神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.GyvenimoBūdasIrStilius istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2021 rugpjūčio 05 d., 13:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-5 eilutės iš
Žr. [[Dorovės tyrimas]]
į:
[[Dorovė]], [[Išgyvenimo apytaka]]

'''Ką konferencijoje "Gyvenimo būdas ir stilius" išsakytos sąvokos gali pasakyti apie elgesį ir dorovę?'''
Pakeistos 12-13 eilutės iš
Attach:GyvenimoBudas.png
į:
%center%Attach:GyvenimoBudas.png
------------------
2019 kovo 26 d., 09:56 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 3 eilutė:
2019 kovo 26 d., 09:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-4 eilutės:
>>bgcolor=#E9F5FC<<
--------------
Žr. [[Dorovės tyrimas]]
Pakeista 6 eilutė iš:
į:
------------
Pakeista 8 eilutė iš:
į:
--------------
2016 kovo 11 d., 22:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
Attach:GyvenimoBudas900.png
į:
Attach:GyvenimoBudas.png
2016 kovo 01 d., 07:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 6-7 eilutės:

Attach:GyvenimoBudas900.png
2016 vasario 21 d., 20:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 129-145 eilutės iš
* Integralaus mąstymo rekonstrukcija: senlietuvio gyvenimo būdas | Žilvinas SVIGARIS
į:
* Integralaus mąstymo rekonstrukcija: senlietuvio gyvenimo būdas | Žilvinas SVIGARIS
** archainiai lietuvių protėviai
** mitopoetinis
** teigiamą santykį
** derinantys veiksmai
** dovanos
** švenčių metu
** muzikalumas, garsas, sieja su pasauliu
** švelnumas - motiniškas, stiprą moterišką pradą
** kaip suvokti vaidilučių deginimą?
** karo dainos labai švelnios
** nepavyko pykčiu priešo atžvilgiu
** nekonstruodavo, negerbdavo "negyvą" sistemą
** neteisinga žvėris nugalėti ginklais
** mąstyti sistemomis
** gyvate vadinama paukštytė
** betarpiškumas, sistemos nebuvimas
2016 vasario 21 d., 20:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 121-128 eilutės:
** sakrali vertybė
** negalime suvokti vertybės ją negyvenę
** Lygmenys transcendentinis išsiveržimas
** Gamtinis lygmuo
** Pasaulio ašies mitas. Apjungimas. Dangus Kūrėjas. Žmogus. Žemės bamba, kalnas su požemiu.
** Kaip skirtingose religijose suprantama vertybė.
** Sinkretiškas apibendrinimas.
** Mes skiriame: vaizdas, garsas, judesys. O ten sujungta su aukštesnėm dimensijom.
2016 vasario 21 d., 20:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 115-118 eilutės:
** Kas diktuoja madą? Šeimos galingos.
** Aukščiausioji klasė. Vidurinioji klasė. Žemiausioji klasė.
** Plinta iš viršaus.
** Nori atrodyti, kaip esantys aukščiau.
2016 vasario 21 d., 20:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 105-113 eilutės iš
**
į:
** Subkultūra Pranašumo jausmų. Klubo ženklas.
** Autoironiška distancija. Poza lemianti tikrovę.
** Tikrovė su kabutėmis - ne mažiau tikra.
** Slavojus Žižekas: šaipymasis yra socialiai priimtinas būdas tikėti toliau šaipomaisiais dalykais.
** "Tikroji" laikysena - konservatyvi
** Autoironiškas gyvenimo menas: aš taip manantis, rengiantis
** Suskyla žmogus - už viską aukštesnis (absoliutus vertintojas), save teisinantis
** Status quo būdas išsaugoti save
** Skirtumas nuo autoironijos neišsisklaido, įgauna "antrą kvėpavimą"
2016 vasario 21 d., 19:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 100-105 eilutės iš
* Autoironiškasis hipsterių ars vivendi ir viešosios erdvės transformacijos | Nida VASILIAUSKAITĖ
į:
** Susižiūrėjimas, žvilgsnis - Sartre, Buberis, dialogas be žodžių
** išreikšti melancholiją - žanrų sąsajos
** keičiasi kodai: graikai gulėtų
** pabūti damomis ir džentelmenais, apsimetimas, praplėsti kasdienybę
* Autoironiškasis hipsterių ars vivendi ir viešosios erdvės transformacijos | Nida VASILIAUSKAITĖ
**
2016 vasario 21 d., 13:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 85-98 eilutės:
