调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.JuozasAmbrazevičius istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2018 kovo 14 d., 21:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-4 eilutės iš
Blynas ps.188: kaip visi LAF vadovai bijo ir teisinasi, kad neskaitė Prapuolenio kalbos
į:
Blynas ps.188: kaip visi LAF vadovai bijo ir teisinasi, kad neskaitė Prapuolenio kalbos

'''Į Laisvę vedamąjį parašė Zenonas Ivinskis'''
* Sukilimo rytą, 1941 m. birželio mėn. 23 d., Ivinskio bute rinkosi sukilimo organizatoriai atodūsiui, ir ten gimė idėja išleisti dienraštį ‘Į Laisvę”. Zenonas parašė pirmąjį vedamąjį. Užėmus radiofoną, Ivinskis atliko skelbimus vokiečių kalba. Rusams bandant keltis nuo Napoleono kalno per Nemuną į Šančius, išsivystė aštrios kautynės. Stabdydami tą kėlimąsi, žuvo kelios dešimtys sukilėlių. Kai rusai pradėjo telkti patrankas kėlimuisi dengti, Ivinskis per radiją kreipėsi pagalbos į vokiečių kariuomenės aviaciją. Nė pusvalandžiui nepraėjus, keli atskridę lėktuvai rusų persikėlimo bandymus likvidavo. Taip nesėkmingai baigėsi jų paskutinės pastangos įeiti į sukilėlių užimtą Kauną. [[http://partizanai.org/i-laisve-1972/1827-profesorius-zenonas-ivinskis | Damušis. Profesorius Zenonas Ivinskis.]]
2018 kovo 05 d., 01:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 1 eilutė:
Blynas ps.188: kaip visi LAF vadovai bijo ir teisinasi, kad neskaitė Prapuolenio kalbos

JuozasAmbrazevičius


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 kovo 14 d., 21:35