumą?
Pridėta 41 eilutė:
* Kaip esame [[viena]]?
Pridėtos 44-46 eilutės:
* Kaip išgyvename padalinimų rato veiksmus?
* Kaip kalbomis išgyvename?
Pridėta 49 eilutė:
* Kaip kalbos tveria atmintį ir sąvokas?
Ištrintos 50-73 eilutės:

* Kaip ir kodėl aštuonerybė tampa rūpesčių, brandos ir klaidų rūšių sandara?
* 4 pirmines sandaras išnagrinėti Dievo ir žmogaus santykio atžvilgiu.

* Kaip ženklų savybės grindžia tarpą?


* Kaip žmogus iškyla? Ar iš Dievo šešeriopo atitrūkimo?
* Iš kur kyla žmogaus laisvė? Ar iš Sūnaus ir Tėvo nesutarimo?
* Apibrėžti gyvybę, kaip tai, kas gali patirti naudą.

* Kaip išgyvename padalinimų rato veiksmus?

* Kaip esame [[viena]]?
* Poreikiais pagrįsti dorovės rėmus, kaip įvairiai suprantame gerumą?
* Susieti dorovės rėmus ir gėrio kryptis.
* Kaip kalbomis išgyvename?
* Kaip kalbos tveria atmintį ir sąvokas
* Kaip dorovė ima rūpėti?
* Kokie išminties pamokymai?
2017 liepos 29 d., 11:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 18-58 eilutės:

'''Esmės klausimai'''

* Kokia pasirinkimo malūno prasmė Dievui?
* Kas mums svarbiausia ir kodėl?
* Kaip žmogus susigaudo, jog reikia keisti kryptį?

* Kaip Dievas įprasmina blogį, išardo, pritaiko ir sieja su gerumu?
* Ar gali žmogus ar būtybė žinodami tyčia rinktis blogį sau ar kitam? Tyčia rodyti blogą valią? Kaip ir kodėl?

* Išvystyti Dvasios dorovę liūne.
* Palyginti Tėvo, Sūnaus ir Dvasios doroves - santykį tarp sąmonės ir pasąmonės, nežinojimo ir žinojimo.

* Kaip pasąmonė išplečia sąmonę?
* Kaip atmintis išplečia protą?
* Kaip mus įtakoja mūsų pažįstami, pavyzdžiui, kad naudotumėme svaigalus?

* Kaip ir kodėl aštuonerybė tampa rūpesčių, brandos ir klaidų rūšių sandara?
* 4 pirmines sandaras išnagrinėti Dievo ir žmogaus santykio atžvilgiu.

* Kaip ženklų savybės grindžia tarpą?


* Kaip žmogus iškyla? Ar iš Dievo šešeriopo atitrūkimo?
* Iš kur kyla žmogaus laisvė? Ar iš Sūnaus ir Tėvo nesutarimo?
* Apibrėžti gyvybę, kaip tai, kas gali patirti naudą.

* Kaip išgyvename padalinimų rato veiksmus?

* Kaip esame [[viena]]?
* Poreikiais pagrįsti dorovės rėmus, kaip įvairiai suprantame gerumą?
* Susieti dorovės rėmus ir gėrio kryptis.
* Kaip kalbomis išgyvename?
* Kaip kalbos tveria atmintį ir sąvokas
* Kaip dorovė ima rūpėti?
* Kokie išminties pamokymai?
Ištrinta 96 eilutė:
Ištrintos 121-147 eilutės:

'''Esmės klausimai'''

