神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.DoroviniaiLuomai istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti kodo pakeitimus

2019 spalio 20 d., 12:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-25 eilutės iš

Ideologijų šmėklos, gruodžio 6-7 d.

Doroviniai luomai: Žmonių rūšiavimo pagrindimai. Amerikos juodųjų patirties apmąstymas.

Ar iš viso galėtų būti kokia nors teigiama ideologija?

Nuo Tocqueville laikų, JAV visuomenė nagrinėta, kaip pavyzdingai žmoniška. Užtat prasminga įsigilinti, kodėl jai taip sunkiai sekasi atsikratyti vis naujai pasireiškiančios rasinių luomų santvarkos. Amerikos juodieji gyvena tarp dviejų pasaulių. Bene trečdalis kartu su baltaisiais ramiai sau siekia amerikietiškos svajonės, bene trečdalis merdi siaubinguose kvartaluose, kuriuose kenčia nuo gaujų ir policijos, ir trečia dalis svyruoja tarp šitų kraštutinumų.

Kaip patyriau iš maurų mokslo šventyklos dvasininko David Ellison-Bey, juodieji susiduria su trim kliūtim. Pirma, jie skatinami nusigręžti nuo savo bendruomenės iššūkių ir atsiduoti Amerikos vilionei, užsidirbti pinigų nusipirkti savo šeimai namą geresniame kvartale. Antra, tose ekonominėse varžybose jiems ištisai koją pakiša šlykšti diskriminacija. Trečia, jei tik pasiekia užsibrėžtą tikslą, jų laukia žiauri tiesa, kad baltieji juos apgavo, juk visa tai buvo tuščia ir beprasmiška, žiūrint dvasiškai. Matom, kad net ir nekalčiausia ideologija - Amerikos vilionė - žmogui gali įsiūlyti svetimą kelią.

Rasinių kastų santvarką suprantu bendriau, kaip dorovinių luomų santvarką. Hitleris aiškino "Mein Kampf", kad valdant žmones, kokia bebūtų jų padėtis visuomenėje, svarbu, kad kiekvieną trauktų pakilti į siauresnę viršūnę labiau palaimintųjų, ir kiekvienam grėstų nugrimzti į baisesnį liūną labiau pasmerktųjų. Panašiai, JAV ekonomikos spaudžiami dalyviai save teisina: mano turtai nešvarūs, bet jais palaikau pažangias įmones; mano bendrovė apgaudinėja, bet darbininkus aprūpinu darbais; mano darbas nedoras, bet išlaikau šeimą; esu bedarbis, bet nesu narkomanas; naudoju narkotikus, bet savo kūno neparduodu, ir t.t. Dorovės plonybės užslepia aukščiausių luomų skirtumus, tačiau žemiausių luomų bruožai būtinai akivaizdūs - rasė, lytis - kad varguoliai galėtų pasiguosti, "Aš ne juodas", "Aš ne boba."

Ideologija telkia visuomenę bendros vertybės pagrindu, ar tai JAV gerove ("laimės paieškomis"), ar tai komunizmo darbinininkų klase, ar tai nacizmo tauta. Žmonės atitinkamai rūšiuojami skiriant išteklius. Kokiu pagrindu derėtų šviesuolių visuomenei skirti išteklius? Kaip juos dalinti tiems, kurie tinkamiausiai juos toliau dalintų?

Tocqueville, "De la démocratie en Amérique", 1835, 1840.

Drake & Cayton, "Black Metropolis", 1954.

Alexander, "The New Jim Crow: Incarceration in the Age of Colorblindness", 2010.


Ideologija. Kiekvienoje visuomenėje iškyla klausimas, kam skirti išteklius. Vertybės.

į:
2019 spalio 20 d., 12:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-3 eilutės iš

Siūlyti iki spalio mėn. 20 d.

Ideologijų šmėklos

į:

Ideologijų šmėklos, gruodžio 6-7 d.

2019 spalio 20 d., 12:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 15 eilutė iš:

Ideologija telkia visuomenę bendros vertybės pagrindu, ar tai JAV gerove, ar tai komunizmo darbinininkų klase, ar tai nacizmo tauta. Žmonės atitinkamai rūšiuojami skiriant išteklius. Kokiu pagrindu derėtų šviesuolių visuomenei skirti išteklius? Kaip juos dalinti tiems, kurie tinkamiausiai juos toliau dalintų?

į:

Ideologija telkia visuomenę bendros vertybės pagrindu, ar tai JAV gerove ("laimės paieškomis"), ar tai komunizmo darbinininkų klase, ar tai nacizmo tauta. Žmonės atitinkamai rūšiuojami skiriant išteklius. Kokiu pagrindu derėtų šviesuolių visuomenei skirti išteklius? Kaip juos dalinti tiems, kurie tinkamiausiai juos toliau dalintų?

2019 spalio 20 d., 12:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 16-17 eilutės:

Tocqueville, "De la démocratie en Amérique", 1835, 1840.