** Mirtis svarbiausias dalykas gyvenime (paradoksas).
** Epikūras: nebijoti mirties. Kai ji yra, mūsų nėra.
** Stoikai: turime būti pasiruošę mirti kiekvieną akimirką.
** Ciceronas: kas nesiruošia mirti, nemoka gyventi.
** Jacob Boehme - kas nemiršta prieš numirdamas sugėdina mirties akimirką.
** Freudas - mirties instinktas.
** Mirtis - nejauki tema (nevertinama).
** [Senelė, popiežius - grakštus senėjimas, mirtis]]
** Mirčių statistika - būdas mirtį neutralizuoti.
** Neregėto mąsto savižudybių statistika.
** Antikinė "mokymosi mirti" idėja - savižudybių profilaktika. Kūrybingumas, kaip savižudybių prevencija.
** Gintautas Mažeikis: Kaip mums naudoti žodį "mirtis" jeigu ja neutralizuojama tikroji mirtis. Jos įvardijimą. Abortas - gydytojas nepadarys nužudymo. Tas pats fenomenas skirtingi terminai, skirtingos sąsajos.
** Heidegerio buvimo idėja - maitinama mirties temos.
** Levinas apie senatvę.
2016 vasario 21 d., 13:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 75 eilutė iš:
** Blūmenbergas. Ką mitas sieka išspręsti. Mitas sukuria erdvę kurioje galima kvėpuoti.
į:
** Hans Blumenbergas. Ką mitas sieka išspręsti. Mitas sukuria erdvę kurioje galima kvėpuoti.
2016 vasario 21 d., 13:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 80-83 eilutės iš
** Būtis ir laikas.
į:
** Būtis ir laikas. Mitas. Dasein: Kodėl.
** Persikelia per upę. Žiūrėti į save.
** Prometėjui priešprieša formuojasi. Klaidingai suprasti mitą.
** Blūmenbergas: Gyvenimas, kaip kelionė jūroje.
2016 vasario 12 d., 20:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 75-80 eilutės:
** Blūmenbergas. Ką mitas sieka išspręsti. Mitas sukuria erdvę kurioje galima kvėpuoti.
** Med...l. Tiesa padaro gyvenimą pakenčiama.
** Iš tų tiesų išsivaduoti neįmanoma nėra išėjimo anapus mirties.
** Anekdotai leidžia suprasti filosofus, kaip savo amžininkus
** Biologinė.
** Būtis ir laikas.
2016 vasario 12 d., 20:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 70 eilutė iš:
** Įstatymas priverčia individą suvokti nuosavos gerovės priklausomybę nuo visuomeninės gerovės.
į:
** Įstatymas priverčia individą suvokti nuosavos gerovės priklausomybę nuo visuomeninės gerovės. Asmens ir visuomenės interesų derinimas.
2016 vasario 12 d., 20:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 68-70 eilutės:
** Dorovė: menas nukreipti žmones siekti visuomenės intereso. Tai vyksta įstatymais ir kitais asmenimis. Auklėjimo menas.
** Per atjautą: egoizmas įgauna geranoriškumą. Kitų skausmas mums nėra malonus. Atjauta, tai vaizduotės padarinys. Lygybė tarp aukojamo malonumo ir gaunamo malonumo. Kitaip tai yda.
** Įstatymas priverčia individą suvokti nuosavos gerovės priklausomybę nuo visuomeninės gerovės.
Pakeista 73 eilutė iš:
** Asmens interesas ir visuomenės interesas.
į:
** Asmens interesas ir visuomenės interesas. Visuomenė nėra organiška, jos interesas tėra individualių interesų suma.
2016 vasario 12 d., 20:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 7-9 eilutės iš
į:
Gyvenimo būdo dėlionė
Pakeistos 58-67 eilutės iš
** Laimė.
į:
** Laimė, žmogaus interesai. O kitus liberalus labiau domino laisvė.
** Jo idėjos „padėjo suabejoti pagrįstumu tuo metu viešpatavusių etinių ir politinių doktrinų, tokių kaip moralinis intuityvizmas, visuomenės sutartis, prigimtinis būvis ir prigimtinė teisė“
** Albertas Schweitzeris jį vadino naudos fanatiku. „drąsa materialines gėrybes traktuoti kaip dvasinių gėrybių pagrindą“
** aršus prigimtinės teisės priešininkas - prigimtinių teisių, egzistuojančių iki valstybinių ir iki pozityviųjų įstatymų, iš viso nėra - vaizduotės chimera
** žmogaus laimę, kuri jam – aukščiausia vertybė ir dorovės kriterijus (o manau, tai irgi: lūkesčių chimera - esmė, tai laukti, to ko trokšti)
** laimė vertinga pati savaime, o visa kita vertinga tiek, kiek prisideda prie jos pasiekimo. (o ko verti "vertė", "vertinimas"?)
** gėris – malonumas arba malonumo priežastis, blogis – skausmas arba skausmo priežastis
** Prigimtis padarė žmoniją pavaldžią dviem aukščiausiesiems valdovams – skausmui ir malonumui.
** Žmogus privalo „daryti save savo naudos teisėju <...> kitaip žmogus nebūtų protingai veikianti būtybė“. Tad žmogus sąmoningas.
** Naudos principas: galimai didžiausia laimė didžiausiam galimam žmonių skaičiui principu
.