* Kaip žmogus susigaudo, jog reikia keisti kryptį?
* Kaip ir kodėl aštuonerybė tampa rūpesčių, brandos ir klaidų rūšių sandara?
* Kaip ženklų savybės grindžia tarpą?
* Apibrėžti gyvybę, kaip tai, kas gali patirti naudą.
* 4 pirmines sandaras išnagrinėti Dievo ir žmogaus santykio atžvilgiu.
* Kaip žmogus iškyla? Ar iš Dievo šešeriopo atitrūkimo?
* Iš kur kyla žmogaus laisvė? Ar iš Sūnaus ir Tėvo nesutarimo?
* Kaip Dievas įprasmina blogį, išardo, pritaiko ir sieja su gerumu?
* Ar gali žmogus ar būtybė žinodami tyčia rinktis blogį sau ar kitam? Tyčia rodyti blogą valią? Kaip ir kodėl?
* Kas mums svarbiausia ir kodėl?
* Kaip pasąmonė išplečia sąmonę?
* Kaip mus įtakoja mūsų pažįstami, pavyzdžiui, kad naudotumėme svaigalus?
* Kaip atmintis išplečia protą?
* Išvystyti Dvasios dorovę liūne.
* Palyginti Tėvo, Sūnaus ir Dvasios doroves - santykį tarp sąmonės ir pasąmonės, nežinojimo ir žinojimo.
* Kaip išgyvename padalinimų rato veiksmus?
* Kokia pasirinkimo malūno prasmė Dievui?
* Kaip esame [[viena]]?
* Poreikiais pagrįsti dorovės rėmus, kaip įvairiai suprantame gerumą?
* Susieti dorovės rėmus ir gėrio kryptis.
* Kaip kalbomis išgyvename?
* Kaip kalbos tveria atmintį ir sąvokas
* Kaip dorovė ima rūpėti?
* Kokie išminties pamokymai?
2017 liepos 29 d., 11:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 31 eilutė iš:
* [[Netroškimai]], [[Poreikiai]], [[Lūkesčiai]], [[Aštuonerybė]], [[Vertybės]]
į:
* [[Netroškimai]], [[Poreikiai]], [[Lūkesčiai]], [[Gera valia]], [[Aštuonerybė]], [[Vertybės]]
Pakeistos 77-82 eilutės iš
į:
* Kaip sąvokas grindžia sąlygos, tarpas ir riba, nežinojimas bei žinojimas, besąlygiškumas bei sąlygiškumas?
* Kaip sąvokos iškyla lygtimi 2+3=5 ?
* Kaip sandaromis išsakyti pasirinkimą tarp gyvenimo ir amžino gyvenimo? Tarp 6 betko atvaizdų ir 8 išminties atvaizdų? Kaip juos suderina aštuongubas kelias?
* Šeši pertvarkymai palaiko trejybės kryptį, dvi kitas jos kryptis, ir taip pat tris priešingas kryptis. Kaip suprasti?
* Kaip lūkesčiai grindžia gerą valią?
Pakeistos 105-109 eilutės iš
į:
* Kaip kalbomis išgyvename?
* Kaip kalbos tveria atmintį ir sąvokas
* Kaip dorovė ima rūpėti?
* Kokie išminties pamokymai?
Ištrintos 123-143 eilutės:

--------------------

* Elgesį ir dorovę tirti iš įvairiausių kampų

*** [[Gera valia]] - lūkesčiais grįsta - kaip dorovė ima rūpėti
*** Išmintis - pamokymai - kaip dorovė reiškiasi
*** - poreikiais grįsti - kaip suprantame gerumą - kaip dorovė įvyksta
** Pasirinkimai


Klausimai
* Kaip kalbomis išgyvename, kaip ima [[pagrindimas | rūpėti]], reikšti, kaip įvyksta?
* Kaip [[kalbos]] tveria atmintį ir sąvokas?
** Kaip sąvokas grindžia sąlygos, tarpas ir riba, nežinojimas bei žinojimas, besąlygiškumas bei sąlygiškumas?
** Kaip sąvokos iškyla lygtimi 2+3=5 ?


* Kaip sandaromis išsakyti pasirinkimą tarp gyvenimo ir amžino gyvenimo? Tarp 6 betko atvaizdų ir 8 išminties atvaizdų? Kaip juos suderina aštuongubas kelias?
* Šeši pertvarkymai palaiko trejybės kryptį, dvi kitas jos kryptis, ir taip pat tris priešingas kryptis. Kaip suprasti?
2017 liepos 29 d., 11:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 33 eilutė:
* [[Požiūriai]]
Pakeistos 36-37 eilutės iš
* Sąmoningumo rėmai
į:
* Dorovės rėmai
Pakeistos 76-77 eilutės iš
į:
* Kaip pasirinkimų malūnas susijęs su pasirinkimais?
Pakeistos 97-100 eilutės iš
į:
* Kaip esame [[viena]]?
* Poreikiais pagrįsti dorovės rėmus, kaip įvairiai suprantame gerumą?
* Susieti dorovės rėmus ir gėrio kryptis.
Pakeista 122 eilutė iš:
*** Dorovės rėmai - poreikiais grįsti - kaip suprantame gerumą - kaip dorovė įvyksta
į:
*** - poreikiais grįsti - kaip suprantame gerumą - kaip dorovė įvyksta
Pakeistos 124-127 eilutės iš
*** Pasirinkimų malūnas - k