2019 spalio 20 d., 12:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 13 eilutė iš:

Rasinių kastų santvarką suprantu bendriau, kaip dorovinių luomų santvarką. Hitleris aiškino "Mein Kampf", kad valdant žmones, kokia bebūtų jų padėtis visuomenėje, svarbu, kad kiekvieną trauktų pakilti į siauresnę viršūnę labiau palaimintųjų, ir kiekvienam grėstų nugrimzti į baisesnį liūną labiau pasmerktųjų. Panašiai, JAV ekonomikos spaudžiami dalyviai save teisina: mano turtai nešvarūs, bet jais palaikau pažangias įmones; mano bendrovė apgaudinėja, bet darbininkus aprūpinu darbais; mano darbas nedoras, bet išlaikau šeimą; esu bedarbis, bet nesu narkomanas; naudoju narkotikus, bet savo kūno neparduodu, ir t.t. Dorovės plonybės skiria aukščiausius luomus, tačiau žemiausių luomų bruožai būtinai akivaizdūs - rasė, lytis - kad varguoliai galėtų pasiguosti, "Aš ne juodas", "Aš ne boba."

į:

Rasinių kastų santvarką suprantu bendriau, kaip dorovinių luomų santvarką. Hitleris aiškino "Mein Kampf", kad valdant žmones, kokia bebūtų jų padėtis visuomenėje, svarbu, kad kiekvieną trauktų pakilti į siauresnę viršūnę labiau palaimintųjų, ir kiekvienam grėstų nugrimzti į baisesnį liūną labiau pasmerktųjų. Panašiai, JAV ekonomikos spaudžiami dalyviai save teisina: mano turtai nešvarūs, bet jais palaikau pažangias įmones; mano bendrovė apgaudinėja, bet darbininkus aprūpinu darbais; mano darbas nedoras, bet išlaikau šeimą; esu bedarbis, bet nesu narkomanas; naudoju narkotikus, bet savo kūno neparduodu, ir t.t. Dorovės plonybės užslepia aukščiausių luomų skirtumus, tačiau žemiausių luomų bruožai būtinai akivaizdūs - rasė, lytis - kad varguoliai galėtų pasiguosti, "Aš ne juodas", "Aš ne boba."

2019 spalio 20 d., 12:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 13 eilutė iš:

Rasinių kastų santvarką suprantu bendriau, kaip dorovinių luomų santvarką. Hitleris aiškino "Mein Kampf", kad valdant žmones, svarbu, kad kiekvienas žinotų, kokia bebūtų jo padėtis visuomenėje, jį traukia pakilti į siauresnę viršūnę labiau palaimintųjų, arba gręsia nugrimzti į baisesnį liūną labiau pasmerktųjų. Panašiai, JAV ekonomikos spaudžiami dalyviai save teisina: mano turtai nešvarūs, bet jais palaikau pažangias įmones; mano bendrovė apgaudinėja, bet darbininkus aprūpinu darbais; mano darbas nedoras, bet išlaikau šeimą; esu bedarbis, bet nesu narkomanas; naudoju narkotikus, bet savo kūno neparduodu, ir t.t. Dorovės plonybės skiria aukščiausius luomus, tačiau žemiausių luomų bruožai būtinai akivaizdūs - rasė, lytis - kad varguoliai galėtų pasiguosti, "Aš ne juodas", "Aš ne boba."

į:

Rasinių kastų santvarką suprantu bendriau, kaip dorovinių luomų santvarką. Hitleris aiškino "Mein Kampf", kad valdant žmones, kokia bebūtų jų padėtis visuomenėje, svarbu, kad kiekvieną trauktų pakilti į siauresnę viršūnę labiau palaimintųjų, ir kiekvienam grėstų nugrimzti į baisesnį liūną labiau pasmerktųjų. Panašiai, JAV ekonomikos spaudžiami dalyviai save teisina: mano turtai nešvarūs, bet jais palaikau pažangias įmones; mano bendrovė apgaudinėja, bet darbininkus aprūpinu darbais; mano darbas nedoras, bet išlaikau šeimą; esu bedarbis, bet nesu narkomanas; naudoju narkotikus, bet savo kūno neparduodu, ir t.t. Dorovės plonybės skiria aukščiausius luomus, tačiau žemiausių luomų bruožai būtinai akivaizdūs - rasė, lytis - kad varguoliai galėtų pasiguosti, "Aš ne juodas", "Aš ne boba."

2019 spalio 20 d., 12:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 13 eilutė iš:

Rasinių kastų santvarką suprantu bendriau, kaip dorovinių luomų santvarką. Hitleris aiškino "Mein Kampf", valdant žmones, svarbu, kad kiekvienas žinotų, kokia bebūtų jo padėtis visuomenėje, jį traukia pakilti į siauresnę viršūnę labiau palaimintųjų, arba gręsia nugrimzti į baisesnį liūną labiau pasmerktųjų. Panašiai, JAV ekonomikos spaudžiami dalyviai save teisina: mano turtai nešvarūs, bet jais palaikau pažangias įmones; mano bendrovė apgaudinėja, bet darbininkus aprūpinu darbais; mano darbas nedoras, bet išlaikau šeimą; esu bedarbis, bet nesu narkomanas; naudoju narkotikus, bet savo kūno neparduodu, ir t.t. Dorovės plonybės skiria aukščiausius luomus, tačiau žemiausių luomų bruožai būtinai akivaizdūs - rasė, lytis - kad varguoliai galėtų pasiguosti, "Aš ne juodas", "Aš ne boba."