Pridėtos 69-70 eilutės:
** Inkstą duoti žmogui, kuris visų mėgstamas, ar bjauriam žmogui, atsiskyrėliui?
** Asmens interesas ir visuomenės interesas.
2016 vasario 12 d., 19:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 45-54 eilutės:
** Antanas Maceina. Niekšybės paslaptis. Reakcija į pasaulinio karo iššūkius.
** Hannah Arendt. Blogio banalumas. Taip pat Balys Sruoga. Marksizmas pabrėžia suinstrumentinimu, žmogiškumo išnykimu, sunaikinimu. Hannah Arendt gynė Heidegerį visą gyvenimą.
** André Malraux. Conditio humana.
** Šaliamonas: Begaliis šaltis, miego nebuvimas, badas, mušimas ir psichinis teroras paverčia žmogų bestija.
** Žmogaus būtis? ar būklė?
** Maceina: niekšybė. Išmintinga niekšybė. Kilniais drabužiais. Išmano poeziją. Sloterdyk "ciniško proto kritika". Didysis inkvizitorius. Mefistofelis auklėjo Faustą.
** Nejudrių akropolių pavidalas - nesvarbu ar islamistas. Giria totalines sistemas, dvasines totalines sistemas. Jūs būsite dvasiškai visiškai sveiki.
** Ekcentriškumą - priversti vieną su kitu tartis.
** Maceina pasirodė gilesnis nei Arendt. Savo metaforomis ku kas rimtesnių dvasinės niekšybės tema. Ne apie prisiplakėlius, o blogio kūrėjus.
** Rėmiausi keliamais klausimais, ne atsakymais - man kelia abejonės kristologinė diskusija, religinės filosofijos išvadas, kelia abejonę.
Pridėtos 56-57 eilutės:
** Laimė.
** Žmonės nepriaugę - auklėjimu būdu. Asmeninius interesus aukoja.
2016 vasario 12 d., 19:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 28-43 eilutės:
** Vertybės aiškina elgesį.
** Vertinga todėl, kad yra gera.
** Valia siekia tai, ką protas vertina kaip gera.
** Geras žodis lieka pastovus.
** Gerumas nevienaprasmiškas: Geriausias kelias (santykine prasme). Ta susijęs su tam tikrais faktais ir siekiamo tikslo. Gali būti išreikštas faktiniais teiginiais.
** Moraline prasme: žaisti tenisą prastai leistina, o nenorėti būti doru neleistina. "Privalai."
** Čia negalime suvesti su faktiniais teiginiais.
** Humo perskyra: "yra" (faktinis) ir "turi būti" (normatyvinis). Nejučia pereinam iš vieno į kitą.
** Kognityvinės vertybės.
** Kultūrinį dialogą. Dorybės išugdymas. Ugdyti žmogaus dorumą.
** Empiricizmo įsigalėjimas - nepateisina dorybės sąvokos naudojimą. Dorybės: esmiškai geri.
** Išmintis, supratimas, mokytumas.
** Moralinės ir intelektualinės dorybės. Spekuliatyvus svarsto grynasis protas.
** Praktinis protas, dorybės yra meistrystė, supratingumas (prudencia), sąžinė, veikia kaip moralinė jėga. Jeigu užsiimi moksline veikla jau protas veikia kaip praktinis protas. Naudojasi gėrio samprata.
** Tiktai kur vertybės sutampa, siauroje srityje gali bendrauti.
** Neįmanoma vienai vertybinei orientaciją sulyginti su kita - pabėgėliai getuose
2016 vasario 12 d., 18:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 18-26 eilutės:
** Aukos klausimas. Visa istorija - žmonių gyvenimų aukojimo istorija. Ne aukojimosis, bet kitų aukojimo. Būtent valstybė mus aukoja.
** Kodėl mes nenagrinėjame gyvenimo vertę? Nes ji bereikšmė.
** Susidvejinęs gyvenimas: fizinis ir psichinis. Negalios žmonių skaičius tebėra ženklus.
** Virtualus, sukurtasis, patrauklusis pasaulis neprasidėjo internetu. Kompiuteriu nepavyko pasiekti amžinybės.
** Savižudžiai: statistika iškreipta. Estijoje ir Latvijoje staigiai sumažėjo.
** Tačiau viltis ir tikėjimas būdingi žmogui. Pomirtinis gyvenimas.
** Islamas - susisprogdintojai. Kultūrų vertinimas?
** Nuotraukos: Kiekvienas individas gyvena savo gyvenimą. Tėvo sėdėjimas šalia berniuko. Gilus ryšys.
** Atitrūkimas. Kryme 1989 m. Mes viename pasaulyje, o jie kitame.
2016 vasario 06 d., 15:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-7 eilutės:
>>bgcolor=#FFFFC0<<

