调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Išsiaiškinimai

Išsiaiškinimų svarba

Kurie išsiaiškinimai svarbiausi?

Surinkau vos ne 200 išsiaiškinimo būdų. Noriu atsirinkti ir išsamiau tirti pačius svarbiausius. Juos nagrinėčiau paskirai, taip pat aiškinčiau jų santykius. Tad, kas yra svarbu?


Sąrašas svarbiausių išsiaiškinimų

 • Atmetimas to, kas nereikalinga - išsiaiškinimų ištaka
 • Minčių praleidimas - išsiaiškinimų ištaka
 • Sandarų apibrėžimas - išsiaiškinimai susiveda
 • Esmės išgryninimas - gryniausias pašnekovas
 • Požiūrių sugretinimas - gryniausias pašnekovas
 • Gyvenimiškas pratimas - kame pašnekovas yra pasitikrinimas, o tai pašnekovas be pašnekovo
 • Sandarų suvedimas - išsiaiškinimai susiveda į Dievo požiūrį
 • Pokalbis su aplinkybėmis - Dievo įsijungimas
 • Šventraščio perpratimas - atsirėmimas į Dievą
 • Tikėti Dievą - daugeliui gijoms svarbus

Tyrimai

Vieni išsiaiškinimai išplaukia iš kitų, į juos atsiremia. Galiu tirti pirminius išsiaiškinimus, iš kurių visi išteka (Minčių praleidimas; Atmetimas to, kas nereikalinga), ir galutinius išsiaiškinimus (Sandarų Apibrėžimas), į kuriuos visi suteka.

Galiu tirti mazgus, tai yra, išsiaiškinimus, į kuriuos įteka ir iš kurių išteka daugybė kitų išsiaiškinimų, kaip antai:

 • Kito požiūrio priėmimas
 • Esmės išgryninimas
 • Liudijimų kaupimas
 • Liudijimas
 • Šventrasčio perpratimas
 • Ieškojimas, ko trūksta
 • Sandaros išbaigimas
 • Sandarų atrinkimas
 • Dėsningumų iškėlimas
 • Tikslo atrinkimas

Galiu tirti išsiaiškinimus, priklausančius ne vienai, o kelioms gijoms.

 • Tikėti Dievą
 • Susivokimas iš veiklos
 • Su Dievu pasitikrinti

Galėčiau ieškoti išsiaiškinimų, kuriuos naudojo daugelis žmonių, ar įdomūs, protingi, kūrybingi, išradingi žmonės.

Kokia išsiaiškinimų svarba?

Savęs paklausiau, kokia svarba kiekvieno išsiaiškinimo? Svarbą išreiškiau skaičiumi nuo 2 iki 5. Surūšiavau svarbos rūšis. Kiekvienai rūšiai išvedžiau svarbos vidurkį. Svarbiausias rūšis išdėsčiau brėžinio viduryje. Jomis išgyvename, tikime tiesiogiai, iš vidaus.

IšsiaiškinimųSvarba


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 lapkričio 08 d., 14:28