į:

Rasinių kastų santvarką suprantu bendriau, kaip dorovinių luomų santvarką. Hitleris aiškino "Mein Kampf", kad valdant žmones, svarbu, kad kiekvienas žinotų, kokia bebūtų jo padėtis visuomenėje, jį traukia pakilti į siauresnę viršūnę labiau palaimintųjų, arba gręsia nugrimzti į baisesnį liūną labiau pasmerktųjų. Panašiai, JAV ekonomikos spaudžiami dalyviai save teisina: mano turtai nešvarūs, bet jais palaikau pažangias įmones; mano bendrovė apgaudinėja, bet darbininkus aprūpinu darbais; mano darbas nedoras, bet išlaikau šeimą; esu bedarbis, bet nesu narkomanas; naudoju narkotikus, bet savo kūno neparduodu, ir t.t. Dorovės plonybės skiria aukščiausius luomus, tačiau žemiausių luomų bruožai būtinai akivaizdūs - rasė, lytis - kad varguoliai galėtų pasiguosti, "Aš ne juodas", "Aš ne boba."

2019 spalio 20 d., 12:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:

Doroviniai luomai: Žmonių rūšiavimo pagrindimai.

į:

Doroviniai luomai: Žmonių rūšiavimo pagrindimai. Amerikos juodųjų patirties apmąstymas.

2019 spalio 20 d., 12:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 9-10 eilutės iš

Nuo Tocqueville laikų, JAV visuomenė nagrinėta, kaip pavyzdingai žmoniška. Užtat prasminga įsigilinti, kodėl jai taip sunkiai sekasi atsikratyti vis naujai pasireiškiančios rasinių luomų santvarkos, kaip tyrė Drake & Cayton, "Black Metropolis", 1954, ir svarsto Alexander, "The New Jim Crow: Incarceration in the Age of Colorblindness", 2010. Amerikos juodieji gyvena tarp dviejų pasaulių. Bene trečdalis kartu su baltaisiais ramiai sau siekia amerikietiškos svajonės, bene trečdalis merdi siaubinguose kvartaluose, kuriuose kenčia nuo gaujų ir policijos, ir trečia dalis svyruoja tarp šitų kraštutinumų.

į:

Nuo Tocqueville laikų, JAV visuomenė nagrinėta, kaip pavyzdingai žmoniška. Užtat prasminga įsigilinti, kodėl jai taip sunkiai sekasi atsikratyti vis naujai pasireiškiančios rasinių luomų santvarkos. Amerikos juodieji gyvena tarp dviejų pasaulių. Bene trečdalis kartu su baltaisiais ramiai sau siekia amerikietiškos svajonės, bene trečdalis merdi siaubinguose kvartaluose, kuriuose kenčia nuo gaujų ir policijos, ir trečia dalis svyruoja tarp šitų kraštutinumų.

Pridėtos 16-19 eilutės:

Drake & Cayton, "Black Metropolis", 1954.

Alexander, "The New Jim Crow: Incarceration in the Age of Colorblindness", 2010.

2019 spalio 20 d., 12:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 13-14 eilutės iš

Rasinių kastų santvarką suprantu bendriau, kaip dorovinių luomų santvarką. Hitleris aiškino "Mein Kampf", valdant žmones, svarbu, kad kiekvienas žinotų, kokia bebūtų jo padėtis visuomenėje, jį traukia pakilti į siauresnę viršūnę labiau palaimintųjų, arba gręsia nugrimzti į baisesnį liūną labiau pasmerktųjų. Panašiai, JAV ekonomikos spaudžiami dalyviai save teisina: mano turtai nešvarūs, bet jais palaikau pažangias įmones; mano bendrovė apgaudinėja, bet aš darbininkus aprūpinu darbais; mano darbas nedoras, bet aš išlaikau šeimą; esu bedarbis, bet nesu narkomanas; naudoju narkotikus, bet savo kūno neparduodu, ir t.t. Aukščiausių luomų nariai išsiskiria dorovės plonybėmis, tačiau žemiausių luomų bruožai privalo būti biologiškai akivaizdūs - rasė, lytis - kad varguoliai galėtų pasiguosti, "Aš ne juodas", "Aš ne boba."

į:

Rasinių kastų santvarką suprantu bendriau, kaip dorovinių luomų santvarką. Hitleris aiškino "Mein Kampf", valdant žmones, svarbu, kad kiekvienas žinotų, kokia bebūtų jo padėtis visuomenėje, jį traukia pakilti į siauresnę viršūnę labiau palaimintųjų, arba gręsia nugrimzti į baisesnį liūną labiau pasmerktųjų. Panašiai, JAV ekonomikos spaudžiami dalyviai save teisina: mano turtai nešvarūs, bet jais palaikau pažangias įmones; mano bendrovė apgaudinėja, bet darbininkus aprūpinu darbais; mano darbas nedoras, bet išlaikau šeimą; esu bedarbis, bet nesu narkomanas; naudoju narkotikus, bet savo kūno neparduodu, ir t.t. Dorovės plonybės skiria aukščiausius luomus, tačiau žemiausių luomų bruožai būtinai akivaizdūs - rasė, lytis - kad varguoliai galėtų pasiguosti, "Aš ne juodas", "Aš ne boba."

Ideologija telkia visuomenę bendros vertybės pagrindu, ar tai JAV gerove, ar tai komunizmo darbinininkų klase, ar tai nacizmo tauta. Žmonės atitinkamai rūšiuojami skiriant išteklius. Kokiu pagrindu derėtų šviesuolių visuomenei skirti išteklius? Kaip juos dalinti tiems, kurie tinkamiausiai juos toliau dalintų?