* Susieti su įvairiausiomis dorovės mokyklomis.

>><<
2016 sausio 28 d., 22:36 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 0 eilutė:
Pridėta 9 eilutė:
** Ar būtis perskaitoma, ar tai gali esmingai vykti skaitant Heidegerį, Aristotelį, Hoderlingą, (palyginti su mano išsišokimais), Nuolat pakartojant... (Christopher Alexander - iškyla esmė, sandara), savarankiškai bandai tuos dalykus apmąstyti, pasąmonė ir sąmonė, praktika jau grindžia struktūrą, būties atvėrimą, ji lemia praktiką ir atvirkščiai, teorija ir praktika.
2016 sausio 28 d., 22:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
* Filosofinis gyvenimo būdas: teorija, praktika ar „filosofinė praktika“? | Tomas SODEIKA
į:
* Filosofinis gyvenimo būdas XXI a. | Jonas ČIURLIONIS
Ištrinta 3 eilutė:
* Filosofinis gyvenimo būdas XXI a. | Jonas ČIURLIONIS
Pridėtos 5-9 eilutės:
** 1. "Gyvenimas" vyksta ne vakuume, o būdamas įmestas į ontologinę situaciją, kurios apmąstymas nūnai yra technikos esmės apmąstymas.
** 2. Technē samprata esminė tiek Aristotelio teorinei, tiek jo praktinei žiūrai ir nurodo teōria ir praxis vienį.
** 3. Teisingas praxis numano dorybės vienį, o sykiu ir visų (proto ir būdo) dorybių vienį, t.y. praxis vienį su teorine žiūra.
** 4. Praxis yra vienyje su teōria, todėl skirtingas praxis galimybes atitinka skirtingos teorijos galimybės, taigi ir skirtingos technikos (esmės) atvertys.
** 5. Būties ir laiko egzistencijos samprata numano praxis ir teōria vienį, o joje pateiktos parankiškumo ir ekstatinio laiko analizės rekonstruoja šį vienį nurodančią Aristotelio technē ir energeia sampratą.
2016 sausio 28 d., 21:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 2 eilutė:
** Viskam mirus, post. Dvi mokyklos. Dėl ko verta mirti? Dėl faktų, dėl jų interpretacijų? Filosofija nėra kurios nors sfero išmanymas, bet bendras žinojimas apie viską. Domėjimasis viskuo, ne tik mokslu bet ir kas už mokslo ribų. O būtis irgi įeina. Nereikia taip siauros srities filosofijos mokslininku. Fizikai domisi metafizikos klausimais. XXI amžius, tai sofistinis amžius. Ar gyvena klasikine prasme?
2016 sausio 28 d., 19:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 13-14 eilutės iš
* Amžinai bręsti ar šiaip gyventi? Šviesuolės ir tamsuolės | Andrius KULIKAUSKAS (Kalifornijos
universiteto (JAV) absolventas)
į:
* Amžinai bręsti ar šiaip gyventi? Šviesuolės ir tamsuolės | Andrius KULIKAUSKAS
2016 sausio 28 d., 19:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
* Filosofinis gyvenimo būdas: teorija, praktika ar „filosofinė praktika“? | Tomas SODEIKA (VU)
*
Filosofinis gyvenimo būdas XXI a. | Jonas ČIURLIONIS (VU)
į:
* Filosofinis gyvenimo būdas: teorija, praktika ar „filosofinė praktika“? | Tomas SODEIKA
* Filosofinis gyvenimo būdas XXI a. | Jonas ČIURLIONIS
Pakeistos 4-8 eilutės iš
* Tiesiog gyvenimas... | Arvydas MATULIONIS (LMA)
*
Dorybės ir vertybės kaip elgesį sąlygojančios prielaidos | Albinas PLĖŠNYS (VU)
*
Conditio humana: dvasinga niekšybė. Idėjos ištakos. | Gintautas MAŽEIKIS (VDU)
į:
* Tiesiog gyvenimas... | Arvydas MATULIONIS
* Dorybės ir vertybės kaip elgesį sąlygojančios prielaidos | Albinas PLĖŠNYS
* Conditio humana: dvasinga niekšybė. Idėjos ištakos. | Gintautas MAŽEIKIS
Pakeistos 8-12 eilutės iš
(VGTU)
* Cura cum fluvium transiret. Gyvenimo mitai | Lina VIDAUSKYTĖ (KTU)
*
Mokymasis mirti ir savižudybės vartotojų visuomenėje | Tomas KAČERAUSKAS (VGTU)