** Kaip esame [[viena]]
*** Požiūrių apibrėžimas
į:
2017 liepos 29 d., 11:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 24 eilutė iš:
* [[Kaip gyventi]] - pasirinkimų malūnas
į:
* [[Kaip gyventi]] - pasirinkimų malūnas, jo sandara, kaip laisvai renkamės
Pakeistos 33-36 eilutės iš
į:
* [[Sąmoningumas]]
* [[Dėmesys]] - įtampos, kalbos vienetų, sąmoningumo pagrindas
* Sąmoningumo rėmai
Pakeistos 74-75 eilutės iš
į:
* Kaip pasirinkimų malūnas sieja Dievo ir žmogaus požiūrius?
Pakeistos 91-95 eilutės iš
į:
* Išvystyti Dvasios dorovę liūne.
* Palyginti Tėvo, Sūnaus ir Dvasios doroves - santykį tarp sąmonės ir pasąmonės, nežinojimo ir žinojimo.
* Kaip išgyvename padalinimų rato veiksmus?
* Kokia pasirinkimo malūno prasmė Dievui?
Pakeistos 114-117 eilutės iš
** Sąmoningumas
*** Dėmesys - įtampos, kalbos vienetų, sąmoningumo pagrindas
** Sąmoningumo rėmai
*** Kaip klausimai susiję su vertybėmis
į:
Pakeistos 119-120 eilutės iš
*** Pasirinkimų malūnas - kaip laisvai renkamės - išsiaiškinti malūno sandarą, malūno prasmę Dievui, kaip malūnas sieja Dievo ir žmogaus požiūrius
į:
*** Pasirinkimų malūnas - k
Pakeistos 123-125 eilutės iš
** Dvasios dorovė liūne
*** palyginti Tėvo, Sūnaus ir Dvasios doroves - santykį tarp sąmonės ir pasąmonės, nežinojimo ir žinojimo
į:
Ištrinta 125 eilutė:
** Kaip išgyvename padalinimų rato veiksmus?
2017 liepos 29 d., 11:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 84-87 eilutės iš
į:
* Kaip pasąmonė išplečia sąmonę?
* Kaip mus įtakoja mūsų pažįstami, pavyzdžiui, kad naudotumėme svaigalus?
* Kaip atmintis išplečia protą?
Pakeistos 115-118 eilutės iš
** Kaip pasąmonė išplečia sąmonę
*** Svaigalų naudojimas - kaip mus įtakoja mūsų pažįstami
*** Kaip atmintis išplečia protą
*** Kaip išsivysto matematika, logika, muzika, išsiaiškinimai.
į:
2017 liepos 29 d., 11:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 69-71 eilutės iš
į:
* Kaip tarpusaviai susiję gyvenimo duomenys su tuo, kaip turėtumėme gyventi: vertybės, klausimai, rūpesčiai, klaidos, išgyvenimai?
* Kaip tai, kas mums svarbiausia, susiję su dėmesiu, sąmoningumu, sąvokomis ir trimis kalbomis?
Pakeistos 81-84 eilutės iš
į:
* Kaip Dievas įprasmina blogį, išardo, pritaiko ir sieja su gerumu?
* Ar gali žmogus ar būtybė žinodami tyčia rinktis blogį sau ar kitam? Tyčia rodyti blogą valią? Kaip ir kodėl?
* Kas mums svarbiausia ir kodėl?
Ištrinta 121 eilutė:
* Iš kur kyla [[gyvenimo lygtis]]?
Pakeistos 127-130 eilutės iš
** Kaip tarpusaviai susiję gyvenimo duomenys ir su tuo, kaip turėtumėme gyventi: vertybės, klausimai, rūpesčiai, klaidos, išgyvenimai?
* Kaip Dievas įprasmina blogį, išardo, pritaiko ir sieja su gerumu?
* Ar gali žmogus ar būtybė žinodami tyčia rinktis blogį sau ar kitam? Tyčia rodyti blogą valią? Kaip ir kodėl?
* Kas mums svarbiausia ir kodėl? Kaip tai susiję su dėmesiu, sąmoningumu, sąvokomis ir trimis kalbomis?
į:
2017 liepos 28 d., 16:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 82 eilutė:
* Mokytis entropijos.
Pridėta 86 eilutė:
* Laiką, erdvę ir sąmoningumą. Sieti su kalbą.
2017 liepos 28 d., 15:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 50-52 eilutės iš
į:
* Nagrinėti Holokaustą Lietuvoje, kaip žmonės teigiamai ar neigiamai elgėsi, kaip turėjo elgtis dorovės liūne.
Pakeistos 77-79 eilutės iš
į:
* Kaip žmogus iškyla? Ar iš Dievo šešeriopo atitrūkimo?
* Iš kur kyla žmogaus laisvė? Ar iš Sūnaus ir Tėvo nesutarimo?
Pakeistos 91-92 eilutės iš
į:
* Rinkti dorovės mąstytojų mintis ir jas išsakyti atsakymais į tris dorovės klausmus.
Pakeistos 113-120 eilutės iš
*** Nagrinėti Holokaustą Lietuvoje, kaip žmonės teigiamai ar neigiamai elgėsi, kaip turėjo elgtis dorovės liūne
** Kiti požiūriai
*** Apžvelgti dorovės teorijas filosofijos istorijoje.

* Kaupti ir nagrinėti daugiau pavyzdžių iš savo gyvenimo, kaip keitėsi mano tapatybė. Ieškoti pavyzdžių su Dievu, šeima, mylimąja. Ar jungiasi tapatybės?
* Išryškinti tapatybės kaitos sąvokas, susieti su aplinkybėmis.
* Išaiškinti tapatybės kaitos lygčių gramatiką.
į:
Pakeistos 128-130 eilutės iš
Išplėtotini teiginiai
* Žmogus iškyla iš Dievo šešeriopo atitrūkimo.
* Žmogaus laisvė kyla iš Sūnaus ir Tėvo nesutarimo.
į:
2017 liepos 28 d., 15:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 32-33 eilutės iš
* [[Kalbos]], [[Pagrindimas]]
į:
* [[Atjautos]], [[Padalinimai]], [[Kalbos]], [[Pagrindimas]]
Pakeistos 46-50 eilutės iš
į:
* Kaupti ir nagrinėti savo brandos pavyzdžius.
* Rinkti pavyzdžius iš savo gyvenimo, kaip pasijuntu ir esu nelaisvas, koks pasijuntu ir būnu laisvas.
* Rinkti pavyzdžius iš savo gyvenimo, kaip esu rodęs gerą valią ir kaip kiti man ją yra rodę.
* Rinkti pavyzdžius iš Šventojo Rašto, kaip Dievas ir Jėzus yra rodę gerą valią.
Pakeistos 66-67 eilutės iš
į:
* Išmąstyti padalinimų rato veikseną, veiksmus ir lygtis, ryšį su aštuonerybe.
Ištrintos 89-101 eilutės:
Tyrimai