2019 spalio 20 d., 11:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 13-16 eilutės iš

Rasinių kastų santvarką suprantu bendriau, kaip dorovinių luomų santvarką. Hitleris aiškino "Mein Kampf", valdant žmones, svarbu, kad kiekvienas žinotų, kokia bebūtų jo padėtis visuomenėje, jį traukia pakilti į siauresnę viršūnę labiau palaimintųjų, arba gręsia nugrimzti į baisesnį liūną labiau pasmerktųjų. Panašiai,

Išplečiu: Dorovinė kastų sistema.

į:

Rasinių kastų santvarką suprantu bendriau, kaip dorovinių luomų santvarką. Hitleris aiškino "Mein Kampf", valdant žmones, svarbu, kad kiekvienas žinotų, kokia bebūtų jo padėtis visuomenėje, jį traukia pakilti į siauresnę viršūnę labiau palaimintųjų, arba gręsia nugrimzti į baisesnį liūną labiau pasmerktųjų. Panašiai, JAV ekonomikos spaudžiami dalyviai save teisina: mano turtai nešvarūs, bet jais palaikau pažangias įmones; mano bendrovė apgaudinėja, bet aš darbininkus aprūpinu darbais; mano darbas nedoras, bet aš išlaikau šeimą; esu bedarbis, bet nesu narkomanas; naudoju narkotikus, bet savo kūno neparduodu, ir t.t. Aukščiausių luomų nariai išsiskiria dorovės plonybėmis, tačiau žemiausių luomų bruožai privalo būti biologiškai akivaizdūs - rasė, lytis - kad varguoliai galėtų pasiguosti, "Aš ne juodas", "Aš ne boba."

2019 spalio 20 d., 11:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 9-10 eilutės iš

Nuo Tocqueville laikų, JAV visuomenė nagrinėta, kaip pavyzdingai žmoniška. Užtat prasminga įsigilinti, kodėl jai taip sunkiai sekasi atsikratyti vis naujai pasireiškiančios rasinių luomų santvarkos. Amerikos juodieji gyvena tarp dviejų pasaulių. Bene trečdalis kartu su baltaisiais ramiai sau siekia amerikietiškos svajonės, bene trečdalis merdi siaubinguose kvartaluose, kuriuose kenčia nuo gaujų ir policijos, ir trečia dalis svyruoja tarp šitų kraštutinumų.

į:

Nuo Tocqueville laikų, JAV visuomenė nagrinėta, kaip pavyzdingai žmoniška. Užtat prasminga įsigilinti, kodėl jai taip sunkiai sekasi atsikratyti vis naujai pasireiškiančios rasinių luomų santvarkos, kaip tyrė Drake & Cayton, "Black Metropolis", 1954, ir svarsto Alexander, "The New Jim Crow: Incarceration in the Age of Colorblindness", 2010. Amerikos juodieji gyvena tarp dviejų pasaulių. Bene trečdalis kartu su baltaisiais ramiai sau siekia amerikietiškos svajonės, bene trečdalis merdi siaubinguose kvartaluose, kuriuose kenčia nuo gaujų ir policijos, ir trečia dalis svyruoja tarp šitų kraštutinumų.

Pakeista 13 eilutė iš:

Rasinių kastų santvarką suprantu bendriau, kaip dorovinių luomų santvarką. Hitleris aiškino "Mein Kampf", valdant žmones, svarbu, kad kiekvienas žinotų, kokia bebūtų jo padėtis visuomenėje, jį traukia pakilti į siauresnį ratelį labiau palaimintųjų, arba gręsia nugrimzti į baisesnį labiau pasmerktųjų.

į:

Rasinių kastų santvarką suprantu bendriau, kaip dorovinių luomų santvarką. Hitleris aiškino "Mein Kampf", valdant žmones, svarbu, kad kiekvienas žinotų, kokia bebūtų jo padėtis visuomenėje, jį traukia pakilti į siauresnę viršūnę labiau palaimintųjų, arba gręsia nugrimzti į baisesnį liūną labiau pasmerktųjų. Panašiai,

2019 spalio 20 d., 11:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:

Kaip patyriau iš maurų mokslo šventyklos dvasininko David Ellison-Bey, juodieji susiduria su trim kliūtim. Pirma, jie skatinami nusigręžti nuo savo bendruomenės iššūkių ir atsiduoti Amerikos vilionei, užsidirbti pinigų nusipirkti savo šeimai namą geresniame kvartale. Antra, tose ekonominėse varžybose jiems ištisai koją pakiša šlykšti diskriminacija. Trečia, kai tik pasiekia užsibrėžtą tikslą, jų laukia žiauri tiesa, kad baltieji juos apgavo, juk visa tai buvo tuščia ir beprasmiška, žiūrint dvasiškai. Matom, kad net ir nekalčiausia ideologija - Amerikos vilionė - žmogui gali įsiūlyti svetimą kelią.

į:

Kaip patyriau iš maurų mokslo šventyklos dvasininko David Ellison-Bey, juodieji susiduria su trim kliūtim. Pirma, jie skatinami nusigręžti nuo savo bendruomenės iššūkių ir atsiduoti Amerikos vilionei, užsidirbti pinigų nusipirkti savo šeimai namą geresniame kvartale. Antra, tose ekonominėse varžybose jiems ištisai koją pakiša šlykšti diskriminacija. Trečia, jei tik pasiekia užsibrėžtą tikslą, jų laukia žiauri tiesa, kad baltieji juos apgavo, juk visa tai buvo tuščia ir beprasmiška, žiūrint dvasiškai. Matom, kad net ir nekalčiausia ideologija - Amerikos vilionė - žmogui gali įsiūlyti svetimą kelią.