* Milonguer(o/a)
kaip gyvenimo būdas ir stilius | Agnieška JUZEFOVIČ (VGTU)
į:
* Cura cum fluvium transiret. Gyvenimo mitai | Lina VIDAUSKYTĖ
* Mokymasis mirti ir savižudybės vartotojų visuomenėje | Tomas KAČERAUSKAS
* Milonguer(o/a) kaip gyvenimo būdas ir stilius | Agnieška JUZEFOVIČ
Pakeistos 12-14 eilutės iš
(VGTU)
* Gatvės mada: iššūkis mados teorijoms? | Viktorija ŽILINSKAITĖ-VYTIENĖ (VGTU)
į:
* Gatvės mada: iššūkis mados teorijoms? | Viktorija ŽILINSKAITĖ-VYTIENĖ
Pakeistos 15-16 eilutės iš
* Šventumos vertybė archainio žmogaus gyvenime | Laima Monginaitė (VGTU)
*
Integralaus mąstymo rekonstrukcija: senlietuvio gyvenimo būdas | Žilvinas SVIGARIS (VU)
į:
* Šventumos vertybė archainio žmogaus gyvenime | Laima Monginaitė
* Integralaus mąstymo rekonstrukcija: senlietuvio gyvenimo būdas | Žilvinas SVIGARIS
2016 sausio 28 d., 19:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-22 eilutės:
* Filosofinis gyvenimo būdas: teorija, praktika ar „filosofinė praktika“? | Tomas SODEIKA (VU)
* Filosofinis gyvenimo būdas XXI a. | Jonas ČIURLIONIS (VU)
* Praxis ir technē tyrimas: heidegeriškoji Aristotelio (etikos) sąvokų rekonstrukcija | Nerijus STASIULIS

* Tiesiog gyvenimas... | Arvydas MATULIONIS (LMA)
* Dorybės ir vertybės kaip elgesį sąlygojančios prielaidos | Albinas PLĖŠNYS (VU)
* Conditio humana: dvasinga niekšybė. Idėjos ištakos. | Gintautas MAŽEIKIS (VDU)

* Jeremy Benthamas: didžiausio žmonių skaičiaus Didžiausios laimės principas | Dalia EIDUKIENĖ
(VGTU)
* Cura cum fluvium transiret. Gyvenimo mitai | Lina VIDAUSKYTĖ (KTU)
* Mokymasis mirti ir savižudybės vartotojų visuomenėje | Tomas KAČERAUSKAS (VGTU)

* Milonguer(o/a) kaip gyvenimo būdas ir stilius | Agnieška JUZEFOVIČ (VGTU)
* Autoironiškasis hipsterių ars vivendi ir viešosios erdvės transformacijos | Nida VASILIAUSKAITĖ
(VGTU)
* Gatvės mada: iššūkis mados teorijoms? | Viktorija ŽILINSKAITĖ-VYTIENĖ (VGTU)

* Amžinai bręsti ar šiaip gyventi? Šviesuolės ir tamsuolės | Andrius KULIKAUSKAS (Kalifornijos
universiteto (JAV) absolventas)
* Šventumos vertybė archainio žmogaus gyvenime | Laima Monginaitė (VGTU)
* Integralaus mąstymo rekonstrukcija: senlietuvio gyvenimo būdas | Žilvinas SVIGARIS (VU)

GyvenimoBūdasIrStilius


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 rugpjūčio 05 d., 13:46