* Sandaras ryškinti

** [[Atjautos]]
*** [[Lūkesčiai]]
*** [[Kalbos]]
** [[Padalinimai]] Išmąstyti padalinimų rato veikseną, veiksmus ir lygtis, ryšį su aštuonerybe.
* Kaupti ir nagrinėti duomenis
** Kaupti ir nagrinėti savo brandos pavyzdžius.
** Rinkti pavyzdžius iš savo gyvenimo, kaip pasijuntu ir esu nelaisvas, koks pasijuntu ir būnu laisvas.
** Rinkti pavyzdžius iš savo gyvenimo, kaip esu rodęs gerą valią ir kaip kiti man ją yra rodę.
** Rinkti pavyzdžius iš Šventojo Rašto, kaip Dievas ir Jėzus yra rodę gerą valią.
2017 liepos 28 d., 15:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 59-62 eilutės iš
į:
* Kaip šešios antrinės sandaros išplaukia iš troškimų ir netroškimų porų?
* Iš lūkesčių, jaudulių, gėrio krypčių, geros valios kildinti atvaizdus ir aplinkybes.
* Iš aštuongubo kelio išvesti tris kalbas.
Pakeistos 89-91 eilutės iš
** [[Atjautos]] Kaip šešios antrinės sandaros išplaukia iš troškimų ir netroškimų porų?
*** [[Lūkesčiai]] Iš lūkesčių, jaudulių, gėrio krypčių, geros valios kildinti atvaizdus ir aplinkybes.
*** [[Kalbos]] Panašiai, iš aštuongubo kelio išvesti tris kalbas.
į:
** [[Atjautos]]
*** [[Lūkesčiai]]
*** [[Kalbos]]
2017 liepos 28 d., 15:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 27 eilutė:
* [[Visaregis]] - ar iš viso pripažintina tokia sandara?
Pakeistos 29-33 eilutės iš
* [[Kalbos]]
* [[Pagrindimas]]
* [[Vertybės]]
* [[Lūkesčiai]]
į:
* [[Tarpas]]
* [[Pertvarkymai]], [[Ženklų savybės]]
* [[Netroškimai]], [[Poreikiai]], [[Lūkesčiai]], [[Aštuonerybė]], [[Vertybės]]
* [[Kalbos]], [[Pagrindimas
]]
Pakeistos 45-46 eilutės iš
į:
* Išryškinti paskiras Dievo raiškas ir jomis išryškinti visą Dievo šokį.
Pakeistos 55-59 eilutės iš
į:
* Kaip visaregis susijęs su Dievo šokiu, pasirinkimų malūnu, žinojimo rūmais ir netroškimais?
* Kaip ženklų savybės susijusios su dešimt Dievo įsakymų?
* Kaip lygmenų poros, permainos ir ženklų savybės susijusios su pertvarkymais?
* Kaip keturi netroškimai išplaukia iš aštuonerybės?
Pakeistos 63-67 eilutės iš
į:
* Kaip ir kodėl aštuonerybė tampa rūpesčių, brandos ir klaidų rūšių sandara?
* Kaip ženklų savybės grindžia tarpą?
* Apibrėžti gyvybę, kaip tai, kas gali patirti naudą.
* 4 pirmines sandaras išnagrinėti Dievo ir žmogaus santykio atžvilgiu.
Pakeistos 85-95 eilutės iš
** [[Dievo šokis]] Išryškinti paskiras Dievo raiškas, visą Dievo šokį, trejopą meilę, kaip trys sandaros suderina po du požiūrius, Sūnaus aštuonerybę, Dvasios dešimt įsakymų.
*** [[Aštuonerybė]] Išryškinti aštuonerybę.
**** Kaip ir kodėl jinai tampa rūpesčių, brandos ir klaidų rūšių sandara?
**** [[Visaregis]] Kaip aštuonerybė ir netroškimai susijusios su visaregiu?
*** [[Ženklų savybės]] Kaip ženklų savybės susijusios su dešimt Dievo įsakymų?
**** [[Tarpas]] Kaip ženklų savybės grindžia tarpą?
**** [[Pertvarkymai]] Kaip lygmenų poros, permainos ir ženklų savybės susijusios su pertvarkymais?
** [[Netroškimai]] Kaip keturi netroškimai išplaukia iš aštuonerybės?
*** 4 pirmines sandaras išnagrinėti Dievo ir žmogaus santykio atžvilgiu.
*** [[Poreikiai]] Apibrėžti gyvybę, kaip tai, kas gali patirti naudą
*** [[Lūkesčiai]] Išmąstyti jaudulius ir nuotaikas.
į:
2017 liepos 28 d., 15:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 13 eilutė iš:
* Parengti klausimų Dievui.
į:
* Parengti [[klausimai Dievui | klausimų Dievui]].
Pakeistos 52-57 eilutės iš
į:
* Koks nulybės atvaizdų ryšys su nežinojimo keliu?