2019 spalio 20 d., 11:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:

Kaip patyriau iš dvasininko David Ellison-Bey, juodieji susiduria su trim kliūtim. Pirma, jie skatinami nusigręžti nuo savo bendruomenės iššūkių ir atsiduoti Amerikos vilionei, užsidirbti pinigų nusipirkti savo šeimai namą geresniame kvartale. Antra, tose ekonominėse varžybose jiems ištisai koją pakiša šlykšti diskriminacija. Trečia, kai tik pasiekia užsibrėžtą tikslą, jų laukia žiauri tiesa, kad baltieji juos apgavo, juk visa tai buvo tuščia ir beprasmiška, žiūrint dvasiškai. Matom, kad net ir nekalčiausia ideologija - Amerikos vilionė - žmogui gali įsiūlyti svetimą kelią.

į:

Kaip patyriau iš maurų mokslo šventyklos dvasininko David Ellison-Bey, juodieji susiduria su trim kliūtim. Pirma, jie skatinami nusigręžti nuo savo bendruomenės iššūkių ir atsiduoti Amerikos vilionei, užsidirbti pinigų nusipirkti savo šeimai namą geresniame kvartale. Antra, tose ekonominėse varžybose jiems ištisai koją pakiša šlykšti diskriminacija. Trečia, kai tik pasiekia užsibrėžtą tikslą, jų laukia žiauri tiesa, kad baltieji juos apgavo, juk visa tai buvo tuščia ir beprasmiška, žiūrint dvasiškai. Matom, kad net ir nekalčiausia ideologija - Amerikos vilionė - žmogui gali įsiūlyti svetimą kelią.

2019 spalio 20 d., 11:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:

Anot dvasininko David Ellison-Bey, juodieji susiduria su trim kliūtim. Pirma, jie skatinami nusigręžti nuo savo bendruomenės iššūkių ir atsiduoti Amerikos vilionei, užsidirbti pinigų nusipirkti savo šeimai namą geresniame kvartale. Antra, tose ekonominėse varžybose jiems ištisai koją pakiša šlykšti diskriminacija. Trečia, kai tik pasiekia užsibrėžtą tikslą, jų laukia žiauri tiesa, kad baltieji juos apgavo, juk visa tai buvo tuščia ir beprasmiška, žiūrint dvasiškai. Matom, kad net ir nekalčiausia ideologija - Amerikos vilionė - žmogui gali įsiūlyti svetimą kelią.

į:

Kaip patyriau iš dvasininko David Ellison-Bey, juodieji susiduria su trim kliūtim. Pirma, jie skatinami nusigręžti nuo savo bendruomenės iššūkių ir atsiduoti Amerikos vilionei, užsidirbti pinigų nusipirkti savo šeimai namą geresniame kvartale. Antra, tose ekonominėse varžybose jiems ištisai koją pakiša šlykšti diskriminacija. Trečia, kai tik pasiekia užsibrėžtą tikslą, jų laukia žiauri tiesa, kad baltieji juos apgavo, juk visa tai buvo tuščia ir beprasmiška, žiūrint dvasiškai. Matom, kad net ir nekalčiausia ideologija - Amerikos vilionė - žmogui gali įsiūlyti svetimą kelią.

2019 spalio 20 d., 11:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 11-18 eilutės iš

Anot dvasininko David Ellison-Bey, juodieji susiduria su trim kliūtim. Pirma, jie skatinami nusigręžti nuo savo bendruomenės iššūkių ir atsiduoti Amerikos vilionei, užsidirbti pinigų nusipirkti savo šeimai namą geresniame kvartale. Antra, tose ekonominėse varžybose jiems ištisai koją pakiš šlykšti diskriminacija. Trečia, kai tik pasieks užsibrėžtą tikslą, jų lauks žiauri tiesa, kaip tai tuščia ir beprasmiška, žiūrint dvasiškai. Matom, kad net ir nekalčiausia ideologija - Amerikos vilionė - žmogui įsiūlo nesavą kelią.

Rasinių kastų santvarką suprantu bendriau, kaip dorovinių luomų santvarką. Kaip Hitleris aiškino "Mein Kampf",

Amerikos juodųjų sociologų kritikos pagrindu galima suprasti, kas yra ideologija, ir iššūkius dorai ideologijai. Pralaimėtojų, nevykėlių, pasmerktųjų - trys kliūtys

Juodųjų mąstytojų Amerikos kritika - rasinė kastų sistema.

į:

Anot dvasininko David Ellison-Bey, juodieji susiduria su trim kliūtim. Pirma, jie skatinami nusigręžti nuo savo bendruomenės iššūkių ir atsiduoti Amerikos vilionei, užsidirbti pinigų nusipirkti savo šeimai namą geresniame kvartale. Antra, tose ekonominėse varžybose jiems ištisai koją pakiša šlykšti diskriminacija. Trečia, kai tik pasiekia užsibrėžtą tikslą, jų laukia žiauri tiesa, kad baltieji juos apgavo, juk visa tai buvo tuščia ir beprasmiška, žiūrint dvasiškai. Matom, kad net ir nekalčiausia ideologija - Amerikos vilionė - žmogui gali įsiūlyti svetimą kelią.

