神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Žr. Išsiaiškinimai

Išsiaiškinimų svarba

Kurie išsiaiškinimai svarbiausi?

Surinkau vos ne 200 išsiaiškinimo būdų. Noriu atsirinkti ir išsamiau tirti pačius svarbiausius. Juos nagrinėčiau paskirai, taip pat aiškinčiau jų santykius. Tad, kas yra svarbu?


Sąrašas svarbiausių išsiaiškinimų

 • Atmetimas to, kas nereikalinga - išsiaiškinimų ištaka
 • Minčių praleidimas - išsiaiškinimų ištaka
 • Sandarų apibrėžimas - išsiaiškinimai susiveda
 • Esmės išgryninimas - gryniausias pašnekovas
 • Požiūrių sugretinimas - gryniausias pašnekovas
 • Gyvenimiškas pratimas - kame pašnekovas yra pasitikrinimas, o tai pašnekovas be pašnekovo
 • Sandarų suvedimas - išsiaiškinimai susiveda į Dievo požiūrį
 • Pokalbis su aplinkybėmis - Dievo įsijungimas
 • Šventraščio perpratimas - atsirėmimas į Dievą
 • Tikėti Dievą - daugeliui gijoms svarbus

Tyrimai

Vieni išsiaiškinimai išplaukia iš kitų, į juos atsiremia. Galiu tirti pirminius išsiaiškinimus, iš kurių visi išteka (Minčių praleidimas; Atmetimas to, kas nereikalinga), ir galutinius išsiaiškinimus (Sandarų Apibrėžimas), į kuriuos visi suteka.

Galiu tirti mazgus, tai yra, išsiaiškinimus, į kuriuos įteka ir iš kurių išteka daugybė kitų išsiaiškinimų, kaip antai:

 • Kito požiūrio priėmimas
 • Esmės išgryninimas
 • Liudijimų kaupimas
 • Liudijimas
 • Šventrasčio perpratimas
 • Ieškojimas, ko trūksta
 • Sandaros išbaigimas
 • Sandarų atrinkimas
 • Dėsningumų iškėlimas
 • Tikslo atrinkimas

Galiu tirti išsiaiškinimus, priklausančius ne vienai, o kelioms gijoms.

 • Tikėti Dievą
 • Susivokimas iš veiklos
 • Su Dievu pasitikrinti

Galėčiau ieškoti išsiaiškinimų, kuriuos naudojo daugelis žmonių, ar įdomūs, protingi, kūrybingi, išradingi žmonės.

Kokia išsiaiškinimų svarba?

Savęs paklausiau, kokia svarba kiekvieno išsiaiškinimo? Svarbą išreiškiau skaičiumi nuo 2 iki 5. Surūšiavau svarbos rūšis. Kiekvienai rūšiai išvedžiau svarbos vidurkį. Svarbiausias rūšis išdėsčiau brėžinio viduryje. Jomis išgyvename, tikime tiesiogiai, iš vidaus.

IšsiaiškinimųSvarba


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 lapkričio 08 d., 14:28