'''Esmės klausimai'''

* Kaip žmogus susigaudo, jog reikia keisti kryptį?
Pakeistos 69-70 eilutės iš
*
į:
Pakeistos 73-75 eilutės iš
* [[Klausimai Dievui]] Atrinkti vis naujus klausimus Dievui, svarbiausius tiriant elgesį ir dorovę.
** Kaip žmogus susigaudo, jog reikia keisti kryptį?
** Koks nulybės atvaizdų ryšys su nežinojimo keliu?
į:
2017 liepos 28 d., 15:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 28-32 eilutės iš
į:
* [[Kalbos]]
* [[Pagrindimas]]
* [[Vertybės]]
* [[Lūkesčiai]]
Pridėtos 38-44 eilutės:
Ir tirti toliau:
* Kaupti ir nagrinėti daugiau pavyzdžių iš savo gyvenimo, kaip keitėsi mano tapatybė. Ieškoti pavyzdžių su Dievu, šeima, mylimąja. Ar jungiasi tapatybės?
* Išaiškinti tapatybės kaitos lygčių gramatiką.
* Rinkti iš žmonių atsakymus į savo apklausą (apie žydų kapines) ir rasti su kuo galėčiau pakalbėti, kaip jie grindžia savo nuostatas, kokios galimybės jas keisti.
* Nubrėžti, kaip žmonės grindžia savo nuostatas Sporto rūmų likimo klausimu. Brėžinį palyginti su Minčių sodo nuostatų brėžiniu.
* Toliau plėtoti Minčių sodo nuostatų brėžinį, kaip pagrindimo pavyzdį ir šviesuolių bendrystės pagrindą, jos gairių kalbos (12 klausimų).
Pakeistos 50-64 eilutės iš

'''Seni užrašai'''

** Ištirti pagrindimo kalbą
*** Ieškoti kaip pilnatvė susijusi su gyvumo kryptimis (gal tai gėrio kryptys)
*** Kaupti ir nagrinėti daugiau pavyzdžių iš savo gyvenimo, kaip keitėsi mano tapatybė. Ieškoti pavyzdžių su Dievu, šeima, mylimąja. Ar jungiasi tapatybės?
*** Išryškinti tapatybės kaitos sąvokas, susieti su aplinkybėmis.
*** Išaiškinti tapatybės kaitos lygčių gramatiką.
*** Rinkti iš žmonių atsakymus į savo apklausą ir rasti su kuo galėčiau pakalbėti, kaip jie grindžia savo nuostatas, kokios galimybės jas keisti.
*** Nubrėžti, kaip žmonės grindžia savo nuostatas Sporto rūmų likimo klausimu. Brėžinį palyginti su Minčių sodo nuostatų brėžiniu.
*** Savo dviems pranešimams apie Minčių sodą, toliau plėtoti Minčių sodo nuostatų brėžinį, kaip pagrindimo pavyzdį ir šviesuolių bendrystės pagrindą, jos gairių kalbos (12 klausimų).
*** Surasti, kokius tinkinimo būdus radau betirdamas meno taisykles. Susieti su ramybės puoselėjimu.
** Sutvarkyti savo puslapius apie [[kalbos | tris kalbas]], [[pagrindimas | pagrindimą]], [[vertybės | vertybes]], [[lūkesčiai | lūkesčius]] ir [[šešerybė | šešerybę]].
į:
* Kaip pilnatvė susijusi su gyvumo kryptimis (gal tai gėrio kryptys)?
* Kaip tapatybės kaitos sąvokas susijusios su aplinkybėmis?

'''Tyrimais grįsti straipsnius ir pranešimus'''

* Jausmus išreiškiančius žodžius, ypač dorovinius ir bendruomeninius.
* Kodėl žmonės keistų savo nusistatymus Lietuvos žydų klausimais.
* Kaip keičiasi mūsų tapatybė.
* Ramybės pavadinimus, derinių kalbas, gyvybės savybes
.
* Kaip veikia padalinimų rato veiksmai.
* Kaip žmogaus smegenys grindžia mūsų išgyvenimus.
* Nuotaikų tyrimas eilėraščiais.
* Prielinksnių tyrimas lietuvių
, kinų ir kitų kalbose.
* Kinų ženklų sudėties tyrimas
.
*
Ištrinta 66 eilutė:
2017 liepos 28 d., 14:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 29-34 eilutės iš
'''Sietinos sąvokos'''