Rasinių kastų santvarką suprantu bendriau, kaip dorovinių luomų santvarką. Hitleris aiškino "Mein Kampf", valdant žmones, svarbu, kad kiekvienas žinotų, kokia bebūtų jo padėtis visuomenėje, jį traukia pakilti į siauresnį ratelį labiau palaimintųjų, arba gręsia nugrimzti į baisesnį labiau pasmerktųjų.

2019 spalio 20 d., 11:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 13 eilutė iš:

Rasinių kastų santvarką suprantu bendriau, kaip dorovinių luomų santvarką.

į:

Rasinių kastų santvarką suprantu bendriau, kaip dorovinių luomų santvarką. Kaip Hitleris aiškino "Mein Kampf",

2019 spalio 20 d., 11:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 9-10 eilutės iš

Nuo Tocqueville laikų, JAV visuomenė nagrinėta, kaip pavyzdingai žmoniška. Užtat prasminga įsigilinti, kodėl jai taip sunkiai sekasi atsikratyti vis naujai pasireiškiančios rasinės kastų santvarkos. Amerikos juodieji gyvena tarp dviejų pasaulių. Bene trečdalis kartu su baltaisiais ramiai sau siekia amerikietiškos svajonės, bene trečdalis merdi siaubinguose kvartaluose, kuriuose kenčia nuo gaujų ir policijos, ir trečia dalis svyruoja tarp šitų kraštutinumų.

į:

Nuo Tocqueville laikų, JAV visuomenė nagrinėta, kaip pavyzdingai žmoniška. Užtat prasminga įsigilinti, kodėl jai taip sunkiai sekasi atsikratyti vis naujai pasireiškiančios rasinių luomų santvarkos. Amerikos juodieji gyvena tarp dviejų pasaulių. Bene trečdalis kartu su baltaisiais ramiai sau siekia amerikietiškos svajonės, bene trečdalis merdi siaubinguose kvartaluose, kuriuose kenčia nuo gaujų ir policijos, ir trečia dalis svyruoja tarp šitų kraštutinumų.

Pridėtos 12-13 eilutės:

Rasinių kastų santvarką suprantu bendriau, kaip dorovinių luomų santvarką.

2019 spalio 20 d., 11:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:

Anot dvasininko David Ellison-Bey, juodieji susiduria su trim kliūtim. Pirma, jie skatinami nusigręžti nuo savo bendruomenės iššūkių ir atsiduoti Amerikos vilionei, užsidirbti pinigų nusipirkti savo šeimai namą geresniame kvartale. Antra, tose ekonominėse varžybose jiems ištisai koją pakiš šlykšti diskriminacija. Trečia, kai tik pasieks užsibrėžtą tikslą, jų lauks žiauri tiesa, kaip tai, dvasiškai žiūrint, tuščia ir beprasmiška. Matom, kad net ir nekalčiausia ideologija - Amerikos vilionė - žmogui įsiūlo nesavą kelią.

į:

Anot dvasininko David Ellison-Bey, juodieji susiduria su trim kliūtim. Pirma, jie skatinami nusigręžti nuo savo bendruomenės iššūkių ir atsiduoti Amerikos vilionei, užsidirbti pinigų nusipirkti savo šeimai namą geresniame kvartale. Antra, tose ekonominėse varžybose jiems ištisai koją pakiš šlykšti diskriminacija. Trečia, kai tik pasieks užsibrėžtą tikslą, jų lauks žiauri tiesa, kaip tai tuščia ir beprasmiška, žiūrint dvasiškai. Matom, kad net ir nekalčiausia ideologija - Amerikos vilionė - žmogui įsiūlo nesavą kelią.

2019 spalio 20 d., 11:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 8-12 eilutės:

Nuo Tocqueville laikų, JAV visuomenė nagrinėta, kaip pavyzdingai žmoniška. Užtat prasminga įsigilinti, kodėl jai taip sunkiai sekasi atsikratyti vis naujai pasireiškiančios rasinės kastų santvarkos. Amerikos juodieji gyvena tarp dviejų pasaulių. Bene trečdalis kartu su baltaisiais ramiai sau siekia amerikietiškos svajonės, bene trečdalis merdi siaubinguose kvartaluose, kuriuose kenčia nuo gaujų ir policijos, ir trečia dalis svyruoja tarp šitų kraštutinumų.

Anot dvasininko David Ellison-Bey, juodieji susiduria su trim kliūtim. Pirma, jie skatinami nusigręžti nuo savo bendruomenės iššūkių ir atsiduoti Amerikos vilionei, užsidirbti pinigų nusipirkti savo šeimai namą geresniame kvartale. Antra, tose ekonominėse varžybose jiems ištisai koją pakiš šlykšti diskriminacija. Trečia, kai tik pasieks užsibrėžtą tikslą, jų lauks žiauri tiesa, kaip tai, dvasiškai žiūrint, tuščia ir beprasmiška. Matom, kad net ir nekalčiausia ideologija - Amerikos vilionė - žmogui įsiūlo nesavą kelią.

2019 spalio 20 d., 10:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 9 eilutė iš:

Amerikos juodųjų sociologų kritikos pagrindu galima suprasti, kas yra ideologija, ir iššūkius dorai ideologijai. Pralaimėtojų, nevykėlių - trys kliūtys

į:

Amerikos juodųjų sociologų kritikos pagrindu galima suprasti, kas yra ideologija, ir iššūkius dorai ideologijai. Pralaimėtojų, nevykėlių, pasmerktųjų - trys kliūtys

2019 spalio 20 d., 10:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 9 eilutė iš:

Amerikos juodųjų sociologų kritikos pagrindu galima suprasti, kas yra ideologija, ir iššūkius dorai ideologijai.