* Kaip antrinės sandaros iškyla iš lygmenų porų?
* Ką visos trys kalbos turi bendro?
* Kaip vertybes (meile) plėtoja klausimai?
į:
'''Ryškintinos sandaros'''
Pridėtos 33-38 eilutės:

'''Sietinos sandaros'''

* Kaip antrinės sandaros iškyla iš lygmenų porų?
* Ką visos trys kalbos turi bendro?
* Kaip vertybes (meile) plėtoja klausimai?
2017 liepos 28 d., 14:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 12 eilutė iš:
* Apžvelgti visą savo tyrimą. Sukurti brėžinį. Suskaidyti tyrimą į puslapius ir juos sutvarkyti.
į:
* Apžvelgti visą savo tyrimą. Išdėlioti savo klausmus. Sukurti brėžinį. Suskaidyti tyrimą į puslapius ir juos sutvarkyti.
Pridėtos 29-34 eilutės:
'''Sietinos sąvokos'''

* Kaip antrinės sandaros iškyla iš lygmenų porų?
* Ką visos trys kalbos turi bendro?
* Kaip vertybes (meile) plėtoja klausimai?
Ištrintos 40-48 eilutės:
Pasirengimas tyrimams
* Nubrėžti, iš ko susideda elgesio ir dorovės klausimai, kaip jie išplaukia iš Dievo šokio.
** Brėžinį papildyti visais kampais, kuriais tiriu elgesį ir dorovę, ir visų surinktų minčių apie tai skyreliais.
* Nagrinėti Dievo atsakymus man. Kurti brėžinį jo minčių.
* Aprėpti ir sutvarkyti savo mintis apie [[elgesys | elgesį]] ir [[dorovė | dorovę]].
** Sudėlioti savo klausimus apie elgesį ir dorovę.
** Ištirti kaip antrinės sandaros iškyla iš lygmenų porų
** Ištirti ką visos trys kalbos turi bendro
*** Ieškoti vertybių klausimų ir kaip juos plėtojame meile.
2017 liepos 27 d., 14:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 16-17 eilutės iš
į:
* Svetaine pristatyti duomenis ir juos kaupti toliau.
Pakeistos 29-32 eilutės iš
į:
Įsisavinti tai, ką betirdamas išsiaiškinau.
* Rūpesčių rūšis, brandos rūšis, tapatybių kaita aplinkybėmis, savęs klausinėjimą, komunikacijos mokyklas, tiesos teorijas.
Ištrintos 33-39 eilutės:

Apsitvarkyti
* Įsisavinti tai, ką betirdamas išsiaiškinau.
** Rūpesčių rūšis, brandos rūšis, tapatybių kaita aplinkybėmis, savęs klausinėjimą, komunikacijos mokyklas, tiesos teorijas.
* Išryškinti tai, ką norėčiau naujai išmąstyti, rašant straipsnius.
** Dievo šokį, gyvybės savybes, atsakomybės tyrimą, logikos pagrindus, laiką ir erdvę, entropiją.
* Sukurti svetainę pristatyti ir rinkti pavyzdžius.
2017 liepos 27 d., 13:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 7-16 eilutės iš
į:
'''Svarbiausia'''

'''Ištirti dorovinių klausimų ratą. Jį susieti su pasirinkimų malūnu ir su Dievo šokiu.'''

Taip pat:
* Apžvelgti visą savo tyrimą. Sukurti brėžinį. Suskaidyti tyrimą į puslapius ir juos sutvarkyti.
* Parengti klausimų Dievui.
* Dievo pamokymus susieti su puslapiais ir juos permąstyti.
* Sutvarkyti [[užrašai | užrašus]].
Pakeistos 26-29 eilutės iš
į:
* [[Savastis]]
Ištrintos 31-34 eilutės:
* Tikslas: apžvelgti visą savo tyrimą, kad galėčiau apie tai mąstyti bendraudamas su Dievu, bedirbdamas visus darbus ir bekeliaudamas.
** Sukurti savo tyrimo brėžinį.
* Sutvarkyti brėžinius, ką mane Dievas moko.
* Sutvarkyti puslapius: [[Gvildenu]], [[Elgesys]], [[Dorovė]], [[Savastis]], [[Dievo šokis]], [[Užrašai]]
2017 liepos 27 d., 13:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 53-129 eilutės:

--------------------


Tyrimai
* [[Klausimai Dievui]] Atrinkti vis naujus klausimus Dievui, svarbiausius tiriant elgesį ir dorovę.
** Kaip žmogus susigaudo, jog reikia keisti kryptį?
** Koks nulybės atvaizdų ryšys su nežinojimo keliu?
* Sandaras ryškinti
** [[Dievo šokis]] Išryškinti paskiras Dievo raiškas, visą Dievo šokį, trejopą meilę, kaip trys sandaros suderina po du požiūrius, Sūnaus aštuonerybę, Dvasios dešimt įsakymų.
*** [[Aštuonerybė]] Išryškinti aštuonerybę.
**** Kaip ir kodėl jinai tampa rūpesčių, brandos ir klaidų rūšių sandara?
**** [[Visaregis]] Kaip aštuonerybė ir netroškimai susijusios su visaregiu?
*** [[Ženklų savybės]] Kaip ženklų savybės susijusios su dešimt Dievo įsakymų?
**** [[Tarpas]] Kaip ženklų savybės grindžia tarpą?
**** [[Pertvarkymai]] Kaip lygmenų poros, permainos ir ženklų savybės susijusios su pertvarkymais?
** [[Netroškimai]] Kaip keturi netroškimai išplaukia iš aštuonerybės?
*** 4 pirmines sandaras išnagrinėti Dievo ir žmogaus santykio atžvilgiu.
*** [[Poreikiai]] Apibrėžti gyvybę, kaip tai, kas gali patirti naudą
*** [[Lūkesčiai]] Išmąstyti jaudulius ir nuotaikas.
** [[Atjautos]] Kaip šešios antrinės sandaros išplaukia iš troškimų ir netroškimų porų?
*** [[Lūkesčiai]] Iš lūkesčių, jaudulių, gėrio krypčių, geros valios kildinti atvaizdus ir aplinkybes.
*** [[Kalbos]] Panašiai, iš aštuongubo kelio išvesti tris kalbas.
** [[Padalinimai]] Išmąstyti padalinimų rato veikseną, veiksmus ir lygtis, ryšį su aštuonerybe.
* Kaupti ir nagrinėti duomenis
** Kaupti ir nagrinėti savo brandos pavyzdžius.
** Rinkti pavyzdžius iš savo gyvenimo, kaip pasijuntu ir esu nelaisvas, koks pasijuntu ir būnu laisvas.
** Rinkti pavyzdžius iš savo gyvenimo, kaip esu rodęs gerą valią ir kaip kiti man ją yra rodę.
** Rinkti pavyzdžius iš Šventojo Rašto, kaip Dievas ir Jėzus yra rodę gerą valią.
* Elgesį ir dorovę tirti iš įvairiausių kampų
** Sąmoningumas
*** Dėmesys - įtampos, kalbos vienetų, sąmoningumo pagrindas
** Sąmoningumo rėmai
*** Kaip klausimai susiję su vertybėmis
*** [[Gera valia]] - lūkesčiais grįsta - kaip dorovė ima rūpėti
*** Išmintis - pamokymai - kaip dorovė reiškiasi
*** Dorovės rėmai - poreikiais grįsti - kaip suprantame gerumą - kaip dorovė įvyksta
** Pasirinkimai
*** Pasirinkimų malūnas - kaip laisvai renkamės - išsiaiškinti malūno sandarą, malūno prasmę Dievui, kaip malūnas sieja Dievo ir žmogaus požiūrius
** Kaip pasąmonė išplečia sąmonę
*** Svaigalų naudojimas - kaip mus įtakoja mūsų pažįstami
*** Kaip atmintis išplečia protą
*** Kaip išsivysto matematika, logika, muzika, išsiaiškinimai.
** Kaip esame [[viena]]
*** Požiūrių apibrėžimas
** Dvasios dorovė liūne
*** palyginti Tėvo, Sūnaus ir Dvasios doroves - santykį tarp sąmonės ir pasąmonės, nežinojimo ir žinojimo
*** Nagrinėti Holokaustą Lietuvoje, kaip žmonės teigiamai ar neigiamai elgėsi, kaip turėjo elgtis dorovės liūne
** Kiti požiūriai
*** Apžvelgti dorovės teorijas filosofijos istorijoje.

* Kaupti ir nagrinėti daugiau pavyzdžių iš savo gyvenimo, kaip keitėsi mano tapatybė. Ieškoti pavyzdžių su Dievu, šeima, mylimąja. Ar jungiasi tapatybės?
* Išryškinti tapatybės kaitos sąvokas, susieti su aplinkybėmis.
* Išaiškinti tapatybės kaitos lygčių gramatiką.

Klausimai
* Iš kur kyla [[gyvenimo lygtis]]?
* Kaip kalbomis išgyvename, kaip ima [[pagrindimas | rūpėti]], reikšti, kaip įvyksta?
** Kaip išgyvename padalinimų rato veiksmus?
* Kaip [[kalbos]] tveria atmintį ir sąvokas?
** Kaip sąvokas grindžia sąlygos, tarpas ir riba, nežinojimas bei žinojimas, besąlygiškumas bei sąlygiškumas?
** Kaip sąvokos iškyla lygtimi 2+3=5 ?
** Kaip tarpusaviai susiję gyvenimo duomenys ir su tuo, kaip turėtumėme gyventi: vertybės, klausimai, rūpesčiai, klaidos, išgyvenimai?
* Kaip Dievas įprasmina blogį, išardo, pritaiko ir sieja su gerumu?
* Ar gali žmogus ar būtybė žinodami tyčia rinktis blogį sau ar kitam? Tyčia rodyti blogą valią? Kaip ir kodėl?
* Kas mums svarbiausia ir kodėl? Kaip tai susiję su dėmesiu, sąmoningumu, sąvokomis ir trimis kalbomis?
* Kaip sandaromis išsakyti pasirinkimą tarp gyvenimo ir amžino gyvenimo? Tarp 6 betko atvaizdų ir 8 išminties atvaizdų? Kaip juos suderina aštuongubas kelias?
* Šeši pertvarkymai palaiko trejybės kryptį, dvi kitas jos kryptis, ir taip pat tris priešingas kryptis. Kaip suprasti?