į:

Amerikos juodųjų sociologų kritikos pagrindu galima suprasti, kas yra ideologija, ir iššūkius dorai ideologijai. Pralaimėtojų, nevykėlių - trys kliūtys

2019 spalio 20 d., 07:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 7-8 eilutės iš

Ar iš esmės galėtų būti kokia nors teigiama ideologija?

į:

Ar iš viso galėtų būti kokia nors teigiama ideologija?

Pakeista 17 eilutė iš:

Šviesuolių bendrystės ideologija - ar gali būti dora?

į:

Šviesuolių bendrystės ideologija - ar gali būti dora? Skautai, anonimai.

2019 spalio 20 d., 07:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 6-7 eilutės:

Ar iš esmės galėtų būti kokia nors teigiama ideologija?

2019 spalio 20 d., 07:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 17-21 eilutės iš
į:

2019 spalio 20 d., 00:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 6-19 eilutės:

Amerikos juodųjų sociologų kritikos pagrindu galima suprasti, kas yra ideologija, ir iššūkius dorai ideologijai.

Juodųjų mąstytojų Amerikos kritika - rasinė kastų sistema.

Išplečiu: Dorovinė kastų sistema.

Ideologija. Kiekvienoje visuomenėje iškyla klausimas, kam skirti išteklius. Vertybės.

Šviesuolių bendrystės ideologija - ar gali būti dora?

2019 spalio 20 d., 00:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 5-7 eilutės iš

Doroviniai luomai: Ideologiniai žmonių rūšiavimo pagrindimai.

į:

Doroviniai luomai: Žmonių rūšiavimo pagrindimai.

2019 spalio 17 d., 23:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 48 eilutė iš:
 • https://escholarship.org/uc/item/6jz222xw
į:
 • https://escholarship.org/uc/item/6jz222xw Noble Drew Ali and the Moorish Science Temple:A Study in Race, Gender, and African American Religion, 1913-1930. Stephanie Ann Wilms. 2014.
2019 spalio 17 d., 23:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 48 eilutė:
 • https://escholarship.org/uc/item/6jz222xw
2019 spalio 17 d., 22:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 36-37 eilutės:

Apsisaugoti nuo pasąmonės - nuo aplinkinių pasąmonės.

2019 spalio 17 d., 22:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 32-35 eilutės:

David mintys

Racial caste system. It's a mental thing - psychological. People break themselves up into different parts. Brenda would eat his food but criticize him for eating her food. Had an attitude, would take it out on other people. Was stubborn, inflexible. Osmosis - people pick up things from the environment. Working to keep them out of trouble. Being disciples and having to discipline themselves. Important for getting along with each other, helping people see things we wouldn't see, and not get involved in what we wouldn't get involved in.

2019 spalio 17 d., 22:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 31-42 eilutės iš

Ideologijos išsiskiria savo prielaidomis, savo tvirtinimais, kas yra esminga - asmuo, tauta, klasė, ir t.t. Ideologijų yda yra žmonių skirstymas, jų atskyrimas.

į:

Ideologijos išsiskiria savo prielaidomis, savo tvirtinimais, kas yra esminga - asmuo, tauta, klasė, ir t.t. Ideologijų yda yra žmonių skirstymas, jų atskyrimas.

Skaitiniai

 • https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Jim_Crow
 • https://www.tolerance.org/about
 • https://www.tolerance.org/sites/default/files/general/The%20Fire%20This%20Time.pdf
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Metropolis
 • Prophet Noble Drew Ali
 • https://escholarship.org/uc/item/6jz222xw
 • Noble Drew Ali and the Moorish Science Temple: A Study in Race, Gender, and African American Religion, 1913-1930. Wilms, Stephanie AnnAdvisor(s): Franklin, V.P. 2014.
2019 spalio 16 d., 12:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 14 eilutė iš:
 • Kaip lengvai išsigimsta ideologija? Tauta - bendrystės pagrindas, liaudis - (organizatorių organizuotų darbininkų) visuomenės pagrindas, tačiau sąlygiškoje "tikrovėje", su kuria susiduriame. Išsigimsta, nes remiasi sąlygiška tikrove, savanaudiškai.
į:
 • Kaip lengvai išsigimsta ideologija? Tauta - bendrystės pagrindas, liaudis - (organizatorių organizuotų darbininkų) visuomenės pagrindas, gerovė - (Amerikos kastų sistemoje), tačiau sąlygiškoje "tikrovėje", su kuria susiduriame. Išsigimsta, nes remiasi sąlygiška tikrove, savanaudiškai.
2019 spalio 16 d., 12:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 27-28 eilutės iš
 • Dorovinių luomų santvarka
 • Rasinė kastų sistema
į:
 • Rasinė kastų sistema. Ji reiškiasi trimis kliūtimis juodiesiems.
 • Dorovinių luomų santvarka.
2019 spalio 16 d., 12:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:

Doroviniai luomai: Žmonių rūšiavimo ideologiniai pagrindimai.

į:

Doroviniai luomai: Ideologiniai žmonių rūšiavimo pagrindimai.