Išplėtotini teiginiai
* Žmogus iškyla iš Dievo šešeriopo atitrūkimo.
* Žmogaus laisvė kyla iš Sūnaus ir Tėvo nesutarimo.

>><<


Attach:GvildenuElgesiDorove.png
2017 liepos 27 d., 13:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 18-52 eilutės:'''Seni užrašai'''

Apsitvarkyti
* Tikslas: apžvelgti visą savo tyrimą, kad galėčiau apie tai mąstyti bendraudamas su Dievu, bedirbdamas visus darbus ir bekeliaudamas.
** Sukurti savo tyrimo brėžinį.
* Sutvarkyti brėžinius, ką mane Dievas moko.
* Sutvarkyti puslapius: [[Gvildenu]], [[Elgesys]], [[Dorovė]], [[Savastis]], [[Dievo šokis]], [[Užrašai]]
* Įsisavinti tai, ką betirdamas išsiaiškinau.
** Rūpesčių rūšis, brandos rūšis, tapatybių kaita aplinkybėmis, savęs klausinėjimą, komunikacijos mokyklas, tiesos teorijas.
* Išryškinti tai, ką norėčiau naujai išmąstyti, rašant straipsnius.
** Dievo šokį, gyvybės savybes, atsakomybės tyrimą, logikos pagrindus, laiką ir erdvę, entropiją.
* Sukurti svetainę pristatyti ir rinkti pavyzdžius.

Pasirengimas tyrimams
* Nubrėžti, iš ko susideda elgesio ir dorovės klausimai, kaip jie išplaukia iš Dievo šokio.
** Brėžinį papildyti visais kampais, kuriais tiriu elgesį ir dorovę, ir visų surinktų minčių apie tai skyreliais.
* Nagrinėti Dievo atsakymus man. Kurti brėžinį jo minčių.
* Aprėpti ir sutvarkyti savo mintis apie [[elgesys | elgesį]] ir [[dorovė | dorovę]].
** Sudėlioti savo klausimus apie elgesį ir dorovę.
** Ištirti kaip antrinės sandaros iškyla iš lygmenų porų
** Ištirti ką visos trys kalbos turi bendro
*** Ieškoti vertybių klausimų ir kaip juos plėtojame meile.
** Ištirti pagrindimo kalbą
*** Ieškoti kaip pilnatvė susijusi su gyvumo kryptimis (gal tai gėrio kryptys)
*** Kaupti ir nagrinėti daugiau pavyzdžių iš savo gyvenimo, kaip keitėsi mano tapatybė. Ieškoti pavyzdžių su Dievu, šeima, mylimąja. Ar jungiasi tapatybės?
*** Išryškinti tapatybės kaitos sąvokas, susieti su aplinkybėmis.
*** Išaiškinti tapatybės kaitos lygčių gramatiką.
*** Rinkti iš žmonių atsakymus į savo apklausą ir rasti su kuo galėčiau pakalbėti, kaip jie grindžia savo nuostatas, kokios galimybės jas keisti.
*** Nubrėžti, kaip žmonės grindžia savo nuostatas Sporto rūmų likimo klausimu. Brėžinį palyginti su Minčių sodo nuostatų brėžiniu.
*** Savo dviems pranešimams apie Minčių sodą, toliau plėtoti Minčių sodo nuostatų brėžinį, kaip pagrindimo pavyzdį ir šviesuolių bendrystės pagrindą, jos gairių kalbos (12 klausimų).
*** Surasti, kokius tinkinimo būdus radau betirdamas meno taisykles. Susieti su ramybės puoselėjimu.
** Sutvarkyti savo puslapius apie [[kalbos | tris kalbas]], [[pagrindimas | pagrindimą]], [[vertybės | vertybes]], [[lūkesčiai | lūkesčius]] ir [[šešerybė | šešerybę]].
2017 liepos 27 d., 13:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-17 eilutės:
Žr. [[Gvildenu]], [[Dorovė]], [[Elgesys]]

Tiriu: Kaip žmonės elgiasi? ir kaip turėtų elgtis?

Šiame puslapyje apžvelgiu šį savo tyrimą ir išdėstau susijusias sąvokas.


'''Tirtinos sąvokos'''

* [[Dorovė]]
* [[Elgesys]]
* [[Šešerybė]]
* [[Klaidos]]
* [[Kaip gyventi]] - pasirinkimų malūnas
* [[Dievo šokis]] Elgesį ir dorovę reikėtų kildenti iš Dievo šokio.
* Dešimt Dievo įsakymų išsako ko reikėtų laikytis.

DorovėsTyrimas


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 sausio 15 d., 18:54