2019 spalio 16 d., 12:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 15 eilutė iš:
 • Ką tą pasako apie šviesuolių judėjimą, vadovėlį šviesuoliams?
į:
 • Ką tą pasako apie šviesuolių judėjimą, vadovėlį šviesuoliams? Reikia sugebėti nežinoti, atsiplėšti nuo visuomenės.
2019 spalio 16 d., 12:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 12 eilutė iš:
 • Kaip ideologijos remiasi rūšiavimu? Ištekliai skiriami nežinojimui, taip pat ir žinojimui. Ideologija yra bendras žinojimas apie nežinojimą. Prielaidų visuma, tad atspindinti vertybes aprėpiančią kertinę vertybę. Tad pagrindas bendrai vertybei. Kokia turėtų būti bendra vertybė? (Meilė.)
į:
 • Kaip ideologijos remiasi rūšiavimu? Ištekliai skiriami nežinojimui, taip pat ir žinojimui. Ideologija yra bendras žinojimas apie nežinojimą. Prielaidų visuma, tad atspindinti vertybes aprėpiančią kertinę vertybę. Tad pagrindas bendrai vertybei. Kokia turėtų būti bendra vertybė? (Meilė.) Ir kaip sunku ją apčiuopiamai įkūnyti, įgyvendinti!
Pridėta 14 eilutė:
 • Kaip lengvai išsigimsta ideologija? Tauta - bendrystės pagrindas, liaudis - (organizatorių organizuotų darbininkų) visuomenės pagrindas, tačiau sąlygiškoje "tikrovėje", su kuria susiduriame. Išsigimsta, nes remiasi sąlygiška tikrove, savanaudiškai.
2019 spalio 16 d., 12:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 12 eilutė iš:
 • Kaip ideologijos remiasi rūšiavimu? Ištekliai skiriami nežinojimui, taip pat ir žinojimui. Ideologija yra bendras žinojimas apie nežinojimą. Prielaidų visuma, tad atspindinti vertybes aprėpiančią kertinę vertybę.
į:
 • Kaip ideologijos remiasi rūšiavimu? Ištekliai skiriami nežinojimui, taip pat ir žinojimui. Ideologija yra bendras žinojimas apie nežinojimą. Prielaidų visuma, tad atspindinti vertybes aprėpiančią kertinę vertybę. Tad pagrindas bendrai vertybei. Kokia turėtų būti bendra vertybė? (Meilė.)
2019 spalio 16 d., 12:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 12 eilutė iš:
 • Kaip ideologijos remiasi rūšiavimu? Ištekliai skiriami nežinojimui, taip pat ir žinojimui. Ideologija yra bendras žinojimas apie nežinojimą.
į:
 • Kaip ideologijos remiasi rūšiavimu? Ištekliai skiriami nežinojimui, taip pat ir žinojimui. Ideologija yra bendras žinojimas apie nežinojimą. Prielaidų visuma, tad atspindinti vertybes aprėpiančią kertinę vertybę.
2019 spalio 16 d., 12:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 14 eilutė:
 • Ką tą pasako apie šviesuolių judėjimą, vadovėlį šviesuoliams?
2019 spalio 16 d., 12:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 26-29 eilutės iš
 • Rasinė kastų sistema
į:
 • Rasinė kastų sistema
 • Hitlerio pastabos apie dorovinių luomų svarbą.

Ideologijos išsiskiria savo prielaidomis, savo tvirtinimais, kas yra esminga - asmuo, tauta, klasė, ir t.t. Ideologijų yda yra žmonių skirstymas, jų atskyrimas.

2019 spalio 16 d., 12:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 11-13 eilutės iš
 • Kodėl žmonės rūšiuojami?
 • Kaip ideologijos remiasi rūšiavimu?
 • Koks žmonių rūšiavimas gali būti doras?
į:
 • Kodėl žmonės rūšiuojami? Rūšiavimo tikslas yra nustatyti, kam skirti išteklius.
 • Kaip ideologijos remiasi rūšiavimu? Ištekliai skiriami nežinojimui, taip pat ir žinojimui. Ideologija yra bendras žinojimas apie nežinojimą.
 • Koks žmonių rūšiavimas gali būti doras? Tas kuris teikia pirmenybę nerūšiavimui.
2019 rugsėjo 27 d., 11:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 22-26 eilutės iš
 • Judėjimų įkvėpėjai: Šviesuolių tautos pirmtakai
į:
 • Judėjimų įkvėpėjai: Šviesuolių tautos pirmtakai

Sąvokos

 • Dorovinių luomų santvarka
 • Rasinė kastų sistema
2019 rugsėjo 27 d., 11:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 18-19 eilutės:
 • Koks ideologijos santykis su smurtu?
 • Kaip ideologija supranta dorovę?
2019 rugsėjo 27 d., 11:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-20 eilutės:

Siūlyti iki spalio mėn. 20 d.

Ideologijų šmėklos

Doroviniai luomai: Žmonių rūšiavimo ideologiniai pagrindimai.

Tikslas

 • Išmąstyti šviesuolių tautos pagrindimą ir jo pagrindą su kitais pagrindimais.

Pagrindiniai klausimai

 • Kodėl žmonės rūšiuojami?
 • Kaip ideologijos remiasi rūšiavimu?
 • Koks žmonių rūšiavimas gali būti doras?

Šalutiniai klausimai

 • Kas yra ideologija? Apžvelgti ideologijas.
 • Kaip ideologijos kuriamos?

Tirtini reiškiniai

 • Judėjimų įkvėpėjai: Šviesuolių tautos pirmtakai

DoroviniaiLuomai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 spalio 20 d., 12:32